Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:8465

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
28-08-2017
Datum publicatie
31-08-2017
Zaaknummer
C/03/239465 HA RK 17-194
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Geen behandelend rechter, verzoek niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Wrakingskamer

Zaaknummer: C/03/239465 HA RK 17-194

Beslissing van de meervoudige kamer belast met de behandeling van wrakingszaken

in de zaak van

[de verzoeker] ,

wonende te [woonplaats verzoeker] ,

verzoeker

tegenindiener van een verzoek dat strekt tot wraking van:

mr. K.M.P. Jacobs, rechter in de rechtbank Limburg (hierna ook te noemen: de rechter).

1 Het procesverloop

Verzoeker heeft op 14 juli 2017 bij de bestuursrechter van deze rechtbank beroep ingediend tegen het niet tijdig nemen van een beslissing door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond inzake een aanvraag om bijzondere bijstand. Dit beroep heeft zaaknummer 17/2028 en bevindt zich in de fase van administratieve voorbehandeling.

Op 10 augustus 2017 heeft verzoeker in deze zaak een verzoek tot wraking van mr. Jacobs ingediend. Verzoeker heeft op 16 augustus, 17 augustus, 21 augustus, 22 augustus en 24 augustus 2017 aanvullende stukken ingediend.

2 De beoordeling

In artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)is bepaald dat op verzoek van een partij de rechter die een zaak behandelt, kan worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter dient voorop te staan dat een rechter uit hoofde van haar/zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een procespartij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij die procespartij bestaande vrees dienaangaande objectief gerechtvaardigd is.

De zaak met zaaknummer 17/2028 is nog niet aan een rechter toebedeeld en dat betekent dat mr. Jacobs voorshands niet de behandelend rechter is in die zaak. Nu het wrakingsverzoek van verzoeker niet is gericht tegen de rechter die zijn zaak behandelt, is niet aan de formele vereisten voor een wrakingsverzoek als bedoeld in artikel 8:15 van de Awb voldaan, zodat verzoeker niet-ontvankelijk is in zijn wrakingsverzoek. Tot een mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek wordt daarom niet overgegaan

3 De beslissing

De wrakingskamer verklaart het verzoek tot wraking van mr. K.M.P. Jacobs niet-ontvankelijk.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.M.M. Kleijkers, voorzitter, mr. J.W. Rijksen en

mr. M.J.A.G. van Baal, leden, bijgestaan door J.N. Buddeke als griffier en is in het openbaar uitgesproken op 28 augustus 2017.