Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:4722

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
30-01-2017
Datum publicatie
22-05-2017
Zaaknummer
231063 HA RK 17-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Met het indienen van het wrakingsverzoek beoogt verzoeker dat de rechter-commissaris zich verder onthoudt van bemoeienis met de zaak.

Met het afgeven van een beschikking is elke verdere betrokkenheid van de rechter-commissaris bij de zaak beëindigd. Verzoeker heeft geen belang meer bij het wrakingsverzoek.

Verzoek wordt buiten behandeling gesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Wrakingskamer

Zaaknummer: 03/231063 HA RK 17-19

Beslissing van de meervoudige kamer belast met de behandeling van wrakingsverzoeken d.d. 30 januari 2017

in de zaak van

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats verzoeker] aan de [adres verzoeker]

(hierna: verzoeker),

indiener van een verzoek dat strekt tot wraking van:

mr. A.P.A. Bisscheroux, rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank (hier ook: de rechter-commissaris).

1 Procesverloop

1.1.

Verzoeker heeft op 20 januari 2017 bij de wrakingskamer van de rechtbank Limburg een verzoek tot wraking ingediend gericht tegen mr. A.P.A. Bisscheroux.

1.2.

De rechter-commissaris heeft de wrakingskamer in een schriftelijke reactie laten weten dat zij niet in het wrakingsverzoek berust. Voormelde schriftelijke reactie is aan verzoeker ter kennisneming gebracht.

2 De grond van het wrakingsverzoek

2.1.

Als grond voor het wrakingsverzoek heeft verzoeker aangevoerd dat de rechter-commissaris heeft getuigd van persoonlijke vooringenomenheid tijdens het verhoor van verzoeker op 17 januari 2017. De rechter-commissaris heeft op 17 januari 2017 een beschikking genomen, waarmee zij bewijst dat zij partijdig is.

3 Het standpunt van de rechter

3.1.

De rechter-commissaris stelt in haar schriftelijke reactie dat zij op 17 januari 2017 bij beschikking heeft beslist op een tweetal verzoeken van verzoeker respectievelijk ex artikel 30 lid 2 Sv en artikel 34 lid 3 Sv. Bij voormelde beschikking heeft de rechter-commissaris verzoeker als verdachte in de strafzaak niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoeken. Naar de mening van de rechter-commissaris blijkt uit het wrakingsverzoek dat verzoeker het niet eens is met haar beslissing. Met de beschikking van 17 januari 2017 zijn de aan de rechter-commissaris gerichte verzoeken afgehandeld en heeft zij geen andere verzoeken van verzoeker in behandeling. Nu de rechter-commissaris op dit moment geen enkele zaak van verzoeker in behandeling heeft, kan verzoeker niet in zijn wrakingsverzoek worden ontvangen.

4 De beoordeling van het verzoek

4.1.

De wrakingskamer is van oordeel dat het onderhavige verzoek wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid buiten behandeling moet worden gesteld en dat om die reden geen mondelinge behandeling nodig is. De wrakingskamer verwijst in dat verband naar artikel 9.1 van het wrakingsprotocol van de rechtbank Limburg, vastgesteld door het bestuur van de rechtbank bij besluit van 5 februari 2014. De wrakingskamer overweegt daartoe het volgende.

4.2.

Met het indienen van een wrakingsverzoek beoogt de indiener ervan dat de gewraakte rechter zich verder onthoudt van de behandeling van de onderliggende zaak.

De wrakingskamer stelt vast dat met de beschikking van 17 januari 2017 elke verdere betrokkenheid van de gewraakte rechter-commissaris bij de zaak van verzoeker is geëindigd. De rechter-commissaris heeft dan ook thans geen verdere bemoeienis meer met de strafzaak tegen verzoeker. Dat leidt ertoe dat het belang voor verzoeker bij het onderhavige wrakingsverzoek komt te ontvallen, nu immers het doel van het wrakingsverzoek reeds is geëffectueerd.

4.3.

Uit het vorenstaande volgt dat hetgeen verzoeker heeft aangevoerd niet tot toewijzing van het verzoek kan leiden en het verzoek voor kennelijk niet-ontvankelijk dient te worden gehouden. Op die grond zal de wrakingskamer het wrakingsverzoek buiten behandeling stellen.

5 Beslissing

De wrakingskamer van de rechtbank:

5.1.

stelt het verzoek tot wraking van mr. A.P.A. Bisscheroux buiten behandeling.

Deze beslissing is gegeven door mr. R.M.M. Kleijkers, voorzitter, en mr. R.A.J. van Leeuwen en mr. J.W. Rijksen, leden, bijgestaan door P.J.C. Hendriks als griffier en in het openbaar uitgesproken op 30 januari 2017.

type: ph

coll:

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.