Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:9864

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
11-10-2017
Datum publicatie
12-10-2017
Zaaknummer
6116607 \ CV EXPL 17-5693
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bestelling van zaken via internet. Koopovereenkomst en ontvangst van die zaken gemotiveerd betwist. Vordering afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2017/317
AR 2017/5286
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6116607 \ CV EXPL 17-5693

Vonnis van de kantonrechter van 11 oktober 2017

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DIRECT PAY SERVICES B.V.,

gevestigd te Barendrecht,

eisende partij,

gemachtigde Webcasso B.V.,

tegen:

1. [gedaagde sub 1] , in zijn hoedanigheid van ouder die de ouderlijke macht uitoefent over de minderjarige dochter [de minderjarige],
wonend [adres gedaagde sub 1] ,
[woonplaats gedaagde sub 1] ,

2. [gedaagde sub 2] , in haar hoedanigheid van ouder die de ouderlijke macht uitoefent over de minderjarige dochter [de minderjarige],
wonend [adres gedaagde sub 2] ,
[woonplaats gedaagde sub 2] ,

gedaagde partij,

procederende in persoon.

Partijen worden hierna verder Direct Pay, [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaardingen van 30 mei 2017 respectievelijk 6 juni 2017,

 • -

  het tegen [gedaagde sub 1] verleende verstek,

 • -

  de conclusie van antwoord zijdens [gedaagde sub 2] ,

 • -

  de conclusie van repliek,

 • -

  de conclusie van dupliek zijdens [gedaagde sub 2] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Op naam van (ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding nog minderjarige) [de minderjarige] (hierna [de minderjarige] ) is bij de website van Bart Smit B.V. online op 13 september 2016 een Nintendo spel 3DS Monster H. Generations Hol gekocht met als afleveradres [leveringsadres] te [leveringsplaats] . Voor de betaling is gekozen om achteraf te betalen via Finance B.V., h.o.d.n. Afterpay. Als e-mailadres van [de minderjarige] is bij het sluiten van de koopovereenkomst opgegeven [opgegeven email adres] .

2.2.

Het spel is door PostNL op 13 september 2016 te 13:32 uur bezorgd op het adres [leveringsadres] te [leveringsplaats] , zijnde het toenmalige adres van [gedaagde sub 1] .

[de minderjarige] stond ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst en de datum van bezorging op dat adres ook ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

2.3.

Finance B.V. heeft de vordering gecedeerd aan Direct Pay, van welke cessie bij brief van 30 november 2016 mededeling is gedaan aan [de minderjarige] .

2.4.

Direct Pay heeft aan het bij het sluiten van het koopovereenkomst opgegeven e-mailadres [opgegeven email adres] meerdere betalingsherinneringen verzonden.

3 Het geschil

3.1.

Direct Pay vordert - samengevat - hoofdelijke veroordeling van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] tot betaling van € 87,60, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, met veroordeling van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] in de proceskosten.

3.2.

[gedaagde sub 2] voert verweer in haar hoedanigheid van de met het gezag belaste ouder van [de minderjarige] .

3.3.

[gedaagde sub 1] is niet in de procedure verschenen, waarna verstek tegen hem is verleend. Ten aanzien van [gedaagde sub 1] zijn de voorgeschreven formaliteiten en termijnen in acht genomen, zodat ingevolge het bepaalde in artikel 140 Rv tussen alle partijen één vonnis wordt gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

[gedaagde sub 2] heeft uitdrukkelijk en gemotiveerd betwist dat [de minderjarige] de onderhavige koopovereenkomst met betrekking tot het spel heeft gesloten en dat zij het betreffende spel heeft ontvangen. Het onder de vaststaande feiten vermelde e-mailadres wordt aldus [gedaagde sub 2] niet door [de minderjarige] gebruikt. [de minderjarige] heeft op 23 mei 2017 bij de politie, eenheid Limburg, district Noord- en Midden Limburg, aangifte gedaan van identiteitsfraude. Ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst en de bezorging woonde [de minderjarige] feitelijk niet meer bij haar vader [gedaagde sub 1] en zij had toen ook geen contact met hem. Ter onderbouwing van dit laatste verwijst [gedaagde sub 2] naar de beschikking van deze rechtbank van 2 november 2016, bij welke beschikking de hoofdverblijfplaats van [de minderjarige] gewijzigd werd en is bepaald dat de hoofdverblijfplaats voortaan bij [gedaagde sub 2] is en waarin zulks ook is opgenomen. Uit de door Direct Pay overgelegde stukken blijkt voorts dat de formele woonplaats van [de minderjarige] met ingang van de datum van die beschikking is gewijzigd en dat zij vanaf die datum op het adres van [gedaagde sub 2] staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

4.2.

De stellingen van partijen met betrekking tot de koopovereenkomst en het op het voormalige adres van [de minderjarige] en [gedaagde sub 1] afgeleverde spel staan lijnrecht tegenover elkaar. Direct Pay beroept zich op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde feiten en omstandigheden, zodat zij de bewijslast draagt van haar stellingen. Uit de stellingen van partijen en de door hen overgelegde stukken blijkt in onvoldoende mate dat het spel door [de minderjarige] is gekocht en of dat het onderhavige spel door haar in ontvangst is genomen. Aan wie het spel dan wel is afgegeven is niet duidelijk geworden, nu in dat verband een handtekening voor ontvangst van degene die het spel in ontvangst heeft genomen ontbreekt. Direct Pay heeft in dat verband ook geen verklaring van de betreffende medewerker van PostNL, die het spel heeft bezorgd op het toenmalige adres, overgelegd, waaruit zou kunnen blijken aan wie het spel is afgegeven, noch in dat verband een specifiek en concreet bewijsaanbod gedaan. Uit de door [gedaagde sub 2] overgelegde beschikking van 2 november 2016 blijkt dat [de minderjarige] sinds oktober 2015 geen contact meer heeft gehad met [gedaagde sub 1] , zodat voldoende aannemelijk is dat [de minderjarige] niet degene is geweest die het spel op 13 september 2016 op het toenmalige adres van [gedaagde sub 1] in ontvangst heeft genomen.

4.3.

Op grond van vorenstaande kan dan ook niet van de juistheid van de stellingen van Direct Pay worden uitgegaan. Bij gebreke van een concreet en specifiek bewijsaanbod door Direct Pay ziet de kantonrechter geen aanleiding om Direct Pay toe te laten tot bewijslevering van haar stellingen, zodat de vorderingen van Direct Pay dienen te worden afgewezen.

4.4.

De kantonrechter wenst wel op te merken dat Bart Smit B.V. er in het kader van haar bedrijfsvoering kennelijk om haar moverende redenen voor kiest om bij de aflevering van zaken geen handtekening voor ontvangst te vragen. Die keuze impliceert dan dat in zaken als de onderhavige, waarin de ontvangst van de zaken niet hard gemaakt kan worden, de gevolgen daarvan voor haar eigen - lees vanwege de cessie: Direct Pay - rekening en risico komen.

4.5.

Direct Pay wordt als de in het ongelijk gestelde partij aangemerkt, zodat zij zal worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [gedaagde sub 2] worden forfaitair begroot op een bedrag van € 30,00. Aan de zijde van [gedaagde sub 1] zijn vanwege het niet verschijnen in deze procedure geen kosten gebleken, zodat ten aanzien van [gedaagde sub 1] geen kostenveroordeling wordt uitgesproken.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

wijst de vordering van Direct Pay af,

5.2.

veroordeelt Direct Pay in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde sub 2] gevallen en tot op heden begroot op € 30,00,

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M.P. Brouns en in het openbaar uitgesproken.

type: TC

coll: ksf