Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:6715

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
12-07-2017
Datum publicatie
01-09-2017
Zaaknummer
6055823 AZ VERZ 17-78
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst primair op grond van disfunctioneren en subsidiair op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Disfunctioneren is niet komen vast te staan. Ondanks kritiek van de werkgever is de arbeidsovereenkomst immers telkens verlengd en uiteindelijk zelfs voor onbepaalde tijd voortgezet. Een verbeterplan ontbrak. Werkgever heeft coachingstraject geen kans gegeven. Wel ontbinding op grond van verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever wordt veroordeeld tot betaling van een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/4597
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer 6055823 AZ VERZ 17-78

Beschikking van 12 juli 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BAKKERSLAND B.V.,

gevestigd te Kerkrade,

verzoekende partij,

gemachtigde mr. M.M.J.F. Sijben

tegen

[verweerder] ,

wonend te [woonplaats] ,

verwerende partij,

gemachtigde mr. M.R. Meulenberg-Ten Hoor.

Partijen zullen hierna Bakkersland en [verweerder] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift met twaalf bijlagen en drie nagezonden bijlagen

  • -

    het verweerschrift met tien bijlagen

  • -

    de mondelinge behandeling op 11 juli 2017, waarbij mr. Meulenberg-Ten Hoor een pleitnota heeft overgelegd.

1.2.

De kantonrechter heeft partijen ter zitting medegedeeld dat uiterlijk 12 juli 2017

een beschikking genomen zal worden, dat die beschikking geen motivering bevat en dat de motivering later zal volgen.

2 Het geschil

2.1.

Bakkersland verzoekt de arbeidsovereenkomst met [verweerder] op de kortst mogelijke termijn te ontbinden onder toekenning van een transitievergoeding op grond van: a. primair: disfunctioneren (de d-grond)
b. subsidiair: een verstoorde arbeidsverhouding (de g-grond).

2.2.

[verweerder] betwist dat de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren kan worden ontbonden. Wel erkent hij dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding en dat op grond daarvan de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden. Volgens [verweerder] is er sprake van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van Bakkersland. Om die reden verzoekt hij om toekenning van een billijke vergoeding, naast toekenning van de transitievergoeding.

3 De beoordeling

3.1.

De kantonrechter beslist op de wijze als hierna weergegeven. De nadere motivering van die beslissing zal bij een latere beschikking worden gegeven. Bakkersland zal op grond van art. 7:686a lid 6 BW in de gelegenheid gesteld worden haar verzoek in te trekken binnen een termijn van 14 dagen na heden.

4 De beslissing

De kantonrechter:

Als Bakkersland haar verzoek niet binnen veertien dagen na heden intrekt:

4.1.

ontbindt de arbeidsovereenkomst,

4.2.

bepaalt het einde van de arbeidsovereenkomst op 31 augustus 2017,

4.3.

veroordeelt Bakkersland tot betaling aan [verweerder] van een transitievergoeding van € 3.089,97 bruto, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 oktober 2017 tot de dag van voldoening,

4.4.

veroordeelt Bakkersland tot betaling aan [verweerder] van een billijke vergoeding van € 12.000,00 bruto, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf heden tot de dag van voldoening,

4.5.

veroordeelt Bakkersland tot betaling van de kosten van dit geding, aan de zijde van [verweerder] tot op heden begroot op € 400,00 salaris gemachtigde,

4.6.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

Als Bakkersland haar verzoek binnen veertien dagen na heden intrekt:

4.7.

veroordeelt Bakkersland tot betaling van de kosten van dit geding, aan de zijde van [verweerder] tot op heden begroot op € 400,00 salaris gemachtigde,

4.8.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P. Hoekstra en is in het openbaar uitgesproken.

Type: RW