Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:2084

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
28-02-2018
Datum publicatie
05-03-2018
Zaaknummer
6216822 \ CV EXPL 17-6463
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wanneer een kampeervoertuig gedurende meerdere jaren aaneengesloten op dezelfde plek staat, is dan sprake van een vaste staanplaats (niet zijnde een seizoensplaats), ondanks dat de camping gedurende een aantal maanden per jaar gesloten is? Ja.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6216822 \ CV EXPL 17-6463

Vonnis van de kantonrechter van 28 februari 2018

in de zaak van:

[eisende partij] ,

wonend te [woonplaats eisende partij] ,

eisende partij,

verder te noemen [eisende partij]

gemachtigde mr. C.B. Ernst (ARAG),

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COMFORT PARCS WEERT B.V., t.h.o.d.n. IJZERENMAN,

statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Soest,

gedaagde partij,

verder te noemen Comfort Parcs,

gemachtigde mr. K. Roderburg.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding;

 • -

  de conclusie van antwoord;

 • -

  de conclusie van repliek;

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil

2.1.

[eisende partij] vordert – samengevat – veroordeling van Comfort Parcs tot betaling van € 1.482,00, vermeerderd met rente en (incasso)kosten.

2.2.

Comfort Parcs betwist uitdrukkelijk en gemotiveerd de stellingen van [eisende partij] .

3 De beoordeling

3.1.

Partijen zijn verdeeld over de volgende twee vragen:

 • -

  zijn de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen (hierna de Recron-voorwaarden) van toepassing op de overeenkomst tussen partijen?

 • -

  betreft de door [eisende partij] gehuurde plaats een vaste plaats of een seizoenplaats?

3.2.

De meest logische volgorde om tot beantwoording van voormelde vragen te komen, is om eerst te beoordelen of sprake is van een vaste – of seizoenplaats. Immers, voor het geval geoordeeld wordt dat sprake is van een seizoenplaats, is niet meer relevant of de Recron-voorwaarden van toepassing zijn, nu deze, waarop [eisende partij] zich beroept, enkel van toepassing zijn op de vaste plaatsen.

3.3.

Vast staat dat [eisende partij] de staplaats, die zij per 15 april 2016 heeft ontruimd, reeds vanaf 2004 huurde en dat het kampeermiddel van [eisende partij] al die tijd niet is verplaatst.

Vast staat ook dat de camping gedurende de maanden november tot en met maart gesloten is en haar huurders geen gebruik van de camping en/of hun kampeermiddel kunnen maken.

Comfort Parcs stelt zich daarbij op het standpunt dat uit service-overwegingen richting haar huurders de kampeermiddelen het gehele jaar mogen blijven staan, doch dat zij slechts voor de maanden april tot en met oktober standgeld betalen.

3.4.

De kantonrechter is van oordeel dat niet anders kan worden geoordeeld dan dat sprake is van een vaste plaats. Daartoe overweegt hij als volgt.

De omstandigheid dat het kampeermiddel gedurende 13 à 14 jaren niet verplaatst is/behoefde te worden is een sterke indicatie dat er sprake is van een vaste plaats, hetgeen ook aansluit bij de formulering in de Recron-voorwaarden waarin sprake is van “een plaats die is ingericht om gedurende het gehele jaar een kampeermiddel te plaatsen (ongeacht de periode van gebruik, echter zonder dat er van permanent verblijf sprake is)”.

Dat ondanks deze indicatie toch sprake is van niet een vaste plaats is in het licht van dit alles onvoldoende onderbouwd gesteld. Een seizoenplaats is immers, onweersproken, een plaats die gedurende tenminste drie en ten hoogste acht maanden beschikbaar is voor het kampeermiddel. Het staat vast dat de standplaats van [eisende partij] gedurende het gehele jaar beschikbaar was voor het kampeermiddel van [eisende partij] .

Comfort Parcs verwijst ook zelf naar het ‘algemeen reglement van De IJzeren Man’. Artikel 5.5. van dit reglement bepaalt dat een huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar en bij geen tussentijdse opzegging de huurovereenkomst automatisch wordt verlengd voor één jaar. Welke voorwaarden dan ook van toepassing zouden zijn, waarover later meer, gaat Comfort Parcs zelf ook uit van jaarovereenkomsten, althans langer dan acht maanden, en dus vaste plaatsen.

Nu de door [eisende partij] gehuurde plaats gedurende het hele jaar voor het kampeermiddel van [eisende partij] beschikbaar was, is sprake van een vaste plaats.

3.5.

Vervolgens dient beantwoord te worden de vraag of de Recron-voorwaarden op de overeenkomst tussen partij van toepassing zijn.

3.6.

Comfort Parcs betwist uitdrukkelijk de stelling van [eisende partij] dat de Recron-voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn. Gelet op deze uitdrukkelijke betwisting en het door [eisende partij] gedane bewijsaanbod zal de kantonrechter [eisende partij] toelaten tot het leveren van bewijs – met alle middelen die de wet daarvoor biedt - van feiten en omstandigheden waaruit valt af te leiden dat de Recron-voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

3.7.

In afwachting van de bewijslevering zal de kantonrechter iedere verdere beslissing aanhouden.

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

laat [eisende partij] toe bewijs te leveren van feiten en omstandigheden waaruit valt af te leiden dat:

- op de tussen partijen gesloten overeenkomst de Recron-voorwaarden van toepassing zijn,

4.2.

bepaalt - voor het geval dat [eisende partij] getuigen wil doen horen - dat de getuigenverhoren zullen worden gehouden door mr. A.H.M.J.F. Piëtte in het gerechtsgebouw te Roermond aan de Willem II Singel 67 op een nader te bepalen dag en uur,

4.3.

bepaalt dat partijen bij de getuigenverhoren in persoon aanwezig moeten zijn,

4.4.

verwijst de zaak naar de rolzitting van 14 maart 2018 voor opgave van de namen, voornamen, leeftijd, beroep en woon- of verblijfplaats van de te horen getuigen en voor opgave van de verhinderdata van beide partijen, hun gemachtigden en de getuigen en voor het geval [eisende partij] op andere wijze dan middels het horen van getuigen (eventueel ook) bewijs wenst te leveren (tevens) voor uitlating [eisende partij] cq. overlegging stukken door [eisende partij] . Wellicht ten overvloede wijst de kantonrechter er op dat de partij die de getuige(n) wenst te doen horen, zelf voor de aanwezigheid van deze getuige(n) dient zorg te dragen,

4.5.

bepaalt tevens dat indien [eisende partij] op voornoemde rolzitting geen opgave doet noch op andere wijze bewijs bijbrengt, de zaak op vonnis zal worden gesteld,

4.6.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M.J.F. Piëtte en in het openbaar uitgesproken.

type: ksf

coll: