Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:2368

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
15-03-2017
Datum publicatie
16-03-2017
Zaaknummer
5381387 \ CV EXPL 16-9203
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een tweedehands auto heeft kort na aankoop een defect aan de versnellingsbak. Er is geen sprake van non-conformiteit gelet op de leeftijd van de auto (15 jaar) en de lage aanschafprijs. Hoewel eisende partij met een snelheid die aanmerkelijk lager zal zijn geweest dan die van het overige verkeer in de eerste en tweede versnelling naar huis gereden, brengt nog niet met zich dat er sprake is van gevaar voor de verkeersveiligheid als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad d.d. 15 april 1994, NJ 1995,614

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/1360
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5381387 \ CV EXPL 16-9203

Vonnis van de kantonrechter van 15 maart 2017

in de zaak van:

[eisende partij] ,

wonend [adres eisende partij] ,

[woonplaats eisende partij] ,

eisende partij,

gemachtigde mr. R.A.J. van der Leeuw,

tegen:

[gedaagde partij] , h.o.d.n. AUTOHANDEL [X],

wonend [adres gedaagde partij] ,

[woonplaats gedaagde partij] ,

gedaagde partij,

procederende in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek

 • -

  de beslissing waarbij een comparitie van partijen is bepaald

 • -

  de comparitie van partijen op 14 februari 2017.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Eisende partij heeft met gedaagde partij op 26 mei 2016 een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot een tweedehands personenauto van het merk Renault Mégane Scenic, met als kenteken [kenteken Renault] . De koopsom van de auto bedroeg € 1.295,00. De auto van eisende partij, Opel Astra met kenteken [kenteken Opel] is ingeruild en het restantbedrag ad € 950,00 is voldaan. De auto is zonder garantie verkocht.

2.2.

Al na enkele weken heeft eisende partij zich met klachten aan de remmen tot gedaagde partij gewend. Gedaagde partij heeft de remmen toen kosteloos schoongemaakt, waardoor de gebreken zijn verminderd.

2.3.

Eisende partij heeft ook problemen met de versnellingsbak ondervonden. In week 25 is zij teruggegaan naar gedaagde partij en op 7 juli 2016 heeft zij telefonisch contact opgenomen waarbij een afspraak is gemaakt voor 14 juli 2016. Op laatstgenoemde datum hebben beide partijen samen een testrit in de auto gemaakt en daarbij over de snelweg gereden. Onderweg naar vakantie in Friesland op 14 augustus 2016 werden de problemen met de versnellingsbak dusdanig groot dat eisende partij al rijdende in de eerste en tweede en uiteindelijk in de derde versnelling huiswaarts is gekeerd.

2.4.

Bij brief van 15 augustus 2016 heeft eisende partij een beroep gedaan op de non-conformiteit ex artikel 7:17 BW en heeft zij gedaagde partij verzocht het gebrek te herstellen.

2.5.

Volgens de offerte d.d. 30 augustus 2016 van [A] Autoservice (productie 2 bij dagvaarding) bedragen de reparatiekosten € 2.349,06, waarvan € 1.164,84 (inclusief btw) betrekking heeft op de reparatie van de versnellingsbak.

2.6.

Bij brief van 8 september 2016 heeft eisende partij een schriftelijke omzettingsverklaring ex artikel 6:87 BW aan gedaagde partij doen toekomen en verzocht om een bedrag van € 1.164,84 aan eisende partij te voldoen.

3 Het geschil

3.1.

Eisende partij vordert – samengevat – veroordeling van gedaagde partij tot betaling van € 1.164,84, vermeerderd met rente en kosten.

Eisende partij legt aan haar vordering ten grondslag dat er sprake is van non-conformiteit. Het probleem met de versnellingsbak is een mechanisch gebrek dat een consumentkoper voorafgaand aan de aankoop niet eenvoudig kan ontdekken. De omvang van de uit te voeren reparatie is dusdanig dat van een eenvoudig herstel van het gebrek niet kan worden gesproken. Gelet op de aard van het gebrek is deelneming aan het verkeer niet meer mogelijk, dan wel kan dit gebrek een gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Het gebrek heeft zich binnen zes maanden geopenbaard en de auto beantwoordde derhalve ten tijde van de aflevering niet aan de koopovereenkomst.

3.2.

Gedaagde partij voert verweer en stelt dat de auto zonder garantie is verkocht. Toen eisende partij zich meldde met problemen met de versnellingsbak hebben ze samen ongeveer 20 km samen over de snelweg gereden. Gedaagde partij heeft geen problemen kunnen constateren en de auto leek in goede staat. Na de zomervakantie heeft gedaagde partij een brief van de advocaat van eisende partij ontvangen en dit kwam als een verrassing.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Centraal in deze zaak staat de vraag of de auto beantwoordt aan de koopovereenkomst. Ingevolge artikel 7:17 lid 1 BW is de verkoper verplicht een zaak af te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt. In geval een auto wordt gekocht om daarmee, naar de verkoper bekend is, aan het verkeer deel te nemen zal als regel moeten worden aangenomen dat de auto niet beantwoordt aan de overeenkomst, indien als gevolg van een daaraan klevend gebrek dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld, zodanig gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren. Deze regel kan onder omstandigheden uitzondering lijden bijvoorbeeld indien de koper geacht kan worden het risico van gebreken te hebben aanvaard (HR 15 april 1994, NJ 1995,614). De enkele omstandigheid dat de auto zonder garantie is verkocht, acht de kantonrechter hiervoor niet voldoende. Ingeval van een consumentenkoop, zoals de onderhavige, kan een professionele verkoper zich niet door de enkele mededeling dat geen garantie is verstrekt onttrekken aan de wettelijke regels omtrent conformiteit. Dat neemt niet weg dat eisende partij door die mededeling als gewaarschuwd had te gelden en dat hieraan betekenis moet worden toegekend bij de beantwoording van de vraag wat eisende partij als koper kocht verwachten.

4.2.

In de eerste plaats is van belang dat het hier gaat om een de koop van een ten tijde van de koop ongeveer 15 jaar oude tweedehands auto met een partijen onbekende kilometerstand. De koopsom van de auto bedroeg € 1.295,00. Een auto is bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig en in het algemeen geldt dat de kans dat mankementen gaan optreden groter wordt naarmate de auto ouder is. Dat gegeven is verdisconteerd in de koopprijs van een tweedehands auto, die – afhankelijk van de ouderdom – daarom doorgaans lager is dan die van een nieuwe. De koper van een tweedehands auto moet tegenover het voordeel van een veel lagere aanschafprijs in het algemeen bedacht zijn op het nadeel dat een tweedehands auto doorgaans eerder gebreken zal vertonen dan een nieuwe. Daarop moest ook eisende partij bedacht zijn, temeer nu geen garantie was verleend.

4.3.

Naar het oordeel van de kantonrechter bezat de aangekochte auto de eigenschappen die eisende partij op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Eisende partij heeft voor aankoop een proefrit gemaakt en niet gebleken is dat de auto op dat moment ondeugdelijk was. Gelet op de leeftijd van de auto en de lage aanschafprijs mocht eisende partij geen auto verwachten die gedurende een aantal maanden geen reparatie behoefde. Daarbij geldt dat de auto uitdrukkelijk zonder garantie is gekocht en dat eisende partij de auto heeft gekocht zoals gezien en bereden voor de aankoop. Het feit dat de auto na korte tijd gebreken vertoonde heeft eisende partij dan ook voor haar risico genomen en dit kan niet op gedaagde partij worden afgewenteld. Het had in dit verband op de weg van eisende partij gelegen om een onderzoek te laten verrichten naar de technische staat van de auto alvorens tot aankoop over te gaan. Dit heeft eisende partij echter nagelaten.

4.4.

Eisende partij heeft – onder verwijzing naar het hiervoor genoemde arrest van de Hoge Raad - nog aangevoerd dat de auto als gevolg van de slecht functionerende versnellingsbak een gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren, zodat om die reden sprake zou zijn van non conformiteit. Dat standpunt deelt de kantonrechter niet. In de kwestie waarover de Hoge Raad oordeelde ging het om een auto met doorgeroeste kokerbalken. Daarvan is het evident dat de auto een gevaar voor de verkeersveiligheid kan opleveren. Bij een defecte versnellingsbak, zoals in deze zaak, ziet de kantonrechter dat gevaar voor de verkeersveiligheid niet. Zou een dergelijk defect al de verkeersveiligheid in gevaar brengen, dan wordt het moeilijk voorstelbaar dat er nog gebreken kunnen zijn aan onderdelen van een auto die verband houden met de voortbeweging zonder dat gevaar voor de verkeersveiligheid ontstaat. Dan wordt het begrip “gevaar voor de verkeersveiligheid” veel verder opgerekt dan oorspronkelijk is bedoeld. Mocht eisende partij doelen op het feit dat zij met de auto in de 1e of 2e versnelling naar huis is gereden – en dus naar de kantonrechter aanneemt met een snelheid die aanmerkelijk lager zal zijn geweest dan die van het overige verkeer – waardoor de verkeersveiligheid in gevaar is gebracht, dan is dat een oorzaak die het gevolg is van de keuze van eiseres om toch te gaan rijden. Niet van het defect aan de versnellingsbak.

4.5.

De kantonrechter acht geen termen aanwezig eisende partij toe te laten tot nadere bewijslevering. De vordering wordt afgewezen.

4.6.

Eisende partij zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van gedaagde partij worden begroot op € 50,00.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

wijst de vordering af,

5.2.

veroordeelt eisende partij in de proceskosten aan de zijde van gedaagde partij gevallen en tot op heden begroot op € 50,00,

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A.J. van Leeuwen en in het openbaar uitgesproken.

type: plg

coll: