Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:2508

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
15-03-2018
Datum publicatie
16-03-2018
Zaaknummer
C/03/246591/KG ZA 18-90
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

onrechtmatige uitlatingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/246591 / KG ZA 18-90

Vonnis in kort geding bij vervroeging van 15 maart 2018

in de zaak van

VitaK B.V.,

gevestigd te Maastricht,

eiseres,

advocaat mr. R.J. Kramer,

tegen

1 [gedaagde sub 1] ,

kantoorhoudende te Rotterdam,

advocaat mr. W.M. van Agt.

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

advocaat mr. R.E. Tay,

gedaagden.

Eiseres zal hierna Vitak worden genoemd, gedaagde sub 1 [gedaagde sub 1] en gedaagde sub 3 [gedaagde sub 3] .

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding van 26 februari 2018, met producties,

  • -

    het door [gedaagde sub 3] ingediende “verweer kort geding,” met producties,

  • -

    de mondelinge behandeling van 8 maart 2018, waarbij Vitak en [gedaagde sub 1] pleitnota’s hebben overgelegd en Vitak de vordering tegen gedaagde sub 2, Dock Legal Experts B.V., met haar goedvinden heeft ingetrokken, waarbij geen kostenveroordeling is gevorderd.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

De voorzieningenrechter gaat in dit kort geding uit van de volgende voorlopig vaststaande feiten.

2.1.

Vitak is een bedrijf dat medische apparatuur ontwikkelt en op de markt brengt. Vitak brengt thans op de markt het apparaat de StiffnoGraph (hierna, ook in citaten, “de stiffnograph”). Met de stiffnograph kan aan de hand van een vingermeting informatie over de mate van verstijving van bloedvaten worden verzameld. De exclusieve distributeur van de stiffnograph is Vitals, een groothandel in voedingssupplementen en aanverwante artikelen.

2.2.

Het e-mailbericht van [gedaagde sub 3] van 2 nov. 2017 om 00:47 (productie 2 inleidende dagvaarding) houdt in, voor zover relevant:

Geachte heer [naam 1] ,

Ik heb contact met [naam directeur] van Vitals (cc) (…)

Ik lees graag hoe u de metingen van een stiffnograph in een vinger kunt doortrekken naar het lichaam als geheel.

Mijn huidige kennis is dat elasticiteit - en verkalking en vernauwing - van kleine aderen rondom het hart en richting de brein zich erg anders ontwikkelen dan in de periferie.

De informatie die ik t.n.t. online zie over uw product doet vermoeden dat alle aderen in één lichaam hetzelfde ontwikkelen en dat lijkt mij misleidend, gevaarlijk ook.”

2.3

Op bij e-mailbericht van dhr. [naam 2] namens Vitak aan [gedaagde sub 3] gestelde vragen, antwoord [gedaagde sub 3] bij e-mailbericht van 2 nov. 2017, at 5:57 pm, voor zover relevant (eveneens productie 2 dagvaarding):

“(…)

Een bloedhekel aan foute vitaminebedrijven die steeds een nieuwe dingetje of testje pakken om supplementen te kunnen aansmeren.

(…)

Ik vind geen enkel onderbouwende studies maar ik leer graag bij.

(…)

De registratie in groep 5 is alleen logisch als je K2 supplementen zelf wilt verkopen.

Wel vind ik overal online dit soort onzin notabene met een potje Vitals K2: (…)

Wat mij betreft faciliteert de Universiteit van Maastricht dit soort ongein en moet deze Dhr [naam 3] door IGZ voor de rechter worden gehaald! (…)

Vitals verkoopt aan alternatieve therapeuten en niet artsen.

Hun tekst heeft een hoge Silvia Millicam gehalte, waarmee ik bedoel dat therapeuten in staat worden gesteld om te doktoren. De claim lijkt me vergezocht. (…)”.

2.4

Het e-mailbericht van dhr. [naam 2] namens Vitak 2 Nov. 2017, at 8:37 pm, houdt in, voor zover relevant (eveneens productie 2 dagvaarding):

Geachte heer [gedaagde sub 3] ,

Bedankt voor uw emotionele reactie.

Als u van mening bent dat VitaK op haar website, het handboek en de verpakking van stiffnograph foute zaken vermeld heeft dan moet u met een duidelijke en concrete zaken c.q. voorbeelden komen. (…)

Ons product is gebaseerd op basis van vele onderzoeken, [naam 1] index en een patentaanvraag.

(…)

Trouwens, mag ik u informeren dat Vitak een onderneming (spin-off) van de UM is. VitaK is geen UM.

(…)

Ik wens u een fijne dag toe en heel veel succes met verkoop van uw afslank pilletjes.”.

2.5

Het e-mailbericht van [gedaagde sub 3] van 2 nov. 2017 om 12:06 houdt in, voor zover relevant (eveneens productie 2 dagvaarding):

Geachte heer [naam 2] ,

Ik lees uw beledigend bericht met enige verbazing.

Ik heb u de kans gegeven. Ik ga er dus idd verder mee aan de slag.

(…)

De twee Vitak-patentaanvragen hebben geen betrekking op de werking van of de claims voor de apparaat, (…)”.

2.6

Het e-mailbericht van [gedaagde sub 3] van 2 november 2017 13:02 verzonden aan [naam 2] en cc gestuurd aan Rens Jan Kramer, [naam directeur] , [naam 4] , [naam 5] en [naam 1] houdt in, voor zover relevant (eveneens productie 2 dagvaarding):

Het wordt steeds grappiger.

Ik zie alleen misleidende teksten omtrent uw apparaat in een email van Vitals Voedingssupplementen BV.

(…)

Mijn motivatie is dat iemand met verkalking van de aderen niet moet terecht komen bij een therapeut met een apparaatje en K2 pillen.

Dat is zeer gevaarlijk en maatschappelijk uitermate onwenselijk.

(…)

U heeft het fundamentele onderzoek van Prof [naam 1] een eigen wending gegeven.

Zonder inhoudelijke reactie van uw zijde (…) kunt uw vanuit gaan dat ik IGZ en VWS/VWA zal inlichten (…)”.

2.7

Het e-mailbericht van [gedaagde sub 3] van 6 november 2017 om 07:24:50 aan [naam directeur] van Vitals houdt in, voor zover relevant (productie 16 Vitak):

[naam directeur] ,

I wish you personally only the best (…)

But this is a time for blunt feedback:

(…)

Again and again you seek with Vitals to give therapists the option to play doctor.

This is ethically wrong .

(…)

* The claims Vitals makes for the stiffnograph are definitely misleading

* The stiffnograph should only be used by qualified and trained people within a medical setting (…)”.

2.8

Het e-mailbericht van [gedaagde sub 3] van 20 februari 2018 01:10 aan Kramer, de raadsman van Vitak houdt in, voor zover relevant (productie 18 Vitak):

“(…)

N.a.v. uw laatste email (6/11/2017) heb ik geen acties ondernomen (…) vooral omdat (…) vitaminebedrijf VITALS tegelijkertijd zijn reclameteksten heeft verbeterd (…)

Uw cliënt was/is(?) wel misleidend bezig maar dat is een zaak voor de overheid (VWS), had ik besloten. Ik heb sinds begin-november niet verder naar gekeken.

(…)

Let op, word ik op kosten gejaagd (…) dan zal ik het dossier met mijn aantekeningen weer opentrekken en de boel scannen en gelijk alsnog sturen naar VWS en de dagbladen. (…)

Kijk ook naar mijn Linkedln: ik heb 5834 volgers, (…)

Onze blogs hebben soms ook een groot bereik (…)”.

2.9

De aangetekende brief van [gedaagde sub 1] van 15 november 2017 aan Universiteit Maastricht t.a.v. Prof. Dr. [naam 6] en Prof. Dr. [naam 7] inzake stiffnograph (productie 7 bij inleidende dagvaarding) houdt in, voor zover relevant:

“(…)

Ik vertegenwoordig belanghebbenden in de gezondheidszorg.

Mijn cliënten namen in (…) het blad ‘Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg’ kennis van de bijgevoegde advertentie van Vitals Voedingssupplementen B.V. In deze advertentie wordt reclame gemaakt voor de stiffnograph. Het apparaat is ontwikkeld door VitaK B.V., ook wel handelend onder de naam VitaK Innovation in Life Science, onder leiding van Prof. Dr. [naam 1] , verbonden aan de Universiteit Maastricht. Alle aandelen van VitaK B.V. Worden gehouden door UniVenture B.V. De enig aandeelhouder van UniVenture B.V. is de

Universiteit Maastricht.

Volgens de advertentie zou de StiffnoGraph de elasticiteit van de bloedvaten, de zuurstofsaturatie en de hartslag kunnen meten. Dankzij dit apparaat zou men via een

vingermeting eenvoudig de conditie van de vaten (de mate van verkalking en verstijving) kunnen vaststellen en de effectiviteit van de behandelingen en veranderingen in leefstijl kunnen monitoren De technologie van de stiffnograph is kennelijk gebaseerd op het principe van versnelde plethysmografie. Dit wil zeggen dat de volumeverandering van de vaten wordt gemeten. De hartslag creëert een drukgolf en hierdoor pulseert de bloedvaatwand. Hoe minder de puls, hoe stijver de bloedvaten zouden zijn. De stiffnograph is bedoeld voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg. zoals huisartsen. orthomoleculair geneeskundigen, sportartsen, alternatieve artsen, fysiotherapeuten, diëtisten, ed.

Aangezien VitaK B.V. samenwerkt met de Universiteit Maastricht wijs ik u op de onjuiste en misleidende inhoud van de advertentie en de daarin gepretendeerde werking van de stiffnograph. De gronden worden hieronder kort uiteengezet:

- VitaK B.V. en in het verlengde daarvan Prof. Dr. [naam 1] stellen ten onrechte uitvinder en ontwikkelaar te zijn van de in de advertentie genoemde technologie. De technologie bestond al onder de naam SphygmoCor® en is door Vitak B.V. simpelweg gekopieerd:

- de stiffnograph is niet in staat om de dikte, althans de stevigheid van de bloedvaatwanden in de arm van een patiënt te meten. Als gevolg daarvan kan de stiffnograph ook niet de mate van aderverkalking en -verstijving meten;

- de advertentie insinueert dat de conditie van de vaten en de toestand van hart en vaatziekten kunnen worden vastgesteld door het meten van de pulsaties van de bloedstroom in de kleine bloedvaatjes van de huid bij de vingertop Dit is een zeer onverantwoorde stelling. In meer dan 90% van de gevallen waar het vasculaire systeem faalt, is de oorzaak gelegen bij de kransslagaders. Deze bevinden zich op een halve meter afstand van de arm en de vingertoppen. Er is geen verband tussen de mate van aderverkalking in de arm en de

kransslagaders van een patiënt, waardoor het meten van deze pulsaties niet kan leiden tot de vaststelling van de toestand van hart- en vaatziekten.

De inhoud van de advertentie is onverantwoord en gewoonweg gevaarlijk voor de maatschappij. Deze beweringen worden onder meer gedaan aan natuurgeneeskundige artsen in heel Nederland, waardoor zij op basis van deze onjuiste informatie onjuiste en ongefundeerde stellingen innemen bij hun patiënten. Als gevolg hiervan bieden zij onnodige therapieën aan de patiënten aan en bestaat er het risico dat de patiënten bij bestaande hart- en vaatziekten niet worden doorverwezen. Aan de advertentie liggen bedrijfseconomische motieven ten grondslag.

Ik vertrouw erop dat u, als een gerenommeerde wetenschappelijke instelling, onverwijld het nodige zal doen om deze situatie op te lossen, waaronder in ieder geval het terugroepen van de bijgevoegde advertentie.

Daarnaast menen mijn cliënten dat het de verantwoordelijkheid is van de Universiteit Maastricht om een onderzoek in te stellen naar de bedrijfsactiviteiten van haar dochteronderneming VitaK. Zij gaan er vooralsnog van uit dat (het bestuur van) de Universiteit Maastricht hoegenaamd niet bekend is met de inhoud van de advertentie, waarin de naam en reputatie van de Universiteit Maastricht in verband gebracht wordt met onwetenschappelijke en onverantwoordelijke stellingen betreffende de werking van het aangeboden apparaat.

Ten slotte wijs ik u erop dat het bedrijf dat VitaK als zakenpartner heeft gekozen, Vitals

B.V., indirect, zonder enige wetenschappelijke onderbouwing, voedingssupplementen aanbiedt voor de behandeling van patiënten met ernstige gezondheidsproblemen, zoals ‘hart- en vaatziekten’, ‘diabetici’ en ‘nierpatiënten’. In deze reclamecampagne wordt de Universiteit Maastricht indirect gebruikt om deze ongefundeerde beweringen geloofwaardig te maken.

Aangezien deze marketingcampagne komend weekend gelanceerd wordt, geef ik u in overweging om onverwijld het nodige te doen om de volksgezondheid - en de reputatie van de Universiteit Maastricht - te beschermen.

Ik verzoek u mij op de hoogte stellen van de door u genomen maatregelen, zodat wij niet gedwongen zullen zijn om de NVWA c.q. de Nederlandse overheid te informeren.”.

2.10

Nadat [gedaagde sub 1] tijdens de mondelinge behandeling heeft verklaard dat [gedaagde sub 3] niet één van de “belanghebbenden in de gezondheidszorg” is die hij, [gedaagde sub 1] , vertegenwoordigt met zijn brief van 15 november 2017 (productie 7 dagvaarding), heeft Vitak verklaard dat er bij dit geding vanuit kan worden gegaan dat er geen voor dit geding relevante verbanden bestaan tussen [gedaagde sub 3] en [gedaagde sub 1] .

3 Het geschil

3.1.1

Vitak vordert, nadat zij haar vordering tegen van Dock Legal Experts B.V. heeft ingetrokken, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, zo ver mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

primair

1. gedaagden hoofdelijk veroordeelt het (schriftelijk, digitaal of anderszins) doen van onrechtmatige uitlatingen jegens derden over VitaK in het algemeen en haar product de stiffnograph in het bijzonder met de strekking van de e-mail van [gedaagde sub 3] van 2 november 2017 en de brief van mr. [gedaagde sub 1] van 15 november 2017 of een daarmee vergelijkbare inhoud en strekking met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per overtreding, vermeerderd met € 1.000,- per dag of gedeelte van een dag dat een overtreding voortduurt;

2. gedaagden hoofdelijk veroordeelt binnen 2 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan eiseres een lijst te verstrekken van alle personen aan wie berichten met de strekking van de e-mail van [gedaagde sub 3] van 2 november 2017 en de brief van mr. [gedaagde sub 1] van 15 november 2017 althans een vergelijkbare inhoud en strekking zijn uitgegaan;

3. daarnaast, althans subsidiair, wat [gedaagde sub 1] betreft, hem veroordeelt binnen 2 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis schriftelijk aan eiseres mede te delen de namen en woonplaatsen van degenen namens wie hij de brief van 15 november 2017 aan de Universiteit Maastricht heeft verstuurd, op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per overtreding, vermeerderd met € 1.000,- per dag dat een overtreding voortduurt;

subsidiair

4. elke andere voorziening treft die de voorzieningenrechter in goede justitie passend acht en die recht doet aan de belangen van VitaK.

Primair en subsidiair

5. gedaagden hoofdelijk, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeelt in de kosten van deze procedure, met bepaling dat als deze kosten niet binnen zeven dagen na dagtekening van het in deze te wijzen vonnis worden voldaan, daarover vanaf de achtste dag na dagtekening van het vonnis, wettelijke rente verschuldigd zal zijn;

6. gedaagden hoofdelijk, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeelt in de nakosten als bedoeld in artikel 237 lid 4 Rv tot een bedrag van € 131,- zonder betekening, verhoogd met een bedrag van € 68,- ingeval van betekening, met bepaling dat, als deze kosten niet binnen zeven dagen na de dagtekening van het te wijzen vonnis worden voldaan, daarover vanaf de achtste dag na betekening van het vonnis wettelijke rente is verschuldigd.

3.1.2

Vitak voert hiertoe aan dat de brief van [gedaagde sub 1] van 15 november 2017 suggestief en diffamerend is en Vitak veel ongemak en nodeloze reputatieschade heeft bezorgd. Een aandelentransactie is ten gevolge van de brief vertraagd en er zijn veel extra (advies)kosten gemaakt.

[gedaagde sub 3] , aldus Vitak, is in november 2017 niets minder dan een lastercampagne tegen Vitak gestart, die er kennelijk op is gericht Vitak en haar producten in diskrediet te brengen.

3.2

Gedaagden sub 1 en 3 voeren verweer.

4 De beoordeling

4.1.

[gedaagde sub 3] heeft zijn schriftelijk “verweer kort geding” afgesloten met de woorden dat hij de voorzieningenrechter verzoekt om Vitak te sommeren een aantal nader door hem omschreven handelingen te verrichten. De raadsman van [gedaagde sub 3] heeft bij de mondelinge behandeling uiteindelijk verklaard dat een en ander niet moet worden beschouwd als reconventionele vordering, zodat de voorzieningenrechter deze hele opsomming van door [gedaagde sub 3] nader omschreven handelingen verder kan laten rusten.

4.2.1

Het is in dit kort geding niet voldoende aannemelijk geworden dat [gedaagde sub 3] en/of [gedaagde sub 1] aan andere personen of instanties mededelingen heeft/hebben gestuurd betrekking hebbende op de stiffnograph dan aan de hiervoor onder 2 genoemde personen [naam 2] , Rens Jan Kramer, [naam directeur] , [naam 4] , [naam 5] , [naam 1] en Prof. Dr. [naam 6] en Prof. Dr. [naam 7] . In dit geding kan er dan ook onder meer niet van worden uitgegaan dat de vragen die door IGZ (afdeling medische technologie, inspectie gezondheidszorg en jeugd in oprichting) aan Vitak zijn gesteld, zijn gesteld naar aanleiding van klachten en/of vragen van [gedaagde sub 3] en/of [gedaagde sub 1] aan IGZ. Dit betekent dat de vordering sub 2, inhoudende dat gedaagden een lijst moeten verstrekken van alle personen aan wie berichten met de strekking van de e-mail van [gedaagde sub 3] van 2 november 2017 en de brief van mr. [gedaagde sub 1] van 15 november 2017 althans een vergelijkbare inhoud en strekking zijn uitgegaan, moet worden afgewezen. Het is voorshands namelijk niet voldoende aannemelijk dat er berichten omtrent de stiffnograph aan andere personen zijn gestuurd dan de hiervoor in deze rechtsoverweging genoemde personen.

4.2.2

Er is één uitzondering op hetgeen hiervoor in rov. 4.2.1 is vermeld, en wel de door [gedaagde sub 1] zelf overgelegde door hem aan de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) gestuurde klachtbrief van 24 november 2017 over de stiffnograph (productie 1 [gedaagde sub 1] ). De vordering tot het verstrekken van een lijst kan echter ook niet op grond van deze brief worden toegewezen. De betreffende brief en de adressant daarvan is nu immers bekend bij Vitak en, zo herhaalt de voorzieningenrechter, dat andere personen door [gedaagde sub 1] van een en ander op de hoogte zijn gesteld, is onvoldoende aannemelijk geworden.

4.3.1

Gelet op hetgeen in rov. 2.10 hiervoor is vastgesteld, kan er in dit geding van worden uitgegaan dat er geen relevante verbanden bestaan tussen [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 3] . De voorzieningenrechter zal om die reden de ingestelde vorderingen voor zover nog niet beoordeeld, per gedaagde afzonderlijk beoordelen.

Tijdens de mondelinge behandeling heeft de gemachtigde van [gedaagde sub 3] verklaard dat er mogelijk sprake is van een communicatiestoring tussen partijen. [gedaagde sub 3] is, naar eigen zeggen, niet van plan geweest noch is hij van plan om andere mensen of instanties te benaderen omtrent de stiffnograph dan de mensen die zijn genoemd in het hiervoor vermelde e-mailverkeer. De mogelijk als dreigend ervaren woorden in zijn bericht van 20 februari 2018 (rov. 2.8), heeft hij niet zo gemeend noch heeft hij hieraan uitvoering willen geven, aldus de raadsman verder. Desgevraagd heeft de raadsman verklaard wat dit betreft geen bezwaar te hebben tegen toewijzing van de vordering voor zover inhoudende, kort gezegd, dat [gedaagde sub 3] zich dient te onthouden van onrechtmatige uitlatingen jegens derden over VitaK in het algemeen en haar product de stiffnograph in het bijzonder. De raadsman van [gedaagde sub 3] heeft hierbij ook gewezen op de e-mailcorrespondentie voor zover daarin door [gedaagde sub 3] al is vermeld dat hij geen acties heeft ondernomen vooral omdat de reclameteksten zijn verbeterd en het volgens hem vaststaande feit dat Vitak wel misleidend bezig is en/of was, maar dat hij, [gedaagde sub 3] al had besloten dat dit een zaak is voor de overheid, en dat hij sinds begin november niet meer naar de zaak had gekeken (zie rov. 2.8).

Gelet op deze uitlatingen van de raadsman van [gedaagde sub 3] , ligt de vordering sub 1 ten opzichte van hem voor toewijzing gereed, maar alleen voor zover betrekking hebbende op de stiffnograph. In dit geding is immers alleen sprake van dit product. De gevorderde dwangsom is bovenmatig en zal daarom worden gematigd en gemaximeerd.

4.4

Alvorens vordering sub 1 kan worden toegewezen ten opzichte van [gedaagde sub 1] , moet voorshands komen vast te staan dat hij met het schrijven van de brief van 15 november 2017 ten opzichte van Vitak een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Indien die brief niet als een onrechtmatige daad ten opzichte van Vitak kan worden gekwalificeerd, bestaat er geen grondslag voor toewijzing van het gevorderde verbod.

De brief van 15 november 2017 is gericht aan twee hoogleraren die werkzaam zijn aan de Universiteit Maastricht op of mede op het vakgebied dat zich bezighoudt met de bloedvaten in het menselijk lichaam. De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat een apparaat als de stiffnograph, volgens de als productie 8 bij dagvaarding overgelegde advertentie een apparaat dat “de elasticiteit van de bloedvaten” bepaalt, daarmee binnen het onderzoeksgebied van deze hoogleraren valt. In de brief wordt beargumenteerd uiteengezet waarom volgens [gedaagde sub 1] de stiffnograph kort gezegd gevaarlijk is of kan zijn. Dat met de alleen aan de twee hoogleraren gestuurde brief meer is bedoeld dan een wetenschappelijk debat aan te vangen, zorg te uiten en/of antwoorden te krijgen over de juistheid van de inhoud van de betreffende advertentie, blijkt niet uit die brief. De toon in de brief is niet zozeer grievend als wel zeer bezorgd. De punten waarover de zorg zich uitstrekt, zijn concreet vermeld. De brief kan wat dit betreft niet suggestief worden genoemd. De voorzieningenrechter ziet dan ook niet hoe deze alleen aan twee met name genoemde hoogleraren gerichte en gestuurde brief ten opzicht van Vitak kan worden aangemerkt als een handeling die in strijd is met hetgeen [gedaagde sub 1] volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

De voorzieningenrechter voegt hier nog aan toe dat is gesteld noch gebleken waarom voor [gedaagde sub 1] voorzienbaar was dat (één van) de twee hoogleraren juist dat zouden doen met de brief wat hij juist niet heeft gedaan: ruchtbaarheid geven aan de buitenwereld van de bedenkingen die de klanten van [gedaagde sub 1] hebben omtrent de stiffnograph. De conclusie is dan ook dat [gedaagde sub 1] met de aan de twee hoogleraren gerichte brief geen onrechtmatigde daad heeft gepleegd. Er is dan ook geen grondslag waarop het jegens hem gevorderde kan worden toegewezen.

Zo Vitak haar vordering ook heeft willen gronden op de brief van [gedaagde sub 1] aan de NVWA, heeft hetzelfde te gelden: het staat een bezorgde burger vrij om zijn zorgen omtrent een medisch apparaat te uiten op een wijze als in die brief verwoord bij het betreffende overheidsorgaan.

Gelet op al het vorenstaande bestaat er evenmin een grondslag waarop het onder 3 gevorderde kan worden toegewezen.

4.5

In het geding tussen Vitak en [gedaagde sub 3] worden beide partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk gesteld, zodat de proceskosten tussen hen zullen worden gecompenseerd.

In het geding tussen Vitak en [gedaagde sub 1] heeft Vitak te gelden als in het ongelijk gesteld, zodat zij zal worden veroordeeld in de proceskosten tussen hen gevallen. Deze worden aan de zijde van [gedaagde sub 1] begroot op € 1.107,- (€ 291,- griffierecht en € 816,- salaris advocaat). De nakosten en rente zullen worden toegewezen als in het dictum vermeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1

veroordeelt [gedaagde sub 3] om het (schriftelijk, digitaal of anderszins) doen van onrechtmatige uitlatingen jegens derden over VitaK en haar product de stiffnograph met de strekking van de e-mail van [gedaagde sub 3] van 2 november 2017 of een daarmee vergelijkbare inhoud en strekking met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, op verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- per overtreding, vermeerderd met € 500,- per dag of gedeelte van een dag dat een overtreding voortduurt met een maximum van € 100.000,-;

5.2

compenseert de kosten van dit geding tussen Vitak en [gedaagde sub 3] aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

5.3

wijst af de vorderingen van Vitak ingesteld tegen [gedaagde sub 1] ;

5.4

veroordeelt Vitak in de kosten van dit geding tussen haar en [gedaagde sub 1] , voor zover gerezen aan de zijde van [gedaagde sub 1] begroot op € 1.107,- vermeerderd met de nakosten als bedoeld in artikel 237 lid 4 Rv tot een bedrag van € 131,- zonder betekening, verhoogd met een bedrag van € 68,- ingeval van betekening, met bepaling dat, als deze kosten niet binnen zeven dagen na de dagtekening van het te wijzen vonnis worden voldaan, daarover vanaf de achtste dag na betekening van het vonnis wettelijke rente is verschuldigd;

5.5

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

5.6

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.R. Sijmonsma en in het openbaar uitgesproken.1

1 type: JRS coll: