Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:9328

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
27-09-2017
Datum publicatie
09-10-2017
Zaaknummer
04 6036902
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eisende partij vraagt doorhaling van de zaak. Gedaagde partij is niet akkoord en vraagt kostenveroordeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6036902 \ CV EXPL 17-4833

Vonnis van de kantonrechter van 27 september 2017

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIRECT PAY SERVICES B.V.,

gevestigd te Barendrecht,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde Webcasso B.V.,

tegen:

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

wonend [adres gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

[woonplaats gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

procederende in persoon.

Partijen zullen hierna Direct Pay Services en [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

 • -

  de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil in conventie en in reconventie

2.1.

Eisende partij vordert – samengevat – veroordeling van gedaagde partij tot betaling van € 994,69, vermeerderd met rente en kosten en voert verweer tegen de vordering in reconventie.

2.2.

Gedaagde partij vordert – samengevat – veroordeling van eisende partij tot betaling van € 300,00.

2.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3 De beoordeling in conventie en in reconventie

in conventie

3.1.

Naar aanleiding van het verweer van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] stelt Direct Pay Services haar vordering niet te willen handhaven en verzoekt om doorhaling van de zaak op de rol. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] weigert zijn medewerking aan de doorhaling op de rol omdat naar zijn mening Direct Pay Services hem ten onrechte in rechte heeft betrokken en een welgemeend excuus op zijn plaats was geweest.

3.2.

Nu doorhaling slechts op eenstemmig verzoek van partijen kan geschieden kan het verzoek om doorhaling niet worden gehonoreerd. Nu Direct Pay Services afziet van haar vordering op [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] zal deze worden afgewezen. Direct Pay Services zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] worden, nu hij eenmaal op de rolzitting is verschenen en geen specificatie van reis- en verblijfkosten heeft overgelegd, begroot op een forfaitair bedrag van € 50,00.

in reconventie

3.3.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] vordert veroordeling van Direct Pay Services tot betaling van een bedrag van € 300,00 zijnde de kosten die [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] stelt te hebben gemaakt omdat hij zijn vakantie van 29 april tot 6 mei vroegtijdig heeft beëindigd wegens het ontvangen van een dagvaarding voor de zitting van 7 juni 2017. Direct Pay Services is van mening dat er geen enkele grondslag voor deze vordering bestaat.

3.4.

De kantonrechter stelt vast dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] de grondslag van zijn vordering niet expliciet heeft benoemd. In de gegeven situatie neemt de kantonrechter aan dat de grondslag van deze vordering is gebaseerd op misbruik van procesrecht. Daaraan worden echter zware eisen gesteld. Dat dit hier aan de orde is echter onvoldoende gebleken zodat de vordering van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] moet stranden. De vakantie van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] was immers gepland van 29 april tot 6 mei en eerst 7 juni was de datum waartegen hij door Direct Pay Services werd gedagvaard. Daarnaast bestond er ook nog de mogelijkheid om aanhouding te verzoeken om verweer te voeren. Van een noodzaak tot onmiddellijke beëindiging van de vakantie is niet gebleken. Daarnaast is evenmin gebleken dat Direct Pay Services al op de hoogte was van het verweer van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] en dus tegen beter weten in tot dagvaarding is over gegaan. In de gegeven situatie ziet de kantonrechter aanleiding de proceskosten in reconventie te compenseren in die zin dat ieder partij de eigen kosten draagt.

4 De beslissing in conventie en in reconventie

De kantonrechter

in conventie

4.1.

wijst de vordering van Direct Pay Services af,

4.2.

veroordeelt Direct Pay Services in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] gevallen en tot op heden begroot op € 50,00,

in reconventie

4.3.

wijst de vordering van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] af,

4.4.

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A.J. van Leeuwen en in het openbaar uitgesproken.

type: HM

coll: