Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:9799

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
18-10-2017
Datum publicatie
20-10-2017
Zaaknummer
5946309 \ CV EXPL 17-3853
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering gegrond op agentuurovereenkomst afgewezen omdat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat sprake is van een agentuurovereenkomst. Tegenvordering toegewezen omdat die niet is betwist.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/5447
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5946309 \ CV EXPL 17-3853

Vonnis van de kantonrechter van 18 oktober 2017

in de zaak van:

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] , h.o.d.n. CASA ITALIA AGENTUREN,

wonend [adres eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] ,

[woonplaats eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] ,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

procederende in persoon,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] NATUURSTEEN B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde mr. W.J.C. Balkenende.

Partijen worden hierna [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] genoemd.

1 De procedure

In conventie en in reconventie

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het exploot van dagvaarding met producties;

- de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende eis in reconventie met producties;

- de verzoeken van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] om uitstel voor het nemen van een conclusie;

- de beslissing waarbij een verzoek van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] voor een nadere termijn voor het nemen van een conclusie is geweigerd.

1.2.

Hierna is vonnis bepaald waarvan de uitspraak is bepaald op heden.

2 Het geschil

In conventie en in reconventie

2.1.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

a. te verklaren voor recht dat hij een bedrag van € 2.842,14 ter zake van rente, incassokosten en kosten faillissementsverzoek niet aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] is verschuldigd;

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] te veroordelen tot betaling aan hem van:

b. een bedrag van € 1.000,00;

c. de wettelijke handelsrente;

d. de buitengerechtelijke incassokosten;

e. de proceskosten en de nakosten.

2.2.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] stelt daartoe – zakelijk weergegeven – dat hij einde 2015 op basis van een agentuurovereenkomst heeft opgetreden voor [A] advocaat en belastingkundige te Rotterdam en dat hij in de hoedanigheid van handelsagent heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een koopovereenkomst van een aantal tegels tussen [A] en [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] en dat aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] is meegedeeld dat de koopovereenkomst en de factuur op naam van [A] dienden te staan. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft de factuur echter op naam van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] gezet. Ondanks vele verzoeken aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] om de factuur op naam van [A] te zetten, heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] dat nagelaten terwijl [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] bij [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft aangedrongen op betaling van die factuur. Uiteindelijk heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] bij de rechtbank een faillissementsrekest ingediend om hem te dwingen alsnog tot betaling van de factuur over te gaan. Vervolgens heeft [A] op 24 november 2016 aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] een bedrag van € 6.764,70 betaald, waarna [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] zich op het standpunt heeft gesteld dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] een bedrag van € 2.842,14 diende te betalen ter zake van de kosten van faillissementsaanvraag, incassokosten en renten. Voorts stelt [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] dat hij een kort geding aanhangig heeft gemaakt om [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] te gebieden het faillissementsrekest in te trekken. Volgens [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] is uiteindelijk een gedwongen regeling tussen partijen getroffen en heeft hij een totaalbedrag van € 1.000,00 aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] betaald. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] stelt dat hij dit bedrag onverschuldigd aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft betaald, zodat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] dat terug dient te betalen.

2.3.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] voert verweer tegen de vorderingen van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] . [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] betwist dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] in hoedanigheid van handelsagent voor en namens advocaat [A] te Rotterdam een koopovereenkomst van een aantal tegels heeft gesloten. Op geen enkel moment voor, tijdens en na het sluiten van de koopovereenkomst heeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] te kennen gegeven dat hij door advocaat [A] was gevolmachtigd om namens deze de koopovereenkomst aan te gaan. Ook niet na ontvangst van de factuur, die op naam van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] was gesteld, heeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] aangegeven dat de factuur voor advocaat [A] bestemd was. Volgens [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft zij [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] meermaals gesommeerd tot betaling en toen betaling uitbleef heeft zij geprobeerd door middel van een faillissementsaanvraag alsnog betaling te verkrijgen. Vervolgens heeft advocaat [A] de factuur betaald. Met betrekking tot de betaling van de buitengerechtelijke kosten en de kosten van de faillissementsaanvraag is met [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] een regeling getroffen. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] zou ter finale kwijting een bedrag van € 2.000,00 betalen. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft € 1.000,00 betaald, maar is in gebreke gebleven met de betaling van het restant van € 1.000,00.

2.4.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] is derhalve van mening dat de vordering van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] moet worden afgewezen. Voorts vordert [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] om [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 1.000,00 te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 26 december 2016 en veroordeling van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] in de proceskosten en de nakosten.

3 De beoordeling

In conventie en in reconventie

3.1.

De over en weer ingestelde vorderingen hangen met elkaar samen, zodat zij zich lenen voor gezamenlijke beoordeling.

3.2.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] legt aan zijn vordering ten grondslag dat tussen hem en advocaat [A] sprake is van een agentuurovereenkomst. Volgens [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft hij als agent bemiddeld bij de totstandkoming van de koopovereenkomst van de tegels. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft gemotiveerd betwist dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] meermaals te kennen zou hebben gegeven dat hij voor en namens advocaat [A] optrad. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft, hoewel daartoe ruimschoots in de gelegenheid gesteld, niet gereageerd op het door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] gevoerde verweer.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] had, gelet op het verweer van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] , de vordering nader dienen te onderbouwen. Nu dit niet is geschied en [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] geen concreet bewijs van zijn stellingen heeft aangeboden, kan het vorderingsrecht van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] niet worden vastgesteld.

De vordering van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] zal dan ook worden afgewezen.

3.3.

Met betrekking tot het bedrag ad € 2.842,14 stelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] dat zij met [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] een regeling heeft getroffen inhoudende dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] tegen finale kwijting een bedrag van € 2.000,00 zou betalen. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft € 1.000,00 betaald zodat nog resteert een bedrag van € 1.000,00. Ook wat deze tegenvordering betreft heeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] , hoewel daartoe ruimschoots in de gelegenheid gesteld, niet gereageerd op de door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] aangevoerde stellingen. Dat betekent dat de vordering van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] als onweersproken dient te worden toegewezen.

3.4.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] worden begroot op € 275,00 (1 x tarief € 175,00 in conventie en 1 x tarief € 100,00 in reconventie) ter zake van salaris voor de gemachtigde van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] .

3.5.

De door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] gevorderde nakosten zullen worden toegewezen zoals hierna in het dictum van dit vonnis te vermelden.

4 De beslissing

De kantonrechter:

in conventie:

4.1.

wijst de vorderingen van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] af;

in reconventie:

4.2.

veroordeelt [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] om aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] tegen bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 1.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf
26 december 2016 tot de dag der voldoening;

in conventie en in reconventie:

4.3.

veroordeelt [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] gevallen en tot op heden begroot op € 275,00;

in reconventie:

4.4.

veroordeelt [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] onder de voorwaarde dat hij niet binnen 2 weken na aanschrijving door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:

- € 100,00 aan salaris gemachtigde,

- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van betekening van het vonnis;

4.5.

verklaart de hiervoor uitgesproken veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

4.6.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. Rijksen, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken.

type: FL

coll: