Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:311

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
17-01-2018
Datum publicatie
18-01-2018
Zaaknummer
6389267 cv expl 17-8185
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Dierenarts declareert geneeskundige behandeling mbt pony van gedaagde. Niet komt vast te staan dat gedaagde opdracht heeft gegeven.

Vordering wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6389267 \ CV EXPL 17-8185

Vonnis van de kantonrechter van 17 januari 2018

in de zaak van:

de maatschap [X],

gevestigd te [vestigingsplaats eisende partij, gedaagde partij in verzet] ,

eisende partij,

gedaagde partij in verzet,

gemachtigde Gerechtsdeurwaarderskantoor Van Arkel

tegen:

[gedaagde partij, eisende partij in verzet] ,

wonend te [woonplaats gedaagde partij, eisende partij in verzet] ,

gedaagde partij,

eisende partij in verzet,

gemachtigde mr. J.W.J. Hopmans,

Partijen worden verder in dit vonnis aangeduid als [eisende partij, gedaagde partij in verzet] en [gedaagde partij, eisende partij in verzet] .

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit het navolgende:

 • -

  het door de kantonrechter op 16 augustus 2017 tussen [eisende partij, gedaagde partij in verzet] als eisende partij en [gedaagde partij, eisende partij in verzet] als gedaagde partij bij verstek gewezen vonnis onder zaaknummer 6198870 CV EXPL 17-6324

 • -

  de verzetdagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord in verzet

 • -

  de conclusie van repliek in verzet.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Op 14 maart 2016 heeft dierenarts [dierenarts A] , verbonden aan [eisende partij, gedaagde partij in verzet] , onderzoek verricht bij een of meerdere paard(en). Daarvoor is op 21 maart 2016 een bedrag van

€ 230,56 bij [gedaagde partij, eisende partij in verzet] in rekening gebracht.

2.2.

[gedaagde partij, eisende partij in verzet] heeft deze factuur onbetaald gelaten.

2.3.

Bij vonnis van 16 augustus 2017 is [gedaagde partij, eisende partij in verzet] bij verstek veroordeeld tot betaling van voornoemde hoofdsom, vermeerderd met rente en buitengerechtelijke incassokosten.

2.4.

Het verstekvonnis is op 17 september 2017 aan [gedaagde partij, eisende partij in verzet] betekend. [gedaagde partij, eisende partij in verzet] heeft op 28 september 2017 de verzetdagvaarding uitgebracht.

3 Het geschil

3.1.

[eisende partij, gedaagde partij in verzet] heeft in de verstekprocedure gevorderd dat de kantonrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis [gedaagde partij, eisende partij in verzet] zal veroordelen tot betaling van een bedrag van € 276,51 vermeerderd met de wettelijke rente en de proceskosten.

3.2.

[gedaagde partij, eisende partij in verzet] vordert thans in het verzet te worden ontheven van de bij het verstekvonnis uitgesproken veroordeling en dat de vordering van [eisende partij, gedaagde partij in verzet] alsnog wordt afgewezen.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Uit de overgelegde processtukken blijkt dat het verzet tijdig is ingesteld, zodat [gedaagde partij, eisende partij in verzet] in zoverre in haar verzet kan worden ontvangen.

4.2.

[eisende partij, gedaagde partij in verzet] stelt dat zij telefonisch de opdracht heeft ontvangen om de Shetlanders van de familie [gedaagde partij, eisende partij in verzet] te onderzoeken. Bij het aannemen van de telefonische opdracht zijn door medewerkster [medewerkster] van [eisende partij, gedaagde partij in verzet] de naam en adresgegevens van de opdrachtgever genoteerd alsmede het mobiele telefoonnummer [mobiele nummer] en het e-mailadres [email adres] . [eisende partij, gedaagde partij in verzet] heeft vervolgens de aan haar verstrekte opdracht uitgevoerd en daarvoor gefactureerd.

4.3.

Bij antwoord in verzet stelt [gedaagde partij, eisende partij in verzet] – kort samengevat – dat zij nimmer opdracht heeft gegeven tot een geneeskundige behandeling van een paard. [gedaagde partij, eisende partij in verzet] heeft immers geen paarden in haar bezit. Het is voor [gedaagde partij, eisende partij in verzet] onduidelijk waarom zij door [eisende partij, gedaagde partij in verzet] als contractspartij wordt gezien. [gedaagde partij, eisende partij in verzet] betwist voorts dat de door [eisende partij, gedaagde partij in verzet] vermelde gegevens van haar zijn.

4.4.

De kantonrechter overweegt het navolgende.

4.5.

Ter beantwoording ligt in deze zaak voor de vraag of [gedaagde partij, eisende partij in verzet] op goede gronden door [eisende partij, gedaagde partij in verzet] wordt aangesproken voor de kosten die [eisende partij, gedaagde partij in verzet] heeft gemaakt in verband met geneeskundige behandeling ten behoeve van een of meerdere paarden.

4.6.

Naar het oordeel van de kantonrechter valt uit de thans voorliggende stukken niet op te maken, wie de bewuste opdracht aan [eisende partij, gedaagde partij in verzet] heeft verstrekt. [gedaagde partij, eisende partij in verzet] betwist dat zij paarden in haar bezit heeft en ook de door [eisende partij, gedaagde partij in verzet] vermelde gegevens zijn niet van haar afkomstig.

4.7.

[eisende partij, gedaagde partij in verzet] heeft onderzoek gedaan naar het woonadres van [gedaagde partij, eisende partij in verzet] , [adres] te [plaats] . Op dat adres staan drie personen ingeschreven, te weten gedaagde [gedaagde partij, eisende partij in verzet] , de heer [ingeschreven persoon 2] en de minderjarige [ingeschreven persoon 3] . Waarom [eisende partij, gedaagde partij in verzet] er voor gekozen heeft om juist [gedaagde partij, eisende partij in verzet] in rechte aan te spreken is de kantonrechter niet duidelijk. Nu niet is komen vast te staan wie het bewuste telefoongesprek met de medewerkster van [eisende partij, gedaagde partij in verzet] heeft gevoerd, had [eisende partij, gedaagde partij in verzet] er voor kunnen kiezen alle bewoners van het adres [adres] te [plaats] aan te spreken. Naar het oordeel van de kantonrechter staat thans niet vast dat het [gedaagde partij, eisende partij in verzet] is geweest die de opdracht heeft verstrekt. Daar komt bij dat [eisende partij, gedaagde partij in verzet] de stelling van [gedaagde partij, eisende partij in verzet] dat zij geen paard in haar bezit heeft geheel onweersproken laat.

4.8.

Nu niet vast staat dat [gedaagde partij, eisende partij in verzet] als opdrachtgeefster kan worden gekwalificeerd, moet de oorspronkelijke vordering van [eisende partij, gedaagde partij in verzet] worden afgewezen. Dat betekent dat het door [gedaagde partij, eisende partij in verzet] gedane verzet gegrond moet worden verklaard.

4.9.

Het verstekvonnis zal op grond van het vorenstaande worden vernietigd. De

vorderingen van [eisende partij, gedaagde partij in verzet] zullen alsnog worden afgewezen.

4.10.

[eisende partij, gedaagde partij in verzet] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de verstek- en verzetprocedure worden verwezen. Deze kosten worden begroot op een bedrag van €120,00 als salaris voor de gemachtigde.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

vernietigt het door de kantonrechter op 16 augustus 2017 onder zaaknummer 6198770 CV EXPL 17-6324 gewezen verstekvonnis,

en opnieuw beslissend

5.2.

wijst het gevorderde af,

5.3.

veroordeelt [eisende partij, gedaagde partij in verzet] in de kosten van de verzetprocedure tot op heden begroot op € 120,00, voor gemachtigdensalaris,

5.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. Rijksen en in het openbaar uitgesproken.

type: ph

coll: