Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:6600

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
06-07-2017
Datum publicatie
14-07-2017
Zaaknummer
5988820 OV VERZ 17-60
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verlenen van handlichting aan een minderjarige om zelfstandig een (internet-)bedrijf uit te oefenen, waarbij de minderjarige ten behoeve van het bedrijf: rechtshandelingen te kan verrichten, kan handelen en overeenkomsten met derden kan aangaan tot een bedrag van € 30.000,-- en betalingen te verrichten tot een bedrag van € 50.000,--.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer 5988820 OV VERZ 17-60

Beschikking van de kantonrechter van 6 juli 2017

in de zaak van:

Dennis Johan MOLLEMANS,

geboren op 29 februari 2000 te Weilburg (Duitsland),

wonend te Vaals,

verzoeker.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoek met bijlagen, zoals ontvangen op 12 mei 2017,

  • -

    de mondelinge behandeling, gehouden op 4 juli 2017.

Ter mondelinge behandeling zijn verschenen:

- verzoeker en E.J.M. Mollemans.

2 De beoordeling

2.1.

Verzoeker wenst de bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige. De reden hiervoor is dat hij het voornemen heeft zelfstandig een (internet-)bedrijf uit te oefenen (kleding/textiel). Zijn wens is om over de volledige bevoegdheden te beschikken om ter zake het bedrijf de nodige rechtshandelingen te verrichten zoals, voor het bedrijf te mogen handelen en te tekenen en andere bedrijf-gerelateerde verbintenissen aan te gaan, met name overeenkomsten te sluiten tot een waarde van € 30.000,- en betalingen te verrichten tot een bedrag van € 50.000,-..

2.2.

De wettelijk vertegenwoordiger, de moeder van verzoeker, heeft met het verzoek ingestemd.

2.3.

De kantonrechter stelt vast dat verzoeker de leeftijd van 17 jaren heeft bereikt en dat de wettelijk vertegenwoordiger – zijn moeder – instemt met het verzoek.

Gelet op het bepaalde in artikel 1:235 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de kantonrechter – mede gehoord de ter zitting gegeven toelichting van verzoeker en diens moeder – van oordeel dat het verzoek kan worden ingewilligd voor de onder 2.1. verzochte handelingen.

2.4.

De kantonrechter wijst op lid 3 van voornoemd artikel, waarin is bepaald dat de minderjarige door handlichting echter niet bekwaam wordt tot het beschikken over registergoederen, effecten, of door hypotheek gedekte vorderingen.

2.5.

Met betrekking tot de publicatieplicht van de te verlenen handlichting oordeelt de kantonrechter als volgt.

Artikel 1:237 lid 1 BW bepaalt dat de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en twee in de beschikking aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever is daarbij geweest dat op die manier zoveel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Tegenwoordig is echter toegang tot internet voor een ieder beschikbaar en publicatie van de handlichting op internet geeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zelfs ruimer, bereik. Nu de Staatscourant op internet beschikbaar is en publicatie daarop bovendien kosteloos is, kan daarmee worden volstaan. Daarnaast zal de beschikking (niet geanonimiseerd) worden gepubliceerd op Rechtspraak.nl.

3 De beslissing

De kantonrechter

3.1.

verleent aan Dennis Johan Mollemans, geboren op 29 februari 2000 te Weilburg (Duitsland), handlichting om zelfstandig een (internet-)bedrijf uit te oefenen in kleding/textiel en daarbij over de volgende bevoegdheden te beschikken:

rechtshandelingen te verrichten die nodig zijn om het bedrijf uit te oefenen, om voor het bedrijf te handelen en te tekenen en om ter zake overeenkomsten met derden aan te gaan tot een bedrag van € 30.000,- en betalingen te verrichten tot een bedrag van € 50.000,-;

3.2.

bepaalt dat de onderhavige beschikking door de griffier van deze rechtbank zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en op Rechtspraak.nl.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J.J. Los en in het openbaar uitgesproken.