Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:712

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
25-01-2017
Datum publicatie
10-02-2017
Zaaknummer
C/03/230369 HA RK 17/1
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wraking – geen schijn van partijdigheid - afwijzing

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: C/03/230369 / HA RK 17/1

Datum uitspraak: 25 januari 2017

Beslissing van de meervoudige kamer belast met de behandeling van wrakingszaken

op het verzoek van

[verzoeker] ,

thans verblijvende in de Mondriaan, locatie Vijverdalseweg 1 te Maastricht,

dat strekt tot wraking van mr. M.B. Bax, rechter in deze rechtbank (hierna: de rechter).

1 De procedure

Tijdens de openbare terechtzitting van 4 januari 2017 heeft verzoeker de wraking verzocht van de politierechter in de bij deze rechtbank aanhangige zaak tegen verzoeker als verdachte met parketnummer 03/211663-16.

De rechter heeft op 4 januari 2017, in een schriftelijke reactie op het wrakingsverzoek, de wrakingskamer bericht niet te berusten.

De behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 24 januari 2017. Ter zitting is verzoeker niet verschenen. De rechter is evenmin verschenen.

Voorafgaand aan de zitting is gebleken dat verzoeker thans op een gesloten afdeling van de Mondriaan te Maastricht verblijft en daarom niet in staat is bij de behandeling van het wrakingsverzoek aanwezig te zijn. De wrakingskamer overweegt dat het verschijnen ter zitting is bedoeld om de verzoeker in de gelegenheid te stellen de gronden voor het wrakingsverzoek toe te lichten. Het is niet toegestaan het wrakingsverzoek ter zitting met nieuwe gronden aan te vullen. Gelet op de door de wrakingskamer te nemen beslissing ten aanzien van de aangevoerde wrakingsgronden, is een nadere toelichting van de verzoeker ter zitting niet noodzakelijk nu deze niet tot een ander oordeel kan leiden.

De wrakingskamer heeft op 25 januari 2017 uitspraak gedaan.

2 Standpunt verzoeker

Verzoeker heeft de volgende gronden aan het wrakingsverzoek ten grondslag gelegd.

Ter zitting van 4 januari 2017 waren mensen in de zittingszaal aanwezig, die daar volgens de verzoeker niet mochten zijn. Ook hing er een portret van koning Willem Alexander in de zittingszaal. Ten slotte heeft de verzoeker aangevoerd dat er naast de tafel van de officier van justitie papieren op de grond lagen.

3 Het standpunt van de rechter

De rechter heeft in een schriftelijke reactie - kort gezegd - gesteld dat de door verzoeker aangevoerde gronden niet de schijn van partijdigheid (kunnen) hebben opgewekt.

4 De beoordeling

De wrakingskamer is van oordeel dat uit de door verzoeker aangevoerde gronden niet (de schijn van) partijdigheid van de rechter kan worden afgeleid.

De behandeling van strafzaken geschiedt in beginsel in het openbaar. Redenen die aanleiding gaven tot (gedeeltelijke) behandeling van de zaak van verzoeker achter gesloten deuren zijn niet gesteld, noch gebleken. De mensen in de zittingszaal mochten daar dan ook aanwezig zijn.

Het portret van koning Willem Alexander hangt in de zittingszaal, omdat recht wordt gesproken in naam van de Koning.

Het feit dat de officier van justitie naast haar tafel een stapeltje papier neerlegt, is evenmin een grond waaruit de schijn van partijdigheid van de rechter kan worden afgeleid. Het staat de officier van justitie namelijk vrij om haar tafel en de directe omgeving daarvan in te richten zoals zij dat wil.

5 De beslissing

De wrakingskamer wijst het verzoek tot wraking van mr. M.B. Bax af.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.P. van Unen, voorzitter, mr. F.L.G. Geisel en

mr. J.J. Groen, leden, bijgestaan door mr. C.K. Spronk als griffier en is in het openbaar uitgesproken op 25 januari 2017.