Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:3039

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
29-03-2018
Datum publicatie
06-04-2018
Zaaknummer
03/702587-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot een gevangenisstraf van 6 jaar wegens het medeplegen van diverse overtredingen van de Opiumwet (o.a. invoer), deelname aan een criminele organisatie (ter zake van cocaïne) en gewoontewitwassen. Overschrijding redelijke termijn: strafkorting van 15%. Opheffing schorsing voorlopige hechtenis bij einduitspraak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer: 03/702587-12

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 29 maart 2018

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens verdachte] ,

wonende te [adresgegevens verdachte] .

[verdachte] wordt bijgestaan door mr. D. Nieuwenhuis, advocaat kantoorhoudende te Arnhem.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 13 november 2017, 22 november 2017, 24 november 2017 en 30 november 2017. [verdachte] en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt. De rechtbank heeft op 15 maart 2018 het onderzoek ter terechtzitting gesloten.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat [verdachte] :

Feit 1: samen met anderen 50 kilogram cocaïne binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht dan wel samen met anderen 50 kilogram cocaïne heeft verhandeld dan wel aanwezig heeft gehad. (zaaksdossier 2)

Feit 2: samen met anderen heeft geprobeerd om 550 kilogram cocaïne binnen het grondgebied van Nederland te brengen dan wel samen met anderen 550 kilogram cocaïne heeft verhandeld dan wel aanwezig gehad, dan wel samen met anderen het verhandelen en/of het binnen het grondgebied van Nederland brengen van 550 kilogram cocaïne heeft voorbereid. (zaaksdossier 2)

Feit 3: samen met anderen heeft geprobeerd om 200 kilogram cocaïne binnen het grondgebied van Nederland te brengen dan wel samen met anderen 200 kilogram cocaïne heeft verhandeld dan wel aanwezig gehad, dan wel samen met anderen het verhandelen en/of het binnen het grondgebied van Nederland brengen van 200 kilogram cocaïne heeft voorbereid. (zaaksdossier 2)

Feit 4: in (Europees en/of Caribisch) Nederland, België en de Dominicaanse Republiek heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, met het oogmerk het meermalen plegen van overtredingen van de Opiumwet en het voorbereiden daarvan. (zaaksdossier 7)

Feit 5: samen met een ander of anderen van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt. (zaaksdossier 21)

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie is van mening dat de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 en 5 wettig en overtuigend bewezen kunnen worden verklaard. Ten aanzien van feit 1 acht de officier van justitie bewezen dat [verdachte] samen met anderen een partij van minimaal 50 kilogram cocaïne heeft ingevoerd. De twee daarop volgende containers hadden cocaïne moeten bevatten, maar deze transporten liepen mis. De opzet van de groepering was – althans voor wat betreft feit 2 – gericht op de invoer van 550 kilogram, om welke reden de officier van justitie een poging tot invoer van 550 kilogram – en niet de aangetroffen 366 kilogram – bewezen acht. Ten aanzien van feit 4 acht de officier van justitie bewezen dat [verdachte] deelnam aan een criminele organisatie die zich bezighield met cocaïne. Ten aanzien van feit 5 heeft de officier van justitie de partiële vrijspraak gevorderd ter zake van het witwassen van de woning in Oirsbeek.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de integrale vrijspraak van [verdachte] bepleit.

Door de raadsman is aangevoerd dat er sprake is van een onherstelbaar vormverzuim zoals bedoeld in artikel 359a Sv. In de woning van [verdachte] op Bonaire is afluisterapparatuur geplaatst zonder dat blijkt dat het College van Procureurs-generaal de vereiste goedkeuring en de rechter-commissaris de vereiste machtiging hiervoor heeft gegeven. Daaruit volgt dat het opnemen onrechtmatig is. Nu er langdurig onrechtmatig is afgeluisterd in een woning, is er sprake van een zeer ernstige schending van artikel 8 van het EVRM, hetgeen in de ogen van de verdediging zou moeten leiden tot bewijsuitsluiting.

De raadsman heeft voorts ten aanzien van de feiten 1 tot en met 5 nog diverse bewijsverweren gevoerd. Voor zover deze bespreking behoeven in het vonnis, zal de rechtbank hierna daaraan refereren.

3.3

Het oordeel van de rechtbank

Inleiding

Het onderzoek Wolf Beretta is een zeer omvangrijk onderzoek waarbij een aantal verdachten over langere tijd door de politie in de gaten is gehouden. Dit in de gaten houden bestond onder andere uit het tappen van vele telefoonlijnen, het plaatsen van OVC-apparatuur (Opname Vertrouwelijke Communicatie) in de diverse auto’s in gebruik bij verdachten en in de woning van [verdachte] , het observeren van verdachten, en het opnemen van vertrouwelijke communicatie tussen verdachten tijdens besprekingen in horecagelegenheden. In het proces-verbaal is door middel van pv’s stemherkenning1 en pv’s bevindingen met betrekking tot de bijnamen van verdachten aangegeven op basis van welke feiten en omstandigheden de politie de conclusie trekt dat een bepaald telefoonnummer door een bepaalde verdachte wordt gebruikt, wie er spreekt en wie met een bepaalde bijnaam bedoeld wordt. Na de inbeslagname van een aantal BlackBerry telefoons onder verdachten is ook herleid kunnen worden welke verdachte gebruik maakte van welk BlackBerry e-mailadres.2

Daar waar een en ander door de verdediging niet betwist wordt, neemt de rechtbank de conclusie van de politie, dat een bepaalde verdachte de gebruiker is van een bepaald telefoonnummer of dat een bepaalde verdachte met een bepaalde bijnaam wordt aangeduid of dat een bepaalde verdachte de gebruiker is van een onder hem inbeslaggenomen BlackBerry, over en maakt deze tot de hare.

Daar waar de verdediging in dit kader iets betwist heeft, gaat de rechtbank hierop nader in in haar bewijsoverwegingen.

[medeverdachte 1] 3 BlackBerry4 [alias medeverdachte 1] en [alias medeverdachte 1] (= [alias medeverdachte 1] in het Spaans)5

[medeverdachte 2] 6

[medeverdachte 3] 7 BlackBerry8 [alias medeverdachte 3]9, [alias medeverdachte 3]10, [alias medeverdachte 3]11, [alias medeverdachte 3]12,

[alias medeverdachte 3] 13

[verdachte] 14 [alias verdachte]15, [alias verdachte] , [alias verdachte]16

[medeverdachte 4] 17 BlackBerry18 [alias medeverdachte 4]19, [alias medeverdachte 4] / [alias medeverdachte 4]20

[medeverdachte 5] 21

[medeverdachte 6] 22

[medeverdachte 7] 23 BlackBerry24 [alias medeverdachte 7]25, [alias medeverdachte 7]26

[medeverdachte 8] 27 [alias medeverdachte 8]28

[medeverdachte 9] 29 BlackBerry30 [alias medeverdachte 9]31 of [alias medeverdachte 9]32

[medeverdachte 10] 33 [alias medeverdachte 10]34, [alias medeverdachte 10]35

De rechtbank merkt op dat de kopjes tussen de bewijsmiddelen enkel zijn bedoeld om de leesbaarheid te bevorderen en geen duidelijke scheiding vormen tussen de bewijsmiddelen voor verschillende feiten, te meer daar alles in onderling verband en samenhang bezien een rol speelt in het bijzonder, maar niet alleen, voor de criminele organisatie.

Feiten 1 tot en met 4 (zaaksdossier 2)

Zaaksdossier 2: de invoer van een partij van minimaal 50 kilogram cocaïne en de criminele organisatie ( [medeverdachte 5] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 10] , [medeverdachte 3] , [verdachte] en [medeverdachte 9] )

De eerste container

Uit het proces-verbaal van observatie36 en het ten gevolge daarvan opgemaakte proces-verbaal van bevindingen bekijken videobeelden37, blijkt, zakelijk weergegeven, onder andere dat op 20 januari 2012 een ontmoeting is geobserveerd tussen [medeverdachte 5] , [persoon 1] , [medeverdachte 1] , [persoon 2] , en een onbekende persoon bij [restaurant 1] te Leende.

Op 13 maart 2012 is er sms verkeer tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 10] waarin [medeverdachte 3] aangeeft dat hij morgen kan langskomen als hij terugkomt van Amsterdam om [alias verdachte] af te halen. [medeverdachte 3] voegt toe: ‘zie je die ook nog eens’.38

Op 14 maart 2012 arriveert [verdachte] op Schiphol alwaar hij wordt opgehaald door [medeverdachte 3]39.

Vanaf 12 maart 2012 is er sms verkeer tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 10] enerzijds en [medeverdachte 10] en [medeverdachte 1] anderzijds. Hieruit kan afgeleid worden dat men afspraken maakt voor een ontmoeting op 16 maart 2012 rond 11.00 uur.40 Door het observatieteam wordt gezien dat [medeverdachte 3] en [verdachte] op 16 maart 2012 samen in een VW Caddy [kenteken 1] rijden en dat die Caddy om 9.58 uur geparkeerd wordt op de parkeerplaats van het kerkhof gelegen aan de [adres 1] te Leende. Om 10.19 uur komen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 9] uit het [restaurant 2] te Leende. Om 11.29 uur rijden [medeverdachte 3] en [verdachte] weer met de Caddy weg. Om 11.40 uur wordt gezien dat de Caddy geparkeerd staat bij de woning van [medeverdachte 10] te Leende41.

Op 4 april 2012 neemt [medeverdachte 3] om 8.26 uur contact op met [medeverdachte 10] en geeft aan dat hij dringend de vriend van [medeverdachte 10] moet zien42. [medeverdachte 10] neemt vervolgens contact op met [medeverdachte 1] en geeft dan aan dat ‘ [alias medeverdachte 3] ’ (= bijnaam [medeverdachte 3] ) hem wil zien43. Er wordt afgesproken om 10.30 uur bij ‘ [locatie X] ’.

Daarna belt [medeverdachte 3] [verdachte] en zegt dat hij dringend naar Eindhoven moet omdat ‘dat met die foto’s was niets’. Uit het gesprek volgt dat [medeverdachte 3] [verdachte] oppikt om mee te gaan.44 Rond 11-12 uur was de telefoon van [verdachte] in elk geval in de buurt van [restaurant 3] / [restaurant 4] , de twee horecagelegenheden in Valkenswaard (waar vaker wordt afgesproken en die worden aangeduid met ‘ [locatie X] ’)45.

Om 9.38 uur, 9.40 uur en 10.58 uur belt [medeverdachte 10] uit naar [medeverdachte 1] . Er komt geen communicatie tot stand.46

Rond diezelfde tijd vraagt [medeverdachte 10] per sms aan de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] waar hij is. Op basis van de omstandigheid dat met de gebruiker van ditzelfde telefoonnummer een afspraak wordt gemaakt bij [medeverdachte 10] thuis en vervolgens geobserveerd wordt dat de auto in gebruik bij [medeverdachte 5] (een Audi A3) met Belgisch kenteken [kenteken 2] op het afgesproken tijdstip bij de woning van [medeverdachte 10] achterom rijdt, concludeert de rechtbank dat [medeverdachte 5] de gebruiker van dit telefoonnummer is.47

Vervolgens is [medeverdachte 10] boos op [medeverdachte 1] dat deze niet is op komen dagen. ‘ [alias medeverdachte 3] ’ is voor niets gekomen, terwijl hij hem dringend nodig heeft, want er klopt niets van. Afgesproken was dat [medeverdachte 1] vandaag/woensdag beschikbaar zou zijn (opmerking rechtbank: 4 april 2012 valt op een woensdag).48 Rond 17.00 uur bericht [medeverdachte 1] [medeverdachte 10] dat hij een afspraak had die voor ging. Hij geeft aan dat hij vanaf 18.00 uur thuis is. [medeverdachte 10] sms-t terug dat hij er zal zijn.49

Om 17.15 neemt [medeverdachte 3] contact op met het Dominicaanse nummer [telefoonnummer] . Hij bericht dat die ander [alias verdachte] moet accepteren (waarschijnlijk wordt Skype bedoeld). Hij ondertekent met [alias medeverdachte 3] . ( [verdachte] wordt vaker aangeduid als [alias verdachte] en [medeverdachte 3] als [alias medeverdachte 3] ). In de computer van [medeverdachte 9] zijn zowel de skype namen [alias verdachte] als [alias medeverdachte 3] aangetroffen.50 Op basis van deze gegevens in onderling verband en in samenhang bezien met de overige bewijsmiddelen concludeert de rechtbank dat [medeverdachte 9] de gebruiker van dit Dominicaanse nummer is.

Op 4 april 2012 vindt er omstreeks 18.00-18.15 uur alsnog een ontmoeting plaats tussen [medeverdachte 3] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] bij ‘ [locatie X] ’. Om dit te regelen is er ge-sms-t tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 10] en [medeverdachte 10] en [medeverdachte 1] . Ook [verdachte] is aanwezig.51 (De rechtbank leidt de aanwezigheid van [verdachte] af uit de mededeling van [medeverdachte 10] en [medeverdachte 1] dat de ‘gasten zitten te wachten’, het telefoongesprek tussen [verdachte] en zijn partner van 17.20 uur waarin hij aangeeft dat hij geen tijd heeft omdat hij weg moet en het sms-bericht van [medeverdachte 3] aan [medeverdachte 10] waarin staat ‘Zijn onderweg. Zullen ong 15min later zijn’ in combinatie met het gegeven dat uit de bewijsmiddelen blijkt dat [verdachte] als hij in Nederland is doorgaans samen met [medeverdachte 3] optrekt.)52

Om 18.47 uur en 18.59 uur stuurt [medeverdachte 1] een sms naar het telefoonnummer in gebruik bij [medeverdachte 5]53.

Uit een sms-wisseling tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 1] is af te leiden dat er rond 19.30 uur weer een ontmoeting is tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] bij [medeverdachte 10] thuis.54

Tussen 19.15 uur en 19.30 uur heeft [medeverdachte 3] sms contact met het reeds hiervoor aangehaalde Dominicaanse telefoonnummer [telefoonnummer] , in gebruik bij [medeverdachte 9] . Er wordt door [medeverdachte 9] gevraagd of [medeverdachte 3] de info al heeft kunnen regelen. [medeverdachte 3] geeft aan: ‘nu niet, zijn er mee bezig’.55

Rond 22.00 uur sms-t [medeverdachte 10] [medeverdachte 3] : ‘het wordt morgen voor we elkaar zien’.56

Rond 23.00 uur heeft [medeverdachte 3] weer contact met datzelfde Dominicaanse [telefoonnummer] , in gebruik bij [medeverdachte 9] . [medeverdachte 9] geeft aan dat hij wel morgen een afspraak heeft, maar dat hij niks meeneemt omdat hij vandaag geen info van [medeverdachte 3] had gekregen.57

Diezelfde avond en in de ochtend van 5 april 2012 zijn er de nodige telefonische contacten tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] .58

In de ochtend van 5 april 2012 is er tussen 11.00 en 11.30 uur een ontmoeting tussen [verdachte] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] bij Hotel [restaurant 3] te Valkenswaard. Ook de auto in gebruik bij [medeverdachte 10] is daar rond dat tijdstip gesignaleerd.59 Omdat het initiatief voor deze afspraak van [medeverdachte 10] afkwam60 concludeert de rechtbank dat ook [medeverdachte 10] daarbij aanwezig was.

Vanaf 11.45 uur is er vervolgens herhaaldelijk telefonisch contact tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5] .61

Rond 12.30 uur die dag (5 april 2012) hebben [medeverdachte 3] en [medeverdachte 10] sms-contact over een afspraak die avond.62 Rond 19.30 uur is er sms-verkeer tussen [medeverdachte 3] en het Nederlandse nummer van [medeverdachte 9] en rond 22.00 uur tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] .63

In de vroege uren en ochtend van 6 april 2012 neemt het Nederlandse nummer van [medeverdachte 9] per sms contact op met [medeverdachte 3] . [medeverdachte 9] geeft aan dat hij nu pas in de trein naar huis zit en dat het hem niet gaat lukken. Gevraagd wordt: ‘kunnen jullie misschien niet bij me thuis koffie drinken?’ Gemeld wordt dat het andere nummer in de koffer is achtergelaten. Aan de lijn is thans [alias medeverdachte 9] , vriend van [alias medeverdachte 3] . Uit het onderzoek is gebleken dat [alias medeverdachte 9] een internetnaam van [medeverdachte 9] is en [alias medeverdachte 3] / [alias medeverdachte 3] van [medeverdachte 3] .64

Op 9 april 2012 is er sms-verkeer tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] .65

Op 10 april 2012 is er sms-verkeer tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5] waaruit af te leiden is dat ze elkaar die ochtend ontmoet hebben.66

Eerste container: HASU 4001697

Verklaring voor al deze drukte:

Op of omstreeks 9 april 2012 werd een container (HASU 4001697) verstuurd vanuit de Dominicaanse republiek. De container had als lading travertin tegels, te weten 580 m2 ter waarde van USD 12.505,- verpakt in 15 kratten. Deze bestelling was in de Dominicaanse Republiek gedaan door iemand die zich ‘ [persoon 3] ’ noemde.67 Deze tegels werden door het bedrijf [bedrijf 1] bij [bedrijf 2] besteld en door [bedrijf 2] rechtstreeks geleverd aan [bedrijf 3] , te Antwerpen. De geschatte aankomst in de haven van Antwerpen was 24 april 2012.68

Door de Belgische autoriteiten werd onderzoek verricht naar het bedrijf [bedrijf 3] . Op 16 september 2011 werd de maatschappelijke zetel van dit bedrijf verplaatst naar het adres [adres 2] te 2018 Antwerpen. Op deze datum werd [persoon 4] benoemd als onbezoldigd zaakvoerder.

In een loods in Mol zijn op 24 juni 2013 travertin tegels aangetroffen in een bekisting waarop stond [bedrijf 1] . Die loods was begin maart 2012 gehuurd door [persoon 4] van [bedrijf 4] . De opgegeven adresgegevens van de loods waren identiek aan die van [bedrijf 3] .69

Op 12 april 2012 is er sms-verkeer tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5] . Er wordt een afspraak gemaakt tussen [medeverdachte 5] en [medeverdachte 10] voor de volgende dag. Het lijkt erop dat [medeverdachte 5] [medeverdachte 1] niet te pakken krijgt, want hij sms-t aan [medeverdachte 10] : ‘Onze vriend antwoordt niet’. [medeverdachte 10] antwoordt: ‘Ok zie je morgen. Ik ben ook in Antw. In de vroege middag eventueel’.70

Later die dag is er weer over en weer sms verkeer tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] .71

Ook de volgende dag 13 april 2012 is er verspreid over de hele dag sms verkeer tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] .72 Op 14 april 2012 in de ochtend is er sms-verkeer tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] ; zo ook op 16 en 17 april 2012.73

Op 17 april 2012 is er ook weer sms-verkeer tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] . [medeverdachte 1] klaagt dat hij geen vervoer heeft en sms-t aan [medeverdachte 10] : ‘Vraag of ie ff naar mij komt’.74 Later die ochtend is er sms-verkeer tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5] . [medeverdachte 5] geeft aan dat hij ‘pas om 13 u in eik’ kan. Er wordt om 4 uur afgesproken in ‘eik’. De politie vermoedt dat met ‘eik’ het Belgische Maaseik wordt bedoeld.75

Daarna, tegen 17.00 uur, belt een telefoonnummer dat later aan [medeverdachte 10] gekoppeld wordt twee keer uit naar [medeverdachte 3] . Er wordt een afspraak gemaakt om elkaar te zien bij ‘de monteur’ en, als die er niet blijkt te zijn, zegt [medeverdachte 10] dat hij wel naar [medeverdachte 3] komt. [medeverdachte 3] geeft aan: “Ja oke je komt richting snow”. [medeverdachte 10] geeft aan: “Daar op de hoek weet je wel. Ik weet niet wat je bedoelt nou”. [medeverdachte 3] zegt: “Ja oke, hou dat dan maar aan dan”. [medeverdachte 10] : “Ik ben er zo”.76Om 18.38 uur stuurt [medeverdachte 10] een sms naar [medeverdachte 5] : ‘Zit met die mensen aan tafel, als die auto geen originele papieren heeft, dan kan men niets doen?’ Om 18.41 stuurt [medeverdachte 5] een sms naar [medeverdachte 1] .77 [medeverdachte 10] sms-t [medeverdachte 5] om 18.41: ‘Oké heb ze al gezien dus zacht (de rechtbank begrijpt dat ‘wacht’ is bedoeld) effe tot donderdag. We hebben nog tijd volgens mij’. Om 18.42 uur wordt er twee keer over en weer ge-sms-t tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] . Om 19.02 uur meldt [medeverdachte 5] aan [medeverdachte 10] dat hij de volgende ochtend om 9.30 uur bij hem is.78

Uit de historische verkeersgegevens van het nummer van [medeverdachte 1] blijkt dat er op 18 april 2012 rond de middag vier keer telecommunicatieverkeer plaatsvindt tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] . Later die dag is er sms verkeer tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5] .79

Op 19 april 2012 is er rond 8.00 uur drie keer sms-verkeer tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] . Uit het peilbaken blijkt dat de VW Polo in gebruik bij [medeverdachte 3] en [verdachte] rond 9.00 uur in de buurt van de woning van [medeverdachte 10] is.80

Op 19, 20 en 21 april 2012 zijn er de nodige telefonische contacten tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] , en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] .81

Op 22 april 2012 maakt [medeverdachte 1] een afspraak met [medeverdachte 3] ‘bij onze vriend’ voor maandagmorgen (23 april 2012).82

Op 23 april 2012 hebben rond 8.45 uur [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] nog sms-contact. Uit de peilbakengegevens blijkt dat de VW Polo [kenteken 3] in gebruik bij [medeverdachte 3] en [verdachte] rond 8.30 uur vertrekt vanuit Sittard-Geleen (zijnde de verblijfplaats van [verdachte] ) naar Leende. Rond 9.15 is er een stop op de [adres 3] te Leende, zijnde in de buurt van de woning van [medeverdachte 10] . Daarna (10.15 uur) begeeft die auto zich naar de omgeving van Hotel [restaurant 3] in Valkenswaard.83

Die middag vindt er sms-verkeer plaats tussen [medeverdachte 5] en [medeverdachte 10] en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] .84

De volgende dag op 24 april 2012 is er rond 9.00 uur weer smsverkeer tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 10] .85

Op 25 april 2012 wordt er een afspraak gemaakt tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 10] . In deze sms vraagt [medeverdachte 3] of [medeverdachte 10] zijn kant op kan komen (in verband met te veel blauw op de weg). [medeverdachte 3] ondertekent met ‘ [alias medeverdachte 3] ’. Uiteindelijk wordt (tussen 18 en 18.30 uur) afgesproken bij het [adres 4] .86 De rechtbank gaat er van uit dat ook [verdachte] bij deze bespreking aanwezig is, omdat er rond 10.45 uur een gesprek is getapt tussen [medeverdachte 3] en [verdachte] waarin [medeverdachte 3] aangeeft dat ‘we aan het eind van de middag bezoek krijgen’ ‘ja waar ik eigenlijk vanmorgen heen zou gaan’ ‘die kwam laat in de middag deze kant op’ ‘dat ik niet die kant op hoefde, er is ontzettend veel blauw op de autobaan.87

Rond 18.00 uur wordt er weer ge-sms’t tussen [medeverdachte 5] en [medeverdachte 1] .88

Uit de peilbakengegevens blijkt dat de VW Polo in gebruik bij [verdachte] en [medeverdachte 3] die avond tussen 18.15 en 18:45 uur bij het [adres 4] te Stein staat.89

Om 18.51 uur sms-t [medeverdachte 10] aan [medeverdachte 5] : ‘ik ben bij jou in de buurt, ben je thuis?’ ( [medeverdachte 5] woont in Maasmechelen en dat ligt vlak bij Stein.)90 Uit deze gang van zaken leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 3] , [verdachte] en [medeverdachte 10] elkaar hebben ontmoet bij het [adres 4] , waarna [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5] elkaar ontmoet hebben.

Aankomst container HASU 4001697 in Antwerpen

Deze container is op 24 april 2012 gearriveerd in de haven van Antwerpen bij kaai 742. De opdracht tot inklaren is van 26 april 2012. Deze opdracht is afkomstig van [bedrijf 3] .91

Tussen 26 april 2012 en 2 mei 2012 zijn er zeer veel contacten (telefonisch en ontmoetingen) tussen [medeverdachte 10] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 3] (en [verdachte] ) over en weer:92

Berichtenverkeer en ontmoetingen op 26 april 2012:

Sms-verkeer tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5] tussen 8.57 en 9.16 uur:93

[medeverdachte 10] : ‘Heb je mijn tekst gehad’

[medeverdachte 5] : ‘Ik niet ik heb met ons vriend om 11.u. af. In eik’

(de rechtbank merkt op dat met ‘eik’ vermoedelijk Maaseik wordt bedoeld)

‘ik must in antw. Van 18.u tot 23.u vor de inf. Van jou vriend’

[medeverdachte 10] : ‘Ik heb je gister al gestuurd. Was om 1900. Bij jou. Heb iets voor jou ivm foto. Ik probeer hem te pakken te krijgen en geef hem mee. Gr. Ps heb ook veel keer over laten gaan.’

Sms-verkeer tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 1] tussen 9.17 en 9.19 uur:94

[medeverdachte 10] : ‘Kan je even langs mij ivm [alias medeverdachte 5] ’. Opmerking rechtbank: met ‘ [alias medeverdachte 5] ’ wordt naar alle waarschijnlijkheid [medeverdachte 5] bedoeld.95

[medeverdachte 1] : ‘Die zie ik zo meteen. Moet daar na. Gaat niet anders.

Sms-verkeer tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5] om 9.19 uur:96

[medeverdachte 10] : ‘Probeer hem ook even te zeggen dat hij bij mij stopt’

[medeverdachte 5] : ‘Ik waas weg om 17.15 must <LF> om 18.udar ij mar op 1. Pl.

Sms-verkeer tussen [medeverdachte 10] aan [medeverdachte 1] tussen 9.20 en 9.27 uur97:

[medeverdachte 10] : ‘Beter even stoppen. Het is voor hem’.

[medeverdachte 1] : ‘Ok ik vertrek zo’.

[medeverdachte 10] : ‘Gas erop’.

Sms-verkeer tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5] tussen 9.23 en 9.25 uur:98

[medeverdachte 10] : ‘Hoeft niet meer heb hem nu gehad. Ik heb voor voor foto gekregen’

‘Gister .en je kunt zeggen tegen je vriend dat je het hebt. Als je h’

‘et vandaag niet hebt geef ik je het zodra ik je zie. Gr.’

[medeverdachte 5] : ‘OK’

Sms-verkeer tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] tussen 10.06 en 11.07 uur:99

[medeverdachte 3] : ‘Vriend wanneer horen of zien we jullie? Gr [alias medeverdachte 3] ’.

[medeverdachte 1] : ‘Kan zo meteen. Ik zit in maaseik’.

Voorts is er tussen 11.07 en 11.09 uur drie keer sms-verkeer tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] .100

Daarna neemt [medeverdachte 1] contact op met [medeverdachte 3] via de sms (Sms-verkeer tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] tussen 11.47 en 11.50):101

[medeverdachte 1] : ‘Kunnen we nu afspr.? Ik ben in zuiden.

[medeverdachte 3] : ‘Ok zeg maar waar’

[medeverdachte 1] : ‘Urmond?’

[medeverdachte 3] : ‘Ok ong 15min’

[medeverdachte 1] : ‘OkOk’

Uit de peilbakengegevens van de VW Polo met kenteken [kenteken 4] in gebruik bij [medeverdachte 3] en [verdachte] blijkt dat deze om 12.08 uur bij het [hotel 1] in Urmond is geweest.102

Om 12.36 uur sms-t [medeverdachte 3] aan [medeverdachte 1] : ‘Kun je om 14u op plek zijn waar we ons net gezien hebben. gr. [alias medeverdachte 3] .’ [medeverdachte 1] antwoordt om 12.37 uur: ‘ok’103

Om 12.38 uur is er sms-verkeer tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] .104

Sms-verkeer tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] tussen 13.32 en 13.33 uur:105

[medeverdachte 1] : ‘ik ben 10min later.’

[medeverdachte 3] : ‘geen probleem, zitten binnen’

(uit het gebruik van het meervoud, leidt de rechtbank af dat ook [verdachte] aanwezig is).

[medeverdachte 1] : ‘OK’

Uit de peilbakengegevens van de VW Polo met kenteken [kenteken 4] in gebruik bij [medeverdachte 3] en [verdachte] blijkt dat deze tussen 14.04 en 15.19 uur bij het [hotel 1] in Urmond is geweest.106

Tussen 14.29 en 15.58 uur is er vier keer sms-verkeer tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] . Om 15.49 belt [medeverdachte 5] uit naar [medeverdachte 10] . Een computerstem antwoordt dat het mobiele nummer niet bereikbaar is.107

Om 16.01 uur sms-t [medeverdachte 1] [medeverdachte 3] :108

[medeverdachte 1] : ‘we hebben hem. Is ok. Blaas alles maar af. We zien ons morgen.’

[medeverdachte 3] : ‘ok vriend. Gr.’

Tussen 18.19 en 21.16 uur stuurt [medeverdachte 10] een drietal sms-en naar [medeverdachte 5] :109

‘Ik moet vroeg weg. ik kan beter bij [X] bij jou thuis stoppen om 8.30. oké’

‘Dus als ik ze zie kan ik dat zo zeggen dat ze zich geen zorgen over de aanbouw hoeven te maken?’

‘Ik moet morgen al vroeg weg. ik kan beter bij [X] bij jou thuis stoppen om 8.30. oké?’

Tussen 21.17 en 21.22 is er een sms-wisseling tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 3] :110

[medeverdachte 10] : ‘Morgen ben ik er niet. Je kan met die ene contact op nemen eventueel. Gr.’

[…]

[medeverdachte 10] : ‘oké ben er zaterdag ook niet of laat middag’

[medeverdachte 3] : ‘Ok, dan hou ik even contact met jou vriend. Gr.’

Vervolgens probeert [medeverdachte 10] tussen 26 april 2012, 22.22 uur en 27 april 2012, 7.22 uur tot vier keer toe in contact te komen met [medeverdachte 5] .111

Berichtenverkeer en ontmoetingen op 27 april 2012

Tussen 8.01 en 9.17 uur is er contact tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5] :112

[medeverdachte 10] : ‘ja van vroeger ook koffie en eten

[medeverdachte 5] : ‘U.lat bij de [X]

[medeverdachte 10] : ‘bij jullie [X] in maas mechelen’

[medeverdachte 5] : ‘U.lat’

[medeverdachte 10] : ‘half negen’

[medeverdachte 5] : ‘ok’ ‘bij mij?’ ‘ben niet t’

[medeverdachte 1] heeft om 8.09 uur en 8.13 uur sms-verkeer met [medeverdachte 5] .113

Om 10.55 uur stuurt [medeverdachte 1] een sms aan [medeverdachte 10] : ‘geef ff een seintje als je in de buurt bent? Ik ben niet thuis maar wel vlakbij. Gr’114

Verder blijkt die dag dat er tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] sms-verkeer plaatsvindt. Uit de inhoud kan worden afgeleid dat men elkaar wil ontmoeten. Ook zijn er die middag en avond telefonische contacten tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] .115

Berichtenverkeer op 28 april 2012 116

Die ochtend zijn er onderlinge telefonische contacten tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] .

SMS-verkeer tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] . Daaruit kan worden afgeleid dat er ’s maandags vermoedelijk een afspraak zal zijn en dat men van elkaar hoort.

SMS-verkeer tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 1] . Uit de berichtenwisseling kan worden afgeleid dat men elkaar wil ontmoeten bij ‘ [X] ’.

SMS-bericht van [medeverdachte 10] aan [medeverdachte 5] om 15.21 uur: [medeverdachte 10] wil [medeverdachte 5] morgen (29 april 2012) om 12 uur bij [X] ontmoeten.

Die middag zijn er ook onderlinge telefonische contacten geweest tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] .

Berichtenverkeer op 29 april 2012 117

Uit sms-berichten tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5] volgt dat zij elkaar om 12.10 uur willen ontmoeten.

Berichtenverkeer op 30 april 2012 118

[medeverdachte 5] en [medeverdachte 1] hebben die ochtend twee keer onderling contact.

[medeverdachte 3] vraagt om 10.59 uur aan [medeverdachte 1] : ‘vriend, hoe laat zien we je? Gr’ [medeverdachte 1] antwoordt om 11.01 uur: ‘ze zijn er mee bezig vandaag. Ik hoor het zsm. Dan hoor je van mij.’

Om 14.02 uur vraagt [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 10] : ‘toevallig nog iets gehoord?’

Om 14.56 meldt [medeverdachte 3] aan [medeverdachte 1] : ‘Vriend het moet vandaag anders zijn we ze kwijt. Ze worden nerveus’.

[medeverdachte 1] antwoordt meteen: ‘ben je in de buurt? Ik moet iets zeggen’ en ‘ik wacht op antwoord’.

[medeverdachte 3] : ‘ik kan wel die kant op komen, ong 45 min [alias medeverdachte 3] ’

[medeverdachte 1] ‘is nu zinloos. Wacht ff’

[medeverdachte 3] : ‘is vandaag wel iets aantoonbaar?’

[medeverdachte 1] : ‘nog niet’ ‘ik ben bang dat het pas morgen wordt. Ben niet zeker’

[medeverdachte 3] : ‘kan niet, MOET VANDAAG ivm vervolg’ en ‘kan niet, MOET VANDAAG ivm

vervolg. Morgen is te laat’

Om 15.20 uur sms-t [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 10] : ‘ben je thuis?’

Vervolgens neemt [medeverdachte 1] om 15.21 uur weer contact op met [medeverdachte 3] . Tot 15.46 uur wordt er over en weer gesms-t:

[medeverdachte 1] : ‘ik kan niemand bereiken. Ik ben de enige paraat’ en ‘ik rij nu naar onze

gezamenlijke vriend’

[medeverdachte 3] : ‘zullen wij ook daarheen komen?’

[medeverdachte 1] : ‘Ok hoe laat?’

[medeverdachte 3] : ‘ong 45 min’

[medeverdachte 1] : ‘Ok. Weet niet of ie thuis is. Laat het je weten. Anders [locatie X] over 45min’.

[medeverdachte 3] : ‘Ok’

[medeverdachte 1] : ‘Blijf maar in jullie buurt. Ik en mijn vriend komen jullie kant uit. We moeten toch daar in de buurt zijn’

Om 15.48 uur vraagt [medeverdachte 10] aan [medeverdachte 5] : ‘Ik kom naar je toe. ben je thuis of eik?’

Tussen 15.59 en 17.57 uur sms-en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] elkaar weer. Afgesproken wordt bij [hotel 1] in Urmond. Uit de berichtenwisseling is af te leiden dat [medeverdachte 1] daar rond 18.00 uur aankomt. Gelet op voorgaande concludeert de rechtbank dat naast [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] ook [medeverdachte 10] en [verdachte] bij deze afspraak aanwezig zijn.

Om 20.00 uur ontvangt [medeverdachte 3] de volgende sms van [medeverdachte 1] : ‘hoe laat [locatie X] ? Wordt woensdag’

Uit een sms-wisseling tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] volgt dat zij voor die avond een afspraak maken bij ‘ [locatie X] ’. Er is enige spraakverwarring hierover. [medeverdachte 1] geeft aan: ‘ja maar niks gaat door vandaag. Piet heeft afgezegd want wordt woensdag. [locatie X] gaat wel door om 21.’

Uit de zendmastgegevens blijkt dat de telefoon in gebruik bij [medeverdachte 3] op 19.56 en 20.20 uur een zendmast aanstraalt te Valkenswaard (in de omgeving van de horecagelegenheden die worden aangeduid als ‘ [locatie X] ’).

Ook is er die avond (30 april 2012) omstreeks 21.13 uur nog (telefonisch) contact geweest tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] .

Op 1 mei 2012 is er tussen 10.26 en 11.41 uur 8 keer onderling contact tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] .119

Op 2 mei 2012 bericht de Belgische Douane dat de container HASU 4001697 gescand moet worden120.

Op 2 mei 2012 heeft [medeverdachte 10] sms-verkeer met [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] . Men wil elkaar kennelijk ontmoeten. Ook blijkt uit de historische telecom verkeersgegevens dat er telefonische contacten zijn geweest tussen de telefoons in gebruik bij [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] .121

Om 20.44 uur vraagt [medeverdachte 3] aan [medeverdachte 1] : ‘en vriend hoe lang nog?’.

Om 20.46 uur sms-t [medeverdachte 3] aan [verdachte] : ‘vriend bel me effe’.

Om 20.50 uur antwoordt [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 3] : ‘ze zijn nog bezig. Laat het je zo weten’.

Om 20.56 sms-t [medeverdachte 3] aan [medeverdachte 10] : ‘vriend is [alias medeverdachte 1] nog bij jou’

Om 21.09 uur sms-t [medeverdachte 3] aan [medeverdachte 1] : ‘als het nog lang duurt dan gaat ie. En als ie met lege handen gaat is een kans dat afgelopen is. En is mijn vriend ook bij jou?’ [medeverdachte 1] : ‘ja hij vertrekt nu’.

Om 22.31 uur sms-t [medeverdachte 3] aan [verdachte] wederom: ‘vriend bel me effe’.

Om 23.29 uur is er een telefoongesprek tussen [verdachte] en [persoon 5] . [verdachte] vertelt dat hij de hele dag onderweg is geweest en dat hij nu pas thuis is. Hij had zijn telefoon thuis laten liggen. [verdachte] vertelt dat hij net door [medeverdachte 3] thuis is afgezet en dat zijn auto nog bij [medeverdachte 3] staat. [verdachte] was vanmorgen als om 8.00 uur bij [medeverdachte 3] en ze zijn met de auto van [medeverdachte 3] weg geweest.

Uit de mastlocatie blijkt dat de telefoon in gebruik bij [medeverdachte 3] zich om 20.44 uur in de buurt van het [hotel 1] te Urmond bevindt. Uit de opgevraagde camerabeelden van dit hotel blijkt dat [medeverdachte 3] die dag aldaar rond 19.00 uur een ontmoeting heeft gehad met een onbekende man van buitenlandse afkomst en van ongeveer 21.20 tot 22.25 uur met [verdachte] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 10] en die onbekende man van buitenlandse afkomst.122

Uit deze gang van zaken leidt de rechtbank, in onderling verband en in samenhang bezien met de overige bewijsmiddelen, af dat de contacten tussen [medeverdachte 5] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 10] , [medeverdachte 3] en [verdachte] te maken hebben met de aankomst van de container HASU 4001697.

Op 3 mei 2012 wordt door de Douane Remant een mail verstuurd naar [persoon 6] van de expediteur [bedrijf 5] die in opdracht van [bedrijf 3] de inklaring van deze container verzorgt.123 In de onderwerp regel van deze mail was aangegeven dat de goederen waren vrijgegeven. Deze mail heeft betrekking op de goederen in de HASU 4001697.124

Die avond (3 mei 2012) wordt er een ontmoeting geobserveerd in [restaurant 2] te Leende tussen [medeverdachte 1] , [verdachte] en [medeverdachte 9] en een hem begeleidende man. Gehoord werd dat men het over ‘douane’ en ‘container’ had.

Daarna wordt er een ontmoeting geobserveerd tussen [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] in restaurant [restaurant 5] .125 Uit deze gang van zaken leidt de rechtbank, in onderling en samenhang bezien met de overige bewijsmiddelen, af dat het gesprek met [medeverdachte 9] werd teruggekoppeld aan [medeverdachte 10] .

Uit de vrijgave van de container HASU 4001697 op 3 mei 2012 kan afgeleid worden dat er niets ‘strafbaars’ is aangetroffen in die container. De politie concludeert dat het dus om een proefzending moet zijn gegaan.126 De rechtbank overweegt echter dat het heel wel mogelijk is dat er wel degelijk tussen de travertin tegels cocaïne is ingevoerd. De rechtbank baseert dit op het volgende afgeluisterde gesprek van 20 februari 2013 tussen [medeverdachte 1] , [persoon 2] en [persoon 1] , waaruit is af te leiden dat de cocaïne uit de container is gehaald voordat deze door de scan ging.127 Dat het om cocaïne gaat leidt de rechtbank, in onderling verband en in samenhang bezien met de overige bewijsmiddelen in zaaksdossier 2, af.

[medeverdachte 1] Toen die Dominicanen afleverden toen die keer, weet je nog?

[persoon 1] Ja

[medeverdachte 1] Op [bedrijf 3] (…)

[persoon 1] Maar dat was ook een fysieke, dat was ook een fysieke scan. ‘Heb ik er uit gehaald’

[persoon 2] Ja

[medeverdachte 1] Hoe?

[persoon 1] Toen was er ook een fysieke scan. Scan.

[persoon 2] Daar is het leeg ingegaan… Het is er niet vol ingegaan maar leeg. Jullie hebben [bedrijf 3] leeg de fysieke scan in laten gaan.

[persoon 1] Was het [bedrijf 3] ?

[medeverdachte 1] Ja

[persoon 1] Ik weet het niet meer.

[medeverdachte 1] Jawel, ja [bedrijf 3]

[persoon 2] Dus, er is , iets een ..uh.. tegels.

[persoon 1] Oh, ja ja ja , de, de partij, klopt, de partij tegels, dat klopt, dat klopt.

In voormeld OVC gesprek wordt tevens gesproken over ‘petje’. ‘Petje is besmet’ ‘daarom hebben ze die badge afgenomen’. De politie onderbouwt gemotiveerd dat met ‘petje’ of ‘streep’ douane medewerkers worden bedoeld. Het meest in het oog springende is dat de mededeling ‘petje staakt’ strookt met een min of meer gelijktijdige staking van de Antwerpse Douane.128 De rechtbank neemt deze conclusie over en maakt deze tot de hare.

Tweede container SUDU 6710420

De tweede container die door [persoon 3] was besteld bij het Dominicaanse bedrijf [bedrijf 1] werd op 3 mei 2012 vanuit [bedrijf 2] middels de container SUDU 6710420 verzonden naar de haven van Caucedo in de Dominicaanse Republiek. Deze container was wederom bestemd voor [bedrijf 3] en was eveneens geladen met Travertin Tegels. Hij vertrok op 6 mei 2012 en kwam in Antwerpen aan op 22 mei 2012.129

Uit de interceptie van telecomgegevens en uit historische verkeersgegevens blijkt dat er op 7 mei 2012 onderlinge contacten zijn geweest tussen de telefoons in gebruik bij:

[medeverdachte 1] - [medeverdachte 5]

[medeverdachte 10] - [medeverdachte 5]

[verdachte] - [medeverdachte 3] .

De relevante gegevens zijn hieronder weergegeven. Afgeleid kan worden dat er een afspraak is die verschoven wordt naar de volgende dag (8 mei 2012) om 11.30 bij ‘ [locatie X] ’.130

[verdachte] vertelt op 7 mei 2012 om 15.49 uur (in een afgetapt telefoongesprek) dat hij met [persoon 7] in Antwerpen is.131

[verdachte] belt om 20.14 uur met [medeverdachte 3] . [verdachte] vraagt of [medeverdachte 3] nog wat gehoord heeft. [medeverdachte 3] zegt ja. Ben je er geweest, vraagt [verdachte] . Nee zegt [medeverdachte 3] . Morgen, vraagt [verdachte] . Ja zegt [medeverdachte 3] . Hoe laat vraagt [verdachte] . Een uur zegt [medeverdachte 3] . Laten we het dan morgen 12 houden zegt [verdachte] . Ja is goed, dat moet zeker zijn ja want we moeten een uurtje rijden, zegt [medeverdachte 3] .132

Tussen 20.13 en 20.21 is er de volgende sms-wisseling tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 1] :

[medeverdachte 10] : ‘hallo waar ben je? Je hebt een afspraak vanavond om 20.00 uur. Heb je

nieuws?’

[medeverdachte 1] : ‘alles ok’ en ‘afspraak’

[medeverdachte 10] : ‘Jij hebt dat gemaakt! Maar hoe laat morgen en waar. Neem contact met

onze vriend op aub. Gr’.

[medeverdachte 1] : ‘OK’.133

Vervolgens sms-t [medeverdachte 1] om 20.22 uur [medeverdachte 3] : ‘morgen 11.30 uur [locatie X] ’. Waarna [medeverdachte 3] antwoordt: ‘OK’. (Uit eerdere afspraken is duidelijk geworden dat met ‘ [locatie X] ’ 2 horecagelegenheden in Valkenswaard worden bedoeld.) Daarop belt [medeverdachte 3] met [verdachte] . [medeverdachte 3] zegt dat het morgen een uurtje eerder zal zijn. Het wordt rond half elf bij [verdachte] . Een uurtje eerder zegt [verdachte] , is goed, half elf ben je bij mij, is goed.134

Om 22.30 uur sms-t [medeverdachte 10] aan [medeverdachte 3] : ‘ik ben in de late middag bij pannekoeken grind vijver. Exact hoe laat geef ik nog door. Rond half zes wordt het. Gr of ander optie om 09.30 bij mij?

[medeverdachte 3] antwoordt: ‘Hebben al een afsp met je vriend om 11.30 [locatie X] ’

[medeverdachte 10] ‘Volgens mij kan ik wer ook zijn.Gr’

[medeverdachte 3] ‘Oke tot dan. Gr’

De telefoon van [verdachte] straalt op 8 mei 2012 om 11.21 uur een mast te Valkenswaard aan en die van [medeverdachte 3] om 12.11 uur. 135

Op basis van vorenstaande concludeert de rechtbank dat er op 8 mei 2012 in Valkenswaard een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen (in elk geval) [verdachte] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] .

Op 9 mei 2012 hebben [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] tussen 10.51 en 12.25 uur, 14 keer onderling contact.136

Sms-verkeer [medeverdachte 10] - [medeverdachte 5] :

10.58

uur [medeverdachte 5] : ‘G.morgen ben om 16.30thuis of om 19.u’

11.00

uur [medeverdachte 5] : ‘i.v.met fotos 2.z. Klar’

11.04

uur [medeverdachte 10] : ‘Ben onderweg weet het nog niet zeker, Laat je nog weten. Anders wie ik je om negen vanavond in op. ?’

11.06

uur [medeverdachte 5] : ‘OK’

20.02

uur [medeverdachte 5] : ‘Ik ga nu terug ik ben kort bij thuis 20.45 ben ik dar’

20.03

uur [medeverdachte 10] : ‘Ok ik rij nu bij’

20.04

uur [medeverdachte 5] : ‘OK’

Op 10 mei 2012om 11.07 stuur [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 3] een sms: ‘zien we elkaar nog.’

Uit historische verkeersgegevens blijkt dat op 10 mei 2012 er tussen 11.18 uur en 11.43 uur zes keer onderling contact is geweest tussen het telefoonnummer van [medeverdachte 1] en dat van [medeverdachte 5] .137

Om 11.47 uur stuur [medeverdachte 10] aan [medeverdachte 3] een sms: ‘Mijn vriend staat te wachten van [alias medeverdachte 3] , Je reageert niet zegtie’.138

[medeverdachte 3] stuurt [medeverdachte 1] om 12.12 uur het volgende bericht: ‘Hoop t wel, zijn aan het wachten. Je hoort zo snel mogelijk van me. Gr’.

[medeverdachte 1] antwoordt om 12.12 uur met ‘OK’.

[medeverdachte 1] 15.12 uur: ‘wat is jullie plan vandaag’

[medeverdachte 3] 15.17 uur: ‘zo gauw wij iets horen, jou een tijd doorgeven. Dan zien we ons in [locatie X] . [alias medeverdachte 9] is ook aan t wachten’.139 (opmerking rechtbank: met ‘ [alias medeverdachte 9] ’ wordt [medeverdachte 9] bedoeld.)

Tussen 16.36 en 16.43 uur is er vijf keer en omstreeks 20.26 uur één keer contact geweest tussen het telefoonnummer van [medeverdachte 1] en dat van [medeverdachte 5] .140

Tussen 20.31 en 20.52 is er de volgende sms-wisseling tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5]141:

[medeverdachte 5] : ‘Alo u is met jou vriend 2. Fotos z. Klar en nu woord ik nieks’

[medeverdachte 10] : ‘ik heb het door gegeven. […]

[medeverdachte 5] : ‘mar vande andere inf. Ok nieks en asprak was wonsdag mijn vriend zij niet bl. ik op dat morgen is ?’

[medeverdachte 10] : ‘Ja ik ook. Maar moeten toch een beetje begrip hebben. Laten we het even zo laten vriend tot morgen aub gr.’

[medeverdachte 5] : ‘Ja ik wel jou vriend ha tafel het bl. 100.p. Wonsdag ik op dat morgen vor 16.u’

De volgende dag 11 mei 2012 is er tussen 11.23 en 12.43 uur de volgende sms-wisseling tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5] :142

[medeverdachte 10] : ‘laat over 45 min wat weten’

[medeverdachte 5] : ‘Voor de fot s of voor de info’

[medeverdachte 10] ‘Voor beide denk ik tot zo’

[medeverdachte 5] : ‘Mut ik kom nu’

‘Mut ik kom ik ben nu in eik bena’

‘Kom je hok’.

Diezelfde dag wordt er rond 12.30 uur een ontmoeting tussen [medeverdachte 3] , [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] in Restaria [restaurant 4] geobserveerd.143

Op 12 mei 2012 wordt er door [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5] tussen 14.22 en 14.58 uur per sms een afspraak voor een ontmoeting gemaakt voor foto’s, info en schilderij:144

[medeverdachte 5] : ‘G.middag. Wanner heb jij die foto’s eigenlijk’

‘Ik heb al en de inf is of niet’

[medeverdachte 10] : ‘Vandaag nog niks gezien. Wanneer zie ik die foto’

[medeverdachte 5] : ‘Kom je nar lim’

[medeverdachte 10] : ‘Eik kan om 1500?’

[medeverdachte 5] : ‘OK’

[medeverdachte 10] : ‘Ik kan stoppen om half vier voor [X] ITTERVOORT’

[medeverdachte 5] : ‘Bij de kerken’

[medeverdachte 10] : ‘Ok maar ben iets later’

[medeverdachte 5] : ‘Ik ben er was tog om 15.u ik bezok thuis’

[medeverdachte 10] : ‘Ik ben er 15.10 ?’

Op 12 mei 2012 om 16.41 uur is er het volgende telefoongesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 3]145:

[medeverdachte 3] : ‘ik heb bericht gehad van die van Eindhoven. Die had het schilderij van mij klaar’

(…)

[medeverdachte 3] : ‘Ik heb hem nog gebeld en gevraagd of het nog vandaag moet, nee, had hij gezegd, is niet erg ik ben al weg, maar we zijn met klem aan het wachten op dat andere …. ja dat snap ik’.

[verdachte] : ‘ja’

[medeverdachte 3] : ‘en net krijg ik een berichtje van [alias medeverdachte 9] , die is weer terug en die laat mij zo snel mogelijk wat weten, want die ging er meteen achteraan en daar ben ik nu nog op aan het wachten.’

[verdachte] : ‘ja, ja’

(…)

Om 17.00 uur belt [medeverdachte 3] [verdachte] op en zegt dat hij online moet gaan, ‘dan krijg je [alias medeverdachte 9] eraan’. Met ‘ [alias medeverdachte 9] ’ wordt [medeverdachte 9] bedoeld en met online een skypegesprek. 146

Uit historische verkeersgegevens van het nummer in gebruik bij [medeverdachte 1] blijkt dat op 12 mei 2012 omstreeks 17.04 uur en 18.26 uur contact is geweest tussen dit nummer en het telefoonnummer in gebruik bij [medeverdachte 5] .147

Voorts is op 12 mei 2012 om 17.38 het volgende telefoongesprek getapt. [medeverdachte 3] en [verdachte] maken een afspraak voor de daaropvolgende maandag, zijnde 14 mei 2012. De rechtbank gaat er van uit dat deze afspraak tussen [medeverdachte 3] en [verdachte] gemaakt wordt naar aanleiding van het skype-overleg dat [verdachte] met [medeverdachte 9] heeft gehad.148

[medeverdachte 3] : ‘En, heb je gered?’

[verdachte] : ‘maandag’

[medeverdachte 3] : ‘kan ik dat doorgeven?’

[verdachte] : ‘ja’

[medeverdachte 3] ‘is dat 100 %?’

[verdachte] ‘ja’

[medeverdachte 3] ‘dan weet ik genoeg’

[verdachte] ‘ik zie je maandag sowieso’

[medeverdachte 3] ‘is goed vriend, tot dan’

[verdachte] ‘wanneer kom je terug, zondag of maandag?’

[medeverdachte 3] ‘maandag, maandagmorgen’

[verdachte] ‘maandagmorgen beetje bij de tijd?’

[medeverdachte 3] ‘mmm, ja’

[verdachte] ‘is goed dan zie ik je maandagmorgen’

[medeverdachte 3] ‘of ehhh, moet het eerder?

[verdachte] ‘neen, neen, maar maandagmorgen, als je maandagmorgen dan is het goed’

[medeverdachte 3] ‘reken maar op een uur of 11’

[verdachte] ‘is goed, ik vind het prima’

[medeverdachte 3] ‘oke dan zie ik je maandag’.

Op maandag 14 mei 2012 hebben [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] tussen 9.26 uur en 23.36 uur 30 keer telefonisch contact.149

Om 9.15 uur die dag stuurt [medeverdachte 5] de volgende sms naar [medeverdachte 10] : ‘G.morgen mut zegen tegen di mensen dat donderdag en vreidag er is nazional fest dag en mut vondag kom de inf. Anders is en problem?’

Om 11.45 stuurt [medeverdachte 10] de volgende sms naar [medeverdachte 3] : ‘Kan je direct met mijn vriend contact opnemen vandaag als je nieuws hebt. Het is Urgent. Doen moeilijk en niet te vergeten snipper weekend. !!!’150

Opmerking rechtbank: donderdag 17 mei 2012 was Hemelvaart, hetgeen een nationale feestdag in België is.

Even later (11.49 uur) ontvangt [medeverdachte 3] ook een sms van [medeverdachte 1] : ‘Hoe laat weet je iets. Zomaar wachten is niet meer genoeg’.

[medeverdachte 3] antwoordt (om 11.58 uur) : ‘zal m nu weer bericht sturen, geef je zo antwoord’

en om 12.10 uur: ‘ [alias medeverdachte 9] is ook aan het wachten hoe laat ie t kan ophalen, maar zeker vandaag.zo gauw die heeft krijg ik tijd [alias medeverdachte 3] ’.151

Op 14 mei 2012 vindt er een observatie plaats. Om 14.52 uur worden [medeverdachte 3] en [verdachte] en [medeverdachte 10] gezien. Zij komen al pratend uit een [tankstation 1] te Veldhoven.152

Tussen 16.15 uur en 16.42 uur is er de volgende sms-wisseling tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5] :153

[medeverdachte 5] : ‘En nieuws van de inf.’ en ‘Ben thuis ik ben bij jou in de b. rond 17.u

[medeverdachte 10] : ‘ja ben thuis. Wacht op je’

[medeverdachte 5] : ‘nu’

[medeverdachte 10] : ‘Oke ik ben thuis’

Omstreeks 17.03 uur wordt de Audi A3, voorzien van het Belgische kenteken [kenteken 2] in gebruik bij [medeverdachte 5] bij de woning van [medeverdachte 10] aan de [adres 3] 24 te Leende gezien. Omstreeks 17.29 uur wordt gezien dat deze Audi A3 en een witte Mini Cooper met twee inzittenden het parkeerterrein van de [hotel 2] , gevestigd aan de [adres 5] te Leende oprijden. Bij het onderzoeksteam is bekend dat de partner van [medeverdachte 1] destijds in het bezit was van een Mini Cooper. [medeverdachte 1] was al eerder, tijdens een observatie van 11 mei 2012, in een Mini Cooper gesignaleerd. Verder werd gezien dat [medeverdachte 3] en [verdachte] met de VW Polo kenteken [kenteken 3] over de [adres 6] te Leende reden.154

De rechtbank leidt hier uit af dat er op 14 mei 2012 een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen [medeverdachte 5] , [medeverdachte 10] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en [verdachte] .

Vervolgens is er tussen 19.49 uur en 21.05 uur de volgende sms-wisseling tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5]155:

[medeverdachte 5] : ‘Kunt di foto mij nimen nar mij vriend als vor di auto gat.’

[medeverdachte 10] : ‘Andere foto is nog bij kennis moet ik die eerst ophalen.’

[medeverdachte 5] ” ‘als mij nimen lat dar bij mij v’

[medeverdachte 10] : ‘Bedoel je dat ik die van hem op moet halen en jouw terug geven’

[medeverdachte 5] : ‘ja als dat kan ja ik terug geven of anders morgen’

[medeverdachte 10] : ‘nee ik ga het nu ophalen als het kan en ik zie je bij nieuwe kever’

[medeverdachte 5] : ‘ik ben nu weg ik kan niet b’

Om 21.06 sms-t [medeverdachte 10] [medeverdachte 3] : ‘kan ik je bij grindvijver nog even zien en breng schilderij mee’. Meteen daarop (21.08 uur) neemt [medeverdachte 10] weer contact op met [medeverdachte 5] . De volgende sms-wisseling is van 21.08 tot 21.31 uur156:

[medeverdachte 10] : ‘Moet ik foto bij kever laten of wat bedoel je nu’

[medeverdachte 5] : ‘gat vor di auto of niet lat die, fot dar’

[medeverdachte 10] : ‘Ja ik ga bij hem langs en laat foto daar?’

[medeverdachte 5] : ‘ok u kat ben dar’ en ‘u lat ben dar’

[medeverdachte 10] : ‘Weet ik nog niet. Ik moet nog hier en daar zijn.En langs foto graaf. Ik laat

het zo weten’

[medeverdachte 5] : ‘Di mensen mut werk morgen ik ben 21.45 bij hem’

[medeverdachte 10] ‘man ik kan nog niet. Ik moet nog een werken en dan kan ik om elf pas daar

zijn anders mogen maar ik hoor fotgraaf ook nog niet ?’

[medeverdachte 5] : ‘OK’

Uit historische verkeersgegevens blijkt dat het telefoonnummer in gebruik bij [medeverdachte 1] op 15 mei 2012 tussen 7.54 en 13.21 uur 15 keer contact heeft gehad met het telefoonnummer in gebruik bij [medeverdachte 5] .157

Tussen [medeverdachte 5] en [medeverdachte 10] is er tussen 9.22 en 10.55 uur de volgende sms-wisseling158:

[medeverdachte 5] : ‘ [alias naam 1] mut tot lat werk kom pas vondag’, en

‘U is met inf. Komt vondag nog wat mut nog denk de mens’

[medeverdachte 10] : ‘We zien die mens zo. Ff wachten.

Met ‘ [alias naam 1] ’ wordt ‘ [alias naam 1] ’ bedoeld. Uit het proces-verbaal van bevindingen dat als bijlage 2 is opgenomen in het persoonsdossier van [persoon 1]159, blijkt onder andere dat [persoon 1] de bijnaam ‘ [alias naam 1] ’ heeft. Uit het (ook hierna aangehaalde) OVC gesprek van 20 februari 2013 blijkt dat [persoon 1] ook betrokken was bij de invoer van deze container.160

Uit de peilbakengegevens blijkt dat de Polo [kenteken 3] in gebruik bij [medeverdachte 3] en [verdachte] op 15 mei 2012 van 11.00 tot 11.30 op het [adres 7] te Leende (=woonplaats [medeverdachte 10] ) is. Het vermoeden dat zowel [medeverdachte 3] als [verdachte] in die auto zaten, wordt versterkt door een telefoongesprek van [medeverdachte 3] dat hij rond 11.24 uur met een derde voert waarin hij aangeeft dat ‘ze’ nu vanuit Eindhoven vertrekken.161

Rond 20.49 uur geeft [medeverdachte 3] aan zijn partner [partner medeverdachte 3] aan dat hij het morgen en overmorgen druk heeft. [partner medeverdachte 3] zegt het is donderdag een feestdag (Hemelvaart) waarop [medeverdachte 3] zegt voor hem niet.162

In de ochtend van 16 mei 2012 is er sms-verkeer tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] . Ook is er de volgende sms-wisseling tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 5]163:

[medeverdachte 5] : ‘Ok mut bellen want er is nazional festdag’

[medeverdachte 10] : ‘Sorry kan nu pas antw..Vriend kan niet meer doen dan afwachten meer. Gr.

Op 16 mei 2012 om 11.31 uur zitten [verdachte] en [medeverdachte 3] in de VW Polo [kenteken 3] . [verdachte] zegt: ”Hij is later. Nijmegen-Eindhoven file 3 kilometer”. Er wordt gesproken over ‘ [restaurant 3] ’. Om 11.54 uur zegt [medeverdachte 3] : ”Het is woensdag vandaag. Ik leg even alles weg. Eens even kijken. Meenemen deze voor als die zou bellen of sms’en, voor [alias medeverdachte 9] ”. Uit de peilbakengegevens van de VW Polo blijkt dat deze tussen 11.57 en 12.38 uur in de buurt is van hotel [restaurant 3] te Valkenswaard.164

Tussen 12.30 en 12.40 uur is er contact geweest tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] .165

Om 12.44 uur hebben [medeverdachte 3] en [verdachte] in de VW Polo een gesprek: [medeverdachte 3] : ‘als we een half uur gewacht hadden dan was het goed geweest’. [verdachte] : ‘kijk aan de ene kant, wij staan aan die kant, [alias medeverdachte 1] aan die kant (…) Ik weet zeker (…) dat hij zich ook niet lekker moet voelen met dat hele … En om nu weer af te zeggen van ja nee het wordt toch maandag (…). Het is gewoon allemaal kut. Hun hadden gewoon die jongen, hij zei tegen mij je had het al donderdag gekregen.166

Om 13.30 uur zegt [medeverdachte 3] tegen [verdachte] : ‘meteen pakken en wegwezen’. [verdachte] antwoordt: ‘ik wil nog geen koffie’. Even later zegt [verdachte] : ‘o hier is het, 16’.167

In relatie met de peilbakengegevens van de VW Polo [kenteken 3] kan vastgesteld worden dat [medeverdachte 3] en [verdachte] in Nijmegen zijn bij de [adres 8] , zijnde het woonadres van [medeverdachte 9] .168

Om 13.46 uur zegt [medeverdachte 3] tegen [verdachte] dat de navigatie aangeeft dat ze er om 15.15 uur zijn.169 [medeverdachte 3] zegt om 14.02 uur: ‘als we dit afgegeven hebben, dan eten we wat’.170

Om 14.56 uur zegt [medeverdachte 3] : ‘nu hoop ik dat die [alias medeverdachte 5] op tijd is’.

[verdachte] : ‘wat heeft die, een [alias verdachte] Audi he?’.

[medeverdachte 3] : ‘ja een Belgische Audi’.171

Uit de peilbakengegevens van de VW Polo [kenteken 3] in gebruik bij [verdachte] en [medeverdachte 3] blijkt dat deze rond 15.00 uur in de buurt van [hotel 3] is172.

Op de opgevraagde bewakingscamerabeelden van [hotel 3] is te zien dat [medeverdachte 3] rond 15.00 uur een gele envelop overhandigt aan iemand die sterke gelijkenis vertoonde met [medeverdachte 5] .173

Via de OVC van de VW Polo is rond dat tijdstip het volgende gesprek opgevangen.174

[medeverdachte 5] : “moeten altijd die gesloten enveloppen zijn, nooit open”.

[medeverdachte 3] : ”ja, hun hebben nagekeken, hun moesten het nummer hebben”.

[medeverdachte 5] : ”he?”

[medeverdachte 3] : “hun moesten het nummer hebben”

[medeverdachte 5] : ”welk nummer”

[medeverdachte 3] : “van de boot. Dat moeten ze …. doorgeven daar”

[medeverdachte 5] : ”dat moeten ze normaal nooit doen, want dan gaan ze met de computer nachecken hoe laat dat is en dat allemaal”.

[medeverdachte 5] : “Maar tegen die jongens zeggen: Niet naar kijken he”

[medeverdachte 3] : “Nee”

[verdachte] : ”Nee, nee, nee, nee”

[medeverdachte 5] : “Dan weten we dat die gaat he. Want dan kennen ze precies zien hoe eh…”

[medeverdachte 3] : “Waarom ze daar naar kijken”

[medeverdachte 5] : ”Ja”

[medeverdachte 3] : ”Valt op, ja”

[medeverdachte 5] : ”Dan moet ie opletten he”

[medeverdachte 3] : ”Ja, dat weten we wel”

[medeverdachte 5] : “Denk erom, dan moet ie niet eh, geen flauwekul”

[medeverdachte 3] : “Jongens eh, komt goed [medeverdachte 5] ”

[verdachte] : “We horen van je”

De rechtbank concludeert dat met ‘ [alias medeverdachte 5] ’ [medeverdachte 5] wordt bedoeld, nu deze van Italiaanse afkomst is en in een Belgische Audi rijdt. Voorts vertoont de persoon die op de beelden gezien is een sterke gelijkenis met [medeverdachte 5] en blijkt uit het proces-verbaal stemherkenning [medeverdachte 5] dat de stem van [medeverdachte 5] herkend wordt.175

Op basis van deze gang van zaken concludeert de rechtbank dat [medeverdachte 5] kennelijk zat te wachten op documenten en dat hij over het uitblijven van deze documenten contact had met [medeverdachte 10] en [medeverdachte 1] , die op hun beurt weer afhankelijk waren van [medeverdachte 3] en [verdachte] . Uit deze gang van zaken blijkt voorts dat deze documenten afkomstig zijn van [medeverdachte 9] en op 16 mei door [medeverdachte 3] en [verdachte] bij [medeverdachte 9] in Nijmegen zijn opgehaald en vervolgens door hen bij het [hotel 1] te Urmond zijn overhandigd aan [medeverdachte 5] . Gezien het gebruik van de woorden ‘nummer’, ‘gesloten enveloppen’, ‘boot’, ‘computer nachecken’ en ‘info’ – en de overige gang van zaken waaronder de wijze van contact leggen en opereren in onderling verband en samenhang bezien met de overige bewijsmiddelen concludeert de rechtbank dat in de gele envelop documenten aanwezig waren die benodigd waren voor het inklaren van de container, die gelost zou worden in de haven te Antwerpen. Hoewel de officiële lading bestaat uit travertin tegels, blijkt uit de omslachtige en verhullende gang van zaken (de communicatie is soms dermate verhullend dat verdachten moeite hebben elkaar te begrijpen) dat de officiële lading enkel als deklading functioneerde voor een illegale lading, zijnde -gelet op de overige bewijsmiddelen- cocaïne.

Na de ontmoeting tussen [medeverdachte 5] en [medeverdachte 3] en [verdachte] is er tussen 15.44 en 21.40 zes keer contact tussen het telefoonnummer in gebruik bij [medeverdachte 1] en het telefoonnummer in gebruik bij [medeverdachte 5] .176

[verdachte] maakt een afspraak met [medeverdachte 11] om elkaar te ontmoeten bij [medeverdachte 11] thuis. De Polo staat van 16.00 uur 18.30 uur op de [adres 9] te Landgraaf, ( [adres 10] is de woning van [medeverdachte 11] ). Na deze ontmoeting zitten [medeverdachte 3] en [verdachte] weer in de Polo. [verdachte] belt met zijn ‘dushi’ (waarschijnlijk [partner verdachte] ) en zegt dat hij net bij [medeverdachte 11] is geweest en dat [medeverdachte 3] er ook is.

Het gesprek tussen [medeverdachte 3] en [verdachte] gaat over iets dat kennelijk niet helemaal goed is gegaan:

[verdachte] Je kunt niets meer veranderen aan de hele zaak. Dat kunnen we wel de tweede dingen

doen. Luister, hij heeft er met zijn neus bovenop gezeten.

[medeverdachte 3] Ja heeft toch ook bij die bespreking gezeten met die…

[verdachte] Bovenop

[medeverdachte 3] Je kunt toch niet achteraf aan [medeverdachte 10] gaan vertellen….

[verdachte] En je kunt toch ook niet die strepen dan weer dingen af gaan pakken.

[medeverdachte 3] kijk, we moeten blij zijn dat het goed gaat. En daarna als er zoveel komt, ouwhoer,

waar maak je je dan nog druk om. 177.

Rond 21.00 zitten [verdachte] en [medeverdachte 3] weer in de VW Polo [kenteken 3] . [verdachte] geeft aan dat [alias medeverdachte 9] hen morgen wil zien.

[medeverdachte 3] Ja?

[verdachte] Ja, ja, die heeft een bericht gestuurd. Ja want die wil per se ook naar die platen kijken, waar dat komt.’

[medeverdachte 3] Ja maar dat redt die morgen toch niet, dan is alles dicht.

Dat moeten we aan [alias medeverdachte 1] vragen.178

Op 17 mei 2012 rond 01.00 uur zitten [verdachte] en [medeverdachte 3] weer of nog steeds in de VW Polo [kenteken 3] . [verdachte] zegt dat hij denkt dat morgen [alias medeverdachte 9] belt. Ook heeft [alias medeverdachte 1] nog gebeld. Die moet nog naar Amsterdam. [alias medeverdachte 1] die heeft die [medeverdachte 5] …. 179

Op 17 mei 2012 stuurt [medeverdachte 3] om 01.12 uur de volgende sms naar [medeverdachte 1] : ‘Alles ok vriend, Is geregeld. Gr.’

Om 12.15 uur belt [verdachte] [medeverdachte 11] en zegt dat ze bij hem staan. Het peilbaken van de Polo geeft aan dat deze zich bevindt op de [adres 9] te Landgraaf (zijnde de woning van [medeverdachte 11] ).180

Op 17 mei 2012 om 12.54 uur stuurt [medeverdachte 3] een bericht naar [medeverdachte 1] : ‘Vriend hoe vroeg kun je morgen [alias medeverdachte 3] ? Gr’. Diezelfde ochtend is er ook vijf keer contact tussen het telefoonnummer in gebruik bij [medeverdachte 1] en het telefoonnummer in gebruik bij [medeverdachte 5] .181

De volgende dag 18 mei 2012 blijkt uit de OVC dat [medeverdachte 3] rond 9.45 uur weer in de VW Polo [kenteken 3] zit.182 De Polo bevindt zich dan volgens het peilbaken weer op de [adres 11] te Valkenswaard (tot 11.12 uur)183.

Om 17.31 uur zitten [medeverdachte 3] en [verdachte] samen in de Polo. [medeverdachte 3] vraagt of [medeverdachte 11] die tegels nog moet zien. [verdachte] zegt dat hij weet hoe die tegels er uit zien.184

De VW Polo [kenteken 3] is op 19 mei 2012 tussen 9.50 uur en 11.18 uur in de buurt van Eindhoven, Son en Breugel en Heeze-Leende.185

[verdachte] en [medeverdachte 3] zitten dan in deze Polo en hebben om 9.50 uur een gesprek186.

[medeverdachte 3] “Vraag je hem dat dadelijk weer?”

[verdachte] “Wat”

[medeverdachte 3] “Van die prijs.”

[verdachte] “Ja ja”

[medeverdachte 3] : “Zal toch vanavond moeten komen.”

[verdachte] “Hij kan ook volgens mij voor eenendertig zijn.”

(…)

[verdachte] “Ja [alias medeverdachte 1] gaf niet graag dat uhh dingetje prijs.”

[medeverdachte 3] “Nee ja ik weet ook waarom.”

“Omdat ze daar meer dingen ontvangen.”

“Je bent toch iets aan het bouwen dat vertrouwen moet opwekken.”

(…)

[verdachte] “Laten we een beetje de kat uit de boom kijken. Het ene is nog niet binnen of hij (opmerking rechtbank: bedoeld wordt ‘ [medeverdachte 11] ’) wil het volgende al pakken.”

Om 10.50 uur hebben ze het over [alias medeverdachte 9] :187

[medeverdachte 3] “Dan heb je geld te weinig.”

[verdachte] “Ja daarvoor moesten we toevallig …ntv… wachten.”

[medeverdachte 3] “Ja moeten we op hem wachten?”

[verdachte] “Ja tuurlijk. Je moet begrijpen hij wordt ook gepusht van alle kanten.”

[medeverdachte 3] “ [alias medeverdachte 9] ja.”

[verdachte] “ [alias medeverdachte 9] ja.”

10.53

uur:188

[medeverdachte 3] “ [alias medeverdachte 1] die daar, die lult ook.

Hij rijdt nu achter ons aan.”

[verdachte] “Zoals het nu geregeld is, hebben we geen risico.

Dat bedrijf dat weet ik wel, daar zie ik niets van. Als dat weg is dan krijgen hun de schuld.”

[medeverdachte 3] “Dat niet weer.

Is het toch geregeld dan…ntv.. ik wel de goeie… nee dinge gaat toch mee?”

[verdachte] “Ja maar maar maar, eerst gaat er een auto naar bedrijven dan uhh, als er dan niets gebeurt dan uhh, dan gaan wij daar heen.”

(…) over onkosten:

[verdachte] “Vergeet niet dat ik ook met [medeverdachte 11] naar dinge ben geweest. Dat heeft ons weliswaar alleen de vlucht en het hotel gekost.

Ja nou heb ik die ene, die tweede keer dat ik hier was, hebben ze dat wel… van die avond … hebben dat ticket betaald.

Maar het was toch eigenlijk de bedoeling dat ik in contact zou komen. Dat is dan een voordeeltje, maar ja, ik heb hier meer dan twee maanden rondgehangen.”

Uit de stempels in de paspoorten van [verdachte] en [medeverdachte 11] blijkt dat ze van 30 januari 2012 tot 2 februari 2012 in de Dominicaanse Republiek zijn geweest.

Vervolg van gesprek in VW Polo [kenteken 3] op 19 mei 2012:

11.05:189

[verdachte] “Hij gaat daar staan dus.”

[verdachte] wil niet daar staan in verband met de camera’s. [medeverdachte 3] geeft aan dat op deze carpool geen camera’s190 staan.

11.09

uur:

[medeverdachte 9] stapt in de Polo. Uit het gesprek is af te leiden dat [medeverdachte 3] en [verdachte] [medeverdachte 9] uitleggen hoe hij bij de woning van [medeverdachte 10] moet komen.191 Er wordt een afspraak gemaakt voor een ontmoeting op dinsdag om 10 uur bij de [restaurant 6] te Helmond.192

Daarna rijdt de Polo om 12.52 uur naar het adres van de manege van [persoon 8] te Schinveld.193

[verdachte] zegt tegen [medeverdachte 3] : ”Rij maar gewoon door”, “zo zien we ook dat we niet gevolgd worden”.194

Om 14:56 uur gaat het gesprek tussen [medeverdachte 3] en [verdachte] over [alias medeverdachte 9] en over iets dat met zes man gedeeld moet worden.195

Om 19.24 uur gaat het gesprek over [medeverdachte 11] , die kennelijk na één crisis al iets wil afpakken. Dat dat toch niet werkt:196

[medeverdachte 3] : “probeer dan iets op te zetten voor de langere termijn. En dan meteen te zeggen, maar wie zegt dat het de tweede lukt. Als het de eerste keer lukt, lukt het de tweede keer ook. Als iedereen maar zijn waffel dicht houdt.”

[verdachte] : “Ik zit al zo’n 50 jaar in de business”.

[verdachte] geeft aan dat hij met veel mensen werkt. Gelijke monniken gelijke kappen, zo werkt hij al 50 jaar.

[medeverdachte 3] zegt dat het lukt als iedereen zijn waffel houdt.

Op 20 mei 2012 om 00.26 uur zitten [medeverdachte 3] en [verdachte] nog steeds of weer samen in de VW Polo [kenteken 3] . [verdachte] hoopt dat het dinsdag allemaal goed gaat en dat ze er in ieder geval iets van krijgen. “Het moet”, zegt [medeverdachte 3] .197

Op 22 mei 2012 komt de SUDU6710420 met als lading 15 pakken travertin tegels aan in de haven van Antwerpen. [bedrijf 3] geeft de opdracht tot inklaren aan [bedrijf 5] . Op dit opdrachtformulier is het telefoonnummer in gebruik bij [persoon 1] geschreven.198Op 23 mei 2012 wordt deze container vrijgegeven.199

Op 23 mei 2012 vraagt sms-t [medeverdachte 10] [medeverdachte 3] met het verzoek om af te spreken. Het wordt 11.45 bij ‘de [adres 16] met je vriend bij de schoenen potte kruier’.200 Om 11.39 uur belt [verdachte] met [persoon 7] [verdachte] vraagt waar [persoon 7] nu staat. [persoon 7] zegt in Panningen.201

Geobserveerd wordt dat [verdachte] en [medeverdachte 3] in de Caddy zitten en dat ze omstreeks 12.08 uur bij een schoenenkraam in Helden contact hebben met [medeverdachte 10] .202

De rechtbank concludeert uit voorgaande in onderling en samenhang bezien met de overige bewijsmiddelen dat contacten tussen de verdachten van de afgelopen weken kennelijk te maken hebben met de aankomst van deze container SUDU671042 en het vervolgtraject met betrekking tot de afhandeling/verdeling van de lading. Hoewel de officiële lading bestaat uit travertin tegels, blijkt uit de omslachtige en verhullende gang van zaken (de communicatie is soms dermate verhullend dat verdachten moeite hebben elkaar te begrijpen) dat de officiële lading enkel als deklading functioneerde voor een illegale lading, zijnde -gelet op de overige bewijsmiddelen- cocaïne.

Op 23 mei 2012 is er een tapgesprek waarin [medeverdachte 3] voor [verdachte] diens vliegticket bij de KLM verlengt. De vertrekdatum voor [verdachte] (Amsterdam-Bonaire) werd gepland op 12 juni 2012.203

Rederij Hamburg Süd verzoekt op 24 mei 2012 [bedrijf 5] de container SUDU6710420, aangekomen bij kaai 742 vrij te stellen. De wegname van voormelde container is voorzien op 24.05.12 voormiddag.204

[medeverdachte 3] stuurt op 24 mei 2012 om 13.52 uur een sms naar [medeverdachte 9] : ‘Vriend dit is voor nu nieuwe nummer. [alias medeverdachte 1] is ook wachten. Kan niet lang meer duren zegt ie. Geef oke als je mijn sms ontvangen hebt aub’.205

Een uurtje later bellen ze met elkaar206:

[medeverdachte 3] : ”ik denk duurt lang, dus bel maar even”

[medeverdachte 9] : ”oke en en eh …maar hij weet zeker dat die voor vandaag is he”

[medeverdachte 3] : ”zoals ik het begrijp wel ja. Want eh .. ik had eigenlijk gister al verwacht”

[medeverdachte 9] : ”dat bedoel ik want e.. wij zitten te wachten en die jongens vragen, vragen, vragen snap je. Dat is normaal.”

[medeverdachte 3] : “ja, ja ja”

[medeverdachte 9] : “en daar aan de overkant… ze zijn een beetje nerveus aan het

worden, snap je”

[medeverdachte 3] : “ja ja logisch logisch. Maar zo gauw wij wat weten jong. Jij bent de

eerste”

[medeverdachte 9] : ”zeg tegen [alias medeverdachte 1] dat die moet vandaag eh… papieren niet morgen of overmorgen dat eh… kan niet”

[medeverdachte 3] : ”ja maar dat bepaalt hij niet he”

[medeverdachte 9] : ”ja maar ik bedoel eh dat weet je zelf hoe hoe wij met hem hebben afgesproken dat dag erna gelijk. Nou is het twee dagen”

[medeverdachte 3] : “ja ja ja ja”

[medeverdachte 9] : “dus eh… dat ben ik nou eh… een beetje druk aan het krijgen door de andere kant.”

[medeverdachte 3] : “ja logisch logisch dus eh moet je ook aan hem doormelden”

“Ja ja ja komt goed”

[medeverdachte 9] : “oke anders moet je mij tijdstip of zo geven waar ik … Dat ik jou treffen en [alias medeverdachte 1] ook zie, snap je”

[medeverdachte 3] : “ja ja, ja ja, hebben we toch al afgesproken. Als jij een tijd krijgt dan zien we ons daar he, dat weet je”

Om 15.14 uur stuurt [medeverdachte 3] een sms naar [medeverdachte 9] : ‘Vriend, [alias medeverdachte 1] zegt dat er een [alias medeverdachte 9] kans bestaat dat het ook morgen kan worden. Maar volgens zijn verkregen info vandaag. Moeten geduld hebben vriend’. [medeverdachte 9] sms-t terug: ‘laat hem iets zeker zeggen want begin wat laat te worden. Gr’. Later die middag sms’t [medeverdachte 3] [medeverdachte 9] : ‘alles oke, 21.45u’207.

Een observatieteam houdt die dag [verdachte] en [medeverdachte 3] in de gaten. Ze verplaatsen zich in de Caddy. Rond 20.00 uur hadden ze contact met [medeverdachte 11] .208

Het vermoeden is dat [medeverdachte 11] en [medeverdachte 3] in de gaten hadden dat er geobserveerd werd en dat dat de reden is dat [medeverdachte 11] spoorslags naar Bonaire is vertrokken. Op 25 mei 2012 is [medeverdachte 11] weer op Bonaire.209

Op 24 mei 2012 tussen 15.12 en 22.42 uur werd er door een observatieteam een observatie verricht op de verdachten [verdachte] en [medeverdachte 3] . Er werd gezien dat zij zich verplaatsten in een VW Caddy [kenteken 1] .

Dat men achterdochtig werd, valt af te leiden uit het gegeven dat de VW Caddy die 24 mei 2012 door [verdachte] en [medeverdachte 3] gebruikt werd ’s avonds nog om 21.45 uur in de straat van de ouders van [medeverdachte 3] stond. In een OVC gesprek van 28 januari 2013 hebben [medeverdachte 3] en [medeverdachte 9] het over [medeverdachte 11] :210

[medeverdachte 3] “Kijk eens hoe snel die weg was. Het ’s middags krijgen we te horen dat dat gebeurt en het ’s avonds zit die al op het vliegtuig zonder ons wat te vertellen. En als we dan zeggen van ja moeten we hun niet waarschuwen. Oh dat ze het zich bekijken zegt ie. Ik zeg ja maar zo werkt het niet. Zegt [verdachte] ook kom wij gaan meteen daarheen. Heb ik de auto van mijn ouders gehaald en toen zijn we jullie komen waarschuwen.”

[medeverdachte 9] “Ja daarom is beter dat eh… [verdachte] gewoon deze kant niet opkomt totdat wij…”

[medeverdachte 3] “Nee nee.”

[medeverdachte 9] “Zelfs helemaal niks. Gewoon blijf daar of Santa Domingo is beter. Wij zien ons allemaal in Santa Domingo. Beter hoeft hij geen hoofdpijn te krijgen van dat dat eh…Stel je voor dat hij toch hier is die dan hebben wij toch dezelfde probleem. Die mag wel komen als alles weg is. Dan mag die komen.”

[medeverdachte 3] “Ja ja ja. Dat doen we ook. Als alles weg is.”

[medeverdachte 9] “Mag die komen zijn eh.. centjes ophalen.

Ik vind niet erg he zo ben ik zelfde dat… Hij doet precies dezelfde als wij. Hij blijft op de hoogte. Hij blijft alert. Hij is geïnteresseerd. Hoeft niet altijd dat hij niks doet. Op moment dat hij moet doen doet die. […] Wij moeten hem gewoon ver houden want dat is veilig voor ons.”

Vervolg ontmoetingen na ontvangst container SUDU6710420

Op 26 mei 2012 blijkt uit het peilbaken dat de VW Polo [kenteken 3] in gebruik bij [medeverdachte 3] en [verdachte] naar de omgeving van Eindhoven gaat (waaronder de [adres 3] te Leende, waar de woning van [medeverdachte 10] is gelegen) en van daaruit naar Nijmegen, naar de [adres 12] (aan deze straat ligt de woning van [medeverdachte 9] ). De peilbakengegevens melden een stop te Sittard-Geleen in de buurt van de verblijfplaats van [verdachte] en daarna rijdt de Polo door naar de camping in Kröv in Duitsland waar [medeverdachte 3] regelmatig verblijft.211 De rechtbank concludeert hieruit dat er contact is geweest tussen [medeverdachte 3] en [verdachte] en [medeverdachte 10] en [medeverdachte 9] .

Op 29 mei 2012 belt [medeverdachte 3] om 9.31 uur [verdachte] op met de vraag hem op te halen. [verdachte] komt er aan. Uit het peilbaken van de VW Polo [kenteken 3] volgt dat deze die dag van 11.11 tot 13.21 uur in [adres 29] is. Uit eerdere observaties is gebleken dat de verdachten in dit dossier elkaar daar vaker ontmoeten onder andere in de [restaurant 7] aldaar. Om 14.34 uur arriveert de VW Polo op de [adres 13] te Onderbanken (bij de manege van [persoon 8] ) en om 17.38 uur geeft het peilbaken aan dat de VW Polo op de [adres 12] te Nijmegen (woning [medeverdachte 9] ) is.212

De volgende dag 30 mei 2012 is de VW Polo in gebruik bij [verdachte] en [medeverdachte 3] tussen 18.37 en 19.16 uur weer te [adres 29] . In de nacht van 31 mei op 1 juni 2012 is deze Polo in Antwerpen. Uit de interceptie van telecommunicatieverkeer en peilbakengegevens kan worden afgeleid dat [verdachte] en [medeverdachte 3] op 1 juni 2012 wederom een ontmoeting in [adres 29] hebben.213

Op 6 juni 2012 zitten [verdachte] en [medeverdachte 3] weer samen in de VW Polo met het kenteken [kenteken 3] . Ze hebben het rond 12.36 uur over [alias medeverdachte 9] ( [medeverdachte 9] ) die hen wil zien. Later op die dag ontmoeten ze [medeverdachte 9] . Om 12.41 uur zegt [verdachte] “Stel je voor hij moet er vijftig hebben. Kunnen we zeggen zijn vijftig kwijt”.214

Rond 12.46 uur bevindt de Polo zich in de buurt van de manege van [persoon 8] te Schinveld, gemeente Onderbanken215. In dan wel direct naast het voertuig wordt het volgende OVC gesprek vastgelegd. Deelnemers aan het gesprek zijn [verdachte] en [medeverdachte 3] en twee onbekende mannen NN1 en NN2. Later wordt door de politie de stem van NN2 herkend als die van [persoon 8] , wonende aan de [adres 13] 2 te Schinveld.216 Het gesprek gaat (zakelijk weergegeven) over ‘blokken’. [persoon 8] vraagt aan [verdachte] hoeveel hij er nog heeft. [verdachte] zegt: “Dat kunnen we dadelijk horen, maar minimaal zijn der toch nog wel vijftig” en “vergeleken met bij anderen zijn we duur, 31 kosten ze, maar het is wel kwaliteit”. [persoon 8] wil weten wat er in staat. Hij heeft nu halve manen. [verdachte] geeft aan dat het super spul is. [persoon 8] beaamt dit: hij zegt dat hij een beetje van [medeverdachte 5] heeft gekregen en dat was goed. [verdachte] geeft aan dat hij niet opdringerig wil zijn, maar dat het urgent is omdat hij maandag weer terug gaat naar Bonaire. [verdachte] en [medeverdachte 3] geven aan dat ze ‘ze’ dan het liefste weg hadden. [persoon 8] geeft aan dat hij zal kijken wat hij kan doen voor [verdachte] . Hij ziet die jongens vanavond nog, die pakken normaal alles. [persoon 8] heeft ze ook zijn blokken aangeboden. [verdachte] geeft aan dat hij morgen zal kunnen zeggen hoeveel er nog zijn, want het ligt een stukje uit de buurt. [persoon 8] zegt dat ze hem er niet op moeten vastpinnen, want er is meer in omloop. [verdachte] beaamt dit en zegt dat er in de Randstad iets van 7000 is binnengekomen. Ze spreken af voor de volgende dag.217

Op 6 juni 2012 rond 14.15-15.00 uur wordt geobserveerd dat [verdachte] en [medeverdachte 3] met de bij hun in gebruik zijnde Polo [kenteken 3] aanwezig zijn nabij de [restaurant 7] aan de [adres 29] te Son en Breugel. Ook wordt gezien dat de Opel in gebruik bij [medeverdachte 9] met kenteken [kenteken 5] aldaar wegrijdt met minimaal 3 personen.218 Gelet op voorstaande werden de camerabeelden van de [restaurant 7] gevorderd. Daarop is te zien dat [medeverdachte 9] en een onbekende man naar binnen gaan. Rond 15.00 uur vertrekt men uit de [restaurant 7]219

Op 6 juni 2012 om 15.11 uur sms-t [medeverdachte 3] aan [medeverdachte 1] : ‘kun je 30min [alias medeverdachte 3] ’220

Een dag later op 7 juni 2012 is er een sms-wisseling tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] waaruit af te leiden is dat [medeverdachte 1] dringend [medeverdachte 9] moet hebben, hij hem aanvankelijk niet te pakken krijgt en daarom [medeverdachte 3] benadert.221 Kennelijk is dit ook relevant voor [verdachte] want [medeverdachte 3] vertelt [verdachte] om 18.28 uur in de VW Polo (OVC) dat hij van [alias medeverdachte 1] vernomen had dat deze [alias medeverdachte 9] al te pakken had.222

De volgende sms-wisseling heeft plaatsgevonden tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9]223:

[medeverdachte 9] : ‘Dag vriend ik was ff buiten. Wil je me nog zien. Gr’

[medeverdachte 1] : ‘ja heel dringend aub. Hoe laat in u?

[medeverdachte 9] : ‘Ik moet in rott om 20 u zijn. Kan je bij mij komen overal file nu’.

[medeverdachte 1] : ‘Ik moet met spoed 3. Heb afkeur, kan dat

[medeverdachte 9] ‘Welk merk moet je hebben’

[medeverdachte 1] : ‘Cro’

‘Tot hoe laat kan mijn chauffeur bij jou terecht? En welk huis nr’

[medeverdachte 9] : ‘zwart ingepakt’

[medeverdachte 1] : ‘ja. Ik heb 3 slechte nl. Wit ingepakt. Toyota’

[medeverdachte 9] : ‘Geen probleem ik stuur je straks een tijd dat je manetje op station kan zijn. Gr.

[medeverdachte 1] : ‘In u?’

[medeverdachte 9] : ‘nee bij me’

[medeverdachte 1] : ‘ok kan je een tijd geven. Geef je straks de auto door’

[medeverdachte 9] : ‘hij kan morgen vroeg 9u. Gr’

[medeverdachte 1] : ‘nee. Moet zo vlug mogelijk anders gaat niet door. Heb ik geen verkoop. Aub’

[medeverdachte 9] : ‘Dan moet hij nu vertrekken en voor half 7 hier zijn’

[medeverdachte 1] : ‘wordt 18.45 19u. Paars polo. Die drie komen dan morgen ok’

[medeverdachte 9] : ‘Hij kan om 7u zijn mijn afspraak heb ik verzet. Gr.’

‘nee moet vandaag want moet die kwijt want kan nu niet weer bij

kantoor’.

Deze sms-wisseling wordt vervolgd op 8, 9 en 10 juni 2012:224

8 juni 2012 tussen 18.05 en 21.14 uur:

[medeverdachte 9] : ‘Laat me een tijd weten dat hi bij me kan zijn. Gr’

‘Hoort nieks van je’

[medeverdachte 1] : ‘Ja was druk. Wanneer wil je die reparaties terug?’

‘Hij kan morgen zaterdag’

[medeverdachte 9] : ‘Ok mrgen 10u zelfde plek. Verder alles geod met ons vrienden. Gr’

[medeverdachte 1] : ‘Morgen 10u is ok’

[medeverdachte 9] : ‘ok. Gr’

9 juni 2012 tussen 9.25 en 10.48 uur:

[medeverdachte 1] : ‘Hij is daar 1020’

‘Zw Skoda’

[medeverdachte 9] : ‘ik zie hem niet staan’

[medeverdachte 1] : ‘Hij is vertraagd. 15 min nog’

‘nog 7 min. Blijf wachten’

[medeverdachte 9] : ‘Hij is al geweest. Gr’

9 juni 2012 om 19.05 uur en 10 juni 2012 9.51 uur:

[medeverdachte 9] : ‘Dag vriend als je klaar bent met jou autos en je mannetje kan meer aan laat we weten dan help je met de mijne. Gr.’

[medeverdachte 1] : ‘OK’

Uit de combinatie van een OVC gesprek in de Polo [kenteken 3] van 7 juni 2012 om 20.01 uur tussen [verdachte] en [medeverdachte 3] ( [verdachte] zegt: ”Ik heb geld van [medeverdachte 10] gekregen voor die waspoeder” en een sms van [medeverdachte 10] aan [medeverdachte 3] van 12.11 uur waarin [medeverdachte 10] aangeeft dat [medeverdachte 3] zijn shag is vergeten, leidt de rechtbank af dat er die ochtend een ontmoeting tussen [verdachte] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 10] heeft plaatsgevonden.225

Even later, op 7 juni 2012 om 20.06 uur, wordt in of naast eerdergenoemde VW Polo een OVC gesprek tussen [verdachte] , [medeverdachte 3] en [persoon 8] opgenomen. Het peilbaken van de Polo geeft aan dat deze zich bij de manege van [persoon 8] bevindt.226 Zij bespreken, onder andere, het volgende:

[verdachte] : “En, wat zeiden ze?”

[persoon 8] : “Ik ben nog bezig met die blokjes, maar ja dan ben jij, ga jij weg

wah.”

[verdachte] : “Dinsdag ga ik weg.”

[persoon 8] : “Dat… heb ik afgegeven, ik heb toch een monster van die jongen gekregen weet je wel.”

[verdachte] : “Ja ja.”

[persoon 8] : “Dat heb ik afgegeven dus… en dat hoor ik vandaag of morgen hoor ik dat snap je… dat is goed… maar als die ze nou alle 50 pakt.”

[verdachte] : “Ja hetzelfde 31.”

[persoon 8] : “Blijft dat hetzelfde.”

[verdachte] : Ja.

Een paar uur later geeft [verdachte] aan [medeverdachte 3] aan dat hij als hij weer terug gaat naar Bonaire hij ‘piekke’ van [alias medeverdachte 9] moet meekrijgen.227

Op 8 juni 2012 bespreken [medeverdachte 3] en [verdachte] het volgende in of in de directe nabijheid van de VW Polo. Tevens neemt een onbekende man deel aan het gesprek. Uit de peilbakengegevens blijkt dat de Polo zich op de [adres 13] te Schinveld, gemeente Onderbanken, bevindt, zijnde de straat waar de manege van [persoon 8] ligt.228 [verdachte] geeft aan dat hij twee bij zich heeft en dat de onbekende man volgende week die andere twee krijgt. Vervolgens gaat het gesprek over een derde. Kennelijk vindt een derde een prijs te hoog. Die derde geeft echter niet aan wat hij wel zou willen betalen. De onbekende man geeft aan dat hij een contact heeft die geïnteresseerd is in grote partijen. [verdachte] geeft aan dat hij niet weet ”wat die vriend van ons gaat vragen. Die heeft ook een flinke partij binnen. Dus als ik daar een prijs van weet, dan komen we even langs”. Te horen is dat [verdachte] en [medeverdachte 3] afscheid nemen van de onbekende man. Er zijn weer rijgeluiden te horen. [verdachte] zegt ”het is wel veel 31, kut he” en ”nou moeten we [alias medeverdachte 9] even waarschuwen. Ik had daar een beetje hoop op gehad”. [medeverdachte 3] zegt: “Jja die grote partijen jong. [alias medeverdachte 1] is ze ook voor dertig aan het verkopen”.

In de woning van [medeverdachte 9] is een notitieboekje in beslag genomen. De volgende notities zijn aangetroffen:229

400 x 32 = 12.800

4 x 29 = 116.00

6.4

x 32 = 204.800

[alias medeverdachte 1] . (opmerking rechtbank: [alias medeverdachte 1] . Is de afkorting van [alias medeverdachte 1] , zijnde de Spaanse vorm van ‘ [alias medeverdachte 1] ’ waarmee [medeverdachte 1] wordt bedoeld).

2 x 28 = 56.000

De politie geeft aan dat de 30 en 31 waar [verdachte] en [medeverdachte 3] over spreken groothandelsprijzen per kilo cocaïne zijn (30.000 en 31.000).230 De rechtbank concludeert, gelet op de reactie van [verdachte] op een opmerking van [persoon 8] dat er ‘meer in omloop is’ tijdens een OVC gesprek met [persoon 8] van 6 juni 2012 in relatie tot de prijs van de ‘blokken’ ‘dat er in de Randstad 7.000 is binnengekomen’, in onderling verband en samenhang bezien met de overige bewijsmiddelen in het dossier dat de door [verdachte] genoemde ‘31’ duidt op de kiloprijs van cocaïne.

Dat de prijs van cocaïne in die periode teleurstellend was blijkt ook uit de hierna aangehaalde OVC gesprekken tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 9] van 28 januari 2013, waarin ze aangeven dat de prijs nu rond de 33, 34 ligt en dat ze dan een leuke winst kunnen maken, want de vorige keer was het met 28, 29 weinig heel weinig.231 De genoemde bedragen sporen met de bedragen aangetroffen op de notitieblaadjes in de woning van [medeverdachte 9] .

Hieruit volgt dat de 50 blokken die [verdachte] en [medeverdachte 3] aan een contact van [persoon 8] ter verkoop aanboden een partij van (minimaal) 50 kilo cocaïne betrof. Ook de sms-wisseling tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] van 7 juni tot en met 10 juni 2012 (het ruilen van 3 slechte wit ingepakte Toyota’s voor goede zwart ingepakte “Cro’) duidt op de handel in cocaïne, te meer daar verdachten daar waar ze documenten voor het inklaren van de container bedoelen, het hebben over ‘originele papieren voor auto’s’.

De rechtbank concludeert voorts dat deze cocaïne in Nederland is ingevoerd door middel van (een van de) hierboven genoemde containers (HASU 4001697 en SUDU6710420) afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, bij welke invoer en verdere doorlevering c.q. handel betrokken was een crimineel samenwerkingsverband bestaande uit in ieder geval: [medeverdachte 3] , [verdachte] , [medeverdachte 9] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 10] , [medeverdachte 5] . De rechtbank merkt daarbij op dat de haven van Antwerpen voor een zeeschip slechts bereikbaar is via het binnen de grenzen van Nederland gelegen gedeelte van de Westerschelde. Ook in een container te Antwerpen verborgen cocaïne geldt daardoor als ingevoerd in Nederland.

Voorbereiding nieuw transport

Uit onderstaande blijkt dat de groepering weer afspraken maakt voor een ontmoeting op 11 juni 2012. Voor deze ontmoeting moest een locatie worden afgesproken waar men niet al te veel zou opvallen. Na deze ontmoeting is er sms-verkeer tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] waaruit blijkt dat er voorbereidingen worden getroffen voor een nieuw transport.

[medeverdachte 3] en [verdachte] zitten op 9 juni 2012 samen in de VW Polo [kenteken 3] . Er wordt gesproken over een afspraak maandagmorgen en de locatie waar die afspraak moet plaatsvinden. [medeverdachte 3] zegt: “Als je bij [bedrijf 6] gaat zitten met zoveel man he. Dan komt [alias medeverdachte 9] met die vriend van hem. [medeverdachte 10] , [alias medeverdachte 1] en wij twee. Dan zitten we met zes man daar, en dat valt ook op. En in het [locatie X] , ja daar ziet niemand je, en daar zijn we al een tijdje niet meer geweest.232 [medeverdachte 3] geeft aan dat hij ook [alias medeverdachte 1] een berichtje zal sturen ‘elf uur [locatie X] ’. [verdachte] vraagt zich hardop af ‘waar die ons nou weer voor nodig heeft’. [medeverdachte 3] : ‘Die wil nu kijken of het verder kan. Voor een tweede keer gedaan’. [verdachte] ‘Ja maar dan moet toch alles verkocht zijn eerst’.233

Uit het peilbaken van de VW Polo [kenteken 3] in gebruik bij [verdachte] en [medeverdachte 3] blijkt dat deze op 11 juni 2012 rond 12 uur aanwezig is geweest in Valkenswaard in de nabijheid van de twee horecagelegenheden die door de groepering aangeduid worden met ‘ [locatie X] ’ (Restaria [restaurant 4] en hotel [restaurant 3] ).234 Deze ontmoeting is geobserveerd. Aanwezig waren [medeverdachte 3] , [verdachte] , [medeverdachte 10] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 9] en een onbekend gebleven persoon235.

Na die ontmoeting is er de volgende sms-wisseling tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] :236

[medeverdachte 9] : ‘Ik kan pass de 10jun binnen zijn. moet je vragen of dat nog lukt anders moeten we wachten tot sept. Gr.’

‘En hoe snel kan je me aanwordt geven aub. gr’

[medeverdachte 1] : ‘Je boedelt juli waarschijnlijk. Je schijft juni. Dat is veel te laat. 2 juli max binnen. Gr’

‘moet voor 2 juli’

[medeverdachte 9] : ‘nee ik bedoel juli maar vertrek 24 dus kom pass voor de 10 aan’

‘kijken of hun toch voor de 10de aan kunnen. Gr’

[medeverdachte 1] : ‘Moet uiterlijk op 2 juli’

[medeverdachte 9] : ‘Ok zal doorgeven. Gr.’

‘is er al een tijd bekend? Gr.’

Later die dag rond, 19.00-20.00 uur, is de VW Polo [kenteken 3] in gebruik bij [verdachte] en [medeverdachte 3] nabij de woning van [medeverdachte 9] in de [adres 12] te Nijmegen.237

Uit een sms-wisseling tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] van 14 juni 2012 blijkt voorts dat zij een afspraak maken voor die dag. [medeverdachte 1] geeft aan dat hij [medeverdachte 9] met spoed moet zien.238

Op 7 juli 2012 is er een tapgesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 3] :239

[verdachte] : “Nou en voor de rest nog nieuws?”

[medeverdachte 3] : “Eigenlijk nog niet, want ik krijg [alias medeverdachte 9] maar niet te pakken die is even weg.”

[verdachte] : “Ja dat weet ik.”

[medeverdachte 3] : “Je weet toch die vriend van ons uit eind. [alias medeverdachte 1] . Die moet hem eigenlijk dringend hebben, maar die krijgt hem ook niet te pakken.”

[verdachte] : “Die moet hem dringend hebben. Weet je waarvoor?”

[medeverdachte 3] : “Nee eigenlijk niet. Ik heb afgesproken met ze voor dinsdag dus dan hoor ik

het wel.”

[verdachte] : “Vraag dat in ieder geval want uhh, niks achter de rug om he.”

[medeverdachte 3] : “Nee, nee, doen we zo wie zo niet.”

Op 10 juli 2012 wordt geobserveerd dat [medeverdachte 3] , [medeverdachte 10] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] samen aan een tafel zaten in Restaria [restaurant 4] te Valkenswaard.240

Zaaksdossier 2: de invoer van 550 kg cocaïne en de criminele organisatie

( [medeverdachte 1] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 10] , [verdachte] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 9] , [medeverdachte 6] , [persoon 2] , [persoon 1] en [persoon 4] .)

Op de bij de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 9] inbeslaggenomen BlackBerry

is, voor zover van belang, de volgende emailwisseling van 5 oktober 2012 tussen [medeverdachte 9]

en [medeverdachte 1] aangetroffen241:

[medeverdachte 1] De [alias verdachte] firma gaan we niet meer geb

[medeverdachte 1] Hey dit is mn nieuwe bb. Ik heb je gister er zelf een bezorgd. [alias verdachte] bb is weg. Die was kapot. Dus deze even opslaan in contacten.

[medeverdachte 9] Dag vriend vergeet niet om die fot en nog belangrijker de info van ons eigen want dat moet ik hebben zo snel mogelijk. Gr.

[medeverdachte 1] Wordt vandaag later. Geef je tijd door. Kan je om 1745 uden zijn?

[medeverdachte 1] Ok. Mijn vriend komt usb enz brengen. Jij kent hem wel. Wij zien elkaar maandag voor instructies. Ok? Hij zit in frituur. Alles ontvangen? Ik leg je de usb stick nog uit.

[medeverdachte 9] Ok ja heb hem al gezien dan zie ik je maandag voor uitleggen goie weekend.

Voorts volgt uit een berichtenwisseling in de BlackBerry van [medeverdachte 9] dat er een ontmoeting is tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] op 9 oktober 2012.242

Vervolgens is op 15 november 2012 tussen 8.54 uur en 10.18 uur een ontmoeting geobserveerd in de woning van [medeverdachte 10] tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 10]243.

Binnen een uur nadat [medeverdachte 3] wegreed bij het huis van [medeverdachte 10] vond er bij de [bedrijf 6] te Son en Breugel een ontmoeting plaats tussen [medeverdachte 10] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9]244. Tijdens deze ontmoeting bij [bedrijf 6] is onder meer het volgende besproken245:

[medeverdachte 9] Die man, die man, with the stift, begrijp je wat ik bedoel met de stift, tegels, sorry. Die man, wie heeft er daar… mee,.. [alias medeverdachte 9] .

[medeverdachte 10] Ja, ja, ja, moeten poetsen.

[…]

[medeverdachte 1] Vijfhonderd.

[medeverdachte 9] Ja. Niet dat ik.. uh… niet moet bijbetalen.

[…]

[medeverdachte 9] en dan ga ik weg, weg, daarheen. Vijftiende kan je sturen.

[medeverdachte 10] Ik zou er scheel op slaan, als het allemaal weer verpest wordt.

Op 14 december 2012 is, voor zover van belang, het volgende OVC-gesprek afgeluisterd in de BMW van [medeverdachte 1] , waarbij het woord enkel wordt gevoerd door [medeverdachte 1]246:

“Ik zal jou eens wat vertellen ik geloof helemaal niet dat er een Petje is.. ik denk dat het dat ie wel wat kan.. [alias naam 1] kan wel wat maar niet met een petje er bij.. hmm.. nee. Kijk die twee boxen die wij hebben gedaan daar zat geen controle op.. dinges dat was gewoon invoer dus kon dus gewoon doorgaan.. hoeven niet door de scanner niks.. kan gewoon doorgaan.. hij met een verhaal van de twee Paultjes iemand aan de praten.. het is gewoon.. het is gewoon bullshit. Het is gewoon.. Zo werkt het niet.. nee.. zo werkt het namelijk niet nee.. dus wat ik dadelijk aan het doen ben is vrienden van mij gek maken om te betalen omdat Petje ontevreden is omdat er een hele club om Petje heen hangt.. en dat is de case niet dat is de zaak niet nee. Hij moet met Petje praten. Kijk weet je wat die vriend van mij zegt die lange zei.. die zegt ja das lekker.. die mensen zijn de enige die verdienen.. is de enige die verdienen.. kijk dat werkt niet.. wordt toch niks.. Apro.. vertel jij hem.. ja.”

Vervolgens is op 30 december 2012 een OVC-gesprek afgeluisterd tussen [medeverdachte 1] en [persoon 2] , in of in de directe nabijheid van de auto van [medeverdachte 1]247. Onderweg naar deze ontmoeting vraagt [medeverdachte 1] zich het volgende hardop af:

”Zou [alias naam 1] een menselijke fout zijn, wat een mietje. [alias naam 1] je bent niet eerlijk.. [alias naam 1] jij bent niet eerlijk. Ik maak geen meter meer, die overmaat moeten we nog regelen.

Tijdens dit gesprek met [persoon 2] is, onder meer, het volgende besproken:

[…] [medeverdachte 1] geeft twee flessen champagne aan [persoon 2] om hem alvast gelukkig nieuwjaar te wensen.

[medeverdachte 1] “Ja, hebben we nog geluk mee hoor, dit jaar, maar d’r kan in ieder geval 1 persoon blij gemaakt worden, wie niet blij gemaakt zal worden, want dat zal niet gebeuren denk ik, dat is Petje. Ik ga nou, ik ben aan het wachten. Je moet 1 ding tegen [alias naam 1] zeggen, eh.. dat het eigenlijk door [alias naam 1] ’s eigen schuld is dat we een beetje ook in de problemen zitten, hij dan met Petje he.. als hij zijn zaken goed had gedaan.. maar goed, dat maakt niks uit, maar dat moet jij maar uit mijn mond tegen hem zeggen.. ik doe mijn best wel hoor.”

[persoon 2] “Ja, wat wij moeten doen nou…”

[medeverdachte 1] “Dit is 2 ton, briefjes van 100, 2 ton.”

[persoon 2] “Kan je misschien morgen die andere geven of niet?”

[medeverdachte 1] “Denk het niet, eerlijk gezegd denk het niet, wordt pas woensdag. Ja, ik kan er niks van zeggen, op het moment dat er bij mij geld binnenkomt.. van morgenvroeg is er bij geld gebracht, dat heb jij nou. Ik heb toch echt een beetje druk gezet hoor, maar morgen weet ik niet, morgen laatste dag van het jaar, het is moeilijk Jozef, het is moeilijk.”

[persoon 2] “Morgen niet en dinsdag ook niet.”

[medeverdachte 1] “Dinsdag januari, nee nooit, 1 januari nooit, nooit. Laten we in ieder geval voor woensdag afspreken, heb ik ook een beetje meer lucht en het is toch afhankelijk van wat de verkoop is, daar is het afhankelijk van. Nou ok in ieder geval, beter iets dan niets voor Petje. Maar [alias naam 1] geeft weer niks aan Petje. Je moet slim zijn, moet goed opletten. Maar je tegen [alias naam 1] zeggen, [alias naam 1] heeft ook een aandeel in dat iets niet heeft gelopen he? En ik vraag ook geen geld van [alias naam 1] , snap je? Een beetje, hoe noem je dat, een beetje ja meeleven met een ander moet [alias naam 1] ook een beetje doen.”

Voorts blijkt uit opgenomen vertrouwelijke communicatie en afgeluisterde telefoongesprekken dat [medeverdachte 9] van medio december 2012 tot medio januari 2013 in Spanje en de Dominicaanse Republiek heeft verbleven.248

Bij het beluisteren van een OVC gesprek op 27 januari 2013 in of naast de Opel Astra

(kenteken [kenteken 5] ) is tussen [medeverdachte 9] en een onbekend gebleven vrouw249 onder

meer het volgende besproken:

[medeverdachte 9] “Ik moet daar om half elf zijn… Nou, we hebben elkaar een maand niet gezien. Dus zij willen weten wat ik van daarginds voor hen heb meegenomen.”

Op 28 januari 2013 is rond 13.50 uur een ontmoeting geobserveerd tussen [medeverdachte 9] en [medeverdachte 3] bij de [restaurant 7] te [adres 29] .250 Beiden rijden erna weg in de Opel Astra van [medeverdachte 9] . Tijdens deze autorit is onder meer (vanaf 13.55 uur) het volgende besproken:251

[medeverdachte 9] “Ik was daar toch in ons land”

[medeverdachte 3] “Ik ben al 2, 3 weekenden hier gebleven omdat er van alles weer te

doen is.”

[medeverdachte 9] “Ja natuurlijk. Ik contacteer die [alias verdachte] met [alias medeverdachte 10] , [alias medeverdachte 1] .”

(…)

[medeverdachte 9] “ [alias medeverdachte 1] heb ik gesproken via dat apparaatje. Dus jij zegt om twee uur. Dan jou om half twee dan kunnen we samen.”

[medeverdachte 3] “Hij weet toch dat ik erbij ben?”

[medeverdachte 9] “nee”

(en vanaf 14.08 uur)

[medeverdachte 9] “Hoe moet die met die papieren. Als alles weg is dan hebben wij geen hoofdpijn, snap je. Dat is voor een keer.”

[medeverdachte 3] “Staat alles wel klaar?”

[medeverdachte 9] “Bijna”

[medeverdachte 3] “Ja maar ze zijn nu allemaal veel aan het verkopen. Ze zitten nu rond de 3, 34.”

[medeverdachte 9] “Lekker”

[medeverdachte 3] “Ja het werd tijd he. Het heeft lang genoeg geduurd. Zoals de laatste keer 29, 28.”

[medeverdachte 9] “Niet normaal he.”

[medeverdachte 3] “Hoofdpijn.”

Op 28 januari 2013 wordt er omstreeks 14.24 een ontmoeting geobserveerd tussen [medeverdachte 3] , [medeverdachte 9] en [medeverdachte 1] in een horecagelegenheid te Uden. Door een van de leden van het observatieteam werd gehoord dat [medeverdachte 1] zei: ”iets verifiëren” en ”moeten we nakijken”. Daarna rijden [medeverdachte 3] en [medeverdachte 9] weer weg in de Opel Astra.252

Daarna op 28 januari 2013 (vanaf 15.05 uur) heeft in of direct naast de Opel Astra met het kenteken [kenteken 5] een gesprek plaatsgevonden tussen [medeverdachte 9] en [medeverdachte 3]253. Tijdens dit gesprek is onder meer het volgende besproken:

[medeverdachte 9] [alias medeverdachte 1] is wel goed hoor. [alias medeverdachte 1] .. hij heeft een paar jongens die altijd bij hem. Heb je hem gezien af en toe die donkere jongen. Hij heeft een paar jongens die altijd voor hem klusjes doen en zo.

[medeverdachte 3] Ja

[medeverdachte 9] Die die hebben wel goed met [alias medeverdachte 1] .

[medeverdachte 3] Oh maar hij is wel in orde.

[medeverdachte 9] jawel.

[medeverdachte 3] Hij is in orde. Die andere is was nerveus die met die [alias medeverdachte 10] .

[medeverdachte 9] Die is een beetje para. Maar zulke mensen moet je ook hebben he… Die houden jou ook een beetje eh eh…

[medeverdachte 3] Alert

[medeverdachte 9] Ja alert.

Wij moeten zowiezo zien te krijgen van hun ok.. (ntv) want dan kunnen we goed verdienen.

[medeverdachte 9] Ik heb met [alias medeverdachte 1] afgesproken dat ik ook hun deel krijg. Om te verkopen. Dus die krijgen wij ook voor een jongen… als het goed is kunnen wij van tevoren of een paar dagen van te voren die die jongen die Albanees op de hoogte.

[medeverdachte 3] Ja ja die zie ik nou ook geregeld. Die kunnen wij nou alles verkopen voor 33 weet ik zeker.

[medeverdachte 9] Stel je voor dat [alias medeverdachte 1] … dat wij aan [alias medeverdachte 1] 32 betalen. Dan hebben wij ook aan hun verdiend. […] Plus die andere van daar plus die vijf procent snap je?.

[medeverdachte 3] Ja.

[medeverdachte 9] Dan hebben we leuke winst. Vorige keer was weinig, heel weinig.

[medeverdachte 3] Alle begin is moeilijk

[medeverdachte 9] Ja ja. Dan hebben we die plan van daar gezien dat het kan. En deze kant het ook gezien dat het daar ook kan snap je.

[…]

[medeverdachte 9] [medeverdachte 11]

[medeverdachte 3]

[medeverdachte 9] Maar is die altijd zo geweest of… want normaal gesproken was die gewoon goed.

[medeverdachte 3] Ja nee hij altijd zo geweest.

[medeverdachte 9] Hij wil altijd meer trekken naar zijn kant.

[medeverdachte 3] Ja ja. En ze zijn er nu achter dat die eh.. vaker zo’n dingen gedaan heeft. Daarom is sterk ook niet meer zo blij met hem.

[medeverdachte 9] Dat is niet netjes want je moet altijd eerlijk zijn snap je. Of tenminste iedereen moet verdienen wat die moet verdienen. Niet dat jij gewoon gaat pikken of wat dan ook.

[medeverdachte 3] Iedereen moet hetzelfde.

[medeverdachte 3] Die op de uitkijk staat moet net zoveel krijgen als die wat naar binnen loopt. Vind ik. Want die heb ik net zo hard nodig. Want als die daar niet staat ga ik niet naar binnen.

[medeverdachte 9] Nee plus als problemen gebeuren gaat die dezelfde straf krijgen als die van ons.. jou…

Vanuit Uden, waar [medeverdachte 1] de afspraak met [medeverdachte 3] en [medeverdachte 9] had, rijdt [medeverdachte 1] 28 januari 2013 om 15.00 uur naar [restaurant 8] in Valkenswaard, alwaar hij een ontmoeting heeft met [persoon 2]254. Tijdens deze ontmoeting is onder andere het volgende besproken:255.

[medeverdachte 1] “Ok, ik kan je Bill ophalen en de vraag is of dat het morgen is. […]

Hmm weet je wie ik vandaag gezien heb? [persoon 40] . Ja met hem heb ik gegeten. Nu net, kom ik net vandaan.”

[persoon 2] “Ow?”

[medeverdachte 1] “Die hebben, die zijn ook klaar. Die hebben, drie honderd, in hun handen, stuks. Ze moeten nog twee honderd innen om te krijgen, dit weekend, ze staan in containers, alles klaar, en ze zweren dat ze vertrekken aanstaande week tussen 1 en 7 februari.”

Op 29 januari 2013 treffen [medeverdachte 1] en [persoon 2] elkaar wederom bij restaurant [restaurant 8] in

Valkenswaard. Ook [medeverdachte 7] is aanwezig. Het volgende wordt besproken:256

[medeverdachte 1] “Hier, maar je komt wel voor 500.. onverstaanbaar.. heb ik verstuurd.”

[persoon 2] “Ja.”

[medeverdachte 1] “We kunnen wel blijven zeuren dat er 300 misschien 300.. Hij zei gisteren wel 320.. onverstaanbaar.. 200 bij hebben, 180.. officieel..”

[persoon 2] “Ja.. moeten we op zoek.”

[medeverdachte 1] “Maar maar maar kijk ook naar 500 of 520 want dat… is vrij stuk dus… uh..”

[medeverdachte 7] “Want?”

[medeverdachte 1] “Maar dat is niet het belangrijkste. Hun zeggen alweer met gemak.. uh.. 12 mei begint zeg maar in juli dat is nu februari he, dat is ook alweer juni, is in januari, afblijven.”

[persoon 2] “Ja?”

[medeverdachte 1] “We hebben geld.”

[medeverdachte 1] “Kijk en hij zei gisteren gewoon… zitten 4200 stuks in de Dom.. jaren op pad. En daarna is nog eens een keer 8 miljoen twintig gulden.”

[…]

[medeverdachte 1] “Nee nee nee nee, niemand praat over Blackberry, niemand praat over de onze.”

In een OVC gesprek gehouden in of direct naast de Opel Astra met het kenteken [kenteken 5] op

30 januari 2013 is door [medeverdachte 9] onder meer (omstreeks 14.02 uur) het volgende gezegd. [medeverdachte 9] is daarbij onderweg naar een bespreking met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] en bereidt kennelijk deze bespreking voor:257

“Dit hebben zij, pap!... Dit komen wij tekort, pap!.... Dus ik ga nu naar deze man toe, want dat is onze man vandaag, die is net… hierheen gekomen… Hij heb, om die 350… achter mij om 50 erbij gebracht, plus hij is nu… ntv… met andere mensen om de tafel… Maar ik wil zo snel mogelijk dus ik moet naar deze man… Met hem om de tafel komen, dat hij gewoon die 150 die ik tekort kom erbij gooit.. klaar! Dan moet ik daar naartoe gaan… Hij kan het niet eerder dan na het weekend doen… veel tijd. Het moet van mij deze week afgerond zijn… Klaar!... Snappie?!... “

Uit de vergelijking van de peilbakengegevens van de Opel Astra van [medeverdachte 9] , de VW Polo [kenteken 6] in gebruik bij [medeverdachte 1] en de Audi A6 [kenteken 7] in gebruik bij [medeverdachte 10] is af te leiden dat er die dag rond 14.30 uur een ontmoeting is geweest tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] op de [adres 14] te Uden en dat vervolgens [medeverdachte 9] bij [medeverdachte 1] in de auto is gestapt en dat ze in de VW Polo van [medeverdachte 1] naar de [adres 15] te Uden zijn gereden, alwaar een ontmoeting heeft plaatsgevonden met [medeverdachte 10] .258

Later die dag (omstreeks 18.55 uur), voeren [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] , in de Opel Astra een gesprek, waarbij onder meer het volgende wordt besproken:259

[medeverdachte 1] “Je moet die man een ding zeggen want we hebben er nog even over zitten praten… met die 500… ik wil echt niet moeilijk doen… maar als het zo is dat we… dat hij er bijvoorbeeld maar 350 doet…“

[medeverdachte 9] “Nee nee nee ik…”

[medeverdachte 1] “Of dat er iets gebeurt waardoor dat er toch…”

[medeverdachte 9] “Nee neen nee.”

[medeverdachte 1] “Dan willen we gewoon op basis van 500 25%. Dat is gewoon een extra waarschuwing van doe het goed.”

[medeverdachte 9] “Nee ik heb dit heb ik allang gezegd.”

[medeverdachte 1] “Ok ok ok.”

[medeverdachte 9] “Dat wat je nu zegt heb ik al lang gezegd. Doe er vijf want zij rekenen toch van vijf…”

[…]

[medeverdachte 1] “Je moet echt 500, […]…

Ja ja ja maar weet je wat je doet je gaat eerst naar daar. Je doet afspraken maken wat je doet en je komt terug, toch?”

[medeverdachte 9] “Ja ja”

[medeverdachte 1] “Je komt hier terug”

[medeverdachte 9] “Maandag ben ik terug. Maandag spreken, zitten we gewoon weer met koffie te drinken.”

In de BlackBerry van [medeverdachte 9] is een bericht van [medeverdachte 1] van 30 januari 2013 aangetroffen waarin [medeverdachte 1] [medeverdachte 9] een goede reis wenst. [medeverdachte 9] bericht terug: ‘Mandaag of uitstelijk dinsdag maar ik neem bb mee om je op de hoogte te houden’.260

Op 6 februari 2013 is een ontmoeting geobserveerd tussen [medeverdachte 1] , [medeverdachte 10] en [medeverdachte 9]

bij [restaurant 9] te Uden261, waarbij onder andere het volgende is besproken262:

[medeverdachte 9] “Woensdag komt ie aan..”

[…]

[medeverdachte 1] “Dus 26, tussen 26ste en 27ste .. want dat zal misschien wel lukken…”

[…]

[medeverdachte 10] “Petje nog gesproken..”

[medeverdachte 1] “Petje is terug. Daarvoor.. met Petje besproken, klopt.”

[…]

[medeverdachte 1] “Het spul op zich, is mooi.”

[medeverdachte 9] “Meer kunnen we niet zeggen. Ze willen niet geloven dat Petje problemen geeft.”

[…]

[medeverdachte 1] “(…) [bedrijf 13] ”

[…]

[medeverdachte 1] “Ik zeg jou, bijvoorbeeld, goed is goed met 750 kilo, exact.”

[medeverdachte 10] “Ja maar wij vragen hun 100.”

[medeverdachte 1] “Dan maar 55.”

[medeverdachte 9] “Besteld.”

[medeverdachte 10] “Dan nog, die hou maar. Wat is er niet zoveel dan?”

[medeverdachte 1] “Is heel veel.”

[medeverdachte 9] “Kan er moeilijk tussenuit.”

[medeverdachte 1] “Inderdaad.”

[…]

[medeverdachte 1] “Dat ie nog, ja, oke. Ik moet het geloven, als proef uit, uit, volgens mij Peru. Hebben vier gedaan, deze week?”

[medeverdachte 1] “Klanten willen doen, heel veel willen dan wit..”

[…]

[medeverdachte 10] “Als jullie man, het is maar een voorstel… maar andere dingen, …

cocaïne.”

[…]

[medeverdachte 9] “Maar ik denk dat het gewoon, bankroet.. [medeverdachte 5] .”

[medeverdachte 1] “Ja”

[medeverdachte 9] “Daarna…, is een tegel verdwenen…”

[medeverdachte 1] “In de tegel zit coke.”

[medeverdachte 9] “Bananen… die komt nog.”

[medeverdachte 1] “Ja”

[…]

[medeverdachte 9] “… containers.”

[medeverdachte 1] “Het is die [persoon 2] die zegt ook hoe moeilijk met fruit, ik heb fruit, vis, dus jullie wat er in kan, kan mee.”

[…]

[medeverdachte 9] “500… 500..”

[medeverdachte 1] “Met 500 1% en niet meer vragen.”

[medeverdachte 9] “Doe ik niet 500%”

[medeverdachte 1] “Die moet je delen door een half procent.”

[medeverdachte 9] “Jaa, oke. Jaa, oke.”

[medeverdachte 1] “Nu heb je 1%, dat is 100 stuks. 560 zo’n 600 kilo coke. Want anders heb je rond de 500 stuks, onze kant op.”

[medeverdachte 9] “Ja, oke”

[medeverdachte 1] “Die jij doet, die koopt jou.. leverancier kan niet meer stoppen nou.. Oom, oom, je oom jij hebt liever samen, dus die is eruit, die hebben de…”

[…]

[medeverdachte 9] “Ik denk, ik ben baan bij zetten, ik één keer in de coke.”

Op 11 februari 2013 zit [medeverdachte 9] tussen ongeveer 13.00 en 13.45 uur in de Opel Astra met het kenteken [kenteken 5] . Hij praat waarschijnlijk hardop in zichzelf:263

“Wat ik doe bij ons, zij zetten alleen bij ons, dus wij honderd, drie honderd vijftig plus vijftig is vierhonderd.

Die [alias verdachte] zegt… ga om tafel met jou mensen. Zeg maar tegen hem hebben alleen vierhonderd. Als ze mee akkoord gaan doen wij vierhonderd minimaal want wij hebben nog een week… dan de tijd om misschien toch die vijfhonderd te doen.

Tot dat tot dat die ding vertrekt. Als die ding vertrekt met vierhonderd hebben we… hebben jullie dan als jullie mee akkoord gaan groen licht gegeven voor minimaal vier in plaats van vijf. Maar het kan de vijf komen want hebben nog niet de tijd voor dat die ding vertrekt om om wat nog meer te verzamelen. Maar hij gaat niet meer… Hij zegt van jongens ik heb al vier dinges gedaan. Ik heb met mensen gepraat… normaal gesproken doe ik om jullie toch vijf te doen maar het is.. mij… met deze vrienden lastig om te lastig. Poging niet gelukt wij hebben… zij hebben ook hun eigen dinges dus ik ga niet meer met mensen praten. Als jullie mee akkoord gaan met die vier doen we anders ja. Ja dan moeten we gewoon kappen.”

Uit de peilbakengegevens van de Opel Astra [kenteken 5] van [medeverdachte 9] en de BMW [kenteken 8] van [medeverdachte 1] blijkt dat deze auto’s op 11 februari 2013 tussen ongeveer 13.45 uur en 15.15 uur aanwezig zijn in de omgeving van de [adres 16] te Sint Oedenrode.264 Hieruit leidt de rechtbank af dat er een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen [medeverdachte 9] en [medeverdachte 1] en dat [medeverdachte 9] op weg daar naar toe in zijn auto het gesprek heeft voorbereid.

Uit de peilbakengegevens van de BMW [kenteken 8] van [medeverdachte 1] blijkt dat dit voertuig op 12 februari 2013 omstreeks 14.48 uur stilstond op de [adres 17] te Best in de omgeving van ‘ [restaurant 10] ’. Uit onderzoek van de camerabeelden van deze snackbar bleek dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] elkaar daar om 14.50 uur ontmoeten en omstreeks 15.06 uur samen weggingen.265

Uit de zendmastgegevens van de BlackBerry van [medeverdachte 1] blijkt dat deze op 12 februari 2013 om 15.22 uur een zendmast in Best aanstraalde en meteen daarna en om 16.45 een zendmast in Sint Oedenrode en om 16.45 uur weer een zendmast te Best. Om 16.47 uur vertrok de BMW [kenteken 8] van [medeverdachte 1] uit Best.266

De Opel Astra [kenteken 5] in gebruik bij [medeverdachte 9] is op 12 februari tussen 15.41 en 16.35 uur in de omgeving van de [adres 16] te Sint Oedenrode.267

Uit het voorstaande leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] na hun bespreking in de snackbar in de auto van [medeverdachte 10] naar Sint Oedenrode zijn gereden en aldaar [medeverdachte 9] hebben ontmoet.

Op 15 februari 2013 wordt wederom een ontmoeting tussen [medeverdachte 9] , [medeverdachte 10] en [medeverdachte 1] geobserveerd.268

Op 16 februari 2013 wordt in de haven van Antwerpen een partij van 3.000 kilogram hasjiesj in beslag genomen. Deze hasjiesj zat verstopt in een container met als deklading handdoeken en was bestemd voor het bedrijf [bedrijf 7] . [bedrijf 7] had [bedrijf 4] met als zaakvoerder [persoon 4] gevolmachtigd voor alle formaliteiten met betrekking tot de aankomst en levering van goederen. Op 19 februari 2013 wordt bekend dat de container niet wordt vrijgegeven.269

Op 20 februari 2013 ontmoeten [medeverdachte 1] , [persoon 1] en [persoon 2] elkaar bij Hotel [hotel 2] , waar zij onder andere het volgende met elkaar bespreken270:

[…]

[medeverdachte 1] “Petje is zijn batch afgenomen. Je kan het er niet meer inkletsen zoals je

vroeger deed.

[…]

[persoon 1] “En. Ik heb gezegd, weet je wat, doe al het mogelijke forceren, weet je. Doe gissingen voor coke uit. Uh.. hij is rechtstreeks naar de kade gegaan en hoofdkwartier, hoofdkwartier. Hij zegt: “Hey man, het is al de 2e keer dat je zit te hameren op die container en te zeuren over”, hij is daar dus ambtenaar he, hij zegt: “Ja, hij kon het wel weten”, hij zegt “maar ik weet niet verder wat er gezegd is geweest weet ik niet”.

Uh.. het zou niet goed afgelopen hebben want anders hebben ze, zouden ze de Federale zo ver weggelopen bij ondervragen, eigenlijk nog niet gehoord, niet gezien.”

[medeverdachte 1] “Bij jou, jou Petje stond die dus ingelogd zeg maar?”

[persoon 1] “Ja”

[medeverdachte 1] “Die is ondervraagd, vandaag?”

[persoon 1] “Ja.”

[medeverdachte 1] “Maar hij staat daar… Hij staat in, hij staat in beschermd gebied, waar ik niet bij kan zelf? Daar staat ie?”

[persoon 1] “Ja spijtig.”

[medeverdachte 1] “En hij is inmiddels gecontroleerd en hij is leeg? Ik ga er mee kappen.”

[persoon 1] “Vandaag, ja, ja”

[medeverdachte 1] “Dus hij is verdacht? Maar die zijn verdacht? Zou hij intussen al met die fruit.. met de box?”

[persoon 1] “Welke rij heb jij over nou? Tomaten, die box openmaken?”

[medeverdachte 1] “Dan vraagt ie…”

[persoon 1] “Hoofddouane?”

[medeverdachte 1] “Gaat die hoofddouanier, die zitten, die zeggen: ‘Hey hier zit een collega van mij en die vraagt naar die box waar ze onderzoek op doen.. net zoals ons”.”

[persoon 1] “Die die, die zal alle stukjes niet doorvertellen of wel?”

[medeverdachte 1] “Gaat ie dat zeggen?”

[persoon 1] “Want zij ondervragen alleen, en dan halen ze er nog een, wacht even ze zijn altijd met twee.. “

[medeverdachte 1] “Links en rechts halen ze erbij dus alles zelf informeren naar die box. Ja, Petje zit bij de baas liever niet. Die baas vindt dat raar. Gaat die baas dat doen, echt? Hier zit een douanier en vraagt altijd naar die box, kom.. eens voor.”

[persoon 1] “Waarom moet dat? Dat hij vorig jaar vier, vier containers, acht containers in zijn gebied heeft gehad. Veel gehad, vier, heeft niets met die te maken.”

[medeverdachte 1] “Heeft dat met deze route iets te maken?”

[persoon 1] “Nee nee nee..”

[…]

[medeverdachte 1] “Dus Petje is besmet?”

[persoon 1] “Daarom hebben ze die badge ook afgenomen, hij mag zijn dienst nog doen. Daarom gaan wij ook verder via mijn.. uh.. bronnen, weet je.”

[medeverdachte 1] “Wat we hieruit leren is… dat we hieruit leren is één. De douanier die in het systeem niet kan, het systeem laat jou niet zien dat we serieus in de problemen komen.”

[persoon 1] “Nee, en besmet lekken, en weg.”

[medeverdachte 1] “Nog 19 avonden bedoel ik.. uh..”

[persoon 1] “Ja, want het werkt niet.. enne.. vroeger toen.. uh.. Petje lieten ze rechtstreeks weten dat de positie, […]. Dat klopte zij in. Hij tikte een code in en hij zei: “oh shit… hey een alarm, ja oke zullen we oplossen”, maar daaruit sinds dat ze zijn badge afgekomen hebben, gingen Petje zeggen dat hij niet in het systeem mag.”

[…]

[medeverdachte 1] “Ja. Weet je, weet je wat je je zelf nou moet afvragen met dat gedoe, heeft voor jou Petje nog waarde?”

[persoon 1] “Nu?”

[medeverdachte 1] “Ja.”

[persoon 1] “Vandaag wat er gebeurd is dat..?”

[medeverdachte 1] “Heeft hij je.. heeft hij vanaf nu nog waarde?”

[persoon 1] “Ik heb mijn uh… Mijn twijfels. Zijn advies kan ik gebruiken. Maar intern daar kan ik.. uh.. er niet bij, nee, als ik eerlijk mag zijn niet nee, maar waarom, daarvan was de vraag, als hij vandaag niet.. uh.. was vernomen dan had ik nog.. uh.. Dan had ik gezegd, het is goed, we kunnen nog verder. Maar wat vandaag gebeurd is, met die bevraging, natuurlijk niet, echt niet wat er gezegd is, is er niet gezegd. Ik weet niet wat er gezegd is geweest. Ik heb hem nog niet kunnen zien dus, hetzelfde.”

[persoon 1] “En als ie niet meer blijft alleen.. uh.. die die nieuwe contact, als.. uh.. van waar komt die?”

[medeverdachte 1] “Het winkeltje.”

[persoon 1] “Uit Engel...”

[medeverdachte 1] “Zak pillen. Wat gebeurt er nu, als dit verkeerd gaat.. strepen trekken. We moeten iets gaan doen, die het van te voren weg kunnen zetten.”

[persoon 1] “Kijk, wat ik ga doen is.. uh.. zo ie zo niet.. uh.”

[medeverdachte 1] “Oke, termijn op.. met dat spul op korte termijn of niet. Ik weet dat niet, jij moet, jij moet het weten.”

[persoon 1] “Uh… in welke richting, dat ik weet dat het schip er aan komt en de container kost, hij moet weten.. uh.. staat er code aan ja of nee maar niet altijd. Soms gebeurt het weleens dat ze niet doorgeven dat daar een code.. uh.. alarm op zit.. uh.. om te kunnen weten.. uh.. dat ie, hij speelt overal ja of nee, zoals het is, in deze situatie. Dus uh.. zij zagen [bedrijf 8] heeft de bevoegdheid om in het systeem te komen.”

[medeverdachte 1] “Waarom?”

[persoon 1] “Ze moeten het weten.”

[medeverdachte 1] “Hebben die dezelfde bevoegdheden om in het systeem te komen als gewoon of uh..?”

[persoon 1] “Tot op bepaalde.. uh… kun je gewoon.. ja.”

[medeverdachte 1] “Oke, dus niet.. dus dat alarm zien ze niet?”

[persoon 1] “Jawel hoor, dat zien ze wel, ja ja.”

[medeverdachte 1] “Zien ze dat wel?”

[persoon 1] “Ja, dat zien ze. Maar dieper kunnen ze niet.”

[medeverdachte 1] “Dat is heel wat waard. Dat je van te voren weet van, of.. uh..”

[persoon 1] “Ja.”

[…]

[persoon 1] “…pikken eruit ja, door de scan. En de douane kijkt naar de.. eh.. herkomst. Daarom had ik ook tegen jou gezegd, bouw en textiel, niks anders.”

[medeverdachte 1] “Dus jij zegt, doordat Petje niet meer in het systeem kom, konden we eigenlijk sowieso niet weten of het wel of niet is want…”

[persoon 1] “Later heeft Petje zo, oke rijken, maar of fruit ook niet.”

[medeverdachte 1] “Maar wie heeft die door de scan gedaan dan? Want Petje had geen badge meer op toen.”

[persoon 1] “ [bedrijf 8] heeft gewoon toegestemd”

Naljet “Daar gaat [bedrijf 8] toch niet over?”

[persoon 1] “Jawel, [bedrijf 8] heeft een mening. De [bedrijf 8] geeft de opdracht aan de douane om door de scan te gaan.”

[medeverdachte 1] “ [bedrijf 8] ook?”

[persoon 1] “Ja zij hebben verschillende functies. Het is geen klein bedrijfje.”

[medeverdachte 1] “Ja, [bedrijf 8] , maar jij zei dat petje het door de scan had gehaald.”

[persoon 1] “Petje mag niet bij de scanning noch de fysieke scanning staan. Maar hij heeft gezegd tegen [bedrijf 8] laat hem even door de scanner gaan.”

[medeverdachte 1] “Maar?”

[persoon 1] “Toen bummerde hij een of twee keer. Als het door de scanning gaat en het is proper is de kans miniem dat de volgende door de scanning mag of moet. Dat ze hem gewoon door laten gaan.”

[medeverdachte 1] “Hij is [bedrijf 8] dus belangrijker. Veel belangrijker als heel die Petje.”

[persoon 1] “Maar dat is outside. Inside heb ik nog iemand nodig. En daar heb ik volgende week dinsdag een afspraak over.”

[medeverdachte 1] “Wat bedoel je?”

[persoon 1] “Wat ik bedoel, hij, die man heeft, is de hoofd van de.. uh.. hij beveelt aan de.. uh.. Mammoetdrijvers. Kijk, [bedrijf 9] die containers pikt met kranen. Ken je dat die kranen?”

[medeverdachte 1] “Ja, ja ja, ja.”

[persoon 1] “Hij is de baas van heel die drijvers. Hij ken ene.. van de douane. Hij kent iemand, die de positie heeft. En die jongen moet ik hebben. Ik moet altijd via via.”

[…]

[medeverdachte 1] “Toen die Dominicanen afleverden toen die keer, weet je nog?”

[persoon 1] “Ja”

[medeverdachte 1] “Op uh.. [bedrijf 3] waar ik een hekel aan heb.”

[persoon 1] “Maar dat was ook een fysieke, dat was ook een fysieke scan. Heb ik eruit gehaald.”

[persoon 2] “Ja. Daar is het leeg in gegaan. Leeg in gegaan. Het is er niet vol in gegaan, maar leeg. Jullie hebben [bedrijf 3] leeg de fysieke in laten gaan… [bedrijf 3] .”

[medeverdachte 1] “Jawel. Ja. [bedrijf 3] .”

[persoon 2] “Dus, er is, iets een.. uh.. tegels.”

[persoon 1] “Oh, ja ja ja, de, de partij, klopt, de partij tegels, dat klopt, dat klopt.”

[medeverdachte 1] “Dat gaat nu weer gebeuren. Wat gebeurt er nu, als die weer naar de fysieke scan moet. Wat gebeurt er dan met… in deze situatie? Of 2, 3 weken dat die een keer aankomt?”

[persoon 1] “Dan denk ik, dan moet ik zien wat ik kan doen. Wat nu, uh, die container laten wegzetten.. uh.. want die [bedrijf 9] -werkers die uh.. ik noem dat Mammoetleiders. We gaan even die op locatie zetten waar ze, waar dat er weinig.. uh.. toezicht op is.”

[medeverdachte 1] “Godverdomme dinsdag, het gaat schieten worden. Die gaan nu vertrekken. Ik wil niet, ik wil niet.. uh.. ik wil geen problemen met de Dominicanen. Ik wil dat het goed gegaan of niet doen.”

[…]

[medeverdachte 1] “Wat staat er. Oh, mag ik even storen? Wat staat er op die documenten van [bedrijf 10] ? Dat is wel belangrijk wat daar op staat. Dat weet je niet, dat kan je niet weten.”

[…]

[medeverdachte 1] “Denk even heel goed na want ik kan dit ook een paar weken uitstellen. Moet dat wel een beetje uitleggen, maar ik kan dat wel. Ik wil namelijk niet dat ze iets sturen. Ja, kan hij hun niet meer uit de voeten, ja, dat wou ik zeggen die shit. Dan zeggen ze tegen mij, wij verwijten jou dat jij ons hebt laten gaan terwijl jouw verhaal niet klopte of veranderd is.”

[persoon 1] “Nee, nee. Hoe lang duurt het, twee weken van daar naar hier?”

[medeverdachte 1] “12 dagen. Zeg, twee weken.”

[persoon 1] “Weten we wanneer.. contact?”

[medeverdachte 1] “Dadelijk weekend. Het kan goed zijn, als ze zeggen we staan op schema, dat ze de boot geboekt hebben, container aanwezig is, de lading hebben ze bewezen, die hebben ze, dat doen ze zo prachtig die tegels.”

[persoon 1] “Stel het anders.. uh.. een week ofzo tien dagen uit. Ik meen het serieus dan heb ik meer tijd om een beetje.. uh.. reorganisatie.”

[medeverdachte 1] “Nou weet je wat het enige positieve is, als we tenminste terug kunnen zenden. Je hebt één grote kostenpost heb je niet meer, Petje.”

[…]

[medeverdachte 1] “Nou weet je wat ik wel wil. Ik zeg wel tegen [alias medeverdachte 9] wacht maar ff een week, er is iets aan de hand, wacht maar effe een week doe maar volgende week, of ik stel het effe uit. Ik durf niet zo, hoe het nu is, hoe de situatie nu is. Dan heeft ie volgende week een afspraak met iemand anders, dat wordt dan heel, dan wordt het een ander systeem, dat is ook een systeem, maar dan moet het dus zo’n systeem, hij, dan kom je niet meer terug, een soort stelen. Ik zei toch, dat kunnen we doen.”

Op 25 februari 2013 wordt [verdachte] door [medeverdachte 3] in een OVC gesprek bijgepraat:271

[medeverdachte 3] : “Ik heb die dinge nog gezien. De drie Musketiers samen. [alias medeverdachte 9] , die met dit [alias medeverdachte 10] en die andere. Het is voor 2 tot 3 weken opgeschoven.”

[verdachte] : “Wat is dat toch allemaal?”

[medeverdachte 3] : “Dat heeft zijn redenen en dat is goed dat dat is opgedoekt.”

[verdachte] : “Het kan wel nog opgeschoven worden? Ja ik dacht dat dat, eh, dat dat al goed was.:

[medeverdachte 3] : “Nee, nee ja dat was wel allemaal wel goed maar we moesten op oke wachten en dat werd niet gegeven door hun. Ja [alias medeverdachte 9] was al klaar maar hun, die andere niet.”

[verdachte] : “Oh, ligt het nou aan ons.”

[medeverdachte 3] “Ja.”

In de BlackBerry van [medeverdachte 9] is een bericht aan [medeverdachte 1] aangetroffen van 27 februari 2013: ‘Sorry had bb niet bij me. Moet je me nu meteen zien anders woordt moelijk en ik weet het niet of nog tijd is kut’.272

Op 28 februari 2013 heeft vanaf omstreeks 13.38 uur in of direct naast de Skoda met het kenteken [kenteken 9] tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 9] een gesprek plaatsgevonden, waarin onder meer het volgende is besproken:273

[medeverdachte 9] “En hij, jij zal ook sowieso zeggen, dat hun moeten ook die kosten van hun dragen dit, dit…”

[medeverdachte 3] “Jonge, jonge jonge, dus hun zeggen niet sturen?”

[medeverdachte 9] “Nee… Stop maar, stop maar, ja hoe kan ik dit nu stoppen? Die ding is binnen.”

[medeverdachte 3] “Staat klaar ja, ja ja dat is simpel.

Ze wisten het ook, het weekend staat voor de deur ouwhoer.”

[medeverdachte 9] “Ja maar is toch, is toch klote ma, elke keer, kies… op het laatste moment ook nog. Want als je dat tegen mij zegt een week geleden. Vriend…

Dan kan ik misschien wel wat doen. Dan kon ik die namen wisselen, wisselen. Dan zeg ik gewoon, ga ik gewoon naar die bedrijf zeg ik: “kijk ik ben.. ik heb een fouten gemaakt, heb ik jou de verkeerde naam gegeven, hier.

Mijn oom en die man daar, die zijn naar die bedrijf gegaan om te vragen of het nog mogelijk was om die naam te vervangen. Die man zegt: “dat kan ik wel proberen, dat gaat mij niet lukken”. Kijk als ik dat doen….

Dat is vreemd, dan gaan ze mij elke keer dat ik ga te sturen daar, gaan ze ons extra controleren en es ook rooit punt zetten hier.

Snap je? Dus die man zegt als ik dat doet, komen jullie echt nooit daar binnen. Want ze gaan vanaf hier met een rooie punt altijd zetten. Ik heb tegen [alias medeverdachte 1] gezegd.

En hij geeft mij gewoon hetzelfde bedrijf dat hij aan die mensen ook geeft. Dat is ook klote he.

Ik heb tegen [alias medeverdachte 1] gisteren gezegd: Kijk die man is pissig, die man is boos.

Die man begint een beetje te twijfelen nou, of hij die ding moet sturen. Want vorige week kom ik hem schrikken met ehh: onze mensen hebben problemen misschien.

Hij schrok van. Ik zeg: nee, nee, maar rustig, er is niks aan de hand je houdt het, je moet alleen een tot twee weken wachten. Hij zegt: ik kan niet langer dan een week maken. Moet ik dan 6000 euro, 6000 dollar betalen. Vind ik niet erg, maar als hij dan zegt ‘een week’, kan niet niet langer.”

“Ik maak hem blij. Ik zeg tegen hem jij jij mag gewoon in deze weekend. En dan kom ik gisteren met dit!”

[medeverdachte 3] “Ja, dan kan niet.

Dan vraag ik me af wat nou weer aan de hand is.

Die man heeft problemen, maar wat voor problemen?”

[medeverdachte 9] “ [X] ”

Er is een soort ‘klap-geluid’ te horen.

[medeverdachte 3] “Opgepakt?”

[medeverdachte 9] “Ja naar het bureau gebracht. Dus er moet een verband zijn.

Want dat is toch een grote toeval dat toch [X] dat ons…. Terwijl jullie dit probleem, dan komen wij ook in problemen. Dus, dat jij.. hij had gebruikt dit bedrijf voor ons allebei. Em dát moet hij zeker niet doen. Hij had mij gewoon een klote bedrijf kunnen geven, maakt mij niet ui, maar niet dezelfde als…

Want het is wat ik tegen hem ben blijven zeggen: elke keer… jullie doen dit… Ik zeg je, voordat ik al onderweg ben. En dan gebeurt er iets met dit. En dan?

Jij geeft mij dezelfde bedrijf die naar de klote gaat. En toevallig, gelukkig, dank god is het gebeurd, twee dagen voordat ik… Nou ja stel je voor dat hun geheim houden dan kom, dan komen we niet achter. Tot volgende week bijvoorbeeld, dan is die ding al lang weg.. hebben wij een groot probleem hier.

En ik weet niet of [alias medeverdachte 1] en die andere genoeg krachtig zijn om dit te gaan betalen.”

[medeverdachte 3] “Hun kunnen wel toveren…”

[medeverdachte 9] “Mijn oom die verliest zeker, die andere zwarte jongen verliest zeker, want die hadden natuurlijk geboekt.

Die hadden tickets geboekt voor woensdag.”

[medeverdachte 3] “Die wilden met die B-M-L komen.

Die wilden natuurlijk met die Bill komen”

[medeverdachte 9] “Ja daarom die dinges vertrekt morgen, zondag is die dicht. Maandag of dinsdag hebben hun de de bill… hadden ze voor woensdag geboekt.

En zou hebben zij ook twee tickets daar ook, voor hierheen. Hun denken van ehhh zomaar zomaar…”

[medeverdachte 9] “Die die [medeverdachte 10] ook. Maar dat is alleen maar gillende stress dat die mensen lopen man.

En ik loop ook maar te stressen, want ik, ik moet dan…”

[medeverdachte 3] “Ja ja”

[medeverdachte 9] “Aan… aan [alias medeverdachte 1] en dan aan die man daar ook.”

[medeverdachte 3] “Hmm hmm”

[medeverdachte 9] “Word gek man… […] hij geeft mij nu een nieuwe dinges.”

[medeverdachte 3] “Ja”

[medeverdachte 9] “Maar hij moet ook die papieren geven voor een nieuwe bestelling… anders doen… doet die man dat niet meer.”

[medeverdachte 3] “Ja”

[medeverdachte 9] “Die man zegt van ehhhh “weet je wat, weet je wat wij doen het is HUN fouten want daar heb ik al twee keer voor betaald. Ik heb nog niet, geen cent gezien van de tegels”

[medeverdachte 3] “Ja”

[medeverdachte 9] “Dus ik had hem klote tegels ntv… hij is boos, hij was boos he”

[medeverdachte 3] “Ja ja”

[medeverdachte 9] “Als hun willen dat doen, ik zet die dingen… hun zetten die tegels…. Laten hun…. Laat zien dat hun graag willen.

Ik kan niet nee tegen hem zeggen , want het is niet zijn fout geweest. Hij is klaar, hij is kant en klaar.

Ik zeg tegen hem: ja oke, ik zal tegen hun hier zeggen dat zij moeten die kosten betalen voor een nieuwe bestelling en mij een nieuwe bedrijf geven. Dan kunnen wij misschien volgende week of week weken vo.. hooguit vertrekken.”

[medeverdachte 9] “En jij? Wat wou jij dan vertellen dan? Jij wou mij zien vandaag toch?”

[medeverdachte 3] “Ja, ehh, omdat er ehh meerdere opties zijn …, met ehhh Rob.”

[medeverdachte 9] “Dat moeten wij hebben nou, want [alias medeverdachte 1] is een beetje nou….”

Vervolgens werd op 28 februari 2013 omstreeks 14.07 uur door leden van een observatieteam gezien dat [medeverdachte 9] en [medeverdachte 3] Restaria [restaurant 4] in Valkenswaard binnen liepen en deze horecagelegenheid omstreeks 14.13 uur weer verlieten. Vervolgens werd gezien dat [medeverdachte 1] met zijn auto naast de auto van [medeverdachte 3] stopte en dat de drie verdachten contact met elkaar hadden. Hierna stapten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 9] in de auto van [medeverdachte 3] en reden weg achter [medeverdachte 1] aan. Omstreeks 14.26 uur werd gezien dat de drie verdachten samen een horecagelegenheid genaamd ‘ [restaurant 11] ’, te Valkenswaard binnenliepen.274

Na deze ontmoeting werd wederom vertrouwelijke communicatie opgenomen tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 9] in de auto van [medeverdachte 3] .275

[medeverdachte 9] : “Ja, [alias medeverdachte 1] baalt ook he?

Die moet nu tikken.”

[medeverdachte 3] “Nou ik heb geen problemen om delen wat jij zegt.

Hij is het niet schuld

Maar wij zijn blij dat hij het op tijd heeft kunnen vertellen, he.”

[medeverdachte 9] “En ook dat hij bereid is om toch die papieren te geven.”

[medeverdachte 3] “Ja hij gelooft er gewoon in en en”

[medeverdachte 9] “Ja hij weet dat het niet onze fout is en dat …. Dat eigenlijk een klote verhaal is. Dat het aan hem zijn kant zit. Niet in onze kant. Dat is aan hem. Wij zijn klaar.”

[medeverdachte 3] “Precies.”

[medeverdachte 9] “Ik hoop dat [verdachte] dit jaar nog…”

[medeverdachte 3] “Ja, ik hoop dat hij heel blij is als ik hem effe via Skype zeg, ik heb

een ticket voor je geboekt. Dan gaan we eerst effe feesten.”

[medeverdachte 9] “Ja ja, dat gaan we zeker met die doen.”

Uit de gang van zaken vanaf 19 februari 2013 blijkt dat er onrust ontstaat nadat bekend wordt dat de container met 3.000 kg hasj geadresseerd aan [bedrijf 7] niet wordt vrijgegeven. Kennelijk was voor een klaarstaand transport cocaïne met travertin tegels als deklading ook [bedrijf 7] als ontvangend bedrijf gebruikt. Omdat het risico op ontdekking te groot is, besluit [medeverdachte 1] eerst het transport uit te stellen en daarna om het helemaal af te blazen. Hij neemt de kosten hiervan voor zijn rekening omdat de fout aan zijn kant lag.

Uit onderzoek in de Dominicaanse Republiek is gebleken dat de eerder genoemde persoon die zich ‘ [persoon 3] ’ noemde eind februari 2013 een bestelling plaatste van 600 m2 travertin tegels bij het bedrijf [bedrijf 11] te San Cristobal. [bedrijf 11] plaatste deze bestelling vervolgens op dinsdag 26 februari 2013 bij het bedrijf [bedrijf 2] De ontvanger van de bestelling bleek te zijn:

[bedrijf 12]

[adres 18] , 2018 Antwerpen

Tel: [telefoonnummer] .

Deze bestelling was geladen in een container met het nummer SUDU-149606-5. Deze container werd op vrijdag 1 maart 2013 vanuit het bedrijf [bedrijf 2] verstuurd naar de haven van Caucedo (Dominicaanse Republiek).

Zaakvoerder van [bedrijf 12] was [persoon 9] . Hij woonde samen met [persoon 10] . [persoon 10] was zaakvoerder van [bedrijf 7] . Dit bedrijf was gebruikt voor de invoering van de 3.000 kilogram hasj. Beide zaakvoerders verklaarden dat zij hun bedrijven voor 2.000 euro hadden verkocht aan [persoon 11] , maar dat de statuten nooit werden aangepast. Deze [persoon 11] verklaarde dat hij had bemiddeld tussen [persoon 2] en deze bedrijven. [bedrijf 7] en [bedrijf 12] waren op deze wijze overgenomen door [persoon 2] .

[bedrijf 12] is op 6 februari 2013 stopgezet wegens een faillissement.276

Uit de informatie afkomstig van de Dominicaanse Republiek bleek dat er problemen waren ontstaan met het ontvangende bedrijf. Uit een verstrekte email van 1 maart 2013 van een Dominicaanse expediteur naar het bedrijf [bedrijf 11] , bleek dat er iets niet klopte met de code en dat er derhalve niet tot inscheping kon worden overgegaan. Vervolgens bleek uit een email van 4 maart 2013 tussen [bedrijf 11] en de Dominicaanse expediteur dat het ontvangende bedrijf moest worden gewijzigd in:

[bedrijf 4]

[adres 19] , 2000 Antwerpen

[telefoonnummer]

Email: [mailadres 1]

Dit emailadres was in gebruik bij [persoon 4] .277

Deze container SUDU-149606-5 is op 10 maart 2013 in Caucedo aan boort van ‘ [naam schip 1] geladen. Dit schip kwam op 26 maart 2013 aan in de haven van Antwerpen.278

Op 4 maart 2013 omstreeks 12.21 uur wordt er een ontmoeting geobserveerd tussen [medeverdachte 9] en [medeverdachte 1] in Hotel [restaurant 3] te Valkenswaard. Gehoord wordt dat [medeverdachte 1] zegt: ”Ik heb geen geheimen” ”ij maar achter mij aan”. Omstreeks 12.54 wordt gezien dat beiden het hotel verlaten en achter elkaar aan naar [restaurant 8] te Valkenswaard rijden. Gezien wordt dat [persoon 2] daar ook op de parkeerplaats is. [medeverdachte 1] , [persoon 2] en [medeverdachte 9] lopen gezamenlijk naar binnen. Omstreeks 13.17 uur wordt gezien dat [medeverdachte 1] en [persoon 2] alleen aan een tafel zitten. Vervolgens staat [medeverdachte 1] omstreeks 13.32 uur op van tafel en omstreeks 13.34 uur neemt hij, in het gezelschap van [medeverdachte 9] , wederom plaats aan de tafel bij [persoon 2] , Omstreeks 13.52 uur komt [medeverdachte 7] er bij zitten. Omstreeks 13.59 uur verlaten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 9] en [persoon 2] de horecagelegenheid.279

Gedurende deze ontmoeting werd de vertrouwelijke communicatie tussen [medeverdachte 1] , [medeverdachte 9] en [persoon 2] opgenomen.280 Er wordt door [medeverdachte 9] en [medeverdachte 1] eerst gesproken over kosten die gedeeld moeten worden, omdat [medeverdachte 9] betalingen moet doen. Vervolgens wordt het volgende gezegd:

[medeverdachte 1] “Dus effe zodat jij dat ook weet. Gister eentje vertrokken.

De vierhonderd.”

[medeverdachte 9] “Vierhonderd, misschien plus, maar vierhonderd houden ze achter.”

[persoon 2] “Plus is beter.”

[medeverdachte 1] “Plus is nooit erg.”

Na de ontmoeting belt [medeverdachte 9] met [medeverdachte 6] . Te horen is dat [medeverdachte 1] ook (deels) aanwezig is bij dit telefoongesprek:281

[medeverdachte 9] “Wat is er aan de hand met je BlackBerry?”

[medeverdachte 6] “Ik heb geen ping. Ik heb een nieuwe.”

[medeverdachte 9] “Kut, zorg dat het actief wordt. Ik ben je aan het bellen om te kijken of ik [persoon 12] ga ontmoeten of dat ik die andere man ga ontmoeten.”

[medeverdachte 6] “Nee, ik bel je zo via ping. Ik kom hier zo bij de brother aan. Ik geef hem dan jouw ping, en dan contact ik je, dan ping ik je.”

[medeverdachte 9] “Schiet dan op, want ik ben nu bij … dus bij [alias medeverdachte 1] (= [alias medeverdachte 1] ) zelf.”

[medeverdachte 6] “Waar ben je nu?”

[medeverdachte 9] “Bij [alias medeverdachte 1] om dan naar de hoofdstad of naar de andere kant te gaan. [persoon 15] zit op datgene te wachten.”

Op de achtergrond voert [medeverdachte 9] een gesprek met [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] zegt: ik ben over 5 minuten, 6 minuten. Je kan ook op het terrasje zitten… [medeverdachte 9] zegt: geen probleem.

[medeverdachte 9] “ [alias medeverdachte 1] gaat mij, luister, weet je wat [alias medeverdachte 1] tegen mij zei loco? Dat wij niets konden doen. Wan zij waren geschrokken of zo iets dergelijks.

En toen die [X] ( kleine [alias verdachte] ) die jij niet kent kwam loco.. zei hij tegen hem “Nee wij hebben eentje die veel harder is. Dat het één van de meest harde is daar binnen’. Dat hij zelfs rood eruit haalt loco.”

[medeverdachte 6] “Moet je dat horen.”

[medeverdachte 9] “En ik ben bang. Ik zei tegen me zelf ‘hemel nu ben ik gekloot met die mensen ginder’. [alias medeverdachte 1] is datgene bij zijn woning gaan ophalen. Ik sta hier buiten op hem te wachten. Zeg me wat ik moet gaan doen. De man heeft mij reeds gebeld. De man van de twaalf.”

[medeverdachte 6] “Oke is goed, doen, ga dan maar naar die. Hoeveel gaat [alias medeverdachte 1] jou geven?”

[medeverdachte 9] “Hij zei datgene wat hij thuis heeft. Dat als men hem geld heeft gebracht hij mij dan alles geeft, anders geeft hij me dat wat hij thuis heeft liggen en wat hij heeft is twaalf duizend euro.”

[medeverdachte 6] “Oke maar stuur mij dan 2000, ik ben wanhopig.”

[medeverdachte 9] “Ik geef de man 11 opdat zij jou het ginder geven.”

[medeverdachte 6] “Goed, dan zijn wij gereed. Wij zijn al klaar.”

[medeverdachte 9] “Ik heb hem gezegd dat hij mij alvast een voorschot moet geven tot dat hij mij alles gegeven heeft… maar hij gaat mij ook de anderen geven.”

[medeverdachte 6] “Oke goed… luister, we gaan het volgende doen. Ik wacht bij de [X] . Ga jij maar naar de [persoon 21] toe. Die ene die je gisteren hebt gesproken. En regel met hem dat het hier aan mij wordt overhandigd,. Maar zeg hem. Luister… dat hij mij belt zodra jij met hem bent. Opdat ik weet wie ik ga ontmoeten.”

[medeverdachte 9] “Nee, nee nee. Neem contact met die kerel! Weet jij niet wie jij ginder gaat ontmoeten?”

[medeverdachte 6] “Nee, hij heeft me het nummer nog niet gegeven.

Maar er is geen probleem daar. Ik ken die mensen. Het zijn goede mensen. Het gaat er om dat we geen tijd verliezen.”

[medeverdachte 9] “Ik ga het volgende doen. Ik ga hem bellen en ik ga hem zeggen ‘luister, bel oom ginder, zodat je hem een nummer kan geven. Zodat die oom daar kan komen waar hij is want hij heeft dat daar direct nodig om geen tijd te verliezen.”

[medeverdachte 6] “Is goed. Ik neem contact op met jou via de ping.”

Uit de opgenomen vertrouwelijke communicatie in de auto van [medeverdachte 9] bleek dat [medeverdachte 1] omstreeks 14.26 uur plaatsnam in dit voertuig. Uit dit gesprek bleek dat [medeverdachte 1] 25.000 euro overhandigde aan [medeverdachte 9] :282

[medeverdachte 1] : “Twee pakketten van 50 euro van tienduizend per pakket en dan heb ik los in een

elastiekje gedaan… Kijk dit is 25.000 euro, maar dat je effe weet hoe het zit. Kijk dit is een pakketje van 10 en dit is 5000, die er op liggen. Die vijfhonderdjes, dat zijn er tien.”

Deze betaling van 25.000 euro door [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 9] bleek tevens uit aantekeningen op een kladblok dat in de woning van [medeverdachte 1] werd aangetroffen. Dit kladblok betrof vermoedelijk een registratie van betalingen zoals door [medeverdachte 1] waren gedaan. Op dit kladblok stond onder andere de tekst ‘ [X] ’.283

Om 15.23 uur en om 17.30 uur die dag (4 maart 2013) belt [medeverdachte 9] met een Dominicaans telefoonnummer. [medeverdachte 9] geeft de man instructies over wat te doen. Het gaat over papieren, twee containers en over geld dat aan de man voor zijn diensten betaald moet worden. Zakelijk weergegeven geeft [medeverdachte 9] aan dat de container die klaar staat verzonden moet worden zonder de verdachte lading. ‘Datgene is ontploft omdat de man hierzo domme dingen heeft lopen doen’ ‘HET moet er uit gehaald worden, want DAT heeft dat probleem. Zij zijn failliet en kunnen u uw geld niet garanderen’. ‘U gaat hetzelfde bedrijf geven die u vrijdag heeft gegeven.’ Ook geeft [medeverdachte 9] aan dat hij niet twee containers tegelijk wil ontvangen, omdat de mensen hier er geen twee tegelijk kunnen uithalen, meenemen en inklaren. Met twee tegelijk bestaat het risico dat ze net niet de goede meenemen.284

Uit onderzoek op de Dominicaanse Republiek bleek dat de eerder genoemde persoon die zichzelf ‘ [persoon 3] ’ noemde begin maart 2013 wederom een bestelling plaatste van 600m2 travertin tegels bij het bedrijf [bedrijf 11] te San Cristobal. [bedrijf 11] plaatste deze bestelling vervolgens op 7 maart 2013 bij [bedrijf 2] . De ontvanger van deze bestelling bleek wederom te zijn:

[bedrijf 4]

[adres 19] , 2000 Antwerpen

[X]

Deze bestelling is in een container met het nummer SUDU 673277-5 geladen en werd op donderdag 4 april 2013 vanuit [bedrijf 2] verstuurd naar de haven van Caucedo (Dominicaanse Republiek).285

Op 12 maart 2013 wordt er een gesprek tussen [medeverdachte 9] en zijn oom [medeverdachte 6] getapt.286 Omdat [medeverdachte 6] een Dominicaans nummer gebruikt, bestaat het vermoeden dat hij zich in de Dominicaanse Republiek bevond. Beiden zitten te wachten op gegevens (waarschijnlijk gegevens van bedrijven aan wie de lading gestuurd kan worden) van [alias medeverdachte 1] (= [medeverdachte 1] ) en ‘ [persoon 14] ’ en ‘ [persoon 15] ’. [medeverdachte 6] geeft aan dat ‘er tijd in gaat zitten om de bestelling klaar te maken’ en ‘er al drie kisten met hetgeen verstuurd moet worden, zijn geprepareerd’.

In de BlackBerrry van [medeverdachte 9] is een berichtenwisseling met [medeverdachte 1] aangetroffen waaruit blijkt dat er wederom werd gesproken over het veranderen van het bedrijf.287 Hierbij werd de naam ‘ [bedrijf 12] ’ gebruikt, waarmee naar alle waarschijnlijkheid werd verwezen naar [bedrijf 12] . Tevens bleek dat er mogelijk een nieuwe container verstuurd zou worden. De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen in onderling verband en samenhang bezien af dat met ‘C’ en ‘prijs is 30’wordt gedoeld op de prijs van cocaïne.

[medeverdachte 9] ja [bedrijf 12] apart maar die was de ene die binnen was want we zouden

toch alleen

10 maart 2013 eentje sturen en die box was al binnen dus we hebben die namen veranderts maar dat is opgevallen dus we gaan toch proberen om te doen straks anders moeten we doen met de andere box volgend weekend.

[medeverdachte 9] als je kan die info gelijk meenemen zou mooi zijn van C.

14 maart 2013

[medeverdachte 1] ja krijg je later door. Prijs is 30.

14 maart 2013

[medeverdachte 9] Ok. Dan laat me de tijd weten om hoelaat ik morgen jou jongen nog zie in U.

14 maart 2013 Gr.

In de BlackBerrry van [medeverdachte 9] is een berichtenwisseling met [medeverdachte 1] aangetroffen van 20 en 21 maart 2013. Uit die berichtenwisseling is af te leiden dat ze elkaar op 21 maart 2013 ontmoeten en dat [medeverdachte 9] dan aan [medeverdachte 1] de BL zal overhandigen.288 Met BL wordt naar het oordeel van de rechtbank een Bill of Lading bedoeld, een document dat noodzakelijk is voor het inklaren van een container.

Op 22 maart 2013 is er een OVC gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 3] :289

[verdachte] : “Heb je [alias medeverdachte 9] nog gezien?”

[medeverdachte 3] “Nee, die ga ik wel nog zien.”

[verdachte] “Wanneer?”

[medeverdachte 3] “Ik hoop morgen.”

[verdachte] “oh oh”

[medeverdachte 3] “Maar ik wacht op antwoord.”

[verdachte] “Ja ja. Laten we het daar maar gewoon op houden.”

[medeverdachte 3] “Ja ja ja ja”

[verdachte] “Ik hoop dat het een beetje opschiet nou met [alias medeverdachte 9] .”

[medeverdachte 3] “Ja, ik heb effe kijken, vandaag, gister, ben ik daar geweest. Die zei dat alle

oke uit ziet.”

Op 25 maart 2013 werd geobserveerd dat [medeverdachte 1] , [persoon 2] en twee tot op dat moment onbekende personen aan een tafel zaten in het [hotel 1] gelegen aan de [adres 20] te Breda.290

Een van die onbekende personen werd later geïdentificeerd als [persoon 27] .291

Gedurende deze ontmoeting werd de vertrouwelijke communicatie opgenomen.292

[medeverdachte 1] geeft aan dat er drie firma’s in de running zijn: iets met [bedrijf 4] , [bedrijf 13] en [bedrijf 14] . Deze week of volgende week komt die leeg aan. Je kan hem door de scanner halen, want daar zit niets in. Soort van generale repetitie. De namen [alias naam 1] en [bedrijf 2] vallen. [medeverdachte 1] zegt: “Ik wil gewoon normale zaken doen. Wat wij doen is in feite een normale zaak. Het enige verschil is harddrugs.”

In een OVC gesprek van 26 maart 2013 opgenomen in de Opel Astra van [medeverdachte 9] vertelt [medeverdachte 9] over Turken die in de haven werkzaam zijn om het spul eruit te halen en dat zelfs politieagenten hieraan meedoen. Men vraagt 30 % vergoeding.293

Op 27 maart 2013 omstreeks 13.00 uur werd van de Belgische autoriteiten vernomen dat de controle van de container SUDU149606-5 had uitgewezen dat er inderdaad geen verdachte zaken werden aangetroffen in de container. Deze werd vrijgegeven.294

Tapgesprek tussen [persoon 1] en [persoon 2] van 28 maart 2013 om 16.45 uur:295

[persoon 1] “Er zijn facturen en zo op naam van [bedrijf 12] , maar het moet op naam van [bedrijf 4] worden opgemaakt Alleen de Bill of Lading is op naam [bedrijf 4] , maar de overige documenten.”

[persoon 2] “De overige documenten zijn op naam van [bedrijf 12] , klopt.”

[persoon 1] “Dus dat gaat niet. We worden dan hier geblokkeerd.”

[persoon 2] “Ja en hoe moet het nu. Hoe moet dat opgelost worden?”

[persoon 1] “Ja er moeten opnieuw facturen en dergelijke worden opgemaakt op naam van [bedrijf 4] .”

[persoon 2] “Vanuit daar?”

[persoon 1] “Ja door dezelfde persoon, dus de packlist en de factuur.”

[persoon 2] “Dus ze moeten vanuit daar opnieuw de documenten opsturen?”

[persoon 1] “Ja.”

[persoon 2] “Godverdomme.”

[persoon 1] “Hij zegt dus: ‘maak geen slapende honden wakker… zij zullen anders zeggen, ‘wat is dit voor iets’’?”

[persoon 2] “Tja, ik zal hem zo zien en zeggen dat de documenten compleet opnieuw op naam

van [bedrijf 4] moeten worden opgemaakt.”

Op 31 maart 2013 om 15.06 uur belt [medeverdachte 9] met [medeverdachte 6] :296

[medeverdachte 9] “Morgen moet je met [persoon 15] er achter aan om dat ding te sturen. [alias medeverdachte 1] zei tegen mij dat zij het dringend nodig hebben. We kunnen DAT niet uithalen zonder die papieren. Ik heb [persoon 15] al uitgelegd wat is wat.”

[medeverdachte 6] “En wat is het, de factuur?”

[medeverdachte 9] “Hij moet de factuur geven op naam van het nieuwe bedrijf en ook de packinglist. Ik zal je niet later dan morgen een faxnummer geven. De man ( [alias medeverdachte 1] ) zegt dat dat de reden is waarom dat daar stilstaat en dat kan tot gevolg hebben dat dat opvalt.”

Op 1 april 2013 is er een OVC gesprek in de Opel Astra van [medeverdachte 9] tussen hem en [medeverdachte 7] :297

[medeverdachte 9] “Op een nieuwe firma. Onze vrienden worden gek enne… ja, hij is op nieuwe firma was op die [alias verdachte] , de factuur en dit is de packinglist.”

[medeverdachte 7] : “Ja.”

[medeverdachte 9] “Die moesten zij ook hebben.”

[medeverdachte 7] “Ok, die moet ik nu gaan afgeven.”

[medeverdachte 9] “Ja”

[medeverdachte 7] “Is goed.”

Uit de opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken na het vrijgeven van de container op 27 maart 2013 bleek dat er problemen waren met het inklaren van voornoemde container. Hierboven is reeds aangehaald dat begin maart 2013 het bedrijf [bedrijf 12] werd vervangen door [bedrijf 4] . Uit de gesprekken bleek dat de naam van de bedrijven weliswaar was veranderd op de bill of lading, maar dat de overige documenten nog steeds op naam van [bedrijf 12] stonden. Als gevolg hiervan kon [persoon 1] de container niet uit de haven van Antwerpen halen. [persoon 1] bespreekt het probleem met [persoon 2] waarna [medeverdachte 9] zijn oom [medeverdachte 6] instructies gaf om in de Dominicaanse Republiek nieuwe documenten op naam van het nieuwe bedrijf ( [bedrijf 4] ) te regelen, waarna [medeverdachte 9] deze aan [medeverdachte 7] gaf. Nu [medeverdachte 1] zowel aanspreekpunt is van [persoon 2] als een nauw contact van [medeverdachte 7] , concludeert de rechtbank in onderling verband en samenhang gezien met de overige bewijsmiddelen dat [medeverdachte 1] de verbindende schakel is in deze contacten.

Op 2 april 2013 is er een OVC gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 3] :298

[verdachte] “Hoe is het met [alias medeverdachte 9] ?”

[medeverdachte 3] “Volgens mij is hij aan de overkant.”

[verdachte] “Heb je hem niet meer gesproken?”

[medeverdachte 3] “Jawel, vorige week ja, maar hij is nog eens gaan praten met die man… daar was het een en ander loos daar…”

[verdachte] “Ik dacht dat dat allemaal rond was.”

[medeverdachte 3] “Ja dat dacht ik ook.”

[verdachte] “Wat zeggen die andere twee dan?”

[medeverdachte 3] “Ik heb daar nog niets van gehoord, maar ik denk dat die niet blij zijn.

Dat duurt al zo lang.”

[verdachte] “Denk je dat die niet meer willen of zo?”

[medeverdachte 3] “Jawel, jawel, jawel, maar er is teveel gebeurd nou, enne… die bemiddelaar aan die kant, die eigenlijk de grote man is, die had zoiets van jongens, we gaan niet beginnen met rotzooien of dit of dat …ik… hun hadden flink…. gestoken”

[verdachte] “Wie? Wij of hun?”

[medeverdachte 3] Nee wij.”

[verdachte] “Wij?”

[medeverdachte 3] “Ja wegens omstandigheden

Dat is dan weer goed. Dan is er toch weer iets dat geregeld moet worden. Dat zijn altijd vijfhonderd vierkante meter he?”

[verdachte] “Ja ja.”

[medeverdachte 3] “En dat iedere keer weer

Dat is vier keer vijfhonderd vierkante meter he?”

[verdachte] “Vier keer?”

[medeverdachte 3] “Ja, daarom zeg ik, het is al een keer misgelopen, snap je.”

[verdachte] “Nee, niet helemaal.”

[medeverdachte 3] “Ja we hebben drie keer vijfhonderd vierkante meter… hebben we besteld, en de vierde keer is nu ook al geweest… alweer 500 vierkante meter.”

[verdachte] “Was daar niks bij dan?”

[medeverdachte 3] “Ja nee, daarom zeg ik dat was wegens omstandigheden. Maar nou moet die van hier dat betalen.”

[verdachte] “Dat is toch zo duur niet?”

[medeverdachte 3] “Nee maar je moet ook mensen hebben die het hebben willen.”

[verdachte] “Ja ja, maar ook al zou dat blijven liggen, waar is het probleem?”

(…)

[verdachte] “Dus dat gaat nog duren?”

[medeverdachte 3] “Ja dat gaat nog duren. Ik ga ervan uit dat het deze week rond is.(…) ja.. dan is het toch weer een paar weken wachten.”

[verdachte] “Ja ja natuurlijk… het was wel goed wat toen met (ntv) gekomen is.”

(…)

[verdachte] “Ik hoor van de week nog wel van je.”

[medeverdachte 3] “Zo gauw ik iets weet van [alias medeverdachte 9] hou ik je op de hoogte.”

Uit de peilbakengegevens van de Opel Astra [kenteken 5] in gebruik bij [medeverdachte 9] blijkt dat deze op 2 april 2013 tussen 23.00 uur en 23.50 uur heeft stilgestaan op de [adres 30] in Eindhoven. Dit is in de onmiddellijke nabijheid van het woonadres van [medeverdachte 1] aan de [adres 21] .299 De rechtbank gaat er van uit dat er een ontmoeting tussen [medeverdachte 9] en [medeverdachte 1] heeft plaatsgevonden.

Uit de interceptie van telecomgegevens kan worden afgeleid dat [medeverdachte 9] op woensdag 3 april 2013 naar de Dominicaanse Republiek is afgereisd.300 Uit de volgende berichtenwisseling blijkt dat [medeverdachte 9] op ‘groen licht’ van [medeverdachte 1] aan het wachten is. Omdat zijn telefoon waarmee hij met [medeverdachte 1] communiceert stuk is, gaat (een deel van) de communicatie via [medeverdachte 3] .

Het volgende sms-verkeer tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 9] is getapt:301

4 april 2013 [medeverdachte 3] Vriend zo gauw je er bent neem dan meteen contact

met me op.

8 april 2013 [medeverdachte 9] Dag vriend ik ben nog steeds aa d overkant de telf

die ik met 20.10 uur [alias medeverdachte 1] comuniseert is in stuk dus je moet naar hem toe en als je samen met hem bent laat

20.10

uur [medeverdachte 9] Me weten

20.21

uur [medeverdachte 9] Yoo dit is mijn num hier laat me wat weten.

[telefoonnummer] .Gr

21.18

uur [medeverdachte 3] Ok vriend, ga er morgen vroeg meteen naar toe. Als

ik samen met hem ben, dan bel ik je meteen ok. Gr.

9 april 2013 [medeverdachte 3] Heb zijn vriend nummer gegeven vanmorgen, hij

was er niet,

14.26

uur heeft ie al gebeld? En kun je vanavond online? Gr.

14.27

uur [medeverdachte 9] Nee ik had de aparant niet bij me laat me eten groen

licht of niet.Gr

14.30

uur [medeverdachte 3] Ok, ik kijk of ik die vriend nog te pakken vandaag

ok. Laat je zo snel mogelijk weten. Gr.

Blijkens de plaatsbepalingsapparatuur, die was aangebracht in de bij [medeverdachte 3] in gebruik zijnde Skoda Superb, voorzien van het kenteken [kenteken 9] , stond dit voertuig op 9 april 2013 tussen 8.57 uur en 9.54 uur en op 10 april 2013 tussen 17.24 uur en 20.54 uur, stil bij de woning van [medeverdachte 10]302.

[medeverdachte 3] en [medeverdachte 9] hebben op 10 april 2013 rondom de ontmoeting die dag het volgende sms-contact:

15.48

uur [medeverdachte 9] Dag vriend en heb je groene licht gekregen?

16.31

uur [medeverdachte 3] : Ben nu op weg erheen, laat het je vandaag nog weten. Tot

later. Gr.

17.57

uur [medeverdachte 9] : Vriend mijn telf met [alias medeverdachte 1] doet het weer. Je, we zien

elkaar volgende week ik heb ook alles over die sterk al klaar.Gr

20.44

uur [medeverdachte 3] : Super, laat maar weten wanneer je terug bent ok. Gr

Later die avond (10 april 2013) krijgt [verdachte] (die in Bonaire is) in het volgende OVC gesprek een terugkoppeling van [medeverdachte 3] :303

[verdachte] “Had jij [alias medeverdachte 9] nog gezien?”

[medeverdachte 3] “Eh, die heb ik wel vandaag gehoord.”

[verdachte] “Is die wel in de buurt?”

[medeverdachte 3] “Ja bij jou.”

[verdachte] “Nog altijd?”

[medeverdachte 3] “Ja.”

[verdachte] “En wanneer komt die dan?”

[medeverdachte 3] “Volgende week.”

[verdachte] “Met goeie berichten?”

[medeverdachte 3] “Als het goed is wel.”

[verdachte] “Ja ik ben benieuwd.”

“Dat duurt toch wel allemaal erg lang.”

[medeverdachte 3] “Ja, dat is allemaal samenloop van omstandigheden en noem maar op.”

[verdachte] “Ik heb misschien een [alias medeverdachte 9] verrassing voor je. Maar dat hoor je wel te

zijner tijd.”

[medeverdachte 3] “Verrassing?”

[verdachte] “Aangename verrassing.”

[medeverdachte 3] “Dat had ik eigenlijk al afgeschreven.”

[verdachte] “Maar goed, jij ziet in ieder geval deze week [alias medeverdachte 9] nog zeg je?”

[medeverdachte 3] “Nee volgende week.”

[verdachte] “Hoe laat is het bij jullie?

[medeverdachte 3] “Twintig voor twaalf.”

[verdachte] “Had ik je wakker gemaakt?”

[medeverdachte 3] : “Nee ik was net binnen.”

Op 11 april 2013 vindt het volgende OVC gesprek plaats in de Skoda [kenteken 9] van [medeverdachte 3] : 304

[medeverdachte 3] “Er is mij een hart van de steen gevallen, gisteren. Ik heb goed bericht

gekregen. De boot is weer weg gevaren.”

[persoon 42] “Oke.”

[medeverdachte 3] “En nu komen twee boten.”

[persoon 42] “Uit Colombia daar of wat?”

[medeverdachte 3] “Mmm mmm.”

[medeverdachte 3] “Een met en een met duizend.”

In een tap van 11 april 2013 vertelt [medeverdachte 9] dat hij voor over drie of vier dagen een ticket wil kopen. ‘De vrienden zijn al geweest. Wij zijn aan het afronden opdat ik weg kan gaan.’305

In de BlackBerry van [medeverdachte 9] is een berichtenwisseling aangetroffen tussen hem en [medeverdachte 1] van 12 en 13 april 2013.306

[medeverdachte 9] Fax is niet aangekomen weet je zeker dat het goeieNummer is?

12 april 2013

[medeverdachte 1] Wacht

12 april 2013

[medeverdachte 1] Probeer weer nu

12 april 2013

[medeverdachte 9] Yoo, ik ben nu al onderweg naar bedrijf. Ping je zo.

13 april 2013

[medeverdachte 1] Ok, ik moet [alias medeverdachte 7] waarschuwen. Hoe laat denk je?

13 april 2013

[medeverdachte 9] Maak je niet drk als ik weet 15 min van. Tevooren laat ik het weten dan kan je

13 april 2013 kandy op plek zette.

[medeverdachte 1] Doe liever een uur van te voren.

13 april 2013

Op 15 april 2013 informeert [medeverdachte 3] per sms wanneer [medeverdachte 9] terug komt ‘ivm afspraken maken’. [medeverdachte 9] geeft aan dat het deze week wordt.307

Uit sms verkeer tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 10] in combinatie met de OVC, het peilbaken uit de Skoda [kenteken 9] van [medeverdachte 3] en een observatie blijkt dat zij op 18 april 2013 omstreeks 10.00 uur een ontmoeting hebben bij de woning van [medeverdachte 10] .308

Daarna, om 11.50 uur, vraagt [medeverdachte 3] per sms aan [medeverdachte 9] : ‘vriend, weet je al wanneer je er weer bent?’

Later die dag is er een OVC gesprek tussen [medeverdachte 3] en [verdachte] :309

[medeverdachte 3] “Ik ben vanmorgen bij dinge geweest, bij [alias medeverdachte 10] .

Dat is niet goed he.”

[verdachte] “Niet?”

[medeverdachte 3] “Lees de kranten maar eens daar.”

[verdachte] “Van daar uit?”

[medeverdachte 3] “Ja.”

[verdachte] “Met hem niet?”

[medeverdachte 3] “Nee.’

[verdachte] “Of met [alias medeverdachte 9] .”

[medeverdachte 3] “Ja met [alias medeverdachte 9] .

Dus je moet aan die kant maar eens kijken of je dat kunt lezen ergen. Dat moet zondag geweest zijn.”

[verdachte] “Dus die is er niet meer?”

[medeverdachte 3] “Die is er wel, maar dat wat gebracht moest worden dat is er niet meer.”

[verdachte] “Kut.”

[medeverdachte 3] “Dus ik ben aan het wachten wanneer ik.. eh.. antwoord wanneer die weer

hier is.

Want die andere twee zijn gek aan het worden.”

[verdachte] “En wie zijn schuld is dat. Daar?”

[medeverdachte 3] “Ja weet ik niet. Ik eh… als ik het goed begrepen had is eh… die mensen…”

[verdachte] “Die? … Daar?”

[medeverdachte 3] “Die.”

[verdachte] “Zijn die dat schuld?”

[medeverdachte 3] “Ja.”

[verdachte] “Is geen goed bericht.”

[medeverdachte 3] “Nee, helemaal niet.”

[verdachte] “En wat waren hun van plan te doen?”

[medeverdachte 3] “Ja, weet ik niet, we wachten nog even af tot totdat degene weer hier is.”

[verdachte] “Ja, nou ligt het er aan wie zijn schuld dat is he.”

[medeverdachte 3] “Ja ja he ze zijn het aan het onderzoeken.”

[verdachte] “En is het daar gebeurd?”

[medeverdachte 3] “Ja.”

[verdachte] “Ja, dan is het natuurlijk aan hun he?”

[medeverdachte 3] “Ja, ja logisch.”

[verdachte] “Dan is er niets aan te doen.”

[medeverdachte 3] “Maar niemand snapt het.”

[verdachte] “Ja, dan zal die wel willen dat ze hier… dan zal die wel komen he?”

[medeverdachte 3] “Dat is wel de bedoeling.

Die zal toch tekst en uitleg moeten geven.”

Uit het proces-verbaal identificatie volgt dat met ‘ [alias medeverdachte 10] ’ [medeverdachte 10] wordt bedoeld.310 Alhoewel [medeverdachte 3] in het gesprek met [verdachte] de bijnaam ‘ [alias medeverdachte 10] ’ gebruikt, concludeert de rechtbank dat ook hij met die bijnaam duidt op [medeverdachte 10] , nu [medeverdachte 3] aangeeft dat hij die ochtend bij ‘ [alias medeverdachte 10] ’ is geweest en uit de bewijsmiddelen blijkt dat hij bij [medeverdachte 10] is geweest.

Uit voorgaande volgt dat er op zondag 14 april 2013 kennelijk iets niet goed is gegaan.

Hiervoor is reeds het gesprek tussen [medeverdachte 9] en iemand met een Dominicaans nummer van 4 maart 2013 aangehaald, waarin [medeverdachte 9] aangaf dat er niet twee containers tegelijk verstuurd moesten worden en dat ‘het’ uit de ‘eerste’ container gehaald moest worden omdat het bedrijf failliet was en in de tweede container gestopt moest worden. De rechtbank concludeert dat [medeverdachte 9] daar waar hij het over de ‘eerste’ container heeft, de container SUDU149606-5 bedoelt, die door de Belgische autoriteiten is gecontroleerd en op 27 maart 2013 is vrijgegeven.

De lading voor de ‘tweede’ container met nummer SUDU 673277-5 is op 7 maart 2013 door [persoon 3] besteld en op 4 april 2013 vanuit [bedrijf 2] naar de haven van Caucedo (Dominicaanse Republiek) verzonden. Uit het dossier blijkt dat de container op 22 april 2013 in de haven van Caucedo werd geladen aan boort van de [naam schip 2] . Dit schip kwam op 7 mei 2013 in de haven van Antwerpen aan. Deze werd op 8 mei 2013 door de Belgische autoriteiten gecontroleerd. Hierbij bleek dat de container gevuld was met kratten tegels. Er werd geen cocaïne aangetroffen.311

Op 15 april 2013 heeft de Nationale Directie Drugscontole van de Dominicaanse Republiek (DNCD) 419 kg cocaïne verdeeld in 355 pakketten met een nettogewicht van 366 kg in beslag genomen. (In La Republica, een krant op de Dominicaanse Republiek was enkel de bruto hoeveelheid van 419 kg vermeld). 312 De cocaïne was verborgen in een geheime ruimte in een vrachtwagen, die onderweg was naar de haven van Caucedo. De chauffeur van het vervoermiddel heeft getracht te vluchten, maar werd gepakt.313 Hij liet de vrachtauto achter in de nabijheid van de PEAJE (tolweg).314 Bij het doorzoeken van de vrachtwagen die door hem werd bestuurd, is een verborgen ruimte aangetroffen in de vorm van een geul aan de achterkant van de cabine van de vrachtwagen. Bij het openen van deze verborgen ruimte zijn 355 pakjes met wit poeder aangetroffen, voorzien van verschillende logo’s315. Het witte poeder is middels vier tests onderzocht: de Alkaloide precipitatietest, de Colorimetrietest met kobalt thiocyanaat, de Microkristallentest platinachloride en de Instrumentele analyse door infrarode spectroscopie316. Door het Nationaal Instituut voor Forensisch Onderzoek van de Dominicaanse Republiek (Forensisch Chemisch Laboratorium) is, conform het certificaat van het Forensisch Chemisch Onderzoek met het nummer SC1-2013-04-32-005996, op basis van de testresultaten vastgesteld dat de op 14 april 2013 inbeslaggenomen317 lading bestond uit in totaal 366,07 kilogram cocaïne, verpakt in 355 pakjes318.

Op 28 april 2013 vindt het volgende OVC gesprek plaats tussen [medeverdachte 3] en [verdachte] (die op Bonaire is):319

[verdachte] “Had jij [alias medeverdachte 9] nog gezien?”

[medeverdachte 3] “Nee die is er nog niet. Die is nog steeds daar.”

[verdachte] “Maar weet jij nou wel hoe en wat.”

[medeverdachte 3] “Nee ook nog niet.”

[verdachte] “Ook nog niet?”

[medeverdachte 3] “Ik moet nu een afspraak maken met zijn oom.

Deze week

En dan hoor je wel hoe en wat

Van wat de bedoeling is.”

[verdachte] “Ja godver.

Die van Eindhoven nog gezien?”

[medeverdachte 3] “Die heb ik nou een week niet gezien. Het is ook erg warm daar.”

Op 3 mei 2013 vindt het volgende gesprek plaats tussen [verdachte] en zijn vriendin [partner verdachte]320

[verdachte] “Met [medeverdachte 3] heb ik voorgisteren nog contact gehad. Er is iets helemaal

verkeerd gegaan, iets helemaal verkeerd.”

[partner verdachte] “En nou niet meer?”

[verdachte] “Ja, we zijn nog met andere dingen bezig, maar een ding is helemaal verkeerd , dat heb je gezien zelfs.”

[partner verdachte] “Wat is helemaal verkeerd? Maken verkeerd? [medeverdachte 3] maken verkeerd?”

[verdachte] “Nee, nee, is niet [medeverdachte 3] .

Dominicaan.”

[partner verdachte] “Die vriend van jou, eh eh, Dominicaan van Nederland, die maken goed?”

[verdachte] “Per ongeluk he, niet extra he.”

[partner verdachte] “ [X] , wanneer …ntv… maken?”

[verdachte] “Wie.”

[partner verdachte] “De Dominicaan.”

[verdachte] “Ik weet het nog niet precies, dat krijg ik wel vandaag of morgen te horen.”

[partner verdachte] “Aha, per ongeluk eh, aha.”

[verdachte] “Nee, is een goede jongen. Heel goed.”

[partner verdachte] “Ok jij vertrouwen met deze jongen?”

[verdachte] “Ja 100 %.”

Op 22 mei 2013 werd er op het industrieterrein Ekkersrijt omstreeks 11.39 uur een ontmoeting geobserveerd tussen [medeverdachte 3] , [medeverdachte 9] en [medeverdachte 6] .321

Diezelfde dag voert [medeverdachte 3] in of direct naast de Audi A6 met het kenteken [kenteken 10] een gesprek met een onbekend gebleven man ( [persoon 42] )322. Tijdens dit gesprek wordt onder meer het volgende besproken:

[medeverdachte 3] [persoon 42] “Hoe is het met de handel?”

[medeverdachte 3] “Ja dat van ons is gepakt he.”

[persoon 42] “Toch niet die 800 in Rotterdam, wat in de krant stond he?”

[medeverdachte 3] “Nee 550.”

[persoon 42] “Oh ja?”

[medeverdachte 3] “Ja, maar daar, niet hier, daar.”

[persoon 42] “Ow wieje, ik las laatst in Rotterdam ergens inderdaad ook 800 stuk hey…”

[medeverdachte 3] “Nee nee..”

[persoon 42] “Oh DAAR was het al mis gegaan.”

[medeverdachte 3] “Daar ja.”

[persoon 42] “En die hadden ze hem toch in de tas daar of wat?”

[medeverdachte 3] “Ja ja, maar daar heeft iemand de mond open gedaan. Daar heeft iemand mee gepraat. En daar zijn ze nu achter wie. En die baas daar… die, de grote man die weet nu wie het is. Die gaan hem nu ehhh… Het was zelfs zo goed afgetipt. Die vent de chauffeur, die wat het naar de container moest brengen, ja, daar. Die werd al gebeld draai maar om ze staan op je te wachten. Dus die is omgedraaid en toen werden ze weer getipt van hij heeft zich omgedraaid en je kunt ze nu onderweg pakken. En toen hebben ze ze onderweg gepakt. Hij zegt dus dat moet iemand van dichtbij zijn.”

[persoon 42] “Ja ja ja.”

[medeverdachte 3] “Nu hebben ze een vermoeden, nu weten ze dus waarschijnlijk wie het is. Ja, en die ligt nu ergens in een ehhh martelkamer of iets, weet ik wat ze met hem aan het doen zijn. Dus ehh die ziet het daglicht niet meer.”

[persoon 42] “Maar ja goed dat was dus weer effetjes een eh een partijtje ellende dan he?”

[medeverdachte 3] “Pfff… ik ben zoveel geld kwijt ouwhoer, dat wil je niet weten.”

[persoon 42] “Ja [medeverdachte 3] , veel geld weer er in zitten?”

[medeverdachte 3] “Ja ja, een half miljoen he.”

Op 29 mei 2013 voert [medeverdachte 1] met [persoon 16] een gesprek in of direct naast de BMW met het kenteken [kenteken 8]323, waarin onder meer het volgende wordt besproken:

[medeverdachte 1] “Volgende week komt die [alias medeverdachte 9] eh, [alias verdachte] man leverancier naar Amsterdam

toe.”

[persoon 16] “Wie?”

[medeverdachte 1] “Ja waar we ooit spullen van hebben.. gehad.”

[persoon 16] “Ja. Die maakt die dingen toch?”

[medeverdachte 1] “Ja, nee, dat is de klein ventje. Maar zijn baas zeg maar.”

[persoon 16] “Ja. Komt die doen?”

[medeverdachte 1] “Ja gewoon eh, komt hier naar toe praten. Wil een keertje mij zien.. ik zeg is goed. Die hebben gewoon. Maar weet je wat hun zeggen. Die zeggen dit. Die willen er 550 voor willen doen he. Maar er stond in de krant 419. Hun zeggen, ik denk ja, dat is weer het zelfde gekloot als vorig jaar met jullie. Je zegt dit en doet dat.”

[persoon 16] “Mensen spullen bijgezet ofzo?”

[medeverdachte 1] “Nee, ze hebben gezegd ja de dinge hebben gewoon eh, honderd stuks gejat daar. Ik zeg hoezo? Kornuiten? Ik zeg daar geloof ik niks van. Geloof ik niet. Zeg ik. Geloof ik ook echt niet.”

[persoon 16] “Ja, dat kan heel goed.. dat kan heel goed zelfs. Dat doen ze. Als jij eens weet wat er in Suriname allemaal gebeurt. Tss, daar worden gewoon spullen inbeslaggenomen. Honderd stuks en die worden gewoon ’s avonds door mensen van de speciale team daar, die worden gewoon omgeruild tegen.. blokken. En die honderd komen gewoon weer terug bij de eigenaar. Ik weet niet hoe ze dat betalen. Duizend of vijftienhonderd dollar per stuk. Om ze terug te krijgen. Ik heb daar dingen meegemaakt. Tss, dat is allemaal omkoopbaar die landen.”

Op 3 juni 2013 voeren [persoon 17] en [verdachte] op Bonaire een gesprek324, waarin onder meer het volgende aan bod komt:

[verdachte] ‘Ik heb wel een goeie inkomst bij, in Antwerpen.”

[persoon 17] “Oke, Bon.”

[verdachte] “Maar die, die, die, wil ik goedkoper gaan krijgen. Maar die kost alleen al aan douane 25 procent.”

[persoon 17] “Ja.”

[verdachte] “Wij waren toen bezig voor bij wijze van spreken niet meer met procenten te gaan werken, maar bij wijze van spreken, jullie krijgen een halve ton, bij wijze van spreken, of een vijf ton of zoiets en dan moet je het daarvoor doen.”

[persoon 17] “Ja ja ja.”

[verdachte] “Maar er is er nou eentje gigantisch fout gegaan.”

[persoon 17] “Ja?”

[verdachte] “Ja. Niet, daar, je weet wel. In het land zelf…”

[persoon 17] “Oke.”

[verdachte] “En wij konden, het was niet onze schuld, het was ook niet hun… Gewoon stom idiote toeval… 1500 kilo en daar hadden we dummy’s gedaan en zo en een [alias medeverdachte 9] zeg maar.. Alles was gewoon 100% goed gegaan. Die patrouille, die strip, die regelde het daar. Die kon zien als die code rood was of zo weet je wel..”

[persoon 17] “Hm, hm”

[verdachte] “No probleem, helemaal geen probleem. Dan wisten hun dat van te voren. Dan werd die aan de kant gezet. Dan werd het op de dinge eruit gehaald. He. En dan was het allemaal goed. En anders als er geen code rood op was, dan hoefde hij niet meer, door de dinge, weetje.”

[persoon 17] “Ja.”

[verdachte] “En dan ging ie gewoon zo langs de, door. Voor honderden.. Enne, toen wilden we eigenlijk de grote dingen doen en het gaat mis daar. Dus dat duurt wel ff voordat dat eeuh…”

Op 2 juli 2013 vindt er in of direct naast de Opel Astra met het kenteken [kenteken 5] een gesprek plaats tussen [medeverdachte 6] en een onbekend gebleven man ( [persoon 42] )325, waarin onder meer het volgende wordt besproken:

[medeverdachte 6] “Hard… hard… hard… ze zijn… we zijn twee keer in de patio gevallen… twee keer… ik weet het niet… ik kan dat niet bevatten.”

[persoon 42] “Shit.”

[medeverdachte 6] “Ik zei.. er zijn daarginder mensen die… een paar mensen die hard zijn… het schijnt dat hij het nu zeker weet als het daar valt, betaalt hij het. Ik zei ‘dan is het goed’.”

[…]

[medeverdachte 6] “Ik had zoiets van kut… van binnenuit verklikt… van binnenuit verklikt. Een vriend van mij werd opgepakt in Barcelona… wegens hetzelfde… doordat er ginder werd verklikt.”

[…]

[medeverdachte 6] “Bij de tol… plaats”

[persoon 42] “Hoeveel zijn er daar gevallen?”

[medeverdachte 6] “500.”

[persoon 42] “En hoeveel mensen vielen er?”

[medeverdachte 6] “Alleen de chauffeur van de vrachtwagen.”

[persoon 42] “Ja.”

Uit het voorstaande blijkt dat er na de ontdekking van de 3.000 kg hasj in de container bestemd voor [bedrijf 7] is besloten om een nieuw bedrijf te gebruiken als ontvangende partij en teneinde allerlei complicaties te voorkomen wordt er ook een geheel nieuwe bestelling travertin tegels gedaan. [medeverdachte 1] neemt de kosten hiervan voor zijn rekening.

Omdat na de bestelling bleek dat het nieuwe bedrijf [bedrijf 12] inmiddels failliet was, waardoor niet tot inscheping kon worden overgegaan, moest de bestelling op naam van een ander bedrijf worden gezet. Dat werd [bedrijf 4] van [persoon 4] . Verzuimd werd echter meteen alle voor inklaring benodigde papieren op naam van [bedrijf 4] te zetten, SUDU 149606-5 waardoor na aankomst van de container in Antwerpen ook weer het nodige geregeld moest worden. Omdat dit veranderen van bedrijf was opgevallen, werd - om elk risico te voorkomen -besloten om geen cocaïne te verstoppen in de container bestemd voor [bedrijf 12] / [bedrijf 4] , maar een nieuwe bestelling te doen. Dit werd de bestelling van 7 maart 2013 welke werd geladen in de container met nummer SUDU 673277-5.

Bij het bestellen en organiseren van deze transporten en de afhandeling daarvan in brede zin waren in elk geval betrokken [medeverdachte 1] , [medeverdachte 10] , [medeverdachte 3] , [verdachte] , [medeverdachte 9] , [medeverdachte 6] , [persoon 2] , [persoon 1] en [persoon 4] .

Nadat op 15 april 2013 door de Dominicaanse autoriteiten een partij van 419 kg cocaïne in beslag wordt genomen, wordt dit nieuws vide de bespreking tussen [medeverdachte 10] en [medeverdachte 3] op 18 april 2013 en het daaropvolgende OVC gesprek van [medeverdachte 3] met [verdachte] bekend binnen de groepering. Dat deze partij bestemd was voor voormelde groepering blijkt uit de opmerkingen zoals ‘er is iets helemaal verkeerd gegaan’ ( [verdachte] 3 mei 2013) en ‘dat van ons is gepakt, 550’ ( [medeverdachte 3] 3 mei 2013), ‘ [alias verdachte] van [alias medeverdachte 9] komt praten, 550 willen doen staat 419 in krant’ ( [medeverdachte 1] 29 mei 2013) ‘er is er eentje gigantisch fout gegaan in het land zelf’ ( [verdachte] 3 juni 2013), ‘van binnenuit verklikt’ ( [medeverdachte 6] 2 juli 2013).

De omstandigheid dat de Dominicaanse autoriteiten in een persbericht hebben gemeld dat deze partij bestemd zou zijn voor Puerto Rico doet aan voorstaande conclusie niet af.

Op grond van bovenstaande bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, concludeert de rechtbank dat deze partij cocaïne bestemd was voor de groepering waar verdachte deel van uitmaakte en welke partij met als deklading de travertin tegels verscheept had moeten worden in de container met nummer SUDU 673277-5.

Dat de partijen travertin tegels enkel als deklading bedoeld waren, blijkt mede uit de opmerkingen van [medeverdachte 3] over de partijen van vijfhonderd vierkante meter en de problemen die juist ontstonden omdat de laatste twee vijfhonderd vierkante meter er nog stonden; ze waren nooit opgehaald (zie de OVC gesprekken tussen [medeverdachte 3] en [verdachte] van 2 april en 10 juli 2013). Op basis van de bewijsmiddelen in onderling verband en samenhang bezien concludeert de rechtbank dat de inspanningen van de groepering rond het bestellen van containers vanuit de Dominicaanse Republiek gericht waren op de invoer van cocaïne.

Uit de bewijsmiddelen blijkt voorts dat de opzet van de groepering was gericht op de invoer van een partij van minimaal 500 kg cocaïne. Dit valt te concluderen uit de OVC gesprekken van 29 en 30 januari 2013. Uit de OVC van 29 mei 2013 valt af te leiden dat de uiteindelijke afspraken op 550 kg waren uitgekomen.

De rechtbank is voorts van oordeel dat ondanks de omstandigheid dat deze partij cocaïne de container met deklading niet bereikt heeft en dus ook nog niet was verscheept richting Antwerpen, er sprake is van het voor de strafbare poging vereiste begin van uitvoering.

Verdachten hebben op de Dominicaanse Republiek contacten gelegd en onderhouden om de cocaïne geleverd te krijgen. Voor de bestelling van de deklading is een firma geregeld die onder de invloedsfeer van het samenwerkingsverband viel ( [bedrijf 4] ), de deklading was besteld en betaald en stond klaar in de haven zodat de cocaïne daar in verstopt kon worden. Het startpunt van het vertrek van de lading – en daarmee het startpunt van de invoer van de lading richting de haven van Antwerpen – is het moment dat de lading van de plek waar deze is opgeslagen richting de haven wordt vervoerd en niet pas het moment waarop het schip de haven van Caucedo verlaat. Het staat vast dat de lading op de snelweg is onderschept toen deze per vrachtwagen naar de haven van Caucedo werd vervoerd.

Deze handelingen zijn naar hun uiterlijke verschijningsvorm gericht op de voltooiing van het misdrijf en derhalve was er reeds een begin van uitvoering.

Zaaksdossier 2: de invoer van 200 kg cocaïne en de criminele organisatie

( [medeverdachte 1] , [medeverdachte 10] , [verdachte] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 9] , [medeverdachte 6] )

In de BlackBerry van [medeverdachte 9] is de volgende berichtenwisseling met [medeverdachte 1] tussen 17 mei en 21 mei 2013 aangetroffen.326

[medeverdachte 9] Ok laat me weten alleen of de bak op groen was aub.

[medeverdachte 9] Ok dan zien we ons maandag. Gr

[medeverdachte 1] Ok fijn weekend.

[medeverdachte 9] Dag vriend alles ok ?

[medeverdachte 1] Yoo man heb nog geen nieuws over boksz helaas. Zie je later vandaag. Tegen de avond aub.

Op 22 mei 2013 bespreken [medeverdachte 9] en [medeverdachte 6] het volgende in de Opel Astra:327

[medeverdachte 9] [alias medeverdachte 1] , of ik heb een bericht stuur.

(…)

[medeverdachte 6] Hij geeft licht (is akkoord).

[medeverdachte 9] (…) Ik kan niet met hem (= [alias medeverdachte 1] ) sollen. Ik ben hem verschuldigd. Ik moet toelaten dat hij zijn geld maakt. Zodat hij mij niet komt aanspreken over Ecuador.

[medeverdachte 9] De containers uit Santo Domingo zouden zo moeten zijn. Zie je daar?

(…)

[medeverdachte 9] Met godswil gaan we na de zomer beuren. Wij moeten niet wanhopen. Er is al een programma voor de zomer. Om zich te handhaven, weet je. Maar het spul/ding van iemand is voor na de zomer.

[medeverdachte 6] [alias medeverdachte 1] verkoopt alles.

[medeverdachte 9] Ik kan dezelfde verdienen als wat ik met [alias medeverdachte 1] heb verdiend. [alias medeverdachte 1] verkoopt veel.

[medeverdachte 6] Hij is een zekere zaak.

[medeverdachte 9] Hij is zekere zaak. De Dominicanen via mij gaan goed. Ik heb geen enkele lijn kwijtgeraakt. Daarom vertrouwen de Mexicanen hem, snap je? Maar die van nu is niet van hem.

[medeverdachte 6] Is het niet van hem?

[medeverdachte 9] Nee, dat is van een vriend die het hierbinnen heeft gehaald. De vriend heeft hem het ‘licht’(toestemming) gegeven. En hij gaat het met hem uithalen/uitgeven. Iedereen kent [alias medeverdachte 1] hier en in Ierland, jongen. Zij willen graag [alias medeverdachte 1] . [alias medeverdachte 1] is serieus. [alias medeverdachte 1] drijft al vele jaren handel.

(…)

(het gesprek gaat over [alias medeverdachte 1] )

[medeverdachte 9] Het team ziet hem als familie. Iedereen is al jaren bij [alias medeverdachte 1] betrokken, begrijp je? Het komt niet in hem op om iemand met lege handen te laten zitten. Hij weet ze goed te benutten. Deze mensen weten hoe zij hun team organiseren. Deze mensen zijn niet bang om te investeren. Luister, wij hebben deze mensen verpest, gek. Door geld van hun te nemen. Die mensen aan die kant hebben hun geld gehouden. Die mensen waren…. wat je maar wilde, gaven zij aan jou 200 of 300.00 euro. Zij hadden die honger en zij konden met die handel bezig zijn en zij gaven jou het geld. De theorie van vroeger was zo van “wilt u werken?’ doe het dan, zodat ik zie dat u wilt werken. En zij gaven jou het geld. Totdat zij het begonnen te verpesten.

(…)

(over de Nederlandse politie en BlackBerry ‘s)

Zij hebben niet veel zaak met Blackberry’s. Want de Blackberry’s hebben geen spraak. Niemand belt. En vroeger lieten zij jou zien van ‘kijk daar eens; een gesprek waar je daarover had…’ En hoe bewijs je nu dat ik aan het pingen ben geweest? Begrijp je?

Op 26 mei 2013 is er een OVC gesprek tussen [medeverdachte 9] en [verdachte]328:

[verdachte] “Ik zit maar te wachten, en in afwachting. Ik hoor niks.”

[medeverdachte 9] “Ik zie onze vriend dinsdag.”

[verdachte] “Maar dat andere, is dat allemaal goed?”

[medeverdachte 9] “Eh bij mij? Wij hebben een ehh…. Klap gekregen. Maar bij mij dan niet bij jullie, niet bij [alias medeverdachte 1] . Dus daar horen we nog van.”

[verdachte] “Maar gaat dat nog goed komen?”

[medeverdachte 9] “Ja, ja, ja.”

Uit een sms-wisseling van 22 tot en met 24 mei 2013 volgt dat [medeverdachte 3] een afspraak met [medeverdachte 10] maakt om maandag 27 mei 2013 bij [medeverdachte 10] koffie te komen drinken.329 Uit het peilbaken van de Audi [kenteken 10] in gebruik bij [medeverdachte 3] blijkt dat deze op 27 mei 2013 tussen ongeveer 9.00 uur en 10.30 uur op de [adres 3] te Heeze-Leende is geweest, zijnde de straat waarin de woning van [medeverdachte 10] ligt.330 Hieruit concludeert de rechtbank dat [medeverdachte 10] en [medeverdachte 3] elkaar die ochtend ontmoet hebben.

Op 29 mei 2013 werd er omstreeks 13.30 uur een ontmoeting geobserveerd tussen [medeverdachte 3] , [medeverdachte 9] en [medeverdachte 1] in Restaria [restaurant 4] te Valkenswaard.331

Daarna heeft [medeverdachte 9] de volgende ping-wisseling met een contact genaamd ‘ [persoon 18] ’332: [medeverdachte 9] de [alias verdachte] heeft hier tegen mij gezegd dat hij het waarschijnlijk

van hier

veranderd heeft

goe goed ik ben er bijna

ik was met die mensen

dat is groen aangekomen.

vorige keer heeft hij 50 uit eigen zak gegeven maar nu is dat niet zo

want het is de directeur van dat bedrijf’

want die zijn 50 aan het eisen’

want ze hebben afgesproken 50 voor elk blik

[persoon 18] Ok

Oke laten we ons voor dat gaan organiseren

[medeverdachte 9] om te weten of hun vakanties gaan nemen als het zo is dan alleen voor 1 maand

we zijn gebeleven dat we nog een keer samenkomen

want je weet dat komen de maand vakanties zijn

Tijdens de doorzoeking van de woning van [persoon 4] , werd een document aangetroffen met de navolgende geschreven tekst:333

Maand oktober:

Pakistan 2 x = 50.000 x 2=100.000

Equador 1 x = 50.000 x 1 = 50.000

Mexico 1 x = 50.000 x 1 = 50.000

Van alle bestelling(en) of vrachten, krijgt je

1 week op voorhand op zijn minst.

+ de kosten van inklaring en zal bekostigt worden door de “ [bedrijf 15] ”

SUCCES.

Uit het hiervoor reeds aangehaalde OVC gesprek tussen [medeverdachte 1] en [persoon 2] van 30 december 2012 volgt dat [medeverdachte 1] middels tussenkomst van [persoon 2] € 200.000,- betaalde aan [alias naam 1] , zijnde [persoon 1] .334 Uit het gesprek volgt dat dit slechts een deel was van het te betalen bedrag. Hieruit in combinatie met de hierboven aangehaalde ping wisseling tussen [medeverdachte 9] en [persoon 18] van 29 mei 2013 concludeert de rechtbank dat voor iedere container die op een bedrijf van [persoon 4] en [persoon 1] binnenkwam 50.000 euro betaald moest worden en dat [medeverdachte 1] een keer 50.000 euro uit eigen zak heeft betaald.

Op 30 mei 2013 pingt [medeverdachte 9] het volgende naar zijn contact [persoon 18] :

‘Ik was bij de vrienden en die gaan me een andere bedrijf geven’

Op 3 juni 2013 is er het volgende berichtenverkeer tussen [medeverdachte 9] en [medeverdachte 6] :335

[medeverdachte 6] En wat zegt [alias medeverdachte 1] ( [alias medeverdachte 1] )

[medeverdachte 9] Hij gaat mij een nieuwe maatschappij geven

[medeverdachte 6] Jij hebt niets kunnen doen met [alias medeverdachte 1] ?

[medeverdachte 9] Ik ben ‘ [persoon 19] ’ ( [persoon 19] ) aan het proberen

[medeverdachte 6] Hij heeft niets?

[medeverdachte 9] Ik zie hem en [alias medeverdachte 3] morgen

[medeverdachte 6] verdomme

Ja ik ben daar mee bezig in geval ik wat wil ‘picar’ (verdienen)

Uit de peilbakengegevens van de Audi [kenteken 10] in gebruik bij [medeverdachte 3] blijkt dat deze auto op 4 juni 2013 tussen 9.22 en 10.40 uur in de [adres 3] te Heeze-Leende geweest. Aan deze weg is de woning van [medeverdachte 10] gelegen.336

Op 4 juni 2013 is omstreeks 14.36 en 15.09 uur een ontmoeting geobserveerd tussen [medeverdachte 10] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] op het terras van cafetaria [restaurant 9] te Uden.337

Op 6 juni 2013 is er omstreeks 01.00 uur het volgende ping-verkeer tussen [medeverdachte 9] en ‘ [persoon 20] ’:338

[medeverdachte 9] ja, ik en de vrienden zijn eergisteren hier bij elkaar gekomen en ik heb hen gezegd dat wij met godswil jullie spoedig zien.

[persoon 20] Oke ik ben mij aan het organiseren om weer naar u toe te gaan.

[medeverdachte 9] Men (wij) voelt zich slecht naar u toe.

[persoon 20] Ja als god wil spoedig/snel

Rustig wij zijn al goed, nu als god dat wil

[medeverdachte 9] met god

Bereid u zich goed voor want zij ginder maken bij ons altijd een slechte indruk, wij kunnen ons hetzelfde niet meer veroorloven

Ik moet een aantal details aan [persoon 21] geven en nieuwe gegevens van hier. Ik zit te wachten tot dat zij het mij geven om ze dan aan u te geven

Help mij hier aan de slag te gaan met wat dan ook of in het moederland, waarschuw mij voor de rente

Wees voorzichtig, ik ben hier bezig om alles op de lijn te houden voor wanneer wij klaar zijn

[persoon 20] oke rustig wij gaan aan de slag

[medeverdachte 9] Dus wij zien elkaar spoedig hier ergens. Succes ginder en wij spreken elkaar.

Rond diezelfde tijd (6 juni 2013 is er omstreeks 01.00 uur) pingen [medeverdachte 9] en [medeverdachte 6] :339

[medeverdachte 9] Ik ben hier met [X] ( [alias verdachte] ) aan het praten/onderhandelen

Hij heeft mij gebeld

[medeverdachte 6] Hij heeft altijd in die van [alias medeverdachte 1] willen zetten, maar [persoon 15] maakt hem duizelig.

[medeverdachte 9] Oke ik ben mij aan het organiseren om weer naar u toe te gaan.

(…)

[medeverdachte 9] Voor dat van [alias medeverdachte 1] en [X]

Hij heeft mij gegevens gegeven die ik telefonisch aan [persoon 15] moet geven

Ik heb het je al gezegd

Helemaal veranderd, helemaal anders

Dat is voor over een week

Laten we zien wat er gebeurt

Maar ik ga me zetten (ik ga het doen)

[medeverdachte 6] maar dezelfde ‘comp’ van [persoon 15] (compania=maatschappij)

[medeverdachte 9] 100%

[medeverdachte 6] Natuurlijk

[medeverdachte 9] De [alias medeverdachte 1] (van [alias medeverdachte 1] )

[medeverdachte 6] Dat is het meest solide wat er is

[medeverdachte 9] Van maatschappij [X]

[medeverdachte 6] oke

Maar men moet naar de ‘patio’ toe of ik ga. Je weet [persoon 15] is erg onbeschaafd.

Er kunnen geen fouten zijn.

[medeverdachte 9] En zij moeten aankomen vanaf de ‘pina’ 700 bij de ‘pina’ 736

Dat daar zijn de bazen van dat van de onze

Ik heb tegen [X] gezegd mij te waarschuwen als hij voor mij aan de slag kan gaan.

Oke rustig wij gaan aan de slag

Later die dag (6 juni 32013 omstreeks 23.00 uur) is er de volgende ping-wisseling tussen [medeverdachte 9] en ‘ [persoon 18] ’:340

[medeverdachte 9] Ik moet jou wat nieuwe gegevens/informatie geven die ze van de mensen hier eisen

Ze hebben vrienden binnen chef/baas gemaakt waar de [bedrijf 10] aankomen

En ‘a’ het aan boord zetten van een ‘guagua’ (vervoermiddel) die het afzet en de ‘pina’ van [bedrijf 10] dat van de 700 a 736 is

Dus wat we moeten doen is die blikken-lijn (maatschappij) huren

[persoon 18] ok

[medeverdachte 9] Het is het bedrijf daar die dat verzoekt als zij de blik huurt dat ze haar blik aan boord van een ‘guagua’ zetten die direct naar een van die pinas gaat

Want daar zijn we de baas

Als we goed vertrekken zij zijn daar de baas ze zetten het nog ‘deo’ en zij zorgen ervoor dat het schoon aankomt

Alleen dat/of het iets is al bellende

[persoon 18] ok

[medeverdachte 9] Zij gaven 99 %

Het kan vanaf 20 juli vertrekken

[persoon 18] Ok

[medeverdachte 9] Ze hebben een maand vakantie

En ze beginnen op 1 augustus

[persoon 18] ok

Wel laat me dat gaan uitzoeken.

[medeverdachte 9] ja ja

Zeg het daar aan hem

Dat zij op die manier hier zonder hoofdpijn zijn/haar spul er uit haalt

[persoon 18] ok

[medeverdachte 9] Dat die mensen er bijna 3 weken over doen om de laatste uit te halen en ze willen de service van die blik niet meer en ze willen dat men daar hun blik aan boord zet van de ‘guagua’ dat ze het voor hem moeten laten (plaatsen) bij/in 700 a 736 het is waar de [bedrijf 10] aankomen

Tijdens de doorzoeking in de woning van [medeverdachte 10] aan de [adres 22] te Leende is in een antieke kast een verborgen ruimte aangetroffen. In deze ruimte werden onder meer de hierna genoemde bescheiden aan getroffen:341

Een notitieblaadje van ‘Golden Tulip hotels-suites-Resorts met daarop de tekst:

 1. Invoice (factuur) 3 voud

 2. Packinglist (pakbon) 3 voud

 3. Certicate of origine) 1

 4. Bill of loading 1 (1org. 4 door druk)

 5. A-formulier (alleen voor Z-Amerika)

 1. 2 pgp’s

 2. Geen email en bankoverdracht

 3. 7-36 vrouw

 4. Music

Op dit Golden Tulip notitieblaadje zijn vingerafdrukken van [medeverdachte 10] aangetroffen.342

Een A4 papier met daarop getypte Spaanse tekst die als volgt is vertaald:

‘Goedendag, sorry voor het oponthoud/vertraging, kijk, de brief/kaart vertrekt, komt aan in Antwerpen België, bij de kaaien van 700 tot 736 door smc, ok.’

In de woning van [persoon 2] is op 20 juni 2013 door de Belgische autoriteiten een Duitstalige poster van ‘ [bedrijf 16] ’ aangetroffen met op de achterzijde handgeschreven aantekeningen:343

700-736

1700-1710 (?)

Leverancier moet lijst vragen aan [bedrijf 10] waar bak aankomt

Bak moet aankomen op 700-736 ( [bedrijf 10] kade)

Number of port must be…

In de BlackBerry van [medeverdachte 3] is de volgende ping-wisseling van 11 juni 2013 aangetroffen tussen hem en [medeverdachte 9] :344

[medeverdachte 9] Heb je al [alias medeverdachte 1] en brill toegevoeg?

Ik zal hem jou adress dan geven. Gr.

[medeverdachte 3] dank je.gr

Op 14 juni 2013 is er het volgende OVC gesprek tussen [medeverdachte 3] en [verdachte] :345

[verdachte] “Hoe gaat het bij jullie?”

[medeverdachte 3] “Ja, ook redelijk, ik kan niet zegen slecht, maar redelijk.”

[verdachte] “Maar nog altijd niets te verdienen.”

[medeverdachte 3] “Ja, we zijn nog in een, ja hoe noem je dat?”

[verdachte] “Startfase.”

[medeverdachte 3] “Ja, startfase. (…) maar we zien wel, dus het is allemaal een test.”

[verdachte] “Ja dan zien we maar. Voor de rest niks bijzonders?”

[medeverdachte 3] “Je wordt niet vergeten.”

[verdachte] “Nee, dat weet ik wel… Voor de rest niks bijzonders?”

[medeverdachte 3] “(ntv) positief gemeld, maar dat hoor je te zijner tijd wel.”

[verdachte] “Van welke kant?”

[medeverdachte 3] “Ja, waar we normaal mee spreken, dus die met die eh, [alias medeverdachte 1] , [alias medeverdachte 10] en [alias medeverdachte 9] .”

De BlackBerry die bij [medeverdachte 1] is aangetroffen werd eind juni 2013 actief.346 In de BlackBerry van [medeverdachte 9] werd de volgende berichtenwisseling van 24 en 25 juni 2013 aangetroffen tussen hem en [medeverdachte 1] :347

[medeverdachte 1] Yoo man. Dit is mijn nieuwe pgp. Ons bakken verhaal

[medeverdachte 9] Wie is dit!!!

[medeverdachte 1] De koning van de lege bakken. Wij zitten altijd in U.

[medeverdachte 9] Hahahhaa ok, we zullen we volle krijgen incha ala. Wanner zien we. Elkaar!

In de BlackBerry van [medeverdachte 3] is de volgende berichtenwisseling met [medeverdachte 1] van 24 juni 2013 aangetroffen tussen hem en [medeverdachte 1] :348

[medeverdachte 1] Yoo man. Dit is mijn nieuwe pgp. Vriend horlogeman op boerderij. Snap je?

[medeverdachte 3] Jazeker, zal m meteen opslaan. Nog wat van [alias medeverdachte 9] gehoord? Gr

[medeverdachte 1] Ja toevallig gister. Afspr van de week.

[medeverdachte 3] Kan dus nu ander adres wissen?

[medeverdachte 1] Ja

In de agendafunctie van de BlackBerry van [medeverdachte 1] is voorts de volgende melding aangetroffen:349

Begintijd: 28-06-2013 13.00 uur (UTC+0)

Eindtijd:28-06-2013 13.00 uur (UTC+0)

Onderwerp: [alias medeverdachte 9] parkh

Uit de peilbakengegevens van de Opel Astra [kenteken 5] in gebruik bij [medeverdachte 9] blijkt dat de auto op 28 juni 2013 van 15.22 tot 16.40 uur op de [adres 23] te Eindhoven is geweest. Aan deze straat ligt [hotel 4] Eindhoven.

Uit voorstaande concludeert de rechtbank dat er die dag een bespreking heeft plaatsgevonden tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] .

In de BlackBerry van [medeverdachte 1] zijn de volgende e-mails van [medeverdachte 9] aangetroffen:350

29-6-2013 Ik heb al de koppie van de laasten 2bakken, geeft door aan [persoon 23] zo kan hij het komen en halen en laat hem gelijk 2ladys meenemen kan meteen gaan laten zien aan mijn mensen. Gr.

1-7-2013 Ik heb docu al aan [persoon 23] gegeven en hij me die ladys. Heb je nieuws van [persoon 24] . Gr.

Op 1 juli 2013 heeft [medeverdachte 9] rond 21.25 uur het volgende OVC gesprek met [medeverdachte 6] in de Opel Astra [kenteken 5] :351

[medeverdachte 9] “We zitten al in juli en er is nog niets concreets met dat van [persoon 15]

Want men heeft het nagetrokken. De lata’s zijn hier. Ik heb al de papieren aan de jongen gegeven. Ik ga hem, [persoon 15] , straks zeggen… om hem te zeggen.. om hem te zeggen.. dat .. Niet [persoon 15] maar [alias medeverdachte 1] .. Dat hij de lata er uit moet halen… dat als hij de lata er niet uithaalt een andere kan worden gestuurd vanaf ginder.”

[medeverdachte 6] “Ga je hem dat zeggen?”

[medeverdachte 9] “Natuurlijk… dat is raar… je stuurt meer latas terwijl wij jou vanaf hier bellen, daar staan twee latas van jou stil of een.. of wat dan ook. Men moet in Santo Domingo van bedrijf veranderen.”

In de BlackBerry van [medeverdachte 9] is de volgende emailwisseling met [medeverdachte 1] van 9 juli 2013 aangetroffen:352

[medeverdachte 9] Dag vriend wanner kunnen we afspreken, over die bak.kan je vrijdag vroeg?

[medeverdachte 1] Ja kan. Zeg maar.

Op 10 juli 2013 is er een OVC gesprek tussen [medeverdachte 3] en [verdachte] :353

[verdachte] “Voor de rest, he ja, had je nog wat van [alias medeverdachte 9] gehoord?”

[medeverdachte 3] “Die heb ik maandag nog even gezien

En ja, de bal ligt nog altijd bij die eh…, daar met die [alias medeverdachte 10] en die andere.

Die hebben hun werk niet goed gedaan, en eh… daardoor staat het eigenlijk een beetje stop nou.”

[verdachte] “Hebben die hun werk niet goed gedaan?”

[medeverdachte 3] “Nee. Die hadden gezegd dat ze iets gedaan hadden en dat hebben ze blijkbaar niet gedaan en eh.. ja daarvoor is het weer vertraagd.”

[verdachte] “Ja wat is dat dan voor…”

[medeverdachte 3] “Dat zijn heel domme fouten wat ze gemaakt hebben.”

(…)

[medeverdachte 3] “Kijk het is nou al de vierde keer die vijfhonderd vierkante meter hè.”

[verdachte] “Ja.”

[medeverdachte 3] “En die laatste twee vijfhonderd vierkante meter die staan er nog

Die hebben ze nooit opgehaald, snap je.

Dat is het probleem.”

In de agendafunctie van de BlackBerry van [medeverdachte 1] is voorts de volgende melding aangetroffen:354

Begintijd: 12-7-2013 08.00 uur (UTC+0)

Eindtijd:12-7-2013 09.00 uur (UTC+0)

Onderwerp: [X]

Uit de peilbakengegevens van de Opel Astra [kenteken 5] in gebruik bij [medeverdachte 9] en de BMW [kenteken 8] in gebruik bij [medeverdachte 1] blijkt dat beide auto’s op 12 juli 2013 van ongeveer 10.00 tot 11.30 uur op de [adres 14] te Uden waren355. Hieruit concludeert de rechtbank dat er die ochtend een bespreking heeft plaatsgevonden tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] .

Op 13 juli 2013 is er de volgende ping-wisseling tussen [medeverdachte 9] en [medeverdachte 6] :356

[medeverdachte 9] [persoon 15] is mij aan het bellen

Dat [persoon 41] daar was

Om de lata’s op te vragen

Ik heb hem gezegd dat het niet anders kan dat hij gewoon op zoek moet gaan naar een ander bedrijf.

[medeverdachte 6] Ah ja, dat heeft hij me daarnet gezegd.

De volgende emailwisseling tussen [medeverdachte 9] en [medeverdachte 3] van 15 juli 2013 is aangetroffen in de BlackBerry van [medeverdachte 3] :357

[medeverdachte 9] Ja ik heb hem gezien hij kan de bak hier niet eruit halen dus moeten mijn mensen daar terugvragen. Gr

[medeverdachte 3] Kann dat? Zonder dat dat problemen opleverd.hebben we dan niet een ander adres nodig bij de volgende?

[medeverdachte 9] Wij gaan kijken of daar gewoon d normale kunnen gebruiken of moet een nieuwe zoeken [alias medeverdachte 1] heeft wel een nieuwe voor hier.

In de BlackBerry van [medeverdachte 9] is de volgende emailwisseling met [medeverdachte 1] van 16 juli 2013 aangetroffen:358

[medeverdachte 1] Ik stuur je gegevens per pgp

[medeverdachte 9] Ok wat moet ik tegen [alias verdachte] zeggen als je terug bent hebben we de lijst dan?

[medeverdachte 1] maar is nu moeilijk. Belangrijkere mensen zijn nog op vakantie.

De volgende emailwisseling tussen [medeverdachte 9] en [medeverdachte 3] van 23 juli 2013 is aangetroffen in de BlackBerry van [medeverdachte 3] : ·

[medeverdachte 3] Dag vriend, wanneer kann ik je zien? Liefst zo snel mogelijk.gr.

[medeverdachte 9] Dag vriemd sorry was ff niet bij telf, ik ben nu tot volgende week in spanje laat je meeten wete als ik terug bent om afspraak te maken. Gr.

[medeverdachte 3] Ok, wanneer ong ben je terug?begin of eind van de week.gr

[medeverdachte 9] Eind denk ik, maar oom is nu daar wil je hem zien of gewoon alS ik terug bent.

In de Blackberry van [medeverdachte 9] is de volgende emailwisseling met ‘ [persoon 22] ’ van 5 augustus 2013 aangetroffen:359

[medeverdachte 9] ik ben aan het berichte zodat je weet dat [persoon 21] een nieuwe ‘comp’ heeft gevonden en dat we bijna klaar zijn.

[persoon 22] ok voor wanneer zal het ongeveer zijn

[medeverdachte 9] hij gaat vragen naar de begroting van deze zodat we gelijk mee aan de slag kunnen.

[persoon 22] ok doe maar ik wacht/hoop alleen voor jou

[medeverdachte 9] morgen zal hij de begroting vragen dat zal het zo zijn dat jij met hem gaat ontmoeten en het gaat afspreken

het min met hun is 150 en het is weer hetzelfde als hij het in de hand hebben dan zakken we voor je zoals ik hier met hun heb afgesproken

en van daar uit zet je wat je denkt en kan

maar je moet weten dat wij degene zijn die daar mislukt zijn

[persoon 22] ok dat is wat we zullen doen. Ik ga proberen dat we het met 200 doen zodat je daarna weet we geven 800 en ‘del pueblo’ zal niet praten over hoeveelheid.

[medeverdachte 9] zij zijn de baas zoals ik je gezegd heb van waar de ‘guagua’ aankomt zij hebben het totale beheer.

Op 7 augustus 2013 stuurt [medeverdachte 9] de volgende e-mail naar [medeverdachte 1] :360

‘Drukke man jejejej, laat me weten als je de rest van de info hebt ze wachten op dat om te kunnen gaan naar dat bedrijft. Gr’

Op 11 augustus 2013 voeren [medeverdachte 3] en [verdachte] het volgende OVC gesprek:361

[verdachte] “Ja, dat is allemaal weer rechtgezet met [alias medeverdachte 9] .”

[medeverdachte 3] “Ja ja.”

[verdachte] “Hh, goed zo, goed zo.”

[medeverdachte 3] “Dus die gegevens zijn …ntv… onderweg, dus eh..”

[verdachte] “Dan…”

[medeverdachte 3] “Dus dat eh… dat eh…ntv… op vakantie hè?”

[verdachte] “Ja ja, dat is het probleem nou hè?”

[medeverdachte 3] “Ja.”

Op 20 augustus 2013 stuurt [medeverdachte 9] de volgende berichten naar ‘ [persoon 15] ’:362

En dat ik je altijd schrijf/bel om last te vallen (+D

Maar het is namelijk dat je mijn man van de logistiek bent

Want ik was op internet

Aan het zoeken kijken of ik lijst met schepen kon vinden

Die van ginder hierheen komen

Een lijst bijvoorbeeld de [bedrijf 10] die van daarginder hier komen

[bedrijf 10]

Ik wil weten van/over dat bedrijf

De lijst van de komende 2 weken die van ginder naar hier vertrekken

Het Is namelijk zo at ze mij om een lijst vragen

En ze doen er lang oer om hem aan mij te geven

Die van daaruit rechtstreeks naar België gaan

Ze moeten [bedrijf 10] zij of met vrouwennamen

Normaal gesproken doen ze er 15 dagen over

Ga op [sitenaam]

En ga/zet die van daar en de ene van hier

Zodat je die lijst kunt zien die ik wilde

Volgens mij heb ik hem gevonden zodat je voor mij kunt bevestigen of ze rechtstreeks zijn

Laat me weten of je het hebt

Yeah primo that’s it.

Diezelfde dag (20 augustus 2013) stuurt [medeverdachte 9] tussen 15.46 en 20.15 uur de volgende berichten naar ‘ [persoon 18] ’:363

Ik ben vandaag vroeg aangekomen en ik heb een ontmoeting gehad

Geef me een nummer om weg te gaan (dan ga ik weg) en ik bel jou

Dan kan ik je uitleggen

Kut, ik heb het niet maar laat me vragen of ze eentje voor mij kunnen halen

Het is om jou beter uit te kunnen leggen

Wat die meneer tegen me zei

Ja stuur me de fax gegevens om dat voor je te sturen voordat ze sluiten

Vraag of ze hem aan hebben staan

Want ze sturen hier maar daar wordt hij niet ontvangen

Ze gaan hier sluiten

Ik zal het morgen voor je moeten sturen

Goed ik ben vertrokken om opnieuw met die meneer te vergaderen

Want ik moet hem iets geven

Ik laat je weten zodra ik er ben

In de agendafunctie van de BlackBerry van [medeverdachte 1] is voorts de volgende melding aangetroffen:364

Begintijd: 20-8-2013 19.00 uur (UTC+0)

Eindtijd:20-8-2013 20.00 uur (UTC+0)

Onderwerp: [X]

Uit de peilbakengegevens van de Opel Astra [kenteken 5] in gebruik bij [medeverdachte 9] en de BMW [kenteken 8] in gebruik bij [medeverdachte 1] blijkt dat beide auto’s op 20 augustus 2013 van ongeveer 21.00 tot 21.30 uur op de [adres 23] te Eindhoven zijn geweest. Aan deze straat ligt [hotel 4] Eindhoven.

Uit voorstaande concludeert de rechtbank dat er die avond een bespreking heeft plaatsgevonden tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] en dat [medeverdachte 9] iets aan [medeverdachte 1] heeft overhandigd.

In de woning van [medeverdachte 1] is een print van [sitenaam] d.d. 20 augustus 2013 aangetroffen. Deze print betrof een overzicht van vaarschema’s van containerschepen van Caucedo (Dominicaanse Republiek) naar Antwerpen.365 Gelet op de berichten aan ‘ [persoon 15] ’ en ‘ [persoon 18] ’ van 20 augustus 2013 en de ontmoeting met [medeverdachte 1] van diezelfde dag concludeert de rechtbank dat [medeverdachte 9] dit overzicht van vaarschema’s aan [medeverdachte 1] heeft overhandigd.

Na de ontmoeting met [medeverdachte 1] op 20 augustus 2013 voert [medeverdachte 9] een telefoongesprek met een onbekende man in de Dominicaanse Republiek:366

Zakelijk weergegeven spreekt [medeverdachte 9] over een lijst die hij gaat sturen. Hij had het daarnet al willen sturen maar toen leek het erop alsof ze hem niet aan hadden staan. Faxen is beter dan scannen en mailen. Per fax krijgt hij immers het papier zelf terug en houden ze op kantoor niets. Er moet in ieder geval gewacht worden tot maandag, omdat de baas van daar dan pas terug is van vakantie. Op die lijst zijn een aantal die de naam van een vrouw dragen. Het gaat om de namen van de ‘guagua’.

Die baas heeft gezegd dat alles wat rechtstreeks daar vandaan komt en een vrouwennaam draagt, komt allemaal in zijn zone binnen. Maandag zal [medeverdachte 9] de onbekende man een bevestiging sturen.

Op 22 augustus 2013 is er de volgende ping-wisseling tussen [medeverdachte 9] en ‘ [persoon 18] ’:367

[medeverdachte 9] de meneer heeft mij gevraagd met ongeveer hoeveel u dat gaat doen

[persoon 18] ik weet nog niet

[medeverdachte 9] ik heb tegen [X] gezegd minimum 2 en hij zei tegen mij ‘goed’

maar hij zegt hier tegen mij dat hij met die van binnen voor 250 heeft afgesproken

[persoon 18] deze mensen zijn dat nummer aan het bellen maar niemand neemt op

[medeverdachte 9] en hoe laat

want hier sluit men om 5 pm en het is iets meer dan 6 uur

[persoon 18] ‘s avonds

[medeverdachte 9] nee ik heb de bb van de meneer niet bij me

zodra ik thuis ben zeg ik u

[persoon 18] denkt u dat deze mensen contact kunnen maken via de email met de mensen van hier

om hem een email te sturen zodat zij het zien

[medeverdachte 9] natuurlijk

maar geef mij de naam van de vertegenwoordiger

[persoon 18] [persoon 3]

[mailadres 2]

die van de vrouw die met [persoon 21] onderhandelt/praat

[medeverdachte 9] u kunt mij het nummer geven

van de vrouw of van haar kantoor ginder

[persoon 18] 809 9572171 ext 221 [getuige 1]

[medeverdachte 9] in het geval dat de email niet aankomt of zo iets dergelijks. Den belt men regelrecht.

maakt u zich geen zorgen over dat. Hier is alles geregeld. En dat regel ik morgen voor u.

[persoon 18] de [alias verdachte] lijn heeft de goedkeuring al gegeven. Het gaat erop dat zij zien dat er mensen zijn. heeft u me begrepen?

Het genoemde telefoonnummer is het nummer van [bedrijf 17] ., gevestigd op de Dominicaanse Republiek. Het bedrijf handelt onder andere in GAT-PLUS en GAT CARB, zijnde een vorm van calcium-carbonaat (een soort kalk).368

In de agendafunctie van de BlackBerry van [medeverdachte 1] is voorts de volgende melding aangetroffen:369

Begintijd: 23-8-2013 11.00 uur (UTC+0)

Eindtijd: 23-8-2013 12.00 uur (UTC+0)

Onderwerp: [alias medeverdachte 9] hotel

Uit de peilbakengegevens van de Opel Astra [kenteken 5] in gebruik bij [medeverdachte 9] en de BMW [kenteken 8] in gebruik bij [medeverdachte 1] blijkt dat beide auto’s op 23 augustus 2013 van ongeveer 13.00 tot 14.20 uur op de [adres 23] te Eindhoven zijn geweest. Aan deze straat ligt [hotel 4] Eindhoven.

Uit voorstaande concludeert de rechtbank dat er wederom een ontmoeting is geweest tussen [medeverdachte 9] en [medeverdachte 1] . Gedurende deze ontmoeting is er het volgende ping-verkeer tussen [medeverdachte 9] en [persoon 18] :370

[medeverdachte 9] Verifieer of de email zo is, want ze gaan het vandaag sturen

[mailadres 2]

[persoon 18] Jaa!

[medeverdachte 9] Vandaag sturen u/hem dat.

In de BlackBerry van [medeverdachte 9] is de volgende ping-wisseling met ‘ [persoon 18] ’ van 24 augustus 2013 tussen 15.09 en 17.33 uur aangetroffen:371

[persoon 18] zij bellen zo

[medeverdachte 9] zegt tegen mij dat [persoon 21] zegt dat als zij vragen wat zij willen om te zeggen Gat Carb of gat plus

Dat, dat is hetzelfde want ik heb het hem reeds kalk gezegd

Dat zij hen/u zullen zeggen dat de producten en de hele leiding daar , de heer [persoon 3] is degene die dat zal aanvragen en dat hij de vertegenwoordiger is van ginder in de Caribe

Wij zijn ons aan het voorbereiden, om te kijken of het vertrekt aan het eind van de komende

Het zijn twee soorten kalk

Zij belden al vanaf 4 uur

Maar het antwoordapparaat neemt op. Dat er niemand is, om maandag te bellen

Bel maandag

Op 24 augustus 2013 is er de volgende e-mailwisseling tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] :372

[medeverdachte 1] Het wat info nodig.

1) hoe weet jij dat mail niet is aangekomen?

2) H

[medeverdachte 9] Ja had contact opgenomen

Had gevraagt of zijn bedrijft hier al iemal of gebelt had om te bevestigen dat hij vertegewordig is.

Goederen zijn bij deze Bedrift Kalk, maar kan algemeen bouwmateriaal zijn natuurlijk.

[medeverdachte 1] Ok . We gaan om 15u onze tijd bellen. Zijn ze dan open?

[medeverdachte 9] Ja het is open tot 17u nl tijd.

[medeverdachte 1] Ok

Op 26 augustus 2013 pingt [medeverdachte 9] aan [persoon 18] :373

Zij zullen om 9.00 uur bellen

De meneer zei dat zodra hij klaar is hij mij belt

Op 26 augustus 2013 wordt er tussen 16.00 uur en 16.45 uur een ontmoeting geobserveerd tussen [medeverdachte 1] , [medeverdachte 10] en een onbekende man (die wegrijdt in een auto met Belgisch kenteken) in het Golden Tulip Hotel aan de [adres 5] te Leende. Gezien wordt dat tijdens deze ontmoeting [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] dicht naast elkaar zitten en de hoofden naar elkaar toebuigen. Ook toont [medeverdachte 1] meerdere keren zijn telefoon aan [medeverdachte 10] . Tijdens deze ontmoeting werd de communicatie opgenomen.374

Tijdens dit gesprek wordt gesproken over containers, havens, bedrijven, strepen en kosten (de man van de kraan vraagt 30 procent). Op een geven moment wordt het volgende gezegd:

[medeverdachte 1] “… is bijna aan het eindje.’

[medeverdachte 10] “Geloof me nou dat je bepaalde energie’s niet in die man moet steken hier.”

[medeverdachte 1] “Ach, word er gek van. Kijk, kijk, kijk.”

[medeverdachte 10] “Ge wordt er gek van op het laatst. Kijk ge bent zijn dingen aan het doen.

Dat moet je niet doen hoor.”

[medeverdachte 1] “Zijn spullen kwijt, dat wijf spreekt geen Engels en hij geen Spaans.”

Vanaf 16.45 uur (op 26 augustus 2013) pingt [medeverdachte 9] met ‘ [persoon 18] ’:375

Ze hebben al gebeld

dat ze in slechts Spaans hebben

moeten praten

want die vrouw spreekt geen Engels

Ze hebben afgesproken dat [persoon 3] vandaag

contact met haar zou opnemen

In de Dominicaanse Republiek is getuige [getuige 1] gehoord.376 Zakelijk weergegeven verklaarde zij dat zij hoofd is van de afdeling export van het bedrijf [bedrijf 17] .. Een Dominicaan die zich [persoon 3] noemde, informeerde voor een prijsopgave om materiaal met een 40 voet container naar België te sturen. Hij specificeerde niet welk materiaal hij wilde hebben. Dat was ongebruikelijk. Met betrekking tot deze zaak heeft zij wel een mail ontvangen van ene [persoon 25] . Deze mail werd door [getuige 1] overhandigd aan de Dominicaanse autoriteiten. Uit deze mail bleek dat [persoon 3] vertegenwoordiger was van het bedrijf [bedrijf 18] en dat deze persoon gemachtigd was tot het maken van beslissingen en het plaatsen van orders namens dit bedrijf. Deze mail was ondertekend door [persoon 25]

[bedrijf 18]

[adres 24]

3650 Dilsen-Lanklaar

Belgium

Tel [telefoonnummer]

Email: [mailadres 3]

Tel [telefoonnummer]

VAT number [VAT nummer]

In de BlackBerry van [medeverdachte 1] zijn notities aangetroffen:377

Titel: [bedrijf 18] [alias medeverdachte 9]

Inhoud: [bedrijf 18]

[adres 24]

3650 dilsen-lanklaar

Email: [mailadres 3] (passw: [wachtwoord 2] )

BTW [VAT nummer]

Tel [telefoonnummer]

Contact pers. [persoon 25]

Mail sturen naar:

[mailadres 2]

t.a.v. [getuige 1]

tel [telefoonnummer]

Om te zeggen dat [persoon 3] ons bedrijf vertegenwoordigd in [alias medeverdachte 9] . [persoon 3] nr.: [telefoonnummer] .

Soortgelijke notities zijn aangetroffen in de BlackBerry van [medeverdachte 9] :378

Label: Comp

Inhoud:

[bedrijf 18]

[adres 24]

3650 Dilsen-lanklaar.Belgica

Email: [mailadres 3] BTW [VAT nummer]

Dhr. [persoon 26]

Telf [telefoonnummer]

Met dit Belgische prepaid nummer is op 24 augustus 2013 drie maal en op 26 augustus 2013 twaalf maal telefonisch contact tot stand gekomen met het nummer van [bedrijf 17] . Dit telefoonnummer, noch het IMEI-nummer van het toestel waarmee dit nummer gebruikt was, was bekend bij de Belgische autoriteiten.379

In de woning van [medeverdachte 1] worden eveneens documenten aangetroffen met betrekking tot het bedrijf [bedrijf 18] :380

 • -

  Een document van de rechtbank van koophandel te Tongeren met betrekking tot de herbenoeming van de bestuurders van de [bedrijf 18] te Dilsen-Stokkem.

 • -

  Een visitekaartje van [bedrijf 18] : de contactgegevens zijn doorgestreept en komen niet overeen met de contactgegevens zoals vermeld in de BB’s van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] .

 • -

  Een gmailadres van [bedrijf 18] met wachtwoord.

Uit onderzoek in België is gebleken dat de naam [persoon 25] in het geheel niet bekend was binnen het bedrijf. Het gebruikte telefoonnummer was onbekend bij het bedrijf en dat nummer kwam ook verder niet voor in de geautomatiseerde bestanden van de Belgische autoriteiten.381

In de BlackBerry van [medeverdachte 3] zijn de volgende berichten van 31 augustus 2013 aangetroffen:382

[medeverdachte 3] ok vriend, nog wat van [alias medeverdachte 1] gehoord?

[medeverdachte 9] Als goed is hij zie vandaag pet over die lijst want ze wachten op me al 2 weken.

In de agendafunctie van de BlackBerry van [medeverdachte 1] is voorts de volgende melding aangetroffen:383

Begintijd: 31-8-2013 11.30 uur (UTC+0)

Eindtijd: 31-8-2013 12.30 uur (UTC+0)

Onderwerp: [X]

Uit onderzoek van de agendafunctie van deze BlackBerry bleek dat het onderwerp ‘ [X] ’ een keer eerder voorkwam. Op 9 augustus 2013 stond er tussen 13.00 en 14.00 uur een afspraak gepland met als onderwerp: ‘ [alias medeverdachte 1] ’.384

In de BlackBerry van [medeverdachte 3] zijn de volgende berichten van 2 september 2013 aangetroffen:385

[medeverdachte 3] Vriend heb je al contact gehad met [alias medeverdachte 1] ? Gr

[medeverdachte 9] ja maar hij heeft nog nieks dus en in d over kand aan het flippen.

[medeverdachte 3] Wat ik begrijp van [alias medeverdachte 10] is dat de petjes in staking zijn.dus hoop dat dat snel voorbij is. Mischien zie ik je deZe week nog ok. Gr

Uit het pv bevindingen identificatie ‘petje’ als Antwerpse douanemedewerker, volgt dat met petje een corrupte douane medewerker wordt bedoeld. Voorts blijkt hieruit dat de douane in Antwerpen medio september 2013 staakte.386

In de BlackBerry van [medeverdachte 3] is de volgende email-wisseling met [medeverdachte 1] van 6 september 2013 aangetroffen:387

[medeverdachte 3] Dag vriend, zijn de problemen al opgelost? Petjes weer aan t werk of niet? Grtjs

[medeverdachte 1] Ja alles opgelost en [alias medeverdachte 9] staat zo goed als klaar. Nog ong 7 dgn en dan weg.

[medeverdachte 3] Ok, super,zien ons snel. Grtjs

In de BlackBerry van [medeverdachte 3] is de volgende email-wisseling met [medeverdachte 9] van 6 september 2013 aangetroffen:388

[medeverdachte 3] Dag vriend nog wat van [alias medeverdachte 1] gehoord? Gr

[medeverdachte 9] Hij zou vandaag of morgen streep zien.

[medeverdachte 3] Ik had [alias medeverdachte 1] ook gevraagd wat er nu is, en kreeg als antwoord, alles is nu opgelost en over 7 dagen werd vertrokken. gr

[medeverdachte 9] Wanner want nieks is opgelost, ik heb nog geen lijst of een spesifiek naam van hem gekrijgen, mijn mensen zelf zijn daar aan het kijken als ze kunnen schieten o een boot met vrouwe naam. Maar eigenlijk moet [alias medeverdachte 1] een naam geven of een lijst. Maar tot nu toe heb ik t nieks van hem gekrijgen.

[medeverdachte 3] Wanneer heb je hem de laatste keer gesproken?

[medeverdachte 9] Woensdag

En als het goed is zou hij vandaag of morgen pet zien om de lijst of een Naam te vragen van boot waar we kunnen schieten.

Als hij mij dat stuurd neem ik toch aan dat ie met strepen gespreken heeft.dan zou ik eens contact met m opnemen.

[medeverdachte 3] Wanneer had hij dat gezegd dan

[medeverdachte 9] Vandaag, ong 2 uur geleden

Ok ik zal hem vragen of hij al iets weet van streep. Laat je zo weten.

Nieuws is weer dat streep hier moet wachten tot 18sep want er is onderzoek niet aan hun maar ze willen afwachten tot dan. Klotte shit weer er is altijd op de laaste moment een verhaal.

[medeverdachte 3] Hebben we een keus?is inderdaad kut, en weer op et laatste moment.ik ga morgen weer met lange praten dat hij haast maakt.

In de agendafunctie van de BlackBerry van [medeverdachte 1] is voorts de volgende melding aangetroffen:389

Begintijd: 6-9-2013 08.00 uur (UTC+0)

Eindtijd: 6-9-2013 09.00 uur (UTC+0)

Onderwerp: vandaag [alias medeverdachte 1] of morgen

Hieruit leidt de rechtbank af dat ‘pet’of ‘streep’ dezelfde persoon, althans iemand met een soortgelijke functie, was als ‘ [alias medeverdachte 1] ’. Uit het proces-verbaal bevindingen identificatie [alias medeverdachte 1] als [persoon 27] blijkt dat de persoon die door [medeverdachte 1] als ‘ [alias medeverdachte 1] ’ werd aangeduid [persoon 27] was. Dit volgt uit een koppeling van afspraken in de BlackBerry met ‘ [alias medeverdachte 1] ’ aan observaties en camerabeelden van die afspraken waarop [persoon 27] herkend is.390

In de BlackBerry van [medeverdachte 1] is ook een notitie aangetroffen met bedragen met daarachter een naam vermeld en een datum. Uit deze notitie blijkt dat hij deze ‘ [alias medeverdachte 1] ’ in de periode van 4-7 tot 7-9 in totaal 407.000 had betaald. De datum van betaling kwam overeen met de data van afspraken in de BlackBerry. Tevens werden enkele afspraken bevestigd middels opgevraagde camerabeelden en een observatie.391

BB lijstje met bedragen BB afspraken observatie of camerabeelden

100.000 [alias medeverdachte 1] 4-7 [alias medeverdachte 1] Breda 13.00 uur Observatie Princeville Breda

&

herkenning [persoon 27]

90.000 [alias medeverdachte 1] 10-7

26.000 [alias medeverdachte 1] 30-7 [alias medeverdachte 1] Breda

39.000 [alias medeverdachte 1] 1-8 [alias medeverdachte 1] [restaurant 6] Lokeren

9-8 (geen bedrag wel afspraak) [alias medeverdachte 1] [X]

52.000 [alias medeverdachte 1] 15-8: (geen afspraak in BB) camerabeelden [restaurant 6] :

te zien is

dat [medeverdachte 1] en [persoon 27] elkaar ongeveer een half uur spreken

50.000 [alias medeverdachte 1] 30-8 ca, dy [alias medeverdachte 1]

40.000 [alias medeverdachte 1] 3-9: [restaurant 6] beelden [restaurant 6] en herkenning

In de BlackBerry van [medeverdachte 9] is de volgende email aan [medeverdachte 3] aangetroffen van 17 september 2013:392

Mijn [alias verdachte] aan de overkant komt misschien morgen naar nl om met ons allemaal koffie te gaan drinken. Laat je dan meteen weten, zo kan je ook [alias medeverdachte 10] meenemen. Ik zorg dat [alias medeverdachte 1] komt.

Diezelfde dag wordt er een ontmoeting geobserveerd tussen [medeverdachte 1] , [medeverdachte 9] en een man die gelijkenis vertoonde met [medeverdachte 6] in [restaurant 9] te Uden.393

Na deze ontmoeting vindt er een OVC gesprek plaats in de auto van [medeverdachte 9] tussen hem en [medeverdachte 6] . Hieruit leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 6] de persoon was, die aanwezig was bij de ontmoeting met [medeverdachte 1] in [restaurant 9] . Het gesprek gaat over [X] , [persoon 15] en [persoon 21] .394 Kennelijk heeft [medeverdachte 6] iets goed te maken, omdat er iets is mislukt dat in de miljoenen pesos loopt. Volgens [medeverdachte 9] zou [X] gezien hebben dat [medeverdachte 6] met zwakte tegen [persoon 15] praatte en hem daarom niet serieus nemen. Kennelijk liet [medeverdachte 9] zich de schuld in de schoenen schuiven dat hij geld achtergehouden zou hebben. [medeverdachte 6] ontkent dat hij geld heeft achtergehouden: hij had alles aan [persoon 15] gestuurd, maar ene [persoon 28] zou de notities daarvan hebben weggegooid. Volgens [medeverdachte 9] is [X] in elk geval erg boos. Ook gaat het gesprek over de blikken waarvan afgesproken was dat die daar zouden blijven staan omdat het bedrijf al super heet was en het te veel geld was. Kennelijk wilde [persoon 15] daar 30.000 voor in rekening brengen terwijl de kosten maar 13.000 waren. Voorts had [X] volgens [medeverdachte 9] aangegeven dat hij sowieso niet meer met dat oude bedrijf wilde werken, ook al zou de blik (lata) worden uitgehaald. Het risico was gewoon te groot omdat dat bedrijf al de aandacht op zich gevestigd had door de blikken zolang te laten staan. [medeverdachte 6] geeft aan dat hij hem dat ook gezegd heeft. [medeverdachte 9] vertelt verder dat hij daarom [alias medeverdachte 1] gevraagd had voor een nieuw bedrijf om aan de slag te gaan omdat [X] hier klaar was, waarop [alias medeverdachte 1] had gezegd dat hij er mee bezig was. Daar was [X] ook boos om, die vond dat geen antwoord. [medeverdachte 6] geeft aan dat hij hem al twee weken geleden verteld heeft dat hij dat bedrijf had. Daarna gaat het over de komst van [X] naar Nederland.

[medeverdachte 6] “Je kan hem [alias medeverdachte 1] laten ontmoeten.”

[medeverdachte 9] “Natuurlijk wil ik hem [alias medeverdachte 1] laten ontmoeten, maar ik wil dat [alias medeverdachte 1] hem brengt bij die met het brilletje, toch? [alias medeverdachte 1] zei: nee alleen ik, zodat we niet te veel mensen hebben. Maar ik wil dat [X] deze oudere mensen ziet.”

[medeverdachte 6] “Natuurlijk.”

[medeverdachte 9] “Dat ze op leeftijd zijn, begrijp je? Dat het formele mensen zijn en geen jonge gasten.”

(…)

[medeverdachte 9] “Ik wil dat [X] ziet dat we met mensen werken die niet met dat van hem gaan spelen.”

[medeverdachte 6] “Is [alias medeverdachte 3] hier?”

(…)

[medeverdachte 9] “Ik zei tegen [alias medeverdachte 3] dat [X] gaat komen, dat hij het tegen die met de [alias medeverdachte 10] moeten zeggen en dat ze daar moeten zijn. Ik zorg er wel voor dat [alias medeverdachte 1] komt.”

In de BlackBerry van [medeverdachte 3] is een email-wisseling met [medeverdachte 10] van 21 september 2013 aangetroffen:395

[medeverdachte 3] Sorry vriend,maar had een paar verjaardagen in dit weekend.wanneer ben je weer in nl? Grote baas van [alias medeverdachte 9] is hier en wilde ons alle zien maandag. Ben je dan al terug?’

[medeverdachte 10] Nee nog net niet, kzie je dinsdag. [alias medeverdachte 1] zal er zijn , hebben al wat teveel verlies en het zit tegen bij S. maar beter dit dan met pijn ondeweg. !!!!!!!!!! Wat thuis slaapt, slaapt zonder verlies.

In de BlackBerry van [medeverdachte 9] zijn email-wisselingen aangetroffen tussen hem en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] van 22 en 23 september 2013.396 Het gaat over de afspraak met de [alias verdachte] ( [X] ). Uiteindelijk wordt afgesproken voor 24 september 2013 om 13.00 uur in het [hotel 5] Amsterdam. [medeverdachte 9] mailt [medeverdachte 1] dat hij moet zeggen dat die man van die 2 bakken spoorloos is, en niet dat die vast zit.

Uit de peilbakengegevens blijkt dat op 24 september 2013 zowel de Audi [kenteken 10] van [medeverdachte 3] als de Opel Astra [kenteken 5] van [medeverdachte 9] in Amsterdam zijn geweest.

Op 25 september 2013 emailt [medeverdachte 9] aan [medeverdachte 1] en aan [medeverdachte 3] dat de [alias verdachte] tevreden was met de afspraak en hij wacht op goed nieuws van [alias medeverdachte 1] in het weekend.397

In de BlackBerry van [medeverdachte 3] is een email-wisseling aangetroffen tussen hem en [medeverdachte 1] , [medeverdachte 10] en [medeverdachte 9] van 29 en 30 september 2013.398

[medeverdachte 3] - [medeverdachte 10] :

[medeverdachte 3] ok vriend, dank je voor moeite.heb je [alias medeverdachte 1] niet meer gesproken?zou toch vandaag praten met strepen.grtjs

[medeverdachte 10] Ja zou vandaag zijn heb ik al een bericht gestuurt maar krijg niks terug. Probeer je dan hem te vragen of hij iets al weet en laat me weten. Gr

[medeverdachte 3] - [medeverdachte 1] :

[medeverdachte 3] Dag vriend,hoe is het gesprek verlopen vandaag? Maak ons vrolijk. Gr

[medeverdachte 1] Hey man, we moeten nog wachten helaas. Ze geven nog geen groen

[medeverdachte 1] Dat is nou juist wat ze niet weten. Zie ze einde van de week weer vrijdag. Hopelijk dan beter,

[medeverdachte 3] Ok vriend, ik hoor dan van je, grtjs

[medeverdachte 3] - [medeverdachte 9] :

[medeverdachte 3] Vriend, had [alias medeverdachte 1] gisteren gevraagd hoe gesprek verlopen is, krijg net antwoord dat nog geen groen licht is, vrijdag spreekt ie hun weer.gr

[medeverdachte 9] Ok. Gr

Uit de gang van zaken vanaf ongeveer 17 mei 2013 concludeert de rechtbank dat de groepering weer doende was met het organiseren van een nieuw transport cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek. Dit transport zou een hoeveelheid van in elk geval 200 kg cocaïne bevatten (e-mailwisseling van [medeverdachte 9] met [persoon 22] van 5 augustus 2013). [medeverdachte 9] en [medeverdachte 6] onderhielden de contacten met de leveranciers op de Dominicaanse Republiek (onder wie [X] , [persoon 15] en [persoon 21] ) en organiseerden (al dan niet via hun contacten onder wie ‘ [persoon 3] ’) voor de bestelling een passende deklading. Aan de Europese kant onderhield [medeverdachte 1] met name de contacten met een corrupte (douane) medewerker (petje, streep, [alias medeverdachte 1] : [persoon 27] ). Uit de bewijsmiddelen volgt voorts dat [medeverdachte 10] en [medeverdachte 3] dermate goed geïnformeerd werden over de stand van zaken, dat daaruit geconcludeerd kan worden dat zij bij dit voorgenomen transport betrokken waren.

Conclusies van de rechtbank

Door de verdediging is aangevoerd dat er sprake is van een onherstelbaar vormverzuim zoals bedoeld in artikel 359a Sv. In de woning van [verdachte] op Bonaire is afluisterapparatuur geplaatst zonder dat blijkt dat het College van Procureurs-generaal de vereiste goedkeuring en de rechter-commissaris de vereiste machtiging hiervoor heeft gegeven. Daaruit volgt dat het opnemen onrechtmatig is. Nu er langdurig onrechtmatig is afgeluisterd in een woning, is er sprake van een zeer ernstige schending van artikel 8 van het EVRM, hetgeen in de ogen van de verdediging zou moeten leiden tot bewijsuitsluiting.

Met betrekking tot dit verweer overweegt de rechtbank het volgende.

Zoals ook door de officier van justitie ter zitting is aangegeven liep gelijktijdig aan het onderzoek Wolf het onderzoek Kampala op Bonaire. In het kader van dit onderzoek (Kampala) is de OVC-apparatuur in de woning van [verdachte] op Bonaire geplaatst (OVC= Opnemen Vertrouwelijke Communicatie). De opbrengsten van dit onderzoek zijn in het kader van de interregionale rechtshulp zoals gebaseerd op artikel 36 en 40 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden overgedragen aan de officier van justitie in het onderzoek Wolf. Uitgangspunt voor de overdracht van onderzoeksgegevens in zowel het nationale als het interregionale recht is dat enkel rechtmatig verkregen onderzoeksgegevens worden overgedragen. Het gegeven dat het overgedragen onderzoeksopbrengsten betreft, maakt dat de BOB (Bijzondere Opsporings Bevoegdheden) map van het onderzoek Kampala (met daarin de bevelen en machtigingen ex artikel 177q van het wetboek van Strafvordering BES), geen onderdeel uitmaakt van het dossier Wolf.

De verdediging is in de gelegenheid gesteld om onderzoekswensen op te geven. In dat kader had zij ter gelegenheid van de regiezitting kunnen verzoeken om inzage in (delen van) het dossier Kampala, dan wel specifieke stukken kunnen opvragen, zoals de onderliggende machtigingen van de rechter-commissaris voor het opnemen van vertrouwelijke informatie in een woning. De verdediging heeft dit echter niet gedaan. Het thans ten tijde van haar pleidooi enkel aangeven dat de machtigingen van de RC (en eventuele andere vereisten) zich niet in het dossier bevinden, is in het licht van de hiervoor genoemde omstandigheden onvoldoende om twijfel te zaaien over de rechtmatigheid van de OVC.

Voorts miskent de verdediging dat uit het systeem van de wet (wet RO, wet rechterlijke indeling en de Rijkswet OM) volgt dat de Aanwijzing opsporingsbevoegdheden, waarin is voorgeschreven dat het opnemen van vertrouwelijke informatie in een woning enkel is toegestaan na goedkeuring van het college van Procureurs-Generaal enkel geldt voor het Europees grondgebied van Nederland.

Het verweer van de verdediging wordt verworpen.

De rechtbank is van oordeel dat uit de bewijsmiddelen blijkt dat [verdachte] samen met anderen actief

betrokken is geweest bij de voorbereiding van de invoer van cocaïne, de invoer van (minimaal) 50 kg cocaïne en tevens dat hij samen met anderen heeft gepoogd 550 kg cocaïne in te voeren.

Vanaf zijn aankomst in Nederland op 14 maart 2012 is [verdachte] actief betrokken bij de handel en wandel rond de (poging tot) invoer van cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek. Uit de OVC van 19 mei 2012 in combinatie met de stempels in zijn paspoort blijkt dat hij samen met [medeverdachte 11] naar de Dominicaanse Republiek is gegaan teneinde de contacten te leggen met de leverancier van de cocaïne. Hij heeft meestal samen met [medeverdachte 3] contact met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] . [medeverdachte 9] is een contact van [verdachte] en [medeverdachte 3] die mede ook op de Dominicaanse Republiek contacten legt en dingen met betrekking tot de invoer van cocaïne regelt. Voorts bemoeit [verdachte] zich samen met [medeverdachte 3] intensief met de poging tot verkoop van 50 kg cocaïne via [persoon 8] , een deal die enkel niet door lijkt te gaan omdat men het niet eens werd over de prijs. Het als feit 1 tenlastegelegde medeplegen van de invoer van 50 kg cocaïne acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen.

Ook nadat [verdachte] op 12 juni 2012 is teruggekeerd naar Bonaire zijn er regelmatig contacten tussen hem en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 9] waarin enerzijds [verdachte] informeert naar de stand van zaken en anderzijds hij op de hoogte wordt gehouden. Dat zijn betrokkenheid verder gaat dan het enkel op de hoogte gehouden worden, zoals door de verdediging is betoogd, volgt uit de mededelingen van [verdachte] zelf in gesprekken die te relateren zijn aan het regelen van transporten van cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek. Daar waar [medeverdachte 3] hem vertelt dat [alias medeverdachte 9] klaar was maar de andere niet, reageert [verdachte] met ‘oh, ligt het nu aan ons’ (25 februari 2013). In een gesprek van 22 maart 2013 zegt hij: ”ik hoop dat het een beetje opschiet met [alias medeverdachte 9] ”. In het gesprek van 2 april 2013 waarin [medeverdachte 3] aangeeft dat iets niet helemaal rond was, vraagt [verdachte] : “Wie? Wij of hun?’ Op 3 mei 2013 zegt hij: ”Wij zijn nog met andere dingen bezig, maar eentje is helemaal mis gegaan”. Aan [persoon 17] vertelt [verdachte] op 6 juni 2013 dat hij een inkomst in Antwerpen heeft die hem 25 % aan douane kost. Eentje was er gigantisch fout gegaan. [verdachte] geeft in dat gesprek voorts aan dat het heel lang geen probleem was, maar dat het bij de grote dingen mis ging. Het door [verdachte] genoemde percentage van 25 % is in lijn met de 30 % die [medeverdachte 9] noemt als percentage dat gevraagd wordt door havenmedewerkers waaronder politieagenten om het spul er uit te halen (26 maart 2013). Ook blijkt uit de bewijsmiddelen dat [medeverdachte 1] zeer grote bedragen betaalde (honderdduizenden euro’s) voor de medewerking van de haven medewerkers (‘petjes’).

Daarnaast blijkt dat [verdachte] wel degelijk een financieel belang had bij een succesvolle afwikkeling van een transport. De rechtbank verwijst hiervoor onder andere naar het gesprek tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 9] van 28 januari 2013 waarin [medeverdachte 9] zegt dat het veiliger is als [verdachte] op Bonaire blijft en pas als alles achter de rug is zijn centjes komt ophalen.

Uit dit alles volgt dat [verdachte] –ook nadat hij naar Bonaire is teruggekeerd- een bewuste en nauwe samenwerking heeft gehad met de andere verdachten. De omstandigheid dat niet gebleken is dat [verdachte] beschikte over een BlackBerry met pgp, zoals door de verdediging is aangevoerd, doet aan vorenstaande niet af.

De hiervoor omschreven betrokkenheid van [verdachte] bij het samenwerkingsverband, leidt er tevens toe dat de rechtbank de als feit 4 tenlastegelegde deelname aan een criminele organisatie wettig en overtuigend bewezen acht. Hoewel het niet onaannemelijk is dat [verdachte] aanvankelijk de contacten heeft gelegd tussen enerzijds de aanvoerroute van de cocaïne via de Dominicaanse Republiek en anderzijds middels [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] de ingang in Nederland en België via Antwerpen, blijkt uit de bewijsmiddelen niet dat [verdachte] leider of bestuurder van de criminele organisatie was. Van dit bestanddeel van de tenlastelegging zal [verdachte] dan ook worden vrijgesproken.

De rechtbank is voorts van oordeel dat er onvoldoende bewijs is dat [verdachte] nog concreet en actief betrokken was bij de voorbereidingshandelingen met betrekking tot de invoer van de 200 kg cocaïne. De rechtbank zal [verdachte] dan ook vrijspreken van feit 3.

Feit 5 (zaaksdossier 21 - witwassen)

Tenlastelegging

[verdachte] wordt verweten dat hij in de periode van 1 januari 2007 tot en met 1 oktober 2013 al dan niet samen met anderen voorwerpen, te weten;

 • -

  € 500.000 afkomstig uit de handel in verdovende middelen;

 • -

  € 85.000 als investering in [bedrijf 19] ;

 • -

  een woning aan de [adres 26] te Bonaire;

 • -

  een woning aan de [adres 27] te Oirsbeek;

heeft witgewassen en daarmee van het witwassen een gewoonte heeft gemaakt.

Periode

Onder feit 4 heeft de rechtbank bewezen geacht dat [verdachte] van 1 januari 2012 tot en met 1 oktober 2013 heeft deelgenomen aan een criminele organisatie. Gelet op deze bewezenverklaring zal de rechtbank ook ten aanzien van onderhavig feit aansluiting zoeken bij de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 oktober 2013. Er is in deze procedure niet gebleken dat [verdachte] zich vóór deze periode heeft schuldig gemaakt aan het plegen van concreet bekende strafbare feiten (anders dan het witwassen, waarover later meer).

Partiële vrijspraak

Ten aanzien van twee van de tenlastegelegde witgewassen voorwerpen komt de rechtbank tot partiële vrijspraak.

Een geldbedrag van € 500.000,-, afkomstig uit de opbrengst van de handel in verdovende middelen

De rechtbank heeft bewezen verklaard dat [verdachte] , samen met anderen, een hoeveelheid van 50 kilogram cocaïne binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht (feit 1 primair) en dat hij, samen met anderen, heeft geprobeerd om 550 kilogram cocaïne binnen het grondgebied van Nederland te brengen (feit 2 primair). Hoewel de rechtbank het aannemelijk acht dat de ingevoerde partij van 50 kilogram cocaïne is verkocht, blijkt uit het procesdossier onvoldoende of dit is geschied, wanneer, door wie, aan wie, tegen welke kiloprijs en – hetgeen met name van belang is in het kader van onderhavig strafbaar feit – welke verdeling van de opbrengst er vervolgens heeft plaatsgevonden. Kortom, de geldstromen ter zake van deze veronderstelde verkoop van cocaïne blijken op geen enkele wijze uit het procesdossier. Hoewel het Openbaar Ministerie op pagina 55 en 56 van zaaksdossier 21A een berekening heeft opgesteld, op grond waarvan zij stelt dat [verdachte] op enig moment over een opbrengst van € 500.000,- uit de verkoop van verdovende middelen heeft beschikt, is de rechtbank van oordeel dat het procesdossier onvoldoende aanknopingspunten biedt om een dergelijke conclusie te staven. De enkele mededeling van medeverdachte [medeverdachte 3] in een OVC-gesprek d.d. 22 mei 2013 (vermoedelijk over de mislukte invoer van 550 kilogram cocaïne), inhoudende “Ik ben zoveel kwijt geld, ouwhoer, dat wil je niet weten […] Ja ja, een half miljoen hè” is onvoldoende om te concluderen dat zijn zakenpartner, zijnde [verdachte] , op enig moment over een geldsom van € 500.000,- heeft beschikt. Nu er geen wettig en overtuigend bewijs is dat [verdachte] op enig moment überhaupt heeft beschikt over een geldbedrag van € 500.000,-, al dan niet in vereniging met een ander, zal de rechtbank [verdachte] partieel vrijspreken van het witwassen van dit geldbedrag.

De woning aan de [adres 27] te Oirsbeek

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank vervolgens van oordeel dat [verdachte] partieel dient te worden vrijgesproken van het witwassen van deze woning, nu op grond van stukken die mevrouw [persoon 29] – zijnde de ex-partner van [verdachte] – in een klaagschriftprocedure ex artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering heeft overgelegd, niet kan worden uitgesloten dat deze woning haar eigendom is en dat zij deze woning uit eigen middelen heeft aangekocht.

Bewezenverklaring

Ten aanzien van twee van de tenlastegelegde witgewassen voorwerpen komt de rechtbank tot een bewezenverklaring.

Investering van € 85.000,- in het bedrijf [bedrijf 19]

Bewijsmiddelen

Uit een uittreksel van het Handelsregister Bonaire blijkt dat het bedrijf [bedrijf 19] (verder te noemen: [bedrijf 19] ) op 11 november 2008 is opgericht. De bestuurder van [bedrijf 19] is medeverdachte [medeverdachte 11]399. Tijdens de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 11] op 30 september 2013 en 1 oktober 2013 is onder meer een handgeschreven notitie gevonden. Deze notitie ziet op (aan)betalingen, verricht op verschillende data in de periode van 29 november 2007 tot en met 4 juni 2008 en op transport- en opslagmiddelen. Bovenaan deze handgeschreven notitie staat: “[verdachte] inleg 70.000 + 15.000 = 85.000”. Onderaan de notitie staat vervolgens nog: “[verdachte] ingelegd 70” en “[verdachte] ingelegd 70 + 15 = 85400. [verdachte] wordt [verdachte] genoemd.

Uit rekeningen, facturen, kwitanties en overzichten, aangetroffen tijdens de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 11] , volgt dat de betalingen die zijn vermeld op de notitie daadwerkelijk in rekening zijn gebracht voor in totaal € 323.423,-. Vaak staat daarbij vermeld dat deze contant/per kas zijn voldaan. Het betreft rekeningen dan wel betalingsbewijzen voor de aanschaf van transport- en opslagmiddelen401. Uit de bankenonderzoeken van [verdachte] , [medeverdachte 11] en [bedrijf 19] is niet gebleken dat de investeringen per bank hebben plaatsgevonden402, zodat deze contant moeten zijn betaald. Geen enkele van de investeringen komt voor in het kasbestand van [bedrijf 19] over de maanden juli tot en met december 2008403, de startmaanden van [bedrijf 19] . In de beginbalans van 2009 van [bedrijf 19] staat onder ‘Vaste Activa’ de post ‘transportmiddelen’ voor NAF 330.406. Ook staat er een rekening-courantpositie van ‘ [medeverdachte 11] ’ van NAF 362.424. Dit betreft een schuld van het bedrijf aan [medeverdachte 11]404. Uit het overzicht van de boeking van het startkapitaal van [bedrijf 19] blijkt dat de inbreng van [medeverdachte 11] onder meer bestaat uit transport- en opslagmiddelen: een DAF-trekker, een Hammer 40ft zijlager en 2 20ft containers405. [verdachte] komt in de boekhouding van [bedrijf 19] niet voor.


In een OVC-gesprek d.d. 4 maart 2013 zegt [verdachte] tegen medeverdachte [medeverdachte 3] : “Toen heb ik direct gevraagd [medeverdachte 11] kunnen we niks uit dat ding halen? Want ik zit echt heel slecht. Nee, zegt ie, dat kan niet want we gaan dadelijk die loods bouwen en ik pak daar ook helemaal niets meer uit406

In een OVC-gesprek tussen medeverdachte [medeverdachte 3] en een zekere ‘ [persoon 30] ’ d.d. 15 maart 2013 gaat het gesprek over [verdachte] . [medeverdachte 3] zegt dat het tussen ‘ [verdachte] ’ en ‘ [medeverdachte 11] ’ niet meer zo goed gaat, omdat ze samen in dat bedrijf zitten dat hoofdzakelijk van ‘ [medeverdachte 11] ’ is. Medeverdachte [medeverdachte 3] zegt dat ‘ [verdachte] ’ heeft gevraagd hem uit te kopen, maar dat gaat op dit moment niet407.

Tijdens een OVC-gesprek d.d. 17 juli 2013 tussen medeverdachte [medeverdachte 3] en [persoon 31] gaat het gesprek over [verdachte] . [medeverdachte 3] zegt: “Ja de [alias verdachte] is eh… in alle staten. En de enne zegt gewoon ik heb niks meer te eten. […] is dat lullig die man is 65,66 die moet je gewoon zijn geld uitbetalen wat die erin heeft geduwd.”

Tijdens dit OVC-gesprek wordt ook gezegd:

Vissers: “Hoe is het eigenlijk met [alias verdachte] ?” […]

[medeverdachte 3] : “Ja die is zwaar aan de gang, die is oudijzer boer”.

Vissers: “Hoezo is die met zijn containers nog aan het sjouwen?

[medeverdachte 3] : “Nee nee, nee dat is van de baan dat is eh… onenigheid.

Vissers: “Heeft die andere dat voor zichzelf ingepikt?

[medeverdachte 3] : “Ja zoiets. […] Die wil niet uitbetalen en zoiets. […] Ja dat is, als die eikel uitbetaalt is het goed, dan is het geregeld, dan kan hij zijn poten hoogleggen, maar die doet net alsof hij gek is. […] En hij heeft genoeg ingelegd dus eh […].

Vissers: “Want officieel heeft hij natuurlijk niks op papier.

[medeverdachte 3] : “Nee.408

Uit gegevens, verstrekt door de Belastingdienst, volgt dat [verdachte] in 2007 een uitkering van ongeveer € 1.900 netto per maand had en in 2008 van ongeveer € 1.750,- netto per maand. Uit de gegevens van de Belastingdienst is geen vermogen bekend geworden anders dan een jetski met bouwjaar 1991 en opblaasboot met bouwjaar 2003409.

Overwegingen

Gelet op de inhoud van deze tapgesprekken en de handgeschreven notitie, zoals aangetroffen in de woning van medeverdachte [medeverdachte 11] , komt de rechtbank tot de volgende conclusie.

In de aanloop naar de officiële start van [bedrijf 19] op 11 november 2008 heeft [medeverdachte 11] in de periode van 29 november 2007 tot 4 juni 2008 allerlei transport- en opslagmiddelen aangeschaft. Hij heeft deze vervolgens ingebracht in [bedrijf 19] , waartegenover een rekening-courantschuld van [bedrijf 19] aan hem is komen te staan. Een deel van de transport- en opslagmiddelen is aangekocht met een bedrag van € 85.000 dat door [verdachte] hiertoe is ingebracht. [verdachte] heeft derhalve in de periode van 29 november 2007 tot 4 juni 2008 een bedrag van € 85.000,- geïnvesteerd in [bedrijf 19] . Deze inbreng komt echter in de boekhouding van [bedrijf 19] niet voor. Ook verder is er geen officieel stuk opgemaakt over deze investering, zoals bijvoorbeeld een overeenkomst van lening. In het gesprek dat medeverdachte [medeverdachte 3] met [persoon 31] heeft gevoerd wordt bevestigd dat er van de investering niets op papier staat. [verdachte] heeft in 2013 aan [medeverdachte 11] gevraagd om hem zijn investering terug te betalen omdat het financieel niet goed met hem ging, hetgeen [medeverdachte 11] heeft geweigerd omdat het geld volgens hem op dat moment niet uit [bedrijf 19] gehaald kon worden.

De rechtbank stelt vervolgens vast dat van de legale inkomsten van [verdachte] in 2007/2008, te weten een uitkering van gemiddeld rond € 1.800 netto per maand geen investering van € 85.000 gefinancierd kon worden en dat er evenmin legaal vermogen aanwezig was waaruit dat had gekund.

Bovendien zal in dit vonnis worden bewezen verklaard dat [verdachte] zich heeft schuldig gemaakt aan diverse Opiumwetdelicten en deelname aan een criminele organisatie. Dat is weliswaar in een latere periode, maar dat maakt het aannemelijk dat [verdachte] zich ook in 2007/2008 al met criminele zaken heeft bezig gehouden. Dit is te meer aannemelijk nu [verdachte] tegen medeverdachte [medeverdachte 3] heeft gezegd dat hij al 50 jaar zo werkt en die opmerking is gemaakt in relatie tot criminele activiteiten.

Gelet op deze omstandigheden bestaat het vermoeden dat de gelden waarmee [verdachte] de investering van € 85.000 heeft gefinancierd afkomstig zijn uit enig misdrijf. Van [verdachte] mag worden verwacht dat hij een tegenwicht tegenover dit witwasvermoeden biedt in de vorm van een verklaring over een mogelijke alternatieve legale herkomst van de gelden. Deze verklaring dient min of meer verifieerbaar te zijn en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk. Een dergelijke verklaring is echter in het geheel uitgebleven. [verdachte] is zich steeds op zijn zwijgrecht blijven beroepen en heeft geen enkele verklaring afgelegd, ook ter terechtzitting niet. De rechtbank stelt daarom vast dat het niet anders kan zijn dan dat de investering van € 85.000 in [bedrijf 19] onmiddellijk of middellijk uit misdrijf afkomstig is.

Op grond van artikel 420bis Sr is sprake van witwassen indien – kort samengevat - van een voorwerp/geldbedrag dat afkomstig is uit enig misdrijf de werkelijke aard, de herkomst of de vindplaats wordt verborgen of verhuld of het voorwerp/geldbedrag door [verdachte] wordt verworven, voorhanden wordt gehouden, overgedragen of omgezet.

De raadsman heeft bij pleidooi gesteld dat [verdachte] kennelijk een bedrag heeft ingelegd in [bedrijf 19] maar niet heeft getracht dit te verhullen of te verbergen wat zou blijken uit de notitie die is aangetroffen bij [medeverdachte 11] en ook uit een visitekaartje van [verdachte] met [bedrijf 19] erop dat is aangetroffen in de woning van medeverdachte [medeverdachte 10] . De raadsman heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank voor wat betreft het overdragen, omzetten of gebruiken ervan.

Naar het oordeel van de rechtbank moet de investering van € 85.000 in [bedrijf 19] worden gezien als het omzetten van een geldbedrag dat afkomstig is uit enig misdrijf. Nu deze investering niet blijkt uit de boekhouding van [bedrijf 19] en evenmin uit enig ander officieel stuk is de rechtbank van oordeel dat wordt verhuld dat de investering is gedaan met criminele gelden en wie de rechthebbende is op de gelden. Het omzetten heeft in 2007 en 2008 plaatsgevonden en valt daarmee buiten de periode waarbij de rechtbank aansluiting heeft gezocht. De verhulling van de investering is echter blijven voortduren tot in deze periode omdat de investering nog steeds niet in de boekhouding voorkomt. Daarmee kan bewezen worden verklaard dat [verdachte] het bedrag van € 85.000 heeft witgewassen en dat dit witwassen ook in de relevante periode nog voortduurt. Er zal tevens worden bewezen verklaard dat [verdachte] dit samen met een ander of anderen heeft gedaan, nu hij samen met een ander of anderen heeft bewerkstelligd dat de investering niet in de boekhouding van [bedrijf 19] terecht is gekomen en er geen officieel stuk over is opgemaakt.

De woning aan de [adresgegevens verdachte] te Bonaire

Bewijsmiddelen

Uit raadpleging van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) in Nederland is gebleken dat [verdachte] zich op 5 januari 2006, vanuit de Nederlandse Antillen, heeft uitgeschreven in Nederland met als reden emigratie. Vanaf die datum heeft hij zich gevestigd op Bonaire.410 Uit gegevens van de Belastingdienst volgt dat [verdachte] vanaf 5 januari 2006 woonachtig is op [adres 28] te Santa Barbara / Kralendijk te Bonaire. Per 21 mei 2010 heeft [verdachte] als feitelijk woonadres [adresgegevens verdachte] te Santa Barbara / Kralendijk te Bonaire.411 Het adres [adresgegevens verdachte] is de nieuwe benaming van het perceel [adres 28] .412 Getuige [getuige 2] heeft verklaard dat [verdachte] al voor 1998 het huis aan [adresgegevens verdachte] te Bonaire had. [getuige 2] is op huwelijksreis gegaan in Bonaire. De datum van zijn huwelijk was 11 april 1998.413 Het verblijf aldaar werd hem door [verdachte] aangeboden. Hij heeft daar 20 dagen verbleven en heeft wel vaker gebruik gemaakt van het huis. De laatste keer was in november 2010.414 Getuige [getuige 3] heeft verklaard dat zij in 2008 en 2009 op vakantie is gegaan naar Bonaire en in de woning van [verdachte] mocht verblijven.415 De partner van [verdachte] , [persoon 32] , heeft verklaard dat zij en [verdachte] sedert 2010 samenwonen in de woning en geen huur maar enkel de kosten zoals gas en elektra voor de woning hoeven te betalen.416

De juridische eigendom van de woning behoort volgens gegevens van de Belastingdienst toe aan [persoon 33] , wonende te Canada.417 [persoon 33] is sinds 3 mei 2001 de eigenaar van de woning.418 [persoon 33] heeft deze woning gekocht voor een koopprijs van NAF 100.000,- terwijl de leggerwaarde van het onroerend goed voor de berekening van de overdrachtsbelasting was vastgesteld op NAF 270.000,-.419 Tijdens de doorzoeking van de woning aan [adresgegevens verdachte] te Bonaire op 30 september 2013 werd administratie inbeslaggenomen. Daarin werd op 7 februari 2014 een ongedateerde ‘Algemene Lastgeving’ aangetroffen, waarin [persoon 33] verklaart aan [verdachte] een last te geven teneinde zijn zaken te beheren, zijn belangen waar te nemen en hem daarbij te vertegenwoordigen.420

De verkopers van de woning aan [persoon 33] waren de minderjarigen [persoon 34] en [persoon 35]421, zijnde de minderjarige kinderen van wijlen [persoon 36] .422 Op 17 december 1993 had hun vader de woning nog gekocht voor NAF 250.000.423 Getuige notaris [persoon 37] heeft op 29 april 2014 bij de politie verklaard dat de verkoopprijs van NAF 100.000 (circa € 62.869,-) niet reëel was, gelet op de koopsom van NAF 250.000,- (circa € 157.173,-) in 1993.424 [persoon 36] , roepnaam [persoon 36] is getrouwd geweest met [persoon 38] en samen hebben zij een zoon gekregen, [persoon 34] voornoemd, geboren op 21 juli 1985. Daarna heeft hij een relatie gehad met [persoon 39] . Uit die relatie is [persoon 35] voornoemd geboren op 29 december 1991. [persoon 36] is met nog 3 andere personen te Hilvarenbeek op 17 juli 1998 doodgeschoten en kon in leven gelieerd worden aan het verdovende middelen circuit.425 [persoon 39] heeft verklaard dat zij heeft samengeleefd met [persoon 36] en dat [verdachte] vroeger een vriend was van [persoon 36] .426 [persoon 34] heeft verklaard dat hij [verdachte] kende van vroeger en dat [verdachte] in de tijd dat zijn vader nog leefde bij hen over de vloer kwam.427 [persoon 38] heeft verklaard dat [persoon 39] in gezelschap van [verdachte] bij haar aan de deur is geweest in de tijd dat de woning in 2001 werd verkocht. [verdachte] heeft haar bij die gelegenheid duidelijk gemaakt dat hij nog een hoop geld van [persoon 36] tegoed had en dat het huis in Bonaire van hem was. Toen [persoon 38] tegen hem zei dat ze niets van het huis afwist, zei [verdachte] tegen haar dat ze blij moest zijn omdat er anders mensen aan de deur zouden komen, wat bedreigend op haar overkwam. [persoon 38] verklaarde ook dat [persoon 36] handelde in drugs.428

Tijdens de doorzoeking van de [adres 27] op 14 mei 2014 werd de iPhone van [persoon 29] , de ex-vriendin van [verdachte] , inbeslaggenomen. Tijdens onderzoek aan deze gsm werd vastgesteld dat er diverse whatsapp-berichten waren verstuurd tussen [persoon 29] en [persoon 33] , wonende te Canada. Op 23 oktober 2013 werd via de telefoonaansluiting van [persoon 33] onder andere het navolgende bericht verstuurd aan [persoon 29] : “ , ik kreeg net een telefoontje van Interpol. Ik moet hem terugbellen. Wat denk je dat ik zal zeggen? Dat het huis van mij is?” Hierna antwoordde [persoon 29] : “Hallo [persoon 33] heb al vierjaar geen contact met hem ik weet niet anders dat het huis van jou is liefs X”. [persoon 33] reageerde hierop met: “Oke dankje”.429 Dit gesprek vond plaats kort na de aanhouding van [verdachte] op 30 september 2013 te Bonaire.

Getuige [getuige 4] heeft bij de politie verklaard dat hij voormalig makelaar is. Begin maart 2013 heeft [verdachte] tegen [getuige 4] gezegd dat hij zijn huis wilde verkopen. [getuige 4] heeft [verdachte] enige tijd later bezocht in zijn huis aan de [adresgegevens verdachte] . Samen hebben zij toen het huis bekeken, waarna [getuige 4] heeft geadviseerd om als vraagprijs USD 370.000,- te hanteren en een uiterlijke verkoopprijs van rond USD 340.000,-. Hij heeft [verdachte] geadviseerd om [getuige 5] als makelaar in de arm te nemen.430 Getuige [getuige 5] heeft bevestigend verklaard dat [verdachte] aan hem heeft verteld dat hij de woning aan de [adresgegevens verdachte] te Bonaire wilde verkopen. [getuige 5] heeft de waarde van deze woning op 10 mei 2013 bepaald op USD 458.000,-. [getuige 5] heeft verklaard dat hij ervan uitging dat [verdachte] de eigenaar van deze woning was, maar dat hij daarvan geen officiële papieren heeft gezien.431

In een OVC-gesprek d.d. 15 maart 2013 tussen medeverdachte [medeverdachte 3] (J) en [verdachte] (R)

is het volgende besproken:

[…]

R: Het wordt tijd want ik heb het huis te koop staan.

J: Dat meen je niet?? En dan?

R: Ja dan moet ik iets anders zoeken, iets wat goedkoper in het gebruik is, ik heb elke maand heb ik een rekening van bijna 500 dollar alleen water en licht.

J: auwhoer niet.

R: ja dat is hier allemaal peper, peperduur… en nou ben ik bezig met een knoek kopen, en als ik die kan kopen dan kan ik een windmolen en aggregaat en al die dingen neerzetten, en dan leef je natuurlijk een heel stuk goedkoper. […]

In een OVC-gesprek d.d. 18 juni 2013 tussen medeverdachte [medeverdachte 3] (J) en medeverdachte [medeverdachte 8] (M) is het volgende besproken:

[…]

J: […] En dat is wat de [alias verdachte] ook wil.

M: Ja ja logisch.

J: Die heeft ja niks meer. […]

J: …wist te vertellen hij had niks meer te eten ouwehoer […]

J: […] Hij heeft het huis ook te koop staan […] Dan gaat die naar een goedkopere knoek

(fon.) […]

M: Nee die eh… een knoek (fon.) is goed maar ja… dan zit je daar en als je ouder bent is het nog altijd niet optimaal. En zeker niet buiten dat ding daar snap je.

J: Ja zeker niet en hij wil ook zelf voorziend zijn. Hij wil nog eh… zonnepalen een windmolen bij de knoek (fon.). Dat doet hem de nek om zeg die die kosten. Hij betaalt500 euro aan stroom en water per maand. En hij krijgt maar achthonderd. […]432

Overwegingen

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [persoon 33] sinds 2001 de juridisch eigenaar van de woning aan de [adresgegevens verdachte] te Bonaire is maar dat [verdachte] er feitelijk verblijft, in ieder geval vanaf 5 januari 2006. Op welke titel [verdachte] in de woning aan de [adresgegevens verdachte] te Bonaire verblijft, is aan de hand van het onderzoek niet duidelijk geworden. De partner van [verdachte] , [persoon 32] , heeft verklaard dat [verdachte] geen huur voor de woning betaalt en gesteld noch gebleken is dat er een huurovereenkomst tussen [verdachte] en [persoon 33] bestaat. De wel aangetroffen lastgevingsovereenkomst verklaart evenmin de bewoning door [verdachte] : om de belangen ten aanzien van de woning te beheren is het niet nodig er te verblijven. [verdachte] heeft zich hierover bij de politie en ter terechtzitting op zijn zwijgrecht beroepen.

Getuigen [getuige 2] en [getuige 3] hebben verklaard dat [verdachte] ‘als heer en meester’ over de woning aan de [adresgegevens verdachte] heeft beschikt door hen er kosteloos te laten verblijven. Ook blijkt uit de getuigenverklaringen van de makelaars en uit ovc-gesprekken dat [verdachte] voornemens was om de woning te verkopen. Op generlei moment heeft [verdachte] gerept over het feit dat hij dit namens [persoon 33] zou doen, hetgeen wel redelijkerwijs kan worden verwacht als [persoon 33] de juridische eigenaar is. Uit de overeenkomst van lastgeving vloeit de zelfstandige bevoegdheid tot verkoop van de woning niet voort. Daar komt nog bij dat [persoon 33] zelf een sms-bericht naar de ex-partner van [verdachte] heeft gestuurd, waarin hij aan haar vraagt of hij tegen de politie moet zeggen dat het huis van hem is.

Ook heeft [verdachte] zelf tegen de ex-partner van [persoon 36] gezegd dat de woning van hem was.

Gelet op deze feiten en omstandigheden stelt de rechtbank vast dat [verdachte] in materiële zin over de woning aan de [adresgegevens verdachte] te Bonaire kon beschikken als heer en meester. Door de juridisch eigendom op schrift op naam van [persoon 33] te laten plaatsen en een overeenkomst van lastgeving met [persoon 33] op te stellen die [verdachte] zogenaamd last geeft de zaken van [persoon 33] te beheren, heeft [verdachte] verhuld wie de werkelijke rechthebbende is op de woning, namelijk hijzelf.

Om tot een bewezenverklaring van witwassen te komen, dient voorts vast te staan dat de woning afkomstig is uit misdrijf of gefinancierd is uit enig misdrijf. In het onderhavige geval kan het gezien de omstandigheden niet anders dan dat de woning is gefinancierd met criminele gelden of is verkregen via een criminele verrekening. De woning behoorde toe aan de zonen van de geliquideerde [persoon 36] . [persoon 36] handelde volgens de verklaring van zijn ex-echtgenote [persoon 38] in drugs en ook bij de politie was ambtshalve bekend dat hij gelieerd was aan het verdovende middelen circuit. [verdachte] was een vriend van [persoon 36] en kwam bij hem over de vloer. Ten tijde van de verkoop van de woning aan [persoon 33] door de minderjarige zonen van [persoon 36] is [persoon 39] , de laatste levenspartner van [persoon 36] voor zijn liquidatie, met [verdachte] bij [persoon 38] langs geweest. Bij die gelegenheid heeft [verdachte] aan [persoon 38] te kennen gegeven dat [persoon 36] nog veel geld aan hem schuldig was en dat de woning op Bonaire van hem was.

De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] de woning aan de [adresgegevens verdachte] te Bonaire heeft witgewassen doordat hij samen met [persoon 33] heeft verhuld wie de rechthebbende op de woning was.

Gewoonte

Nu [verdachte] zowel de woning aan de [adresgegevens verdachte] als de investering in [bedrijf 19] heeft witgewassen en dit witwassen een langdurig karakter had, zal ook worden bewezen verklaard dat hij van het witwassen een gewoonte heeft gemaakt.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat [verdachte]

1.

in de periode van 1 mei 2012 tot en met 30 juni 2012, in Europees Nederland en/of in België, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht een hoeveelheid van (minimaal) ongeveer 50 kilogram cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

2.

in de periode van 1 november 2012 tot en met 14 april 2013, in Europees en/of Caribisch Nederland en/of in België en/of in de Dominicaanse Republiek, tezamen en in vereniging met anderen, ter uitvoering van het door hem, verdachte en zijn, verdachtes, mededaders voorgenomen misdrijf om opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland te brengen een hoeveelheid van (ongeveer) 550 kilogram cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, met voornoemd oogmerk meermalen (telefonische) contacten en/of ontmoetingen heeft gehad en/of besprekingen heeft gevoerd en/of afspraken heeft gemaakt met een of meer (mogelijke) leverancier(s) en/of transporteur(s) en/of tussenperso(o)n(en) en/of verlener(s) van hand- en spandiensten en/of ander(en) met betrekking tot de hoeveelheid en/of levering en/of betaling en/of vervoer en/of verpakking en/of opslag van voornoemde hoeveelheid cocaïne, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

4.

in de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 oktober 2013, in (Europees en Caribisch) Nederland en/of in België en/of in de Dominicaanse Republiek, heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, te weten een samenwerkingsverband van een aantal natuurlijke personen, waartoe (onder andere) behoorden [medeverdachte 1] en [medeverdachte 10] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 9] en [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] , welke organisatie tot

oogmerk had het plegen van een of meer misdrijven, als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en vijfde lid, 10 a eerste lid van de Opiumwet, namelijk

-het meermalen opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of het verwerken en/of bewerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben van (een) middel(en) als bedoeld op lijst I van de Opiumwet, danwel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van de Opiumwet en/of

-het opzettelijk verrichten van voorbereidings- en/of bevorderingshandelingen gericht op het

binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne, een middel als bedoeld op lijst I van de Opiumwet;

5.

in de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 oktober 2013, in Europees en Caribisch Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft hij, verdachte, ongeveer € 85.000 als investering in [bedrijf 19] omgezet en van een woning, gelegen aan [adresgegevens verdachte] te Bonaire verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op voornoemd voorwerp was,

terwijl hij, verdachte, wist dat voornoemde voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. [verdachte] zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

Ten aanzien van feit 1 primair:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod

Ten aanzien van feit 2 primair:

medeplegen van poging tot opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod

Ten aanzien van feit 4:

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, derde lid, vierde lid en vijfde lid, en 10a, eerste lid van de Opiumwet

Ten aanzien van feit 5:

gewoontewitwassen

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

[verdachte] is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De redelijke termijn

6.1

Het standpunt van de officier van justitie

Het onderzoek Wolf Beretta betreft een zeer omvangrijk dossier, met vele verdachten en met als basis niet één, maar twee grote en langdurige opsporingsonderzoeken. Gelet op de grote samenhang en verwevenheid tussen de zaken, acht het Openbaar Ministerie het niet meer dan logisch dat allereerst werd gekozen voor het in elkaar schuiven van de onderzoeken Wolf en Beretta en vervolgens voor een gelijktijdige afdoening van de zaken van de verdachten. Daarnaast acht het Openbaar Ministerie van belang dat het een criminele organisatie betrof die niet alleen ‘functioneerde’ op het Europese continent, maar onder meer ook in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Volgens het Openbaar Ministerie is dit een reden voor verlenging van de redelijke termijn. Voorts stelt het Openbaar Ministerie zich op het standpunt dat ook de vele onderzoekswensen van de verdediging in deze zaak een vertragende factor zijn geweest. Niet zozeer de hoeveelheid onderzoekswensen dient mee te wegen bij de beantwoording van de vraag of de redelijke termijn moet worden opgerekt, dit is immers inherent aan de omvang van de zaak, maar het feit dat die onderzoekswensen tevens betrekking hadden op nader onderzoek buiten de Europese Unie dient wel mee te wegen bij de oprekking van de termijn.

Het Openbaar Ministerie stelt zich dan ook op het standpunt dat sprake is van bijzondere omstandigheden, die een redelijke termijn van om en nabij de vier jaar rechtvaardigen. Dit betekent dat met het wijzen van vonnis op 29 maart 2018 deze termijn met enkele maanden wordt overschreden, maar het Openbaar Ministerie vindt niet dat die overschrijding tot strafreductie zou moeten leiden.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De redelijke termijn is op 1 oktober 2013 beginnen te lopen. Dat de zaak zo lang geduurd heeft, komt mede doordat het een enorm groot dossier is, hetgeen het gevolg is van de keuzes van het Openbaar Ministerie. De bewijsmiddelen op grond waarvan men nu tot een bewezenverklaring concludeert, waren destijds immers reeds voorhanden.

De verdediging merkt verder op dat er in geval van [verdachte] geen onderzoekswensen zijn ingediend die nader onderzoek buiten de Europese Unie tot gevolg hebben gehad. Dat dit in de zaken van medeverdachten wél het geval is geweest, mag niet voor rekening en risico van [verdachte] komen: hij heeft daar immers geen enkele invloed op gehad.

Er is sprake van overschrijding van de redelijke termijn, die dient te leiden tot strafvermindering.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Voor de beoordeling of er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn geldt als uitgangspunt dat een strafzaak in eerste aanleg dient te zijn afgerond met een vonnis binnen twee jaar vanaf het moment dat vanwege de Nederlandse staat jegens een verdachte een handeling is verricht waaraan deze redelijkerwijs de verwachting kan ontlenen dat tegen hem strafvervolging kan worden ingesteld. Deze termijn van twee jaar kan verlengd worden indien sprake is van bijzondere omstandigheden. Die bijzondere omstandigheden kunnen zien op de ingewikkeldheid en omvang van de zaak, de invloed van de verdachte(n) en/of de raadslieden op het procesverloop en de wijze waarop de zaak door de bevoegde autoriteiten is behandeld.

De rechtbank weegt als bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen dat de redelijke termijn wordt opgerekt mee dat de zaak Wolf-Beretta zeer omvangrijk is. Op verzoek van de verdediging van de verdachte en/of de medeverdachten zijn middels rechtshulpverzoeken getuigen gehoord in de Dominicaanse Republiek, Curaçao, België en Duitsland. Voor de afhandeling van deze rechtshulpverzoeken is men afhankelijk van de buitenlandse autoriteiten en daarmee gaat doorgaans veel tijd gemoeid.

Het Openbaar Ministerie stelt dat de overschrijding van de redelijke termijn in belangrijke mate te wijten is aan de inwilliging van de onderzoekswensen van de verdediging, hetgeen voor rekening en risico van de verdediging komt. In de optiek van de rechtbank heeft de verdediging geen onderzoekswensen opgevoerd die de voortgang onevenredig of onredelijk hebben vertraagd. De verdediging heeft het recht onderzoekswensen op te geven en bij de vaststelling van een algemene redelijke termijn van twee jaar, is dit in bepaalde mate ook verdisconteerd. De rechtbank volgt het Openbaar Ministerie dan ook niet in de stelling dat in dit geval de onderzoekswensen als bijzondere omstandigheid gelden die rechtvaardigen dat de redelijke termijn dusdanig wordt opgerekt dat er geen sprake meer zou zijn van een overschrijding.

De rechter-commissaris was eind 2016 nagenoeg gereed. Vanwege de vele verdachten, raadslieden en officieren van justitie die bij deze zaak betrokken waren heeft het plannen van de inhoudelijke behandeling van deze zaak de nodige voeten in de aarde gehad. Voor de behandeling waren vele zittingsdagen nodig. Het is niet gelukt om in 2017 data te vinden waarop alle betrokkenen beschikbaar waren. Om verder uitstel te voorkomen is daarom besloten de zaken deels vanaf medio november 2017 op zitting te behandelen en deels vanaf januari 2018.

Omdat de rechtbank van oordeel is dat deze gang van zaken -die het gevolg is van het onderdeel uitmaken van een grote zaak- niet volledig voor rekening en risico van de verdachten mag komen, houdt zij hier in het kader van de redelijke termijn in het voordeel van de verdachten rekening mee.

De rechtbank concludeert dat, onder de gegeven omstandigheden, een overschrijding van de redelijke termijn met 12 maanden gerechtvaardigd is.

Verdachte is op 30 september 2013 aangehouden. Dat is het beginpunt van de redelijke termijn. Het eindvonnis is gewezen op 29 maart 2018. Het tijdsverloop tussen de aanvang van de redelijke termijn en de uitspraak bedraagt ongeveer 4 jaar en 6 maanden.

Dit brengt met zich mee dat, alles afwegende, in deze zaak er sprake is van een termijnoverschrijding voor de duur van 18 maanden. Als gevolg hiervan zal de rechtbank een strafkorting toepassen van 15%.

7 De straf en/of de maatregel

7.1

De vordering van de officier van justitie

Harddrugsgebruik levert grote gevaren op voor de gezondheid en gaat gepaard met allerlei soorten criminaliteit. Om aan geld voor drugs te komen, plegen gebruikers hinderlijke en soms ook ernstige strafbare feiten. Criminele organisaties die zich richten op de handel in verdovende middelen bevorderen deze criminaliteit. Hun enige doel is veel geld verdienen ten koste van de gezondheid van anderen en de samenleving in het algemeen. Dealende organisaties zouden niet bestaan zonder organisaties als die in het onderzoek Wolf-Beretta: het begint met de import van harddrugs en pas daarna kan de handel ontstaan. Om de harddrugs veilig op het continent te krijgen, kocht de organisatie overheidspersoneel om. Dat is bij uitstek ondermijning van de rechtsstaat. De houding die de verdachten hebben ten aanzien van dit soort omkoping en de import van verdovende middelen is stuitend. Het Openbaar Ministerie zal tussen de leden van de criminele organisatie slechts een beperkt onderscheid in strafmaat maken. Aan de ene kant omdat ieder lid voor de organisatie van waarde was, aan de andere kant om te voorkomen dat de personen die zelf op de achtergrond bleven en de uitvoerende werkzaamheden inclusief bijbehorende risico’s overlieten aan anderen minder hard worden gestraft.

Met inachtneming van de bewezen verklaarde feiten, vordert het Openbaar Ministerie ten aanzien van [verdachte] een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaar, met aftrek van de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging verzoekt de rechtbank bij het bepalen van een eventuele strafmaat rekening te houden met de medische conditie van [verdachte] (sinds de schorsing van zijn voorlopige hechtenis heeft hij een hartaanval gehad en is hij twee keer geopereerd aan huidkanker) en zijn gevorderde leeftijd. Gelet op het feit dat hij inmiddels 73 jaar oud is, zou een gevangenisstraf van tien jaar de facto wel eens levenslang kunnen opleveren. Dat is niet alleen onwenselijk, maar ook onmenselijk.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

Bewezen is verklaard het medeplegen van de invoer van 50 kilogram cocaïne, medeplegen van een poging tot invoer van 550 kilo cocaïne, gewoontewitwassen en de deelname aan een criminele organisatie die gericht was op de invoer van en handel in cocaïne en de voorbereiding daarvan.

Het criminele samenwerkingsverband stelde alles in het werk om een geslaagd transport te realiseren en inbeslagneming van de cocaïne te voorkomen: de cocaïne werd verstopt tussen zogenaamde dekladingen en overheidspersoneel werd voor grof geld omgekocht. Daarnaast werd getracht om uit het zicht en uit de handen van politie en justitie te blijven door het gebruik van katvanger bedrijven, door zo min mogelijk over de telefoon te communiceren, vooral in persoon af te spreken en door het versluierd en verhullend taalgebruik in de onderlinge communicatie. Om het risico op interceptie door de politie te verkleinen, communiceerde verdachte bij voorkeur via Skype.

Het spreekt voor zich dat organisaties met als doelstelling het plegen van misdrijven als hiervoor genoemd de rechtsstaat ernstig ondermijnen.

Daarnaast heeft [verdachte] zich schuldig gemaakt aan witwassen wat een manier is om met illegaal en dus oneerlijk verdiend geld ten onrechte een maatschappelijke en financiële status te verwerven. Voorts wordt op deze wijze ook getracht het geld en de woning die witgewassen zijn buiten zicht en het bereik van justitie te houden.

Het getuigt van een bedenkelijke mentaliteit om te menen dat je je niet aan de regels hoeft te houden die voor iedereen gelden. Binnen het strafrecht is voor dergelijke ontwrichtende criminaliteit een lange gevangenisstraf de enige passende reactie om voor de verdachte zelf, zijn omgeving en de samenleving de norm nog eens duidelijk op scherp te stellen.

De rechtbank constateert dat niet gebleken is dat [verdachte] sinds de schorsing van de voorlopige hechtenis de schorsingsvoorwaarden heeft overtreden. Door de verdediging is bepleit dat bij de strafmaat rekening moet worden gehouden met de medische conditie van [verdachte] en zijn leeftijd. Deze omstandigheden wegen (in positieve zin) weliswaar mee voor [verdachte] , maar zijn op zichzelf onvoldoende om af te zien van een gevangenisstraf van langere duur. Daarvoor zijn de door [verdachte] gepleegde feiten te ernstig. [verdachte] heeft een strafblad waarop lange gevangenisstraffen, een criminele organisatie en harddrugs voorkomen.

De straf

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank aan [verdachte] in beginsel een gevangenisstraf van 7 jaar opleggen. Vanwege de hiervoor genoemde termijnoverschrijding zal de straf 15% (1 jaar) lager uitvallen. Dit betekent dat een gevangenisstraf van 6 jaar wordt opgelegd, met aftrek van het voorarrest.

De straf van 6 jaar is, omdat dat de rechtbank minder bewezen acht dan het Openbaar Ministerie, lager de door het Openbaar Ministerie geëiste straf. Omdat de rechtbank daarnaast van oordeel is dat de redelijke termijn wél is overschreden, valt de uiteindelijke straf significant lager uit dan de door het Openbaar Ministerie gevorderde straf.

8 De voorlopige hechtenis

De voorlopige hechtenis van [verdachte] is aanvankelijk geschorst met ingang van 4 juli 2014 tot aan de dag van de inhoudelijke behandeling. De onderliggende overwegingen hiertoe waren dat [verdachte] destijds inmiddels geruime tijd (9 maanden) in voorlopige hechtenis verbleef, het definitieve eindproces-verbaal en een definitieve tenlastelegging nog niet beschikbaar waren, de regiezitting voorzien was voor oktober 2014 en te verwachten was dat de inhoudelijke behandeling pas eind 2015 aan de orde zou zijn.

Bij de aanvang van de inhoudelijke behandeling op 13 november 2017 is de schorsing verlengd tot aan de einduitspraak op 29 maart 2018. De rechtbank heeft zich ambtshalve beraden over het al dan niet voortduren van de schorsing van de voorlopige hechtenis.

Uit de bewezenverklaring en de veroordeling tot een gevangenisstraf van 6 jaar volgt dat de rechtbank nog immer ernstige bezwaren en de recidivegrond aanwezig acht voor de voorlopige hechtenis voor de in het vonnis van heden bewezenverklaarde feiten. Dit was ook in juli 2014 het geval. Een afweging van de belangen van de maatschappij tegenover die van Van Leussen leidde er toen echter toe dat de voorlopige hechtenis moest worden geschorst, omdat er nog geen datum bekend was waarop de inhoudelijke behandeling van de zaak zou plaatsvinden. Die situatie is nu niet langer aan de orde. De inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden en de verdachte is bij vonnis van heden schuldig bevonden aan ernstige strafbare feiten. Een hernieuwde afweging van de belangen van de maatschappij en [verdachte] leidt tot de conclusie dat de belangen van de maatschappij bij de detentie van [verdachte] nu zwaarder moeten wegen dan de belangen van [verdachte] en dat aan de schorsing van de voorlopige hechtenis daarom een einde moet komen.

9 Het beslag

9.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft de teruggave aan de beslagene gevorderd van de inbeslaggenomen goederen.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft ter zake van het beslag bij pleidooi geen standpunt geformuleerd.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de op de beslaglijst vermelde inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven goederen (63 voorwerpen), dienen te worden teruggegeven aan de beslagene.

10 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 45, 47, 57, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 10, 10a en 11a (oud) van de Opiumwet, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

11 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt [verdachte] vrij van het tenlastegelegde feit 3;

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

 • -

  spreekt [verdachte] vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart [verdachte] strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt [verdachte] voor de feiten 1 primair, 2 primair, 4 en 5 tot een gevangenisstraf van 6 jaren;

 • -

  beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Voorlopige hechtenis

- verstaat dat de schorsing van de voorlopige hechtenis is opgeheven;

Beslag

- gelast de teruggave van de volgende in beslag genomen voorwerpen aan de beslagene:

zie besl.portaal 1 1.00 STK Sieraad

armband

2339701 Ba01.12.03.01.01 armband kikkers

zie besl.portaal 2 1.00 STK Sieraad

hanger

2339704 Ba01.12.03.01.05 hanger schildpad

zie besl.portaal 3 1.00 STK Horloge

CARTIER PRADA

2293027 Ba01.11.08.07.01

zie besl.portaal 4 1.00 STK Certificaat

-

2292948 Ba01.12.03.01.07 diamant de jong/smits

zie besl.portaal 5 1.00 STK Sieraad

armband

2292942 Ba01.12.03.01.05 schelp/schildpad

zie besl.portaal 6 1.00 STK Sieraad

ketting

2292933 Ba01.12.03.01.03

zie besl.portaal 7 1.00 STK Sieraad

ketting

2292927 Ba01.12.03.01.01 met hanger

zie besl.portaal 8 1.00 STK Sieraad

armband

2292896 Ba01.12.03.02.82

zie besl.portaal 9 1.00 STK Sieraad

oorsieraad

2292702 Ba01.12.03.02.80

zie besl.portaal 10 1.00 PR Sieraad

oorsieraad

2292699 Ba01.12.03.02.78

zie besl.portaal 11 1.00 PR Sieraad

oorsieraad

2292697 Ba01.12.03.02.77

zie besl.portaal 12 1.00 PR Sieraad

oorsieraad

2292695 Ba01.12.03.02.76

zie besl.portaal 13 1.00 PR Sieraad

oorsieraad

2292694 Ba01.12.03.02.75

zie besl.portaal 14 1.00 PR Sieraad

oorsieraad

2292692 Ba01.12.03.02.74

zie besl.portaal 15 1.00 PR Sieraad

oorsieraad

2292685 Ba01.12.03.02.73

zie besl.portaal 16 1.00 PR Sieraad

oorsieraad

2292655 Ba01.12.03.02.70

zie besl.portaal 17 1.00 PR Sieraad

oorsieraad

2292652 Ba01.12.03.02.69

zie besl.portaal 18 1.00 PR Sieraad

oorsieraad

2292651 Ba01.12.03.02.68

zie besl.portaal 19 1.00 PR Sieraad

oorsieraad

2292641 Ba01.12.03.02.67

zie besl.portaal 20 1.00 PR Sieraad

oorsieraad

2292525 Ba01.12.03.02.66

zie besl.portaal 21 1.00 PR Sieraad

oorsieraad

2292523 Ba01.12.03.02.64

zie besl.portaal 22 1.00 PR Sieraad

oorsieraad

2292500 Ba01.12.03.02.62

zie besl.portaal 23 1.00 PR Sieraad

oorsieraad

2292499 Ba01.12.03.02.61

zie besl.portaal 24 1.00 PR Sieraad

oorsieraad

2292497 Ba01.12.03.02.59

zie besl.portaal 25 1.00 STK Sieraad

ring

2292493 Ba01.12.03.02.58

zie besl.portaal 26 1.00 STK Sieraad

ring

2292491 Ba01.12.03.02.57

zie besl.portaal 27 1.00 STK Sieraad

ring

2292490 Ba01.12.03.02.56

zie besl.portaal 28 1.00 STK Sieraad

ring

2292488 Ba01.12.03.02.55

zie besl.portaal 29 1.00 STK Sieraad

ring

2292487 Ba01.12.03.02.54

zie besl.portaal 30 1.00 STK Sieraad

ring

2292486 Ba01.12.03.02.53

zie besl.portaal 31 1.00 STK Sieraad

ring

2292483 Ba01.12.03.02.52

zie besl.portaal 32 1.00 STK Sieraad

ring

2292482 Ba01.12.03.02.51

zie besl.portaal 33 1.00 STK Sieraad

ring

2292480 Ba01.12.03.02.50

zie besl.portaal 34 1.00 STK Sieraad

ring

2292479 Ba01.12.03.02.49

zie besl.portaal 35 1.00 STK Sieraad

ring

2292475 Ba01.12.03.02.48

zie besl.portaal 36 1.00 STK Sieraad

ring

2292472 Ba01.12.03.02.47

zie besl.portaal 37 1.00 STK Sieraad

ring

2292465 Ba01.12.03.02.46

zie besl.portaal 38 1.00 STK Sieraad

ring

2292464 Ba01.12.03.02.45

zie besl.portaal 39 1.00 STK Sieraad

ring

2292458 Ba01.12.03.02.44

zie besl.portaal 40 1.00 STK Sieraad

hanger

2292449 Ba01.12.03.02.42

zie besl.portaal 41 1.00 STK Sieraad

hanger

2292447 Ba01.12.03.02.41

zie besl.portaal 42 1.00 STK Sieraad

enkelband

2292442 Ba01.12.03.02.38

zie besl.portaal 43 1.00 STK Sieraad

enkelband

2292441 Ba01.12.03.02.37

zie besl.portaal 44 1.00 STK Sieraad

armband

2292437 Ba01.12.03.02.35

zie besl.portaal 45 1.00 STK Sieraad

armband

2292430 Ba01.12.03.02.31

zie besl.portaal 46 1.00 STK Sieraad

armband

2292429 Ba01.12.03.02.30

zie besl.portaal 47 1.00 STK Sieraad

armband

2292416 Ba01.12.03.02.27

zie besl.portaal 48 1.00 STK Sieraad

armband

2292412 Ba01.12.03.02.26

zie besl.portaal 49 1.00 STK Sieraad

armband

2292409 Ba01.12.03.02.25

zie besl.portaal 50 1.00 STK Horloge

CORDA

2292407 Ba01.12.03.02.24

zie besl.portaal 51 3.00 STK Sieraad

-

2292404 Ba01.12.03.02.23

zie besl.portaal 52 1.00 STK Sieraad

ketting

2292402 Ba01.12.03.02.22

zie besl.portaal 53 1.00 STK Sieraad

ketting

2292400 Ba01.12.03.02.21

zie besl.portaal 54 1.00 STK Sieraad

ketting

2292397 Ba01.12.03.02.20

zie besl.portaal 55 1.00 STK Sieraad

ketting

2292389 Ba01.12.03.02.19

zie besl.portaal 56 1.00 STK Horloge

CITIZEN

2291229 Ba01.12.03.02.06

zie besl.portaal 57 1.00 STK Horloge

BAUM & MERCIER Riviera

2291227 Ba01.12.03.02.04

zie besl.portaal 58 1.00 STK Sieraad

ketting

2291323 Ba01.12.03.02.17

zie besl.portaal 59 1.00 STK Sieraad

ketting

2291322 Ba01.12.03.02.16

zie besl.portaal 60 1.00 STK Sieraad

ketting

2291311 Ba01.12.03.02.14

zie besl.portaal 61 1.00 STK Sieraad

ketting

2291308 Ba01.12.03.02.13

zie besl.portaal 62 1.00 STK Sieraad

ketting

2291299 Ba01.12.03.02.12

zie besl.portaal 63 1.00 STK Horloge

GUCCI 3900 L

2291248 Ba01.12.03.02.11

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.A.G. van Baal, voorzitter, mr. A.M. Koster-van der Linden en mr. L. Feuth, rechters, in tegenwoordigheid van mr. I.K. [alias medeverdachte 5] en

mr. Y.L.J. Damoiseaux, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 29 maart 2018.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1.

(zaakdossier 2)

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van de 1 mei 2012 tot en met 30

juni 2012, in elk geval in het jaar 2012 in de gemeente Landgraaf en/of

Nijmegen en/of Leende en/of Eindhoven en/of Rotterdam en/of te Bonaire, in elk

geval in (Europees en/of Caribisch) Nederland en/of te Antwerpen, in elk geval

in Belgie, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht een

hoeveelheid van (minimaal) ongeveer 50 kilogram cocaine, in elk geval (een)

hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaine, zijnde cocaine een

middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen

krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 mei 2012 tot en met 30 juni

2012, in elk geval in het jaar 2012 in de gemeente Landgraaf en/of Nijmegen

en/of Leende en/of Eindhoven en/of Rotterdam en/of te Bonaire, in elk geval in

(Europees en/of Caribisch) Nederland en/of te Antwerpen, in elk geval in

Belgie, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk heeft bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of

verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, een

hoeveelheid van (minimaal) ongeveer 50 kilogram cocaine, in elk geval (een)

hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaine, zijnde cocaine een

middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen

krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.

(zaakdossier 2)

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 november 2012 tot en met 14

april 2013, in elk geval in het jaar 2012 en in het jaar 2013, in de gemeente

Landgraaf en/of Urmond en/of Eindhoven en/of Leende en/of te Bonaire, in elk

geval in (Europees en/of Caribisch) Nederland en/of te Antwerpen, in elk geval

in België en/of in de Dominicaanse Republiek, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door hem, verdachte en/of zijn, verdachtes,

mededader(s) voorgenomen misdrijf om opzettelijk binnen het grondgebied van

Nederland te brengen een hoeveelheid van (ongeveer) 550 kilogram, althans

(ongeveer) 366 kilogram cocaine, in elk geval van (een) hoeveelhe(i)d(en) van

een materiaal bevattende cocaine, zijnde cocaine een middel als bedoeld in de

bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid

van artikel 3a van die wet, met voornoemd oogmerk (meermalen) (telefonisch(e))

contact(en) en/of (een) ontmoeting(en) heeft gehad en/of (een) bespreking(en)

heeft gevoerd en/of (een) afspra(a)k(en) heeft gemaakt met een of meer

(mogelijke) producent(en) en/of leverancier(s) en/of transporteur(s) en/of

financier(s) en/of afnemer(s) en/of tussenperso(o)n(en) en/of verlener(s) van

hand- en spandiensten en/of ander(en) met betrekking toe de hoeveelheid en/of

prijs en/of kwaliteit en/of levering en/of betaling en/of vervoer en/of

verpakking en/of opslag van voornoemde hoeveelhe(i)d cocaine, in elk geval van

(een) hoeveelhe(i)d(n) cocaine,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 november 2012 tot en met 14

april 2013, in elk geval in het jaar 2012 en/of in het jaar 2013, in de

gemeente Landgraaf en/of Urmond en/of Eindhoven en/of Leende en/of te Bonaire,

in elk geval in (Europees en/of Caribisch) Nederland en/of te Antwerpen, in

elk geval in België en/of in de Dominicaanse Republiek, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk heeft bewerkt en/of verwerkt

en/of vervoerd en/of verstrekt en/of afgeleverd en/of verkocht, in elk geval

(telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad, een hoeveelheid van (ongeveer) 550

kilogram, althans (ongeveer) 366 kilogram cocaine, in elk geval (een)

hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaine, zijnde cocaine een

middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen

krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

meer subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden, dat:

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 november 2012 tot en met 14

april 2013, in elk geval in het jaar 2012 en/of in het jaar 2013, in de

gemeente Landgraaf en/of Urmond en/of Eindhoven en/of Leende en/of te Bonaire,

in elk geval in (Europees en/of Caribisch) Nederland en/of te Antwerpen, in

elk geval in België en/of in de Dominicaanse Republiek, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans

eenmaal (telkens) om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel

10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden en/of bewerken en/of

verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren

en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van ongeveer 550 kilogram

cocaine, althans van 366 kilogram cocaine, in elk geval (een)

hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaine, zijnde cocaine een

middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of

te bevorderen,

- een of meer anderen heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen

en/of te doen plegen en/of mede te plegen en/of uit te lokken en/of om daarbij

behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen

te verschaffen

en/of

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of

inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft/hebben getracht te

verschaffen

en/of

-voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere

betaalmiddelen voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan hij, verdachte, wist of

ernstige reden had om te vermoeden dat dat/die bestemd was/waren tot het

plegen van dat/die feit(en),

immers heeft hij, verdachte en/of zijn, verdachtes mededader(s)

-meermalen, althans eenmaal (telkens) (telefonische) contact(en) en/of (een)

ontmoeting(en) gehad en/of (een) bespreking(en) gevoerd en/of (een)

afspra(a)k(en) gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en) en/of

leverancier(s) en/of transporteur(s) en/of financier(s) en/of afnemer(s) en/of

tussenperso(o)n(en) en/of verlener(s) van hand- en spandiensten en/of (een)

ander(en) met betrekking tot de hoeveelheid en/of prijs en/of kwaliteit en/of

levering en/of betaling en/of verpakking en/of opslag en/of vervoer van (een)

hoeveelhe(i)d(en) cocaine en/of

-meermalen, althans eenmaal (telkens) terzake telefonisch en/of via Skype

en/of persoonlijk contact gehad met [medeverdachte 10] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 7]

en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 9] en/of [medeverdachte 6]

en/of een of meer tot nog toe onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of

-geëncrypte blackberry's en/of (een) bill(s) of lading en/of (een)

contain(er) voor het transport van voornoemde cocaine en/of een of meer

deklading(en) voor voornoemde cocaine en/of (een aanzienlijke hoeveelheid)

geld, bestemd voor het verwerven/aankopen/vervoer/transport van voornoemde

cocaine, voorhanden gehad;

3.

(zaakdossier 2)

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 mei 2013 tot en met 1 oktober

2013, in elk geval in het jaar 2013, in de gemeente Landgraaf en/of Urmond

en/of Eindhoven en/of Leende en/of te Nijmegen en/of te Bonaire, in elk geval

in (Europees en/of Caribisch) Nederland en/of te Antwerpen, in elk geval in

België en/of in de Dominicaanse Republiek, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door hem, verdachte en/of zijn, verdachtes,

mededader(s) voorgenomen misdrijf om opzettelijk binnen het grondgebied van

Nederland te brengen een hoeveelheid van ongeveer (minimaal) 200 kilogram

cocaine, in elk geval van een hoeveelheid van een materiaal bevattende

cocaine, zijnde cocaine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende

lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die

wet, met voornoemd oogmerk (meermalen) (telefonische) contact(en) en/of (een)

ontmoeting(en) heeft gehad en/of (een) bespreking(en) heeft gevoerd en/of

(een) afspra(a)k(en) heeft gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en)

en/of leverancier(s) en/of transporteur(s) en/of financier(s) en/of afnemer(s)

en/of tussenperso(o)n(en) en/of verlener(s) van hand- en spandiensten en/of

ander(en) met betrekking tot de hoeveelheid en/of prijs en/of kwaliteit en/of

levering en/of betaling en/of vervoer en/of verpakking en/of opslag van

voornoemde hoeveelheid cocaine, in elk geval van een hoeveelheid cocaine,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 mei 2013 tot en met 1 oktober

2013, in elk geval in het jaar 2013, in de gemeente Landgraaf en/of Urmond

en/of Eindhoven en/of Leende en/of te Bonaire, in elk geval in (Europees en/of

Caribisch) Nederland en/of te Antwerpen, in elk geval in België en/of in de

Dominicaanse Republiek, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen,

meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk heeft bewerkt en/of verwerkt

en/of vervoerd en/of afgeleverd en/of verkocht, in elk geval (telkens)

opzettelijk aanwezig heeft gehad, een hoeveelheid van (ongeveer) (minimaal)

200 kilogram cocaine, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal

bevattende cocaine, zijnde cocaine een middel als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van

artikel 3a van die wet;

meer subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden, dat:

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 mei 2013 tot en met 1 oktober

2013, in elk geval in het jaar 2013, in de gemeente Landgraaf en/of Urmond

en/of Eindhoven en/of Leende en/of te Bonaire, in elk geval in (Europees en/of

Caribisch) Nederland en/of te Antwerpen, in elk geval in België en/of in de

Dominicaanse Republiek, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) om een feit, bedoeld in

het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het

opzettelijk bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of

afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of binnen het grondgebied van

Nederland brengen van ongeveer (minimaal) 200 kg cocaine, in elk geval (een)

hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaine, zijnde cocaine een

middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of

te bevorderen,

- een of meer anderen heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen

en/of te doen plegen en/of mede te plegen en/of uit te lokken en/of om daarbij

behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen

te verschaffen

en/of

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of

inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft/hebben getracht te

verschaffen

en/of

-voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere

betaalmiddelen voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan hij, verdachte, wist of

ernstige reden had om te vermoeden dat dat/die bestemd was/waren tot het

plegen van dat/die feit(en),

immers heeft hij, verdachte en/of zijn, verdachtes mededader(s)

-meermalen, althans eenmaal (telkens) (telefonische) contact(en) en/of (een)

ontmoeting(en) gehad en/of (een) bespreking(en) gevoerd en/of (een)

afspra(a)k(en) gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en) en/of

leverancier(s) en/of transporteur(s) en/of financier(s) en/of afnemer(s) en/of

tussenperso(o)n(en) en/of verlener(s) van hand- en spandiensten en/of (een)

ander(en) met betrekking tot de hoeveelheid en/of prijs en/of kwaliteit en/of

levering en/of betaling en/of verpakking en/of opslag en/of vervoer van (een)

hoeveelhe(i)d(en) cocaine en/of

-meermalen, althans eenmaal (telkens) terzake telefonisch en/of via Skype

en/of persoonlijk contact gehad met [medeverdachte 10] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 7]

en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 9]

en/of een of meer tot nog toe onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of

-geëncrypte blackberry's en/of (een) bill(s) of lading en/of (een)

contain(er) voor het transport van voornoemde cocaine en/of een of meer

deklading(en) voor voornoemde cocaine en/of een of meer bill(s) of lading

en/of (een aanzienlijke hoeveelheid) geld, bestemd voor het

verwerven/aankopen/vervoer/transport van voornoemde cocaine, voorhanden gehad;

4.

(zaakdossier 7)

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 1

oktober 2013, in elk geval in het jaar 2012 en/of in het jaar 2013 in de

gemeente Landgraaf en/of Eindhoven en/of Valkenswaard en/of Leende en/of Heeze

en/of Veldhoven en/of Uden en/of Son en/of Urmond en/of Nijmegen en/of

Amsterdam en/of Hoofddorp en/of Breda en/of te Bonaire, in elk geval in

(Europees en/of Caribisch) Nederland en/of te Antwerpen, in elk geval in

België en/of in de Dominicaanse Republiek, heeft deelgenomen aan een criminele

organisatie, te weten een samenwerkingsverband van een aantal natuurlijke

personen, waartoe (onder andere) behoorden [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 10]

en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 12] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 2]

en/of [medeverdachte 13] en/of [medeverdachte 14] en/of [medeverdachte 3] en/of M.J. [medeverdachte 8]

en/of [medeverdachte 9] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 5] en/of

een of meer tot nog toe onbekend gebleven perso(o)n(en), welke organisatie tot

oogmerk had het plegen van een of meer misdrijven, als bedoeld in artikel 10,

derde, vierde en vijfde lid, 10 a eerste lid van de Opiumwet, namelijk

-het meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk binnen het grondgebied

van Nederland brengen en/of het verwerken en/of bewerken en/of verkopen en/of

afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben van (een)

middel(en) als bedoeld op lijst I van de Opiumwet, danwel aangewezen krachtens

artikel 3a, vijfde lid van de Opiumwet en/of

-het meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk verrichten van

voorbereidings- en/of of bevorderingshandelingen gericht op het bereiden en/of

bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken

en/of vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van

(telkens) cocaine, in elk geval (telkens) van (een) middel(en) als bedoeld op

lijst I van de Opiumwet, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid

van de Opiumwet, van welke voornoemde organisatie hij, verdachte, leider of

bestuurder was;

5.

(zaakdossier 21)

hij, verdachte, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1

januari 2007 tot en met 1 oktober 2013, in het arrondissement Maastricht en/of

in het arrondissement Limburg en/of te Bonaire, in elk geval in (Europees

en/of Caribisch) Nederland en/of in de Dominicaanse Republiek, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van

witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers

heeft hij, verdachte en/of een of meer van zijn, verdachtes, mededader(s),

(telkens) (van) (een) voorwerp(en), te weten geld:

-te weten (ongeveer) 500.000,- Euro, afkomstig uit de opbrengst van de handel

in verdovende middelen en/of

-te weten (ongeveer) 85.000,- Euro, als investering in het bedrijf

[bedrijf 19] en/of

-een woning, gelegen aan [adresgegevens verdachte] te Bonaire en/of

-een woning, gelegen aan [adres 27] te Oirsbeek, in elk geval

(van) geld en/of (van) (een) woning(en), alhans geld voor de aankoop van die

woning(en)

a. a) de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de

vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld, althans heeft hij,

verdachte, verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op voornoemd(e)

voorwerp(en) was/waren of wie voornoemd(e) voorwerp(en), voorhanden had

en/of

b) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of

daarvan gebruik gemaakt,

terwijl hij, verdachte, wist dat dat/die voornoemd(e) voorwerp(en)

- onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf

1 Zie hieronder de noot bij de naam van de verdachte.

2 Proces-verbaal van bevindingen PGP telefoons, zaaksdossier 2, bijlage 220, pagina 2330.

3 Proces-verbaal van stemherkenning [medeverdachte 1] , zaaksdossier 2, bijlage 11, pagina 74.

4 Beslagdossier Beretta, Bijlage 96, pagina 1760 tot en met 2488.

5 Proces-verbaal van bevindingen m.b.t. bijnaam van [medeverdachte 1] , persoonsdossier [medeverdachte 1] , bijlage 5, pagina 78.

6 Proces-verbaal van stemherkenning [medeverdachte 2] , persoonsdossier [medeverdachte 2] , pagina 5.

7 Proces-verbaal van bevindingen stemherkenning [medeverdachte 3] , zaaksdossier 2, bijlage 8, pagina 65.

8 Proces-verbaal van bevindingen onderzoek ‘veilige BlackBerry’ [medeverdachte 3] , zaaksdossier 2, bijlage 174, pagina 1178.

9 Proces-verbaal van bevindingen PGP telefoons, zaaksdossier 2, bijlage 220, pagina 2327.

10 Proces-verbaal van bevindingen bijnamen [medeverdachte 3] , persoonsdossier [medeverdachte 3] , bijlage 5, pagina 28.

11 Proces-verbaal van bevindingen bijnamen [medeverdachte 3] , persoonsdossier [medeverdachte 3] , bijlage 5, pagina 27.

12 Proces-verbaal van bevindingen bijnamen [medeverdachte 3] , persoonsdossier [medeverdachte 3] , bijlage 5, pagina 27.

13 Proces-verbaal van bevindingen bijnamen [medeverdachte 3] , persoonsdossier [medeverdachte 3] , bijlage 5, pagina 27.

14 Proces-verbaal van bevindingen stemherkenning [verdachte] , zaaksdossier 2, bijlage 9, pagina 68.

15 Proces-verbaal van bevindingen aanvulling bijnamen [verdachte] ‘ [alias verdachte] ’, persoonsdossier [verdachte] , bijlage 3, pagina 8.

16 Proces-verbaal van bevindingen bijnamen [verdachte] ‘ [alias verdachte] / [alias verdachte] ’, persoonsdossier [verdachte] , bijlage 4, pagina 14.

17 Proces-verbaal van identificatie [medeverdachte 4] , persoonsdossier [medeverdachte 4] , bijlage 3, pagina 8.

18 Beslagdossier Beretta, pagina 3139 en 3240. 2e aanvullend algemeen dossier PV nummer: 2012001505 B, bijlagen 139 tot en met 143, pagina 3280 tot en met 3320.

19 Proces-verbaal van bevindingen, vaststelling identiteit [alias medeverdachte 4] , persoonsdossier [medeverdachte 4] , bijlage 4, pagina 17.

20 Proces-verbaal van bevindingen, vaststelling identiteit [alias medeverdachte 4] , persoonsdossier [medeverdachte 4] , bijlage 4, pagina 17.

21 Proces-verbaal stemherkenning [medeverdachte 5] , persoonsdossier [medeverdachte 5] , bijlage 2, pagina 5.

22 Proces-verbaal stemherkenning [medeverdachte 6] , persoonsdossier [medeverdachte 6] , pagina 4.

23 Proces-verbaal van stemherkenning [medeverdachte 7] , persoonsdossier [medeverdachte 7] , bijlage 2, pagina 5.

24 Beslagdossier Beretta, bijlage 164, pagina 2865 en 3017.

25 Proces-verbaal pv identificatie bijnaam ‘ [alias medeverdachte 7] ’, persoonsdossier [medeverdachte 7] , bijlage 3, pagina 8.

26 Proces-verbaal van bevindingen identificatie van [alias medeverdachte 7] zijnde [medeverdachte 7] , persoonsdossier [medeverdachte 7] , pagina 14.

27 Proces-verbaal van bevindingen stemherkenning [medeverdachte 8] , persoonsdossier [medeverdachte 8] , pagina 5.

28 Proces-verbaal van bevindingen m.b.t. bijnaam van [medeverdachte 8] , persoonsdossier [medeverdachte 8] , pagina 8.

29 Proces-verbaal van bevindingen stemherkenning [medeverdachte 9] , zaaksdossier 2, bijlage 10, pagina 71.

30 Proces-verbaal van bevindingen onderzoek ‘veilige BlackBerry’ telefoon [medeverdachte 9] , zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1357 tot en met 1488.

31 Proces-verbaal van bevindingen m.b.t. bijnaam [medeverdachte 9] , persoonsdossier [medeverdachte 9] , bijlage 3, pagina 9.

32 Proces-verbaal van bevindingen PGP telefoons, zaaksdossier 2, bijlage 220, pagina 2330.

33 Proces-verbaal van stemherkenning [medeverdachte 10] , persoonsdossier [medeverdachte 10] , bijlage 2, pagina 5.

34 Proces-verbaal van bevindingen ‘ [alias medeverdachte 10] ’, 1 augustus 2013, zaaksdossier 2, bijlage 6, pagina 47.

35 Proces-verbaal van bevindingen ‘ [alias medeverdachte 10] ’, persoonsdossier [medeverdachte 10] , bijlage 5, pagina 20.

36 Proces-verbaal van observatie, nr. 2011.050-20-01-2012-300 d.d. 24 januari 2012, zaaksdossier 2, bijlage 18, pagina 97.

37 Proces-verbaal van bekijken videobeelden, nr. 30-468933 d.d. 7 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 19, pagina 104.

38 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, sms-verkeer, pagina 21.

39 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 21. Proces-verbaal van bevindingen dat betrekking heeft op de aankomst van [verdachte] te Schiphol op 14-03-2012, d.d. 16 maart 2012, zaaksdossier 2, bijlage 23, pagina 215 tot en met 223n.

40 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, sms-verkeer, pagina 20 tot en met 24.

41 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 24. Proces-verbaal d.d. 19 maart 2012, zaaksdossier 2, bijlage 25, pagina 228 tot en met 235.

42 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, sms-verkeer, pagina 25.

43 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, sms-verkeer, pagina 25.

44 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, telefoontap, pagina 26.

45 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 27.

46 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 27.

47 Proces verbaal van bevindingen identificatie gebruiker 31-6-16032268 [medeverdachte 5] , zaaksdossier 2, bijlage 26, pagina 237 tot en met 240. Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 27 en pagina 36.

48 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, sms-verkeer, pagina 27 en 28.

49 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, sms-verkeer, pagina 28.

50 Proces-verbaal van bevindingen skypenaam en skypecontacten van [medeverdachte 9] , zaaksdossier 2, bijlage 27, pagina 242 tot en met 244.

51 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, sms-verkeer, pagina 29 en 30

52 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 29.

53 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 30.

54 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 31.

55 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 31.

56 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 32.

57 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 32.

58 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 32.

59 Proces-verbaal van observatie 5 april 2012, zaaksdossier 2, bijlage 28, p. 245 tot en met 248.

60 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, sms-verkeer, pagina 34

61 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 35.

62 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 35.

63 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 36.

64 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 37.

65 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 37.

66 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 38.

67 Proces-verbaal van bevindingen inzake documentenonderzoek RHV d.d. 19 juni 2014, zaaksdossier 2, bijlage 195, pagina 1883 tot en met 2032.

68 Documenten [bedrijf 2] , zaaksdossier 2, bijlage 30, pagina 252 en 253. Document [bedrijf 5] , zaaksdossier 2, bijlage 31, pagina 255. Documenten [bedrijf 3] , zaaksdossier 2, bijlagen 34 en 35, pagina 273 en 275.

69 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 71 en 129. Navolgend proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen d.d. 11 juli 2013, zaaksdossier 2, bijlage 33, pagina 259 tot en met 271. Navolgend proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen d.d. 11 juli 2013, zaaksdossier 2, bijlage 211, pagina 2188 – 2200. Navolgend proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen d.d. 24 juni 2013, zaaksdossier 2, bijlage 212, pagina 2202 tot en met 2222. Proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen d.d. 16 juni 2014, zaaksdossier 2, bijlage 219, pagina 2324 en 2325.

70 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 39.

71 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 39.

72 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 40.

73 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 41.

74 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 41.

75 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 42.

76 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 43.

77 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 43.

78 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 44.

79 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 44.

80 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 45.

81 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 46.

82 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 47.

83 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 47 en 48.

84 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 48.

85 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 48.

86 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 49.

87 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 50.

88 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 50.

89 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 50.

90 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 50.

91 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 50 en 51. Document [bedrijf 5] , zaaksdossier 2, bijlage 31, pagina 255. Documenten [bedrijf 3] , zaaksdossier 2, bijlagen 34 en 35, pagina 273 en 275.

92 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 50 tot en met 65.

93 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 51.

94 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 51 en 52.

95 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 51 en 52.

96 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 52.

97 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 52 en 53.

98 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 52.

99 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 53.

100 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 54.

101 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 54.

102 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 54.

103 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 54 en 55.

104 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 54.

105 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 55.

106 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 55.

107 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 55.

108 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 56.

109 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 56.

110 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 56.

111 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 57.

112 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 57.

113 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 57.

114 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 57.

115 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 58.

116 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 58.

117 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 59.

118 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 59 tot en met 63.

119 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 63.

120 E-mailbericht d.d. 2 mei 2012, zaaksdossier 2, bijlage 74, pagina 442.

121 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 64.

122 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 64 en 66. Proces-verbaal van bevindingen uitlezen camerabeelden [hotel 6] d.d. 28 juni 2012, zaaksdossier 2, bijlage 41, pagina 327 tot en met 331.

123 Document [bedrijf 3] , zaaksdossier 2, bijlage 35, pagina 275. Document [bedrijf 5] , zaaksdossier 2, bijlage 38, pagina 282.

124 E-mailbericht d.d. 3 mei 2012, zaaksdossier 2, bijlage 42, pagina 333.

125 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 66 Proces-verbaal d.d. 8 mei 2012, zaaksdossier 2, bijlage 43, pagina 335 tot en met 337.

126 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 70.

127 Proces verbaal beluisteren OVC gesprek 20 februari 2013, zaaksdossier 2, bijlage 3, pagina 284 tot en met 316.

128 Proces verbaal van bevindingen identificatie NN -petje als Antwerpse douanemedewerker, zaaksdossier 2, bijlage 40, pagina 318 tot en met 325.

129 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 71 en 103. Document [bedrijf 2] , zaaksdossier 2, bijlage 36, pagina 277. Document, zaaksdossier 2, bijlage 45, pagina 341.

130 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 72.

131 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 72.

132 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 73.

133 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 73.

134 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 73 en 74.

135 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 74.

136 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 75.

137 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 76.

138 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 76.

139 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 76 en 77.

140 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 77.

141 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 77.

142 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 78 en 79.

143 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 78; Proces-verbaal van observatie op 11 mei 2012, zaaksdossier 2, bijlage 47, pagina 345 tot en met 348.

144 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 79.

145 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 79 en 80.

146 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 80.

147 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 80.

148 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 80 en 81.

149 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 81.

150 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 81.

151 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 82.

152 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 83 Proces-verbaal van observatie, zaaksdossier 2m bijlage 48, pagina 350 tot en met 353.

153 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 83 en 84.

154 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 83. Proces-verbaal van observatie, zaaksdossier 2, bijlage 48, pagina 350 tot en met 353.

155 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 84.

156 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 84 en 85.

157 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 85.

158 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 85.

159 Proces-verbaal van bevindingen, pv nummer 30-522415, persoonsdossier [persoon 1] , bijlage 2, pagina 4.

160 Beluisteren open OVC-gesprek d.d. 28 febrauri 2013, zaaksdossier 2, bijlage 39, pagina 284 tot en met 316.

161 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 85.

162 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 86.

163 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 86.

164 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 87.

165 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 88.

166 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 87. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 30 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 52, pagina 370 en 371.

167 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 88. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 5 augustus 2013, zaakdossier 2, bijlage 53, pagina 373 en 374.

168 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 89. Proces-verbaal van bevindingen stemherkenning [medeverdachte 9] , pv nummer 60-419285, persoonsdossier 3, bijlage 02, pagina 6.

169 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 88. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 5 augustus 2013, zaaksdossier 2, bijlage 54, pagina 379 tot en met 389.

170 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 88. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 5 augustus 2013, zaaksdosser 2, bijlage 55, pagina 371 tot en met 375.

171 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 89 en 90. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 6 augustus 2013, zaaksdossier 3, bijlage 56, pagina 380 en 381.

172 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 91.

173 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 90. Proces-verbaal van bevindingen betrekking hebbende op een ontmoeting bij Hotel [hotel 1] te Urmond 16-05-2012, d.d. 21 februari 2013, zaaksdossier 2, bijlage 57, pagina 385 tot en met 387.

174 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 90. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 6 augustus 2013, zaaksdossier 2, bijlage 58, pagina 389 tot en met 391.

175 Proces-verbaal van stemherkenning [medeverdachte 5] , geboren te Villamar (Italië), persoonsdossier 12, pagina 5 tot en met 7.

176 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 91.

177 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 92.

178 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 93. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 24 februari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 61, pagina 400 tot en met 402.

179 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 94. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 6 augustus 2013, zaaksdossier 2, bijlage 62, pagina 404 en 405.

180 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 94.

181 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 95.

182 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 95. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 24 februari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 63, pagina 407 en 408.

183 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 95.

184 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 95.

185 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 97.

186 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 96. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 16 augustus 2013, bijlage 184, pagina 1801 tot en met 1803.

187 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 97 en 98. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 21 februari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 65, pagina 412 tot en met 415.

188 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 98. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 13 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 21, pagina 114 tot en met 116.

189 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 99. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 21 februari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 66, pagina 415 tot en met 418.

190 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 19. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 december 2013, zaaksdossier 2, bijlage 22, pagina 118 tot en met 124.

191 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 99. Beluisteren OVC-gsprek d.d. 31 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 67, pagina 420 tot en met 422.

192 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 100 en 101. Beluiseren OVC-gesprek d.d. 24 februari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 68, pagina 423 tot en met 425.

193 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 101.

194 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 101 en 102. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 21 februari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 69, pagina 427 tot en met 429.

195 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 101 en 102. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 21 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 70, pagina 431 en 432.

196 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 102. Beluisteren OVC-gesprek, zaaksdossier 2, bijlage 71, p. 434 en 435.

197 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 102. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 24 februari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 72, pagina 437 en 438.

198 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 103. Document [bedrijf 3] , zaaksdossier 2, bijlage 73, pagina 440.

199 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 104. Document DHL, zaaksdossier 2, bijlage 75, pagina 444. E-mailbericht d.d. 23 mei 2012, zaaksdossier 2, bijlage 76, pagina 446. E-mailbericht d.d. 23 mei 2012, zaaksdossier 2, bijlage 77, pagina 448.

200 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 104.

201 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 104.

202 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 105. Proces-verbaal d.d. 12 juni 2012, zaaksdossier 2, bijlage 78, pagina 450 tot en met 453.

203 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 105.

204 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 105. E-mailbericht d.d. 24 mei 2012, zaaksdossier 2, bijlage 79, pagina 455. Document [bedrijf 5] NV, zaaksdossier 2, bijlage 80, pagina 455 tot en met 457.

205 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 105.

206 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 105 en 106.

207 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 106 en 107.

208 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 107. Proces-verbaal d.d. 1 juni 2012, zaaksdossier 2, bijlage 81, pagina 459 tot en met 463.

209 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 107.

210 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 108. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 16 juli 2013, zaaksdossier 2, bijlage 82, pagina 465 tot en met 474.

211 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 108 en 109.

212 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 109 en 110.

213 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 110.

214 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 111. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 21 februari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 83, pagina 476 en 477. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 21 februari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 84, pagina 476 tot en met 480.

215 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 115.

216 Proces-verbaal 4e verhoor verdachte [persoon 8] d.d. 14 oktober 2013, zaaksdossier 2, bijlage 97, pagina 543.

217 Beluisteren OVC-gesprek d.d. 6 augustus 2013, zaaksdossier 2, bijlage 96, pagina 534 tot en met 538.

218 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 111. Proces-verbaal observeren d.d. 6 juni 2012, zaaksdossier 2, bijlage 85, pagina 482 tot en met 486.

219 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 112. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 juni 2012, zaaksdossier 2, bijlage 86, pagina 488 tot en met 494.

220 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 116.

221 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 117.

222 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 118.

223 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 117.

224 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 121 tot en met 123.

225 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 118.

226 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 119. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 24 februari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 101, pagina 559 en 560.

227 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 120. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 24 februari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 103, pagina 565 tot en met 567.

228 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 120 en 121. Proces-verbaal aanvraag verlenging bevel ex 126L WvSv, BOB-dossier Wolf, pagina 531 en 532.

229 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 253.

230 Relaas proces-verbaal zaaksdossier 2, pv-nummer 2012001505, pagina 121.

231 Beluisteren OVC gesprek, pv nr. 60-348195 d.d. 28 januari 2013, zaaksdossier 2, bijlage 124, pagina 680 tot en met 689. Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 139. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 8 oktober 2013, zaaksdossier 2, bijlage 121, pagina 661 tot en met 666. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 2 september 2013, zaaksdossier 2, bijlage 122, pagina 668 tot en met 671.

232 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 123. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 12 augustus 2013, zaaksdossier 2, bijlage 107, pagina 581 tot en met 583.

233 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 124. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 13 augustus 2013, zaaksdossier 2, bijlage 108, pagina 585 en 586.

234 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 124.

235 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 125. Proces-verbaal d.d. 11 juni 2012, zaaksdossier 2, bijlage 109, pagina 588 tot en met 591.

236 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 125.

237 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 124 en 125.

238 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 125 en 126.

239 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 127.

240 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 133. Proces-verbaal d.d. 13 juli 2012, zaaksdossier 2, bijlage 112, pagina 606 tot en met 609.

241 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 134. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

242 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 134. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

243 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 135. Proces-verbaal d.d. 19 november 2012, zaaksdossier 2, bijlage 113, pagina 611 tot en met 614.

244 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 135. Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): donderdag 15 november 2012, d.d. 27 november 2012, zaaksdossier 2, bijlage 114, pagina 616 tot en met 621.

245 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 135. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 5 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 115, pagina 623 tot en met 634.

246 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 137. Beluisteren OVC gesprek BMW, pv. nummer 30-277936, d.d. 14 december 2012, zaaksdossier 2, bijlage 116, pagina. 636 en 637.

247 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 137. Beluisteren OVC-gesprek, pv nummer 30-291971, d.d. 30 december 2012, zaaksdossier 2, bijlage 117, pagina 639 tot en met 642.

248 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 137. Proces-verbaal van bevindingen m.b.t. het verblijf van [medeverdachte 9] in Spanje in en de Dominicaanse Republiek medio december 2012 tot medio januari 2013, zaaksdossier 2, bijlage 118, pagina 644 tot en met 650.

249 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 138. Beluisteren OVC-gesprek, pv nummer 60-419103, d.d. 27 januari 13, zaaksdossier 2, bijlage 119, pagina 652 en 653.

250 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 139. Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): donderdag 28 februari 2013, d.d. 15 maart 2013, zaaksdossier 2, bijlage 120, pagina 655 tot en met 659.

251 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 139. Beluisteren OVC gesprek, pv-nummer 60-419237, d.d. 28 januari 2013, zaaksdossier 2, bijlagen 121 en 122, pagina 661 tot en met 671.

252 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 140. Proces-verbaal d.d. 31 januari 2013, zaaksdossier 2, bijlage 123, pagina 672 tot en met 678.

253 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 141. Beluisteren OVC gesprek, pv nr. 60-348195, d.d. 28 januari 2013, zaaksdossier 2, bijlage 124, pagina 680 tot en met 689.

254 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 145. Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): maandag 28 januari 2013, d.d. 22 april 2014, zaaksdossier 2, bijlage 213, pagina 2224 tot en met 2229.

255 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 145. Beluisteren open OVC gesprek, pv. nr. 30-269594, d.d. 28 januari 2013, zaaksdossier 2, bijlage 125, pagina 691 tot en met 697.

256 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 145. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 29 oktober 2013, zaaksdossier 2, paginqa 2307 tot en met 2314. Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): dinsdag 29 januari 2013, d.d. 14 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 218, pagina 2316 tot en met 2322.

257 Beluisteren OVC gesprek, pv nummer 60-419363, d.d. 30 januari 2013, zaaksdossier 2, bijlage 126, pagina 699 en 700.

258 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 146.

259 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 147 en 148. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 2 september 2013, zaaksdossier 2, bijlage 127, pagina 702 tot en met 704.

260 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 148. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

261 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 149. Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): woensdag 6 februari 2013, d.d. 14 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 128, pagina 706 tot en met 713.

262 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 149 tot en met 151. Beluisteren open OVC-gesprek d.d. 6 juni 2013, zaaksdossier 2, bijlage 129, pagina 715 tot en met 730.

263 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 151. Beluisteren OVC gesprek, pv nummer 60-389482, d.d. 11 februari 2013, zaaksdossier 2, bijlage 129, pagina 732 tot en met 734.

264 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 151.

265 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 151. Proces-verbaal d.d. 17 juni 2014, zaaksdossier 2, bijlage 221, pagina 2332 tot en met 2336.

266 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 152.

267 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 152.

268 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 153. Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): vrijdag 15 februari 2013, d.d. 3 september 2013, zaaksdossier 2, bijlage 131, pagina 736 tot en met 741.

269 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 153.

270 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 155. Beluisteren OVC gesprek, pv nummer 30-279005, d.d. 20 februari 2013, zaaksdossier 2, bijlage 133, pagina 758 tot en met 790.

271 Overzichtsproces-verbaal, nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 157. Proces-verbaal beluisteren OVC-gesprek d.d. 14 mei 2013, zaaksdossier 2, bijlage 187, pagina 1835 tot en met 1841.

272 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 159. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 3] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 174, pagina 1178 tot en met 1356.

273 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 159 tot en met 162. Beluisteren OVC-gesprek, pv nummer 60-419086, d.d. 28 februari 2013, zaaksdossier 2, bijlage 137, pagina 840 tot en met 844.

274 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 162. Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): donderdag 28 febrauri 2013, zaaksdossier 2, bijlage 138, pagina 846 tot en met 850.

275 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 163. Beluisteren OVC-gesprek d.d 8 oktober 2013, bijlage 139, pagina 852 tot en met 857.

276 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, p. 158.
Proces-verbaal van bevindingen inzake documentenonderzoek RHV d.d. 19 juni 2014, zaaksdossier 2, bijlage 195, pagina 1883 tot en met 2032.
Navolgend proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen d.d. 18 juni 2013, zaaksdossier 2, bijlage 134, pagina 792 tot en met 812. Navolgend proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen d.d. 18 juni 2013, zaaksdossier 2, bijlage 135, pagina 814 tot en met 820. Navolgend proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen d.d. 12 september 2013, zaaksdossier 2, bijlage 136, pagina 821 tot en met 831. Proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen d.d. 13 juni 2014, zaaksdossier 2, bijlage 224, pagina 2347.

277 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 164. Proces-verbaal van bevindingen inzake documentenonderzoek RHV d.d. 19 juni 2014, zaaksdossier 2, bijlage 195, pagina 1883 tot en met 2032. Proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen d.d. 13 juni 2014, zaaksdossier 2, bijlage 224, pagina 2347.

278 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 173.

279 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 164. Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): maandag 4 maart 2013, zaaksdossier 2, bijlage 140, pagina 858 tot en met 865.

280 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 165. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 5 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 141, pagina 867 tot en met 877.

281 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 165 tot en met 167. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 143, pagina 883 tot en met 888.

282 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 167. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 8 oktober 2013, zaaksdossier 2, bijlage 142, pagina 879 tot en met 881.

283 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 167. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 143, pagina 883 tot en met 888.

284 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 167 tot en met 171.

285 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 172. Proces-verbaal van bevindingen inzake documentenonderzoek RHV d.d. 19 juni 2014, zaaksdossier 2, bijlage 195, pagina 1883 tot en met 2032.

286 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 174. Proces-verbaal van bevindingen dat betrekking heeft op het herbeluisteren van een telefoongesprek HVIMEI2A sessie 565, zaaksdossier 2, bijlage 194, pagina 1878 tot en met 1881A.

287 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 174. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

288 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 175. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

289 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 175. Proces-verbaal beluisteren OVC-gesprek d.d. 26 april 2013, zaaksdossier 2, bijlage 189, pagina 1851 tot en met 1855.

290 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 175. Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): maandag 25 maart 2013, d.d. 11 april 2013, zaaksdossier 2, bijlage 222, pagina 2338 tot en met 2343.

291 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 176. Proces-verbaal identificatie Kurutepe, zaaksdossier 2, bijlage 208, pagina 2130 tot en met 2174.

292 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 177. Beluisteren open OVC-gesprek d.d. 8 mei 2013, zaaksdossier 2, bijlage 144, pagina 890 tot en met 922.

293 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 177. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 11november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 206, pagina 2112 tot en met 2120.

294 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 177. Navolgend proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen d.d. 23 september 2013, zaaksdossier 2, bijlage 210, pagina 2179 tot en met 2186.

295 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 178 en 179.

296 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 180.

297 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 180 tot en met 182. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 8 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 145, pagina 930 en 931.

298 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 182. Proces-verbaal beluisteren OVC-gesprek d.d. 26 april 2013, zaaksdossier 2, bijlage 190, pagina 1856 tot en met 1859.

299 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 183

300 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 183.

301 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 184.

302 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 185.

303 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 185 en 186. Proces-verbaal beluisteren OVC-gesprek d.d. 16 mei 2013, bijlage 146, pagina 933 tot en met 937.

304 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 186. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 8 november 2013, bijlage 147, pagina 939 en 940.

305 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 187.

306 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 187. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

307 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 188.

308 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 188 en 189. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 8 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 148, pagina 942 en 943. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 18 april 2013, zaaksdossier 2, bijlage 149, pagina 945 en 946. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 december 2013, zaaksdossier 2, bijlage 150, pagina 948.

309 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 189. Proces-verbaal beluisteren OVC-gesprek d.d. 13 mei 2013, zaaksdossier 2, bijlage 151, pagina 950 tot en met 954.

310 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 189. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 152, pagina 956 tot en met 962.

311 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 191.

312 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 200. Proces-verbaal van bevindingen inbeslagname 419 kg cocaïne in de Dominicaanse Republiek d.d. 30 september 2013, zaaksdossier 2, bijlage 159, pagina 1049 tot en met 1058.

313 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 201. Proces-verbaal van bevindingen inzake documentenonderzoek RHV d.d. 19 juni 2014, zaaksdossier 2, bijlage 195, pagina 1883 tot en met 2032.

314 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 200. Proces-verbaal van bevindingen inbeslagname 419 kg cocaïne in de Dominicaanse Republiek d.d. 30 september 2013, zaaksdossier 2, bijlage 159, pagina 1049 tot en met 1058.

315 Document Formulering tenlastelegging en verzoek tot opening van de rechtszaak, zaaksdossier 2, pagina 1943.

316 Onderzoekscertificaat Forensische Chemie d.d. 15 april 2013, zaaksdossier 2, pagina 1941.

317 Verzoek om kopie van de Verklaring van INACIF d.d. 4 oktober 2013, zaaksdossier 2, pagina 1940.

318 Onderzoekscertificaat Forensische Chemie d.d. 15 april 2013, zaaksdossier 2, pagina 1941.

319 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 192. Proces-verbaal beluisten OVC-gesprek d.d. 29 april 2013, zaaksdossier 2, bijlage 191, pagina 1860 tot en met 1864.

320 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 192 en 193. Proces-verbaal beluisteren OVC-gesprek d.d. 4 juni 2013, zaaksdossier 2, bijlage 153, pagina 964 tot en met 966.

321 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 194. Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): woensdag 22 mei 2013, d.d. 5 september 2013, zaaksdossier 2, bijlage 154, pagina 968 tot en met 974.

322 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 194. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 11 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 155, pagina 976 tot en met 980.

323 Beluisteren OVC gesprek, pv nummer 30-399178, d.d. 29 mei 2013, zaaksdossier 2, pagina 987 tot en met 1039.

324 Proces-verbaal beluisteren OVC-gesprek, pv nummer 60-346041, d.d. 3 juni 2013, zaaksdossier 2, bijlage 158, pagina 1041 tot en met 1047.

325 Beluisteren OVC gesprek, pv-nummer 60-400730, d.d. 2 juli 2013, zaaksdossier 2, bijlage 186, pagina 1831 tot en met 1834.

326 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 193. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

327 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 204 tot en met 206. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 11 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 160, pagina 1060 tot en met 1065.

328 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 206 en 207. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 11 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 160, pagina 1060 tot en met 1065.

329 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 207.

330 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 208.

331 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 208.

332 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 208. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, Beslagdossier Wolf, bijlage 4, p. 1074 tot en met 1207.

333 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 209. Navolgend proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen d.d. 24 oktober 2013, zaaksdossier 2, bijlage 196, pagina 2033 tot en met 2062.

334 Beluisteren OVC-gesprek d.d. 14 maart 2013, zaaksdossier 2, bijlage 117, pagina 639 tot en met 642.

335 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 210.

336 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 211.

337 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 211. Observeren 5 juni 2013, d.d. 10 juni 2013, zaaksdossier 2, bijlage 162, pagina 1072 tot en met 1074. Aanvulling op pv observeren 5 juni 2013, d.d. 27 mei 2014, zaaksdossier 2, bijlage 205, pagina 2115.

338 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 2014 en 2015.

339 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 211 en 212.

340 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 215 en 216.

341 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 2013. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 oktober 2013, zaaksdossier 12, bijlage 163, pagina 1076 tot en met 1079. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 oktober 2013, zaaksdossier 2, bijlage 216, pagina 2288 tot en met 2305.

342 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 214. Rapport Dienst IPOL d.d. 22 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 197, pagina 2063 tot en met 2068.

343 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 214. Proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen d.d. 20 juni 2013, zaaksdossier 2, bijlage 164, pagina 1081 tot en met 1089.

344 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 217. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 3] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 174, pagina 1178 tot en met 1356.

345 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 217. Procs-verbaal beluisteren OVC-gesprek d.d. 24 juni 2013, zaaksdossier 2, bijlage 165, pagina 1091 tot en met 1097.

346 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 217. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

347 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 217.

348 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 218. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 3] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 174, pagina 1178 tot en met 1356.

349 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 219. Proces-verbaal d.d. 14 februari 2014, Beslagdossier Beretta, bijlage 96, pagina 1760 tot en met 2488.

350 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 219. Proces-verbaal d.d. 14 februari 2014, Beslagdossier Beretta, bijlage 96, pagina 1760 tot en met 2488.

351 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 220. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 13 september 2013, zaaksdossier 2, bijlage 167, pagina 1107 tot en met 1124.

352 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 219. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

353 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 200 en 201. Proces-verbaal beluisteren OVC-gesprek d.d. 3 september 2013, zaaksdossier 2, bijlage 192, pagina 1866 tot en met 1871.

354 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 220. Proces-verbaal d.d. 14 februari 2014, Beslagdossier Beretta, bijlage 96, pagina 1760 tot en met 2488.

355 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 221.

356 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 222.

357 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 223. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 3] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 174, pagina 1178 tot en met 1356.

358 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 223. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

359 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 224. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

360 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 224. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

361 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 225. Proces-verbaal beluisteren OVC-gesprek d.d. 3 september 2013, zaaksdossier 2, bijlage 193, pagina 1873 tot en met 1876.

362 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 228.

363 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 229.

364 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 229. Proces-verbaal d.d. 14 februari 2014, Beslagdossier Beretta, bijlage 96, pagina 1760 tot en met 2488.

365 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 230. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 198, pagina 2070 tot en met 2073.

366 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 230 tot en met 233.

367 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 234.

368 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 234.

369 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 234. Proces-verbaal d.d. 14 februari 2014, Beslagdossier Beretta, bijlage 96, pagina 1760 tot en met 2488.

370 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 235 en 236.

371 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 235. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

372 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 235. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

373 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 236.

374 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 237. Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): maandag 26 augustus 2013, zaaksdossier 2, bijlage 170, pagina 1137 tot en met 1146. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 11 sseptember 213, zaaksdossier 2, bijlage 171, pagina 1148 tot en met 1156.

375 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 238.

376 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 239. Verklaring van mevrouw [getuige 1] , hoofd Exportafdeling [bedrijf 17] zaaksdossier 2, bijlage 180, pagina 1757 en 1758. Proces-verbaal van bevindingen inzake documentenonderzoek RHV d.d. 19 juni 2014, zaaksdossier 2, bijlage 195, pagina 1883 tot en met 2032.

377 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 240. Proces-verbaal d.d. 14 februari 2014, Beslagdossier Beretta, bijlage 96, pagina 1760 tot en met 2488.

378 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 240. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

379 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 238. Navolgend proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen d.d. 25 september 2013, zaaksdossier 2, bijlage 215, pagina 2283 tot en met 2387.

380 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 241. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 199, pagina 2075 tot en met 2078. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 november 2013, zaaksdossier 2, bijlage 200, pagina 2080 tot en met 2081. Geschrift, zaaksdossier 2, bijlage 201, pagina 2082.

381 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 241. Proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen d.d. 13 juni 2014, zaaksdossier 2, bijlage 223, pagina 2345.

382 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 241. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 3] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 174, pagina 1178 tot en met 1356.

383 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 242. Proces-verbaal d.d. 14 februari 2014, Beslagdossier Beretta, bijlage 96, pagina 1760 tot en met 2488.

384 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 242. Proces-verbaal d.d. 14 februari 2014, Beslagdossier Beretta, bijlage 96, pagina 1760 tot en met 2488.

385 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaakdossier 2, pagina 242. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 3] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 174, pagina 1178 tot en met 1356.

386 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 242. Proces verbaal van bevindingen identificatie NN -petje als Antwerpse douanemedewerker, zaaksdossier 2, bijlage 40, pagina 318 tot en met 325.

387 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 243. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 3] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 174, pagina 1178 tot en met 1356.

388 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 243. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 3] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 174, pagina 1178 tot en met 1356.

389 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 244. Proces-verbaal d.d. 14 februari 2014, Beslagdossier Beretta, bijlage 96, pagina 1760 tot en met 2488.

390 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 244. Navolgend proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen, zaaksdossier 2, bijlage 202, pagina 2087 tot en met 2090. Proces-verbaal van bevindingen identificatie van [alias medeverdachte 1] zijnde [persoon 27] d.d. 22 mei 2014, zaaksdossier 2, bijlage 209, pagina 2176 tot en met 2178.

391 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 244. Proces-verbaal d.d. 14 februari 2014, Beslagdossier Beretta, bijlage 96, pagina 1760 tot en met 2488.Navolgend proces-verbaal federale gerechtelijke politie Antwerpen, zaaksdossier 2, bijlage 202, pagina 2087 tot en met 2090. Proces-verbaal van bevindingen identificatie van [alias medeverdachte 1] zijnde [persoon 27] d.d. 22 mei 2014, zaaksdossier 2, bijlage 209, pagina 2176 tot en met 2178.

392 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 245. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

393 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 245. Observeren d.d. 17 september 2013, d.d. 17 september 2013, zaaksdossier 2, bijlage 172, pagina 1158 tot en met 1162.

394 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 245. Beluisteren OVC-gesprek d.d. 2 december 2013, zaaksdossier 2, bijlage 173, pagina 1164 tot en met 1176.

395 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 247. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 3] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 174, pagina 1178 tot en met 1356.

396 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 247 tot en met 249. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

397 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 250. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 9] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1358 tot en met 1488.

398 Overzichtsproces-verbaal, pv-nummer 2012001505, zaaksdossier 2, pagina 250. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek “veilige Blackberry” telefoon [medeverdachte 3] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 2, bijlage 174, pagina 1178 tot en met 1356.

399 Proces-verbaal bevindingen investeringen in containerbedrijf d.d. 31 juli 2013, zaaksdossier 21, bijlage 3, pagina 25 en 26.

400 Document, zaaksdossier 21, bijlage 4, pagina 34 en 35.

401 Overzicht contante betalingen, zaaksdossier 21, bijlage 40, pagina 366 tot en met 426.

402 Loopproces-verbaal d.d. 7 oktober 2014, zaaksdossier 21, pagina 20.

403 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 april 2014, zaaksdossier 21, bijlage 41, pagina 428 tot en met 435.

404 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 mei 2014, zaaksdossier 21, bijlage 42, pagina 437 en 438.

405 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 mei 2014, zaaksdossier 21, bijlage 43, pagina 440 en 441.

406 Proces-verbaal bevindingen investeringen in containerbedrijf d.d. 31 juli 2013, zaaksdossier 21, bijlage 3, pagina 18 en 19.

407 Proces-verbaal bevindingen investeringen in containerbedrijf d.d. 31 juli 2013, zaaksdossier 21, bijlage 3, pagina 19.

408 Proces-verbaal bevindingen investeringen containerbedrijf d.d. 31 juli 2013, zaaksdossier 21, bijlage 3, pagina 21 en 22.

409 Loopproces-verbaal d.d. 7 oktober 2014, zaaksdossier 21, pagina 13. Proces-verbaal bevindingen onderzoek verstrekte gevorderde historische belastinggegevens d.d. 4 mei 2012, zaaksdossier 21, bijlage 1, pagina 2 tot en met 4. Proces-verbaal bevindingen onderzoek verstrekte gevorderde historische belastinggegevens d.d. 20 februari 2014, zaaksdossier 21, bijlage 2, pagina 6 tot en met 9. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 september 2012, bijlage 36, pagina 272 tot en met 275. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 juni 2014, bijlage 37, pagina 277 tot en met 311.

410 Proces-verbaal bevindingen investeringen in containerbedrijf d.d. 31 juli 2013, zaaksdossier 21, bijlage 3, pagina 21.

411 Proces-verbaal bevindingen onderzoek verstrekte gevorderde historische belastinggegevens d.d. 4 mei 2012, zaaksdossier 21, bijlage 1, pagina 2 tot en met 4.

412 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 februari 2014, zaaksdossier 21, bijlage 14, pagina 123 en 124.

413 Loopproces-verbaal d.d. 7 oktober 2014, zaaksdossier 21, pagina 33.

414 Proces-verbaal verhoor verdachte [getuige 2] d.d. 2 juli 2014, zaaksdossier 21, bijlage 83, pagina 2008 tot en met 2022.

415 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 3] d.d. 28 juli 2014, zaaksdossier 21, bijlage 79, pagina 1977 tot en met 1981.

416 Proces-verbaal verhoor getuige [persoon 32] d.d. 30 april 2014, zaaksdossier 21, bijlage 76, pagina 1956 tot en met 1964.

417 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 24 april 2014, zaaksdossier 21, bijlage 51, pagina 473.

418 Proces-verbaal investeringen/bezit onroerend goed d.d. 8 augustus 2013, zaaksdossier 21, bijlage 8, pagina 81.

419 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 juli 2012, zaaksdossier 21, bijlage 8, pagina 103.

420 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 februari 2014, zaaksdossier 21, bijlage 18, pagina 149 tot en met 153.

421 Notariële akte d.d. 3 mei 2001, zaaksdossier 21, bijlage 8, pagina 105 tot en met 107.

422 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 februari 2014, zaaksdossier 21, bijlage 19, pagina 156.

423 Notariële akte d.d. 17 december 1993, zaaksdossier 21, bijlage 8, pagina 130 en 131.

424 Proces-verbaal verhoor getuige [persoon 37] d.d. 29 april 2014, zaaksdossier 21, bijlage 25, pagina 744 tot en met 753.

425 Proces-verbaal van bevindingen d.d.13 oktober 2014, zaaksdossier 21, bijlage 60, pagina 639 en 640.

426 Proces-verbaal van bevindingen d.d.13 oktober 2014, zaaksdossier 21, bijlage 60, pagina 800 tot en met 804.

427 Proces-verbaal van bevindingen d.d.13 oktober 2014, zaaksdossier 21, bijlage 60, pagina 692.

428 Proces-verbaal van bevindingen d.d.13 oktober 2014, zaaksdossier 21, bijlage 60, pagina 671 tot en met 675.

429 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 juni 2014, zaaksdossier 21, bijlage 53, p. 479 tot en met 484.

430 Proces-verbaal van verhoor getuige C.E.J.M. [getuige 4] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 21, bijlage 20, pagina 176 en 177.

431 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 5] d.d. 23 januari 2014, zaaksdossier 21, bijlage 21, pagina 179.

432 Proces-verbaal van bevindingen investeringen/bezit onroerend goed d.d. 8 augustus 2013, zaaksdossier 21, bijlage 8, pagina 71 tot en met 79.