Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:10530

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
07-11-2018
Datum publicatie
29-11-2018
Zaaknummer
04 6882622 CV EXPL 18-2733
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenkoop, koop tweedehands auto. Kort na de koop wordt door een onafhankelijke garage geconstateerd dat sprake is van een schadeauto. De auto heeft een aantal gebreken die niet door een leek geconstateerd kunnen worden. De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van bedrog. De verkoper had de plicht om de aanwezigheid van die gebreken mee te delen. Volgt een verklaring voor recht dat de koper de koopovereenkomst terecht heeft vernietigd en veroordeling tot terugbetaling van de koopsom. Het beroep van de verkoper op waardevermindering van de auto (koper heeft de auto ongeveer een jaar lang gebruikt) wordt niet gehonoreerd. De kantonrechter is van oordeel dat de verkoper niet serieus op de klachten van de koper is ingegaan en dat dient voor risico van de verkoper te komen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6882622 \ CV EXPL 18-2733

Vonnis van de kantonrechter van 7 november 2018

in de zaak van:

[eisende partij] ,

wonend te [woonplaats eisende partij] ,

eisende partij,

gemachtigde mr. G.E. Tip,

tegen:

1 de vennootschap onder firma Best Car-Styling V.O.F.,
gevestigd te Lelystad,

2. [gedaagde partij sub 2] , vennoot van gedaagde sub 1,
wonend [adres gedaagde partij sub 2] ,
[woonplaats gedaagde partij sub 2] ,

3. [gedaagde partij sub 3] , vennoot van gedaagde sub 1,
wonend [adres gedaagde partij sub 3] ,
[woonplaats gedaagde partij sub 3] ,

gedaagde partijen,

gemachtigde mw. mr. N.A. Scheffelaar Klots van LegalGuard.

Partijen worden hierna [eisende partij] en Best Car-Styling genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding

de conclusie van antwoord

de beslissing waarbij een comparitie van partijen is bepaald

de op 10 oktober 2018 gehouden comparitie van partijen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil

2.1.

Op basis van de hiervoor vermelde processtukken en hetgeen partijen tijdens de comparitie over en weer hebben verklaard, kan het tussen partijen gerezen geschil als volgt – zakelijk weergegeven – worden omschreven.

2.2.

In november 2017 heeft Best Car-Styling op de website [link website] een personenauto merk Volkswagen, model Golf, type 1.6 TDI Highline Blue Motion, kleur zwart, datum eerste registratie 7 april 2011, kenteken [kenteken auto] , met een kilometerstand van 128.617 km, te koop aangeboden voor een prijs van € 9.950,00. In de advertentie is onder andere vermeld:

“Nu Nieuw op Voorraad!

Een erg leuke, nette en goed onderhouden VW Golf!

Complete onderhoudshistorie aanwezig en aantoonbare eerlijke kilometers!

Voertuig rijdt en schakelt perfect!

Verder is dit voertuig schade- en deukvrij! De auto heeft nagenoeg géén gebruikssporen!”

2.3.

Op 21 november 2017 heeft [eisende partij] telefonisch contact opgenomen met Best Car-Styling en heeft zij geïnformeerd naar de staat waarin de auto verkeerde. Door Best Car-Styling werd meegedeeld dat de auto in zeer goede staat verkeerde. Diezelfde dag heeft [eisende partij] nog een sms-bericht gestuurd naar Best Car-Styling met de vragen of er nog wat gedaan moest worden aan de auto en tot wanneer de APK geldig was. Best Car-Styling heeft haar daarop een sms-bericht gestuurd met de mededeling dat geen onderhoud aan de auto gepleegd hoefde te worden en dat de APK tot en met april 2018 loopt.

2.4.

Op 22 november 2017 heeft [eisende partij] bij Best Car-Styling verzocht om de meldcode van de auto, die Best Car-Styling per sms-bericht heeft toegestuurd. Die meldcode heeft [eisende partij] aan garage [A.] , een VW-dealer, doorgegeven, die aan de hand van die code heeft kunnen nagaan dat in 2014 voor de laatste keer door een erkende VW-dealer onderhoud aan de auto was gepleegd en dat de kilometerstand als logisch was geregistreerd. [eisende partij] is vervolgens samen met haar echtgenoot naar Best Car-Styling gereden. [eisende partij] en haar echtgenoot hebben de VW Golf geïnspecteerd en zij hebben een proefrit gemaakt, waarna [eisende partij] de auto heeft gekocht onder inruil van haar Fiat Punto en de koopprijs ter plaatse heeft betaald, deels contant en deels door middel van overschrijving per bank.

2.5.

Volgens [eisende partij] heeft zij geen factuur ontvangen en kwam zij daar onderweg naar huis pas achter. Zij heeft vervolgens meermaals telefonisch om toezending van een factuur verzocht. [eisende partij] stelt verder dat zij onderweg naar huis meerdere vreemde geluiden aan de auto hoorde. Eerst was het een onderdeel van de voorbumper dat loshing en tegen een band schuurde en onderweg gedemonteerd moest worden en daarna hoorde zij een ander vreemd geluid aan de auto. Dit heeft er toe geleid dat zij daags erna de auto heeft laten inspecteren door haar huisgarage, autogarage [B.] , die haar meedeelde dat sprake zou zijn van een schadeauto en haar adviseerde de auto te laten nakijken bij een erkende VW-dealer. [eisende partij] stelt dat zij vervolgens een afspraak heeft gemaakt bij Vw-dealer Wealer BV te Roermond om de auto te inspecteren. [eisende partij] stelt verder dat zij op 25 november 2018 aan Best Car-Styling telefonisch heeft gemeld dat sprake was van een aantal gebreken aan de auto, maar dat Best Car-Styling dat ontkende en de auto niet zou terugnemen. Voorts stelt [eisende partij] dat Wealer BV op 29 november 2017 de auto heeft gekeurd en daarbij gebleken is dat sprake is van een groot aantal gebreken, dat de herstelkosten minimaal
€ 1.500,00 zouden bedragen en de geraamde aanschafwaarde van de auto niet meer dan omstreeks € 5.000,00 zou bedragen. [eisende partij] stelt voorts dat zij bij brief van 30 november 2017 de koopovereenkomst heeft vernietigd op grond van dwaling en dat zij Best Car-Styling heeft verzocht het aankoopbedrag van € 9.300,00 terug te betalen. Volgens [eisende partij] heeft Best Car-Styling niet gereageerd op haar brief, ook niet na aanmaning.

2.6.

Op grond van het vorenstaande vordert [eisende partij] , samengevat, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te verklaren voor recht dat de koopovereenkomst met betrekking tot de VW Golf op 30 november 2017 buitengerechtelijk is vernietigd en Best Car-Styling te veroordelen om de koopprijs ad € 9.300,00 terug te betalen alsmede de buitengerechtelijke incassokosten ad € 840,00 te vergoeden, beide bedragen vermeerderd met de wettelijke rente met veroordeling van Best Car-Styling in de proceskosten en de nakosten

2.7.

Best Car- Styling voert verweer. Volgens Best Car-Styling verkeerde de betreffende auto in goede staat. De auto’s die worden ingekocht worden vóór verkoop nagekeken. In elk geval was niet bekend dat het een zogenoemde schadeauto betrof. De auto was APK gekeurd en derhalve veilig om mee te rijden. Volgens Best Car-Styling heeft [eisende partij] onvoldoende onderzoek verricht. Als [eisende partij] onzeker was over de staat van de auto, had zij daar een derde naar kunnen laten kijken. Dat heeft [eisende partij] niet gedaan. Volgens Best Car-Styling heeft zij de gestelde gebreken willen herstellen en heeft zij open gestaan voor het vinden van een oplossing. Echter, omdat de echtgenoot van [eisende partij] ernstige bedreigingen jegens de vennoten heeft geuit, is er voor gekozen om niet meer met [eisende partij] te communiceren. Best Car-Styling stelt verder dat een koopprijs van € 7.500,00 overeengekomen werd. Het is juist dat een Fiat Punto werd ingeruild voor een bedrag van
€ 300,00. Dat is niet op de factuur vermeld omdat de belastingdienst voorschrijft dat inkoop en verkoop afzonderlijk moet worden geboekt. Best Car-Styling betwist verder de juistheid van de in het rapport van Wealer BV vermelde gebreken. Aan een tweedehands auto zijn altijd wel een of meerdere kleine gebreken te vinden. Voorts stelt Best Car-Styling dat [eisende partij] de auto al enige tijd in bezit heeft en de auto heeft gebruikt, zodat de waarde van de auto is gedaald ten opzichte van de datum van verkoop. Ten slotte betwist Best Car-Styling dat de dagwaarde van de auto slechts ongeveer € 5.000,00 bedraagt. Best Car-Styling is daarom van mening dat de vorderingen van [eisende partij] moeten worden afgewezen.

2.8.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3 De beoordeling

3.1.

Partijen hebben een koopovereenkomst gesloten zoals bedoeld in artikel 7:1 BW. Uit hoofde van die overeenkomst heeft Best Car-Styling een tweedehands auto verkocht en geleverd aan [eisende partij] , waarvoor [eisende partij] aan Best Car-Styling een koopprijs heeft betaald.

3.2.

Als eerste moet worden beoordeeld of [eisende partij] , zoals zij heeft gesteld en Best Car-Styling heeft betwist, de tussen hen gesloten koopovereenkomst (buitengerechtelijk) heeft kunnen vernietigen omdat deze door bedrog is tot stand gekomen.

3.3.

Een rechtshandeling (hier: een koopovereenkomst) is vernietigbaar, wanneer zij door bedrog tot stand is gekomen (artikel 3:44 lid 1 BW). Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling (hier: het sluiten van een koopovereenkomst) beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep (artikel 3:44 lid 3 BW).

3.4.

[eisende partij] heeft het gestelde bedrog gebaseerd op het argument dat Best Car-Styling haar opzettelijk onjuiste mededelingen heeft gedaan en/of opzettelijk feiten heeft verzwegen die zij had moeten meedelen. Dat argument slaagt. In de advertentie heeft Best Car-Styling een goed onderhouden en schadevrije VW Golf te koop aangeboden en op de vraag van [eisende partij] of er nog wat aan de auto gedaan moet worden, heeft Best Car-Styling geantwoord dat er geen onderhoud gepleegd hoeft te worden aan de auto. Die mededelingen stroken immers niet met de bevindingen van zowel autogarage [B.] als Wealer BV dat sprake is van een schadeauto, terwijl Wealer BV daarbovenop stelt dat sprake is van een aantal gebreken die niet te zien waren door een leek en dat de herstelkosten minimaal € 1.500,00 zullen bedragen. Er is derhalve sprake van bedrog. [eisende partij] mocht er op grond van de door Best Car-Styling gedane mededelingen op vertrouwen dat Best Car-Styling de betreffende auto had geïnspecteerd en zo nodig geconstateerde gebreken had hersteld alvorens de auto te koop aan te bieden, dan wel haar te wijzen op geconstateerde gebreken die nog hersteld zouden moeten worden. De door [eisende partij] gevorderde verklaring voor recht dat zij de koopovereenkomst buitengerechtelijk heeft vernietigd zal derhalve worden toegewezen.

3.5.

De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling (hier: het sluiten van de koopovereenkomst) is verricht. Dit heeft tot gevolg dat de rechtsgrond voor de over en weer gedane prestaties is weggevallen, zodat de door [eisende partij] aan Best Car-Styling voldane koopprijs wegens onverschuldigde betaling dient te worden terugbetaald en de door Best Car-Styling aan [eisende partij] geleverde auto moet worden teruggegeven. De kantonrechter verstaat dat [eisende partij] de betreffende auto binnen twee dagen na terugbetaling van de koopprijs door Best Car-Styling, aan Best Car-Styling zal teruggeven.

3.6.

Partijen twisten over de overeengekomen verkoopprijs van de auto. Volgens [eisende partij] werd een prijs van € 9.300,00 overeengekomen en volgens Best Car-Styling
€ 7.500,00. In dat verband staat vast dat Best Car-Styling de auto in de advertentie heeft aangeboden voor een bedrag van € 9.950,00. Dat Best Car-Styling genoegen heeft genomen met een bedrag van € 2.450,00 lager dan de vraagprijs komt ongeloofwaardig over. Uit de door Best Car-Styling overgelegde factuur blijkt overigens niet dat door [eisende partij] een Fiat Uno is ingeruild, terwijl evenmin is vermeld dat de factuur is betaald. Uit de overgelegde stukken blijkt dat [eisende partij] op 22 november 2017 bij de Rabobank Flevoland twee maal een bedrag van € 2.000,00 en een maal een bedrag van € 1.000,00 heeft opgenomen, dat haar echtgenoot een bedrag van € 3.500,00 naar haar rekening heeft overgemaakt en dat [eisende partij] dat bedrag vervolgens naar de bankrekening van Best Car-Styling heeft overgemaakt. Dat strookt met de stellingen van [eisende partij] dat zij € 5.500,00 in contanten heeft betaald, te weten de geldopnames van € 5.000,00 en een bedrag van € 500,00 dat zij op zak had. Het bedrag in contanten vermeerderd met de girale betaling van € 3.500,00 maakt dat in totaal € 9.000,00 door [eisende partij] is betaald. Voorts heeft Best Car-Styling niet betwist dat [eisende partij] haar Fiat Punto heeft ingeruild voor een inruilprijs van € 300,00. [eisende partij] heeft derhalve voldoende aannemelijk gemaakt dat een verkoopprijs van € 9.300,00 werd overeengekomen en dat zij die prijs ook heeft betaald. Dat betekent dat Best Car-Styling aan [eisende partij] een bedrag van € 9.300,00 terug dient te betalen. De wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf 18 februari 2018.

3.7.

Best Car-Styling heeft nog aangevoerd dat [eisende partij] de auto vanaf de koopdatum heeft gebruikt en dat de auto door tijdverloop in waarde is gedaald. Nog daargelaten de vraag wat de hoogte is van de waardedaling van de auto, is de kantonrechter van oordeel dat deze voor rekening en risico van Best Car-Styling dient te komen. Dat zou mogelijk anders zijn in geval Best Car-Styling zich enige moeite getroost zou hebben om serieus op de klachten van [eisende partij] te reageren en aan [eisende partij] een voorstel te doen om de geconstateerde gebreken te onderzoeken en eventueel te herstellen. Dat is echter gesteld noch anderszins gebleken. Het verweer dienaangaande van Best Car-Styling, althans haar vennoot [vennoot gedaagde sub 1] , dat sprake was bedreiging door [eisende partij] gaat niet op omdat uit de overgelegde whatsapp berichten niet blijkt dat [eisende partij] en/of haar echtgenoot zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan (ernstige) bedreiging tegen de persoon van [vennoot gedaagde sub 1] .

3.8.

De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten zullen worden afgewezen. Best Car-Styling heeft van meet af aan de vordering van [eisende partij] betwist zodat incassowerkzaamheden zinloos zouden zijn en die kosten derhalve niet in redelijkheid zijn gemaakt.

3.9.

Best Car-Styling zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [eisende partij] worden begroot op:

dagvaarding € 107,18

griffierecht 79,00

salaris gemachtigde 600,00 ( 2 x tarief € 300,00)

totaal € 786,18.

3.10.

De gevorderde nakosten zullen worden toegewezen zoals hierna in het dictum omschreven.

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

verklaart voor recht dat de tussen partijen op 22 november 2017 gesloten koopovereenkomst met betrekking tot de personenauto merk Volkswagen, model Golf, type 1.6 TDI Highline Blue Motion, kleur zwart, kenteken [kenteken auto] , op 30 november 2017 is vernietigd;

4.2.

veroordeelt Best Car-Styling hoofdelijk, des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, tot terugbetaling aan [eisende partij] van een bedrag van € 9.300,00 vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 18 februari 2018 tot de dag der voldoening;

4.3.

verstaat dat [eisende partij] de hiervoor vermelde personenauto binnen twee dagen na betaling van het hiervoor vermelde bedrag aan Best Car-Styling zal afgeven;

4.4.

veroordeelt Best Car-Styling hoofdelijk, des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten aan de zijde van [eisende partij] gerezen en tot aan de datum van uitspraak van dit vonnis in totaal begroot op € 786,18, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

4.5.

veroordeelt Best Car-Styling hoofdelijk des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, onder de voorwaarde dat deze niet binnen 2 weken na aanschrijving door eisende partij volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:

- € 100,00 aan salaris gemachtigde, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na aanschrijving,

- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van betekening van het vonnis, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

4.6.

verklaart de hiervoor onder de randnummers 4.2., 4.4 en 4.5. uitgesproken veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

4.7.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. Rijksen en in het openbaar uitgesproken.

type: FL

coll: