Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:301

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
11-01-2018
Datum publicatie
22-01-2018
Zaaknummer
6518224 OV VERZ 17-136
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

handlichting ex art. 1:235 BW tbv overeenkomsten en betalingen tot een bedrag van € 2.500,00

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer 6518224 OV VERZ 17-136

Beschikking van de kantonrechter van 11 januari 2018

in de zaak van:

1 DENNIS VAN CAN,

geboren op 14 september 2000 te Heerlen,
wonend te Baneheide, gemeente Simpelveld,

2 JOHNNY PETRUS CATHARINA VAN CAN,

eveneens wonend te Baneheide, gemeente Simpelveld,
3. SONJA KUNKELS,
wonend te Bocholtz, gemeente Simpelveld,
beiden handelend als wettelijk vertegenwoordigers van verzoeker sub 1,
verzoekers,
gemachtigde G.H.J.M. Knooren te Partij-Wittem, gemeente Gulpen-Wittem.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoek met bijlagen, zoals ontvangen op 5 december 2017,

  • -

    de mondelinge behandeling, gehouden op 9 januari 2018.

Ter zitting zijn verschenen:

- verzoekers, bijgestaan door G.H.J.M. Knooren.

2 De beoordeling

2.1.

Dennis van Can (hierna: Dennis) wenst de bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige. De reden hiervoor is dat hij het voornemen heeft om, samen met zijn vader in de vorm van een samenwerkingsverband, een landbouwbedrijf en alles wat daartoe behoort in de ruimste zin des woords uit te oefenen. Zijn wens is om over de volledige bevoegdheden te beschikken om ter zake het bedrijf de nodige rechtshandelingen te verrichten zoals, overeenkomsten aangaan tot € 2.500,00 en betalingen te verrichten tot

€ 2.500,00.

2.2.

De wettelijk vertegenwoordigers van Dennis hebben met het verzoek ingestemd.

2.3.

De kantonrechter stelt vast dat Dennis de leeftijd van 17 jaren heeft bereikt en dat de wettelijk vertegenwoordigers instemmen met het verzoek.

Gelet op het bepaalde in artikel 1:235 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de kantonrechter – mede gehoord de ter zitting gegeven toelichting van verzoekers – van oordeel dat het verzoek kan worden ingewilligd voor de onder 2.1. verzochte handelingen.

2.4.

De kantonrechter wijst op lid 3 van voornoemd artikel, waarin is bepaald dat de minderjarige door handlichting echter niet bekwaam wordt tot het beschikken over registergoederen, effecten, of door hypotheek gedekte vorderingen.

2.5.

Met betrekking tot de publicatieplicht van de te verlenen handlichting oordeelt de kantonrechter als volgt.

Artikel 1:237 lid 1 BW bepaalt dat de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en twee in de beschikking aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever is daarbij geweest dat op die manier zoveel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Tegenwoordig is echter toegang tot internet voor een ieder beschikbaar en publicatie van de handlichting op internet geeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zelfs ruimer, bereik. Nu de Staatscourant op internet beschikbaar is en publicatie daarop bovendien kosteloos is, kan daarmee worden volstaan. Daarnaast zal de beschikking (niet geanonimiseerd) worden gepubliceerd op Rechtspraak.nl.

3 De beslissing

De kantonrechter

3.1.

verleent aan Dennis van Can, geboren op 14 september 2000 te Heerlen, handlichting om zelfstandig een landbouwbedrijf uit te oefenen en daarbij over de volgende bevoegdheden te beschikken:

rechtshandelingen te verrichten die nodig zijn om het bedrijf uit te oefenen, om ter zake overeenkomsten met derden aan te gaan tot een bedrag van € 2.500,00 en betalingen te verrichten tot een bedrag van € 2.500,00,

3.2.

draagt verzoekers op de onderhavige beschikking te publiceren in de Staatscourant,

3.3.

bepaalt dat deze beschikking door de griffier van deze rechtbank zal worden gepubliceerd op Rechtspraak.nl.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E. Elzinga en in het openbaar uitgesproken.