Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:3167

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
04-04-2018
Datum publicatie
09-04-2018
Zaaknummer
6685418 AZ VERZ 18-13
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

geregelde ontbinding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2018-0464
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 6685418 AZ VERZ 18-13

Beschikking van de kantonrechter van 4 april 2018

in het verzoek van

Balanz Services b.v.,

gevestigd te Heerlen

verzoekende partij,

gemachtigde G.P.M.J. Dautzenberg

tegen

[gedaagde] ,

wonend te [woonplaats] ,

gedaagde partij,

gemachtigde mr. F.E.L. Teerling, advocaat te Heerlen.

Partijen zullen hierna Balanz en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de als verzoekschrift aangemerkte brief van 22 februari 2018

  • -

    de mondelinge behandeling ter zitting van 3 april 2018.

1.2.

Ten slotte is beschikking bepaald.

2 De beoordeling

2.1.

[gedaagde] is krachtens een arbeidsovereenkomst als schoonmaakster in dienst van Balanz.

2.2.

Balanz verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een gewichtige reden, bestaande in een zodanige verandering in de omstandigheden, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve met ingang van 1 juni 2018 dient te eindigen.

2.3.

Ter staving van haar verzoek voert Balanz - kort weergegeven - aan dat tussen partijen een onoverbrugbaar verschil van inzicht is ontstaan omtrent de wijze waarop uitvoering dient te worden gegeven aan de door [gedaagde] te verrichten werkzaamheden, waardoor er thans onvoldoende basis is voor een verdere vruchtbare samenwerking.

2.4.

[gedaagde] heeft tegen toewijzing van dat verzoek verweer gevoerd, doch zij erkent niettemin de reden zoals deze door Balanz is gesteld.

2.5.

De kantonrechter is van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat - zonder dat gebleken is een van de partijen daarvan een verwijt te maken valt - er sprake is van een verandering in de omstandigheden, die tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dient te leiden. Voorts is niet gebleken dat het ontbindingsverzoek verband houdt met enig bijzonder opzegverbod.

2.6.

De kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst dan ook ontbinden met ingang van

1 juni 2018.

2.7.

De kantonrechter acht termen aanwezig om de proceskosten in beide procedures te compenseren in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

3 Beslissing

De kantonrechter

3.1.

ontbindt de tussen Balanz en [gedaagde] bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 1 juni 2018,

3.2.

verstaat dat Balanz het loon tot datum einde arbeidsovereenkomst op reguliere wijze doorbetaald, inclusief vakantietoeslag, dat [gedaagde] wordt geacht de haar toekomende vakantiedagen volledig te hebben opgenomen, alsmede dat Balanz binnen een maand na datum einde arbeidsovereenkomst zorg draagt voor een correcte eindafrekening en die aan [gedaagde] doet toekomen,

3.3.

veroordeelt Balanz om aan [gedaagde] € 2.225,00 te betalen als transitievergoeding,

3.4.

compenseert de proceskosten in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.H.J. Otto en is in het openbaar uitgesproken.

RK