Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:6714

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
07-07-2017
Datum publicatie
13-07-2017
Zaaknummer
03/721324-13 en 03/700698-13 (ter terechtzitting gevoegd)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Grootschalige handel in heroïne en cocaïne en export van Zuid-Limburg en Gouda/Rotterdam naar Noord-Frankrijk en België. Medeplegen van 2A, 2B, 2C en 3A OW. Lid zijn van een criminele organisatie (11a oud OW). Medeplegen van 10a OW: geprepareerde telefoons en telefoonkaartjes voorhanden hebben. Uitgangspunt: langdurige gevangenisstraf o.g.v. oriëntatiepunt LOVS.

Verwerping verweren m.b.t. stemherkenning en stemidentificatie, fotoconfrontatie en verlengde uitvoer van drugs. Toepassing post-Vidgen jurisprudentie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummers: 03/721324-13 en 03/700698-13 (ter terechtzitting gevoegd)

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 7 juli 2017

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens verdachte] ,

wonende te [adresgegevens verdachte] .

De verdachte wordt bijgestaan door mr. R. van den Boogert, advocaat, kantoorhoudende te Rotterdam.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 28 juni 2017. De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

Parketnummer 03/721324-13

Feit 1A: samen met een ander of anderen dan wel alleen in de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 meermalen opzettelijk harddrugs buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht door deze te verkopen aan Belgische en Franse klanten;

Feit 1B: samen met een ander of anderen dan wel alleen in de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 meermalen opzettelijk harddrugs heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig gehad;

Feit 2A: samen met een ander of anderen dan wel alleen in de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 meermalen opzettelijk softdrugs buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht door deze te verkopen aan Belgische en Franse klanten;

Feit 2B: samen met een ander of anderen dan wel alleen in de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 meermalen opzettelijk meer dan 30 gram softdrugs heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig gehad;

Feit 3: in de periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013 heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die hard- en softdrugs buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht en die drugs bereidde en/of bewerkte en/of verwerkte en/of verkocht en/of afleverde en/of verstrekte en/of vervoerde en/of aanwezig had;

Feit 4: samen met een ander of anderen dan wel alleen op 19 november 2013 opzettelijk aanwezig heeft gehad:

- in een pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt ongeveer 878,8 gram heroïne en ongeveer 70,55 gram cocaïne;

- in een pand aan de [adres 2] te Margraten, ongeveer 510 gram heroïne en ongeveer 422 gram heroïne en ongeveer 19 gram cocaïne;

- in een pand aan de [adres 3] te Rotterdam, ongeveer 3151 gram heroïne en ongeveer 139 gram cocaïne;

Feit 5: samen met een ander of anderen dan wel alleen in de periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013 speciaal voor de internationale harddrugshandel gekochte, geprepareerde en/of gewaarmerkte telefoons en telefoonkaarten voorhanden had, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat deze telefoons en telefoonkaarten bestemd waren om die drugshandel voor te bereiden en te bevorderen.

Parketnummer 03/700698-13

Feit 1A: samen met een ander of anderen dan wel alleen in de periode van 22 november 2013 tot en met 27 november 2013 meermalen opzettelijk harddrugs buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht door deze met bestemming Frankrijk en/of België te (doen) vervoeren;

Feit 1B: samen met een ander of anderen dan wel alleen in de periode van 22 november 2013 tot en met 27 november 2013 meermalen opzettelijk harddrugs heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig gehad;

Feit 2A: samen met een ander of anderen dan wel alleen in de periode van 22 november 2013 tot en met 27 november 2013 meermalen opzettelijk softdrugs buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht door deze met bestemming Frankrijk en/of België te (doen) vervoeren;

Feit 2B: samen met een ander of anderen dan wel alleen in de periode van 22 november 2013 tot en met 27 november 2013 meermalen opzettelijk meer dan 30 gram softdrugs heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig gehad;

Feit 3: in de periode van 22 november 2013 tot en met 27 november 2013 heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die hard- en softdrugs buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht en die drugs bereidde en/of bewerkte en/of verwerkte en/of verkocht en/of afleverde en/of verstrekte en/of vervoerde en/of aanwezig had;

Feit 4: samen met een ander of anderen dan wel alleen op 19 november 2013 ongeveer 3151 gram heroïne en ongeveer 139 gram cocaïne opzettelijk aanwezig heeft gehad.

3 De voorvragen

Onder feit 4 van de op 12 februari 2014 gedagtekende dagvaarding met parketnummer 03/721324-13 heeft de officier van justitie het opzettelijk aanwezig hebben van diverse soorten verdovende middelen op diverse locaties in Nederland tenlastegelegd, waaronder ongeveer 3151 gram heroïne en ongeveer 139 gram cocaïne in een pand aan de [adres 3] te Rotterdam. Dit laatste deelverwijt heeft de officier van justitie ook tenlastegelegd als feit 4 op de op 7 juni 2014 gedagtekende dagvaarding met parketnummer 03/700698-13. Omdat met laatstgenoemde dagvaarding sprake is van een dubbeling, verklaart de rechtbank de officier van justitie niet-ontvankelijk ten aanzien van feit 4 op de dagvaarding met parketnummer 03/700698-13.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

Ten aanzien van parketnummer 03/721324-13.

De officier van justitie heeft betoogd dat wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat de verdachte samen met anderen in harddrugs heeft gehandeld en harddrugs buiten het Nederlands grondgebied heeft gebracht in de tenlastegelegde periode vanaf 1 juli 2013 tot en met 19 november 2013. Het samenwerkingsverband met die anderen, gericht op de internationale drugshandel, is te kwalificeren als een criminele organisatie. De verdachte nam deel aan deze organisatie. Ook had hij samen met anderen harddrugs aanwezig in verschillende aan de organisatie gelieerde panden. Voor betrokkenheid bij de handel en uitvoer van softdrugs zal volgens de officier van justitie vrijspraak moeten volgen.

Ten aanzien van parketnummer 03/700698-13.

De officier van justitie heeft betoogd dat de tenlastegelegde feiten 1, 2 en 3 wettig en overtuigend bewezen kunnen worden verklaard.

4.2

Het standpunt van de verdediging

Ten aanzien van parketnummer 03/721324-13.

De raadsman verzoekt vrijspraak voor feit 1A, nu er onvoldoende bewijs in het procesdossier aanwezig is. De getuigenverklaringen van [koper 1] en [koper 2] kunnen volgens de raadsman niet gebezigd worden voor het bewijs omdat de verdediging de getuigen niet heeft kunnen bevragen en er geen steunbewijs aanwezig met betrekking tot de afgelegde verklaringen. De raadsman is eveneens van mening dat de bij [koper 2] afgenomen fotoconfrontatie niet mag worden gebruikt voor het bewijs. De raadsman verzoekt eveneens vrijspraak voor feit 1B. De telefoontaps worden door de politie anders geïnterpreteerd dan dat zou moeten. Verder is er anders dan de telefoontaps onvoldoende bewijs in het dossier. De raadsman verzoekt ten aanzien van feit 4 vrijspraak voor de aangetroffen verdovende middelen in de panden met uitzondering van hetgeen is aangetroffen op de [adres 3] te Rotterdam.

Subsidiair is de raadsman van mening dat de tenlastegelegde periode dient te worden verkort in die zin dat de periode pas gaat lopen vanaf 8 augustus 2013.

Ten aanzien van parketnummer 03/700698-13.

De raadsman is van oordeel dat er onvoldoende bewijs in het dossier is voor de bewezenverklaring van de feiten 1, 2 en 3. Daarnaast betwist de verdediging de stemherkenningen.

4.3

Het oordeel van de rechtbank 1

1 Inleiding

1.1.

Leeswijzer

Dit vonnis bestaat, met het oog op de leesbaarheid, uit meerdere hoofdstukken. In hoofdstuk twee zal de rechtbank, mede gelet op daaromtrent gevoerde verweren, uitleggen hoe zij bepaalde bewijsmiddelen waardeert. In hoofdstuk drie zullen de algemene bevindingen uit het onderzoek Seville 1 besproken worden, waaronder de bestellijn en de wijze van gebruik daarvan. Hoofdstuk vier zal een beschrijving geven van de drugsdeals die plaatsvonden. Vervolgens zal hoofdstuk vijf een tussenconclusie van de voorgaande hoofdstukken bevatten. In hoofdstuk zes zal de rol van verdachte beoordeeld worden en vervolgens zal de rechtbank daaraan de conclusie verbinden of deze rol een strafrechtelijk verwijt met zich mee brengt en zo ja, welk.

Het oordeel van rechtbank zal dus bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. Inleiding;

 2. Algemene bewijsoverwegingen;

 3. Algemene bevindingen;

 4. Drugsdeals;

 5. Tussenconclusie;

 6. Bespreking van de feitelijke rol van de verdachte en de strafrechtelijke kwalificatie van die rol.

1.2.

Inleidende opmerkingen

Vanaf 24 mei 2012 werd er door de Service Régionale de Police Judiciaire de Nancy, oftewel de regionale recherchedienst van Nancy (Frankrijk), een onderzoek ingesteld naar een handel in verdovende middelen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat personen uit het noorden en oosten van Frankrijk verdovende middelen bestelden via de Nederlandse telefoonnummers: [gouden lijn Seville 1] en [gouden lijn Seville 2] . De bestelde verdovende middelen werden vervolgens in de grensstreek van Nederland en België afgehaald.

Op 26 februari 2013 werd door het Limburgse arrondissementsparket een onderzoek ingesteld naar deze handel en de organisatie die zich ermee bezighield. Dit onderzoek kreeg de naam Seville.

Gedurende het onderzoek bleek dat achter elk van voornoemde telefoonnummers een afzonderlijke organisatie schuilging, hetgeen reden was om op 25 juni 2013 het onderzoek te splitsen in een onderzoek naar de handel via en de organisatie achter nummer

[gouden lijn Seville 1] (Seville 1) en een onderzoek naar de handel via en de organisatie achter nummer [gouden lijn Seville 2] (Seville 2).

Volgens het Openbaar Ministerie zijn betrokken bij de groep Seville 1: [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 7] , [verdachte] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 9] , [medeverdachte 10] , [medeverdachte 11] , [medeverdachte 12] en een of meer andere personen.

2 Algemene bewijsoverwegingen

De rechtbank zal in haar bewijsoverweging gebruik maken van de door verbalisanten vastgestelde stemherkenning. Ook zal zij de verklaringen van getuigen bezigen voor het bewijs. De rechtbank overweegt over het aanwenden van deze bewijsmiddelen als volgt.

2.1.

Stemherkenning/stemidentificatie

De betrokkenheid van verdachte en een aantal van zijn medeverdachten bij de tenlastegelegde feiten is door de politie mede afgeleid uit getapte of opgenomen telefoongesprekken, waarin verbalisanten de stemmen van deze verdachte(n) (menen te) herkennen.

Over deze werkwijze merkt de rechtbank allereerst op dat noch uit de wet noch uit de jurisprudentie valt af te leiden dat (resultaten van) dergelijke stemherkenningen in algemene zin niet voor het bewijs zouden mogen worden gebruikt. Voor een categorische uitsluiting van stemherkenningen van het bewijs ziet de rechtbank dan ook geen aanleiding.

Bij de waardering van de bewijskracht van deze stemherkenningen is behoedzaamheid echter wel op zijn plaats. Daar is in jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur al vaker terecht op gewezen. Om die reden houdt de rechtbank bij de beoordeling van de bewijswaarde van de resultaten van dergelijke stemherkenningen rekening met de volgende omstandigheden (ECLI:NL:RBAMS:2008:BG7853):

 • -

  Wordt de stemherkenning ondersteund door andere feiten en omstandigheden of bewijsmiddelen?

 • -

  Heeft de stemherkenning op ambtseed/ambtsbelofte plaatsgevonden?

 • -

  Betwist de verdachte de stemherkenning en zo ja, op welke wijze?

 • -

  Is sprake van stemherkenning door een verbalisant die de persoon die hij meent te herkennen ook daadwerkelijk kent?

 • -

  De mate van zekerheid van de stemherkenning;

 • -

  Is er sprake van een stemherkenning door een verbalisant die vanuit zijn opsporingsfunctie de gesprekken uitluistert?

 • -

  Alertheid vanwege het doel van stemherkenning;

 • -

  De hoeveelheid uitgeluisterde gesprekken.

De rechtbank overweegt dat zij, rekening houdend met deze aandachtspunten, geen aanleiding heeft te twijfelen aan de juistheid van de stemherkenningen in dit dossier. De rechtbank neemt dus de door de politie als deelnemers aan de tapgesprekken genoemde personen over als deelnemers aan die gesprekken.

2.2.

Getuigenverklaringen

In deze zaak heeft de verdediging verzocht om het horen van getuigen (bij de rechter-commissaris). De verdediging is echter niet in de gelegenheid geweest alle door de rechtbank toegewezen getuigen te (doen) bevragen bij de rechter-commissaris. Een deel van de getuigen kon namelijk niet worden getraceerd, of is, hoewel behoorlijk opgeroepen, meermalen niet verschenen, zodat de rechtbank uiteindelijk ter zitting heeft moeten concluderen dat het onaannemelijk is dat zij binnen een aanvaardbare termijn ter zitting gehoord zouden kunnen worden. De verdediging is niet in een eerder stadium in de gelegenheid geweest deze getuigen te (doen) ondervragen en ter terechtzitting heeft de verdediging geen afstand gedaan van het horen van de getuigen.

De rechtbank is van oordeel dat, in het licht van de jurisprudentie van het EHRM en de Hoge Raad, het gebruik voor het bewijs van een ambtsedig proces-verbaal van de politie voor zover inhoudende een door enig persoon in het opsporingsonderzoek afgelegde, de verdachte belastende verklaring, niet zonder meer ongeoorloofd is in het licht van het EVRM en, in het bijzonder, niet onverenigbaar is met artikel 6, eerste lid en derde lid, aanhef en onder d, van het EVRM. Van die ongeoorloofdheid is in elk geval geen sprake wanneer de verdachte weliswaar niet in enig stadium van het geding de gelegenheid heeft gehad om een dergelijke verklaring op haar betrouwbaarheid te toetsen en aan te vechten door de persoon die de verklaring heeft afgelegd als getuige te (doen) ondervragen, maar die verklaring steun vindt in andere bewijsmiddelen, in die zin dat de betrokkenheid van de verdachte bij het hem tenlastegelegde feit wordt bevestigd door ander bewijsmateriaal. Dit steunbewijs zal dan betrekking moeten hebben op die onderdelen van de hem belastende verklaring die de verdachte betwist. De rechtbank verwijst in dit verband naar onder meer de uitspraak van het EHRM van 10 juli 2012 (Vidgen tegen Nederland, ECLI:NL:XX:2012:BX3071) en de uitspraak van de Hoge Raad van 22 april 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1020, paragraaf 4.3).

De rechtbank overweegt, rekening houdend met bovenstaande, het volgende. Wanneer de rechtbank een belastende verklaring van een getuige, die niet nader door de verdediging is gehoord, zal bezigen voor het bewijs, dan betekent dit dat deze verklaring naar het oordeel van de rechtbank dusdanige steun vindt in andere bewijsmiddelen dat er geen sprake is van een situatie waarin de getuigenverklaring sole or decisive voor het bewijs genoemd kan worden. De betrokkenheid van de verdachte bij het hem tenlastegelegde feit wordt dan bevestigd door ander bewijsmateriaal. Daarmee is het aanwenden van een dergelijke verklaring niet ongeoorloofd in het licht van het EVRM.

De rechtbank merkt hierbij nog op dat zij ook gebruik zal maken van verklaringen die afgelegd zijn door getuigen om wier verhoor niet door de verdediging is verzocht.

2.3.

Fotoconfrontatie

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de resultaten van de door de politie met de getuigen gehouden fotoconfrontaties niet gebruikt mogen worden voor het bewijs van de tenlastegelegde feiten. Kort gezegd, en onder verwijzing naar jurisprudentie (ECLI:NL:GHARN:2011:BR4261), heeft de verdediging daartoe aangevoerd dat, gelet onder andere op de wijze van samenstelling van de fotomap en de gang van zaken rond het tonen van de foto’s aan de getuigen, de resultaten van de fotoconfrontaties onbetrouwbaar zijn.

De rechtbank verwerpt dit verweer. Anders dan in de door de verdediging aangehaalde jurisprudentie, is hier volgens de rechtbank geen sprake geweest van een opsporingsconfrontatie, zijnde een met een getuige van een misdaad uitgevoerde fotoconfrontatie om te komen tot de opsporing van een op dat moment nog onbekende dader. Hier is sprake geweest van het aan de getuigen tonen van foto’s van de hen vermoedelijk of wellicht vanwege eerdere contacten bekende verdachten, met het doel na te gaan of zij ook daadwerkelijk verdachten herkennen. Aan de verdediging moet worden toegegeven dat de foto’s van de verdachten hier en daar aan kwaliteit te wensen overlaten, maar dat hoeft naar het oordeel van de rechtbank geen beletsel te zijn voor een betrouwbare herkenning. Van Koppen en Wagenaar schrijven daarover in ‘Het Recht van Binnen’ op pagina 543 dat mensen bijzonder goed zijn in het herkennen van de gezichten van anderen, als het tenminste gaat om bekenden die zij onder goede omstandigheden waarnemen. “Wij (rechtbank: de mens) zijn dermate goed in het herkennen van bekenden dat we daarvoor weinig visuele informatie nodig hebben. (…) Wij herkennen bekenden (…) zelfs nog na vele jaren.”2

Zo lang de getuigen dus op min of meer regelmatige basis contact hadden met de door hen herkende verdachten, en in veel gevallen was dit zo, kan deze herkenning gebruikt worden voor het bewijs.

Aan de verdachten en de getuigen in dit dossier zijn tijdens de verhoren in Nederland, België en Frankrijk fotobladen getoond met daarop personen en locaties. Gelet op de informatie in het dossier dat het steeds om dezelfde fotobladen gaat, die door de Nederlandse autoriteiten een de Belgische en Franse autoriteiten ter beschikking zijn gesteld, gaat de rechtbank ervan uit dat aan alle verdachten en getuigen dezelfde fotobladen zijn getoond.3

3 Algemene bevindingen

In het onderhavige vonnis staan de bevindingen centraal uit het onderzoek Seville 1.

Dit Nederlandse onderzoek vindt, zoals opgemerkt, zijn oorsprong in een onderzoek door de Franse politie en justitie. In het kader van het Franse onderzoek werd in de periode 17 oktober 2012 tot 11 november 2012 en van 21 november 2012 tot 12 december 2012 het Nederlandse telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] afgeluisterd. Daarbij bleek dat er via dit nummer bestellingen voor, voornamelijk, heroïne en cocaïne werden geplaatst.4

3.1.

Doorzoekingen en inbeslagnemingen op de actiedag

Op 19 november 2013 vond de actiedag, “de klapdag”, plaats. Het overgrote deel van de verdachten werd op die dag aangehouden. Voorts werden er doorzoekingen verricht waarbij diverse goederen in beslag werden genomen.

A. Doorzochte panden

[adres 1] te Berg en Terblijt

In dit pand werd [medeverdachte 7] aangetroffen en aangehouden5.

De volgende verdovende middelen werden gevonden en in beslag genomen:

in een stoel in de woonkamer

- zakje met netto 2,5 gram cocaïne;

- pakket, gewikkeld in bruine tape, inhoudende netto 500 gram heroïne;

- zakje met netto 50 gram cocaïne.

in een kluis in een kast in de woonkamer

- zakje met netto 0,55 gram cocaïne;

- zakje met netto 17,5 gram cocaïne;

- zakje met netto 43,7 gram heroïne;

- zakje met netto 334,8 gram heroïne.6

Er zijn op dit adres in totaal 24 mobiele telefoons aangetroffen, inclusief simkaart. Twaalf telefoons waren voorzien van een kleurensticker (groen, geel, blauw of rood), waarop de namen [bijnaam medeverdachte 7] , [bijnaam medeverdachte 6] of [bijnaam medeverdachte 5] stonden genoteerd.7 Voor elke naam waren er vier telefoons, met steeds een andere kleur sticker. Verder was de rode sticker voorzien van het nummer 7, de gele sticker van het nummer 8, de groene sticker van het nummer 9 en de blauwe sticker van het nummer 10.8

Drie telefoons blijken direct te linken aan het onderzoek in Seville 1. Het betreft de uitgeluisterde telefoonnummers [telefoonnummer] (TT39), [telefoonnummer] (TT50) en

[telefoonnummer] (TT96).9

Dan werden er nog twee sleutelbossen aangetroffen. Aan beide sleutelbossen bevindt zich een sleutel die toegang geeft tot een andere zoeklocatie, namelijk [adres 2] te Margraten respectievelijk [adres 4] te Valkenburg.10

Ten slotte zijn biologische sporen en sporendragers verzameld en onderzocht door het NFI. Op een aantal peuken zijn DNA-profielen aangetroffen die een match (matchkans één op één miljard) opleverden na de vergelijking met de aanwezige DNA-profielen in buitenlandse databanken. Het betrof matches met zes DNA-profielen van personen uit Frankrijk11, maar uit het dossier blijkt niet of deze personen zijn geïdentificeerd met rechtshulp van de Franse autoriteiten.

[adres 5] te Geleen

In dit pand werden [medeverdachte 8] en [medeverdachte 13] aangetroffen en aangehouden.12

[adres 6] Gouda

In of bij dit pand werden aangetroffen en aangehouden13:

- [medeverdachte 14] ;

- [medeverdachte 15] ;

- [medeverdachte 16] ;

- [medeverdachte 3] .

Aan verdovende middelen werden in de meterkast in de hal van de woning aangetroffen14:

- 101 gram hasjiesj;

- 98 gram hasjiesj.

Ten slotte zijn er twee sleutelbossen aangetroffen die qua samenstelling overeenkwamen met sleutelbossen die zijn aangetroffen op de zoekingslocaties [adres 7] Slenaken-Beutenaken en [adres 8] Gouda. De sleutelbossen lagen in een kluis in de slaapkamer rechts boven in het pand.15

[adres 8] Gouda

Op deze zoekingslocatie, het toenmalige woonadres van [medeverdachte 3] , werd niemand aangetroffen of aangehouden.

In de keuken is in een van de bovenkastjes een doos aangetroffen met daarin onder andere een mobiele telefoon voorzien van een sticker met daarop geschreven “DSP” en een papier, waarop verschillende telefoonnummers staan geschreven. Boven de lijst met telefoonnummers staat geschreven: “telefoonnummers van het oude nr”.

In deze doos wordt ook een sleutelbos aangetroffen.16 Deze sleutelbos blijkt qua samenstelling overeen te komen met sleutelbossen die zijn aangetroffen op de zoekingslocaties [adres 7] Slenaken-Beutenaken en [adres 6] Gouda.17

In een stellingkast in de berging werden vele mobiele telefoons van het merk Nokia aangetroffen. Het betrof drie losse telefoons, twee dozen met elk twintig (nieuwe) mobiele telefoons verpakt in doosjes en een doos met daarin vier mobiele telefoons, een doosje met tien Lebara prepaidkaartjes, drie T-Mobile prepaidkaartjes en tien Lebara prepaidkaartjes.18

In diezelfde berging werd ook een map aangetroffen met tien vellen met kleurenstickers. Elk vel had vier kleuren stickers: rood, geel, groen en blauw. Zes van deze vellen waren verpakt in de originele afgesloten verpakking. Van de overige vier vellen was één vel ongebruikt en van de andere drie vellen waren stickers verwijderd. De aangetroffen kleurenstickers leken sterk op de kleurenstickers op de telefoons die zijn aangetroffen op de zoekingslocaties [adres 3] Rotterdam, [adres 9] Gouda en [adres 1] Berg en Terblijt. De aldaar aangetroffen telefoons waren bovendien van hetzelfde type als de nieuwe telefoons die in de berging lagen.

Er is ook een papiertje aangetroffen met enkele namen en telefoonnummers: twee nummers van garage [garagebedrijf] uit Maastricht en het nummer van –naar later is gebleken– medeverdachte [medeverdachte 10]19. Verder werd er nog een losse telefoon aangetroffen bij de kleurenstickers, waarop een witte sticker zat geplakt waarop ‘extra’ geschreven stond.20

In de berging werd nog een tas van het merk Audi aangetroffen, met daarin een nota op naam van [medeverdachte 9] . Ook administratie, een autosleutel van het merk Audi en een proces-verbaal van aangifte door [medeverdachte 9] werden in de berging aangetroffen.21

[adres 9] Gouda

Deze zoekingslocatie betreft de woning van de verdachte [medeverdachte 1] . Op deze zoekingslocatie werd niemand aangetroffen of aangehouden.

Wel werden er verdovende middelen aangetroffen, namelijk een blokje hasjiesj van 49,9 gram. De hasjiesj zat in een sok, in de leuning van de bank in de woonkamer.22

Ook is er geld aangetroffen, waaronder € 500,00 in de afzuiger in de woonkamer.23

Dan zijn er nog drie mobiele telefoons aangetroffen van het merk Nokia. Deze telefoons lagen in de bovenste lade van het rechter nachtkastje in de slaapkamer. Op de achterzijde van iedere telefoon was een gekleurde ronde sticker bevestigd. Een telefoon was gemarkeerd met een gele sticker, de tweede met een groene sticker en de derde met een blauwe sticker. Op elke sticker stond ‘ [bijnaam medeverdachte 1] ’ geschreven en een nummer.24

[adres 10]

Deze zoekingslocatie betreft een vakantiewoning op een vakantiepark. Op deze locatie zijn aangetroffen en aangehouden [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] .25

Op de tafel in de woonkamer zijn de volgende verdovende middelen aangetroffen:

- zakje hennep met een netto gewicht van 1,38 gram;

- zakje hennep met een netto gewicht van 0,48 gram;

- zakje hennep met een netto gewicht van 4,75 gram;

- zakje hennep met een netto gewicht van 0,94 gram;

- twee joints;

- blokje hasjiesj met een netto gewicht van 11,35 gram;

- blokje hasjiesj met een netto gewicht van 6,58 gram.26

Op deze locatie zijn in totaal tien mobiele telefoons gevonden.27 Acht telefoons waren van het merk Nokia en drie daarvan bleken te zijn getapt binnen het onderzoek Seville 1, te weten:

- [telefoonnummer] (TT 98);

- [telefoonnummer] (TT 84);

- [telefoonnummer] (TT 95).28

Ook zijn er diverse sleutels aangetroffen, waaronder de autosleutel van de Volkswagen met kenteken [kenteken 1] .29 Die auto bleek bij het pand te staan.30 Een van de aangetroffen sleutelbossen bevatte sleutels die toegang gaven tot de zoeklocaties [adres 2] Margraten en [adres 1] Berg en Terblijt.

Er werd nog een losse sleutel aangetroffen die toegang bood tot de zoeklocatie [adres 4] Valkenburg.31

[adres 2] 32 Margraten

Op deze zoekingslocatie werden geen personen aangetroffen of aangehouden.

In dit pand bleken wel verdovende middelen aanwezig, te weten:

Plafond woonkamer 33

- plak van bruto 390 gram heroïne;

- plak van bruto 60 gram heroïne;

- plak van bruto 60 gram heroïne;

Kluis woonkamer 34

- zakje met bruto 19 gram cocaïne;

- [bijnaam medeverdachte 9] met bruto 422 gram heroïne.

Verder werden aangetroffen verschillende rolletjes met zakjes, een weegschaal en krimpfolie.35

Ten slotte zijn biologische sporen en sporendragers verzameld en onderzocht door het NFI.

De volgende matches met Nederlandse verdachten kwamen daaruit naar voren:

- bemonstering blikje Sinas en rietje van een pakje appelsap: match (matchkans één op één miljard) met DNA-profiel van [medeverdachte 5]36;

- bemonstering rietje van een pakje Sinas: match (matchkans één op één miljard) met DNA-profiel van [medeverdachte 6]37.

Dan zijn er nog verschillende sporendragers aangetroffen met DNA-profielen die een match (matchkans één op één miljard) opleverden na de vergelijking met de aanwezige DNA-profielen in buitenlandse databanken. Het betrof de volgende matches:

- twee peuken: match in de Franse DNA-databank met DNA-profiel van [koper 8]38;

- twee peuken en de bemonstering van een rietje van een pakje appelsap: match in de Franse DNA-databank met DNA-profiel van [koper 1]39;

- een peuk: match in de Franse DNA-databank met het DNA-profiel van [koper 3]40.

[adres 3] Rotterdam

Dit betreft de woning van de moeder van de verdachte [verdachte] en is het verblijfsadres van [verdachte] . [verdachte] is daar, slapend in slaapkamer 2, aangetroffen en aangehouden.41

Op deze zoekingslocatie zijn meerdere verdovende middelen aangetroffen, te weten:

In de kledingkast in de kledingkamer (slaapkamer 3)

- plak van netto 495 gram heroïne;

- plak van netto 495 gram heroïne;

- plak van netto 498 gram heroïne;

- plak van netto 496 gram heroïne;

- plak van netto 494 gram heroïne;

- plak van netto 492 gram heroïne;

- pakketje van bruto 61 gram heroïne, met groene sticker met opschrift ‘50’;

- pakketje van bruto 60 gram heroïne, met oranje sticker met opschrift ‘50’;

- pakketje van bruto 60 gram heroïne, met oranje sticker met opschrift ‘50’;

- plastic folie met bruto 139 gram cocaïne;

In de kast in slaapkamer 2

- plastic [bijnaam medeverdachte 9] met bruto 353 gram coffeïne en paracetamol, welke combinatie een versnijdingsmiddel voor heroïne is.42

In slaapkamer 2 werd ook een kluis aangetroffen met daarin € 750,00.43

Ook op deze zoekingslocatie werden diverse mobiele telefoons aangetroffen van het merk Nokia.

In slaapkamer 2 werden, naast twee telefoons van BlackBerry, op het nachtkastje twee mobiele telefoons van Nokia gevonden. In een kluis onder het bed in diezelfde slaapkamer werden nog eens vijf mobiele telefoons van Nokia aangetroffen. Vier daarvan waren voorzien van één gekleurde ronde sticker van steeds een afzonderlijke kleur en door middel van een elastiek was er een losse batterij aan bevestigd. Op de stickers, respectievelijk groen, rood, blauw en geel van kleur, stond de naam [bijnaam verdachte] geschreven.

Ten slotte werd in een kast in de kledingkamer nog een mobiele telefoon van Nokia aangetroffen.44

In een [bijnaam verdachte] jas in de woonkamer vond de politie drie sleutelbossen en een losse autosleutel. In voornoemde kluis op slaapkamer 2 werd ook nog een autosleutel van het merk Opel aangetroffen.

Uit onderzoek aan deze sleutels is gebleken dat aan de sleutelbos met drie sleutels en de plastic omhulsels een sleutel hangt die past op de zoekingslocatie [adres 4] te Valkenburg.45

In de directe omgeving van de zoekingslocatie werd een voertuig van het merk Opel aangetroffen, met het kenteken [kenteken 2] .46

[adres 11] Rotterdam

Deze woning betreft het verblijfsadres van de verdachte [medeverdachte 4] . Hij is daar tijdens de doorzoeking ook aangetroffen en aangehouden. Verder was er niemand aanwezig.47

Er werden twee vuurwapens aangetroffen. Op de bank in de woonkamer, waarop [medeverdachte 4] ten tijde van de inval lag te slapen48, lag een zwart pistool van het merk Glock type 19. Het pistool bleek geladen met kogels, maar was niet doorgeladen.

Voorts werd er onder het matras van het bed in slaapkamer 2 een pistool aangetroffen van een onbekend merk en een onbekend type. Het pistool was niet geladen of doorgeladen.49

Verder werd een mobiele telefoons van het merk BlackBerry aangetroffen op de bank in de woonkamer en een gsm van Nokia met losse batterij op de eettafel in de woonkamer.50

De BlackBerry blijkt te zijn getapt onder het nummer [telefoonnummer] (TT86). De Nokia is getapt onder het nummer [telefoonnummer] (TT75).51

[adres 7] Slenaken-Beutenaken

Op deze zoekingslocatie werden geen personen aangetroffen en tijdens de doorzoeking van het pand werd enkel een sleutelbos aangetroffen, met zes sleutels. Twee van die sleutels vormen een setje. Drie daaraan identieke sets zijn aangetroffen op de [adres 8] te Gouda en op de [adres 6] te Gouda. Twee andere sleutels blijken toegang te verschaffen tot de zoekingslocaties [adres 6] te Gouda en het [adres 9] te Gouda.52

Doorzochte auto’s

Gedurende de doorzoekingen zijn in de directe omgeving van de diverse panden ook voertuigen inbeslaggenomen. Dit waren onder andere:

- Bij het pand aan de [adres 3] te Rotterdam: een Opel Astra, kenteken:

[kenteken 2] , ten name van [verdachte] .

- Bij het pand aan de [adres 10] te Gulpen: een Volkswagen Golf, kenteken [kenteken 1] , ten name van Centraal Autoverhuur BV te Rotterdam.

Van de auto met kenteken [kenteken 2] werd een zuigmonster genomen uit de kofferbak. Dit monster bevatte sporen van THC, coffeïne, paracetamol en een [bijnaam medeverdachte 5] hoeveelheid heroïne.53

Van de auto met kenteken [kenteken 1] werd eveneens een zuigmonster genomen uit de kofferbak. Dit monster bleek sporen van THC, coffeïne en paracetamol te bevatten.54 Op twee flesjes chocomel en op drie cd’s uit die auto zijn vingerafdrukken van [medeverdachte 5] aangetroffen.55

3.2.

Sleutels

Zoals beschreven in het hoofdstuk over de doorzoekingen en het beslag, zijn op diverse doorzochte locaties sleutelbossen aangetroffen. De politie heeft onderzoek gedaan naar deze sleutelbossen.

Aan een sleutelbos met vier sleutels die aangetroffen werd op de tafel in de woonkamer van het pand aan de [adres 10] te Gulpen zaten, naast een sleutel die toegang gaf tot het pand aan de [adres 10] , een sleutel die paste op de deur van het pand aan de [adres 2] te Margraten en een sleutel die paste op de deur van het pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt.

Op een plankje boven het tv-meubel in de woonkamer van het pand aan de [adres 10] in Gulpen werd nog een sleutel gevonden die toegang gaf tot het pand aan de [adres 4] te Valkenburg.56

In het pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt werden in een kast in de woonkamer twee sleutels aangetroffen. Een van de sleutels paste op het slot van het pand aan de [adres 2] te Margraten. In het voordeurslot van het pand aan de [adres 1] stak ook een sleutel aan een sleutelbos. Naast dus de sleutel die toegang gaf tot de [adres 1] zat er ook een sleutel aan die toegang gaf tot het pand [adres 4] te Valkenburg.57

In het pand aan de [adres 3] te Rotterdam werden in een [bijnaam verdachte] jas in de woonkamer driesleutelbossen aangetroffen. Van een sleutelbos met drie sleutels paste er een sleutel op de deur van het pand [adres 4] te Valkenburg.58

In een slaapkamerkast (slaapkamer 1) van een het pand aan de [adres 7] te Slenaken werd een sleutelbos aangetroffen. Een van de zes sleutels aan die bos paste op het slot van de [adres 6] te Gouda. Een andere sleutel paste op het slot van het [adres 9] te Gouda.59

Ten slotte werden er nog vier setjes sleutels aangetroffen die met elkaar overeenkwamen. Een van de setjes is aangetroffen bij de doorzoeking aan de [adres 7] te Slenaken, twee zijn aangetroffen in een kluis in een slaapkamer van het pand aan de [adres 6] te Gouda en het vierde setje werd aangetroffen op de [adres 8] in Gouda.60

De conclusie die de rechtbank uit deze vondsten trekt, is dat er een zeker verband bestond tussen de panden en dat het voor de gebruikers van de sleutelbossen belangrijk was om toegang te hebben tot de diverse locaties waartoe de sleutels toegang gaven. Voorts is het bestaan van de setjes sleutels een aanwijzing voor een goede organisatiegraad van Seville 1.

3.3.

Het telefoonsysteem

A. De gouden lijn en wijze van gebruik daarvan

In het kader van het op 26 februari 2013 gestarte Nederlandse onderzoek is het telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] vanaf 22 maart 2013 afgeluisterd. Deze taplijn kreeg als nummer TT01.

Ook in de periode vanaf 22 maart 2013 werden op het nummer bestellingen van verdovende middelen gedaan en het nummer ging in het onderzoek bekend staan als het “gouden nummer” en als de “gouden lijn”. Op dit nummer was een doorschakeling actief naar een “derde nummer”. In de periode dat dit gouden nummer werd afgeluisterd bleek dat er tot 15 juni 2013 vijf, elkaar min of meer opvolgende, doorschakelingen actief waren. Het betrof hier de telefoonnummers (met tussen haakjes telkens het nummer van de taplijn):

[telefoonnummer] (TT04)

[telefoonnummer] (TT05)

[telefoonnummer] (TT06)

[telefoonnummer] (TT08)

[telefoonnummer] (TT15)

Op 17 juni 2013 wordt een gesprek afgeluisterd waarbij door [medeverdachte 1]61 aan vermoedelijk een Franse klant een nieuw nummer doorgegeven wordt. Dit nummer betreft [gouden lijn Seville 1] .62

Vanaf 21 juni 2013 werd dit nummer afgeluisterd en werd het bekend als het nieuwe gouden nummer. Dit nummer ( [gouden lijn Seville 1] ) werd in de periode van 21 juni 2013 tot aan 10 oktober 2013 afgeluisterd via het taplijnnummer TT31. Van 10 oktober 2013 tot 19 november 2013 werd het nummer afgeluisterd via het taplijnnummer TT73. Op de TT31 waren tien elkaar min of meer opvolgende doorschakelingen actief. Het betrof hier de telefoonnummers (en bijbehorende taplijnnummers):

[telefoonnummer] (TT32)

[telefoonnummer] (TT42)

[telefoonnummer] (TT44)

[telefoonnummer] (TT46)

[telefoonnummer] (TT52)

[telefoonnummer] (TT55)

[telefoonnummer] (TT57)

[telefoonnummer] (TT58)

[telefoonnummer] (TT59)

[telefoonnummer] (TT62)

Op de TT73 waren drie elkaar min of meer opvolgende doorschakelingen actief. Het betrof hier de telefoonnummers (en bijbehorende taplijnnummers):

[telefoonnummer] (TT74)

[telefoonnummer] (TT84)

[telefoonnummer] (TT95)

Op 23 september 2013 wordt om 20:46:00 uur een gesprek afgeluisterd waarin [medeverdachte 4] belt naar [medeverdachte 5] .63 In dat gesprek zegt [medeverdachte 4] dat ze vanavond nummer 3 gaan doen. Hij vraagt of hij wel weet hoe hij dat allemaal moet doen “ook voor die mensen”. [medeverdachte 5] vraag dan “die doorschakel?”, hetgeen [medeverdachte 4] bevestigt. [medeverdachte 5] zegt dan “Da’s weer naar die nieuwe [naam 1] ”, waarop [medeverdachte 4] te kennen geeft dat het naar [bijnaam verdachte] is en opmerkt “niet meer naar mij doen he, je weet wel wat [bijnaam verdachte] z’n naam is”, hetgeen door [medeverdachte 5] wordt bevestigd. [medeverdachte 4] sluit af met “Oké, klaar als ik jou vanavond bel dan…”

Op 24 september 2013 belt [medeverdachte 5] om 02:25:08 uur naar [medeverdachte 4] . [medeverdachte 5] heeft problemen met simkaart 3, die doet gek, met name het activeren. “Ik heb andere doorgeschakeld, bel eens die andere nummer van [naam 2] (fon.). Om 2:26:19 uur belt [medeverdachte 4] vervolgens naar het nummer [telefoonnummer] . Een onbekende man neemt op met “hallo” en [medeverdachte 4] zegt “oké safi ciao safi ciao”. Om 2:26:38 uur belt [medeverdachte 4] weer naar [medeverdachte 5] en zegt “hij werkt”, waarop “ [medeverdachte 5] zegt “is goed”.

Hierdoor ontstond bij politie en justitie de verdenking dat een nieuw gouden nummer gebruikt ging worden64 en vanaf 3 oktober 2013 werd een tap aangesloten op het telefoonnummer [telefoonnummer] . Het derde gouden nummer. Dit nummer werd in de periode tot 29 oktober 2013 afgeluisterd via het taplijnnummer TT71. Daarna gebeurde dit via het taplijnnummer TT87.

Op de TT71 waren twee doorschakelingen actief. Het betrof hier de telefoonnummers (en bijbehorende taplijnnummers):

[telefoonnummer] (TT72)

[telefoonnummer] (TT80)

Op de TT87 waren drie doorschakelingen actief. Het betrof hier de telefoonnummers (en bijbehorende taplijnnummers):

[telefoonnummer] (TT80)

[telefoonnummer] (TT94)

[telefoonnummer] (TT100)

Toeschrijving van de getapte nummers aan de verschillende verdachten

De betrokkenheid van verdachte en een aantal van zijn medeverdachten bij de tenlastegelegde feiten is door de politie mede afgeleid uit getapte of opgenomen telefoongesprekken, waarin verbalisanten de stemmen van deze verdachte(n) (menen te) herkennen.

De rechtbank houdt bij de beslissing of zij de resultaten van stemherkenningen voor het bewijs van kan gebruiken, rekening met de onder 2.1. geformuleerde aandachtspunten.

Nu er door de verdediging gemotiveerd verweer is gevoerd tegen de herkenning van de stem van verdachte, zal de rechtbank de bewijskracht van de processen-verbaal van zijn stemherkenning hierna nog beoordelen.

De verdediging heeft geen verweer gevoerd tegen de herkenning van de stemmen van de medeverdachten. Ambtshalve heeft de rechtbank daar waar het de herkenning van die stemmen betreft geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van die stemherkenningen in dit dossier. De rechtbank neemt dus de door de politie als deelnemers aan de tapgesprekken genoemde medeverdachten over als deelnemers aan die gesprekken.

Dat betekent dus dat [medeverdachte 1] gebruiker is geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] (doorgeschakeld vanaf [gouden lijn Seville 1] en zich noemende of genoemd wordende [bijnaam medeverdachte 1] (fon))65

[telefoonnummer] 66

[telefoonnummer] 67

[telefoonnummer] 68

[telefoonnummer] (doorgeschakeld vanaf [gouden lijn Seville 1] en zich noemende of genoemd wordende “ [bijnaam medeverdachte 1] ” (fon))69

[telefoonnummer] (doorgeschakeld vanaf [gouden lijn Seville 1] en zich noemende of genoemd wordende “ [bijnaam medeverdachte 1] ” (fon)) 70

[telefoonnummer] (doorgeschakeld vanaf [gouden lijn Seville 1] en zich noemende of genoemd wordende “ [bijnaam medeverdachte 1] ” (fon))71

[telefoonnummer] (doorgeschakeld vanaf [gouden lijn Seville 1] en zich noemende of genoemd wordende “ [bijnaam medeverdachte 1] ” (fon))72

[telefoonnummer] 73

[telefoonnummer] 74

[telefoonnummer] 75

[telefoonnummer] 76

[telefoonnummer] 77

[telefoonnummer] 78

[telefoonnummer] 79

[telefoonnummer] 80

[telefoonnummer] 81

[telefoonnummer] 82

[telefoonnummer] 83

[telefoonnummer] 84

[telefoonnummer] 85

[telefoonnummer] 86

[telefoonnummer] 87

[telefoonnummer] 88

[telefoonnummer] 89

[telefoonnummer] 90

[telefoonnummer] 91

[telefoonnummer] 92

[telefoonnummer] 93

[telefoonnummer] 94

[telefoonnummer] 95

[telefoonnummer] 96

[telefoonnummer] 97

[telefoonnummer] 98

Het betrof hier deels doorschakelingen van de gouden nummers: [gouden lijn Seville 1] en

[gouden lijn Seville 1] waarvan [medeverdachte 1] dus ook gebruiker is geweest.99 Het is de politie daarbij uit de afgeluisterde telefoongesprekken gebleken dat [medeverdachte 1] in gesprekken met Franstalige gebruikers zich [bijnaam medeverdachte 1] noemde en liet noemen en dat hij binnen de organisatie [bijnaam medeverdachte 1] , [bijnaam medeverdachte 1] of [bijnaam medeverdachte 1] wordt genoemd.100

[medeverdachte 4] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 101

[telefoonnummer] 102

[telefoonnummer] 103

[telefoonnummer] 104

[telefoonnummer] 105

[telefoonnummer] 106

[telefoonnummer] 107

[telefoonnummer] 108

[telefoonnummer] 109

[telefoonnummer] 110

[telefoonnummer] 111

[telefoonnummer] 112

[telefoonnummer] 113

[telefoonnummer] 114

[telefoonnummer] 115

[telefoonnummer] 116

[telefoonnummer] 117

[telefoonnummer] 118

[telefoonnummer] 119

[telefoonnummer] 120

[telefoonnummer] 121

[telefoonnummer] 122

[telefoonnummer] 123

Het betrof hier deels nummers die doorgeschakeld waren vanaf de gouden lijnen

[gouden lijn Seville 1] , [gouden lijn Seville 1] en [telefoonnummer] , waarvan [medeverdachte 4] dus ook gebruiker is geweest.124 Het is de politie daarbij uit de afgeluisterde telefoongesprekken gebleken dat [medeverdachte 4] met diverse bijnamen wordt aangesproken. Door Franstalige klanten wordt hij met de naam [bijnaam medeverdachte 4] of [bijnaam medeverdachte 4] aangesproken. Binnen de organisatie wordt hij [bijnaam medeverdachte 4] of [bijnaam medeverdachte 4] genoemd.125

[medeverdachte 5] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 126

[telefoonnummer] 127

[telefoonnummer] 128

[telefoonnummer] 129

[telefoonnummer] 130

[telefoonnummer] 131

[telefoonnummer] 132

[telefoonnummer] 133

[telefoonnummer] 134

[telefoonnummer] 135

[telefoonnummer] 136

[telefoonnummer] 137

[telefoonnummer] 138

[telefoonnummer] 139

[telefoonnummer] 140

[telefoonnummer] 141

[telefoonnummer] 142

[telefoonnummer] 143

[telefoonnummer] 144

Het betrof hier deels nummers die doorgeschakeld waren vanaf de gouden lijn [gouden lijn Seville 1] , waarvan [medeverdachte 5] dus ook gebruiker is geweest.145 Het is daarbij de politie uit de afgeluisterde telefoongesprekken ook gebleken dat [medeverdachte 5] met diverse bijnamen wordt aangesproken. Binnen de organisatie wordt hij [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 5] of [bijnaam medeverdachte 5] genoemd.146

[medeverdachte 2] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 147

[telefoonnummer] 148

[telefoonnummer] 149

[telefoonnummer] 150

[telefoonnummer] 151

[telefoonnummer] 152

[telefoonnummer] 153

[telefoonnummer] 154

[medeverdachte 12] is de gebruiker geweest van het telefoonnummer:

[telefoonnummer] 155

[medeverdachte 6] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 156

[telefoonnummer] 157

[telefoonnummer] 158

[telefoonnummer] 159

Het is de politie bij het afluisteren gebleken dat [medeverdachte 6] door [medeverdachte 1] (soms) [bijnaam medeverdachte 6] wordt genoemd.160

[medeverdachte 8] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 161

[telefoonnummer] (wordt samen met [medeverdachte 5] gebruikt)162

[telefoonnummer] 163

[telefoonnummer] 164

[medeverdachte 9] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 165

[telefoonnummer] 166

[telefoonnummer] 167

[telefoonnummer] 168

[telefoonnummer] 169

[telefoonnummer] 170

[telefoonnummer] 171

[telefoonnummer] 172

[telefoonnummer] 173

[telefoonnummer] 174

[telefoonnummer] 175

[telefoonnummer] 176

[telefoonnummer] 177

[telefoonnummer] 178

[telefoonnummer] 179

[telefoonnummer] 180

Uit de afgeluisterde gesprekken blijkt dat [medeverdachte 9] binnen de organisatie ook [bijnaam medeverdachte 9] , [bijnaam medeverdachte 9] , [bijnaam medeverdachte 9] of [bijnaam medeverdachte 9] wordt genoemd.181

[medeverdachte 7] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 182

[telefoonnummer] 183

[telefoonnummer] 184

[telefoonnummer] 185

[telefoonnummer] 186

[telefoonnummer] 187

[telefoonnummer] 188

[telefoonnummer] 189

[telefoonnummer] 190

[telefoonnummer] 191

[telefoonnummer] 192

[telefoonnummer] 193

[telefoonnummer] 194

Uit de afgeluisterde gesprekken blijkt dat [medeverdachte 7] binnen de organisatie [bijnaam medeverdachte 7] , [bijnaam medeverdachte 7] , [bijnaam medeverdachte 7] of [bijnaam medeverdachte 7] genoemd wordt195

[medeverdachte 3] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 196

[telefoonnummer] 197

[telefoonnummer] 198

[telefoonnummer] 199

[telefoonnummer] 200

[medeverdachte 10] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 201

[telefoonnummer] .

Roulatiesysteem

Zoals hierboven reeds werd weergegeven zijn er bij de doorzoeking in het pand aan de [adres 8] tien stickervellen met kleurenstickers aangetroffen. Van die tien stickervellen waren er drie waar stickers van waren afgehaald.

Ook werd bij die doorzoeking onder meer een Nokia-telefoon met een sticker met de tekst “extra”, een bakje met elastiekjes en een briefje met enkele telefoonnummers aangetroffen.

In het zaakdossier Seville 1 ZD 140 is op pagina 5 0048 een foto opgenomen van deze vondst.

[foto adres 8]

Op diverse plaatsen zijn vervolgens, gelijk hiervoor ook werd beschreven, Nokia-telefoons met stickers aangetroffen.

In een kluis die in beslag werd genomen bij de doorzoeking in het pand aan de [adres 3] te Rotterdam werden vier telefoons met een kleurensticker voorzien van de naam [bijnaam verdachte] en de getallen 7, 8, 9 respectievelijk 10 aangetroffen.

Op pagina 5 0048 van het zaakdossier Seville 1 ZD 140 is ook van deze vondst een foto opgenomen.

[foto adres 3]

Bij de doorzoeking in het pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt zijn soortgelijke telefoons aangetroffen. Ook deze waren van een kleurensticker voorzien waarop geschreven stonden (van boven naar beneden) de namen [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 7] en [bijnaam medeverdachte 6] en (van links naar rechts) de getallen 7, 8, 9 en 10.

Op pagina 5 0049 van het zaakdossier Seville 1 ZD 140 is een foto opgenomen.

[foto adres 1]

Ten slotte is op diezelfde pagina 5 0049 een foto opgenomen van de drie telefoons die, voorzien van een kleurensticker, de naam [bijnaam medeverdachte 1] en (van links naar rechts) de getallen 8, 9 en 10, werden aangetroffen bij de doorzoeking op het [adres 9] te Gouda.

[foto adres 9]

De rechtbank beschouwt deze vondst in het licht van diverse, in het reeds meermalen aangehaalde zaakdossier Seville 1 ZD 140 neergelegde tapgesprekken.202 In die tapgesprekken waarvan de eerste dateren van 15 mei 2013 en de laatste van 1 november 2013 wordt gesproken over telefoons, kleuren (en later over nummers) en het aandoen van nieuwe nummers.

Zo belt op 15 mei 2013 om 18:33 uur [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 8] met de vraag welke kleuren van de telefoons er nog zijn, waarop [medeverdachte 8] “groen” zegt en [medeverdachte 1] controleert of ze de vorige keer blauw gebruikt hebben, hetgeen [medeverdachte 8] bevestigt.203

Op 17 mei 2013 belt [medeverdachte 1] om 18:10 uur naar [medeverdachte 8] en zegt dan tegen [medeverdachte 8] dat groen aan mag. [medeverdachte 8] zegt dan dat hij deze uit doet.204

Op 8 juni 2013 belt [medeverdachte 1] om 23:07 uur naar [medeverdachte 2] en zegt tegen hem “morgen geel”. Als [medeverdachte 2] zegt dat hij hem morgen aan zal doen, zegt [medeverdachte 1] dat dat vanavond moet, “dadelijk heb ik jou morgenochtend nodig”. [medeverdachte 2] zegt dan dat hij hem aan zal doen als hij thuis is.205

Op 9 juni 2013 belt [medeverdachte 1] rond 13:56 uur naar [medeverdachte 5] en zegt hem dat hij zijn nieuwe nummer aan moet doen, geel. [medeverdachte 1] was vergeten het hem te zeggen. [medeverdachte 5] moet hem gelijk activeren, want er is er eentje onderweg. Die zal nog wel een half uur van tevoren bellen. [medeverdachte 5] zal hem aanzetten. [medeverdachte 1] zegt dat [medeverdachte 5] deze moet uitzetten en de batterij eruit moet halen.206

Op 17 juni 2013 belt [medeverdachte 4] om 22:37 uur naar [medeverdachte 1] en vraagt hem of hij, [medeverdachte 1] , al een kleurtje heeft gekozen. [medeverdachte 1] heeft nog geen kleur gekozen en ze besluiten dat nu gelijk groen aan mag.207

Een minuut later belt [medeverdachte 1] dan naar [medeverdachte 5] en zegt dat groen aan mag. [medeverdachte 5] zegt dat hij hem over vijf minuten aan heeft. [medeverdachte 1] zal die andere bellen, in Marokko.208

Weer een minuut later belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 2] en zegt tegen [medeverdachte 2] dat hij groen aan moet doen en [medeverdachte 9] moet bellen. [medeverdachte 2] snapt het niet, waarop [medeverdachte 1] zegt dat hij [medeverdachte 9] moet bellen en tegen hem moet zeggen groen. [medeverdachte 2] zal het doen.209

Om 22:41 uur die dag belt [medeverdachte 2] dan naar [medeverdachte 9] en zegt hem dat hij groen aan moet doen.210

Om 23:58 uur die dag belt [medeverdachte 5] naar [medeverdachte 1] en vraagt hem welke kleur aan moet. [medeverdachte 1] vraagt of hij dat niet wist en zegt hem dat ze groen doen en dat hij, [medeverdachte 5] , die ene moet bellen met zijn nieuwe nummer.211

Op 18 juni 2013 belt [medeverdachte 9] om 01:35 uur naar [medeverdachte 1] en vraagt welke kleur het ook al weer was. [medeverdachte 1] vraagt auto? [medeverdachte 9] zegt nee, telefoon. [medeverdachte 1] zegt daarop groen.212

Na overgegaan te zijn op rood (op of omstreeks 1 juli 2013, waarbij in een telefoongesprek van 30 juni 2013 [medeverdachte 4] tegen [medeverdachte 1] zegt ‘we gaan nu naar rood’213), op blauw (op of omstreeks 15 juli 2013, waarbij in een telefoongesprek van 15 juli 2013 [medeverdachte 4] tegen [medeverdachte 1] zegt ‘Blauw vanavond’214), op wit (op of omstreeks 25 juli 2013) en op rood (op of omstreeks 5 augustus 2013), wordt er vanaf 9 september 2013 gesproken over nummers.

Op die negende september 2013 wordt [medeverdachte 1] rond 02:42 uur gebeld door [medeverdachte 4] . Die vraagt welke kleur ze gaan doen. [medeverdachte 1] zegt “doe gewoon nummer één aan, kijk maar welke kleur dat is.” [medeverdachte 4] zegt: Ahaa nummer 1, okee.” [medeverdachte 1] zegt dat [medeverdachte 4] maar gelijk naar [bijnaam medeverdachte 5] moet doen, want [medeverdachte 1] gaat over drie dagen weg.215 Om 02:44 uur belt [medeverdachte 1] dan naar [medeverdachte 9] en zegt tegen hem dat hij nummer 1 aan moet doen.216

Na tussentijds overgegaan te zijn op andere nummers, gaat men op 1 november 2013 over op nummer 6. Op die dag belt [medeverdachte 1] rond 20:34 uur naar [medeverdachte 5] en vraagt aan deze of hij thuis is. [medeverdachte 5] is dat en [medeverdachte 1] zegt: “Dus we kunnen zo nummer gaan doen.” [medeverdachte 1] gaat even bellen.217

Om 20:40 uur die dag belt [medeverdachte 1] naar een onbekende man die gebruik maakt van het telefoonnummer +316 8639 9600. [medeverdachte 1] vraagt wanneer de man thuis is. De man is bij hem, de man, om de hoek. [medeverdachte 1] zegt: “Ah, ok ok, over half uurtje stuur ik jou die nummer, moet je hem doorschakelen naar die nummer” De onbekende man zegt dat het goed is, dan moet hij, de man het nummer veranderen, hoe ze dat de vorige keer deden.218

16 minuten later, om 20:56 uur, belt [medeverdachte 1] weer naar [medeverdachte 5] en zegt: “die andere nummer, snap je”. [medeverdachte 5] zegt dat het goed is.219

Direct daarop, om 20:56 uur, belt [medeverdachte 5] naar [medeverdachte 7] .

[medeverdachte 5] : Pak die nieuwe telefoon op

[medeverdachte 7] : Ja ik heb nu

[medeverdachte 5] : Er staat je naam op, toch?

[medeverdachte 7] : Ja

[medeverdachte 5] : Pak 6 op

[medeverdachte 7] : Zal ik 6 aanzetten?

[medeverdachte 5] : 6 ja

[medeverdachte 7] : Oké. Die van jou ligt hier ook hè

[medeverdachte 5] : Ja alles ligt daar. Oké dan?

[medeverdachte 7] : Oké is goed

[medeverdachte 5] : Je moet hem nu aan doen

[medeverdachte 7] : Oké is goed

[medeverdachte 5] : Bel mij als je hem aan hebt

[medeverdachte 7] : Oké is goed220

Om 21:14 uur diezelfde 1 november 2013 belt [medeverdachte 1] naar [verdachte] . [medeverdachte 1] zegt: “We hebben nummer veranderd naar zes he.” [verdachte] zegt oké en [medeverdachte 1] zegt wanneer je naar huis gaat niet vergeten hè. [verdachte] zegt daarop ja oké.221

De vondst van de telefoons in onderlinge samenhang bezien met de tapgesprekken leidt de rechtbank tot de conclusie dat er zeer regelmatig, systematisch door de leden van de groep werd gewisseld van telefoon. Er was, in woorden en weergave van de rechtbank, sprake van een telefooncarrousel en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] hebben daarbij een leidende, coördinerende rol. Zij bepalen welke kleur of nummer geactiveerd moet worden en sturen anderen aan.

Het komt de rechtbank daarbij, bij gebreke aan enig andere logischere verklaring voor, dat het regelmatig ruilen van telefoons, het regelmatig laten draaien van de telefooncarrousel, diende om het afluisteren van telefoons, en dus de opsporing van verboden activiteiten, te bemoeilijken.

De organisatie van het telefoongebruik geeft, net als dat van de sleutelsets, aan dat het hier gaat om een groep die in staat is het werk op het logistieke vlak goed te organiseren.

Dat bij de doorzoeking op de [adres 8] te Gouda ongebruikte stickervellen en een lijstje met enkele (oude) telefoonnummers werd aangetroffen, bevreemdt de rechtbank niet. De [adres 8] te Gouda betreft het woonadres van [medeverdachte 3] en hij had de taak de telefoons te prepareren of “te maken” zoals het in de tapgesprekken wordt genoemd. Ter illustratie het volgende.

Op 25 juni 2013 belt [medeverdachte 1] om 15:44 uur naar [medeverdachte 4] en vraagt hem of hij in Rotti is en geld op [bijnaam medeverdachte 9] heeft. [medeverdachte 4] zegt nee en vraagt waarom. [medeverdachte 1] zegt dat hij een hoeveelheid telefoons wil maken voor de komende tijd. [medeverdachte 4] zegt dat dat goed is, beter. [medeverdachte 1] zegt dat hij het gaat regelen.222

Een minuut later belt [medeverdachte 1] weer naar [medeverdachte 4] .

[medeverdachte 4] : Ja

[medeverdachte 1] : Ja, waar ik eigenlijk voor bel. Hij gaat het aantal halen. Weet jij een specifieke plek of gaat hij gewoon halen waar hij altijd haalt

[medeverdachte 4] : Waar haalt ‘ie dan altijd dan?

[medeverdachte 1] : Gewoon daarbij einde van [adres 12] , bij die bakkerij

[medeverdachte 4] : Ja, daarzo! Nou ja, stuur hem gewoon naar daar

[medeverdachte 1] : Oké, is goed oké

[medeverdachte 4] : Hoeveel ongeveer

[medeverdachte 1] : Een heleboel, ik weet niet. Tien per stuk! Iedereen tien

[medeverdachte 4] : Dus dan kom je uit op honderd of zo

[medeverdachte 1] : Ja zoiets ja

[medeverdachte 4] : Oké, prima dan vraag ik het aan iemand. Ik bel jou zo meteen

[medeverdachte 1] : Bel mij zo meteen, oké, ciao.223

Om 15:46 uur, weer een minuut later dus, belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 3] .

[medeverdachte 3] : Ja

[medeverdachte 1] : De vorige keer had je die tele’s (nummers) gemaakt. Hoeveel namen had je gedaan?

[medeverdachte 3] : Met jou tien

[medeverdachte 1] : Met mij tien. Binnenkort, een dezer dagen krijg je zo’n honderd he

[medeverdachte 3] : Wat honderd oh honderd tele’s

[medeverdachte 1] : Ja, maak ze. Toen ik naar Marokko ging, weet je nog hoe je dat deed? Toen had je ze ook zo gedaan, 100. Toen had je vijftig achter de hand gedaan in een grote tas, weet je dat nog?

[medeverdachte 3] : Ja, ja

[medeverdachte 1] : Zo dan. En, en ik ging toen toch weg en voor mij deed je iets apart iets speciaals bij mij in de telefoon of zo deed je toen, of in het kaartje, ja in het kaartje

[medeverdachte 3] : Ik deed alles op telefoon, ik deed alles op telefoon opslaan

[medeverdachte 1] : Bij mij, toch?

[medeverdachte 3] : Op kaartje of telefoon, ik weet niet

[medeverdachte 1] : Op telefoon ja. Dat moet nog een keer en dat moet je voor [bijnaam medeverdachte 2] doen, [bijnaam medeverdachte 2]

[medeverdachte 3] : Voor op telefoon opslaan

[medeverdachte 1] : Ja, nee voor [bijnaam medeverdachte 2] , je weet wat ik bedoel: [bijnaam medeverdachte 2] daarginds

[medeverdachte 3] : Ja ik weet. Wanneer gaat hij? Wanneer gaat hij?

[medeverdachte 1] : Hij weet nog niets. Vertel niets tegen hem. Binnenkort, oké?

[medeverdachte 3] : Oké, is goed

[medeverdachte 1] : Maak jij maar die dingen. Je weet toch wat ik bedoel nou, toch?

[medeverdachte 3] : Ja, ik weet wat je bedoelt.224

Om 15:57 uur belt [medeverdachte 2] naar [medeverdachte 1] en vraagt of hij nog voor de phones moet kijken. [medeverdachte 1] zegt dat dat moet, [medeverdachte 2] moet er dan 100 bestellen. [medeverdachte 2] vraagt 100 plus 100 kaartjes he? [medeverdachte 1] zegt honderd uuuh en zo’n elf met dubbele sim. [medeverdachte 2] zegt oké en vraagt voor wanneer. [medeverdachte 1] zegt zo snel mogelijk en [medeverdachte 2] moet de prijs vragen en doorgeven voor die 100 en elf dubbel.225

Om 16:15 uur belt [medeverdachte 2] weer naar [medeverdachte 1] en zegt dat het 2250 kost, met kaartjes alles. [medeverdachte 1] zegt dat [medeverdachte 2] tegen hem moet zeggen dat hij ze een van deze dagen, binnen drie dagen komt ophalen en dat hij ze klaar moet leggen. [medeverdachte 2] zegt dat het goed is.226

Om 16:36 uur belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 4] . [medeverdachte 4] vraagt hoeveel [medeverdachte 1] normaal betaalt voor de telefoon. [medeverdachte 1] zegt dat hij (rechtbank: kennelijk een derde) heeft geregeld voor 2250 en dat hij (rechtbank: die derde) al besteld heeft.227

Drie minuten laat belt [medeverdachte 4] naar [medeverdachte 1] :

[medeverdachte 4] : He

[medeverdachte 1] : Ja

[medeverdachte 4] : In elk geval, ik kan of ze die nu hebben, halen of een andere voor 1750 of 18, scheelt vijf barkies

[medeverdachte 1] : Bel dan die [bijnaam medeverdachte 5] van mij en zeg tegen hem, maar straks krijgen we verrotte of zo…

[medeverdachte 4] : Nee, geen verrotte, luister luister

[medeverdachte 1] : Van mij zitten kaartjes alles bij, man

[medeverdachte 4] : Met kaartjes

[medeverdachte 1] : Laat maar geeft niets

[medeverdachte 4] : [overlegt met een ander] Lebara ja? Ja, die gratis kaartjes [dan tegen [medeverdachte 1] :] Oké, dan. Waar is [bijnaam medeverdachte 2] ? Is [bijnaam medeverdachte 2] ook hier in [coffeeshop] ? Heeft hij geld bij zich?

[medeverdachte 1] : Nee hij heeft geen geld bij zich

[medeverdachte 4] : In elk geval, hier [bijnaam medeverdachte 2] . Ik ben nu met die jongen ik laat hem het nummer van [bijnaam medeverdachte 2] pakken. Laat [bijnaam medeverdachte 2] naar hem toe gaan ja?

[medeverdachte 1] : Regel, regel maar met [bijnaam medeverdachte 2]

[medeverdachte 4] : Ik ga nu naar [coffeeshop] binnen, ciao!228

Om 17:47 uur belt [medeverdachte 1] dan naar [medeverdachte 2] en vraagt of hij [bijnaam medeverdachte 4] heeft gesproken. [medeverdachte 2] zegt: “ja, hij zei tegen mij ga naar die gozer, ga maar afzeggen, je kan voor 18 euro per stuk pakken.” [medeverdachte 1] vraagt of [medeverdachte 2] dat al gedaan heeft. [medeverdachte 2] geeft aan van niet en of hij dat zal doen. Dat hoeft niet van [medeverdachte 1] .229

Uit de inhoud en opvolging van deze laatste twee gesprekken leidt de rechtbank overigens af dat de bijnaam van [medeverdachte 2] : [bijnaam medeverdachte 2] is en van [medeverdachte 4] : [bijnaam medeverdachte 4] .

Op 28 juni 2013 is er dan nog een telefoongesprek tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] , waarin de eerste vraagt wanneer hij de “tillies” gaat doen. [medeverdachte 3] zegt daarbij dat hij er vandaag aan gaat beginnen.230

Over het maken van de telefoons wordt ook gesproken op 22 en 29 augustus 2013.

Op 22 augustus 2013 wordt [medeverdachte 1] gebeld door [medeverdachte 3] . In dit gesprek van 15:02 uur zegt [medeverdachte 1] dat hij morgen of overmorgen die dingen gaat halen die [medeverdachte 3] moet maken. [medeverdachte 1] gaat veel halen, want hij heeft echt nodig. [medeverdachte 3] zegt dat er een prijskaartje aanhangt.231

Op 29 augustus 2013 belt [medeverdachte 3] om 12:43 uur naar [medeverdachte 1] en zegt dat hij nu de stickers gaat halen en er dan aan gaat beginnen.232

Om 13:24 uur die dag is er een gesprek tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] waarbij ze bespreken wat [medeverdachte 4] nog krijgt van [medeverdachte 1] . [medeverdachte 4] krijgt onder andere nog 24 barkies van de telefoons.233

Om 13:54 uur belt [medeverdachte 3] naar [medeverdachte 1] . [medeverdachte 3] vraagt [medeverdachte 1] om de namen te geven. [medeverdachte 1] vraagt of die lijst er niet bij zit. [medeverdachte 3] zegt dat hij niks gedaan heeft en [medeverdachte 1] zegt: “wacht wacht wacht hier wacht.”234

Om 13:55 uur belt [medeverdachte 1] vervolgens naar [medeverdachte 4] en vraagt hem of [medeverdachte 4] de lijst met namen er niet bij heeft gedaan. [medeverdachte 4] zegt dat hij het vergeten is en vraagt of [medeverdachte 1] het niet meer uit zijn hoofd weet. [medeverdachte 1] zegt ik weet wel tien stuks. [medeverdachte 4] zegt dan dat hij [medeverdachte 1] nu gaat sms-en en [medeverdachte 1] zegt “zet gelijk de goeie naam”235

Om 14:11 uur belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 3] en vraagt of [medeverdachte 3] nog geen nummers heeft gevonden, geen namen. [medeverdachte 3] zegt dat hij nog niets gezien heeft en niks gedaan heeft. [medeverdachte 1] zegt dat hij straks terug zal bellen en het nu gaat opschrijven. [medeverdachte 3] vraagt naar de telefoons die hij heeft teruggekregen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] . [medeverdachte 1] was dat helemaal vergeten, en dat hij die kan gebruiken, dan kan hij de nieuwe in de doos laten. De kaartjes moet hij weggooien. [medeverdachte 3] vraagt of [medeverdachte 1] twee duo-sim wil. [medeverdachte 1] zegt doe toch maar wel voor de zekerheid. [medeverdachte 3] vraagt hoeveel en [medeverdachte 1] zegt dat [medeverdachte 3] tien maal tien moet doen.236

Drie minuten later, om 14:14 uur, belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 4] en zegt tegen hem dat hij, [medeverdachte 4] , helemaal geen lijstje heeft gemaakt. [medeverdachte 4] is in de metro onderweg naar [naam 7] en gaat zo die lijst maken. Nee, wacht, hij gaat het nu doen. [medeverdachte 1] zegt daarop nee, nee, zeg zeg. Ik heb die [bijnaam medeverdachte 1] , die [bijnaam verdachte] al, die heb ik, die heb ik, je hebt reserve. [medeverdachte 4] zegt wie… [bijnaam medeverdachte 1] , [naam 3] , [bijnaam medeverdachte 6] . [medeverdachte 1] zegt: “Drie en jullie drie.” [medeverdachte 4] zegt daarop ja, en de anderen die er altijd zijn, ja, [bijnaam 1] , [bijnaam 2] en [bijnaam 3] . [medeverdachte 1] zegt: die drie, die drie, want ik heb maar drie. Je heb die drie van jou, waarop [medeverdachte 4] zegt ja, die anderen moet je niet vergeten. [medeverdachte 1] zegt dan: “Je zei: [bijnaam medeverdachte 6] en de anderen?” [medeverdachte 4] antwoordt met [bijnaam verdachte] en [bijnaam medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] zegt daarop: “En [bijnaam medeverdachte 1] , oké, dat was het. En jullie drie.”237

Om 14:16 uur belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 3] . [medeverdachte 3] zegt: “zeg dan”, waarna [medeverdachte 1] zegt: “ [bijnaam medeverdachte 7] , [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 1] , [bijnaam medeverdachte 9] , [bijnaam verdachte] , [bijnaam medeverdachte 6] , [bijnaam medeverdachte 1] , [bijnaam medeverdachte 4] , [bijnaam 1] , [bijnaam 4] , snap je, 2, 4, 6, 8, 10, he 10 voor ons.” [medeverdachte 3] zegt: “Tien rondes, hoeveel rondes wil je, tien?” [medeverdachte 1] zegt: “ Ja, 10 keer 10 en dan ga ik vijf vijf doen.”238

Zoals gezegd, leidt de rechtbank uit deze tapgesprekken en de bij de doorzoeking in het pand aan de [adres 8] te Gouda aangetroffen stickervellen en het lijstje met oude telefoonnummers af dat [medeverdachte 3] de telefoons prepareerde of “maakte”. Overigens blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit deze telefoontaps ook weer dat [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1] hierbij een leidende rol hadden.

In de aangetroffen telefoons waren in de telefoons en/of op de simkaarten contacten geprogrammeerd. Naast gebruikelijke contacten (als Klantenservice, Voicemail en Opwaarderen) waren als contact onder meer opgenomen [bijnaam medeverdachte 2] , [bijnaam medeverdachte 10] , [bijnaam medeverdachte 1] , [bijnaam medeverdachte 9] , [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam 1] , [bijnaam medeverdachte 1] , [bijnaam medeverdachte 7] , [bijnaam verdachte] , [bijnaam medeverdachte 6] , [bijnaam medeverdachte 4] en [bijnaam 4] . De politie heeft onderzoek gedaan naar wie aan deze bijnamen gekoppeld kunnen worden en komt tot de conclusie dat aan een aantal van deze bijnamen de volgende personen gekoppeld kunnen worden:239

 1. [bijnaam medeverdachte 2] : [medeverdachte 2]

 2. [bijnaam medeverdachte 10] : [medeverdachte 10]

 3. [bijnaam medeverdachte 1] : [medeverdachte 1]

 4. [bijnaam medeverdachte 9] : [medeverdachte 9]

 5. [bijnaam medeverdachte 5] : [medeverdachte 5]

 6. [bijnaam medeverdachte 7] : [medeverdachte 7]

 7. [bijnaam verdachte] : [verdachte]

 8. [bijnaam medeverdachte 6] : [medeverdachte 6]

 9. [bijnaam medeverdachte 4] / [bijnaam medeverdachte 4] : [medeverdachte 4]

Van de bijnamen [bijnaam 1] , [bijnaam medeverdachte 1] en [bijnaam 4] heeft de politie niet kunnen achterhalen wie erachter schuilgingen.

Zoals hierboven weergegeven leidt de rechtbank uit de tapgesprekken van 25 juni 2013 af dat de bijnaam van [medeverdachte 2] [bijnaam medeverdachte 2] is, hetgeen afgekort kan worden tot [bijnaam medeverdachte 2] . Ook leidt de rechtbank uit die tapgesprekken af dat de bijnaam van [medeverdachte 4] [bijnaam medeverdachte 4] is, hetgeen past bij [bijnaam medeverdachte 4] / [bijnaam medeverdachte 4] , waarbij de rechtbank rekening houdt met de mogelijkheid dat [medeverdachte 3] de naam verkeerd verstaan heeft of een schrijffout heeft gemaakt bij het invoeren van de naam [bijnaam medeverdachte 4] in de telefoons.

Dat [medeverdachte 10] daadwerkelijk gekoppeld kan worden aan de naam [bijnaam medeverdachte 10] acht de rechtbank ook zo te zijn, omdat [medeverdachte 10] bij gelegenheid van zijn verhoor op 6 februari 2014240 heeft bevestigd dat zijn telefoonnummer [telefoonnummer] is, en dit het nummer is dat bij de naam [bijnaam medeverdachte 10] geprogrammeerd is.

Dat aan de bijnaam [bijnaam medeverdachte 9] daadwerkelijk [medeverdachte 9] gekoppeld kan worden ziet de rechtbank verder ondersteund door een tapgesprek van 13 juli 2013, waarin, om 16:13 uur, [medeverdachte 1] belt met een man genaamd [bijnaam medeverdachte 5] en waarin deze tegen [bijnaam medeverdachte 5] zegt: “ [medeverdachte 9] heet in je telefoonnummer [bijnaam medeverdachte 9] , [bijnaam medeverdachte 9] staat erin”.241

Dat [bijnaam verdachte] de bijnaam is van [verdachte] , [bijnaam medeverdachte 5] de bijnaam is van [medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 7] de bijnaam is van [medeverdachte 7] en [bijnaam medeverdachte 6] de bijnaam is van [medeverdachte 6] oordeelt de rechtbank genoegzaam vast te staan in het licht van de bevindingen van de politie; de bijnamen zijn aangetroffen in telefoons die in beslag werden genomen op de klapdag en bij de namen stonden nummers die afgeluisterd zijn en waarvan de gebruiker telkens herkend is aan zijn stem. In het aantreffen van de telefoons met op de stickers de naam “ [bijnaam verdachte] ” op het adres waar [verdachte] werd aangehouden, ziet de rechtbank een verdere onderbouwing voor de conclusie dat ‘ [bijnaam verdachte] ’ [verdachte] is gerechtvaardigd.

Dat [bijnaam medeverdachte 1] een bijnaam is van [medeverdachte 1] ziet de rechtbank ook onderbouwd door het aantreffen van de telefoons met op de stickers de naam ‘ [bijnaam medeverdachte 1] ’ op het adres van [medeverdachte 1] en verder ook door twee samenhangende tapgesprekken van 18 september 2013. Om 21:08 uur die dag belt [medeverdachte 7] naar [medeverdachte 5] en vraagt wat [medeverdachte 2] zijn naam in de telefoon is. [medeverdachte 5] begrijpt het niet en vraagt of [medeverdachte 7] het nieuwe nummer kent dat hij moet geven, het nummer dat begint met [telefoonnummer] . [medeverdachte 7] zegt dat hij dat nummer al gegeven heeft aan die mensen, maar nu wil weten welke naam [medeverdachte 2] in zijn nieuwe telefoon heeft. [medeverdachte 5] antwoordt dat dat [bijnaam medeverdachte 1] is. [medeverdachte 7] vraagt [medeverdachte 5] om [medeverdachte 2] te bellen en hem te vragen om [medeverdachte 7] te bellen, want deze mensen zeggen dat ze melk voor 30 afnemen. Een minuut later belt [medeverdachte 5] vervolgens naar [medeverdachte 1] en zegt tegen hem dat [bijnaam medeverdachte 7] heeft gevraagd of hij ( [medeverdachte 1] ) hem ( [bijnaam medeverdachte 7] ) kon bellen.

Overigens leidt de rechtbank uit deze gesprekken af dat ook [bijnaam medeverdachte 1] een bijnaam is van [medeverdachte 1] .

Overigens zijn dit niet de enige bijnamen van de genoemde verdachten. Gedurende het onderzoek zijn diverse tapgesprekken beluisterd waarin nog andere bijnamen voorkomen. De rechtbank zal dit niet verder behandelen, omdat reeds uit het bovenstaande genoegzaam blijkt dat het gebruik van bijnamen ver doorgevoerd was in de groepering.

4 Drugsdeals

In het kader van het onderzoek werden dertien delictdossiers samengesteld waarin onderzoeksbevindingen aangaande de handel in verdovende middelen zijn gerelateerd. In elf van deze delictsdossiers worden de bevindingen gerelateerd rond telkens een specifieke groep personen. Het betreft hier de in Frankrijk of België gesitueerde groepen (en de gelijknamige delictdossiers): [koper 21] , [koper 4] , [koper 9] , [koper 22] uit Arlon, [koper 6] , [koper 23] , [koper 24] , [koper 25] , [koper 11] , [koper 26] en [koper 27] . Van de twee andere dossiers relateert er één de leveringen aan de organisatie en de ander de overige leveringen. In de elf met namen getooide delictdossiers en in het delictdossier S1 Overige leveringen zijn o.a. tapgesprekken, observatieverslagen en verhoren van afgevangen verkopers opgenomen.

In de alinea’s hieronder zal de rechtbank de bevindingen uit de verschillende delictdossiers bespreken, toegespitst op de handel in harddrugs en de handel in softdrugs. Omwille van de leesbaarheid worden slechts enkele delictdossiers uitgelicht.

4.1.

Harddrugs

Uit de in Frankrijk, België en Nederland afgeluisterde tapgesprekken blijkt dat er in de loop van de tijd diverse drugsdeals zijn geweest met zeer veel verschillende kopers. Die zijn door de politie vermeld in de hiervoor al genoemde delictdossiers. In de respectieve, hierna te bespreken delictdossiers zijn verschillende drugsdeals vermeld. Omwille van de leesbaarheid zal de rechtbank die niet allemaal bespreken, maar slechts enkele ervan uitlichten.

Delictdossier [koper 4]

Op 15 oktober 2013 om 23:45 uur wordt [koper 4] door de douane in Metz (Frankrijk) aangehouden. Hij rijdt samen met [koper 5] in een Suzuki Swift met een Belgisch kenteken

( [kenteken 3] ). In die auto wordt 310 gram heroïne en drie gram cocaïne aangetroffen. Door de opsteller van het proces-verbaal wordt vermeld dat de telefoon die [koper 4] gebruikte is onderzocht en dat daaruit is gebleken dat hij het nummer [telefoonnummer] gebruikte.242

Uit de afgeluisterde telefoongesprekken blijkt dat [koper 4] op 14 oktober 2013 om 18:37 uur met het telefoonnummer [telefoonnummer] contact opnam met het telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] . [medeverdachte 5] neemt de telefoon op. [koper 4] meldt dat hij (rechtbank: steeds is de Nederlandse vertaling weergegeven) ‘morgen, middaguur, daar is, ik beloof je, net als altijd, een half uur van tevoren en ook bij de parking’. [medeverdachte 5] belt vervolgens naar het nummer [telefoonnummer] . [medeverdachte 6] neemt die telefoon op. [medeverdachte 5] vraagt of ‘die ander bij hem is’. Dat is het geval en vervolgens komt [medeverdachte 1] aan de telefoon. [medeverdachte 5] meldt dat ‘ [koper 4] net belde, hij komt morgen.’ [medeverdachte 1] vraagt of dat ‘een goeie’ is. [medeverdachte 5] zegt: “Een beetje, hij komt altijd voor de deur. Ik zie hem altijd bij [adres 14] , hij belt anderhalf uur van tevoren.” [medeverdachte 1] vraagt [medeverdachte 5] om hem dan ook anderhalf uur van tevoren te bellen.243

De volgende dag, 15 oktober 2013, om 15:06 uur meldt [koper 4] zich weer met hetzelfde Franse telefoonnummer bij de [gouden lijn Seville 1] . Hij is onderweg en zal er over anderhalf tot twee uurtjes zijn. [medeverdachte 5] neemt de boodschap aan en vraagt [koper 4] om 40 minuten van tevoren nog eens te bellen. De boodschap wordt daarna door [medeverdachte 5] aan [medeverdachte 1] doorgegeven. [medeverdachte 1] belt vervolgens meteen naar [medeverdachte 7] en zegt dat ‘er een onderweg is, en dat hij hem over een uur ongeveer gaat brengen naar huis’.244

Om 16:03 uur belt [koper 4] naar [medeverdachte 5] dat hij over 40 minuten op de parking [adres 14] is. Hij rijdt in een kleine rood autootje met een Belgisch kenteken, zegt [koper 4] . Vervolgens belt [medeverdachte 6] met het nummer [telefoonnummer] naar [medeverdachte 1] en zegt: “Jongen, euh, a vijf minuten is die gozer bij [adres 14] , wat die andere tegen jou zei. Belgique zei die.” Op de achtergrond is tijdens dit gesprek nog iemand anders te horen, die zegt ‘een kleine ’ als [medeverdachte 1] vraagt: “Wat voor een toller?” De rechtbank concludeert uit dit laatste tapgesprek dat [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] op dit moment bij elkaar zijn. [medeverdachte 6] belt immers met het telefoonnummer 6258 , waarvan door de politie is vastgesteld dat [medeverdachte 5] hiervan de gebruiker is geweest245 en op de achtergrond is iemand anders te horen die zegt ‘een kleine ’. De rechtbank begrijpt uit de conversatie dat met ‘toller’ een auto wordt bedoeld, nu op de achtergrond wordt gezegd ‘een kleine ’, kennelijk als antwoord op die vraag. Degene op de achtergrond moet dan wel [medeverdachte 5] zijn. Hij had immers om 16:03 uur het telefoongesprek gevoerd met [koper 4] , die toen meldde dat hij in een klein rood autootje reed.

Om 16:05 uur belt [medeverdachte 5] nog naar [medeverdachte 1] en zegt ‘Belgique hè’, waarop [medeverdachte 1] antwoordt dat hij dat al had gezegd. Daarna bellen [medeverdachte 7] en [medeverdachte 1] met elkaar om 16:10 uur en 16:12 uur. [medeverdachte 1] zegt dat hij er aankomt.246

Uit de observatie van de politie, die die dag om 16:00 uur is gestart, blijkt dat er om 16:43 uur een lichtblauw/grijze Audi A4 Avant op de [adres 14] te [adres 14] in de richting van de Rijksweg te Margraten rijdt. Daarachter rijdt, in dezelfde richting, een rode auto met een Belgisch kenteken. Beide auto’s rijden rond 16:55 uur in dezelfde formatie op de [adres 1] in Berg en Terblijt.247

Om 16:56 uur belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 7] en vraagt: “Hoe lang blijven die twee in huis?” [medeverdachte 7] antwoordt: “Iets van 30 minuten, ben jij onderweg?” [medeverdachte 1] zegt dat hij er bijna is, dat hij ze over een paar minuten bij [medeverdachte 7] gaat afzetten en dat [medeverdachte 7] alleen de deur open hoeft te maken.248

De politie neemt vervolgens om 16:59 uur waar dat de rode auto parkeert naast het perceel op de [adres 13] in Berg en Terblijt. De Audi A4 Avant, waarvan op dat moment wordt gezien dat die het kenteken [kenteken 4] voert, rijdt verder de [adres 13] op. Gezien wordt dat deze Audi wordt bestuurd door een man. Om 17:00 uur gaan een man in een zwart/witte jas en een andere man het pand aan de [adres 1] in Berg en Terblijt binnen.249

Om 17:01 uur belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 7] en zegt tegen hem dat hij aan die man moet vragen hoe hij terug wil gaan: alleen of hem volgen? [medeverdachte 7] belt een minuut later terug en zegt dat die man zelf terug gaat, hij kent de weg, de man heeft een half uur nodig. [medeverdachte 1] zegt dan dat [medeverdachte 7] hem moet bellen als hij klaar is, dan kan [medeverdachte 7] hem zeggen hoeveel geld hij bij zich mag houden en hoeveel hij voor [medeverdachte 1] kan reserveren. [medeverdachte 7] moet ‘de melk’ verdelen: 25 en 25.250

Het observatieteam ziet dat de Audi A4 Avant om 17:12 uur en om 17:23 uur nog stil staat op de [adres 13] .251 Om 17:14 uur belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 7] en vraagt hoeveel ze doen. [medeverdachte 7] zegt ‘iets van 3500’. [medeverdachte 1] zegt dan dat hij een beetje geld nodig heeft en dat hij hier in de buurt is.

Om 17:46 uur vraagt [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 7] of ze al klaar zijn. Dat is het geval, maar ze zijn nog niet weg. Over 5 à 10 minuten zijn ze klaar. [medeverdachte 7] gaat zo het geld tellen en [medeverdachte 1] zeggen hoeveel er is. Om 17:48 uur meldt [medeverdachte 7] zich weer bij [medeverdachte 1] . [medeverdachte 7] zegt dat er 3500 is. Van [medeverdachte 1] moet [medeverdachte 7] 200 in zijn zak stoppen, 300 euro aan [medeverdachte 1] geven en die 3000 moet hij apart houden. Om 18:00 uur belt [medeverdachte 7] naar [medeverdachte 1] dat ze klaar zijn en dat hij ze naar buiten heeft begeleid. [medeverdachte 7] moet van [medeverdachte 1] ook naar buiten komen, maar hij moet opletten want er zijn veel auto’s in de buurt.252

Het observatieteam ziet om 18:01 uur de rode auto wegrijden vanuit de richting waar deze geparkeerd stond. Gezien wordt dan dat de rode auto een Suzuki Swift is met een Belgisch kenteken: [kenteken 3] . Er zitten twee personen in deze auto. Ook de Audi A4 Avant rijdt weg, over de [adres 13] . In deze auto zitten om 18:03 uur eveneens twee personen.253 De rechtbank gaat er van uit dat in de Audi A4 Avant zowel [medeverdachte 1] als [medeverdachte 7] zitten, nu uit het voorgaande tapgesprek blijkt dat [medeverdachte 1] wegrijdt en [medeverdachte 7] van [medeverdachte 1] naar buiten moet komen. [medeverdachte 7] is dan dus net voordat de politie de auto in het vizier krijgt bij [medeverdachte 1] in de auto gestapt.

[koper 4] blijkt niet alleen op 14 en 15 oktober 2013 contact te hebben met de organisatie. Met het door hem op die dagen gebruikte Franse telefoonnummer [telefoonnummer] heeft hij al eerder gebeld. Het eerste gesprek dat in het dossier is vermeld dateert van 10 mei 2013. [koper 4] meldt zich dan als ‘de collega van [koper 15] ’ en zegt dat hij over goed twee uur op de parkeerplaats van het restaurant is. Hij belde op dat moment naar het telefoonnummer

[gouden lijn Seville 1] en die telefoon werd toen opgenomen door [medeverdachte 5] .254 Op 27 juni 2013 heeft [koper 4] , zo begrijpt de rechtbank, ook contact met de organisatie gehad, want [medeverdachte 5] meldt aan [medeverdachte 1] dat [koper 4] over een half uurtje bij Aubel is, bij restaurant, en dat hij naar ‘huis’ gaat. Vervolgens wordt er door [medeverdachte 5] gebeld met [medeverdachte 7] , die wat klaar moet maken. [medeverdachte 1] belt daarop ook naar [medeverdachte 7] en zegt tegen hem dat hij die klant die bij hem is het nieuwe nummer moet geven. ‘Je weet het toch?’, vraagt [medeverdachte 1] dan. [medeverdachte 7] zegt: “Jawel, [gouden lijn Seville 1] .” [medeverdachte 1] zegt vervolgens: “Nee, zeg het niet. De ander weet het. Vraag aan die [bijnaam medeverdachte 5] .” De volgende dag blijkt dat [medeverdachte 5] vergeten is om het nieuwe nummer door te geven aan [koper 4] .255

[koper 4] heeft verklaard dat hij vanaf zijn aanhouding in oktober 2013 door de Franse douane vast zit. Hij kwam toen uit Nederland en was in het bezit van 310 gram heroïne en twee of drie gram cocaïne. De cocaïne had hij cadeau gekregen van zijn dealers. De dealers waren van Marokkaanse afkomst. [koper 4] had twee telefoonnummers van hen. Eerst was het nummer [gouden lijn Seville 1] . Dat nummer veranderde in [gouden lijn Seville 1] , welk nummer hij van de dealers had gekregen. Volgens [koper 4] waren er verschillende personen. Degene die de telefoon opnam was niet dezelfde als diegenen die hem kwamen halen in de auto. Er waren ook personen die in het huis wachtten om de heroïne klaar te maken en die te geven.

[koper 4] herkent van foto’s nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) als degene die hem kwam ophalen met de auto en nummer 15 (rechtbank: [medeverdachte 7]) als degene die de heroïne klaar maakte en dat gaf in het huis. Met [medeverdachte 7] had hij behoorlijk vaak gepraat. Die had hem verteld dat hij illegaal was. [medeverdachte 7] ontmoette hij op de dag dat hij werd aangehouden, in oktober 2013, in het huis op de [adres 1] in Berg en Terblijt. Dat huis herkent [koper 4] van foto’s. Het huis [adres 2] in Margraten en de bungalow [adres 10] in Gulpen worden eveneens door [koper 4] herkend als plaatsen waar de verdovende middelen werden verstrekt. [koper 4] herkent op een foto van restaurant [naam restaurant] de naam [adres 14] . Volgens [koper 4] reed hij altijd de weg naar [adres 14] als hij op de parkeerplaats van restaurant [naam restaurant] ging parkeren.256 [koper 4] heeft later nog in aanwezigheid van de Nederlandse rechter-commissaris verklaard dat hij in zijn verhoor van eind 2013 de waarheid heeft verklaard. Aanvullend verklaarde hij toen dat hij ongeveer elke tien dagen naar Nederland ging om heroïne te halen. Hij belde altijd de dag tevoren dat hij zou komen. Op de afgesproken plek werd hij dan opgehaald door runners die hem naar een woning brachten, waar hij vervolgens deed wat hij moest doen.257

Delictdossier [koper 6]

Op 4 juli 2013 om 06:15 uur werden [koper 6] en [koper 7] aangehouden door de Franse politie. In de auto waarin zij toen reden werd 700 gram heroïne aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat [koper 6] op de ochtend van zijn aanhouding telefonisch contact had gehad met het Nederlandse telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] .258

Uit een op 3 juli 2013 afgeluisterde telefoongesprek bleek dat [koper 6] , die zich aan de telefoon [koper 6] noemt, had gemeld dat hij op 4 juli 2013 rond 01:30 uur wilde komen. [koper 6] meldt zich daarna op 4 juli 2013 om 01:15 uur en zegt dat hij net heeft geparkeerd. [medeverdachte 1] zegt vervolgens dat hij de runner zal bellen. Dat doet hij ook, want hij belt meteen met [medeverdachte 5] en zegt dat ‘hij’ daar is.259

Nadat [koper 6] die dag door de Franse politie is gearresteerd gaan de reizen naar Nederland gewoon door, want op 9 juli 2013 meldt zich iemand, die zich ‘de broer van [koper 6] ’ noemt. Hij vertelt dat [koper 6] de gevangenis in is gegaan en dat het helemaal niet goed met hem gaat, hij is heel erg ziek. [medeverdachte 4] zegt dan dat de broer van [koper 6] bij hem langs kan komen, dat hij hem kan helpen. Ze spreken af voor de volgende dag. Op 10 juli 2013 komt de broer van [koper 6] naar Nederland, [medeverdachte 4] zegt hem de snelweg naar Maastricht te volgen, zodat hij hem bij Eijsden kan oppikken.260

Op 28 oktober 2013 belt [koper 3] naar het telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] van de organisatie. Ze legt uit dat ze [koper 6] is gaan opzoeken in de gevangenis en dat hij graag een laatste voorschot verdovende middelen wil. [koper 3] bestelt vervolgens voor 570 euro.261 Op 30 oktober 2013 belt [koper 3] opnieuw. Ze wil aan huis komen. [medeverdachte 5] zegt dat voor 1000 euro niet veel is. Uiteindelijk blijkt dat [koper 3] slechts 720 euro bij zich heeft. Ze vraagt nogmaals om een laatste voorschot van 30 voor [koper 6] , die ze in de gevangenis had bezocht. Ook wil ze nog graag voor 10 euro coke en iets kleins voor de reis. [medeverdachte 5] gaat daarmee akkoord.262

Uit de afgeluisterde telefoongesprekken blijkt dat [koper 6] in ieder geval al vanaf 6 september 2012 bij de organisatie kwam om drugs te kopen. Hij belde toen met het nummer

[gouden lijn Seville 1] . Waarschijnlijk kwam [koper 6] al eerder, want er wordt op dat moment afgesproken ‘in Aubel, zoals gewoonlijk’.263 [koper 6] vraagt ook of het mogelijk is om aan een beetje wiet te komen. Degene met wie hij belt zegt dat hij zal kijken of de coffeeshop open is.264

[koper 6] verklaarde bij de Franse politie dat hij zijn drugs kocht in Nederland. Hij stelde zich aan de telefoon voor als ‘ [koper 6] ’. Hij belde voordat hij uit Verdun (Frankrijk) vertrok en vervolgens een half uur voor aankomst op de afgesproken ontmoetingsplaats om te zeggen dat hij er aankwam. Hij belde altijd met het nummer [gouden lijn Seville 1] . Later is er een ander nummer geweest, dat dit nummer verving, maar dat nummer herinnert hij zich niet meer. Eenmaal op de ontmoetingsplaats parkeerde [koper 6] zijn auto en dan kwamen er twee personen die hem naar het huis of het appartement vergezelden om de transacties te verrichten. Dat waren andere personen, dan degene die de telefoon opnam. Ter plaatse waren er cadeautjes om de klanten te doen terugkeren en vooral opdat zij de heroïne en cocaïne die ze kochten, konden proeven. Er waren verschillende kwaliteiten heroïne, duurder of minder duur, naar gelang de zuiverheid ervan. [koper 6] kocht altijd de heroïne van acht euro per gram. Van foto’s herkent [koper 6] de persoon op nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) als de chauffeur die hem van de parkeerplaats naar het appartement vervoerde. Hij leverde ook wel eens het spul. Tussen de personen op de foto’s nummers 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]) en 29 (rechtbank: [medeverdachte 2]) kan [koper 6] moeilijk onderscheid maken. Zij traden volgens hem net zo goed op als chauffeur als dat zij de heroïne en de cocaïne prepareerden. [koper 6] herkent ook het interieur van het huis op foto nummers 11 en 12 (rechtbank: [adres 2] Margraten). In dit huis vonden de transacties plaats. Datzelfde geldt voor de bungalow op de foto’s nummers 13, 15 en 16 (rechtbank: [adres 10] Gulpen).265

[koper 3] verklaarde bij de Franse politie dat zij is geboren op [geboortegegevens koper 3] (rechtbank: in Frankrijk) en dat zij verslaafd is aan heroïne. De heroïne haalt zij in Nederland. Zij belt haar dealer voordat zij uit Frankrijk vertrekt en vervolgens dertig minuten voor aankomst op het nummer [gouden lijn Seville 1] . Dat telefoonnummer was vrij recent. Daarvoor was er een ander nummer: [gouden lijn Seville 1] .266Heroïne werd verkocht voor acht euro per gram en cocaïne voor veertig of vijfenveertig euro per gram.267 Al naar gelang het gekochte bedrag nam de dealer ofwel direct de heroïne mee, ofwel nam hij hen mee met zijn auto naar een huis waarin de uitwisseling plaatsvond. Om mee naar het huis te gaan, had je minstens een bestelling van 1000 euro nodig.268 Wanneer de transactie in een huis plaatsvond was de gang van zaken als volgt: in de kamer gingen ze op een bank zitten. Er was een lage tafel met een soort van spiegel. Op die spiegel bood de dealer hen twee of drie lijntjes heroïne aan en een flinke hoeveelheid cocaïne om te proeven. Vervolgens gaven ze het geld en uit een kluis in diezelfde kamer pakte de dealer een zak met heroïne, woog de te kopen hoeveelheid af en verpakte dat in cellofaan. Vervolgens zette hij de zak met heroïne en de cocaïne terug in de kluis en deed hij het geld in zijn tas, die tas hield hij bij zich.269

Degene die aan de telefoon sprak, liet zich [bijnaam medeverdachte 1] noemen. Hij kwam hen soms op de parkeerplaats ophalen met zijn voertuig en soms ook heroïne in het huis leveren. Meestal ontmoetten ze echter andere personen omdat [bijnaam medeverdachte 1] jongelui stuurde om hen te zoeken en heroïne te geven. Die jongelui waren altijd Noord-Afrikanen die over het algemeen met zijn tweeën waren.270

[koper 3] herkent de personen op de foto’s met de nummers 3, 10, 15 en 20. De persoon op nummer 3 (rechtbank: [medeverdachte 6]) is een van de jongeren die hen kwamen ophalen met de auto om hen te leveren of hen naar het huis te brengen. Hij kwam over het algemeen met de persoon op nummer 10 en heeft heroïne geleverd. De persoon op nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) was ook een van de jonge chauffeurs met dezelfde rol als nummer 3. De persoon op foto nummer 15 (rechtbank: [medeverdachte 7]) wachtte hen op bij het appartement, hij was vaker bij de bungalow dan bij het huis en sprak beter Frans. De persoon op nummer 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]) beantwoordde volgens [koper 3] de telefoon. Ze kent hem alleen maar als [bijnaam medeverdachte 1] . [koper 3] herkent ook van foto’s die haar getoond worden het huis (rechtbank: [adres 2] Margraten) op de foto’s 6 tot en met 12. Dat is het huis waarin volgens [koper 3] de transacties plaatsvonden. Ook de bungalow (rechtbank: [adres 10] Gulpen) op de foto’s 13 tot en met 16 wordt door [koper 3] herkend, daar is zij een of twee keer geweest.271

Dat [koper 3] in de woning [adres 2] in Margraten is geweest blijkt ook uit het volgende:

Op 19 november 2013 is bij de doorzoeking van het pand [adres 2] Margraten in een vuilnisbak in de woonkamer een sigarettenpeuk (SINnr. AAFP3350NL) aangetroffen en in beslag genomen.272 Uit onderzoek door het NFI en vergelijking met een aantal buitenlandse DNA-databanken is een match gevonden tussen een DNA-profiel van een spoor uit Nederland (AAFP3350NL#01) en een DNA-profiel van een persoon uit Frankrijk. De matchkans van de bij de match betrokken DNA-kenmerken is kleiner dan een op een miljard. De code van het DNA-profiel uit Frankrijk is 000888561000.273 Uit onderzoek in het nationale geautomatiseerde bestand van de genetische vingerafdrukken/de Franse nationale DNA-databank blijkt dat voormelde code 000888561000 hoort bij [koper 3] , geboren op 5 juli 1980 te St-Mihiel, departement Meuse.274

Delictdossier S1 Overige leveringen

Op 3 juli 2013 om 01:02 uur wordt er gebeld door een Frans telefoonnummer

( [telefoonnummer] ) naar het telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] . De beller meldt dat hij 30 kilometer voor Luik is en over 30 minuten aankomt. Degene die de [gouden lijn Seville 1] bemant verzoekt om naar de parkeerplaats ‘villa’ te komen. Vijftig minuten later belt hetzelfde nummer nogmaals en deelt mee dat er dealers zijn die hem lastigvallen. De persoon van de [gouden lijn Seville 1] adviseert hem de afslag Eijsden te nemen en dan rechtsaf en vervolgens linksaf te slaan. Ook op 10 en 11 juli 2013 belt hetzelfde telefoonnummer naar de [gouden lijn Seville 1] .275 De beller, die zich dan [koper 1] noemt, is niet tevreden. Het gewicht was minder, ‘hij heeft er 110 in gestopt in plaats van 180’. [koper 1] zegt dat hij hem 1440 heeft gegeven en dat hij er voor 1000 euro in heeft gedaan. Degene die de [gouden lijn Seville 1] bedient zegt dat hij een oplossing gaat vinden.276 De rechtbank concludeert dat er dus op 3 juli 2013 een drugsdeal heeft plaatsgevonden, maar dat [koper 1] niet tevreden is over de afhandeling. Hij heeft te weinig drugs gekregen en dus te veel betaald.

Op 11 november 2013 belt [koper 1] dat hij de volgende dag wil komen. Hij wil voor ongeveer 1600. De vriend van [koper 1] wil ook komen en die wil voor heel veel meer. Die vriend wil ook weten of het ook in de band verstopt kan worden voor onderweg. Dat is akkoord en ze spreken af voor de volgende dag om vier uur ’s middags. De volgende dag verontschuldigt [koper 1] zich, hij is nu niet gekomen, maar komt morgen, samen met zijn vriend. Opnieuw wil [koper 1] weten of ze ‘dat ook met een wiel doen, om in een band te doen, doe jij dat of niet?’ Degene die de [gouden lijn Seville 1] bemant antwoordt: “Ja ja, hoeveel wil je?” [koper 1] vraagt dan hoeveel het minimaal moet zijn 1 kl of 2 kl, waarop de [gouden lijn Seville 1] antwoordt dat 1 kl goed is en vraagt hoeveel [koper 1] wil. [koper 1] heeft ‘1 kl nodig om te beginnen, kan hij kijken, kun jij het hem laten zien, goed?’.277

Meteen daarna belt [medeverdachte 5] naar [medeverdachte 1] en zegt dat ‘die van gisteren heeft gebeld, dat hij zei dat hij morgen weer komt en dat hij een band/wiel wil voor 1 kilo 2 kilo’.278 Tien minuten later belt [medeverdachte 5] naar [koper 1] en zegt dat hij het wiel, de band heeft. [medeverdachte 5] vraagt: “Hoeveel kerel?” [koper 1] zegt dan: “Wat zijn jouw banden, ken jij de maten? Is dat 13 of 14? Het zal wel 14 zijn.”

[medeverdachte 5] vraagt [koper 1] om meteen een bericht te sturen. In het daarop volgende telefoongesprek blijkt dat het sturen van het bericht niet is gelukt. [koper 1] geeft daarop telefonisch de maten door: 195, 55, 15. [medeverdachte 5] zegt is goed en vraagt nog of [koper 1] een kilo komt halen. Dat is juist, zegt [koper 1] .279 Vervolgens belt [medeverdachte 5] de volgende ochtend naar het telefoonnummer van Autobedrijf [medeverdachte 10] . Hij vraagt of hij zo langs kan komen. [medeverdachte 10] zegt dat het goed is. [medeverdachte 5] zegt dat hij een sms zal sturen.280 Daarna wordt er een sms gestuurd: 195*55*15281 en volgt nog een telefoongesprek waarin [medeverdachte 5] , die zich bekend maakt als ‘ [bijnaam medeverdachte 5] ’, aan [medeverdachte 10] meedeelt dat hij er in een paar seconden is. [medeverdachte 10] zegt dat hij maar moet komen.282

De 14e november 2013 verontschuldigt [koper 1] zich opnieuw. Ze hadden een probleem met de auto gekregen en kunnen er pas komende zondag zijn. Dat is geen probleem, zegt de man achter de [gouden lijn Seville 1] , [koper 1] moet enkel van tevoren bellen, want hij heeft ‘het spul klaargemaakt’. De 17e november 2013 meldt [koper 1] dat hij er rond 19:30 uur zal zijn. Hij vraagt of er ook ‘wat witte’ is. Degene die de [gouden lijn Seville 1] bemant zegt dat hij het spul al klaar heeft en dat [koper 1] thuis moet komen, ‘de coke ligt thuis’. [koper 1] meldt zich die dag nog een tweede keer om te zeggen dat hij over 20 minuten met een grijze 207 bij het benzinestation van de snelweg is. [medeverdachte 5] zegt daarop dat hij met een Golf rijdt.283

Beller [koper 1] uit de voorgaande telefoongesprekken is [koper 1] . [koper 1] heeft bij de politie verklaard dat zijn voornaam [koper 1] is en dat hij is geboren op [geboortegegevens koper 1] . Zijn dealer liet zich [medeverdachte 2] noemen. [koper 1] nam telefonisch contact met [bijnaam medeverdachte 1] op. In het begin was dat op het nummer [gouden lijn Seville 1] . Daarna kwam er een vervangend nummer: [gouden lijn Seville 1] . [koper 1] herkent van foto’s de persoon op het nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]), dat was volgens hem ‘ [bijnaam medeverdachte 5] ’, hij bewaakte de huizen. Soms bracht hij de drugs, maar dat was niet vaak. Hij wachtte op instructies van anderen. Bij de persoon op foto nummer 14 (rechtbank: [verdachte]) is [koper 1] geweest om drugs te kopen. De persoon op foto nummer 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]) is volgens [koper 1] [bijnaam medeverdachte 1] . [koper 1] denkt dat hij, [bijnaam medeverdachte 1] , de baas is.

Van de verkoopplaatsen herkent [koper 1] op foto’s het huis op nummer 7 (rechtbank: [adres 2] in Margraten) en het interieur van dat huis op nummer 12. Hij herkent ook de bungalow op de nummers 13 en 14 (rechtbank: [adres 10] in Gulpen) en het interieur van die bungalow op nummer 16. Dat waren de plekken waar hij naar toeging om heroïne te kopen. Bij de parkeerplaats op nummer 3 (rechtbank: parkeerplaats naast hotel/restaurant [naam restaurant]) parkeerde [koper 1] zijn auto. De dealers kwamen hen daar halen om in de auto mee te nemen naar de huizen of het appartement waar gedeald werd.284

[koper 8] heeft verklaard dat hij [koper 8] heet en dat hij op [geboortegegevens koper 8] . Hij reisde altijd met [koper 1] naar Nederland om heroïne en cocaïne te kopen. Je kon telefonisch contact met de Noord-Afrikaanse dealers opnemen. Het nummer was [gouden lijn Seville 1] . Meestal was het [koper 1] die belde, er werd dan voor vertrek vanuit Nancy gebeld om een seintje te geven. Het was niet nodig om de hoeveelheid die zij wilden kopen te melden. Dertig minuten voor aankomst op de afgesproken plaats belden zij nogmaals. Daarna parkeerden zij op een kleine parkeerplaats in Eijsden. Vervolgens stapten zij bij de drugsrunner in de auto die hen afzette bij een appartement of een huis. Over het algemeen was degene die de telefoon opnam ook degene die hen in het huis van dienst was. Ter plaatse was gratis heroïne en cocaïne beschikbaar. Ze gaven dan het geld en de dealer maakte in hun bijzijn de bestelling klaar en overhandigde hun het pakket. Er waren verschillende kwaliteiten heroïne, die in prijs varieerde van zes euro tot 25 euro per gram. [koper 8] nam altijd alleen die van zes euro per gram. Er was maar een kwaliteit cocaïne, die kostte veertig euro per gram. Ook [koper 8] herkent van de foto’s enkele personen. De personen op de foto’s met de nummers 3 (rechtbank: [medeverdachte 6]), 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) en 15 (rechtbank: [medeverdachte 7]) komen hem bekend voor. Het waren handlangers, zij deden alleen dienst als chauffeur en waren niet degenen die de drugs verstrekten. Een van hen werd “ [bijnaam medeverdachte 5] ’ genoemd. De persoon op nummer 5 (rechtbank: [medeverdachte 8]) gaf het hun in de huizen. De persoon op nummer 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]) verstrekte ook de drugs. De kerk op de foto’s nummers 9 en 10 (rechtbank: de parkeerplaats nabij de Martinuskerk in Gronsveld) wordt door [koper 8] herkend als de plek waar ze wel eens parkeerden om op de chauffeurs te wachten, die hen dan kwamen ophalen.285

Dat [koper 1] in de woning [adres 2] in Margraten is geweest blijkt ook uit het feit dat op 19 november 2013 bij de doorzoeking van het pand [adres 2] in Margraten in een vuilnisbak in de woonkamer een sigarettenpeuk (SINnr. AAFP3321NL) werd aangetroffen en in beslag genomen.286 Uit onderzoek door het NFI en vergelijking met een aantal buitenlandse DNA-databanken is een match gevonden tussen een DNA-profiel van een spoor uit Nederland (AAFP3321NL#01) en een DNA-profiel van een persoon uit Frankrijk. De matchkans van de bij de match betrokken DNA-kenmerken is kleiner dan een op een miljard. De code van het DNA-profiel uit Frankrijk is 000498642000.287 Uit onderzoek in het nationale geautomatiseerde bestand van de genetische vingerafdrukken/de Franse nationale DNA-databank blijkt dat voormelde code 000498642000 hoort bij [koper 1] , geboren op [geboortegegevens koper 1] , departement Vosges.288 Hetzelfde kan worden gezegd van [koper 8] . Ook van hem werd in de woning [adres 2] in Margraten een sigarettenpeuk (SINnr. AAFP3345NL) aangetroffen en in beslag genomen.289 Uit onderzoek door het NFI en vergelijking met een aantal buitenlandse DNA-databanken is een match gevonden tussen een DNA-profiel van een spoor uit Nederland (AAFP3345NL#01) en een DNA-profiel van een persoon uit Frankrijk. De matchkans van de bij de match betrokken DNA-kenmerken is kleiner dan een op een miljard. De code van het DNA-profiel uit Frankrijk is 000847435000.290 Uit onderzoek in het nationale geautomatiseerde bestand van de genetische vingerafdrukken/de Franse nationale DNA-databank blijkt dat voormelde code 000847435000 hoort bij [koper 8] , geboren op [geboortegegevens koper 8] , departement Vosges.291

Delictdossier [koper 9]

Getuige [koper 9] heeft bij de Franse politie verklaard dat hij sinds 2010 zijn verdovende middelen in Nederland koopt bij twee verschillende Nederlandse netwerken. Het ene netwerk was van [bijnaam medeverdachte 7] , die hij belde op het telefoonnummer [gouden lijn Seville 2] . Het andere netwerk noemde zichzelf [bijnaam medeverdachte 4] /werd [bijnaam medeverdachte 4] genoemd. [koper 9] had gehoord dat [bijnaam medeverdachte 4] was aangehouden en de gevangenis in was gegaan. Desondanks bleef het netwerk in de lucht, het enige dat veranderde was dat de persoon aan de andere kant zich niet meldde met [bijnaam medeverdachte 4] , maar met [medeverdachte 2] . Bij het netwerk [bijnaam medeverdachte 4] / [bijnaam medeverdachte 1] kocht [koper 9] vanaf 2010 tot midden 2012. Van mei 2012 tot januari 2013 kocht hij dan eens bij het netwerk van [bijnaam medeverdachte 1] , dan weer bij dat van [bijnaam medeverdachte 7] . De netwerken functioneerden op dezelfde manier: je moest laten weten wanneer je vertrok en dertig minuten voor aankomst weer bellen, de plaats van de afspraak en de hoeveelheden precies aangeven. De prijzen en de kwaliteit van de middelen waren precies hetzelfde. Heroïne voor zeven euro per gram en voor 25 euro per gram. Ook kon je cocaïne kopen.292 In zijn telefoon staat onder de naam ‘ [naam 8] ’ het telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] opgeslagen. Dat is het nummer van voorheen het netwerk [bijnaam medeverdachte 4] . Toen [bijnaam medeverdachte 4] werd aangehouden en de gevangenis in ging is [bijnaam medeverdachte 4] geworden. Van de hem getoonde foto’s herkent [koper 9] de persoon op nummer 16 (rechtbank: [medeverdachte 4]). Dat was volgens hem vroeger de baas van het [bijnaam medeverdachte 4] -netwerk. [koper 9] is hem gedurende een lange tijd tegengekomen. Op een dag was hij uit het circuit verdwenen. Toen heeft men verteld dat hij in de gevangenis zat. Hij is lange tijd de dealer van [koper 9] geweest. De persoon op foto nummer 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]) is volgens [koper 9] ‘ [bijnaam medeverdachte 1] ’. Hij maakt eveneens, en al lange tijd, deel uit van het [bijnaam medeverdachte 4] -netwerk. Hij was ook al aan het werk toen [bijnaam medeverdachte 4] aan het hoofd stond van het netwerk. ‘ [bijnaam medeverdachte 1] ’ was zowel bestuurder van de auto die belast was met het gaan ophalen van klanten, als de persoon die de bestellingen klaarmaakte. Het is zelfs voorgekomen dat hij de telefoon opnam.293 [bijnaam medeverdachte 1] begrijpt de Franse taal en hij wordt begrepen om de deal te sluiten, maar hij begrijpt niet alles wat er wordt gezegd.

[koper 10] verklaarde bij de Franse politie dat zij samen met haar partner [koper 9] naar Nederland ging om heroïne te halen.294 Ze kochten bij twee verschillende netwerken. De Nederlandse gesprekspartner van het ene netwerk noemde zich ‘ [bijnaam medeverdachte 4] ’ aan de telefoon. Eenmaal op de plaats van de deal werd de naam van de persoon ‘ [bijnaam medeverdachte 4] ’ of ‘ [bijnaam medeverdachte 1] ’. Het andere netwerk noemde zich ‘ [bijnaam medeverdachte 7] ’.295 In haar telefoon staat het nummer [gouden lijn Seville 1] zowel onder de naam [bijnaam medeverdachte 4] als onder de naam [bijnaam medeverdachte 1] . Volgens [koper 10] werd dit telefoonnummer gebruikt door [bijnaam medeverdachte 1] en [bijnaam medeverdachte 4] , de mannen in Nederland waar ze, voordat ze bij [bijnaam medeverdachte 7] kwamen, hun heroïne gingen halen.296

Dat [koper 9] en [koper 10] inderdaad bij de organisatie rondom [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] drugs kochten blijkt onder meer uit een telefoongesprek dat [koper 9] op 11 september 2012 voerde met het telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] . Ze spreken af elkaar ‘zoals gewoonlijk’ in Aubel te ontmoeten.297 Uit de door de Franse politie afgeluisterde gesprekken blijkt dat [koper 9] naar het nummer [gouden lijn Seville 1] belde vanaf 26 augustus 2012 tot en met 23 september 2012 en tussen 26 november 2012 en 8 januari 2013. In het laatste gesprek komt volgens de Franse politie ook [koper 10] (de rechtbank begrijpt: [koper 10]) aan de telefoon.298

Delictdossier [koper 11]

Uit een door de Belgische politie afgeluisterd telefoongesprek blijkt dat op 12 oktober 2012 door het Belgische telefoonnummer [telefoonnummer] wordt gebeld naar de [gouden lijn Seville 1] . Ene [koper 11] meldt zich en zegt dat hij zojuist [bijnaam medeverdachte 1] aan de telefoon had, die hem dit nummer heeft gegeven. [koper 11] heeft een kilogram heroïne nodig plus 33 gram cocaïne en een of twee jointjes. De heroïne moet wel van goede kwaliteit zijn, want [koper 11] heeft klanten die spuiten, en dat ging niet bij de heroïne die hij de vorige keer had. Ongeveer een uur later belt [koper 11] opnieuw. Hij meldt dat hij over 30 minuten op de parkeerplaats in Aubel is. Opnieuw vraagt hij naar wat beu (rechtbank: door de tolk is vermeld dat dit vertaald kan worden als wiet) voor onderweg. Dat is goed, zegt de [gouden lijn Seville 1] , die krijgt hij.299 Toch is de geleverde kwaliteit heroïne niet in orde, zo blijkt uit het tapgesprek van 15 oktober 2012. [koper 11] wil de door hem gekochte kilogram morgen komen ruilen. Dat is in orde, zegt de [gouden lijn Seville 1] . [koper 11] bestelt dan tevens 30 gram coke. Dat is goed. [koper 11] vraagt vervolgens of er ook ‘beu’ is. De [gouden lijn Seville 1] zegt dat hij ook ‘beu’ heeft, waarna [koper 11] tevens 25 gram ‘beu’ bestelt. [koper 11] meldt dat hij over twee uur aankomt en een half uur voor aankomst nog zal bellen.300

[koper 11] bestelt doorgaans een kilogram heroïne en een paar gram cocaïne. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het tapgesprek van 1 mei 2013. [koper 11] belt dan met het telefoonnummer [telefoonnummer] naar de [gouden lijn Seville 1] . Dit nummer wordt opgenomen door [medeverdachte 1] . [koper 11] zegt: “Ik wou je zeggen dat ik morgen zal komen, ik heb zoals gewoonlijk nodig, 1 kilo. Aan coke heb ik niet veel nodig, 5 of 10 gram.”301 Dat die ene kilo heroïne betreft blijkt uit het daar op volgende tapgesprek van 2 mei 2013, waarin [koper 11] zegt dat ‘er 1 kilo dope moet zijn, 1 kilo heroïne en 5 gram coke en een goed iets voor de reis’.302

Ook een collega van [koper 11] , [koper 17] , meldt zich bij het nummer [gouden lijn Seville 1] . [medeverdachte 4] neemt op 3 mei 2013 de telefoon op. [koper 17] , die belt met het nummer [telefoonnummer] , bestelt dan 50 gram wit en 55 gram bruin. Hij vraagt of er ook beu/wiet of hasj is. Maar dat is er niet, zegt [medeverdachte 4] .303 De door [koper 17] bestelde hoeveelheden zijn kennelijk te laag voor de organisatie. Op 15 mei 2013 belt [koper 17] opnieuw, ditmaal naar het nummer 6045. [medeverdachte 1] neemt de telefoon op. [koper 17] bestelt 50 wit en 50 bruin. Dat is voor nu akkoord, maar [koper 17] moet de volgende keer wel minimaal 100 gram ‘hero’ bestellen, zegt [medeverdachte 1] . En ‘wit’ is voor hem geen verdienste, dat is meer een gunst voor de klanten.304 [koper 17] meldt even later aan [medeverdachte 1] dat hij met een blauwe Opel Tigra komt.305

[koper 11] en [koper 17] (rechtbank: de Belgische politie noemt hem [koper 17]) maken niet alleen gebruik van de hiervoor reeds vermelde telefoonnummers voor het doen van bestellingen, maar ook van de telefoonnummers [telefoonnummer] respectievelijk [telefoonnummer] . Zo wordt er op 7 juni 2013 om 14:05 uur via het telefoonnummer [telefoonnummer] door [koper 11] 100 gram bruin en 50 gram coke besteld.306 Meteen daarna belt [medeverdachte 1] met [medeverdachte 5] en zegt dat ‘hij over 25 minuten bij parkeer villa is, 50 melk en 50 ehhh koffie’. Zo’n 35 minuten later belt [medeverdachte 5] naar [medeverdachte 1] . [medeverdachte 5] zegt dan tegen [medeverdachte 1] dat ‘hij met deze buiten is gegaan. Dat was de vriend van [koper 17] , zei die’.307

Op 7 juni 2013 vindt nog een tweede bestelling plaats. Het gaat volgens de Belgische politie om 1100 gram bruin en 60 gram coke.308 Om 17:43 uur wordt via het Marokkaanse telefoonnummer

[telefoonnummer] gebeld naar [medeverdachte 1] . Gezegd wordt dat ‘ [koper 11] straks komt met 20 en een hele’, waarop [medeverdachte 1] vraagt: “Dus 20 melk en een koffie?” “Juist”, zegt degene die vanuit Marokko belt.309 Vervolgens belt [medeverdachte 1] meteen naar [medeverdachte 5] en geeft hem opdracht om een liter koffie en 20 melk mee te nemen. Hij moet ze goed in ‘sullefaan’ doen en ook een beetje voor onderweg meenemen.310

Op 17 september 2013 belt [koper 11] via het telefoonnummer [telefoonnummer] naar [medeverdachte 1] op het nummer [telefoonnummer] . [koper 11] zegt dat de vorige keer het materiaal niet goed was, klanten hebben zich beklaagd. Desondanks bestelt [koper 11] toch weer een kilo heroïne en 65.311 De laatste bestelling door [koper 11] dateert van 14 november 2013. Hij belt met [medeverdachte 1] op het nummer [gouden lijn Seville 1] en bestelt 1 kl heroïne, 20 gram cocaïne en een lekker iets voor onderweg.312 Even later wijzigt [koper 11] de bestelling in 17 gram cocaïne en 1 kilo. [medeverdachte 5] , die dan de [gouden lijn Seville 1] bedient, zegt dat hij hem toch 20 gram coke geeft. Ze spreken af bij een bankje op een weggetje bij parkeerplaats ‘villa’.313

De Belgische politie heeft [koper 12] kunnen identificeren als de gebruiker van het

– hiervoor vermelde, op 1 mei 2013 gebruikte – vaste telefoonnummer [telefoonnummer] . Door de Belgische verbalisanten is verklaard dat een zoektocht naar de houder van dit telefoonnummer op ITT Promedia heeft geleid naar een zekere [vader koper 12] , [adres 15] . Een zoektocht op Google leidde naar [vader koper 12] , wonende te [adres 16] . Verondersteld mag volgens de Belgische verbalisanten worden dat deze [vader koper 12] de vader is van [koper 12] . Laatstgenoemde is bij de politie bekend als iemand met drugsproblemen, zo relateert de Belgische politie in haar proces-verbaal.314 [koper 12] maakt ook gebruik van het – eveneens hiervoor vermelde op 17 september 2013 gebruikte – telefoonnummer [telefoonnummer] . Dat blijkt uit drie andere door de Belgische politie afgeluisterde telefoongesprekken. In het eerste gesprek gebruikt de gesprekspartner de voornaam [koper 12] . In het tweede gesprek maakt de vrouwelijke gesprekspartner gebruik van een nummer dat door de provider wordt toegeschreven aan [moeder koper 12] , de moeder van [koper 12] . Uit dit gesprek valt af te leiden dat een moeder haar zoon verwijten maakt. In het derde gesprek preciseert de gesprekspartner van [koper 12] dat hij bij de Fortis is. [koper 12] antwoordt dat hij naar de tennisbaan moet komen. De Belgische politie tekent aan dat zich vlakbij het woonadres van [koper 12] , op de [adres 16] , een tenniscomplex en een bank van Fortis bevinden.315

In de Belgische politiedatabase wordt een relatie gelegd tussen [koper 12] en [koper 13] .

Van [koper 13] is bekend dat de – bij de bestellingen van 3 mei 2013 respectievelijk 7 juni 2013 gebruikte – telefoonnummers [telefoonnummer] en [telefoonnummer] hem toebehoren. Het eerstgenoemde nummer gebruikt [koper 13] volgens de Belgische politie voor zijn handel in verdovende middelen; tevens is bij de Belgische politie bekend dat [koper 13] rijdt in de auto van zijn moeder [moeder koper 13] . Zij bezit een blauwe Opel Tigra met het kenteken [kenteken 5] .316 Tot slot relateert de Belgische politie dat bij een doorzoeking van de woning van [koper 13] drie brieven van [koper 12] zijn gevonden, waaruit blijkt dat [koper 13] goede betrekkingen onderhoudt met deze [koper 12] .317

[koper 12] heeft in zijn eerste verhoor in België verklaard dat hij verslaafd is aan heroïne en cocaïne. Hij haalt zijn drugs in Aubel. Hij gebruikt verschillende telefoonnummers, waaronder het nummer

[telefoonnummer] . Voordat hij naar Aubel gaat, belt hij eerst met het Nederlandse telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] . Dat nummer heeft hij zes of zeven jaar geleden gekregen van een vriend van hem. Een tijdje geleden vond [koper 12] dat nummer terug op een stukje papier met daarop ook de vermelding ‘ [bijnaam medeverdachte 1] ’. Hij heeft dat nummer iets meer dan een jaar geleden voor het eerst gebeld en het werkte. Een nikker beantwoordt de telefoon. Hij is Nederlands en spreekt Nederlands en een beetje Frans. De bestellingen geeft [koper 12] meteen door per telefoon. Ze spreken vervolgens af op een kleine weg na Aubel. Ongeveer twee kilometer na Aubel is een klein hotel-restaurant met een witte gevel en een haag eromheen. Daar slaat [koper 12] dan linksaf. De ontmoetingsplaats ligt 500 of 600 meter verderop. Vaak is het de persoon die de telefoon beantwoordt, die de levering doet. Soms laat hij het over aan een van zijn collega-nikkers. De eerste keer is hij in een appartement in Nederland geweest om te proeven en de prijzen te bespreken. De auto liet hij toen in Aubel, waar hij door hen werd opgehaald, staan. Bij zijn vertrek kreeg hij 100 gram cadeau. Daarna is [koper 12] uitsluitend naar Aubel gegaan. Hij kocht minimaal 500 gram heroïne. Een deel van de gekochte heroïne verkocht [koper 12] weer door aan zijn eigen klanten.

[koper 12] is in totaal door drie verschillende personen bediend. De grote baas is volgens [koper 12] kaal, maar laat haartransplantaties doen. Hij is tussen de 35 en 40 jaar oud. Ze rijden met verschillende auto’s (een [bijnaam verdachte] Audi A6, een [bijnaam verdachte] of grijze VW Golf R32, een donkergrijze VW Golf GTI, een [bijnaam verdachte] VW Passat), die allemaal Nederlandse kentekenplaten hebben. Er zitten altijd nog een of twee personen in de auto van de koerier. [koper 12] parkeert zijn auto naast de auto van de koerier en de deal vindt vervolgens plaats via het raam. Hij ontvangt de drugs en betaalt vervolgens cash. De koerier controleert nooit of het bedrag klopt. De heroïne is verpakt in met bruin tape ingepakte blokken. Een blok is altijd 500 gram. De cocaïneballetjes zitten verpakt in plastic boodschappentassen. De koerier maakt een balletje met het gewicht dat [koper 12] besteld heeft. Soms krijgt [koper 12] twee of drie gram heroïne en maximaal een halve gram cocaïne cadeau.318 In zijn tweede verhoor zijn aan [koper 12] diverse foto’s getoond. Hij herkent van de foto’s van personen nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) als de persoon die in verschillende auto’s reed naar de plaatsen van levering. Vrijwel elke keer dat [koper 12] afreisde, zag hij hem. De persoon op foto nummer 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]) is volgens [koper 12] [bijnaam medeverdachte 1] , degene bij wie hij het spul bestelde. [koper 12] kent hem ongeveer anderhalf jaar en hij denkt dat [bijnaam medeverdachte 1] de baas is. Hij is volgens [koper 12] de enige die het Frans redelijk begreep en sprak. Van de foto’s met verkoopplaatsen herkent [koper 12] nummer 13 (rechtbank: [adres 10] Gulpen). Dat is de bungalow waar hij eens met [bijnaam medeverdachte 1] is geweest, toen die geen spul bij zich had. [koper 12] is er slechts een keer geweest. Van de foto’s met ontmoetingsplaatsen herkent [koper 12] restaurant ‘ [naam restaurant] ’ op de foto’s 3 en 4 (rechtbank: Restaurant [naam restaurant] , [adres 14] Noorbeek). Zijn voornaamste ontmoetingsplaats bevond zich vlakbij een bankje langs de hoofdweg op ongeveer 500 meter na dit restaurant, zo verklaart [koper 12] . [bijnaam medeverdachte 1] kent hij nu zo’n anderhalf jaar. Hij leerde hem kennen op een ontmoetingsplaats, waar [bijnaam medeverdachte 1] hem meerdere malen aansprak. [bijnaam medeverdachte 1] leverde goed spul en vanaf dat moment is hij met hem zaken gaan doen. Het laatste telefoonnummer van [bijnaam medeverdachte 1] was [gouden lijn Seville 1] . Het eerste nummer leek daar heel erg op, maar dat herinnert [koper 12] zich niet meer. In het begin rekende [bijnaam medeverdachte 1] acht euro voor een gram bruin en vijfenveertig euro voor een gram coke. Omdat [koper 12] een trouwe klant was, verlaagde [bijnaam medeverdachte 1] zijn prijzen tot zeven euro voor een gram bruin en veertig euro voor een gram coke, op voorwaarde dat [koper 12] veel nam. [koper 12] reisde vanaf eind 2012 tot en met 14 november 2013 iedere maand af voor circa een kilogram bruin voor de wederverkoop en 50 gram coke voor gebruik door zijn vriend [koper 13] en hem zelf.319

[koper 13] heeft verklaard dat hij de hoofdbestuurder is van de Opel Tigra met kenteken

[kenteken 5] . De verzekering van deze auto staat op naam van zijn moeder. [koper 12] is een goede vriend van hem. Hij kent hem sinds de zomer van 2012. [koper 13] is eigenaar van de telefoon met het nummer [telefoonnummer] . Dat nummer heeft hij al een aantal jaren.320 [koper 13] heeft verder niets willen verklaren over de bestellingen die met dit telefoonnummer zijn gedaan bij een Nederlands netwerk. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht als hij wordt gewezen op andere bestellingen die volgens de Belgische politie door hem zouden zijn gedaan via het telefoonnummer [telefoonnummer] .

Delictdossier [koper 25]

[koper 14] heeft bij de Franse politie verklaard dat hij de persoon op foto nummer 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]) kent als [bijnaam medeverdachte 1] . Hij bezocht hem sinds 2008. [bijnaam medeverdachte 1] verstrekte volgens [koper 14] de drugs in de appartementen en bereidde de bestellingen heroïne en cocaïne voor. De persoon op foto nummer 27 (rechtbank: [medeverdachte 12]) herkent hij als de chauffeur, die hen vervoerde van de parkeerplaats waar ze hun auto achterlieten naar de appartementen. Hij bereidde en gaf ook wel de drugs. [koper 14] reed naar het restaurant op de foto’s 4, 5 en 6 (rechtbank: restaurant [naam restaurant] te Noorbeek) om [medeverdachte 2] te bezoeken.321 [koper 14] werd op 25 september 2012 samen met [koper 25] aangehouden door de Belgische politie. Vlak voor hun aanhouding probeerden zij zich te ontdoen van een pakje, waarin 520 gram heroïne bleek te zitten.322 Sindsdien zit hij gedetineerd in de gevangenis in Metz (Frankrijk), verklaarde [koper 14] .323

Verwerping verweer “Post-Vidgen”

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde. Daartoe heeft zij aangevoerd dat de verklaringen van de getuigen die belastend over verdachte hebben verklaard, niet voor het bewijs kunnen worden gebruikt als de verdediging deze getuigen niet (bij de rechter-commissaris) heeft kunnen ondervragen. Dat is bij vele getuigen het geval, ondanks de grote inspanningen daartoe door de rechter-commissaris en de rechtbank. De verdediging heeft uitdrukkelijk geen afstand gedaan van de niet gehoorde getuigen. Tegen de achtergrond van de Vidgen-jurisprudentie dienen de verklaringen van deze getuigen daarom buiten beschouwing te worden gelaten, aldus de verdediging.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven in het vonnis onder 2.2. is overwogen over getuigenverklaringen, stelt de rechtbank het volgende vast. De getuigen [koper 4] , [koper 6] , [koper 3] , [koper 1] , [koper 8] , [koper 9] , [koper 10] , [koper 12] , [koper 13] en [koper 14] konden niet worden getraceerd en zijn dus niet door de rechter-commissaris of ter terechtzitting gehoord. De verdediging is ook niet in een eerder stadium in de gelegenheid geweest deze getuigen te (doen) ondervragen. De belastende verklaringen van de getuige [koper 4] worden echter voldoende ondersteund door andere bewijsmiddelen, te weten het hiervoor vermelde proces-verbaal van aanhouding van [koper 4] op

15 oktober 2013 in Metz (Frankrijk) en de hiervoor weergegeven tapgesprekken. Datzelfde geldt voor de verklaringen van de getuigen [koper 6] en [koper 3] . Hun verklaringen worden namelijk ondersteund door de hiervoor vermelde tapgesprekken, het proces-verbaal van aanhouding van de getuige [koper 6] op 4 juli 2013 en door het feit dat van de getuige [koper 3] DNA is aangetroffen op een sigarettenpeuk in het pand [adres 2] in Margraten. Dat laatste geldt eveneens voor de getuigen [koper 1] en [koper 8] . Ook van hen werd immers DNA aangetroffen in laatstgemeld pand.

De verklaringen van [koper 9] en [koper 10] worden naar het oordeel van de rechtbank ondersteund door het feit dat bij de doorzoeking van hun woning in Nancy (Frankrijk) op 19 november 2013 heroïne, cocaïne en cannabis werd aangetroffen.324 Dat die verdovende middelen op 18 november 2013 werden gekocht bij het netwerk [bijnaam medeverdachte 7] (rechtbank: uit onderzoek blijkt dat dit de groepering [medeverdachte 18] is van Seville 2), zoals [koper 9] en [koper 10] verklaarden325, maakt naar het oordeel van de rechtbank niet dat hun verklaring ten aanzien van het onderhavige dossier Seville 1 niet gebruikt kan worden voor het bewijs.

De verklaringen van de getuigen [koper 12] en [koper 13] worden ondersteund door de hiervoor vermelde bevindingen van de Belgische politie omtrent vaststelling identiteit van beide getuigen, de door hen gebruikte telefoonnummers en het gebruik van de Opel Tigra door [koper 13] .

Tot slot wordt de verklaring van [koper 14] ondersteund door het feit dat bij zijn aanhouding op

25 september 2012 in België 520 gram heroïne werd aangetroffen.

Het voorgaande brengt naar het oordeel van de rechtbank mee dat de door de hiervoor vermelde getuigen afgelegde verklaringen wel voor het bewijs van het ten laste gelegde kunnen worden gebruikt.

(Verlengde) uitvoer

Uit de hiervoor beschreven delictdossiers blijkt dat de kopers vanuit Frankrijk of België telefonisch de door hen gewenste drugs bestelden of enkel aangaven dat zij van plan waren om te komen – dat was kennelijk voor de organisatie een voldoende aanwijzing dat het om de koop van drugs ging –, daarbij vaak ook nog vroegen om ‘een cadeautje voor onderweg’, zij vervolgens naar Zuid-Limburg reisden, daar de drugs van (een of meer leden van) de organisatie in ontvangst namen en vervolgens met die door hen gekochte drugs, en in een groot aantal gevallen ook nog voorzien van ‘een cadeautje voor onderweg’ weer terugreisden naar Frankrijk of België. Daar komt nog bij dat – zoals bijvoorbeeld door [koper 9] is verklaard c.q. uit het door [koper 11] op 12 oktober 2012 gevoerde telefoongesprek blijkt – de buitenlandse kopers zelf ook weer de hen gekochte drugs doorverkochten aan hun eigen klanten. Gelet op het voorgaande staat vast dat de drugs ‘buiten het grondgebied van Nederland werden gebracht’ zoals neergelegd in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet.

Conclusie harddrugs

Uit de tapgesprekken, de verklaringen van kopers en het aantreffen van deze drugs door de Franse politie bij de kopers komt naar voren dat de groep achter de gouden lijn handelde in grote hoeveelheden cocaïne en heroïne, ook wel handelshoeveelheden genoemd. Dat de groep ook in andere stoffen handelde zoals in de tenlastelegging staat vermeld, te weten amfetamine, MDMA, tenamfetamine en N-ethyl MDA, volgt niet uit het dossier. Voor die stoffen komt de rechtbank dan ook niet tot een bewezenverklaring en zal vrijspraak volgen.

De rechtbank is, gelet op voorgaande, van oordeel dat de groep achter de gouden lijn harddrugs verkocht en exporteerde naar het buitenland en daartoe harddrugs in voorraad had.

4.2.

Softdrugs

In het dossier zijn aanknopingspunten dat de groep achter de gouden lijn de handel in softdrugs niet als hoofddoel had. Er zijn echter wel softdrugs verstrekt als cadeau voor de chauffeur c.q. koper. De rechtbank heeft hiervoor de volgende bewijsmiddelen.

Delictdossiers

Zoals hiervoor reeds is vermeld onder het kopje ‘Delictdossier [koper 6] ’ wordt door de Franse koper [koper 6] gevraagd of het mogelijk is om aan een beetje wiet te komen. Degene met wie hij belt zegt dan dat hij zal kijken of de coffeeshop open is.326 De Belgische koper [koper 12] uit het ‘delictdossier [koper 11] ’ bestelt regelmatig ‘beu’ (griffier: door de tolk vertaald als wiet): een of twee jointjes/een beetje beu327, 25 gram beu 328 of voor 50 euro aan beu329.

Tapgesprekken

De verdachten praten er ook onderling over. Uit een tapgesprek van 5 november 2013 blijkt dat [medeverdachte 7] aan [medeverdachte 5] vraagt wat het gras dat daar ligt, kost. De klant wil voor 20 euro hebben. [medeverdachte 5] zegt dat [medeverdachte 7] dat zo mee kan geven, het is niet voor de verkoop bestemd, moet [medeverdachte 7] zeggen. Van de tien gram die daar volgens [medeverdachte 5] nog ligt, moet [medeverdachte 7] de helft aan de klant geven.330 En [medeverdachte 1] zegt op de dag dat hij door de politie wordt opgepakt tegen zijn broer [medeverdachte 2] , die dan nog in Marokko verblijft, dat er een inval is thuis, bij moeder. Hij heeft daar alleen die hasj van [medeverdachte 2] nog liggen. [medeverdachte 1] is vergeten om die mee te nemen.331

Conclusie

Het vorenstaande in aanmerking genomen en gecombineerd met het feit dat bij de doorzoeking op 19 november 2013 op de [adres 6] in Gouda (het adres waar de moeder van [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] werd aangetroffen332) 199 gram hasjiesj333, op het [adres 9] in Gouda 49,9 gram hasjiesj334 en in bungalow 7 op het adres [adres 10] in Gulpen vier zakjes hennep (totaal 7,55 gram) en twee blokjes hasjiesj (totaal 17,93 gram)335 in beslag werden genomen, maakt dat de rechtbank van oordeel is dat ook feit 2 kan worden bewezen, in die zin dat sprake is van het buiten het grondgebied van Nederland brengen van hennep en/of hasjiesj en van het opzettelijk aanwezig hebben van (in totaal) 7,55 gram hennep en 266,83 gram hasjiesj.

Dat sprake is van de uitvoer respectievelijk het opzettelijk aanwezig hebben van een grote hoeveelheid hennep en/of hasjiesj acht de rechtbank evenwel niet bewezen, nu gesproken wordt over ‘een beetje wiet’, ‘een of twee jointjes, ‘25 gram beu’, ‘voor 50 euro aan beu’ of ‘tien gram gras’ en in totaal nog geen 300 gram hennep en hasjiesj op drie verschillende adressen in beslag werd genomen. Dit betekent dat niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 1 lid 2 van het Opiumwetbesluit, waarin - onder verwijzing naar artikel 11 lid, vijfde lid van de Opiumwet - wordt vermeld dat het moet gaan om (ten minste) 500 gram hennep, 200 hennepplanten of 500 eenheden van een ander middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, zodat verdachte van dit onderdeel van de tenlastelegging partieel zal worden vrijgesproken.

5 Tussenconclusie

Uit voorgaande trekt de rechtbank ten aanzien van het functioneren van de groep Seville 1 de volgende conclusies:

 Er wordt door een lid van een Franse of Belgische groep of een solitaire Belgische of Franse koper via de gouden lijn een bestelling geplaatst, waarbij soms expliciet werd gesproken over heroïne, cocaïne en/of hasjiesj en beu/wiet en waarbij soms werd verwezen naar eerdere bestellingen;

 De heroïne was beschikbaar in verschillende kwaliteiten, met bijbehorende prijzen, variërend van zes euro tot 25 euro per gram. Cocaïne was enkel leverbaar voor 40 euro per gram. Bestellingen van wiet gingen slechts om een paar jointjes, dan wel enkele grammen tot maximaal 25 gram;

 Vervolgens wordt vanuit Frankrijk of België richting Nederland gereden, waarbij degene die komt enige tijd voor zijn aankomst laat weten hoe laat hij of zij er zal zijn;

 Door de beller of een lid van de hier terechtstaande organisatie wordt dan gezegd waar men elkaar zou treffen. Dat kon bijvoorbeeld het restaurant ‘ [naam restaurant] ’ nabij de grensovergang Aubel/Noorbeek zijn. Kopers als [koper 4] , [koper 1] en [koper 12] herkennen bijvoorbeeld (de parkeerplaats bij) dit restaurant als ontmoetingsplaats. Ook werd wel afgesproken in Gronsveld, zo verklaart koper [koper 8] ;

 De drugs worden of meteen geleverd bij de auto waarmee de buitenlandse kopers naar Nederland komen, of in een (vakantie)woning waar de drugsrunners de kopers mee naar toe nemen. Daar hebben zij de gelegenheid om de drugs te proeven, wordt de door hen gewenste hoeveelheid geprepareerd en kunnen zij die vervolgens meenemen naar hun thuisland. De plaatsen waar ‘in huis’ werd geleverd varieerden. Diverse kopers herkennen de panden [adres 2] in Margraten, [adres 10] in Gulpen en [adres 1] in Berg en Terblijt als adressen waar zij geweest zijn om de drugs in ontvangst te nemen. Van de kopers [koper 3] , [koper 1] en [koper 8] wordt ook DNA aangetroffen op een sigarettenpeuk in de woonkamer van het pand [adres 2] in Margraten. Bij een observatie wordt gezien dat de later in Frankrijk aangehouden [koper 4] het pand in Berg en Terblijt binnen gaat;

 De drugs worden in sommige gevallen geleverd in een autoband, die dezelfde afmeting heeft als de reserveband van de auto van de koper of chauffeur.

In het volgende hoofdstuk zal de rol van verdachte bij de groep beoordeeld worden en vervolgens zal de rechtbank daaraan de conclusie verbinden of deze rol een strafrechtelijk verwijt met zich mee brengt en zo ja, welk.

6. Bespreking van de feitelijke rol van de verdachte en de strafrechtelijke kwalificatie van die rol met betrekking tot de feiten genoemd op de dagvaarding met parketnummer 03/721324-13

6.1

Feitelijke rol

Op dit punt in het vonnis aangekomen, zal de rechtbank de feitelijke rol van [verdachte] bespreken.

Wanneer komt [verdachte] in beeld

[verdachte] lijkt bij het geheel betrokken te worden als [medeverdachte 1] [medeverdachte 12] uit de organisatie zet. [medeverdachte 12] fungeert als transporteur van drugs en geld als [medeverdachte 1] op 11 juli 2013 van hem af wil. In een gesprek van 11 juli 2013 om 15:30 uur zegt [medeverdachte 1] dat tegen [medeverdachte 12] ; hij wil van [medeverdachte 12] af, [medeverdachte 1] wil alleen mannen om zich heen hebben en geen hoeren.336 Iets meer dan een kwartier later belt [medeverdachte 1] weer naar [medeverdachte 12] en zegt hem, [medeverdachte 12] , dat hij, [medeverdachte 1] , zijn geld en zijn auto komt ophalen.337

Om 16:15 uur belt [medeverdachte 1] dan naar [medeverdachte 4] . In dat gesprek zegt [medeverdachte 1] tegen [medeverdachte 4] : als je iemand vindt die gaat brengen of zo iemand, zeg het tegen me, dan kan die die auto van mij nemen, van mij kopen of wat dan ook. [medeverdachte 4] zegt daarop dat hij iemand gaat zoeken “die voortaan voor ons gaat”.338

Zeven minuten later belt [medeverdachte 1] weer naar [medeverdachte 12] . Hij, [medeverdachte 1] , spreekt over een Astra en dat hij er nu aankomt en dat [medeverdachte 12] zijn auto, sleutels en papieren moet geven en dat de vrijwaring straks of morgen komt. Die ritjes gaan niet meer door.339

Uit gegevens van de Rijksdienst voor het wegverkeer blijkt dan dat [medeverdachte 12] onder andere een Opel Astra voorzien van het kenteken [kenteken 2] van 28 juni 2013 tot 11 juli 2013 op zijn naam heeft staan.340 Van 11 juli 2013 tot 16 juli 2013 staat de Opel Astra op naam van [medeverdachte 1] .341 Vanaf 26 juli 2013 staat deze Astra op naam van [verdachte] , [adres verdachte]342, hetgeen op dat moment het

GBA-adres is van [verdachte] .343 Van [verdachte] is bij de politie bekend dat zijn roepnamen [bijnaam verdachte] , [bijnaam verdachte] en [bijnaam verdachte] zijn.344

Dan komen er rond die periode ook de eerste tapgesprekken in het dossier voor waarin één van de gebruikers zich [bijnaam verdachte] (fon.) noemt of wordt genoemd. Deze [bijnaam verdachte] maakt dan gebruik van telefoonnummer [telefoonnummer] .345 Op 17 augustus 2013 worden er geen gesprekken meer geregistreerd van of naar dit nummer, wel wordt op 21 augustus 2013 de gebruiker van het nummer [telefoonnummer] aan zijn stem herkend als degene die het nummer [telefoonnummer] gebruikte.346Degene met dat nummer voert later, op 26 augustus 2013, ook een telefoongesprek waarbij gezegd wordt dat hij net is aangehouden door de scouting347 en, in een gesprek zestien minuten later, dat hij een rijverbod had van vier maanden van vorig jaar, maar dat die motherfuckers hem niet uit het systeem hadden gehaald.348 Die tapgesprekken straalden uit in de omgeving van de Wagenstraat in Den Haag349 en het blijkt dan dat de politie Haaglanden op 26 augustus 2013 een brief van het Openbaar Ministerie aan [verdachte] heeft uitgereikt betreffende een maatregel op zijn rijbewijs.350

[verdachte] is later ook aan zijn stem herkend als de gebruiker van de nummers:

[telefoonnummer] 351, [telefoonnummer]352, [telefoonnummer]353, [telefoonnummer]354, [gouden lijn Seville 1]355,

[telefoonnummer] 356, [telefoonnummer]357, [telefoonnummer]358en [telefoonnummer]359. Bij de doorzoeking in het pand waar [verdachte] op 19 november 2013 werd aangehouden, het pand aan de [adres 3] te Rotterdam, zijn ook een aantal van deze telefoonnummers en nog andere, binnen het onderzoek afgeluisterde telefoonnummers aangetroffen. Het betreft hier de nummers [telefoonnummer]360, [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en

[telefoonnummer] .361.362

Het is de politie bij het afluisteren gebleken dat [verdachte] binnen de organisatie met diverse bijnamen wordt aangesproken. Men noemt hem [bijnaam verdachte] , [bijnaam verdachte] , [bijnaam verdachte] , [bijnaam verdachte] of [bijnaam verdachte] .363

Wat blijkt uit de afgeluisterde gesprekken

Dan de afgeluisterde gesprekken. Een van de eerste, zo niet het eerste, afgeluisterde gesprek waar [verdachte] aan deel neemt is van 15 juli 2013 om 19:42 uur. [medeverdachte 4] belt dan naar [verdachte] en vraagt hem, [verdachte] , waar “die boy” is. [verdachte] gaat hem zo bellen. [medeverdachte 4] zit met mensen te wachten.364 26 minuten later belt [medeverdachte 4] weer met [verdachte] . [verdachte] zegt dan “hij kan elk moment bij jou zijn, hij was bij die Esso.” [verdachte] vraagt [medeverdachte 4] hem (een derde, rechtbank) drie donnies te geven. [medeverdachte 4] zegt vier of vijf donnies te geven.365

Op 26 juli 2013 belt [medeverdachte 1] met [verdachte] en vraagt [verdachte] of hij nog bij “hem” is en of het goed gaat. [verdachte] beantwoordt deze vragen met ja en geeft desgevraagd aan dat hij over een half uur teruggaat. Op de vraag van [medeverdachte 1] of die cliënt weg is, zegt [verdachte] dat die weg is. [medeverdachte 1] vraagt [verdachte] of die [bijnaam medeverdachte 5] naast “jou” klaar is, waarop [verdachte] zegt: “Ja, hij heeft die dingen aan [bijnaam medeverdachte 7] gegeven.” [medeverdachte 1] zegt [verdachte] dat hij via Utrecht moet rijden en dat [medeverdachte 1] dan op de snelweg op hem wacht en dat de man dan verder door kan rijden. Dat is goed, zegt [verdachte] .366

Op 13 augustus 2013 zijn er gesprekken waarbij blijkt dat [verdachte] bij [medeverdachte 5] voor de deur staat367, dat [medeverdachte 5] door [medeverdachte 1] wordt gebeld om hem, [verdachte] , binnen te laten368, en dat [verdachte] van [medeverdachte 1] tegen [medeverdachte 5] moet zeggen dat hij die band moet ophalen bij de zigeuner en dat hij de auto naar [garagebedrijf] moet brengen369.

Op 16 augustus 2013 is er een gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] , waarin [verdachte] zegt dat hij (rechtbank: een derde) de pure wil, die van topper, maar hij wil die van 18/19. [medeverdachte 4] zegt daarop dat dat 1 op 1 is en dat hij, [medeverdachte 4] , het moet gaan halen. Er is niks, en dan moet [medeverdachte 4] een hele gaan open maken en voor wat 5 barkie. “Als ik iets klaar had voor hem hier zou ik het sowieso geven, maar nu moet ik het voor hem maken je weet”. [verdachte] zegt daarop dat hij nog wel 30 heeft, maar er moet sowieso bijgemaakt worden.370

Op 23 augustus 2013 zijn er diverse gesprekken tussen [medeverdachte 1] , [medeverdachte 4] en [verdachte] . In een gesprek van 18:29 uur waaruit volgt dat [medeverdachte 4] even moet kijken waar [verdachte] is, [medeverdachte 4] moet spullen hebben, waarop [medeverdachte 1] zegt dat hij eentje moet brengen.371[verdachte] moet eentje naar die “brokko osso” brengen372 en [verdachte] vraagt later of hij bij osso ook gelijk die 30 mee moet nemen. Dat moet van [medeverdachte 4] .373 Later vraagt [medeverdachte 4] nog welke van 20 is en welke van 40. [verdachte] zegt dat de eerste twee van 40 en de laatste van 20 is.374

Op 26 augustus 2013 is er een reeks soortgelijke gesprekken. [verdachte] zegt tegen [medeverdachte 1] dat hij in osso is en vraagt of hij 3 moet pakken. [medeverdachte 1] zegt dat hij er drie moet nemen en één van 50.375 Als [medeverdachte 1] later, in een gesprek van 12:53 uur zegt dat iemand om 5 uur een halve komt halen, die heeft [medeverdachte 1] niet dus [verdachte] moet echt komen. [verdachte] zegt dat hij om vijf uur er is.376 Om 13:13 uur is er dan een gesprek tussen [medeverdachte 4] en [verdachte] waarin de laatste aangeeft dat hij onderweg is naar beneden. [medeverdachte 4] vraagt hoeveel euro hij aan de ander heeft gegeven. [verdachte] antwoordt twee, waarop [medeverdachte 4] zegt dat er dan nog 119 is. [medeverdachte 4] zegt [verdachte] nog hem gelijk te bellen als hij terug is.377

Rond 14:48 uur is er dan een gesprek waarin [verdachte] belt met [medeverdachte 1] en vraagt aan [medeverdachte 1] ‘ben jij daar’. [medeverdachte 1] zegt allebei en [verdachte] moet komen waar hij altijd komt.378 Vijf minuten later wordt [verdachte] gebeld door [medeverdachte 5] . [medeverdachte 5] vraagt [verdachte] hoe laat hij bij hem is en zegt hem de afslag Vaals/Simpelveld te nemen.379 Om 15:20 uur is er dan nog een gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] waarbij [medeverdachte 4] nagaat of [verdachte] beneden is en hem vraagt of hij direct weer terug komt. [verdachte] zegt ja en [medeverdachte 4] zegt hem dan gelijk bezem te bellen, langs hem te gaan en zijn papieren op te halen. [verdachte] heeft zijn nummer.380

Op deze plaats past een tussenconclusie en dat is deze.

Uit deze tapgesprekken leidt de rechtbank af dat, na een korte inwerkperiode en gelijk als [medeverdachte 12] dat eerder deed, [verdachte] als taak heeft het brengen van verdovende middelen naar Limburg en het mee terugnemen van geld. [medeverdachte 4] zou, blijkens het hierboven weergegeven telefoongesprek van 11 juli 2013, iemand gaan zoeken die voortaan voor hen zou gaan en kennelijk is dat dus [verdachte] geworden.

Dat volgt ook uit de gesprekken van 8 september 2013. [medeverdachte 1] vraagt dan aan [medeverdachte 4] of [bijnaam verdachte] vandaag bezig is. [medeverdachte 4] zegt: “Eh, beetje, niet echt. Waarom moet hij naar beneden?” [medeverdachte 1] zegt: “Ja voor nee, nee voor alleen, je weet ja, kan wel, kunnen wel wat meenemen, ga ik effe bellen, kan ook klein beetje meenemen.” [medeverdachte 1] zal [bijnaam verdachte] gaan bellen.381 Zo’n drie kwartier later belt [verdachte] naar [medeverdachte 1] en zegt dat hij toevallig die andere belde, en die vroeg of [medeverdachte 1] hem nog niet had gebeld. ‘Nee, nog niet’, zegt [medeverdachte 1] dan, ‘heb je nog tijd om die kant op te gaan om nog ehh. Ik moet nog bellen wat daar is en zo, kijken wat je mee moet nemen.’382 Daarna belt [verdachte] naar [medeverdachte 4] . [medeverdachte 4] vraagt hem wat [bijnaam medeverdachte 1] zei, ‘moeten ze naar beneden ook?’383 In het daarop volgende gesprek tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] wordt besproken hoeveel geld er nog is en hoeveel er nog in de opslag ligt. [medeverdachte 1] zegt dat hij ‘die [bijnaam verdachte] ’ stuurt, hij laat hem eentje meenemen en vijftig melk.384 Vervolgens belt [medeverdachte 1] naar [verdachte] en zegt: “eentje en vijftig alsjeblieft.”385 Daarna meldt [verdachte] (om 17:05 uur) aan [medeverdachte 4] dat hij die boodschappen voor beneden heeft gepakt en nu gaat.386 Eenmaal onderweg belt [verdachte] naar [medeverdachte 5] . Hij is net voorbij Eindhoven, zegt [verdachte] . [medeverdachte 5] zegt dat als hij bij Vaals er af gaat, hij moet bellen.387 [medeverdachte 5] loodst vervolgens vanaf 18:59 uur [verdachte] via de [verdachte] bekende bungalows bij [adres 10] naar Margraten388, naar supermarkt Jumbo in Cadier en Keer389, waar hij – het is dan 19:19 uur - moet wachten op [medeverdachte 5] , die dan om 19:28 uur meldt dat hij bij [verdachte] in de auto zal stappen390. [medeverdachte 1] wordt een kwartier later gebeld door [medeverdachte 5] . [medeverdachte 5] zegt: “Luister, ik ben …. Hij weet niet naar wie hij die dinges moet brengen.” [medeverdachte 1] zegt: “5 naar mij en 8 naar [bijnaam medeverdachte 4] . Zeg tegen hem dat.”391 Wanneer [verdachte] weer op de terugweg is, hij is bijna bij Eindhoven zegt hij om 21:55 uur, meldt hij aan [medeverdachte 4] dat hij ‘papieren’ heeft meegenomen, 8 moest hij aan [medeverdachte 4] geven en 5 aan die andere. [medeverdachte 4] zegt dat hij die ‘papieren’ van hem gelijk moet brengen, hij heeft ze nodig.392 [medeverdachte 1] bevestigt daarna aan [medeverdachte 4] dat er ‘papieren’ zijn kant op komen, 8 voor [medeverdachte 4] en 5 voor hem.393

De rechtbank heeft hiervoor bij enkele tapgesprekken de tijdstippen vermeld waarop die gesprekken plaatsvonden. Dat is gedaan omdat die tijdstippen overeenkomen met de tijdstippen die blijken uit de plaatsbepalingsapparatuur die was aangebracht op de Opel Astra met kenteken [kenteken 2] , sinds 26 juli 2013 in gebruik bij [verdachte] .394 Uit dit peilbaken blijkt dat deze auto zich op 8 september 2013 tussen 17:30 uur en 17:35 uur bevond op de A16, rijdend van Rotterdam richting Breda. Om 18:20 uur reed de auto op de A2 tussen Eindhoven en Maarheeze. Tussen 19:16 uur en 19:30 uur stond de auto stil in Cadier en Keer. Om 21:55 uur reed de auto weer op de A2 in de buurt van Thorn. De auto reed toen in de richting van Eindhoven.395 Uit de tapgesprekken in combinatie met de plaatsbepalingsapparatuur leidt de rechtbank af dat [verdachte] op 8 september 2013 met een voorraad verdovende middelen naar Cadier en Keer is gereden en die daar heeft overhandigd aan [medeverdachte 5] . Vervolgens is hij met geld, waarvan hij een deel aan [medeverdachte 4] moest afdragen en een deel aan [medeverdachte 1] moest overhandigen, weer teruggegaan richting de Randstad.

Dit soort gesprekken komt nog tot vrijwel aan de klapdag op 19 november 2013 voor.

Maar [verdachte] krijgt kennelijk ook andere werkzaamheden. Dat leidt de rechtbank af uit het feit dat [verdachte] ook herkend is als iemand die via één van de gouden lijnen, te weten het nummer [telefoonnummer] , bestellingen op neemt.

Op 7 oktober 2013 wordt hij, [verdachte] , om 11:39 uur op deze lijn gebeld door ene [naam 4] . Deze Medhi, die van een Frans telefoonnummer gebruik maakt, vraagt of hij, [verdachte] , thuis is, waarbij [verdachte] vraagt om hoe laat? [naam 4] is onderweg. Hij is bij Genk, rijdt naar Antwerpen en vervolgens direct naar Rotterdam. [verdachte] zegt dat [naam 4] hem 30 minuten van tevoren mag bellen en vraagt hem wat hij wil hebben. [naam 4] wil 150 puur/zuiver en 50 wit. Iets later zegt [naam 4] “Maak 150 puur en 150 mix” en ook “maak 50 wit”. [naam 4] vraagt of [bijnaam medeverdachte 1] bij het appartement is, en als [verdachte] dat bevestigt, zegt [naam 4] dat hij hem, [bijnaam medeverdachte 1] , daar gaat contacteren.396

Ongeveer een uur later belt deze [naam 4] weer en zegt dan dat hij over 10 kilometer bij Breda is en vraagt waar [bijnaam medeverdachte 1] is. [verdachte] zegt dat [bijnaam medeverdachte 1] thuis is en omdat [naam 4] te kennen geeft dat hij het adres niet meer heeft, zal [verdachte] dit als bericht sturen. [naam 4] zegt dan dat hij [verdachte] gaat bellen als hij bij de parking is vlakbij het politiebureau. Dat is goed, zegt [verdachte] .397 Om 13.17 uur belt [naam 4] dan nogmaals en zegt dat hij er over vijf minuten is.398

Een dag later, 8 oktober 2013, belt [naam 4] naar [verdachte] om zijn beklag te doen. De bruine die hij gisteren bij [verdachte] heeft gehaald, is niet goed. Morgen zullen de vrienden van [naam 4] naar Aubel komen. [verdachte] zegt daarop dat het goed komt.399

Een dag later belt [verdachte] naar [naam 4] . [verdachte] heeft met [naam 6] gepraat en [naam 6] zegt dat [naam 4] tegen [verdachte] mag vertellen wat hij wil. [naam 4] zegt dat zowel de bruine als de witte niet goed waren. Het is anders dan altijd, het is niet goed en dat geldt voor allebei. Alle klanten hebben [naam 4] gebeld en zeiden dat het flauw is en dat het niet goed is. [verdachte] gaat deze klacht door geven en [naam 4] zo snel mogelijk terugbellen. [naam 4] zegt dat hij vandaag of morgen gaat komen en hij wil dat [naam 6] hem ander spul gaat geven. [verdachte] gaat dat doorgeven.400

Negen minuten later belt [verdachte] weer naar [naam 4] . [verdachte] heeft gepraat met [naam 6] en zegt dat [naam 4] vandaag of morgen mag komen. [verdachte] vindt het raar dat het spul niet goed is, want [naam 4] heeft gehad van dezelfde handel. [naam 4] zegt dat het spul niet goed was en hij wil vandaag komen, hij gaat straks vertrekken.401

Om 14:07 uur belt [naam 4] weer naar [verdachte] . [naam 4] zegt dat het zo goed is dat hij het zo wil afleveren. [verdachte] vraagt of het goed was met het bruine. [naam 4] zegt dat de bruine niet helemaal goed was, met de eerste was het beter, deze is meer groen. [verdachte] zegt dat het misschien wel normaal is en zweert bij Allah dat het bruine van goede kwaliteit is. [naam 4] zegt dat hij vijftien cliënten heeft gebeld en dat drie zeiden dat het niet goed was, twaalf vonden dat het wel goed was. [verdachte] zegt dat [naam 4] er misschien meer versnijdingsmiddel bij moest doen/teveel op heeft gedaan. [naam 4] zegt dat hij overtuigd is dat [naam 6] het probleem zal gaan oplossen en dat het nu voor hem geen probleem is en dat hij het de volgende keer met [naam 6] zal gaan regelen. Met de witte is ook slecht, zegt [naam 4] . [naam 4] zegt dat hij over een week opnieuw gaat bellen. 402

Ook zijn er bewijzen dat [verdachte] klanten zelf bevoorraadde. Zo voert [verdachte] op 17 oktober 2013 een gesprek met ene [naam 5] die gebruik maakt van een Frans telefoonnummer. Na de begroeting zegt [verdachte] dat het 500 euro kost, maar [naam 5] hoeft het niet. [verdachte] zegt daarop dus toch 200 bruine met 5. [naam 5] beaamt dit, 200 bruine en ook versnijdmiddel erbij. [naam 5] wil ook 20 van C. Als [verdachte] klaar is moet hij [naam 5] komen opzoeken bij het hotel. [verdachte] moet de spullen naar [naam 5] brengen.403 [verdachte] belt later nog eens met de man en vraagt of hij de 200 bruine samen met 20 nodig heeft. Dat klopt. Tot straks zegt [verdachte] .404

Op 25 oktober 2013 wordt [verdachte] gebeld door een man die gebruik maakt van een Frans telefoonnummer. De man vraagt of [verdachte] heeft kunnen vinden wat hij zei. [verdachte] zegt, ja, 7. De man wil 8 en een snijmiddel. Geen 7. Doe me 8 plus een kilo snijmiddel, aldus de man. Bij het afsluiten zeggen de mannen tegen elkaar: “Tot straks”.405

Dat [verdachte] ook inderdaad zelf contact had met klanten wordt ondersteund door de verklaringen van de getuigen [koper 2] en [koper 1] . [koper 1] heeft bij de politie verklaard dat zijn dealer zich [bijnaam medeverdachte 1] liet noemen. [koper 1] nam telefonisch contact met [bijnaam medeverdachte 1] op. In het begin was dat op het nummer [gouden lijn Seville 1] . Daarna kwam er een vervangend nummer: [gouden lijn Seville 1] . [koper 1] herkent van foto’s de persoon op het nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]), dat was volgens hem ‘ [bijnaam medeverdachte 5] ’, hij bewaakte de huizen. Soms bracht hij de drugs, maar dat was niet vaak. Hij wachtte op instructies van anderen. Bij de persoon op foto nummer 14 (rechtbank: [verdachte]) is [koper 1] geweest om drugs te kopen. De persoon op foto nummer 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]) is volgens [koper 1] [bijnaam medeverdachte 1] . [koper 1] denkt dat hij, [bijnaam medeverdachte 1] , de baas is. Van de verkoopplaatsen herkent [koper 1] op foto’s het huis op nummer 7 (rechtbank: [adres 2] in Margraten) en het interieur van dat huis op nummer 12. Hij herkent ook de bungalow op de nummers 13 en 14 (rechtbank: [adres 10] in Gulpen) en het interieur van die bungalow op nummer 16. Dat waren de plekken waar hij naar toeging om heroïne te kopen. Bij de parkeerplaats op nummer 3 (rechtbank: parkeerplaats naast hotel/restaurant [naam restaurant]) parkeerde [koper 1] zijn auto. De dealers kwamen hen daar halen om in de auto mee te nemen naar de huizen of het appartement waar gedeald werd.406 De rechtbank brengt hierbij ook nog in herinnering dat, zoals beschreven bij hetgeen bij de diverse doorzoekingen is aangetroffen, op de locatie aan de [adres 2] te Margraten twee peuken en een pakje appelsap zijn aangetroffen waaraan DNA kleeft dat matcht met het DNA-profiel van [koper 1] .

[koper 2] , die in het bezit is van de Belgische nationaliteit, heeft bij de politie verklaard dat hij, wat zijn handel betreft, in april 2013 is begonnen met het netwerk van [bijnaam medeverdachte 1] . Hij is begonnen met 400 euro en heeft 50 gram gekocht. Over het algemeen betaalde hij [bijnaam medeverdachte 1] acht euro voor een gram heroïne. De eerste drie weken van april 2013 reisde hij iedere drie dagen af en dat tot begin juli 2013. Toen reisde hij drie of vier keer of zelfs vijf of zes keer per week af om hoeveelheden te kopen die varieerden van 150 tot 300 gram. Wanneer er om gevraagd werd kocht hij ook zo’n één tot acht gram cocaïne. Zodra hij in Athus (rechtbank: een dorp in de Belgische provincie Luxemburg) arriveerde zette hij het spul meteen af.

Sinds de derde week van april deed hij één kilo per week. Hij herkent de foto’s 1 (rechtbank: restaurant [naam restaurant] te Noorbeek), 2 (rechtbank: restaurant [naam restaurant] te Noorbeek), 3 (rechtbank: Restaurant [naam restaurant] te Noorbeek), 4 (rechtbank: Restaurant [naam restaurant] te Noorbeek), 5 (rechtbank: Restaurant [naam restaurant] te Noorbeek) en 6 (rechtbank: Restaurant [naam restaurant] te Noorbeek) als plaatsen waarop ze de dealers ontmoetten en van waaruit zij naar een andere plek gingen voor de transactie. [koper 2] herkent op de foto’s van personen nummer 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]), die volgens hem de baas was, nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) die altijd kwam, nummer 14 (rechtbank: [verdachte]), nummer 3 (rechtbank: [medeverdachte 6] ), nummer 22 (rechtbank: [medeverdachte 18] ) en nummer 24 (rechtbank: [medeverdachte 19] ). Zij leverden de drugs. Hij kent geen namen.407

Nu [verdachte] verdovende middelen naar Limburg moet brengen, mag hij eigenlijk wel bekend worden verondersteld met de diverse stashlocaties die door de organisatie werden aangehouden. Dat dit zo is blijkt bijvoorbeeld uit het gesprek dat [verdachte] en [medeverdachte 5] op 29 september 2013 met elkaar voeren.408 Om 21:17 uur die avond belt [verdachte] naar [medeverdachte 5] en zegt tegen [medeverdachte 5] : “Ik ben binnen man.” En [medeverdachte 5] zegt: “Weet je wat je kan doen. Ken je het plekje daaro, heb je oven. Daarnaast heb je zo’n doos van Bullit. In die doos en draai die doos om, begrijp je.” [verdachte] begrijpt het. [medeverdachte 5] vraagt hem dan of hij de stopplek boven kent en [verdachte] zegt: “Effe wachten man”. Ga je naar boven, vraagt [medeverdachte 5] . Moet dat dan, zegt [verdachte] . En hij merkt op: “Daar achter moet ik hem zetten. Als ik op die ding ga staan dan moet ik hem daarachter toch zetten bij die trap toch?” [medeverdachte 5] zegt: “Uh, onder de trap”. Nee, zegt [verdachte] , bij die woonkamer, en zet zijn telefoon op de speaker. [verdachte] zegt dan: “Bij die trap als je naar boven gaat moet ik toch op die trap gaan staan op die leuning.” Juist, zegt [medeverdachte 5] en hij adviseert hem dat te doen bij het licht van zijn telefoon, als [verdachte] begint te aarzelen (‘ik weet niet mattie’). Ja toch, maar bij plafond kun je zo trekken; ga maar rustig doen, gaat [medeverdachte 5] verder. Anders doe gewoon licht aan, is boven het bankstel. “Waar is licht?”, vraagt [verdachte] . Boven het bankstel, zegt [medeverdachte 5] , waar je trap boven loopt. Dan is het ongeveer een minuut stil. Op de achtergrond is wat geluid te horen. Dan vraagt [medeverdachte 5] : “Heb je gedaan?” Het is gelukt, zegt [verdachte] .

Waar is [verdachte] tijdens dit gesprek? Voor de rechtbank staat vast dat dit het adres [adres 2] in Margraten is, een opslagplek voor en afleverpunt van verdovende middelen. Dat volgt uit de volgende gegevens.409 Tijdens de doorzoeking van dit pand zijn op een verlaagd plafond in de woonkamer nabij een trap, boven een bankstel, drie pakken heroïne aangetroffen, samen 490 gram. Verder is gebleken op basis van de mastgegevens van de telefoon die [verdachte] gebruikte, dat deze telefoon drie masten rond het adres [adres 2] in Margraten aanstraalde, namelijk een mast aan Aan de Fremme in Margraten, een aan de Bemelerweg in Cadier en Keer en een aan de Libekerstraat in Sint Geertuid. Verder is er op dit adres een blikje sinas gevonden met een DNA-spoor dat matcht met dat van [medeverdachte 5] en lag er in bungalow 7 aan [adres 10] te Gulpen, waar [medeverdachte 5] op 19 november 2013 is aangehouden, een sleutel die bleek te passen op het slot van het pand [adres 2] .

Verder kan bijvoorbeeld nog gewezen worden op een tapgesprek van 10 november 2013 waarin [verdachte] naar de opslag wil en [medeverdachte 1] vertelt hoe hij moet rijden.410

Naast het bruine en het witte, lijkt [verdachte] overigens ook met “het groene” in aanraking te komen. De rechtbank wijst hierbij op tapgesprekken van 1 september en 2 september 2013. Op 1 september belt [medeverdachte 4] naar [verdachte] en zegt tegen [verdachte] : “Breng gelijk de spinazie mee terug die je daar in osso hebt ja”. [verdachte] zegt: “Ja toch, die neem ik gelijk mee.” Waarop [medeverdachte 4] zegt: “Ja neem gelijk mee, want die hoort ook hierbij.”411 En waar hoort die spinazie dan bij? De rechtbank denkt dat te kunnen lezen in het gesprek van 2 september 2013. Die dag belt [verdachte] om 03:45 uur naar [medeverdachte 4] en zegt tegen [medeverdachte 4] dat hij (een derde) voor die koffie 15 heeft gegeven “en voor die spinazie heeft ie dertig acht barkie gegeven, is vijfenveertig acht barkie. Dat is negentwintig precies.”412 Hoewel de rechtbank die 29 niet precies rekenkundig kan plaatsen, leidt de rechtbank uit het versluierde taalgebruik wel af dat met spinazie wiet wordt bedoeld. De rechtbank wijst daarbij ook op de in het proces-verbaal door de politie gemaakte opmerking dat “osso” straattaal is voor (t)huis en dat met “spinazie” vermoedelijk wiet wordt bedoeld.413

6.2

Strafrechtelijke kwalificatie per feit

6.2.1

Feiten 1A, 1B, 2A, 2B: handel en uitvoer van harddrugs en softdrugs

Onder de feiten 1 en 2 wordt de verdachte, kort samengevat, verweten dat hij samen met anderen opzettelijk in harddrugs en softdrugs heeft gehandeld en zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan het uitvoeren van deze drugs.

Uit de tussenconclusie in hoofdstuk 5 en de in de hoofdstukken 2 tot en met 4 vervatte bewijsmiddelen volgt reeds dat de rechtbank bewezen acht dat de groep Seville 1 zich schuldig maakte aan de handel in harddrugs en de uitvoer van harddrugs en softdrugs.

Uit de vorenomschreven feitelijke rol die de rechtbank aan de verdachte toedicht, blijkt dat de [verdachte] deel uitmaakte van de groep Seville 1. Samengevat droeg hij de zorg voor het transport van de aan te vullen voorraad verdovende middelen, nam hij bestellingen op aan de gouden lijn en beleverde hij ook klanten. Dat deed hij vanaf medio juli 2013 en als opvolger van [medeverdachte 12] .

Medeplegen

Onder de feiten 1 en 2 wordt [verdachte] verweten dat hij dit samen met anderen heeft gedaan. Medeplegen heet dit in juridische termen. Die andere personen staan genoemd in de tenlastelegging en zijn tevens aangemerkt als medeverdachten.

Het juridisch kader

Voor medeplegen in juridische zin is vereist dat er sprake was van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met anderen bij het begaan van de hiervoor genoemde handelingen.

Ook indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering tijdens het begaan van het strafbare feit, maar uit gedragingen die doorgaans met medeplichtigheid in verband worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen of hulpmiddelen), kan sprake zijn van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking. De materiële en/of intellectuele bijdrage van de verdachte aan het strafbare feit zal dan van voldoende gewicht moeten zijn.

Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, kan rekening worden gehouden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.

De bijdrage van de medepleger kan in uitzonderlijke gevallen ook vóór of ná het strafbare feit zijn geleverd. Een geringe rol of het ontbreken van enige rol in de uitvoering van het delict zal in dergelijke gevallen moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een grote(re) rol in de voorbereiding.

Om te beoordelen of de verdachte inderdaad nauw en bewust met zijn medeverdachten heeft samengewerkt in het kader van de tenlastegelegde drugshandel, zal de rechtbank eerst kort de verscheidene rollen schetsen die zij op grond van de bewijsmiddelen in het dossier aan de verdachten toedicht.

Rollen van de medeverdachten binnen de groep Seville 1

[medeverdachte 1]

De rechtbank dicht aan [medeverdachte 1] een leidinggevende rol toe. Uit tapgesprekken en verklaringen van kopers blijkt dat hij zorgde voor het contact met de buitenlandse kopers.414Hij nam de bestellingen aan, gaf opdrachten om de klanten te bedienen415 en drugs te verpakken416. [medeverdachte 1] bracht ook wel zelf de drugs naar de kopers417 en fungeerde in voorkomende gevallen als chauffeur of begeleider van een koper die de drugs in een van de huizen kocht418. [medeverdachte 1] was ook het aanspreekpunt voor klachten en bezorgperikelen.419 Daarnaast zijn er, zoals hierna door de rechtbank bij [medeverdachte 4] wordt beschreven, telefonische overlegmomenten met [medeverdachte 4] over de voorraad verdovende middelen, het personeelsbeleid en de aanschaf van (huur)auto’s en telefoons. [medeverdachte 1] kan als de CEO van de onderneming worden gezien.420

Koper [koper 14] verklaarde dat hij [medeverdachte 1] , die hij kent onder de naam [bijnaam medeverdachte 1] , bezocht vanaf 2008. [bijnaam medeverdachte 1] verstrekte volgens hem de drugs in de appartementen en bereidde de bestellingen heroïne en cocaïne voor.421Dit plaatst [medeverdachte 1] dus aan het begin van de tenlastegelegde periode: op 1 januari 2008 handelde hij kennelijk al in verdovende middelen.

[medeverdachte 4]

had eveneens een belangrijke rol in de organisatie. Uit tapgesprekken en verklaringen van kopers blijkt bijvoorbeeld dat hij de bestellijn beheerde422, nieuwe klanten lokte423 en de aanschaf van nieuwe telefoons424 en (huur)auto’s425 regelde. Daarnaast overlegde hij met [medeverdachte 1] over diverse personeels)zaken426en zorgde hij voor de bevoorrading427. Ook gaf hij opdrachten aan personen die lager op de hiërarchische ladder stonden.428 In voorkomende gevallen verstrekte hij drugs aan kopers.429

In een telefoongesprek met een koper in 2013 zegt [medeverdachte 4] zelf dat hij en die koper al zes jaar samenwerken.430 Dit plaatst [medeverdachte 4] , evenals [medeverdachte 1] , aan het begin van de tenlastegelegde periode: op 1 januari 2008 handelde hij kennelijk al in verdovende middelen. Uit de telefoongesprekken die hij met [medeverdachte 1] voerde blijkt ook een zekere gelijkwaardigheid tussen deze twee personen. Ze overleggen over zaken op managementniveau: de voorraad, de door de organisatie te gebruiken auto’s, personeelszaken en over de geldverdeling431. Typerend voor die samenwerking is ook een gesprek over hoe de klantenkring tussen hen beiden is verdeeld.432

Concluderend dicht de rechtbank [medeverdachte 4] een sleutelrol in de organisatie toe van 1 januari 2008 tot en met het einde op 19 november 2013. Hij zou kunnen worden bestempeld als de CFO van de onderneming.

[medeverdachte 5]

Hij functioneerde als chauffeur om kopers vanaf de ontmoetingsplaats naar de huizen te brengen, waarin drugs konden worden geproefd en gekocht. Hij verstrekte ook drugs aan de kopers.433 Vanaf september 2013 bemande hij de gouden lijn en zorgde als zodanig voor de afhandeling van de bestellingen.434 Hij was ook beheerder van de stashlocatie op het adres [adres 2] in Margraten.435

[medeverdachte 7]

bemande het pand [adres 1] in Berg en Terblijt waar een handelsvoorraad verdovende middelen lag opgeslagen en waar kopers hun bestelling kwamen afhalen. In juli 2013 bewaarde hij de voorraad in een ander pand. Hij maakte de bestellingen klaar, ontving klanten op de [adres 1] en beschikte over de sleutels van andere panden van de groepering. Hij werkte vooral samen met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] . [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] vinden hem betrouwbaar en een goede werker. Hij verrichtte al deze werkzaamheden vanaf 27 juni 2013 tot aan zijn aanhouding op

19 november 2013.436

[medeverdachte 6]

was in de periode van 20 september 2013 tot en met de dag van zijn aanhouding op 19 november 2013 voornamelijk als drugsrunner actief voor de groep Seville 1.437 Hij was verantwoordelijk voor het begeleiden van kopers van verdovende middelen naar en van de plaats waar de drugstransactie plaats vindt en het afleveren van de bestelling aan de klant en, logischerwijs, het innen van de koopprijs. Ook maakte hij drugs klaar voor klanten en wist hij dat het ging om heroïne, cocaïne, hennep en hasjiesj. Dat volgt uit de codetaal die hij gebruikte (‘voor 500 euro maken’, ‘150 van koffie en 10 van melk’) en de in het pand [adres 2] en [adres 10] aangetroffen verdovende middelen, sleutels en voorwerpen met DNA van hem, [medeverdachte 5] en kopers.

[medeverdachte 2]

was manusje van alles. Hij moest in opdracht van zijn broer [medeverdachte 1] op pad om nieuwe telefoons en simkaarten te kopen.438 Toen die bij nader inzien te duur bleken te zijn439, moest hij ze weer afzeggen440. Ook vervoerde hij voorraden441 en materialen442 naar het zuiden van Nederland. In juli 2013 moest hij van zijn broer [medeverdachte 1] naar Marokko vertrekken.443 Van daaruit beheerde hij nog enkele weken de gouden lijn [gouden lijn Seville 1] .444 Meteen nadat [medeverdachte 1] op 25 juli 2013 van [medeverdachte 4] bericht kreeg dat het oude nummer met [gouden lijn Seville 1] in het einde ‘gebrand’ is, moest [medeverdachte 2] de [gouden lijn Seville 1] uit zetten.445 Vanaf dat moment was [medeverdachte 2] niet meer echt aan het werk voor de organisatie. Toen op 19 november 2013 een groot deel van de organisatie werd aangehouden, moest [medeverdachte 2] van zijn broer [medeverdachte 1] in Marokko blijven.446

[medeverdachte 9]

Uit verschillende tapgesprekken leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 9] , in een min of meer ondergeschikte positie aan [medeverdachte 1] , zich bezighoudt met diverse taken binnen de (internationale) handel in verdovende middelen. Hij bedient niet alleen klanten447, maar moet ook halen, maken en verpakken en voorraden aanvullen en daarvoor naar Zuid Limburg komen448.

[medeverdachte 3]

De rechtbank acht bewezen dat [medeverdachte 3] de groep faciliteerde door telefoons en telefoonkaarten te prepareren. Hij voorzag de telefoons van kleurcoderingen, met daarop nummers en bijnamen. Ook programmeerde hij alvast nummers van leden van de groep in de telefoons. Dit leidt de rechtbank af uit de hiervoor vermelde tapgesprekken tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] , waarin de opdracht aan [medeverdachte 3] geformuleerd wordt. In de kelderruimte van zijn woning zijn bovendien alle benodigde goederen aangetroffen, zoals vele mobiele telefoons van het merk Nokia en kleurenstickers. Zoals in de inleiding is omschreven vormde het telefoonsysteem een belangrijke schakel voor het functioneren van de groep. Door het roulatiesysteem werd geprobeerd om onder de radar van justitie te blijven. De handelingen van [medeverdachte 3] heeft de rechtbank gekwalificeerd als medeplichtigheid. Om die reden kan hij niet als medepleger aangemerkt worden.

[medeverdachte 10]

Door sommige buitenlandse kopers werden de gekochte verdovende middelen vervoerd in een tevoren geprepareerde reserveband, als ware het de reserveband behorende bij hun vervoermiddel.449 wordt door de rechtbank verantwoordelijk gehouden voor het verstoppen van de verdovende middelen in autobanden en het monteren van velgen op die banden. Dit volgt uit tapgesprekken tussen de groepen Seville 1450 en 2451 en [medeverdachte 10] , direct volgend op bestellingen door kopers. Dit gebeurde in ieder geval in de periode van 14 mei 2013 tot en met 19 november 2013. De rechtbank kwalificeert dit handelen echter als medeplichtigheid, omdat de rol van [medeverdachte 10] van te geringe betekenis is om aan de maatstaven voor medeplegen te voldoen. Om die reden kan ook hij niet als medepleger aangemerkt worden. Van het aanwezig hebben van voorraden en het voorhanden hebben van telefoons en telefoonkaarten wordt [medeverdachte 10] vrijgesproken omdat de rechtbank niet kan bewijzen dat de verdachte wetenschap had van de verschillende stashlocaties en de goederen die daar lagen, laat staan dat de verdachte beschikkingsmacht over deze goederen had.

[medeverdachte 11]

Ten slotte mevrouw [medeverdachte 11] . Zij bemiddelde in panden voor de groep in Zuid-Limburg. De rechtbank kan echter niet bewijzen dat haar opzet daarbij gericht was op het faciliteren van de internationale drugshandel en spreekt haar vrij van enige betrokkenheid bij die drugshandel. Om die reden kan er geen spraken zijn van medeplegen.

Conclusie

Ten aanzien van de verdachten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 9] , [verdachte] , [medeverdachte 7] en [medeverdachte 2] is de rechtbank van oordeel dat er sprake was van een samenwerkingsverband gericht op de handel in harddrugs en softdrugs dat voldoet aan de vereisten voor medeplegen. Dit oordeel is gebaseerd op de hiervoor omschreven rollen en de daaruit vloeiende bijdrage aan de tenlastegelegde drugshandel. Dezelfde conclusie wordt getrokken voor de uitvoer van harddrugs. Voor feit 2B zal vrijspraak volgen, omdat de rechtbank niet kan bewijzen dat de verstrekte hoeveelheid hasjiesj telkens een hoeveelheid van 30 gram overschreed. Daarbij zij opgemerkt dat de overtredingsvariant niet ten laste is gelegd.

6.2.2.

Feit 3: deelname aan criminele organisatie

Niet alleen het handelen in drugs in samenwerkingsverband wordt aan de verdachte verweten, maar de officier van justitie meent dat dit samenwerkingsverband dusdanig duurzaam en gestructureerd was dat het zich ook laat kwalificeren als een criminele organisatie. Aan de verdachte wordt aldus onder feit 3 ook verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, zoals bedoeld in artikel 11a (oud) van de Opiumwet, het huidige artikel 11b van de Opiumwet.

Het juridisch kader

Onder een organisatie, als bedoeld in artikel 11a (oud) van de Opiumwet, wordt verstaan een samenwerkingsverband van twee of meer personen met een zekere duurzaamheid en structuur, die gericht is op het plegen van Opiumwetdelicten. Voor deelneming aan een dergelijke organisatie is in het algemeen vereist dat de verdachte tot deze organisatie behoort en dat de verdachte een aandeel heeft in, dan wel gedragingen ondersteunt die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Niet is vereist dat komt vast te staan dat de verdachte heeft samengewerkt of bekend was met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van de organisatie steeds dezelfde is. Evenmin is vereist dat de verdachte wetenschap heeft van een concreet misdrijf.

Feitelijke invulling

De rechtbank ziet voor het bestaan van een criminele organisatie in de zin van artikel 11a (oud) van de Opiumwet voldoende bewijs, gelet op de bewijsmiddelen die zijn gebruikt voor de overige bewezenverklaarde feiten, alsmede op wat hierna wordt overwogen.

De eerder genoemde samenwerking had een duurzaam karakter en was gestructureerd van aard. De leden van de organisatie hadden ieder hun eigen taken, gericht op de handel en uitvoer van voornamelijk harddrugs, die zij in samenwerkingsverband gedurende bijna negen maanden lang uitvoerden.

Zoals in 3.3. is weergegeven had de organisatie een speciaal telefoonsysteem ingesteld. De kopers van verdovende middelen konden hun bestelling plaatsen via de gouden lijn. Die gouden lijn werd doorgeschakeld naar andere telefoonnummers. De organisatie had onderling contact via een ingenieus systeem van voorgeprogrammeerde en gewaarmerkte telefoons, die om de ongeveer tien dagen werden vervangen.

Uit hoofdstuk 4 volgt dat meerdere getuigen aangegeven dat de organisatie al geruime tijd in bedrijf was. Zo verklaarde onder meer [koper 9] dat hij sinds 2010 tot midden 2012 zijn verdovende middelen in Nederland kocht bij het netwerk [bijnaam medeverdachte 4] / [bijnaam medeverdachte 1] . Van mei 2012 tot januari 2013 kocht hij dan eens bij het netwerk van [bijnaam medeverdachte 1] , dan weer bij dat van [bijnaam medeverdachte 7] . Het netwerk [bijnaam medeverdachte 7] beschikte over het telefoonnummer [gouden lijn Seville 2] (rechtbank: dit betreft de drugsorganisatie rondom [medeverdachte 20] , bekend onder de naam Seville 2). [koper 12] verklaarde op 19 november 2013 dat hij het telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] zes of zeven jaar geleden van een vriend had gekregen. Iets meer dan een jaar geleden heeft hij dat nummer voor het eerst gebeld en het werkte. Verder hadden alle leden van de organisatie hun eigen taak en waren er verscheidene locaties behorende bij de organisatie met diverse doeleinden. De verschillende rollen zijn reeds omschreven onder 6.2.1. en de rechtbank zal dat hier niet meer herhalen.

Er was hiermee sprake van een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en van een gestructureerde rolverdeling. De organisatie had tot oogmerk de uitvoer, handel en bezit van harddrugs, alsmede de handel in softdrugs en de verschillende daarmee samenhangende en voor de drugshandel wezenlijke werkzaamheden. [medeverdachte 1] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 9] en verdachte kunnen daarom worden gezien als deelnemers aan een criminele organisatie die het plegen van drugsdelicten, mede omvattend het buiten het grondgebied van Nederland brengen van harddrugs, tot oogmerk had. Tot die organisatie kunnen ook gerekend worden de medeverdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 10] , die medeplichtig worden geacht aan het plegen van de drugsdelicten gelet op hun respectieve rol binnen de groep. Hun handelingen lieten zich niet kwalificeren als medeplegen, maar door het preparen van de telefoons die door de leden van de organisatie werden gebruikt respectievelijk het verstoppen van de drugs in autobanden, hebben [medeverdachte 3] en [medeverdachte 10] wel een aandeel gehad in de verwezenlijking van het doel van de organisatie, namelijk de handel in verdovende middelen.

Dan volgt uit de bewijsmiddelen dat er nog een aantal andere personen betrokken zijn geweest bij de organisatie. De rechtbank doelt dan op tapgesprekken en op de bijnamen op de telefoonlijst, die niet aan een bepaalde medeverdachte te koppelen waren. Tijdens het onderzoek is niet komen vast te staan wie deze personen zijn. De rechtbank zal daarom bewezen verklaren dat de verdachte lid was van een criminele organisatie die, naast de hierboven opgesomde medeverdachten, bestond uit een of meer andere personen.

[verdachte] wordt verweten dat hij lid van deze criminele organisatie was. Gelet op wat hierboven over zijn rol in het geheel ten aanzien van de verkoop en uitvoer van verdovende middelen is beschreven, komt de rechtbank tot een bewezenverklaring van dit verwijt.

Conclusie

De rechtbank acht bewezen dat er in de tenlastegelegde periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013 sprake was van een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde, vierde en vijfde lid en artikel 11 derde en vierde lid van de Opiumwet.

Niet is gebleken dat de organisatie het oogmerk had op misdrijven als bedoeld in artikel 10a van de Opiumwet en artikel 11, vijfde lid van de Opiumwet. Het laatstgenoemde artikel heeft betrekking op een grote hoeveelheid softdrugs. Dat betreft, volgens artikel 1 lid 2 van het Opiumwetbesluit, een hoeveelheid van 500 gram. Niet kan bewezen worden dat er sprake was van de uitvoer respectievelijk het opzettelijk aanwezig hebben van een grote hoeveelheid hasjiesj.

Gelet op de hiervoor omschreven rol van de verdachte binnen de organisatie, het tijdstip waarop verdachte voor het eerst in een tapgesprek voorkomt en het feit dat hij aangehouden werd op 19 november 2013, zal hij worden veroordeeld voor deelname hieraan in de periode die voor verdachte begint omstreeks 15 juli 2013 en eindigt op 19 november 2013.

6.2.3.

Feit 4: opzettelijk aanwezig hebben van harddrugs

Onder feit 4 is aan de verdachte tenlastegelegd dat hij op of omstreeks 19 november 2013, samen met een of meer anderen, dan wel alleen, opzettelijk heroïne en cocaïne aanwezig heeft gehad op een drietal plaatsen in Nederland.

De rechtbank dient aldus te bewijzen dat er opzettelijk harddrugs aanwezig waren en dat de verdachte strafrechtelijk hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Om die strafrechtelijke verantwoordelijkheid te bewijzen moet er met betrekking tot de aangetroffen harddrugs sprake zijn van:

a. a) wetenschap bij de verdachte en

b) beschikkingsmacht door de verdachte.

De rechtbank acht, onder verwijzing naar de in hoofdstuk 3.1. opgenomen bewijsmiddelen, bewezen dat verdachte op 19 november 2013 samen met anderen opzettelijk aanwezig heeft gehad:

- in het pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt: 878,6 gram heroïne en 70,55 gram cocaïne;

- in het pand aan de [adres 2] te Margraten: 510 gram heroïne, 422 gram heroïne en 19 gram cocaïne;

- in het pand aan de [adres 3] te Rotterdam: 3.151 gram heroïne en 139 gram cocaïne.

[verdachte] werd op 19 november 2013 in het pand aan de [adres 3] te Rotterdam aangetroffen. Hij verbleef daar, op het adres van zijn moeder, naar eigen zeggen vaker dan op zijn adres te Kerkrade.452 Gelet op de rol van [verdachte] in de organisatie en de stelregel dat de bewoner van een huis bekend mag worden verondersteld met en kan beschikken over hetgeen zich in de woning bevindt, kan hij in ieder geval veroordeeld worden voor het aanwezig hebben van de drugs in het pand aan de [adres 3] te Rotterdam.

Maar geldt dat ook voor de panden te Berg en Terblijt en Margraten?

De rechtbank acht dit wel zo te zijn. Naar het oordeel van de rechtbank kan [verdachte] strafrechtelijk mede verantwoordelijk gehouden kan worden voor het aanwezig hebben van deze verdovende middelen. Dit vloeit voort uit het zojuist omschreven samenwerkingsverband gericht op de drugshandel en de uitvoer van drugs, zoals onder de feiten 1 en 2 bewezen is verklaard. Om in verdovende middelen te kunnen handelen is naar het oordeel van de rechtbank vereist dat die verdovende middelen op voorraad zijn. Hieruit volgt dat de deelnemers aan het samenwerkingsverband ook nauw en bewust hebben samen gewerkt ten aanzien van het tenlastegelegde aanwezig hebben van handelsvoorraden, aangezien de handel anders niet kan functioneren. Dat deze verdovende middelen verdeeld over verschillende stashlocaties lagen, doet hier niets aan af. De relatie tussen de drie panden volgt ook uit het volgende:

 • -

  aan een sleutelbos met vier sleutels die aangetroffen werd in het pand aan de [adres 10] te Gulpen zaten, naast een sleutel die toegang gaf tot het pand aan de [adres 10] , een sleutel die paste op de deur van het pand aan de [adres 2] te Margraten en een sleutel die paste op de deur van het pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt. Daarnaast werd in het pand aan de [adres 10] in Gulpen nog een sleutel gevonden die toegang gaf tot het pand aan de [adres 4] te Valkenburg;

 • -

  in het pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt werden in de woonkamer twee sleutels aangetroffen. Een van de sleutels paste op het slot van het pand aan de [adres 2] te Margraten. In het voordeurslot van het pand aan de [adres 1] stak ook een sleutel aan een sleutelbos. Naast dus de sleutel die toegang gaf tot de [adres 1] zat er ook een sleutel aan die toegang gaf tot het pand [adres 4] te Valkenburg;

 • -

  in het pand aan de [adres 3] te Rotterdam werden in een zwarte jas in de woonkamer drie sleutelbossen aangetroffen. Van een sleutelbos met drie sleutels paste er een sleutel op de deur van het pand [adres 4] te Valkenburg;

 • -

  in een het pand aan de [adres 7] te Slenaken werd een sleutelbos aangetroffen. Een van de zes sleutels aan die bos paste op het slot van de [adres 6] te Gouda. Een andere sleutel paste op het slot van het [adres 9] te Gouda;

 • -

  er werden nog vier setjes sleutels aangetroffen die met elkaar overeenkwamen. Een van de setjes is aangetroffen bij de doorzoeking aan de [adres 7] te Slenaken, twee zijn aangetroffen in een kluis in het pand aan de [adres 6] te Gouda en het vierde setje werd aangetroffen op de [adres 8] in Gouda.

De rechtbank is daarom van oordeel dat de verdachte, als lid van de groep Seville 1, op

19 november 2013 wetenschap had van en beschikkingsmacht had over de voorraden. Onder die voorraden vallen ook de aangetroffen verdovende middelen op de verschillende stashlocaties. Daarmee is bewezen dat de verdachte samen met ten minste [medeverdachte 1] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 9] , [medeverdachte 7] en [medeverdachte 6] opzettelijk harddrugs aanwezig heeft gehad.

Gelet op de hiervoor omschreven rol, zal de verdachte ook worden veroordeeld voor dit feit.

6.2.4.

Feit 5: voorbereidingshandelingen drugshandel

Onder feit 5 is aan de verdachte tenlastegelegd dat hij in de periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013 speciaal voor de handel en uitvoer van harddrugs gekochte, geprepareerde en/of gewaarmerkte telefoontoestellen met telefoonkaartjes voorhanden heeft gehad. Dit wordt aangemerkt als een voorbereidingshandeling voor de drugshandel en de uitvoer van drugs zoals strafbaar gesteld in de Opiumwet.

De rechtbank dient aldus te bewijzen dat die telefoons met telefoonkaartjes voorhanden waren, dat dit voorhanden hebben een voorbereidingshandeling in het kader van de Opiumwet is en dat de verdachte strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor het voorhanden hebben van de aangetroffen goederen. De rechtbank acht, onder verwijzing naar de in hoofdstuk 3 en hiervoor onder 6.1 opgenomen bewijsmiddelen, bewezen dat verdachte een of meer van deze telefoontoestellen met telefoonkaartjes voorhanden heeft gehad, immers heeft hij gebruik gemaakt van enkele van die toestellen met kaartjes. In samenhang bezien met de bewezenverklaarde handel in en uitvoer van verdovende middelen en het eveneens aantreffen van soortgelijke telefoontoestellen met telefoonkaartjes op diverse andere adressen, kan het voorhanden hebben van die telefoontoestellen met telefoonkaartjes worden aangemerkt als voorbereidingshandeling in het kader van de Opiumwet.

Uit vorenstaande weging en waardering van de bewijsmiddelen volgt dat de gevoerde bewijsverweren worden verworpen.

7. Bespreking van de feitelijke rol van de verdachte en de strafrechtelijke kwalificatie van die rol met betrekking tot de feiten genoemd op de dagvaarding met parketnummer 03/700698-13

In de betrekkelijk korte periode dat hij bij de hiervoor onder 6.2.2. bewezen verklaarde criminele organisatie betrokken is geweest, is [verdachte] , zo concludeert de rechtbank, wel bij vele aspecten van de bedrijfsvoering betrokken geweest en is hij, zo hij dat al niet was, goed ingevoerd geraakt in de (internationale) drugshandel. Dat is een conclusie die op basis van het bovenstaande wel getrokken mag worden.

[verdachte] is zelfs zo goed ingevoerd geraakt dat hij nadat hij na zijn aanhouding op

19 november 2013, op 22 november 2013 in vrijheid werd gesteld, weer doorgegaan is met de handel. Op 21 november 2013 werd de gouden lijn met het nummer [gouden lijn Seville 1] weer geactiveerd en op 25 november 2013 werd [verdachte] herkend als degene die via die gouden lijn een bestelling opneemt van iemand die gebruik maakt van een Frans telefoonnummer en zich, in het Frans, de neef van [koper 4] noemt. Die man wil morgen komen. Dat vindt [verdachte] oké en [verdachte] vraag wat hij wil hebben. De man wil 200 euro hebben (de rechtbank begrijpt voor 200 euro) en ze spreken af dat de man morgen een uur voor aankomst belt.

Opvallend bij dit alles is nog wel dat er geen gebruik wordt gemaakt van een doorschakeling. Op het moment van het gesprek heeft [verdachte] de gouden lijn dus fysiek onder zich. De gouden lijn die kennelijk door een ander is geactiveerd op 21 november 2013, omdat [verdachte] toen nog vast zat. Het kan niet anders zijn dan dat [verdachte] na zijn vrijlating contact heeft gehad met die ander en de gouden lijn van hem heeft overgenomen; de gouden lijn wordt immers zonder dat deze is doorgeschakeld op 25 november 2013 door hem opgenomen. Wie die ander is, laat zich raden. Zowel medeverdachte [medeverdachte 9] als medeverdachte [medeverdachte 2] zijn pas na 21 november 2013 aangehouden.

Wat zich ook laat raden is wat er nu besteld werd voor 200 euro en of er ook daadwerkelijk een aflevering is gevolgd.

Wat zich daarbij ook laat raden is of [verdachte] op dat moment nog in contact stond met anderen, waar die contacten uit bestonden en of er sprake was van een samenwerkingsverband.

Dit maakt het dat naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen kan worden verklaard hetgeen [verdachte] onder de feiten 1A, 1B, 2A, 2B en 3 ten laste is gelegd. Er is simpelweg onvoldoende bewijs voorhanden om hier tot het oordeel te komen dat [verdachte] ook na zijn vrijlating nog daadwerkelijk gehandeld heeft (al dan niet op internationale schaal) in hard- en/of softdrugs en daarbij deel uitmaakte van een criminele organisatie.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte

Parketnummer 03/721324-13

1.

A.

meermalen in de periode van 15 juli 2013 tot en met 19 november 2013 in de provincie Limburg, tezamen en in vereniging met anderen, telkens opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet) (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne of cocaïne, zijnde heroïne en cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, immers heeft verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededaders, telkens opzettelijk die heroïne en/of cocaïne, met bestemming Frankrijk en/of België doen vervoeren, hierin bestaande dat die heroïne en/of cocaïne werd verkocht aan Belgische en/of Franse klanten;

en

B.

meermalen in de periode van 15 juli 2013 tot en met 19 november 2013 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, telkens opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne of cocaïne, zijnde heroïne en cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I;

2.

A.

meermalen in de periode van 15 juli 2013 tot en met 19 november 2013 in de provincie Limburg, tezamen en in vereniging met anderen, telkens opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet) hoeveelheden hennep of hasjiesj, zijnde hennep en hasjiesj een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst II, immers heeft verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededaders, opzettelijk die hennep en hasjiesj, met bestemming Frankrijk en/of België, doen vervoeren, hierin bestaande dat die hennep en/of hasjiesj werd verkocht aan Belgische en/of Franse klanten;

3.

in de periode van 15 juli 2013 tot en met 19 november 2013, in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door een duurzaam samenwerkingsverband van meerdere personen, te weten (inclusief hij, verdachte, zelf): [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] en [verdachte] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] en [medeverdachte 9] en [medeverdachte 7] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 10] en/of één of meer ander(e) perso(o)n(en) en welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en vijfde lid en artikel 10a, eerste lid, en/of artikel 11, derde en vierde lid van de Opiumwet, namelijk

- het buiten het grondgebied van Nederland brengen van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of hennep en/of hasjiesj en

- het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en

- het aanwezig hebben van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of hennep en/of hasjiesj;

4.

op 19 november 2013 in de gemeente Valkenburg aan de Geul en in de gemeente

Eijsden-Margraten en in de gemeente Rotterdam, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk aanwezig heeft gehad:

- in een pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt, 878,5 gram heroïne en 70,55 gram cocaïne en

- in een pand aan de [adres 2] te Margraten, ongeveer 510 gram heroïne en ongeveer 422 gram heroïne en ongeveer 19 gram cocaïne en

- in een pand aan de [adres 3] te Rotterdam, ongeveer 3151 gram heroïne en ongeveer 139 gram cocaïne, zijnde heroïne en cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

5.

in de periode van 15 juli 2013 tot en met 19 november 2013 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van

hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne of cocaïne, zijnde heroïne en cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen, speciaal daarvoor aangekochte, geprepareerde en gewaarmerkte mobiele telefoontoestellen met telefoonkaartjes voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte en verdachtes mededaders wisten dat die mobiele telefoontoestellen en telefoonkaartjes bestemd waren tot het plegen van die feiten.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

Parketnummer 03/721324-13

Feit 1A:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd,

en

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van het middel, meermalen gepleegd;

Feit 1B:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd,

en

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van het middel, meermalen gepleegd;

Feit 2A:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

Feit 3:

deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, derde lid, vierde lid en vijfde lid, artikel 10a, eerste lid en artikel 11, derde lid en vierde lid van de Opiumwet;

Feit 4:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

Feit 5:

medeplegen van om een feit, bedoel in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet voor te bereiden of te bevorderen, voorwerpen voorhanden hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van het feit, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

6 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

7 De straf

7.1.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen hij bewezen heeft geacht gevorderd aan de verdachte op te leggen een gevangenisstraf van vier jaren waarvan twee jaren voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

7.2.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman is van mening dat de eis van de officier van justitie te hoog is gezien de zeer beperkte rol van verdachte, de beperkte periode van betrokkenheid van verdachte en de overschrijding van de redelijke termijn, maar ook gelet op het feit dat de verdachte zijn leven aan het beteren is. De raadsman verzoekt aansluiting te zoeken bij de geëiste straffen in de zaken van de medeverdachten [medeverdachte 8] en [medeverdachte 6] .

7.3.

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Verdachte heeft deelgenomen aan een professionele organisatie gericht op het plegen van Opiumwetdelicten met betrekking tot hard- en softdrugs. De organisatie draaide als een goed geoliede machine: een systeem om van telefoonnummers te wisselen om de zoveel tijd, setjes sleutels voor panden van de organisatie, een duidelijke taakverdeling, het omzetten van grote hoeveelheden harddrugs, klanten lijmen met cadeautjes, regelmatig van voertuigen en panden wisselen – een logistiek goed lopende organisatie dus. Een organisatie ook die op de centen let – telefoons kunnen elders goedkoper worden gekocht. De internationale handel in heroïne en cocaïne behoort tot de corebusiness van de organisatie. Deze harddrugs werden verkocht aan Franse en Belgische kopers, die de drugs meenamen naar Frankrijk en België om deze vervolgens daar zelf te gebruiken ofwel door te verkopen aan hun eigen klanten. Softdrugs werden doorgaans als cadeautjes aan de klanten meegegeven. Door de wederverkoop van de harddrugs in Frankrijk en België werd door de organisatie indirect ook de illegale drugshandel daar in stand gehouden.

Het is algemeen bekend dat verdovende middelen als heroïne en cocaïne schade toebrengen aan de gezondheid van de gebruikers van deze middelen. Gebruikers bekostigen hun drugsgebruik vaak door diefstal of ander crimineel gedrag, waardoor schade en overlast wordt toegebracht aan anderen. Van de handel in verdovende middelen is bovendien algemeen bekend dat dit steeds meer gepaard gaat met andere, ook zwaardere vormen van criminaliteit. Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat de uitvoer van drugs de negatieve beeldvorming van Nederland in het buitenland op het gebied van haar drugsbeleid versterkt. En voor de regio Zuid-Limburg, waar de handel en uitvoer door de organisatie daadwerkelijk plaatsvond, geldt dat - als gevolg van de geografische ligging tussen België en Duitsland - deze regio gemakkelijk bereikbaar is voor afnemers uit het buitenland die hun verdovende middelen in groten getale in Nederland voor een lagere prijs kunnen krijgen dan in eigen land. Tegen deze achtergrond is de rechtbank dan ook van oordeel dat bij de op te leggen straf rekening mag worden gehouden met de specifieke problematiek die de georganiseerde (hard)drugshandel in de regio Zuid-Limburg met zich mee brengt. De algemeen preventieve werking van een straf is immers ook een doel dat met een strafoplegging gediend kan worden.

Het spreekt voor zich dat een organisatie met als doelstelling het plegen van misdrijven als hiervoor genoemd een ernstige en ontoelaatbare ondermijning van de rechtsorde betekent. Het getuigt van een bedenkelijke mentaliteit om te menen dat jij je niet aan de regels die voor iedereen gelden, hoeft te houden. En dat gedrag is onacceptabel in een rechtstaat, zoals Nederland. Binnen het kader van het strafrecht is dan de enige passende reactie een in beginsel langdurige gevangenisstraf om voor de verdachte zelf, zijn omgeving en de samenleving als geheel de norm nog eens duidelijk op scherp te stellen.

Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank acht geslagen op de door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht van de gerechtshoven en de rechtbanken (LOVS) opgestelde oriëntatiepunten voor straftoemeting. Bij de uitvoer van harddrugs in georganiseerd verband van een hoeveelheid van meer dan 20 kilogram wordt als oriëntatiepunt zes jaar gevangenisstraf gehanteerd. Bij een voorzichtige schatting door de Franse en de Nederlandse politie is vastgesteld dat in de periode dat de telefoonnummers werden afgeluisterd – vanaf mei 2012 tot en met 19 november 2013 - door de organisatie in totaal ongeveer 210 kilogram heroïne en bijna drieënhalve kilogram cocaïne vanuit Nederland is uitgevoerd naar Frankrijk en België. De rechtbank heeft een zeer voorzichtige schatting gemaakt van de hoeveelheden die zijn uitgevoerd in de periode dat verdachte werkzaamheden verrichte in en ten behoeve van de organisatie. De rechtbank komt dan vanaf 15 juli 2013 tot en met 19 november 2013 uit op bijna 38 kilogram heroïne en ongeveer 660 gram cocaïne. Gelet op deze hoeveelheden behoeft het geen verdere uitleg dat de rechtbank voormeld oriëntatiepunt bij de bepaling van de straf als uitgangspunt zal nemen. Daar komt nog bij dat verdachte samen met enkele van zijn medeverdachten op 19 november 2013 op diverse stashlocaties opzettelijk bijna vijf kilogram heroïne en ruim tweehonderd gram cocaïne aanwezig heeft gehad. Dat verhoogt in de ogen van de rechtbank nog de strafmaat.

Verdachte fungeerde binnen de organisatie als chauffeur van drugstransporten vanuit de Randstad naar Zuid-Limburg. Ook verstrekte hij drugs aan de buitenlandse klanten. Zoals hiervoor vermeld werden op 19 november 2013 op diverse stashlocaties verdovende middelen aangetroffen, waaronder in de woning in Rotterdam waarin hij destijds verbleef ruim drie kilogram heroïne en 139 gram cocaïne. De rechtbank heeft in matigende zin oog voor de relatief korte periode dat hij binnen de criminele organisatie werkzaam was, zijn lage (uitvoerende) positie en voor het feit dat hij als medepleger van de diverse delicten een evident ondergeschikte rol bij de uitvoering ervan heeft gehad. Wat de rechtbank echter grote zorgen baart is dat hij, nadat zijn voorlopige hechtenis op 22 november 2013 was geëindigd, binnen een week weer contact had met een buitenlandse drugskoper.

De rechtbank heeft gezien dat verdachte al vaker voor een Opiumwetdelict tot een gevangenisstraf of taakstraffen is veroordeeld. Daarnaast werd verdachte in 2013 in Frankrijk voor onder meer de invoer, transport en handel in verdovende middelen veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Deze waarschuwingen hebben verdachte er duidelijk niet van weerhouden om opnieuw soortgelijke delicten te plegen. Sterker nog: ook nadat de voorlopige hechtenis van verdachte in onderhavige zaak werd geschorst, werd hij op 29 juni 2016 in België veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden wegens het plegen van Opiumwetdelicten in de periode augustus 2015 – oktober 2015. Verdachte heeft niet willen meewerken aan het opstellen van een reclasseringsrapport. Ter terechtzitting van 28 juni 2017 heeft verdachte verklaard dat hij zich in het verleden heeft laten meeslepen door foute vrienden. Hij leeft op dit moment van een bijstandsuitkering en wil op korte termijn gaan werken om zelf de kost te verdienen. Zijn verleden wil hij nu achter zich laten. Samen met zijn vriendin gaat hij een nieuw - legaal - pad op zijn levenswandel inslaan.

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op het vorenstaande en niettegenstaande het goede voornemen van verdachte, eerst met het verleden moet worden afgerekend en dat daarom niet kan worden volstaan met het opleggen van een andere of geringere straf dan een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren. Op de op te leggen straf zal de reeds door verdachte in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd in mindering worden gebracht.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de redelijke termijn van de berechting met ruim anderhalf jaar is overschreden. De rechtbank acht deze overschrijding in het licht van de aard, omvang en complexiteit van de onderliggende zaak – met meerdere verdachten en diverse onderzoekshandelingen in het buitenland in het kader van rechtshulpverzoeken – verklaarbaar, aanvaardbaar en dusdanig beperkt dat kan worden volstaan met de enkele constatering ervan.

8 Het beslag

De rechtbank beslist als volgt over de onder verdachte in beslaggenomen voorwerpen.

De rechtbank is van oordeel dat de volgende voorwerpen verbeurd moeten worden verklaard nu deze zijn gebruikt ten behoeve van de drugshandel:

 • -

  De personenauto Opel Astra [kenteken 2] (beslagnummer 1);

 • -

  Het aangetroffen geld (€ 750,00) op de actiedag (beslagnummer 14);

 • -

  De geprepareerde telefoons (beslagnummers 8 tot en met 11);

 • -

  De aangetroffen telefoon in de berging (beslagnummer 12);

 • -

  De bescheiden inbeslaggenomen op [adres 17] te Gulpen (beslagnummers 13 en 16);

 • -

  De kluis inbeslaggenomen op [adres 2] te Margraten (beslagnummer 17);

 • -

  De weegschaal (beslagnummer 18);

 • -

  Een adapter (beslagnummer 20).

De rechtbank zal de volgende voorwerpen bewaren ten behoeve van de rechthebbende:

 • -

  De sleutels van een Vespa scooter (beslagnummer 19);

 • -

  Een huurovereenkomst aangetroffen op [adres 4] te Valkenburg (beslagnummer 21).

De rechtbank zal bevelen dat de gsm van het merk Nokia (beslagnummer 22), inbeslaggenomen op [adres 18] te Rotterdam, teruggeven moet worden aan [naam 9] . Uit het dossier is niet komen vast te staan dat deze telefoon gebruikt is ten behoeve van de drugshandel.

9 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 33, 33a, 47, 57 en 63 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 3, 10, 10a, 11 en 11a van de Opiumwet, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank:

Niet-ontvankelijk:

- verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk ten aanzien van feit 4 onder parketnummer 03/700698-13;

Vrijspraak

 • -

  spreekt de verdachte vrij van het tenlastegelegde feit 2B onder parketnummer 03/721324-13;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van de tenlastegelegde feiten 1A, 1B, 2A, 2B en 3 onder parketnummer 03/700698-13;

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 4.4 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 5 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt de verdachte voor feiten 1A, 1B, 2A, 3, 4 en 5 onder parketnummer 03/721324-13 tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren;

 • -

  beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Beslag

- verklaart verbeurd de volgende in beslag genomen voorwerpen:

zie beslagportaal 1 1.00 STK Personenauto 3KSF78 OPEL ASTRA VTG09.001;

30-546418 14 Geld Nederlands CO50A.02.05.001.001;

zie beslagportal 8 1.00 STK GSM NOKIA met losse batterij CO50A.02.05.001.004;

zie beslagportal 9 1.00 STK GSM Kl:zwart/grijs NOKIA tevens losse batterij CO50A.02.05.001.005;

zie beslagportal 10 1.00 STK GSM Kl:zwart/grijs NOKIA tevens losse batterij CO50A.02.05.001.006;

zie beslagportal 11 1.00 STK GSM Kl:zwart/grijs NOKIA tevens losse batterij CO50A.02.05.001.007;

zie beslagportal 12 1.00 STK GSM NOKIA CO50b.01.01.003;

30-546418 13 1.00 STK Papier kwitantie MJ mode BE003.01.01.001;

zie beslagportal 16 1.00 STK Papier BE0030103003;

zie beslagportal 17 1.00 STK Kluis HO0270101001;

zie beslagportal 18 1.00 STK Weegschaal JK0300101016005;

zie beslagportal 20 1.00 STK Adapter BE0260201002;

- gelast de teruggave van het volgende in beslag genomen voorwerp aan [naam 9] :

zie beslagportal 22 1.00 STK Telefoontoestel NOKIA FE16A0103001;

- gelast de bewaring van de volgende in beslag genomen voorwerpen ten behoeve van de rechthebbende:

zie beslagportal 19 3.00 STK Sleutel VESPA EM0340301002;

zie beslagportal 21 1.00 STK Papier ST14C0101001.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.F.J. Aalderink, voorzitter,

mr. dr. M.C.A.E. van Binnebeke en mr. M.B. Bax, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. R.E.J. Maas en mr. M.K. Klompe, griffiers,

en uitgesproken ter openbare zitting van 7 juli 2017.

Mr. M.B. Bax is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE: De tenlastelegging

Aan de verdachte is onder parketnummer 03/721324-13 ten laste gelegd dat

1.

A.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet), (telkens) (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, zijnde heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, immers heeft verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans alleen,(telkens) opzettelijk die heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, buiten het grondgebied van Nederland gebracht en/of met bestemming Frankrijk en/of België, althans met bestemming naar het buitenland, vervoerd en/of doen vervoeren, (onder meer) hierin bestaande dat die heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA werd verkocht aan Belgische en/of Franse klanten;

en/of

B.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland en/of in België en/of in Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad, (telkens) (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, zijnde heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I;

2.

A.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet), (telkens) (grote) hoeveelheden hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst II,immers heeft verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans alleen,(telkens) opzettelijk die hennep en/of hasjiesj, buiten het grondgebied van Nederland gebracht en/of met bestemming Frankrijk en/of België, althans met bestemming naar het buitenland, vervoerd en/of doen vervoeren, (onder meer) hierin bestaande dat die hennep en/of hasjiesj werd verkocht aan Belgische en/of Franse klanten;

en/of

B.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, en/of in België en/of in Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad, (telkens) (grote) hoeveelheden hennep en/of hasjiesj, in elk geval (telkens) een hoeveelheid/hoeveelheden van meer dan 30 gram hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

3.

hij in of omstreeks de periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013, in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland en/of in België en/of in Frankrijk, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door een (duurzaam) samenwerkingsverband van meerdere personen, te weten (inclusief hij, verdachte, zelf): [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 4] en/of [verdachte] en/of [medeverdachte 5] en/of

A. [medeverdachte 12] en/of [medeverdachte 6] en/of K. [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 9] en/of

[medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 10] en/of [medeverdachte 11] en/of één of meer ander(e) perso(o)n(en) en welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en/of vijfde lid en/of artikel 10a, eerste lid, en/of artikel 11, derde, vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet, namelijk

 • -

  het buiten het grondgebied van Nederland brengen van (grote) hoeveelhedenheroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of hennep en/of hasjiesj en/of

 • -

  het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of amfetamineen/of hennep en/of hasjiesj en/of

 • -

  het aanwezig hebben van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of hennep en/of hasjiesj;

4.

hij op of omstreeks 19 november 2013 in de gemeente Valkenburg aan de Geul en/of in de gemeente Eijsden-Margraten en/of in de gemeente Rotterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad:

 • -

  in een pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt, ongeveer 878,6 gram heroïne en/of ongeveer 70,55 gram cocaïne en/of

 • -

  in een pand aan de [adres 2] te Margraten, ongeveer 510 gram heroïne en/of ongeveer 422 gram heroïne en/of ongeveer 19 gram cocaïne en/of

 • -

  in een pand aan de [adres 3] te Rotterdam, ongeveer 3151 gram heroïne en/of ongeveer 139 gram cocaïne,

in elk geval (telkens) een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne (diacetylmorfine) en/of cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

5.

hij in of omstreeks de periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Valkenburg aan de Geul en/of in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Rotterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van (een) hoeveelheid/hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, zijnde heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen, een of meerdere (speciaal daarvoor aangekochte, geprepareerde en/of gewaarmerkte) mobiele telefoontoestel(len) met telefoonkaartje(s) voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden, dat dat/die mobiele telefoontoestel(len) en/of telefoonkaartje(s) bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en).

Aan de verdachte is onder parketnummer 03/700698-13 ten laste gelegd dat

1.

A.

hij meermalen, althans éénmaal, in of omstreeks de periode van 22 november 2013 tot en met 27 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet), (telkens) een of meer (grote) hoeveelheid/hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, zijnde heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, immers heeft verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), (telkens) opzettelijk die heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, met bestemming Frankrijk en/of België, althans met bestemming naar het buitenland, vervoerd en/of doen vervoeren;

en/of

B.

hij meermalen, althans éénmaal, in of omstreeks de periode van 22 november 2013 tot en met 27 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad, (telkens) een of meer (grote) hoeveelheid/hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, zijnde heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I;

2.

A.

hij meermalen, althans éénmaal, in of omstreeks de periode van 22 november 2013 tot en met 27 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet), (telkens) een of meer (grote) hoeveelheid/hoeveelheden hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst II, immers heeft verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), (telkens) opzettelijk die hennep en/of hasjiesj, met bestemming Frankrijk en/of België, althans met bestemming naar het buitenland, vervoerd en/of doen vervoeren;

en/of

B.

hij meermalen, althans éénmaal, in of omstreeks de periode van 22 november 2013 tot en met 27 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in

een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, en/of in België en/of in Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad, (telkens) (grote) een of meer (grote) hoeveelheid/hoeveelheden hennep en/of hasjiesj, in elk geval (telkens) een hoeveelheid/hoeveelheden van meer dan 30 gram hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

3.

hij in of omstreeks de periode van 22 november 2013 tot en met 27 november 2013, in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland en/of in België en/of in Frankrijk, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door een (duurzaam) samenwerkingsverband van meerdere personen, te weten hij verdachte, en/of één of meer ander(e) perso(o)n(en) en welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en/of vijfde lid en/of artikel 10a, eerste lid, en/of artikel 11, derde, vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet, namelijk

- het buiten het grondgebied van Nederland brengen van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of hennep en/of hasjiesj en/of

- het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of hennep en/of hasjiesj en/of

- het aanwezig hebben van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of hennep en/of hasjiesj;

4.

hij op of omstreeks 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een woning aan de [adres 3] ) ongeveer 3151 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne (diacetylmorfine) en/of ongeveer 139 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van de onderzoeken Seville 1 en Seville 2, beide met onderzoeksnummer 2613054NZ, van de Dienst Infrastructuur i.o., Afdeling Opsporing, Team Zuidoost, welke zijn gesloten op 6 april 2014 (Seville 2) en op 10 april 2014 (Seville 1).

2 Het Recht van Binnen (2002). P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H.L.G.J. Merckelbach en H.F.M. Crombag (Red.). Deventer: Kluwer.

3 Aanvullend Proces-verbaal op Proces-dossier Seville 1, d.d. 21 augustus 2014, pagina 005. Proces-verbaal van bevindingen met bijlage, d.d. 20 november 2013, Seville 1 AD+ZD relaas, ZD Handel, pagina’s 6 0031 tot en met 6 0036; Proces-verbaal van bevindingen aanvullend met bijlage, d.d. 6 januari 2014, Seville 1 AD+ZD relaas, ZD Handel pagina’s 6 0037 tot en met 6 0039; Proces-verbaal van bevindingen met bijlage, d.d. 6 januari 2014, Seville 1 AD+ZD relaas, ZD Handel, pagina’s 6 0040 tot en met 6 0046; Proces-verbaal van bevindingen betreffende locaties van doorzoeking in Limburg met bijlage, d.d.21 november 2013, Seville 1 AD+ZD relaas, ZD Handel, pagina’s 6 0047 tot en met 6 0059; Proces-verbaal van bevindingen ter zake foto’s van ontmoetingsplaatsen in het grensgebied met België voor de overdracht van verdovende middelen met bijlage, d.d. 17 december 2013, Seville 1 AD+ZD relaas, ZD Handel pagina’s 6 0060 tot en met 6 0067.

4 Proces-verbaal van verdenking d.d. 18 maart 2013, Seville 1 AD+ZD relaas, pagina’s 1 0047 tot en met 1 0050 en het daarbij gevoegde (vertaalde) proces-verbaal van de Service Régionale de Police Judiciaire, Seville 1 AD+ZD relaas, pagina ‘s 1 0051 tot en met 1 0076.

5 Proces-verbaal van aanhouding, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina 3 0418.

6 Proces-verbaal van Forensische Opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0513 en 3 0514 en de foto’s op pagina’s 3 0447 tot en met 3 0450. Het rapport van het NFI d.d. 16 juni 2014, Aanvullend Proces-verbaal op Procesdossier Seville 1, pagina’s 31 en 32. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 april 2014, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina 3 0021.

7 Lijst van inbeslaggenomen goederen, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0433 tot en met 3 0435.

8 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 januari 2014 (+ foto), Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0468 en 3 0470.

9 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina’s 4 1539 en 4 1540.

10 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0471, 3 0475 en 3 0477.

11 Rapportages NFI DNA onderzoek, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina 3 0540. De rapportages NFI DNA match, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0500, 3 0561, 3 0567, 3 0570. Het proces-verbaal van forensische opsporing doorzoeking [adres 1] , Seville 1 AD BSG Map 2, pagina 3 0487.

12 Proces-verbaal van binnentreden d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0601 en 3 0602.

13 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 maart 2014, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0739 tot en met 3 0740.

14 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 maart 2014, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina 3 0740. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0799 en 3 0800. Rapport van het NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0801 en 3 0802.

15 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0804, 3 0815 tot en met 3 0818.

16 Proces-verbaal van doorzoeking ter in beslagneming, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0843 en 3 0844 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 0849 en lijst van in beslag genomen goederen, pagina 3 0850 en de foto op pagina 3 0859.

17 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0804, 3 0815 tot en met 3 0818.

18 Proces-verbaal van doorzoeking ter in beslagneming, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0843 en 3 0844 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 0849 en lijst van in beslag genomen goederen, pagina 3 0850.

19 Proces-verbaal van verhoor van de verdachte [medeverdachte 10] d.d. 6 februari 2014, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1764.

20 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0874 en 3 0875.

21 Proces-verbaal van doorzoeking ter in beslagneming, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0843 en 3 0844 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0849 en lijst van in beslag genomen goederen, pagina 3 0850. Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 12 maart 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0870 en 3 0871.

22 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0902 en 3 0903 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0906 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 0907. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina 3 0908. Rapport NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0910 en 3 0911.

23 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0902 en 3 0903 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0906 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 0907.

24 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0902 en 3 0903 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0906 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 0907. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0914 en 3 0915.

25 Verslag van binnentreden woning d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina 3 0986.

26 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0988 en 3 0989 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0992 en lijst in beslag genomen goederen, pagina 3 0994. Proces-verbaal van forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1011 en 3 1012.

27 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0988 en 3 0989 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0992 en lijst in beslag genomen goederen, pagina’s 3 0993 en 3 0994.

28 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0687 tot en met 4 0689.

29 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0988 en 3 0989 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0992 en lijst in beslag genomen goederen, pagina 3 0993.

30 Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 25 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1755 en3 1756.

31 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1029 tot en met 3 1032.

32 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 februari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina 3 1062.

33 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1073 en 3 1074 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1078 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1080. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1129 en 3 1130. Rapport van het NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1131 en 3 1132.

34 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1073 en 3 1074 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1078 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina’s 3 1079 tot en met 3 1080. Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 26 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1120 en 3 1121. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 29 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1133 en 3 1134. Rapport van het NFI d.d. 11 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1136 en 3 1137.

35 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1073 en 3 1074 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1078 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina’s 3 1079 tot en met 3 1079.

36 Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1138 tot en met 3 1140. Rapport van het NFI d.d. 6 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1161 tot en met 3 1163. Rapport van het NFI d.d. 11 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1164 en 3 1166.

37 Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1138 tot en met 3 1140. Rapport van het NFI d.d. 11 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1164, 3 1168 en 3 1169.

38 Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1138 tot en met 3 1140. Rapport van het NFI d.d. 13 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1148 en 3 1151. Brief van het NFI d.d. 10 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1176 tot en met 3 1178. De stukken met betrekking tot het rechtshulpverzoek aan de Franse autoriteiten PRD-U-2014009616, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 36 tot en met 46.

39 Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1138 tot en met 3 1140. Rapport van het NFI d.d. 11 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1148, 3 1149 en 3 1150. Brief van het NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1173 tot en met 3 1175. De stukken met betrekking tot het rechtshulpverzoek aan de Franse autoriteiten PRD-U-2014009828, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 65 tot en met 79.

40 Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1138 tot en met 3 1140. Brief van het NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1170 tot en met 3 1172. De stukken met betrekking tot het rechtshulpverzoek aan de Franse autoriteiten PRD-U-2014009827, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 50 tot en met 64.

41 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina 3 1188.

42 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 20 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1190 en 3 1191 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina’s 3 1194 en 3 1195 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1197. Proces-verbaal Forensische Opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1242 tot en met 3 1245. Rapport van het NFI d.d. 2 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1245 en 3 1246.

43 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 20 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1190 en 3 1191 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina’s 3 1194 en 3 1195 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1196.

44 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 20 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1190 en 3 1191 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina’s 3 1194 en 3 1195 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina’s 3 1196 en 3 1197. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1249 en 3 1250 en de daarbij gevoegde foto op pagina 3 1251.

45 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 20 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1190 en 3 1191 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina’s 3 1194 en 3 1195 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1197. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1249, 3 1250, 3 1259 en 3 1267.

46 Proces-verbaal van inbeslagneming d.d. 2 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina 3 1734.

47 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1306 en 3 1307.

48 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD BSG Map 4, pagina’s 3 1306 en 3 1307.

49 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 28 november 2013, Seville 1 AD BSG Map 4, pagina’s 1309 en 1310 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 1313 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 1314. Proces-verbaal Forensische Opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD BSG Map 4, pagina’s 3 1319 en 3 1320. Proces-verbaal Forensische Opsporing d.d. 28 januari 2014, Seville 1 AD BSG Map 4, pagina’s 1323 tot en met 1328.

50 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 28 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1309 en 3 1310 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1313 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1314.

51 Proces-verbaal onderzoek telefoons [adres 11] Rotterdam d.d. 17 december 2013, Seville 1, ZD [medeverdachte 4] WWM [medeverdachte 1] 225 Sr en [medeverdachte 4] 225 Sr, pagina’s 7 0092 tot en met 7 0094.

52 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina 3 1459 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1463 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1464. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1465, 3 1473, 3 1475 tot en met 3 1478 en 3 1480.

53 Proces-verbaal van inbeslagneming d.d. 2 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina 3 1734. Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1737 en 3 1738. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina 3 1745. Rapport van het NFI d.d. 12 februari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1749 tot en met 3 1752.

54 Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 25 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1755 tot en met 3 1756. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 30 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1762 tot en met 3 1764. Rapport van het NFI d.d. 14 februari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1767 tot en met 3 1770.

55 Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 25 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1755 tot en met 3 1756. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 30 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1762 tot en met 3 1764. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 18 februari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1765 en 3 1766.

56 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0879 tot en met 3 0881.

57 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0882 tot en met 3 0884.

58 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina 3 0885.

59 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0886 en 3 0887.

60 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0888 tot en met 3 0891.

61 Over de identificatie van de deelnemers aan de telefoons is door de verdediging verweer gevoerd. Dat verweer wordt op hierna in het vonnis te bespreken gronden verworpen.

62 Aanvraag bevel onderzoek van telecommunicatie tap ex art 126m en 126n Sv, Seville 1 AD-BOB map 2, pagina’s 2 0922 tot en met 2 0925 en het daarbij gevoegde tapgesprek op pagina 2 0927.

63 Over de identificatie van de deelnemers aan de telefoons is door de verdediging verweer gevoerd. Dat verweer wordt op hierna in het vonnis te bespreken gronden verworpen.

64 Aanvraag bevel onderzoek van telecommunicatie tap ex art 126m en 126n Sv, Seville 1 AD-BOB map 2, pagina’s 2 0544 tot en met 2 0548 en het daarbij gevoegde tapgesprek op pagina 2 0927.

65 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 3 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0016 en 4 0017. Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

66 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 6 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina 4 0089. Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 21 juni 2013, Seville 1, PD map 1, pagina 4 0120. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

67 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 14 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina 4 0097. Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina 4 0120. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

68 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 14 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina 4 0097.

69 Proces-verbaal van stemherkenning, d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0121 en 4 0122. Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

70 Proces-verbaal van stemherkenning, d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0121 en 4 0122. Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

71 Proces-verbaal van stemherkenning, d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0121 en 4 0122. Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

72 Proces-verbaal van stemherkenning, d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0121 en 4 0122. Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

73 Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

74 Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

75 Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133

76 Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

77 Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133.Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

78 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0134 en 4 0135. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1, PD map 1 pagina’s 4 0185 en 4 0186.

79 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0134 en 4 0135. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1, PD map 1 pagina’s 4 0185 en 4 0186.

80 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0134 en 4 0135. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

81 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0134 en 4 0135. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

82 Proces-verbaal Stemvergelijking 06-24212124 d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

83 Proces-verbaal Stemvergelijking 06-24212124 d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

84 Proces-verbaal Stemvergelijking 06-24212124 d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

85 Proces-verbaal Stemvergelijking 06-24212124 d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

86 Proces-verbaal Stemvergelijking 06-24212124 d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

87 Proces-verbaal Stemvergelijking 06-24212124 d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

88 Proces-verbaal Stemvergelijking 06-24212124 d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

89 Proces-verbaal Stemvergelijking 06-24212124 d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

90 Proces-verbaal Stemvergelijking 06-24212124 d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

91 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

92 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

93 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

94 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

95 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

96 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

97 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

98 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

99 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

100 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina 4 0329.

101 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

102 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

103 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351.

104 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351.

105 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351.

106 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351.

107 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351.

108 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0427 en 4 0428.

109 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0427 en 4 0428.

110 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

111 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

112 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

113 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

114 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

115 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

116 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

117 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

118 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

119 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

120 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

121 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

122 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

123 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

124 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

125 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina 4 0431.

126 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 6 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0603 en 4 0604. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

127 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 6 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0603 en 4 0604. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

128 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 6 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0603 en 4 0604. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

129 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 6 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0603 en 4 0604. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

130 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 6 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0603 en 4 0604. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

131 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619.

132 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

133 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

134 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

135 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

136 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

137 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

138 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

139 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

140 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

141 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

142 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

143 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703. [medeverdachte 8] is ook gebruiker van dit nummer geweest, zie Proces-verbaal Bevindingen d.d. 31 maart 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1244 tot en met 4 1247.

144 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

145 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619.

146 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina 4 0625.

147 Proces-verbaal Verdenking d.d. 18 september 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0762 tot en met 4 0765. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 40786.

148 Proces-verbaal Verdenking d.d. 18 september 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0762 tot en met 4 0765. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

149 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

150 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

151 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

152 Proces-verbaal Verdenking d.d. 18 september 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0762 tot en met 4 0765. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

153 Proces-verbaal Verdenking d.d. 18 september 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0762 tot en met 4 0765. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

154 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

155 Proces-verbaal Identificatie d.d. 3 juni 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1014 en 4 1015.

156 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 november 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1073 tot en met 4 1078. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 12 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1115 en 4 1116. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1117 tot en met 4 1128.

157 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 12 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1115 en 4 1116. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1117 tot en met 4 1128.

158 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 februari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1145 en 4 1146.

159 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 februari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1145 en 4 1146.

160 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 februari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina 4 1145.

161 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 31 maart 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1244 tot en met 4 1247.

162 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 31 maart 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1244 tot en met 4 1247.

163 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 31 maart 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1244 tot en met 4 1247.

164 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 31 maart 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1244 tot en met 4 1247.

165 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

166 Proces-verbaal Identificatie en artikel 27 Sv d.d. 2 augustus 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1292 tot en met 4 1295. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

167 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

168 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

169 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

170 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

171 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

172 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

173 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

174 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

175 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

176 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

177 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

178 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

179 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

180 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

181 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina 4 1374.

182 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

183 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

184 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

185 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

186 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

187 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

188 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

189 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

190 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

191 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

192 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

193 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

194 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

195 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina 4 1502.

196 Proces-verbaal Identificatie d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1590 tot en met 4 1592. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1670 tot en met 4 1672.

197 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1670 tot en met 4 1672.

198 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1670 tot en met 4 1672.

199 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1670 tot en met 4 1672.

200 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1670 tot en met 4 1672.

201 Proces-verbaal Verhoor verdachte d.d. 6 februari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina 4 1764.

202 Proces-verbaal zaaksdossier 01, deelnemen aan een criminele (drugs)organisatie, Seville 1 ZD 140, Map 1, pagina’s 5 0030 tot en met 5 0045 en de daarbij gevoegde tapgesprekken.

203 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 15 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0583 en 5 0584.

204 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0586.

205 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0590 en 5 0591.

206 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 9 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0593 en 5 0594.

207 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0595.

208 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0597 en 5 0598.

209 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0599 en 5 0600.

210 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0601.

211 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0603.

212 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 18 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0605.

213 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 30 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0627.

214 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 15 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0643.

215 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 9 september 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0694.

216 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 9 september 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0696.

217 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0762.

218 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0764.

219 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0766.

220 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0768 en 5 0769.

221 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0770.

222 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0607 en 5 0608.

223 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0609 en 5 0610.

224 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0611 en 5 0612.

225 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0615.

226 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0617.

227 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0619.

228 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0621 en 5 0622.

229 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0624.

230 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 28 juni 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1654.

231 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 22 augustus 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1675 tot en met pagina 4 1676.

232 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0666.

233 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0670.

234 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0676.

235 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0678.

236 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0680.

237 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0682 en 5 0683.

238 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0684.

239 Proces-verbaal zaaksdossier 01, deelnemen aan een criminele (drugs)organisatie, Seville 1 ZD 140 Map 1, pagina’s 5 0046 tot en met 5 0057.

240 Proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 10] d.d. 6 februari 2014, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1764.

241 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 13 juli 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina 4 1308.

242 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal betreffende de aanhouding van [koper 4] , d.d. 18 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 368 en 369.

243 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 14 oktober 2013, pagina’s 290 tot en met 293 Seville Delictdossier [koper 4] . Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 november 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1073 tot en met 4 1077. Het proces-verbaal bevindingen, d.d. 12 december 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1115 en 4 1116.

244 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 15 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 295, 297 en 302.

245 Het proces-verbaal van bevindingen, d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625.

246 Het geschrift, zijnde het tapgesprek, d.d. 15 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 304 tot en met 307 en 309 tot en met 313.

247 Het proces-verbaal van observatie, d.d. 28 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina 360.

248 Het geschrift, zijnde het tapgesprek, d.d. 15 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 315 en 316.

249 Het proces-verbaal van observatie, d.d. 28 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 360 en 361, de situatietekening, pagina 363, de foto, pagina 364 in combinatie met het proces-verbaal bevindingen, d.d. 21 november 2013, Seville 1 ZD-140, Map 1, pagina 5 0101 en de twee daarbij horende foto’s van het pand [adres 1] te Berg en Terblijt, pagina 5 0102.

250 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 15 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 317 tot en met 320.

251 Het proces-verbaal van observatie, d.d. 28 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina 361.

252 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 15 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 327 tot en met 334.

253 Het proces-verbaal van observatie, d.d. 28 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina 361.

254 Het geschrift, zijnde het tapgesprek, d.d. 10 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 116 en 117.

255 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 27 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 149, 156, 157 en 161.

256 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verklaring [koper 4] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 468 tot en met 471.

257 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2016 in aanwezigheid van de Nederlandse rechter-commissaris en enkele advocaten van de verdachten, geen deel uitmakend van het procesdossier.

258 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal betreffende de aanhouding van een zekere [koper 6] en een zekere [koper 7] , klanten van het [bijnaam medeverdachte 4] -netwerk, door de Onderzoeksbrigade van de Nationale Gendarmerie in Verdun, d.d. 9 juli 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 331 en 332.

259 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 3 juli 2013 en 4 juli 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 170 tot en met 177.

260 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 9 juli 2013 en 10 juli, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 178 tot en met 185.

261 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal synthese reizen naar Nederland [koper 3] , d.d. 13 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 322, 324 en 325.

262 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 30 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 271 en 272.

263 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 6 september 2012, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 41 en 42.

264 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 11 december 2012, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 64.

265 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal verklaring van [koper 6] , d.d. 11 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 451 tot en met 453.

266 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van tweede getuigenis [koper 3] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 428 en 429.

267 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van vierde getuigenis van [koper 3] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 443.

268 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van tweede getuigenis [koper 3] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 428.

269 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van vierde getuigenis van [koper 3] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 443.

270 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van derde getuigenis [koper 3] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 436.

271 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van vierde getuigenis [koper 3] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 442 en 443.

272 Het proces-verbaal forensische opsporing – doorzoeking woning [adres 2] te Margraten (HO027), d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 3 1138 en 1139. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 1117 en 1118.

273 Het geschrift, zijnde de brief van het NFI, met bijlage DNA-profielcluster 26830, d.d. 10 december 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 3 1170 en 3 1171.

274 Het geschrift, zijnde de brief van het Hoofd van de Centrale Gerechtelijke Identificatiedienst, d.d. 10 april 2014, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 50 tot en met 53.

275 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 4, 10 en 11 juli 2013, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 103 tot en met 107.

276 Het geschrift, zijnde het tapgesprek, d.d. 11 juli 2013, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina 109.

277 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 11 november 2013 en 12 november 2013, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 118 en 119.

278 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 12 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1745.

279 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 12 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina’s 4 1746 en 4 1747.

280 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 13 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1748.

281 Het geschrift, zijnde het sms-bericht d.d. 13 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1749.

282 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 13 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1750.

283 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 14 november 2013 en 17 november 2013, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 120 tot en met 122.

284 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal verklaring [koper 1] , d.d. 13 februari 2014, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 124 tot en met 127.

285 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal verklaring [koper 8] , d.d. 13 februari 2014, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 134 tot en met 137.

286 Het proces-verbaal forensische opsporing – doorzoeking woning [adres 2] te Margraten (HO027), d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 1138 en 1139 Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 1117 en 1118.

287 Het geschrift, zijnde de brief van het NFI, met bijlage DNA-profielcluster 26830, d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 3 1173 en 3 1174.

288 Het geschrift, zijnde de brief van het Hoofd van de Centrale Gerechtelijke Identificatiedienst, d.d. 10 april 2014, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 68 tot en met 70.

289 Het proces-verbaal forensische opsporing – doorzoeking woning [adres 2] te Margraten (HO027), d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 3 1138 en 1139. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 1117 en 1118.

290 Het geschrift, zijnde de brief van het NFI, met bijlage DNA-profielcluster 26830, d.d. 16 december 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 3 1176 en 3 1177.

291 Het geschrift, zijnde de brief van het Hoofd van de Centrale Gerechtelijke Identificatiedienst, d.d. 10 april 2014, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 36 tot en met 39.

292 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Tweede verklaring van [koper 9] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 295, 296, 298 en 299.

293 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vierde verklaring van [koper 9] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 323, 326 en 327.

294 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Eerste verhoor van mevrouw [koper 10] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 336.

295 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vierde verhoor van mevrouw [koper 10] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 365.

296 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vijfde verhoor van mevrouw [koper 10] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 378.

297 Het geschrift, zijnde het tapgesprek, d.d. 11 september 2012, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 64.

298 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Samenhang van de reizen naar Nederland [van] [koper 9] , d.d. 23 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 73 tot en met 76.

299 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 12 oktober 2012, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 50 en 51.

300 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 15 en 16 oktober 2012, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 53 en 54.

301 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 1 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 85 en 86.

302 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 2 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 88 en 89.

303 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 3 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 93 en 94.

304 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 15 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 98 en 99.

305 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 15 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina 107.

306 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Informatie betreffende [koper 13] , d.d. 9 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 280 tot en met 285.

307 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 7 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 121 tot en met 126.

308 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Informatie betreffende [koper 13] , d.d. 9 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina 283.

309 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 7 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 127 en 128.

310 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 7 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 129 en 130.

311 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 17 september 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 228 en 229.

312 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 14 november 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 166 en 267

313 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 14 november 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 272, 273, 277 en 278.

314 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Aanvraag voor het afluisteren van telefoongesprekken, d.d. 23 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 307 tot en met 309.

315 Het geschrift, zijnde het Proces-verbaal van vaststellen van de identiteit van SEB 1 die gebruik maakt van het nummer 32495731890 => [koper 12] , d.d. 31 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 295 tot en met 303.

316 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Informatie betreffende [koper 13] , d.d. 9 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 280 tot en met 284. Het geschrift, zijnde het Proces-verbaal Aanvraag voor het afluisteren van telefoongesprekken, d.d. 23 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 307 tot en met 309.

317 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Onderzoek van bij een huiszoeking in beslag genomen voorwerpen, d.d. 10 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 310 en 314.

318 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Verslag van verhoor van [koper 12] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 406 tot en met 409.

319 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Verslag van verhoor van [koper 12] , d.d. 11 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 434 tot en met 438.

320 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Verslag van verhoor van [koper 13] , d.d. 7 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 454 tot en met 456 en 458.

321 Het geschrift, zijnde de verklaring van [koper 14] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 33.

322 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal opgesteld door [verbalisant] van de Dienst Regionale Recherche Nancy (Frankrijk), d.d. 25 september 2012, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina’s 14 en 15.

323 Het geschrift, zijnde de verklaring van [koper 14] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 33.

324 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Huiszoeking in de woning van het koppel [koper 9] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 221 tot en met 223.

325 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Derde verklaring van [koper 9] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 312 tot en met 314. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vierde verklaring van [koper 9] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 322. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Tweede verhoor van mevrouw [koper 10] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 346. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vijfde verhoor van mevrouw [koper 10] , d.d. 21 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 378.

326 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 11 december 2012, Seville 1 Delictdossier [koper 6] , pagina 64.

327 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 12 oktober 2012, Seville 1 Delictdossier [koper 11] , pagina’s 50 en 51.

328 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 16 oktober 2012, Seville 1 Delictdossier [koper 11] , pagina 54.

329 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 26 december 2012, Seville 1 Delictdossier [koper 11] , pagina’s 63 en 64.

330 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 5 november 2013, Seville 1 ZD 140, Map 3, pagina’s 5 1268 en 5 1269.

331 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 19 november 2013, Seville 1 AD + ZD Relaas, pagina 1 0244.

332 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 19 november 2013, Seville 1 AD + ZD Relaas, pagina 1 0244.

333 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 maart 2014, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina 740. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 799 en 800. Rapport van het NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 801 en 802.

334 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 902 en 903 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 906 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 907. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina 908. Rapport NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 910 en 911.

335 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 988 en 989 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 992 en lijst in beslag genomen goederen, pagina 994. Proces-verbaal van forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 1011 en 1012.

336 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 11 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0873.

337 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 11 juli 2013, Seville 1, PD Map 2, pagina 4 0874.

338 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 11 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0876.

339 Tapgesprek d.d. 11 juli 2013, Seville 1, PD Map 2, pagina’s 4 0877 tot en met 04 879.

340 Het geschrift, zijnde de List tonen kentekengegevens, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0870.

341 Het geschrift, zijnde de List tonen kentekengegevens, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0871.

342 Het geschrift, zijnde deList tonen kentekengegevens, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0872.

343 Het geschrift, zijnde de ID-staat SKDB, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0850.

344 Het geschrift, Herkenningsdienst, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0880.

345 Proces-verbaal Identificatie d.d. 27 augustus 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0856 tot en met 4 0860. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

346 Proces-verbaal Identificatie d.d. 27 augustus 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0858.

347 Tapgesprek d.d. 26 augustus 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0925.

348 Tapgesprek d.d. 26 augustus 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0926.

349 Proces-verbaal Identificatie d.d. 27 augustus 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0859.

350 Proces-verbaal Verdenking d.d. 23 september 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0890 en 4 0891.

351 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 2 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0960 en 4 0961. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

352 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 2 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0960 en 4 0961. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

353 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 2 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0960 en 4 0961. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

354 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 2 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0960 en 4 0961. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

355 Proces-verbaal Stemvergelijking 06-24212124 d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0962 tot en met 4 0965.

356 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985.

357 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

358 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

359 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 2 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0960 en 4 0961. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

360 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985.

361 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985.

362 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985

363 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

364 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 15 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0886.

365 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 15 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0087.

366 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 26 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0085.

367 Het geschrift, zijnde het tapgesprekken d.d. 13 augustus 2013 om 11:28 uur en 11:29 uur, Seville 1, Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 658 en 660.

368 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 13 augustus 2013 om 11:30 uur, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 662.

369 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 13 augustus 2013 om 11:44 uur, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 665.

370 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 16 augustus 2013, PD Map 2, pagina 4 0927.

371 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 23 augustus 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 690 en 691.

372 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 23 augustus 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 693 en 694.

373 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 23 augustus 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 698.

374 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 23 augustus 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 700.

375 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 26 augustus 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 750.

376 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 26 augustus 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 752.

377 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 26 augustus 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 754.

378 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 26 augustus 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 756.

379 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 26 augustus 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 758 en 759.

380 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 26 augustus 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 764.

381 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 875 en 876.

382 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 878.

383 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 880.

384 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 883 en 884.

385 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 886.

386 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 889.

387 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 893 en 894.

388 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 897 en 898.

389 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 900 en 901.

390 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 905 en 906.

391 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 907.

392 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 909.

393 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 911.

394 Het geschrift, zijnde de List Bevraging Levenscyclus Motorvoertuig d.d. 23 augustus 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0869.

395 Het Delict proces-verbaal terzake de interne leveringen van verdovende middelen, hiërarchie en overdrachten van gelden, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 115 tot en met 119.

396 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 7 oktober 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0972.

397 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 7 oktober 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0972.

398 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 7 oktober 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0972.

399 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 oktober 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0973.

400 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 9 oktober 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0974.

401 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 9 oktober 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0974.

402 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 9 oktober 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0973.

403 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 oktober 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0975 en 4 0976.

404 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 oktober 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0976.

405 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 oktober 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0977.

406 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal verklaring [koper 1] , d.d. 13 februari 2014, Seville 1 S1 Overige leveringen, pagina’s 124 tot en met 127.

407 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal verklaring [koper 2] , d.d. 16 januari 2014, Seville 1, Delictdossier Max, Map 2, pagina’s 862 tot en met 866.

408 Tapgesprek d.d. 29 september 2013, Seville 1, Leveringen aan Organisatie S1, Map 1, pagina’s 217 en 218.

409 Proces-verbaal Leveringen, Seville 1 Leveringen aan Organisatie S1 Map 1, pagina’s 211 tot en met 213 en 217 tot en met 219. Verder wordt verwezen naar de betreffende bewijsmiddelen die in het vonnis zijn opgenomen in de paragrafen beslag en leveringen.

410 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 10 november 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0979.

411 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 september 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0933.

412 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 2 september 2013, Seville 1 Leveringen aan organisatie S1 Map 3, pagina 1229.

413 Proces-verbaal Verdenking d.d. 23 september 2013, Seville 1 PD Map 2 pagina 4 0891.

414 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal vierde getuigenis van [koper 3] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 442. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal verklaring [koper 1] , d.d. 13 februari 2014, Seville Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 125 en 126. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Verslag van verhoor van [koper 12] , d.d. 11 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 434 en 436.

415 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 10 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0760 en 5 0773 en het tapgesprek d.d. 13 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0789.

416 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 10 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0767 en het tapgesprek d.d.14 mei 2013, Seville 1 ZD-140, Map 2, pagina’s 5 0808 tot en met 5 0810.

417 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 14 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0814.

418 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vierde verklaring van [koper 9] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 323, 326 en 327.

419 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 2 april 2013, Seville 1 ZD 140 Map 3, pagina 5 1225 tot en met 5 1228.

420 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 4, pagina’s 5 1590 en 5 1591, en de tapgesprekken d.d. 11 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 4, pagina 5 1503 en pagina 5 1507 tot en met 5 1509.

421 Het geschrift, zijnde de verklaring van [koper 14] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 33.

422 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 28 maart 2013, het tapgesprek d.d. 21 april 2013 en de tapgesprekken d.d. 8 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , respectievelijk pagina 220, pagina 106 en pagina’s 108 tot en met 113. Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 13 juli 2013, Seville Delictdossier Savoyen, pagina’s 304 en 305.

423 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 9 juli 2013 en 10 juli 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 178 tot en met 185.

424 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0607 tot en met 5 0610 en pagina’s 5 0614 tot en met 5 0625.

425 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 5 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 3, pagina 5 1044, en de tapgesprekken d.d. 25 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 3, pagina’s 5 1057, 5 1059 en 5 1062.

426 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 30 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 4, pagina’s 5 1388 en 5 1389, en 5 1577 en 5 1578, en het tapgesprek d.d. 22 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina 487.

427 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 18 juli 2013 en de tapgesprekken d.d. 22 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, respectievelijk pagina’s 477 en 478 en pagina’s 483, 484 en 487.

428 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken en sms-berichten d.d. 24 september 2013, Seville 1 ZD-140 Map 2, pagina’s 5 0716 tot en met 5 0721 en pagina’s 5 0725 tot en met 5 0735.

429 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Verklaring van [koper 25] , d.d. 11 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 25.

430 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 27 maart 2013, Seville Delictdossier Max Map 2, pagina’s 463 en 464.

431 De geschriften, zijnde de achtereenvolgende tapgesprekken d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Overige leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 875, 876, 878, 880, 883, 884, 886, 889, 893 894, 897, 898, 900, 901, 905 tot en met 907, 909 en 911.

432 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 000576 en 5 000577.

433 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 9 en 10 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 114 tot en met 119, en de tapgesprekken d.d. 15 mei 2013, Seville Delictdossier Wilhelm, pagina’s 67 tot en met 83.

434 Proces-verbaal PV stemvergelijking 06 – 24212124, d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619.

435 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan Organisatie S1 Map 1, pagina’s 217 en 218.

436 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 26 juni 2013 en 27 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 157 tot en met 166; de tapgesprekken d.d. 18 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0790 tot en met 5 0793 en de tapgesprekken d.d. 12 november 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina 4 1126 en Seville Delictdossier Wilhelm, pagina’s 174 tot en met 182.

437 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 20 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan Organisatie S1 Map 3, pagina 1260 tot en met 1263; de tapgesprekken d.d. 14 oktober 2013 om 14:20 uur en 14:31 uur, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1101 en 4 1102; de tapgesprekken d.d. 12 november 2013, Seville 1, PD Map 3, pagina 4 1126 en Seville Delictdossier Wilhelm, pagina’s 174 tot en met 182.

438 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0615.

439 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0617 en 5 0619.

440 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0624.

441 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 16 mei 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 243 tot en met 245, 247 en 250, en de tapgesprekken d.d. 5 juni 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 279 en 281.

442 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 7 juni 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 298 en 299, en de tapgesprekken d.d. 7 juni 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 301 tot en met 305.

443 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 28 juni 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0766.

444 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 6 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0794, de tapgesprekken d.d. 7 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0797 tot en met 4 0802, het tapgesprek d.d. 18 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina 470, en het tapgesprek d.d. 23 juli 2013, Seville 1 ZD 140, Map 2, pagina 5 000573.

445 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 26 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0824.

446 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD + ZD Relaas, pagina 1 0259.

447 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 14 november 2013, Seville 1, PD Map 3, pagina’s 4 1376 en 4 1377. Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 19 oktober 2013, Seville 1, PD Map 3, pagina 4 1402.

448 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 4 juni 2013, Seville 1, PD Map 3, pagina 4 1406. Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 22 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 483 en 484. Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 22 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina 490. De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 16 oktober 2013, Seville 1, PD Map 3, pagina’s 4 1394 en 4 1395.

449 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van eerste verhoor van [koper 28] , d.d. 15 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 413, 416, 417, 419 en 420. Het geschrift, zijnde het opgestelde proces-verbaal van tweede verhoor van [koper 28] , d.d. 15 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 413, 436 en 437. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 28] , d.d. 16 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 449 en 450. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van huiszoeking in de woning van Stephane [koper 29] gelegen aan de Grande Rue 21 te Houdelmont (54), d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 276 tot en met 278. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal monsterneming van verdovende middelen, d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina 282. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 29] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 383 tot en met 385. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 29] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 390 t/m 393. De verklaring van [koper 29] , afgelegd via videoverbinding ten overstaan van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, op 20 januari 2017, geen deel uitmakend van het strafdossier.

450 De schriftelijke bescheiden, zijnde de tapgesprekken en sms-berichten d.d. 22 juli 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina’s 4 1726 tot en met 4 1729.

451 Proces-verbaal d.d. 22 oktober 2013 van de Gerechtelijke Politie in Nancy, inhoudende de recapitulatie van de contacten tussen de individuele leden van de groep van de boss en telefoonnummer [gouden lijn Seville 2] , Seville Delictdossier [koper 29] , pagina 0 0259. De schriftelijke bescheiden, zijnde tapgesprekken d.d. 13 en 14 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 217 tot en met 220. Proces-verbaal d.d. 22 oktober 2013 van de Gerechtelijke Politie in Nancy, inhoudende de recapitulatie van de contacten tussen de individuele leden van de groep van de boss en telefoonnummer [gouden lijn Seville 2] , Seville Delictdossier [koper 29] , pagina 260. Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 223 en 224.

452 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] , d.d. 20 november 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0952.