Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:2311

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
15-03-2017
Datum publicatie
21-03-2017
Zaaknummer
5578199 cv 16-11904
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een forumkeuzebeding is in beginsel niet geldig in kantonzaken. In deze zaak brengt eisende partij de zaak aan conform artikel 99 Rv. Gedaagde partij verwijst naar het forumkeuzebeding en verzoekt verwijzing van de zaak. Eisende partij stemt met een verwijzing in.

De kantonrechter overweegt dat een (nieuwe) forumkeuze is overeengekomen na het ontstaan van het geschil, verklaart zich onbevoegd en verwijst de zaak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5578199 \ CV EXPL 16-11904

Vonnis van de kantonrechter van 15 maart 2017

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eisende partij] EXPEDITIE B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats eisende partij] ,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

verder te noemen [eisende partij] ,

gemachtigde mr. F. Havers,

tegen:

[gedaagde partij] ,

wonend [adres gedaagde partij] ,

[woonplaats gedaagde partij] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

verder te noemen [gedaagde partij] ,

gemachtigde mr. J.C.E. Savelsbergh (ARAG).

1 De procedure

1.1.

[eisende partij] vordert dat [gedaagde partij] wordt veroordeeld tot het voldoen van de vordering zoals die in de dagvaarding is verwoord. Voordat daartegen inhoudelijk verweer is gevoerd, heeft [gedaagde partij] een tweetal incidenten opgeworpen, te weten de exceptie van nietigheid van de dagvaarding en de exceptie van onbevoegdheid

[gedaagde partij] stelt zich op het standpunt dat de dagvaarding nietig is, nu [gedaagde partij] is gedagvaard door een niet (meer) bestaande partij.

Ten aanzien van de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter te Roermond stelt [gedaagde partij] dat de rechtbank Overijssel, de kamer voor kantonzaken te Zwolle de bevoegde rechter is, nu partijen bij arbeidsovereenkomst domicilie gekozen hebben op het adres van de werkgever, destijds gelegen te [vestigingsplaats eisende partij] .

1.2.

[eisende partij] erkent dat [eisende partij] Expeditie B.V. niet meer is ingeschreven in de Kamer van Koophandel en dat als eisende partij heeft te gelden [eisende partij] Expeditie Groningen B.V., doch betwist dat deze foutieve partij-aanduiding leidt tot nietigheid van de dagvaarding.

Ter zake het bevoegdheidsincident stemt [eisende partij] in met een verwijzing naar de rechtbank Overijssel, kamer voor kantonzaken, locatie Zwolle.

1.3.

[eisende partij] heeft een bedrag van € 471,00 aan griffierecht voldaan.

1.4.

Ten slotte is vonnis in het incident bepaald.

2. De beoordeling

2.1.

De exceptie van onbevoegdheid is het meest verstrekkende verweer, zodat dit incident eerst zal worden beoordeeld.

2.2.

Artikel 108 Rv regelt de forumkeuze. In beginsel is de rechter die partijen bij overeenkomst hebben aangewezen bij uitsluiting bevoegd van de zaak kennis te nemen (artikel 108 lid 1 Rv). Lid 1 is echter niet van toepassing in zaken die tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren (artikel 108 lid 2 Rv). Echter op die bepaling zijn een tweetal uitzonderingen, te weten indien de overeenkomst met de aanwijzing van een bevoegde rechter is gesloten na het ontstaan van het geschil of indien de werknemer, de partij die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dan wel de huurder zich tot de aangewezen rechter wendt, dan is de aangewezen kantonrechter wel bevoegd van de zaak kennis te nemen (artikel 108 lid 2 onder a en b). Ratio van de beperking van een forumkeuzebeding bij kantonzaken, is te voorkomen dat gedaagden in kantonzaken tegen hun wil worden afgehouden van hun eigen rechter die volgens artikel 99 Rv bevoegd zou zijn.

2.3.

In deze zaak beroept [gedaagde partij] zich op het forumkeuzebeding en verzoekt [gedaagde partij] de kantonrechter de zaak te verwijzen naar de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. [eisende partij] stemt in met de verzochte verwijzing. Naar het oordeel van de kantonrechter is hiermee een (nieuwe) overeenkomst ontstaan, aangegaan na het ontstaan van het geschil. Beide partijen wijzen immers de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle als bevoegde rechter aan, terwijl [gedaagde partij] (dus zeker) niet tegen zijn wil wordt afgehouden van zijn eigen rechter.

Deze kamer voor kantonzaken zal zich derhalve onbevoegd verklaren van het geschil kennis te nemen. De zaak zal in de stand van het geding worden verwezen naar de kamer voor kantonzaken te Overijssel, locatie Zwolle.

2.4.

Laatstgenoemde kamer voor kantonzaken zal het exceptieve verweer ter zake de nietigheid van de dagvaarding dienen te beoordelen, nu de kamer voor kantonzaken te Limburg, locatie Roermond hiertoe geen bevoegdheid heeft.

2.5.

Gelet op de bepalingen van artikel 108 Rv zou deze kamer voor kantonzaken bevoegd hebben kunnen zijn. Echter door het verzoek van [gedaagde partij] om de zaak te verwijzen en de instemming hierin van [eisende partij] is een nieuwe situatie ontstaan. Gelet hierop acht de kantonrechter termen aanwezig de kosten van dit incident te compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

3 De beslissing

De kantonrechter

3.1.

verklaart zich onbevoegd om van de onderhavige vordering kennis te nemen,

3.2.

verwijst de zaak in de stand waarin deze zich bevindt naar de kamer voor kantonzaken bij de rechtbank Overijssel, zittingslocatie Zwolle,

3.3.

bepaalt dat de zaak wederom zal dienen op de rol van de kamer voor kantonzaken bij de rechtbank Overijssel, zittingslocatie Zwolle nadat een van partijen de andere partij bij exploot heeft opgeroepen tegen de dag waarop zij de zaak ter rolle wil doen dienen,

3.4.

compenseert de proceskosten in het incident in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M.J.F. Piëtte en in het openbaar uitgesproken.

type: ksf

coll: plg