Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:11776

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
12-12-2018
Datum publicatie
21-02-2019
Zaaknummer
7029061 CV EXPL 18-4002
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding van een overeenkomst ondanks tekortkomingen die deels gering van betekenis zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 7029061 CV EXPL 18-4002

Vonnis van de kantonrechter van 12 december 2018

in de zaak van

1 [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] ,

2. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 2],

beiden wonend aan de [adres] , [woonplaats] ,

eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie,

gemachtigde M.M.E. Gorissen (DAS Rechtsbijstand),

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONDOR VLOEREN B.V.

gevestigd en kantoorhoudend aan de Wiebachstraat 24G, 6466 NG Kerkrade,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde mr. D.D.J.M. Gulpers.

Partijen zullen hierna (eisende partij gezamenlijk en in enkelvoud) [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en Condor worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 7 november 2018

- de conclusie van antwoord in reconventie

- het proces-verbaal van de gerechtelijke plaatsopneming, bezichtiging en comparitie d.d. 22 november 2018

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Bij overeenkomst van 9 juni 2016 heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] Condor opdracht gegeven tot het leveren en plaatsen van gordijnen op de benedenverdieping en het leveren en leggen van een vloer op de bovenverdieping van diens woonhuis, een en ander conform de door partijen ondertekende offerte en voor een totaalbedrag van € 6.368,08 inclusief btw en meerwerk (producties 2 tot en met 4 bij exploot van dagvaarding). [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft een bedrag van € 603,27 onbetaald gelaten.

2.2.

Uit hoofde van voormelde overeenkomst heeft Condor op 11 tot en met 13 juli 2016 de vloer geleverd en gelegd en op 22 juli 2016 de gordijnen geleverd en geplaatst.

2.3.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft na de oplevering diverse klachten geuit. Na de telefonische mededeling dat de duettes afzakken en de gordijnen afwijkingen vertonen, erkent Condor in een WhatsApp bericht van 3 augustus 2016 dat er ten aanzien van de gordijnen sprake is van een confectiefout (productie 5 bij exploot van dagvaarding).

2.4.

Op 9 september 2016 heeft Condor aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] nieuwe gordijnen geleverd.

2.5.

Op 11 november 2016 heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] contact opgenomen met Condor, omdat de nieuwe gordijnen ook gebreken vertonen.

2.6.

Bij e-mailbericht van 21 november 2016 deelt Condor aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] mee (productie 7 bij exploot van dagvaarding):

“(…) Betreffende de gordijnen erkent de leverancier de klacht niet, wij hebben onze twijfels hierover en delen de mening dat dit geen reclame is. Ik heb de foto’s gezien en zou het zelf ook op deze manier niet accepteren. Ik stel voor dat jullie andere gordijnen bij ons kunnen komen uitzoeken. (…) Betreffende de vloer, erkennen wij de klacht dat er korreltjes onder de vloer zitten. Dit dient op een professionele manier opgelost te worden. (…)”

2.7.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] reageert daarop bij e-mail van 30 november 2016 (productie 8 bij exploot van dagvaarding):

“(…) Bij het ophangen van de nieuwe geleverde gordijnen constateerden wij opnieuw dat de gordijnen niet conform de verwachtingen zijn geleverd. Deze keer gaat het om:

 • -

  het patroon per gordijnhelft is niet recht (zowel aan het raam aan de voor als achterkant), maar zit er een hoogteverschil dat er ons inziens niet mag zijn.

 • -

  de onderkant van de gordijnen is weer spits, terwijl dit golvend zou moeten zijn

 • -

  de binnenkanten van de gordijnhelften staan naar buiten en zijn niet goed omgezoomd dan wel gestreken waardoor deze gekreukt zijn.(…)

Met betrekking tot de vloer heb ik al eerder bij jou onderstaande punten aangegeven:

 1. op de grote slaapkamer zit een ‘knik’ in de vloer. (…)

 2. De plakstrips onder de naden van de vloerdelen zijn redelijk goed zichtbaar. (…)

 3. Voor het toilet is een ‘knobbeltje voelbaar. (…)

Nu hebben wij ook nog een 4e punt geconstateerd, namelijk dat er bij de naden een dunne zwarte rand zichtbaar begint te worden. (…)

Met betrekking tot de eerste en tweede klacht over de vloer (…) Aangezien je aangeeft dat jullie dit niet kunnen herstellen verwacht ik hiervoor een financiële compensatie.

Tot slot verwacht ik dat alle klachten uiterlijk 1 februari 2017 zijn opgelost. Mocht dat niet lukken, dan hoor ik graag wat jullie een redelijke termijn achten.

2.8.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft een financiële compensatie van 10% voorgesteld voor de knik in de vloer en de zichtbare tape en uitdrukkelijk meegedeeld dat deze compensatie niet bedoeld is voor andere of toekomstige klachten (productie 14 bij exploot van dagvaarding: e-mail van 12 december 2016).

2.9.

Condor heeft dit voorstel geaccepteerd en een bedrag van € 188,28 gecrediteerd op de openstaande factuur van € 603,27, zodat nog een bedrag van € 414,99 resteert (productie 15 bij exploot van dagvaarding)

2.10.

Op 23 februari 2017 worden de nieuwe gordijnen geleverd.

2.11.

Bij e-mailbericht van 8 maart 2017 deelt [eiser in conventie, verweerder in reconventie] aan Condor mee (productie 9 bij exploot van dagvaarding):

“Helaas zijn wij niet tevreden over de gordijnen. De stof is prima, maar (…) is de onderkant niet recht. (…) Dit betreft de gordijnen zowel aan de voor- en achterkant. Daarnaast vinden wij het erg storend dat de gordijnen aan de onderkant erg gekreukt zijn. Ook dit hadden wij niet verwacht. (…)

Voordat de vloer werd gerepareerd, heb ik duidelijk gevraagd of de reparatie van de vloer zichtbare effecten zou hebben. Hierop werd (…) aangegeven dat dit niet zichtbaar zou zijn. Daarnaast blijven de naden onder de deuren niet mooi. (…) We vinden het nog steeds een mooie vloer, maar over de manier waarop de vloer is gelegd cq afgewerkt blijven wij ontevreden. Voordat wij de vloer kochten werd aangegeven dat je de naden ziet, maar dat dit minimaal is. (…) Inmiddels zijn wij 7 maanden verder en is de las nog niet mooi afgelopen en zeker niet zoals bij de aankoop aangegeven was.

2.12.

Bij e-mail van 13 maart 2017 bericht Condor aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] (productie 10 bij exploot van dagvaarding):

“Het spijt mij om te zeggen, maar ik weet niet of wij met ons team verder nog aan jullie verwachtingen kunnen voldoen. (…)”

2.13.

Bij e-mail van 17 maart 2017 bericht [eiser in conventie, verweerder in reconventie] aan Condor (productie 11 bij exploot van dagvaarding):

“(…) Helaas zijn wij niet tevreden over de wijze waarop deze werkzaamheden c.q. herstelwerkzaamheden door u zijn uitgevoerd. Het gaat om de volgende klachten:

(…) Gordijnen

De gordijnen zijn aan de onderkant niet recht geconfectioneerd. (…) Rechtergordijn aan de voorkant loopt vanaf midden naar de rechterkant schuin op. Hierin zit een verloop in hoogte wat duidelijk zichtbaar is. Het gordijn is niet recht. Aan de achterkant zijn de gordijnen te breed. In gesloten toestand blijven een drietal plooien aan ruimte over. De hoogte van de gordijnen aan de achterkant verloopt in hoogte en is niet recht. De gordijnen aan de voor- en achterkant zijn met name met betrekking tot de onderste helft gekreukt (…) De loodjes aangebracht aan de buitenkanten van de gordijnhelften zorgen ervoor dat de stof naar beneden wordt getrokken waardoor een afwijkende punt ontstaat.

(…) Novilon vloer

De naden van de vloer op de eerste verdieping is bewerkt met een koud las. Deze las is echter niet op alle plekken naad vullend. Daarnaast blijven er restanten van het lasmiddel rondom de naden zichtbaar. (…) Naar aanleiding van knobbels in de vloer is er op zes plekken snijafval onder de vloer uit verwijderd. Bij het uitvoeren van dit herstel is een beschadiging gemaakt waarbij een stukje toplaag weggesneden is. Hierna is dit hersteld door een los stukje toplaag hierin te zetten en af te kitten. (…) Er blijft echter sprake van een zichtbare beschadiging.

Wij verzoeken u (…) ons te informeren over de wijze waarop en binnen welke termijn van zes weken u bovengenoemde klachten kosteloos verhelpt. Verneem ik deze week niets van u? Dan overweeg ik volgende stappen te nemen.”

2.14.

Bij brief van 19 mei 2017 heeft (de gemachtigde van) [eiser in conventie, verweerder in reconventie] Condor gesommeerd de in de brief van 17 maart 2017 genoemde gebreken binnen veertien dagen na ontvangst van deze brief te (laten) verhelpen bij gebreke waarvan Condor in verzuim komt te verkeren en [eiser in conventie, verweerder in reconventie] zich het recht voorbehoud een derde in te schakelen of de overeenkomst (deels) te ontbinden (productie 20 bij exploot van dagvaarding).

2.15.

Daarop laat Condor bij e-mailbericht van 31 mei 2017 weten niet aan de sommatie te zullen voldoen en maakt zij aanspraak op het restant factuurbedrag van € 414,99 (productie 21 bij exploot van dagvaarding)

2.16.

Op 13 juli 2017 heeft Van Beek Expertise in opdracht van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] onderzoek verricht naar onderhavige gordijnen en vloer ter beoordeling van de door Condor uitgevoerde werkzaamheden. Bij deze inspectie waren beide partijen (zowel [eiser in conventie, verweerder in reconventie] als Condor) aanwezig. De deskundige heeft zijn bevindingen en conclusies neergelegd in een rapportage.

2.17.

Het door Van Beek Expertise uitgebrachte rapport bevat de navolgende bevindingen en conclusies (productie 27 bij exploot van dagvaarding):

“(…) Welke gebreken zijn er aanwezig?

Gordijnen:

 • -

  De gordijnen vertonen hoogteverschillen tussen loodkoord en vloer. (…)

 • -

  Het gordijn is niet recht geconfectioneerd.

 • -

  Aan de achterkant zijn de gordijnen te breed. In gesloten toestand blijven een drietal plooien aan ruimte over.

 • -

  De hoogte van de gordijnen aan de achterkant verloopt in hoogte en is niet recht.

 • -

  De loodjes die zich bevinden aan de buitenkant van de gordijnhelften, zorgen ervoor dat de stof naar beneden wordt getrokken waardoor een afwijkende punt ontstaat.

Novilon vloer:

 • -

  De naden van de vloer op de eerste verdieping zijn niet strak verwerkt en de bewerking met koudlas is plaatselijk slordig uitgevoerd. De las is plaatselijk niet naadvullend.

 • -

  Het toegepaste dubbelzijdige tape onder de naden tekent door door de novilon en is breedte van dit dubbelzijdige tape is zichtbaar geworden van bovenaf op vrijwel alle naden.

 • -

  In de grote slaapkamer wordt een knik cq deuk in de novilon geconstateerd in de doorloop tussen het voorstaand rechter deel van het tweepersoons bed en de buitengevel.

 • -

  Het uitgevoerd herstel van de novilon aan de voorstaand linker zijde van het bed tegen de plint aan is erg slordig uitgevoerd. (…)

Wat is volgens u de oorzaak van de gebreken?

Gordijnen: (...) Het gordijn is niet recht geconfectioneerd. Op basis van de bevindingen wordt ervan uitgegaan dat sprake is van een fout gemaakt tijdens het confectioneren. (…)

Aan de achterkant zijn de gordijnen te breed. In gesloten toestand blijven een drietal plooien aan ruimte over (…) Hier is duidelijk bij de berekening van het aantal runners een fout gemaakt (door de stoffeerder). (…)

De hoogte van de gordijnen aan de achterkant verloopt in hoogte en is niet recht. (…) Ik acht het meest aannemelijk dat het gordijn gewoon te kort is door een fout gemaakt bij het inmeten of een fout gemaakt bij het confectioneren. (…) Dat de hoekjes van de gordijnen naar beneden hangen komt waarschijnlijk door de verzwaringsplaatjes in de zijzomen. Dit is echter aan de bovenzijde te herstellen door het atelier. Oorzaak kan liggen in het strijken van de zijzomen waardoor de stof opgerekt is tijdens dit strijken.

Novilon vloer: (…)

Bij het juist opvolgen van de verwerkingsinstructie van Forbo, zouden de naden beter op elkaar moeten hebben aangesloten en strakker gelast moeten zijn. (…) Knik (…) in de vloer (…) Onduidelijk is vooralsnog wat hiervan de oorzaak is. Deze kan zijn ontstaan tijdens het verwerken echter niet uitgesloten kan worden dat deze wordt veroorzaakt door een oneffenheid in de vloer die zich aftekent. Voor mij staat voldoende vast dat het uitgesloten is dat sprake is van een externe door de consument veroorzaakte schade. (…) De fout die blijkbaar tijdens de verwerking is ontstaan is provisorisch hersteld. De schade werd slordig hersteld (…)

Vallen de klachten onder de tolerantienormen (…)?

Gordijnen;

Nee deze vallen buiten de marges (…)

Vloer;

Ook voor wat betreft de vloer is geen sprake van schade die binnen wat mij betreft buiten een toelaatbare tolerantie valt. De lasnaden zijn met een onvoldoende optisch resultaat uitgevoerd en het is daarnaast niet de bedoeling dat lasmiddel langs de naad op het novilon komt. Men had dit eenvoudig kunnen voorkomen als men de verwerkingsinstructies van Forbo zou hebben opgevolgd. De oorzaak van de onzuiverheden langs de naden kunnen ook worden veroorzaakt door oneffenheden in de ondervloer. De stoffeerder dient er echter voor te zorgen dat de plaatsen waar hij gaat lassen de vloer voldoende is uitgevlakt zodat een strakke lasnaad mogelijk kan worden gemaakt. De knik in de vloer van de grote slaapkamer is storend aanwezig in de vloer en daarbij is de schade langs de plint slordig afgewerkt. (…) De herstelwerkzaamheden zijn plaatselijk onvoldoende en zelfs slordig uitgevoerd.

2.18.

Bij brief van 10 november 2017 heeft (de gemachtigde van) [eiser in conventie, verweerder in reconventie] de met Condor gesloten overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden, terugbetaling gevorderd binnen veertien dagen van het reeds betaalde bedrag van € 3.523,56 voor de vloer en gordijnen en tevens aanspraak gemaakt op de door haar geleden schade als gevolg van de toerekenbare tekortkoming in de nakoming zijdens Condor, bestaande uit € 523,00 aan vergoeding verlofdagen en € 867,36 inclusief btw aan expertisekosten (productie 28 bij exploot van dagvaarding).

2.19.

Bij brief van 18 december 2017 deelt Condor mee dat zij niet kan instemmen met de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst en zij bereid is en in de gelegenheid gesteld wil worden om de herstelwerkzaamheden aan de gordijnen alsnog uit te voeren. Condor kan zich niet vinden in de bevindingen van Van Beek Expertise ten aanzien van de vloer en is van mening dat partijen ter zake de vloer een minnelijke regeling met finale kwijting hebben getroffen (productie 32 bij exploot van dagvaarding).

2.20.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] stelt zich op het standpunt dat Condor herhaalde malen de gelegenheid heeft gehad om de gebreken te herstellen of te vervangen en is van mening dat zij terecht de overeenkomst heeft ontbonden.

3. Het geschil

in conventie

3.1.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] vordert dat de kantonrechter - bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad - Condor zal veroordelen tot:

 • -

  primair betaling van € 6.349,15, bestaande uit € 5.941,22 aan hoofdsom (€ 2.949,32 inclusief btw aan reeds betaalde koopsom vloer en gordijnen, € 867,36 aan expertisekosten, € 858,60 inclusief btw aan herstelkosten stuc- en schilderwerk, € 726,00 aan verhuiskosten, € 16,94 inclusief btw aan opslagkosten, € 523,00 aan kosten verlof) en € 407,93 aan buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente over € 5.941,22 vanaf 2 juni 2017, althans vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van algehele voldoening,

 • -

  subsidiair herstel of vervanging van de vloer, gordijnen en ondervloer, tot betaling van € 2.991,90 (bestaande uit € € 867,36 aan expertisekosten, € 523,00 aan kosten verlof, € 858,60 aan herstelkosten stuc- en schilderwerk, € 726,00 aan verhuiskosten en € 16,94 aan opslagkosten) en € 424,19 aan buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente over € 2.991,90 vanaf 2 juni 2017 althans vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van algehele voldoening,

 • -

  primair en subsidiair betaling van de proceskosten, vermeerderd met de wettelijke rente en de nakosten.

3.2.

Condor heeft verweer gevoerd.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

Condor vordert bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot betaling van € 489,99, bestaande uit € 414,99 aan onbetaald gelaten restant factuurbedrag en € 75,00 aan buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag van algehele voldoening, alsmede veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot betaling van de proceskosten en nakosten.

3.5.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft verweer gevoerd.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

kwalificatie overeenkomst

4.1.

Voorop gesteld dient te worden dat de overeenkomst van partijen een gemengde overeenkomst is waarop ingevolge artikel 7:5 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) de regels van aanneming van werk en de regels van consumentenkoop naast elkaar van toepassing zijn en waarbij in geval van strijd tussen die regels de regels van consumentenkoop prevaleren.

non-conformiteit

4.2.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] stelt onder verwijzing naar het door haar overgelegde deskundigenrapport en de daarin opgenomen foto’s dat de vloer en gordijnen niet de eigenschappen bezitten die zij op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

4.3.

De vraag die allereerst beantwoording behoeft, is of de geleverde vloer en gordijnen aan de overeenkomst beantwoorden. Op grond van het bepaalde in artikel 7:17 lid 1 BW dient de afgeleverde (gekochte) zaak aan de overeenkomst te beantwoorden, hetgeen volgens het tweede lid van dat artikel niet het geval is indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. In ieder geval mag de koper verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

4.4.

Hoewel onderhavig expertiserapport op eenzijdig verzoek van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en niet na een gezamenlijke opdracht tot stand is gekomen, kan naar het oordeel van de kantonrechter wel acht worden geslagen op de inhoud van het rapport voor de beantwoording van voormelde onder r.o. 4.3. geformuleerde vraag en de vervolgvraag of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd was. Immers uit het rapport blijkt dat Condor aanwezig was bij het onderzoek en aldus gelegenheid heeft gehad om haar zienswijze (en eventuele vragen en opmerkingen) aan de deskundige kenbaar te maken. Het beginsel van hoor en wederhoor is aldus gewaarborgd.

4.5.

Gelet op de erkenning van Condor (r.o. 2.19.), de inhoud van het expertiserapport

(r.o. 2.17.) en de eigen waarnemingen van de kantonrechter bij gelegenheid van de plaatselijke bezichtiging (zie proces-verbaal) staat vast dat de gordijnen gebreken vertonen. Gebleken is dat de gordijnen aan de voorzijde (straatkant) en achterzijde (tuinzijde) van de woning niet recht zijn, in hoogte verschillen en dat de gordijnen aan de achterzijde in gesloten toestand een drietal plooien aan ruimte over hebben (te veel stof). De uitgevoerde werkzaamheden zijn aldus gebrekkig uitgevoerd en deze gebreken komen voor rekening van Condor.

4.6.

De kantonrechter is - met [eiser in conventie, verweerder in reconventie] - van oordeel dat uit hetgeen is overwogen onder

r.o. 4.5. genoegzaam blijkt dat de gordijnen niet aan de overeenkomst beantwoordden en Condor toerekenbaar tekortgeschoten is in de uitvoering van de werkzaamheden. Condor heeft de verrichte werkzaamheden niet uitgevoerd zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam aannemer mocht worden verwacht.

4.7.

Ten aanzien van de vloer heeft te gelden dat partijen met betrekking tot de knik en de zichtbare tape een minnelijke regeling hebben getroffen (r.o. 2.8. en 2.9.), zodat dit deel van de gebreken geen onderdeel meer van discussie kunnen zijn. Met betrekking tot de resterende klachten heeft de kantonrechter waargenomen dat de naden in de vloer niet op alle plekken vullend zijn, dat op de ouderslaapkamer zich tussen de naden geen lasmiddel bevindt, het lasmiddel zich op sommige plekken buiten de naden bevindt en de afwerking bij de plinten links van het bed op de ouderslaapkamer zeer slordig is. Verder is er een niet zichtbaar maar wel voelbaar hoogteverschil in de naad bij de ruimte van de trap die leidt naar de tweede verdieping. Ook de vloer voldoet derhalve niet aan de overeenkomst, zodat Condor ook op dit punt toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van haar werkzaamheden.

ontbinding

4.8.

Vervolgens rijst de vraag of de gebreken van dien aard zijn, dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] op grond daarvan tot (algehele) ontbinding van de overeenkomst mocht overgaan. De kantonrechter stelt voorop dat in beginsel iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen, aan de wederpartij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit is echter anders indien de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

4.9.

De tekortkomingen aan de gordijnen is van derhalve betekenis dat deze (in ieder geval) een gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, namelijk voor zover die ziet op de gordijnen, rechtvaardigt. De gordijnen blijven gebreken vertonen, ondanks herhaalde pogingen tot herstel en vervanging. Gelet hierop is de kantonrechter van oordeel dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet meer gehouden is tot het bieden van de mogelijkheid tot herstel van de gebreken door Condor. Vast staat dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] Condor in gebreke heeft gesteld c.q. heeft aangemaand tot herstel van de gebreken. Anders dan Condor meent, valt een dergelijke ingebrekestelling af te leiden uit de brief van 19 mei 2017, waarin Condor wordt gewezen op de gebreken (genoemd in de e-mail van 17 maart 2017 en weergegeven onder r.o. 2.13.) en haar een termijn wordt gegeven voor nakoming (herstel van de gebreken). Aldus was ten tijde van de buitengerechtelijke ontbinding door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] sprake van een tekortkoming van Condor in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en was Condor in verzuim. Er zijn geen feiten en omstandigheden gesteld die tot de conclusie kunnen leiden dat de ontbinding van de overeenkomst wegens de bijzondere aard of geringe betekenis van de tekortkoming op dit punt niet gerechtvaardigd was. Voor wat betreft de gordijnen heeft de buitengerechtelijke ontbindingsverklaring dan ook (in ieder geval deels) haar werking gehad (r.o. 2.18.).

4.10.

Condor stelt zich op het standpunt dat de gebreken aan de vloer (zeker nu volgens haar enkel rekening mag worden gehouden met de gebreken die niet onder de minnelijke regeling vallen) de ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigen vanwege hun geringe betekenis. De kantonrechter is op basis van haar waarnemingen tijdens de descente van oordeel dat de gebreken aan de vloer inderdaad relatief gering van betekenis zijn. Maar: bij de vraag of ontbinding gerechtvaardigd is, moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval1, dus niet enkel de aard en ernst van de gebreken. De kantonrechter houdt behalve de gebreken ook rekening met de meerdere (mislukte) herstelpogingen van zowel vloer als gordijnen in het verleden en de houding van Condor, die op het op een gegeven moment deed voorkomen alsof de verwachtingen bij [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet realistisch waren (zie 2.12.). Dit alles in overweging nemende, oordeelt de kantonrechter dat van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet meer gevergd kan worden dat hij met Condor verder moet, en dat de tekortkomingen van Condor de ontbinding op de wijze als [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft gedaan (te weten de gehele overeenkomst minus het primeren en egaliseren van de ondervloer en de duettes) met haar gevolgen rechtvaardigen.

4.11.

Dit betekent dat er ongedaanmakingsverbintenissen ontstaan. Condor zal aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] de reeds betaalde koopsom (€ 5.429,40) minus de in rekening gebrachte kosten voor het primeren en egaliseren van de ondervloer (€ 573,24) en de duettes (€ 1.906,84) moeten terugbetalen, te weten in totaal € 2.949,32, en [eiser in conventie, verweerder in reconventie] zal de gordijnen en de novilon vloer moeten terugleveren aan Condor (dit laatste zal niet in de beslissing terugkomen omdat dit door partijen niet is gevorderd).

omvang schade

4.12.

Op grond van artikel 6:277 lid 1 BW is Condor aansprakelijk voor de schade die [eiser in conventie, verweerder in reconventie] lijdt, althans de kosten die moeten worden gemaakt, doordat geen nakoming maar ontbinding plaatsvindt en op grond van artikel 6:74 BW voor de schade die [eiser in conventie, verweerder in reconventie] lijdt door de tekortkoming.

4.13.

De expertisekosten van € 867,36, die de kantonrechter redelijk voorkomen en zijn gemaakt ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, kunnen op de voet van artikel 6:96 lid 2 sub b BW worden toegewezen.

4.14.

De gevorderde herstelkosten (€ 858,60), opslagkosten (€ 16,94), verhuiskosten (€ 726,00) en verlofkosten (€ 523,00) zullen worden toegewezen, aangezien Condor tegen de hoogte en verschuldigdheid van deze posten geen gemotiveerd verweer heeft gevoerd, wat gelet op de onderbouwing van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] wel had gemoeten.

4.15.

Hetgeen hiervoor is overwogen, brengt met zich dat in totaal een bedrag van

€ 5.941,22 (€ 2.949,32 + € 867,36 + € 858,60 + € 16,94 + € 726,00 + € 523,00) aan hoofdsom voor toewijzing gereed ligt.

buitengerechtelijke kosten

4.16.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke kosten tot een bedrag van 407,93. De kantonrechter stelt vast dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. De gevorderde vergoeding voor buitengerechtelijke kosten is bovendien niet hoger dan het in het Besluit bepaalde tarief. De vordering zal daarom worden toegewezen.

proceskosten

4.17.

Condor zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, met dien verstande dat de kantonrechter een half procespunt voor de plaatselijke bezichtiging en comparitie zal toekennen, nu deze in conventie en in reconventie gelijktijdig heeft plaatsgevonden. De proceskosten aan de zijde van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] worden tot de uitspraak van dit vonnis begroot op:

- dagvaarding € 103,38
- griffierecht € 226,00
- gemachtigde salaris € 375,00 (1,5 punt x tarief € 250,00)

Totaal € 704,38

4.18.

De gevorderde nakosten en de wettelijke rente over de proceskosten zullen op de hierna onder 5.2. en 5.3. weergegeven wijze worden toegewezen.

in reconventie

4.19.

Het gevorderde factuurbedrag van € 419,99 zal gelet op hetgeen is overwogen in conventie worden afgewezen.

4.20.

Nu de hoofdvordering van Condor wordt afgewezen, zullen de daarmee verband houdende nevenvorderingen (buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente) eveneens worden afgewezen.

proceskosten

4.21.

Condor zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten. De kosten aan de zijde van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] worden begroot op € 90,00 salaris gemachtigde (1,5 punt x tarief € 60,00).

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt Condor om aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te betalen € 6.349,15, bestaande uit € 5.941,22 aan hoofdsom en € 407,93 aan buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente over € 5.941,22 vanaf 2 juni 2017 tot de dag van algehele voldoening,

5.2.

veroordeelt Condor tot betaling van de proceskosten van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] , die tot de uitspraak van dit vonnis worden bepaald op € 704,38, bij gebreke van betaling binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na die betekening tot de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt Condor, onder de voorwaarde dat zij niet binnen twee weken na aanschrijving door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] volledig aan de veroordelingen hiervoor onder 5.1. en 5.2. voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:

- € 100,00 aan salaris gemachtigde,

- te vermeerderen, indien vervolgens betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden, met de kosten van dat exploot,

5.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.5.

wijst de vorderingen af,

5.6.

veroordeelt Condor tot betaling van de proceskosten van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] , die tot de uitspraak van dit vonnis worden bepaald op € 90,00,

5.7.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M. Drenth en is in het openbaar uitgesproken.

CJ

1 Zie het arrest van de Hoge Raad van 29 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810.