Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:9310

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
27-09-2017
Datum publicatie
29-09-2017
Zaaknummer
04 5900545 cv expl 17-3484
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eisende partij heeft een auto gekocht via een online veilingwebsite. Nadien komen partijen overeen dat eisende partij de auto afneemt indien de auto wordt voorzien van een geldige APK binnen twee maanden. Vast staat dat gedaagde partij, ondanks de toezegging daartoe, niet in staat is geweest de overeenkomst na te komen. Eisende partij heeft echter nagelaten gedaagde in gebreke te stellen zodat de buitengerechtelijke ontbinding geen doel treft.

Ook het beroep op dwaling slaagt niet, zodat partijen nog steeds gehouden zijn om hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/5049
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5900545 \ CV EXPL 17-3484

Vonnis van de kantonrechter van 27 september 2017

in de zaak van:

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] ,

wonend [adres eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] ,

[woonplaats eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] ,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde mr. V.C. Andeweg,

tegen:

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] , h.o.d.n. [X],

wonend [adres gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

[woonplaats gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde mr. M.D. Leenders.

Partijen zullen hierna [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord tevens houdende een eis in reconventie

 • -

  de conclusie van repliek in conventie tevens houdende een wijziging van eis in conventie tevens houdende een conclusie van antwoord in reconventie

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie tevens houdende een conclusie van repliek in reconventie

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

In conventie en reconventie

2.1.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] handelt in klassieke auto’s.

2.2.

In oktober 2015 heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] een Land Rover uit het jaar 1977 aangeboden via de veilingwebsite [website] . Bij de advertentietekst waren foto’s gevoegd. De (Nederlandse) advertentietekst luidt, voor zover in deze procedure van belang, als volgt:

Zeer goede staat

Zeer, zeer harde Land Rover 109.

Bouwjaar 1977

Kilometerstand CA 49.900 km.

(..)

De auto springt direct aan, motor reageert snel en goed.


De wagen heeft laatste 6 jaar in een stalling gestaan, voor deze weer in gebruik genomen word dienen de remmen, elektra en uitlaat nagekeken te worden.

(..)

Dit voertuig is 38 jaar oud. Het is aan te bevelen het voertuig te bezichtigen alvorens een bod uit te brengen. Dit om teleurstelling achteraf te voorkomen. (..)”

2.3.

Op 23 oktober 2015 heeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] € 5.000,00 geboden voor de Land Rover en heeft daarmee de veiling gewonnen. Op 30 oktober 2015 heeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] die € 5.000,00 vermeerderd met € 450,00 aan veilingkosten voldaan.

2.4.

Op 31 oktober 2015 stuurt [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] het volgende e-mailbericht aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] :
“Geachte verkoper, deze landrover wil ik eventueel wel komen bekijken voor ik hem ga accepteren; ik heb namelijk een betere gevonden met geldige apk voor minder geld, en vraag me serieus af wat de staat van met name de bladveren is, ze zien er nogal verroest uit, en ook het interieur ziet er nogal uitgeleefd uit………., misschien kom ik wel kijken maar hou er rekening mee dat ik deze auto niet ga afnemen, (..)”

2.5.

Op 7 november 2015 stuurt [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] de volgende e-mail aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] :
“Geachte, in het besef dat ik kort door de bocht ben gegaan aangaande de Landrover, maar ook met de mededeling dat ik geen reparatiemogelijkheden heb wil ik het voorstel doen dat ik de Landrover alsnog wil afnemen indien u bereid bent deze tegen redelijke vergoeding (max. € 1000,-) te leveren met geldige apk, binnen 2 maanden. Mocht dit niet bespreekbaar zijn moet ik concluderen dat de aanbiedingstekst ‘in goede staat’ niet klopt en ik dus een goede grond heb om de aankoop te annuleren, en deze annulering dus bij deze een vol dwongen feit is, (..)”

2.6.

Op 9 november 2015 stuurt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in reactie op de e-mail van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] het volgende:
“(..)
Onderstaand is akkoord.
Wij gaan de punten die in de veiling staan vermeld jn orde maken en de wagen laten voorzien van een nieuwe apk.

De wagen zal uiterlijk binnen twee maanden vanaf heden klaar zijn (indien mogelijk natuurlijk zo snel mogelijk). (..)”

2.7.

Partijen hebben nadien per SMS contact gehad over de vorderingen van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] . Op 6 januari 2016 laat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] desgevraagd weten dat de verlichting werkt en de remmen uit elkaar gehaald zijn om te worden gereviseerd. Op 22 februari 206 laat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] eveneens desgevraagd weten dat alles klaar is behalve knipperlicht en alarmlichten.

2.8.

Op 5 maart 2016 stuurt [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] het volgende bericht:
“Hoi [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] , eerlijk gezegd gaat het mij wel wat te lang duren zo, dit is niet wat we overeengekomen zijn en ik word voor mijn gevoel ook niet echt goed op de hoogte gehouden… ik laat je bij deze weten dat ik overweeg om toch via [website] alsnog de koop te ontbinden tenzij je de overeenkomst op echt korte termijn nakomt. Mijn geld zit er al vanaf eind Oktober in en het is nu al Maart! Vrgr Nico [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] ,”

2.9.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] reageert op 15 maart 2016:
“Excuus ik zat afgelopen week in het buitenland. Zoals eerder vermeld is de wagen geheel apk klaar echter blijven we ‘hangen’ op de knipperlicht installatie. Ik ben zoveel als mogelijk met de auto bezig, meer kan ik helaas niet doen. Bovenstaande reactie vind ik dan ook ongepast aangezien ik er momenteel zoveel uren in heb zitten dat het mij ontzettend veel tijd, geld en ergernis kost. Los daarvan is de koop door [website] de LR geweest hoe deze erbij stond, hoe het vervolgens verder is gegaan is van onze kant uit zeer redelijk en coulant geweest.

Ik wil dan ook verder alleen afspraken maken op papier. Mijn voorstel is om de wagen op te halen, en deze vervolgens zelf af te werken. Ik zal dan genoegen nemen met een kostprijs van € 350 aan ingehuurde uren en neem dan de overige 40 werkuren voor mijn rekening. Indien u toch wilt dat wij de auto verder klaar maken blijft onze afspraak van max € 1000 (waar ik helaas vanuit mijn kant ruim overheen zit) van kracht, echter kan ik geen indicatie geven aangezien mijn andere werkzaamheden ook doorgaan en ik bepaalde onderdelen niet makkelijk kan vinden.

2.10.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] laat weten dat hij afziet van afname van de auto en de koop wil ontbinden wegens het niet leveren van de Land Rover op de oorspronkelijk afgesproken datum. Partijen hebben over en weer nog gediscussieerd over de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst, waarmee [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] niet akkoord is.

2.11.

Op 26 mei 2016 laat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] per SMS weten dat, aangezien de Land Rover nog steeds niet is opgehaald er vanaf 1 juni 2016 € 10,00 stallingskosten per dag wordt gerekend.

2.12.

Bij brief van 3 juni 2016 heeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] de koopovereenkomst met [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] buitengerechtelijk ontbonden en terugbetaling gevorderd van € 5.450,00.

2.13.

Bij brief van 20 oktober 2016 heeft de gemachtigde van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] de overeenkomst zekerheidshalve nogmaals ontbonden en terugbetaling gevorderd van het door [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] betaalde bedrag.

3 Het geschil

In conventie en reconventie

3.1.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
Primair:

I. een verklaring voor recht dat de koopovereenkomst op 3 juni 2016 althans op

20 oktober 2016 buitengerechtelijk is ontbonden, althans tot ontbinding alsnog;

II. veroordeling van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] om aan [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] te betalen € 5.450,00,

vermeerderd met primair de handelsrente en subsidiair de wettelijke rente

vanaf 3 juni 2016 althans een door de kantonrechter in goede justitie te

bepalen datum;

Subsidiair:

III. de overeenkomt tussen partijen wegens dwaling te vernietigen en de

koopovereenkomst te vernietigen;

IV. veroordeling van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] om aan [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] te betalen € 5.450,00,

vermeerderd met primair de handelsrente en subsidiair de wettelijke rente

vanaf 30 oktober 2016 althans een door de kantonrechter in goede justitie te

bepalen datum

Primair en subsidiair:

V. veroordeling van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in de proceskosten, waaronder begrepen de kosten

van het exploot, het griffierecht en salaris gemachtigde te vermeerderen met

de wettelijke rente

VI. veroordeling van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in de nakosten, vermeerderd met de wettelijke

rente.

3.2.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] voert verweer tegen de vordering in conventie en concludeert tot afwijzing van het gevorderde. Bij eis in reconventie vordert [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] te veroordelen om aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] € 10,00 per dag te betalen vanwege stallingskosten van de Land Rover vanaf 1 juni 2016 tot de dag dat de Land Rover door [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] wordt opgehaald.

3.3.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] voert verweer tegen de vordering in reconventie.

3.4.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Tussen partijen is onder meer discussie over de vraag of er sprake is van een (uitgebreide) koopovereenkomst dan wel een koop- en een dienstverleningsovereenkomst.

4.2.

In artikel 6:217 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en een aanvaarding daarvan.
In artikel 7:1 BW is bepaald dat koop de overeenkomst is waarbij de één zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

4.3.

Vast staat dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] de Land Rover via [website] te koop heeft aangeboden en [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] een aanbod heeft gedaan ten einde de Land Rover van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] te kopen. Dat aanbod heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] geaccepteerd. Dit betekent dat partijen een koopovereenkomst met elkaar hebben gesloten. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft toen ook op eerste verzoek van [website] de betaling voor de Land Rover in orde gemaakt.

4.4.

Nadat de koopovereenkomst is gesloten, heeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] zich bij e-mailbericht van

31 oktober 2015 tot [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] gewend teneinde de auto te bezichtigen. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] laat daarbij de mogelijkheid bestaan dat hij de auto niet afneemt. Of er in de tussentijd nog contact is geweest tussen partijen is de kantonrechter niet gebleken. In ieder geval stuurt [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] op

7 november 2015 een nieuw e-mailbericht waarin hij te kennen geeft bereid te zijn de Land Rover alsnog af te nemen indien [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] tegen een redelijke vergoeding van maximaal
€ 1.000,00 bereid is de auto binnen twee maanden te leveren met geldige APK. Op dit

e-mailbericht reageert [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] bevestigend in die zin dat hij schrijft dat dit akkoord is en dat hij er zorg voor zal dragen dat de auto binnen twee maanden is voorzien van een APK.

4.5.

Bij deze stand van zaken kan de kantonrechter niet anders dan tot het oordeel komen dat de oorspronkelijke overeenkomst die tussen partijen via [website] is gesloten, is gewijzigd. Uit het door [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] gedane aanbod blijkt duidelijk dat hij enkel de Land Rover afneemt indien de auto is voorzien van een geldige APK en tegen een meerprijs van maximaal € 1.000,00. Dit aanbod wordt door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] zonder enig voorbehoud aanvaard. Aldus was het voor beide partijen duidelijk dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] de eerder aangegane overeenkomst wilde wijzigen en dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] met die wijziging akkoord is gegaan. Uit niets blijkt in ieder geval dat het de bedoeling van partijen was om een tweede overeenkomst – door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] aangeduid als dienstverleningsovereenkomst – aan te gaan. Dit betoog van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] faalt dan ook.

4.6.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] stelt dat hij de overeenkomst met [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] op 3 juni 2016, althans op
20 oktober 2016, buitengerechtelijk heeft ontbonden. Dienaangaande overweegt de kantonrechter als volgt.

4.7.

Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt (artikel 6:265 lid 1 BW). Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is (artikel 6:265 lid 2 BW). Het verzuim treedt in wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld en nakoming binnen die termijn uitblijft (artikel 6:82 lid 1 BW). Dit lijdt slechts uitzondering indien nakoming blijvend onmogelijk is.

4.7.1.

Tussen partijen staat niet ter discussie dat de dag waarop de Land Rover gereed had dienen te zijn 9 januari 2016 is – zijnde twee maanden nadat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] zich akkoord verklaarde met de voorwaarden van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] – en dat de Land Rover op die datum niet aan de overeenkomst beantwoordde. Nakoming was niet blijvend onmogelijk, zodat het op de weg van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] had gelegen om [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] schriftelijk in gebreke te stellen.

4.7.2.

Tussen partijen is na 9 januari 2016 met regelmaat gecommuniceerd over de voortgang die [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] maakte met het gereedmaken van de Land Rover. Duidelijk is ook dat de verlichting van de Land Rover een heikel punt vormt, hetgeen belet dat de Land Rover voorzien kan worden van een APK-keuring. In de over een weer gewisselde sms-berichten blijkt dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] op 5 maart 2016 aangeeft dat hij een en ander lang vindt duren en de koop wenst te ontbinden, tenzij [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] op korte termijn alsnog nakomt. Dit kan naar het oordeel van de kantonrechter niet worden gekwalificeerd als een ingebrekestelling zoals hiervoor onder rechtsoverweging 4.7. beschreven. De termijnstelling ‘op korte termijn’ acht de kantonrechter in het onderhavige geval onvoldoende bepaalbaar en bovendien kan ook niet worden vastgesteld of dit, gelet op de verlichtingsproblematiek, een redelijke termijn betreft. Ook verder is niet gebleken dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] nadien op de voorgeschreven wijze in gebreke heeft gesteld en een termijn heeft gegund om de overeenkomst alsnog na te komen. Wellicht ten overvloede wordt in dit verband vastgesteld dat gesteld noch gebleken is dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] op enig moment te kennen heeft gegeven dat hij de overeenkomst niet meer na zal komen. Was dit wel het geval geweest, dan was [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in verzuim zonder dat een daartoe strekkende ingebrekestelling voor was vereist. Zoals gezegd doet die situatie zich niet voor.

4.7.3.

Nu niet blijkt dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] op een deugdelijke wijze in gebreke is gesteld, heeft dit als consequentie dat er geen sprake is van verzuim. Dit betekent dan dat aan de op
3 juni 2016 gestuurde buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst, geen betekenis kan worden toegekend. Dit geldt eveneens voor de herhaalde buitengerechtelijke ontbinding door de gemachtigde van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] op 20 oktober 2016.

4.8.

Samengevat betekent het voorgaande dat het primair onder 1 gevorderde wordt afgewezen. Hetgeen namens [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] nog is aangevoerd met betrekking tot het schuldeisersverzuim behoeft in dit verband, gelet op het vorenstaande, geen bespreking meer.

4.9.

De kantonrechter komt vervolgens toe aan de beoordeling van de subsidiaire vordering, te weten vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling.

4.10.

In artikel 6:228 BW is bepaald dat een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten (onder meer) vernietigbaar is a. indien de dwaling is te wijten aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten of b. indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten. De bepaling onder a. veronderstelt dat voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst door de wederpartij een inlichting is verstrekt die de onjuiste voorstelling van zaken heeft veroorzaakt. De bepaling onder b. ziet op de mededelingsplicht. Uitgangspunt bij de beoordeling van deze vordering is dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] die inlichtingen moest verschaffen, die zij, gelet op de aard van de rechtsrelatie met [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] en de te sluiten overeenkomst naar de in het verkeer geldende opvattingen in gevallen als de onderhavige behoorde te verstrekken om te voorkomen dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] omtrent die essentiële eigenschappen van de overeenkomst zou dwalen. Anderzijds mag van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtig en oplettend handelende klant in een geval als dit worden verwacht dat hij, voordat hij een overeenkomst sluit, opheldering vraagt voor de voor hem essentiële punten. Op [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] rust dan ook een onderzoeksplicht, hetgeen inhoudt dat hij binnen redelijke grenzen pogingen moet doen om zo daar behoefte aan is duidelijkheid te krijgen.

4.11.

Naar het oordeel van de kantonrechter treft het beroep op dwaling geen doel.
In de eerste plaats blijkt niet welke inlichting [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft verstrekt, welke een onjuiste voorstelling van zaken heeft veroorzaakt. Het was voor [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] bij het doen van het aanbod – zowel het eerste als het tweede aanbod – duidelijk dat de Land Rover niet was voorzien van een APK. Dit betekent hoe dan ook dat de auto van meet af aan niet geschikt was om mee de weg op te gaan. Verder is de kantonrechter niet gebleken dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] de op hem rustende mededelingsplicht heeft geschonden of dat beide partijen van een onjuiste voorstelling van zaken zijn uitgegaan. Nu [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] zijn beroep op dwaling niet verder met feiten en omstandigheden heeft onderbouwd, zal ook de subsidiaire vordering worden afgewezen.

4.12.

De slotsom in conventie is dan ook dat de vorderingen worden afgewezen.


In reconventie

4.13.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] vordert in reconventie de betaling van stallingskosten.

4.14.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] grondt haar vordering op het bepaalde in artikel 6:63 BW in samenhang bezien met artikel 6:66 BW. Ingevolge artikel 6:63 BW kunnen als gevolg van het schuldeisersverzuim in verband met de zorgplicht van art. 6:64 BW gemaakte (extra) kosten, binnen de grenzen der redelijkheid, aan de schuldeiser in rekening worden gebracht. Om van zijn zorgplicht gedurende schuldeisersverzuim bevrijd te worden, kan de schuldenaar de zaak in bewaring stellen.

4.15.

Alvorens de vordering op vorenbedoelde grond kan worden toegewezen, dient eerst beoordeeld te worden of er sprake is van schuldeisersverzuim. De schuldeiser komt ingevolge artikel 6:58 BW in verzuim wanneer nakoming van de verbintenis verhinderd wordt doordat hij de noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, tenzij de oorzaak van verhindering hem niet kan worden toegerekend.

4.16.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] stelt dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] in gebreke is gebleven om de Land Rover conform de veilingvoorwaarden uiterlijk 24 november 2015 bij [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] op te halen. De kantonrechter volgt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] niet in dit betoog. Vast staat immers dat partijen de oorspronkelijke overeenkomst waarop de veilingvoorwaarden van toepassing waren, hebben herzien. Niet blijkt dat partijen hebben beoogd die veilingvoorwaarden op de gewijzigde overeenkomst van toepassing te laten zijn. Ook indien die veilingvoorwaarden wel van toepassing zouden zijn, dan nog levert de omstandigheid dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] de Land Rover niet heeft opgehaald, geen schuldeisersverzuim op. Vast staat immers – gelet op de feiten zoals weergegeven onder de rechtsoverwegingen 2.5 tot en met 2.10 – dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] de Land Rover nog enige tijd onder zich diende te houden om aan zijn verplichting aangaande de APK te kunnen voldoen.

4.17.

Voor wat betreft de stelling dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] in ieder geval vanaf 1 juni 2016 in verzuim verkeert, mist ook die stelling enige deugdelijke onderbouwing. Ten eerste staat vast dat de Land Rover op dat moment niet aan de overeenkomst beantwoordde. Immers de Land Rover was niet voorzien van een geldige APK. Dit is een omstandigheid die voor rekening en risico van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] komt en die maakt dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] de Land Rover nog niet hoefde op te halen. Ten tweede blijkt uit geen enkel stuk dat 1 juni 2016 een tussen partijen overeengekomen dan wel fatale termijn was waarbinnen [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] de Land Rover diende op te halen. Derhalve kan niet worden gezegd dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] geen medewerking verleende dan wel een ander beletsel heeft opgeworpen als gevolg waarvan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] niet aan haar verplichtingen op grond van de overeenkomst kon voldoen. Derhalve is er dan ook geen sprake van schuldeisersverzuim en kan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] geen aanspraak maken op vergoeding van de stallingskosten op grond van het bepaalde in artikel 6:63 en/of artikel 6:66 BW.

4.18.

De vordering in reconventie wordt afgewezen.

In conventie en reconventie

4.19.

Gelet op de uitkomst van de procedure in conventie en reconventie, worden de proceskosten tussen partijen gecompenseerd.

5 De beslissing

De kantonrechter

In conventie en reconventie

5.1.

wijst de vorderingen over en weer af,

5.2.

compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat elk van partijen de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M.J.F. Piëtte en in het openbaar uitgesproken.

type: SM

coll: