Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:5378

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
07-06-2017
Datum publicatie
24-09-2018
Zaaknummer
04 5204934 cv expl 16-6746
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beëindiging huurovereenkomst. Ontruiming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5204934 \ CV EXPL 16-6746

Vonnis van de kantonrechter van 7 juni 2017

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JUMBO SUPERMARKTEN VASTGOED B.V.,

gevestigd te Veghel,

eisende partij,

gemachtigde mr. S.H.W. Le Large,

tegen:

[gedaagde partij] , h.o.d.n. [handelsnaam gedaagde partij],

wonend [adres gedaagde partij] ,

[woonplaats gedaagde partij] ,

gedaagde partij,

gemachtigde mr. Y.J.M.L. Dijk.

Partijen worden hierna verder Jumbo en [gedaagde partij] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het (verdere) verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het op 10 mei 2017 tussen partijen gewezen vonnis,

  • -

    de akte van Jumbo.

1.2.

Tenslotte is vonnis bepaald.

2 De (verdere) beoordeling

2.1.

De kantonrechter verwijst naar het door hem op 10 mei 2017 tussen partijen gewezen vonnis, bij de inhoud waarvan wordt volhard.

2.2.

Bij dat vonnis is Jumbo op grond van het bepaalde in artikel 7:297 lid 2 BW in de gelegenheid gesteld haar vordering in te trekken. Bij dat vonnis is voorts overwogen dat, in het geval Jumbo haar vorderingen handhaaft, eindvonnis zal worden gewezen met inachtneming van al hetgeen in dat vonnis is overwogen.

2.3.

Jumbo heeft vervolgens bij akte ter rolle aangegeven dat zij haar vorderingen handhaaft.

2.4.

Dit betekent dat ten aanzien van de over en weer ingestelde vorderingen van partijen zal worden beslist overeenkomstig hetgeen daarover in het vonnis van 10 mei 2017 is overwogen. De kantonrechter zal daartoe thans overgaan.

2.5.

Partijen zijn over en weer in het ongelijk gesteld, zodat de proceskosten gecompenseerd zullen worden zoals hierna is bepaald.

3 De beslissing

De kantonrechter

3.1.

bepaalt het tijdstip waarop de huurovereenkomst tussen partijen met betrekking tot de bedrijfsruimte aan de [adres bedrijfsruimte] te [plaats bedrijfsruimte] eindigt op 1 juli 2017,

3.2.

veroordeelt [gedaagde partij] het gehuurde met al die en al wat zich vanwege [gedaagde partij] zich daarin of daarop bevinden of bevindt uiterlijk 1 juli 2017 te ontruimen en te verlaten en met overgave van sleutels geheel een en ander conform hetgeen daarover in de huurovereenkomst is bepaald ter vrije beschikking aan Jumbo te stellen, in goede staat en bezemschoon,

3.3.

veroordeelt [gedaagde partij] tot betaling van een vergoeding voor het gebruik van de bedrijfsruimte voor elke maand of gedeelte daarvan dat hij na 1 juli 2017 nog in het gehuurde verblijft tot de datum van ontruiming, welke vergoeding gelijk zal zijn aan de laatst geldende maandelijkse vergoeding dan wel, in de maand van de ontruiming, een pro rata-gedeelte daarvan tot de datum van de ontruiming,

3.4.

veroordeelt Jumbo tot betaling aan [gedaagde partij] van een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten van € 22.000,-- exclusief btw,

3.4.1.

verbindt aan deze veroordeling de voorwaarde dat dit bedrag eerst betaald behoeft te worden op het moment dat [gedaagde partij] daadwerkelijk zijn bedrijf zal voortzetten binnen een termijn van zes maanden na beëindiging van de huurovereenkomst,

3.5.

compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

3.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M.J.F. Piëtte en in het openbaar uitgesproken.

type: TC

coll: