Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:1558

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
22-02-2017
Datum publicatie
23-02-2017
Zaaknummer
5542341
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koopovereenkomst via internet met Koopjedeal.nl. Vordering toegewezen omdat gedaagde niet heeft aangetoond dat er betaald is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/1003
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5542341 \ CV EXPL 16-11219

Vonnis van de kantonrechter van 22 februari 2017

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIRECT PAY SERVICES B.V.,

gevestigd te Barendrecht,

eisende partij,

gemachtigde Webcasso B.V.,

tegen:

[gedaagde] ,

wonend [adres gedaagde] ,

[woonplaats gedaagde] ,

gedaagde partij,

procederende in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Gedaagde partij heeft met Koopjedeal.nl een koopovereenkomst gesloten via de website van Koopjedeal.nl. Gedaagde partij heeft een 4-pack Ten Cate heren boxershorts en een paar schoenen gekocht.

2.2.

Bij factuur van 4 maart 2016 is een bedrag van € 114,85 in rekening gebracht, bestaande uit € 29,95 voor de boxershorts, € 79,95 voor de schoenen en € 4,95 voor de verzendkosten. Gedaagde partij heeft de schoenen geretourneerd.

2.3.

Koopjedeal.nl heeft de vordering in eigendom overgedragen aan eisende partij.

3 Het geschil

3.1.

Eisende partij vordert – samengevat – veroordeling van gedaagde partij tot betaling van € 75,30 (bestaande uit € 34,90 aan hoofdsom, € 0,40 aan rente en € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met rente en kosten.

3.2.

Gedaagde partij voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Gedaagde partij voert tegen de vordering aan dat hij het gefactureerde bedrag van

€ 29,95 voor de boxershorts betaald heeft. Ter onderbouwing van dit verweer legt gedaagde partij een betalingsbewijs over.

4.2.

Eisende partij stelt naar aanleiding van het verweer van gedaagde partij dat de betaling van € 29,95 aan Afterpay betrekking heeft op een bestelling bij The Sting met kenmerk 218638235. De overeenkomst met Koopjedeal.nl waarop de onderhavige vordering ziet, heeft betrekking op de overeenkomst met kenmerk 218269560.

Gedaagde partij betwist vervolgens ooit enige bestelling bij The Sting te hebben gedaan.

4.3.

De kantonrechter overweegt als volgt. Vast staat dat Koopjedeal.nl en gedaagde partij een koopovereenkomst hebben gesloten. Uit hoofde daarvan is gedaagde partij een bedrag van € 34,90 verschuldigd, bestaande uit de koopprijs van de boxershorts en de verzendkosten. De schoenen zijn immers geretourneerd. Gedaagde partij stelt aan de verplichtingen uit de koopovereenkomst te hebben voldaan door een bedrag van € 29,95 te betalen. Dit verweer slaagt echter niet. Op de eerste plaats was gedaagde partij geen € 29,95 verschuldigd, maar moesten ook de verzendkosten ad € 4,95 betaald worden. Daarnaast blijkt uit het als productie bij conclusie van antwoord overgelegd transactie-overzicht niet dat de betaling betrekking heeft op de overeenkomst met Koopjedeal.nl. Bij de betaling is immers geen kenmerk of omschrijving vermeld.

4.4.

Gelet op het voorgaande kan niet in rechte vastgesteld worden dat gedaagde partij (deels) aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Het verweer wordt daarom verworpen, waardoor de stellingen van eisende partij komen vast te staan en de vordering van eisende partij kan worden toegewezen, met inbegrip van de gevorderde rente en buitengerechtelijke kosten.

4.5.

De kantonrechter acht geen termen aanwezig gedaagde partij toe te laten tot nadere bewijslevering.

4.6.

Gedaagde partij zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van eisende partij worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 80,77

 • -

  griffierecht 117,00

 • -

  salaris gemachtigde 60,00 ( 2 x tarief € 30,00)

totaal € 257,77

4.7.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt gedaagde partij om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eisende partij te betalen een bedrag van € 75,30, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 27 oktober 2016 tot aan de voldoening,

5.2.

veroordeelt gedaagde partij in de proceskosten aan de zijde van eisende partij gevallen en tot op heden begroot op € 257,77,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Schreurs-van de Langemheen en in het openbaar uitgesproken.

type: plg

coll: