Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:10179

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
24-10-2018
Datum publicatie
29-10-2018
Zaaknummer
7228239 AZ VERZ 18-100
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Werkgever stopt met loon betalen, lijkt zijn activiteiten beëindigd te hebben en is onvindbaar.

Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek van werknemer. Ernstig verwijtbaar handelen werkgever. Toekenning billijke vergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2018-1242
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer:

Beschikking van 24 oktober 2018

in de zaak van

[verzoekster] ,

wonend te [woonplaats] ,

verzoekende partij,

gemachtigde mr. F. Bouyaghjdane

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALMOHANDES ENGINES & HEAVY EQUIPMENT B.V.,

gevestigd te Florijnruwe 111 31,

6218 CA Maastricht,

verwerende partij,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna [verzoekster] en Almohandes genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift met bijlagen (ontvangen op 24 september 2018)

 • -

  de brieven van de griffier van 25 september 2018 waarin partijen worden opgeroepen te verschijnen bij de mondelinge behandeling op 23 oktober 2018

 • -

  de op 16 oktober 2018 retour ontvangen brief van de griffier van 25 september 2018 die was gericht aan Almohandes, waarop met pen is geschreven “bedrijf is niet meer bestaan op dit adres”

 • -

  het e-mailbericht van 17 oktober 2017 van mr. Bouyaghjdane met als bijlage een uittreksel van de Kamer van Koophandel waarin is vermeld dat Almohandes op 17 oktober 2018 (nog steeds) is gevestigd op het adres Florijnruwe 111 31, 6218 CA Maastricht,

 • -

  de aan dat adres (aangetekend verzonden) brief van de griffier van 17 oktober 2018 waarin Almohandes nogmaals wordt opgeroepen te verschijnen bij de mondelinge behandeling op 23 oktober 2018

 • -

  de mondelinge behandeling op 23 oktober 2018.

1.2.

Ten slotte is beschikking bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

[verzoekster] is op grond van een schriftelijke arbeidsovereenkomst met ingang van 16 januari 2017 in dienst van Almohandes getreden voor de duur van twee jaar. Het overeengekomen loon bedraagt € 1.750,00 bruto exclusief vakantiebijslag en emolumenten.

2.2.

Sinds 1 juni 2017 ontvangt [verzoekster] geen loon meer van Almohandes. Zij wordt vanaf dat moment niet meer toegelaten tot haar werkzaamheden. De deuren van het pand waar de onderneming haar activiteiten verricht zijn gesloten en er vinden aldaar geen werkzaamheden meer plaats.

2.3.

Bij vonnis in kort geding van 8 augustus 2018 is Almohandes (onder meer) veroordeeld tot betaling van het achterstallige loon (inclusief vakantiebijslag en emolumenten) vanaf 1 juni 2017.

2.4.

Vanaf enig moment na 1 juni 2017 ontvangt [verzoekster] een bijstandsuitkering van de gemeente Maastricht.

3 Het geschil

3.1.

[verzoekster] verzoekt:

 1. de arbeidsovereenkomst met Almohandes te ontbinden vanaf 1 juni 2017;

 2. Almohandes te veroordelen tot betaling van € 1.167,00 bruto transitievergoeding;

 3. Almohandes te veroordelen tot betaling van € 50.000,00 bruto billijke vergoeding;

 4. Almohandes te veroordelen om binnen veertien dagen na dagtekening van de beschikking een deugdelijke eindafrekening te verstrekken en hetgeen hieruit voortvloeit binnen diezelfde termijn te betalen;

 5. Almohandes te veroordelen in de proceskosten.

3.2.

Almohandes is niet in het geding verschenen.

4 De beoordeling

4.1.

Vast staat dat [verzoekster] sinds 1 juni 2017 geen loon meer ontvangt van Almohandes en dat [verzoekster] vanaf dat moment evenmin in staat wordt gesteld haar werkzaamheden te verrichten. Deze omstandigheden zijn van dien aard dat de arbeidsovereenkomst met Almohandes dadelijk behoort te eindigen (zie art. 7:671c lid 1 BW). De arbeidsovereenkomst zal daarom worden ontbonden. [verzoekster] verzoekt de datum van ontbinding te bepalen op 1 juni 2017, maar ontbinding van de arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht is niet mogelijk. De arbeidsovereenkomst zal daarom met ingang van heden worden ontbonden.

4.2.

De transitievergoeding is de werkgever (in beginsel) aan de werknemer verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar geduurd heeft. De arbeidsovereenkomst tussen partijen heeft niet ten minste twee jaar geduurd. Dat, zoals [verzoekster] stelt, het aan Almohandes is te wijten dat de arbeidsovereenkomst voortijdig is beëindigd, is in dit verband niet relevant. Het verzoek om Almohandes te veroordelen tot betaling van de transitievergoeding zal daarom worden afgewezen.

4.3.

Almohandes is zonder kenbare reden opgehouden met het betalen van loon aan [verzoekster] . Voorts heeft Almohandes kennelijk haar bedrijfsactiviteiten op het bij [verzoekster] bekende adres gestaakt zonder dit aan [verzoekster] mede te delen waardoor zij het [verzoekster] onmogelijk heeft gemaakt haar werkzaamheden te verrichten. Gelet op deze feiten is de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van Almohandes, zodat aan [verzoekster] een billijke vergoeding toegekend kan worden. [verzoekster] heeft uitgebreid gemotiveerd waarom aan haar een billijke vergoeding van € 50.000,00 bruto dient te worden toegekend. Nu Almohandes daar geen verweer tegen gevoerd heeft, zal de kantonrechter dit bedrag toewijzen.

4.4.

Almohandes zal voorts worden veroordeeld om aan [verzoekster] binnen veertien dagen na heden een deugdelijke eindafrekening te verstrekken en om aan [verzoekster] het op grond van die eindafrekening verschuldigde bedrag te betalen.

4.5.

Almohandes zal worden veroordeeld tot betaling van de kosten van dit geding aan de zijde van [verzoekster] tot op heden begroot op:

griffierecht € 79,00

salaris gemachtigde € 600,00

totaal: € 679,00.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van heden,

5.2.

veroordeelt Almohandes tot betaling aan [verzoekster] van € 50.000,00 bruto,

5.3.

veroordeelt Almohandes om binnen twee weken na heden aan [verzoekster] een deugdelijke eindafrekening te verstrekken en het op grond van die eindafrekening verschuldigde bedrag binnen twee weken na heden aan [verzoekster] te betalen,

5.4.

veroordeelt Almohandes tot betaling van de kosten van dit geding, aan de zijde van [verzoekster] tot op heden begroot op € 679,00,

5.5.

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.H.J. Otto en is in het openbaar uitgesproken.

Type: RW