Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:2554

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
22-03-2017
Datum publicatie
22-03-2017
Zaaknummer
5746461 CV 17-1922
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gedaagde is in 2015 toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Wordt nu door werkgever in rechte betrokken.

Eiseres niet ontvankelijk. Had op grond van artikel 313 jo 25 Fw bewindvoerder moeten dagvaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5746461 \ CV EXPL 17-1922

Vonnis in kort geding van de kantonrechter van 22 maart 2017

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRO FM EVENTS B.V.,

gevestigd te 5861 EJ Wanssum aan de Stayerhofweg 25a,

eisende partij,

gemachtigde mr. B.R.J. Rothuizen,

tegen:

[gedaagde partij] ,

wonend te [woonplaats gedaagde partij] aan de [adres gedaagde partij] ,

gedaagde partij,

gemachtigde mr. M.J. Rubberg.

Partijen worden verder in dit vonnis aangeduid als Pro FM Events en [gedaagde partij] .

1 De procedure

1.1.

Dit blijkt uit het navolgende:

  • -

    de dagvaarding met producties

  • -

    de mondelinge behandeling van het kort geding op 20 maart 2017

  • -

    de door Pro FM Events voorafgaand aan de mondelinge behandeling overgelegde productie 6.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Tussen Pro FM Events en [gedaagde partij] heeft een arbeidsrelatie bestaan, aan welke relatie met het door Pro FM Events gegeven ontslag op staande voet op 12 juli 2016 een einde is gekomen.

2.2.

Bij beschikking van de rechtbank Limburg, zittingslocatie Roermond, van

29 september 2016 is Pro FM Events veroordeeld om meerdere bedragen aan [gedaagde partij] te voldoen. Daarnaast is Pro FM Events veroordeeld tot afgifte aan [gedaagde partij] van een bruto/netto-specificatie, zulks binnen veertien dagen na 29 september 2016, op straffe van een dwangsom van € 500,00 per dag of dagdeel dat Pro FM Events niet aan de veroordeling voldoet.

2.3.

Pro FM Events heeft de gevraagde bruto/netto-specificatie op 1 november 2016 aan [gedaagde partij] verstrekt.

2.4.

Op 14 november 2016 heeft de deurwaarder namens [gedaagde partij] bevel gedaan om een bedrag van € 9.500,00 aan verbeurde dwangsommen te betalen.

3 Het geschil

3.1.

Pro FM Events vordert in kort geding:

primair:

de dwangsom zoals opgelegd bij beschikking d.d. 29 september 2016 op te heffen,

subsidiair:

de dwangsom zoals op gelegd bij beschikking d.d. 29 september 2016 te verminderen tot een bedrag door de kantonrechter in goede justitie vast te stellen,

primair en subsidiair:

veroordeling van [gedaagde partij] in de kosten van de procedure.

4 De beoordeling

4.1.

De kantonrechter stelt vast dat de dagvaarding in kort geding niet aan [gedaagde partij] is betekend. Reden daarvoor is dat de gemachtigde van [gedaagde partij] aan Pro FM Events heeft aangegeven vrijwillig ter zitting te zullen verschijnen. De kantonrechter is van oordeel dat met het verschijnen van de gemachtigde van [gedaagde partij] elke nietigheid is gedekt.

4.2.

De gemachtigde van [gedaagde partij] heeft ter zitting aangegeven dat [gedaagde partij] is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Pro FM Events – ter zitting vertegenwoordigd door mevrouw [X] – heeft desgevraagd verklaard dat zij hiervan op de hoogte was althans dat er sprake was van een beschermingsbewind. [gedaagde partij] heeft dit bij indiensttreding bij Pro FM Events gemeld. Pro FM Events wist althans had kunnen weten dat [gedaagde partij] in rechte door een derde wordt vertegenwoordigd.

4.3.

Uit het insolventieregister is de kantonrechter gebleken dat [gedaagde partij] bij vonnis van de rechtbank Limburg van 24 augustus 2015 is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling met benoeming van [bewindvoerder] tot bewindvoerder.

4.4.

De kantonrechter overweegt dat op grond van het bepaalde in artikel 313 juncto 25 Fw rechtsvorderingen, welke rechten of verplichtingen tot de failliete boedel behorende ten onderwerp hebben, zowel tegen als door de curator worden ingesteld. Pro FM Events had dan ook op grond van vorenstaand artikel de bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling in rechte moeten betrekken en niet [gedaagde partij] in persoon.

4.5.

Het vorenstaande leidt ertoe dat Pro FM Events niet kan worden ontvangen in kort geding. Pro FM Events zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure aan de kant van [gedaagde partij] gevallen, welke kosten tot aan deze uitspraak worden begroot op een bedrag van € 600,00 ter zake salaris gemachtigde.

5. De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

verklaart Pro FM Events niet ontvankelijk in haar vordering,

5.2.

veroordeelt Pro FM Events in de kosten van deze procedure aan de kant van [gedaagde partij] gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op een bedrag van € 600,00,

5.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M.J.F. Piëtte en in het openbaar uitgesproken.

typ: ph

mlzr: plg