Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:1287

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
08-02-2018
Datum publicatie
08-02-2018
Zaaknummer
03/661136-14, 03/866136-15 (ttz gev), 03/866137-15 (ttz gev), 03/661240-15 (ttz gev) en 03/661242-16 (ttz gev)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Ontslag van alle rechtsvervolging, omdat verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JGz 2018/32 met annotatie van Steeghs, G.
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummers: 03/661136-14, 03/866136-15 (ttz gev), 03/866137-15 (ttz gev),

03/661240-15 (ttz gev) en 03/661242-16 (ttz gev)

Tegenspraak (gemachtigde raadsman)

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 8 februari 2018

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens verdachte] ,

verblijvende in de Vincent van Gogh kliniek voor GGZ te 5803 DN Venray , D'n Herk 2 .

De verdachte wordt bijgestaan door mr. A.C.J. Lina, advocaat, kantoorhoudende te Venlo.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 25 januari 2018. De verdachte is niet verschenen. Wel is verschenen haar gemachtigde raadsman. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

parketnummer 03/661136-14

feit 1: brand heeft gesticht in een kamer van het pand aan de [adres 1] te Venlo ( [naam organisatie 1] ), waardoor personen of goederen in gevaar werden gebracht;

feit 2: brand heeft gesticht in een kamer van het pand aan de [adres 1] te Venlo ( [naam organisatie 1] ), waardoor personen of goederen in gevaar werden gebracht;

feit 3: [slachtoffer 1] heeft mishandeld;

feit 4: [slachtoffer 2] heeft mishandeld;

feit 5: [slachtoffer 3] heeft mishandeld;

feit 6: [slachtoffer 4] heeft mishandeld;

feit 7: [slachtoffer 5] heeft mishandeld;

feit 8: [slachtoffer 5] heeft mishandeld;

parketnummer 03/866136-15:

brand heeft gesticht in een kamer van het pand aan de [adres 2] te Eindhoven ( [naam organisatie 2] ), waardoor personen of goederen in gevaar werden gebracht;

parketnummer 03/866137-15:

feit 1: [slachtoffer 6] heeft mishandeld;

feit 2: heeft geprobeerd [slachtoffer 7] zwaar lichamelijk letsel toe te brengen dan wel [slachtoffer 7] heeft bedreigd;

feit 3: heeft geprobeerd [slachtoffer 8] zwaar lichamelijk letsel toe te brengen dan wel [slachtoffer 8] heeft bedreigd;

parketnummer 03/661240-15

feit 1: brand heeft gesticht in een kamer van het pand aan de [adres 3] te Venray ( [naam organisatie 3] ), waardoor personen of goederen in gevaar werden gebracht;

feit 2: [slachtoffer 9] heeft mishandeld;

feit 3: [slachtoffer 10] heeft mishandeld;

parketnummer 03/661242-16:

feit 1: [slachtoffer 5] heeft mishandeld;

feit 2: [slachtoffer 4] heeft mishandeld.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie en de raadsman hebben zich op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het onder parketnummer 03/866137-15 onder 2 primair en onder 3 primair en subsidiair ten laste gelegde. Alle overige feiten kunnen volgens hen wettig en overtuigend bewezen worden geacht.

3.2

Het oordeel van de rechtbank

3.2.1

Bewijsmiddelen en overwegingen inzake parketnummer 03/661136-14 1

Vrijspraakoverwegingen ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte op 19 december 2012 in Venlo [slachtoffer 2] heeft mishandeld, nu uit het dossier blijkt dat deze mishandeling in Venray plaats heeft gevonden. Nu de tenlastelegging een onjuiste pleegplaats bevat, dient verdachte van het onder 4 ten laste gelegde te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van de overige ten laste gelegde feiten

Evenals de officier van justitie en de verdediging acht de rechtbank het onder 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte bij de politie de feiten heeft bekend en haar raadsman geen bewijsverweer heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de aangiften van [naam medewerker van naam organisatie 1] , namens het [naam organisatie 1] te Venlo;2

- de aangifte van [slachtoffer 1] en de verklaring van de getuige [getuige 1] ;3

- de aangifte van [slachtoffer 3] ;4

- de aangifte van [slachtoffer 4] ;5

- de aangiften van [slachtoffer 5] ;6

- de verklaring van de verdachte.7

3.2.2

Bewijsmiddelen en overwegingen inzake parketnummer 03/866136-15 8

Evenals de officier van justitie en de verdediging acht de rechtbank het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte bij de politie het feit heeft bekend en haar raadsman geen bewijsverweer heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de aangifte van [naam medewerker van naam organisatie 2] namens [naam organisatie 2] te Eindhoven;9

- het aanvullend proces-verbaal bevindingen in verband met gevaarzetting brandstichting;10

- de verklaring van de verdachte.11

3.2.3

Bewijsmiddelen en overwegingen inzake parketnummer 03/866137-15 12

Vrijspraakoverwegingen ten aanzien van het onder 2 en 3 ten laste gelegde

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte op 16 oktober 2012 heeft geprobeerd [slachtoffer 7] (feit 2) respectievelijk [slachtoffer 8] (feit 3) zwaar lichamelijk letsel toe te brengen (primair) dan wel [slachtoffer 7] respectievelijk [slachtoffer 8] heeft bedreigd (subsidiair). De rechtbank overweegt daartoe dat, hoewel uit het dossier blijkt dat verdachte een bord richting [slachtoffer 7] respectievelijk een koekenpan richting [slachtoffer 8] heeft gegooid, deze respectieve handeling niet de aanmerkelijke kans oplevert dat [slachtoffer 7] dan wel [slachtoffer 8] als gevolg daarvan zwaar lichamelijk letsel zouden oplopen. De rechtbank weet immers niets van de aard en het gewicht van het betreffende bord en de koekenpan en op welke afstand verdachte zich van [slachtoffer 7] respectievelijk [slachtoffer 8] bevond toen zij met deze spullen gooide. In het verlengde daarvan acht de rechtbank dan ook dat evenmin sprake is van een bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht dan wel met zware mishandeling.

Verdachte zal daarom worden vrijgesproken van het onder 2 (primair en subsidiair) en onder 3 (primair en subsidiair) ten laste gelegde.

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde

Evenals de officier van justitie en de verdediging acht de rechtbank het onder 1 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte bij de politie het feit heeft bekend en haar raadsman geen bewijsverweer heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de aangifte van [slachtoffer 6] ;13

- de verklaring van de verdachte.14

3.2.4

Bewijsmiddelen en overwegingen inzake parketnummer 03/661240-15

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde 15

Evenals de officier van justitie en de verdediging acht de rechtbank het onder 1 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte bij de politie het feit heeft bekend en haar raadsman geen bewijsverweer heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de aangifte van [naam medewerker van naam organisatie 3] , namens het [naam organisatie 3] te Venray;16

- de verklaring van de verdachte.17

Ten aanzien van het onder 2 en 3 ten laste gelegde 18

Evenals de officier van justitie en de verdediging acht de rechtbank het onder 2 en 3 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte bij de politie de feiten heeft bekend en haar raadsman geen bewijsverweer heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de aangifte van [slachtoffer 9] ;19

- de aangifte van [slachtoffer 10] ;20

- de verklaring van de verdachte.21

3.2.5.

Bewijsmiddelen en overwegingen inzake parketnummer 03/661242-16: 22

Evenals de officier van justitie en de verdediging acht de rechtbank het onder 1 en 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte bij de politie de feiten heeft bekend en haar raadsman geen bewijsverweer heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de aangifte van [slachtoffer 5] ;23

- de aangifte van [slachtoffer 4] ;24

- de verklaring van de verdachte.25

3.3

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat verdachte

parketnummer 03/661136-14:

1.

op 14 augustus 2011 te Venlo opzettelijk brand heeft gesticht in een kamer van een pand gelegen aan de [adres 1] , op het terrein van het [naam organisatie 1] , immers heeft verdachte toen aldaar opzettelijk open vuur in aanraking gebracht met een plastic zak, inhoudende kledingstukken, ten gevolge waarvan brand is ontstaan en die plastic zak en die kledingstukken geheel of gedeeltelijk zijn verbrand,

- terwijl daarvan levensgevaar voor de zich in dat pand bevindende personen, en

- terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen, te weten de overige in dat pand aanwezige goederen,

te duchten was;

2.

op 25 augustus 2011 te Venlo opzettelijk brand heeft gesticht in een kamer van een pand gelegen aan de [adres 1] , op het terrein van het [naam organisatie 1] , immers heeft verdachte toen aldaar opzettelijk open vuur in aanraking gebracht met een sporttas, inhoudende papier en kledingstukken, ten gevolge waarvan brand is ontstaan en die sporttas en dat papier en die kledingstukken geheel of gedeeltelijk zijn verbrand,

- terwijl daarvan levensgevaar voor de zich in dat pand bevindende personen, en

- terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen, te weten de overige in dat pand aanwezige goederen,

te duchten was;

3.

op 19 augustus 2012 te Venlo opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 1] ) heeft geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden;

5.

op 8 februari 2013 te Venray opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 3] ) heeft getrapt, waardoor deze letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden;

6.

op 13 februari 2013 te Venray opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 4] ) heeft geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden;

7.

op 1 december 2013 te Venray opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 5] ) heeft geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden;

8.

op 6 januari 2014 te Venray opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 5] ) heeft geslagen en geschopt, waardoor deze letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden;

parketnummer 03/866136-15

op 4 december 2012 in de gemeente Eindhoven opzettelijk brand heeft gesticht in een kamer van een pand gelegen aan de [adres 2] op het terrein van de [naam organisatie 2] , immers heeft verdachte toen aldaar opzettelijk een aansteker in aanraking gebracht met kledingstukken, ten gevolge waarvan brand is ontstaan en die kledingstukken en een stoel en een bureau en een vloer geheel of gedeeltelijk zijn verbrand,

- terwijl daarvan levensgevaar voor de zich in dat pand bevindende personen, en

- terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen, te weten de overige in dat pand aanwezige goederen,

te duchten was;

parketnummer 03/866137-15

1.

op 15 oktober 2012 te Eindhoven opzettelijk een persoon, te weten [slachtoffer 6] , heeft mishandeld door

- te slaan in het gezicht van die [slachtoffer 6] en

- te schoppen tegen het lichaam van die [slachtoffer 6] en

- te trekken aan de hoofdharen van die [slachtoffer 6] en

- een sigaret in de nek van die [slachtoffer 6] te drukken,

waardoor deze letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden;

parketnummer 03/661240-15

1.

op 30 juni 2015 in de gemeente Venray opzettelijk brand heeft gesticht in een kamer van een pand, gelegen aan [adres 3] , op het terrein van het [naam organisatie 3] , door open vuur in aanraking te brengen met een kartonnen doos en tijdschriften, ten gevolge waarvan brand is ontstaan en die kartonnen doos en die tijdschriften geheel of gedeeltelijk zijn verbrand;

2.

op 18 september 2014 in de gemeente Venray [slachtoffer 9] heeft mishandeld door deze in het gezicht te slaan;

3.

op 24 januari 2015 in de gemeente Venray [slachtoffer 10] heeft mishandeld door deze tegen het oor te slaan;

parketnummer: 03/661242-16

1.

op 21 april 2016 te Venray [slachtoffer 5] heeft mishandeld door deze te schoppen;

2.

op 30 mei 2016 te Venray [slachtoffer 4] heeft mishandeld door deze te slaan.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

parketnummer 03/661136-14

feiten 1 en 2: opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan levensgevaar voor een ander en gemeen gevaar voor goederen te duchten is;

feiten 3, 5, 6, 7 en 8: mishandeling;

parketnummer 03/866136-15:

opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan levensgevaar voor een ander en gemeen gevaar voor goederen te duchten is;

parketnummer 03/866137-15:

feit 1: mishandeling;

parketnummer 03/661240-15

feit 1: opzettelijk brand stichten;

feiten 2 en 3: mishandeling;

parketnummer 03/661242-16:

feiten 1 en 2: mishandeling.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

Door psychiater prof. dr. J.W. Hummelen en psycholoog drs. S. Labrijn is op

12 oktober 2016 een rapportage opgemaakt over verdachte. De deskundigen concluderen dat bij verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis in de zin van een recidiverende, ernstige depressieve stoornis. Hiervan was tevens sprake ten tijde van het ten laste gelegde. De depressieve stoornis leidt bij verdachte tot agitatie, prikkelbaarheid en het onvermogen om met spanning en prikkels om te gaan. De stoornis leidt tevens tot dwanggedachten gepaard gaande met sterke angstgevoelens, die weer leiden tot een voortdurend opkomen van de gedachte te moeten slaan of ander wederrechtelijk gedrag te vertonen, zoals brandstichten. Door de stoornis kan verdachte de gevolgen van haar gedrag beperkt overzien en bestaat er een onvermogen om haar (agressieve) impulsen te controleren. Verdachte beseft dat haar gedrag niet toelaatbaar is, maar haar remmingen voortvloeiend uit de stoornis schieten te kort. De deskundigen adviseren om verdachte ten tijde van het plegen van de tenlastegelegde feiten als ontoerekeningsvatbaar te beschouwen.

Zowel de officier van justitie als de raadsman hebben betoogd dat uit moet worden gegaan van deze informatie en dat verdachte als volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden beschouwd. De rechtbank deelt de opvatting van de officier van justitie en de raadsman.

De rechtbank acht verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar voor hetgeen de rechtbank bewezen heeft verklaard. Dit betekent dat verdachte daarvoor niet strafbaar is en dat zij zal worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Met de officier van justitie en de raadsman acht de rechtbank geen termen aanwezig om aan verdachte de door de deskundigen geadviseerde maatregel van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht op te leggen. Daartoe overweegt de rechtbank dat verdachte al enkele jaren op basis van de Wet BOPZ in een psychiatrisch ziekenhuis ( het Vincent van Gogh Instituut te Venray ) is opgenomen. De machtiging tot voortgezet verblijf van verdachte in dit (of een ander) psychiatrisch ziekenhuis is iets meer dan een jaar geleden, op 24 januari 2017, verleend voor de duur van maximaal twee jaren. Sedert augustus 2016 is er volgens de behandelend psychiater van verdachte – als gevolg van wijziging van haar medicatie – een duidelijk opgaande lijn merkbaar. De rechtbank wil deze positieve verandering in de geestelijke toestand van verdachte niet doorkruisen door haar nu te laten overplaatsen naar een andere afdeling binnen het Vincent van Gogh Instituut of naar een ander psychiatrisch ziekenhuis. Volgens haar begeleiders zou dit ook de huidige stabiliteit van verdachte ernstig verstoren.

6 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 57, 157 en 300 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

7 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt de verdachte vrij van het onder parketnummer 03/661136-14 onder 4 alsmede het onder parketnummer 03/866137-15 onder 2 en 3 primair en subsidiair tenlastegelegde;

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.3 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte ter zake de bewezenverklaarde feiten niet strafbaar en ontslaat haar van alle rechtsvervolging.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.F.J. Aalderink, voorzitter, mr. A.K. Kleine en

mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer, rechters, in tegenwoordigheid van

mr. H.M.E. de Beukelaer, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 8 februari 2018.

Mr. W.F.J. Aalderink is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

Parketnummer 03/661136-14:

1. zij op of omstreeks 14 augustus 2011 te Venlo opzettelijk brand heeft gesticht in een kamer van een pand gelegen aan de [adres 1] , op het terrein van het [naam organisatie 1] , immers heeft verdachte toen aldaar opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met een plastic zak, inhoudende één of meer kledingstuk(ken), althans met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan brand is ontstaan en/of die plastic zak en/of die kleding(stukken) geheel of gedeeltelijk is/zijn verbrand

- terwijl daarvan levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander of anderen, te weten voor de/een zich in dat pand en/of (een) omliggende pand(en) bevindende perso(o)n(en) en/of

- terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen, te weten die plastic zak en/of die kleding(stukken) en/of de overige in dat pand aanwezige goederen en/of die kamer en/of dat pand en/of (een) omliggende pand(en) te duchten was;

2.

zij op of omstreeks 25 augustus 2011 te Venlo opzettelijk brand heeft gesticht in een kamer van een pand gelegen aan de [adres 1] , op het terrein van het [naam organisatie 1] , immers heeft verdachte toen aldaar opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met een sporttas, inhoudende papier en/of één of meer kledingstuk(ken), althans met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan brand is ontstaan en/of die sporttas en/of dat papier en/of die kleding(stukken) geheel of gedeeltelijk is/zijn verbrand

- terwijl daarvan levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander of anderen, te weten voor de/een zich in dat pand en/of (een) omliggende pand(en) bevindende perso(o)n(en) en/of

- terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen, te weten die sporttas en/of dat papier en/of die kleding(stukken) en/of de overige in dat pand aanwezige goederen en/of die kamer en/of dat pand en/of (een) omliggende pand(en) te duchten was;

3.

zij op of omstreeks 19 augustus 2012 te Venlo opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 1] ), heeft geslagen/gestompt, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

4.

zij op of omstreeks 19 december 2012 te Venlo opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 2] ), heeft geslagen/gestompt, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

5.

zij op of omstreeks 8 februari 2013 te Venray opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 3] ), heeft getrapt/geschopt, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

6.

zij op of omstreeks 13 februari 2013 te Venray opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 4] ), heeft geslagen/gestompt, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

7.

zij op of omstreeks 1 december 2013 te Venray opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 5] ), heeft geslagen/gestompt en/of geschopt/getrapt, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

8.

zij op of omstreeks 6 januari 2014 te Venray opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 5] ), heeft geslagen/gestompt en/of geschopt/getrapt, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

Parketnummer 03/866136-15

zij op of omstreeks 4 december 2012 in de gemeente Eindhoven, althans in het arrondissement 's Hertogenbosch, opzettelijk brand heeft gesticht in een kamer van een pand gelegen aan de [adres 2] op het terrein van de [naam organisatie 2] , immers heeft verdachte toen aldaar opzettelijk een aansteker, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met één of meer kledingstuk(ken), althans met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan brand is ontstaan en/of dat/die kledingstuk(ken) en/of ene stoel en/of een bureau en/of een vloer geheel of gedeeltelijk is/zijn verbrand, terwijl daarvan levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor - een ander of anderen, te weten voor de/een in dat pand en/of (een) omliggende pand(en) bevindende perso(o)n(en) en/of terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen, te weten voor - dat/die kledingstk(ken) en/of een stoel en/of een bureau en/of een vloer en/of de overige in dat pand aanwezige goederen en/of - die kamer en/of dat pand en/of (een) omliggende pand(en), te duchten was.

Parketnummer 03/866137-15

1.

zij op of omstreeks 15 oktober 2012 te Eindhoven opzettelijk een persoon, te weten [slachtoffer 6] , heeft mishandeld door

- te slaan en/of te stompen in het gezicht, althans op/tegen het hoofd, van die [slachtoffer 6] en/of

- te schoppen en/of te trappen op/tegen het lichaam van die [slachtoffer 6] en/of

- te trekken en/of te rukken aan de (hoofd)haren van die [slachtoffer 6] en/of

- een sigaret in/tegen de nek van die [slachtoffer 6] te drukken, althans te houden,

waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

2.

zij op of omstreeks 16 oktober 2012 te Eindhoven ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer 7] , opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet een bord naar, althans in de richting, van die [slachtoffer 7] heeft gegooid, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

zij op of omstreeks 16 oktober 2012 te Eindhoven [slachtoffer 7] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte toen daar opzettelijk dreigend

- een bord naar, althans in de richting van, die [slachtoffer 7] gegooid en/of

- een bord aan die [slachtoffer 7] voorgehouden, althans getoond;

3.

zij op of omstreeks 16 oktober 2012 te Eindhoven ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer 8] , opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet een pan naar, althans in de richting van, die [slachtoffer 8] heeft gegooid, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

zij op of omstreeks 16 oktober 2012 te Eindhoven [slachtoffer 8] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte toen daar opzettelijk dreigend

- een pan naar, althans in de richting van, die [slachtoffer 8] gegooid en/of

- een pan aan die [slachtoffer 8] voorgehouden, althans getoond.

Parketnummer: 03/661242-16

1.

zij op of omstreeks 21 april 2016 te Venray [slachtoffer 5] heeft mishandeld door deze te schoppen;

2.

zij op of omstreeks 30 mei 2016 te Venray [slachtoffer 4] heeft mishandeld door deze te slaan en/of te stompen.

Parketnummer 03/661240-15

1.

zij op of omstreeks 30 juni 2015 in de gemeente Venray opzettelijk brand heeft gesticht in een kamer van een pand, gelegen aan [adres 3] , op het terrein van het [naam organisatie 3] door open vuur in aanraking te brengen met een kartonnen doos en/of een of meerdere tijdschriften, althans met een brandbare stof,

ten gevolge waarvan brand is ontstaan en/of die kartonnen doos en/of die/dat

tijdschrift(en) geheel of gedeeltelijk is/zijn verbrand

- terwijl daarvan levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor

een ander of anderen, te weten voor de/een zich in dat pand en/of (een)

omliggende pand(en) bevindende perso(o)n(en) en/of

- terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen, te weten die kartonnen doos en/of

die/dat tijdschrift(en) en/of de overige in dat pand aanwezige goederen en/of

die kamer en/of dat pand en/of (een) omliggende pand(en) te duchten was;

2.

zij op of omstreeks 18 september 2014 in de gemeente Venray [slachtoffer 9] heeft mishandeld door deze in het gezicht te slaan;

3.

zij op of omstreeks 24 januari 2015 in de gemeente Venray [slachtoffer 10] heeft mishandeld door deze tegen het oor te slaan.

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie Regio Limburg Noord, District Venray, Basiseenheid Venray, proces-verbaalnummer PL2351-2014001575, gesloten d.d. 15 januari 2014, doorgenummerd van bijlage 1 tot en met bijlage 28.

2 Proces-verbaal van aangifte d.d. 18 augustus 2011, bijlage 8 en proces-verbaal van aangifte d.d. 26 augustus 2011, bijlage 10.

3 Proces-verbaal van aangifte d.d. 27 augustus 2012, bijlage 12 en het proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 13 november 2013, bijlage 14.

4 Proces-verbaal van aangifte d.d. 12 februari 2013, bijlage 19.

5 Proces-verbaal van aangifte d.d. 6 maart 2013, bijlage 23.

6 Proces-verbaal van aangifte d.d. 17 december 2013, bijlage 25 en proces-verbaal van aangifte d.d. 9 januari 2014, bijlage 28.

7 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 9 januari 2014, bijlage 6.

8 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Eindhoven Woensel Noord, proces-verbaalnummer PL2209-2012178487, gesloten d.d. 11 januari 2013, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 20.

9 Proces-verbaal van aangifte d.d. 4 december 2012, pagina’s 4 en 5.

10 Aanvullend proces-verbaal van bevindingen in verband met gevaarzetting brandstichting d.d. 12 september 2013, procesverbaalnummer PL2219-2012178487-5, geen deeluitmakend van de doornummering.

11 Proces-verhoor van verdachte d.d. 9 januari 2013, pagina 11.

12 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Regionaal Flexteam, proces-verbaalnummer PL2204-2012154862, gesloten d.d. 19 oktober 2012, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 24.

13 Proces-verbaal van aangifte d.d. 16 oktober 2012, pagina’s 5 en 6.

14 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 16 oktober 2012, pagina 22.

15 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie Eenheid Limburg, District Noord- en Midden Limburg, Basisteam Venray/Gennep, proces-verbaalnummer PL2300-2015142110, gesloten d.d. 3 november 2015, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 11.

16 Proces-verbaal van aangifte d.d. 29 juli 2015, pagina 3a.

17 Proces-verhoor van verdachte d.d. 29 september 2015, pagina 9.

18 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie Eenheid Limburg, District Noord- en Midden Limburg, Basisteam Venray/Gennep, proces-verbaalnummer PL2300-2015036148, gesloten d.d. 26 februari 2015, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 10.

19 Proces-verbaal van aangifte d.d. 25 september 2014, pagina 4.

20 Proces-verbaal van aangifte d.d. 24 februari 2015, pagina 6.

21 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 24 februari 2015, pagina 9.

22 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie Eenheid Limburg, District Noord- en Midden Limburg, Basisteam Venray/Gennep, proces-verbaalnummer PL2300-2016184559, gesloten d.d. 5 oktober 2016, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 10.

23 Proces-verbaal van aangifte d.d. 29 april 2016, pagina 7.

24 Proces-verbaal van aangifte d.d. 31 mei 2016, pagina’s 4 en 5.

25 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 7 september 2016, pagina’s 9 en 10.