Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:7164

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
24-07-2017
Datum publicatie
25-07-2017
Zaaknummer
6097319/AZ/17-127 24072017
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Werknemer vordert betaling van de transitievergoeding, achterstallig loon c.a. en afgifte van bruto/netto specificaties. Werkgever dient geen verweerschrift in en verschijnt niet op de zitting. Vorderingen zijn toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/3889
AR-Updates.nl 2017-0938
XpertHR.nl 2017-20000739
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6097319 \ AZ VERZ 17-127

Beschikking van de kantonrechter van 24 juli 2017

in de zaak van:

[de werknemer] ,

wonend [adres werknemer] ,

[woonplaats werknemer] ,

werknemer

gemachtigde mr. P.A. van Enckevort,

verzoekende partij in het verzoek,

tegen:

de besloten vennootschap [X] TRUCK EN TRAILER VERHUUR B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats X] ,

werkgever

verwerende partij in het verzoek.

Partijen zullen hierna [de werknemer] en [X] Truck en Trailer Verhuur BV worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 21 juni 2017 ter griffie ontvangen verzoekschrift

- de mondelinge behandeling op 17 juli 2017

- de door [de werknemer] overgelegde stukken.

1.2.

Daarna is beschikking bepaald.

2 De beoordeling

2.1.

[de werknemer] , is op 1 januari 2011 bij de rechtsvoorganger van [X] Truck en Trailer Verhuur BV in dienst is getreden. Hij vervulde laatstelijk de functie van export manager tegen een loon van € 3.183,00 bruto per maand, exclusief vakantiebijslag.

2.2.

[de werknemer] heeft verzocht – kort samengevat –

 • -

  [X] Truck en Trailer Verhuur BV te veroordelen om aan [de werknemer] de transitievergoeding ad € 6.875,28 bruto te voldoen, vermeerderd met rente,

 • -

  [X] Truck en Trailer Verhuur BV te veroordelen om aan [de werknemer] te voldoen de loonvordering ad € 1.365,65 bruto, vermeerderd met de wettelijke verhoging ad € 682,80 bruto;

 • -

  [X] Truck en Trailer Verhuur BV te veroordelen om binnen twee dagen na betekening van de beschikking de salarisspecificatie van februari en maart 2017 te verstrekken op straffe van een dwangsom,

 • -

  [X] Truck en Trailer Verhuur BV te veroordelen tot uitbetaling van de opgebouwde vakantietoeslag alsmede de opgebouwde vakantiedagen ad € 4.717,14 bruto, vermeerderd met rente,

 • -

  Te bepalen dat [X] Truck en Trailer Verhuur BV een schriftelijke en deugdelijke bruto/netto specificatie van de hiervoor genoemde bedragen en betalingen verstrekt, eveneens op straffe van een dwangsom,

 • -

  [X] Truck en Trailer Verhuur BV te veroordelen in de kosten van deze procedure.

2.3.

[X] Truck en Trailer Verhuur BV is niet in de procedure verschenen en heeft geen verweer gevoerd. Op 17 juli 2017 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij [de werknemer] zijn vorderingen mondeling heeft toegelicht. De stellingen en vorderingen van [de werknemer] staan derhalve als niet weersproken vast.

2.4.

De conclusie is dat de kantonrechter de vorderingen van [de werknemer] zal toewijzen en dat [X] Truck en Trailer Verhuur BV in de kosten van deze procedure wordt veroordeeld. De kosten aan de kant van [de werknemer] worden begroot op € 478,00, bestaande uit € 78,00 vast recht en € 400,00 salaris gemachtigde (2 x tarief € 200,00).

3 De beslissing

De kantonrechter

3.1.

veroordeelt [X] Truck en Trailer Verhuur BV om binnen twee dagen na betekening van deze beschikking aan [de werknemer] te voldoen de verschuldigde transitievergoeding ad € 6.875,28 bruto, onder aftrek van de toegestane inhoudingen, en vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 april 2017,

3.2.

veroordeelt [X] Truck en Trailer Verhuur BV om binnen twee dagen na betekening van de beschikking aan [de werknemer] te voldoen de loonvordering ex artikel 7:629 BW ter hoogte van € 1.365,65 bruto, onder aftrek van de toegestane inhoudingen, vermeerderd met de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW ter hoogte van € 682,80 bruto,

3.3.

veroordeelt [X] Truck en Trailer Verhuur BV om binnen twee dagen na betekening van de beschikking de salarisspecificatie van februari en maart 2017 te verstrekken op straffe van een dwangsom ter hoogte van € 100,00 per dag, met een maximum van € 5.000,00,

3.4.

veroordeelt [X] Truck en Trailer Verhuur BV tot uitbetaling van de opgebouwde vakantietoeslag alsmede de opgebouwde vakantiedagen ad € 4.717,14, onder aftrek van de toegestane inhoudingen, doch vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 april 2017,

3.5.

bepaalt dat [X] Truck en Trailer Verhuur BV binnen veertien dagen na het wijzen van deze beschikking aan [de werknemer] een schriftelijke en deugdelijke netto/bruto specificatie dient te verstrekken, waarin de bedragen en betalingen van r.o. 3.1., 3.2. en 3.4. zijn verwerkt, op straffe van een dwangsom ter hoogte van € 100,00 per dag, met een maximum van € 10.000,00.

3.6.

veroordeelt [X] Truck en Trailer Verhuur BV om aan [de werknemer] te betalen de proceskosten ad € 478,00,

3.7.

verklaart de beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gewezen door mr. J.W. Rijksen en in het openbaar uitgesproken.

type: PL

coll: ksf