Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:1537

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
21-02-2017
Datum publicatie
21-02-2017
Zaaknummer
03/866417-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling artikel 11a van de Opiumwet. Growshop. Medeplegen. Eigenaar van winkel gespecialiseerd in Urban Garden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer: 03/866417-15

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 21 februari 2017

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [adresgegevens verdachte] .

Verdachte wordt bijgestaan door mr. L.J.L.M. Dacier, advocaat, kantoorhoudende te Heerlen.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 7 februari 2017. Verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich, al dan niet met een of meer anderen, schuldig heeft gemaakt aan voorbereiding of vergemakkelijking van beroeps-, bedrijfsmatige dan wel grootschalige illegale hennepteelt door in zijn winkelpand te Heerlen stoffen, voorwerpen en/of gegevens te koop aan te bieden en/of voorhanden te hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat deze bestemd zijn voor die hennepteelt.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het feit zoals dat is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen. Verdachte heeft als exploitant, tezamen en in vereniging met [medeverdachte] , een medewerker van de winkel, grootschalige en professionele hennepteelt gefaciliteerd.

Verdachte was op de hoogte van de wetswijziging van de Opiumwet. Verdachte heeft naar aanleiding van die wetswijziging een aantal goederen in het assortiment van zijn zaak aangepast. Die aanpassing is echter onvoldoende. De zaak was op 22 juli 2015 geen regulier tuincentrum voor de (tuin)hobbymatige teler, maar richtte zich op de professionele en grootschalige hennepteelt, gelet op bijvoorbeeld de aangetroffen klimaatbeheersingsapparatuur en elektrabenodigdheden. Mogelijk duiden de goederen elk afzonderlijk niet noodzakelijkerwijs op het faciliteren van grootschalige en professionele hennepteelt, maar de samenstelling als geheel van de aangetroffen voorraad doet dat wel. De combinatie van deze goederen wordt niet te koop aangeboden in een regulier tuincentrum. Daarnaast is er ook documentatie aangetroffen die gericht is op het telen van hennep.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman is van mening dat verdachte dient te worden vrijgesproken. Verdachte was zich bewust van het nieuwe artikel 11a van de Opiumwet en heeft daarom zijn growshop veranderd in een winkel gespecialiseerd in Urban Garden. Hiervoor heeft hij juridisch advies ingewonnen. Sinds 1 maart 2015 zou ‘ [naam bedrijf] ’ enkel gericht zijn op hobbymatige (hennep)telers. De raadsman voert aan dat er sindsdien in de winkel geen goederen te koop zijn aangeboden voor de beroeps-, bedrijfsmatige dan wel grootschalige hennepteelt. De goederen die op 22 juli 2015 zijn aangetroffen in het winkelpand worden – mede gelet op de grootte, capaciteit en professionaliteit van de goederen – in elk willekeurig tuincentrum aangeboden en worden niet verkocht ten behoeve van de grootschalige illegale hennepteelt. De aangetroffen boeken en het productiemateriaal met betrekking tot hennep(teelt) is verdachte vóór 1 maart 2015 toegezonden door de groothandel. Ze lagen niet in het publieke gedeelte van het winkelpand en werden niet te koop aangeboden.

Volgens de raadsman ontbreekt voorts de criminele intentie bij verdachte. Hiervoor ziet hij geen aanwijzingen in het procesdossier.

3.3

Het oordeel van de rechtbank 1

Inleiding

Op 22 juli 2015 heeft een onderzoek door de gemeente Heerlen en de belastingdienst plaatsgevonden in het bedrijfspand van ‘ [naam bedrijf] ’, gelegen aan de [adres] te Heerlen.2 Volgens het uittreksel uit het handelsregister is ‘ [naam bedrijf] ’ een eenmanszaak, met als activiteit detailhandel in kas- en kweekbenodigdheden. Verdachte is de eigenaar. In het bedrijf werken drie personen.3 Verdachte heeft dit ter terechtzitting bevestigd. Hij heeft ook verklaard dat hij twee werknemers in dienst had, waaronder [medeverdachte] , die op 22 juli 2015 in de winkel aanwezig was.4

De gemeente Heerlen heeft op 29 juli 2010 aan verdachte een vergunning verleend voor het exploiteren van een growshop op het adres [adres] te Heerlen.5 Die vergunning is met de invoering van artikel 11a van de Opiumwet op 1 maart 2015 van rechtswege vervallen. Dit is op 26 februari 2015 door de gemeente Heerlen per brief aan verdachte meegedeeld. Ook werd in die brief gewaarschuwd voor mogelijk strafrechtelijk optreden tegen growshops die hun activiteiten na 1 maart 2015 voortzetten.6Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij naar aanleiding van deze brief de inrichting en het assortiment van ‘ [naam bedrijf] ’ meteen heeft aangepast. Hij heeft onder meer koolstoffilters, lampen en kniptrommels uit het assortiment verwijderd. Verdachte was al op de hoogte van de komende wijziging van de Opiumwet. Daarom had hij in november 2014 een plan opgesteld en daartoe inlichtingen ingewonnen. Verdachte heeft tevens verklaard dat met de goederen die door ‘ [naam bedrijf] ’ vóór 1 maart 2015 werden verkocht het mogelijk was om een professionele hennepplantage te starten. Nadat hij het assortiment op 28 februari 2015 had aangepast, was dat volgens verdachte niet meer mogelijk.7

De omstandigheden

Verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] vergezelden op 22 juli 2015 de medewerkers van de gemeente Heerlen en de belastingdienst bij hun controle. Met toestemming van medeverdachte [medeverdachte] werd het bedrijfspand van ‘ [naam bedrijf] ’ betreden. De verbalisanten kregen na binnentreding het vermoeden dat er sprake was van een overtreding van artikel 11a van de Opiumwet, waarop zij een strafrechtelijk onderzoek instelden.8

In de voor het publiek toegankelijke ruimte zagen de verbalisanten diverse groeimiddelen in de rekken staan. Aan de linkerkant van deze ruimte stonden drie hokken met daarin groeitenten. Rechts van de verkoopbalie was een open ruimte waar een grote hoeveelheid voedingsbodem en plastic zakken op pallets stonden. In de achter de winkel gelegen opslagloods stonden rekken met grote hoeveelheden groeimiddelen, stekkenbakjes, startblokken, slakkenhuis- en boxventilatoren, staande ventilatoren, luchtslangen, filterhoezen voor koolstoffilters en dempers voor luchtafvoer.9 De verbalisanten relateren dat bij de hierop volgende doorzoeking ter inbeslagneming in het winkelgedeelte en de daarbij behorende opslagruimten een grote hoeveelheid aan hennepteelt gerelateerde goederen en folders in beslag zijn genomen.10

In totaal troffen de verbalisanten in het bedrijfspand de volgende goederen aan:

 • -

  12 armaturen;

 • -

  12 assimilatielampen;

 • -

  1 ledlamp;

 • -

  20 snelheidsregelaars;

 • -

  2 voedingscomputers;

 • -

  341 koppelstukken;

 • -

  5 koolstoffilters/dempers;

 • -

  4 aircleaners;

 • -

  20 slakkenhuizen;

 • -

  82 ventilatoren;

 • -

  1 Co2-booster/hotbox;

 • -

  12 kachels;

 • -

  6 luchtbevochtigers;

 • -

  5 temperatuurventilatieregelaars;

 • -

  19 water-, beluchting- en dompelpompen;

 • -

  1126 stuks groeimiddelen;

 • -

  66 hygro-pH/ec- en thermometers;

 • -

  26 stuks knipbenodigdheden;

 • -

  17 weegschalen;

 • -

  9 verwarmingselementen;

 • -

  15 groeitenten;

 • -

  26 droogrekken;11

 • -

  46 dozen met stekblokken, per doos ongeveer 500 bakjes;

 • -

  16 filterhoezen;

 • -

  7 pallets met in totaal 470 zakken potgrond;

 • -

  87 slangen ten behoeve van de luchtafvoer;

 • -

  3 dozen met irrigatiebenodigdheden;

 • -

  8 sproeikoppen;

 • -

  10 koppelstukken ten behoeve van irrigatie.12

Tevens zijn er zeven ordners, een boek en een ingebonden folder aangetroffen en in beslag genomen.13 Verbalisant [verbalisant 1] heeft geconstateerd dat deze informatie bevatten over hennep, verschillende soorten hennepzaden of (apparatuur ten behoeve van) hennepteelt.14

De bewijswaardering

Achtergrond

Bij de beoordeling van het bewijs wordt door de rechtbank het volgende vooropgesteld.

Deze zaak behelst een verdenking ex artikel 11a van de Opiumwet zoals dit artikel luidt sinds 1 maart 2015. Het artikel beoogt de voorbereiding, de ondersteuning en de bevordering van de bedrijfs- en beroepsmatige hennepteelt (artikel 11 lid 3 van de Opiumwet) en grootschalige hennepteelt (artikel 11 lid 5 van de Opiumwet) te bestrijden en stelt voorbereidingshandelingen daartoe strafbaar. Voor de leesbaarheid van dit vonnis zullen deze twee vormen van teelt hierna gezamenlijk worden aangeduid als de illegale hennepteelt. Concreet (en voor zover hier van belang) gaat het bij de voorbereidingshandelingen om het bereiden, bewerken, verwerken, te koop aanbieden, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, vervaardigen en voorhanden hebben van stoffen en voorwerpen waarvan verdachte en/of zijn medeverdachte wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat die bestemd waren voor de illegale hennepteelt. Het gaat dus enerzijds om de bestemming van die stoffen en voorwerpen voor de illegale hennepteelt en anderzijds daarom dat verdachte en/of zijn medeverdachte dat weet (weten) of ernstige reden heeft (hebben) dat te vermoeden.

De drempel van ‘ernstige reden om de illegale hennepbestemming te vermoeden’ is blijkens de parlementaire geschiedenis hoog. Het gaat om een grove mate van schuld die heel dicht tegen (voorwaardelijk) opzet aan zit. Er moet gedacht worden aan de situatie dat het een weldenkend mens duidelijk was dat hij of zij met zijn handelen het plegen van een Opiumwetdelict zou faciliteren; dat het niet anders kan dan dat de verdachte zich bewust was van de criminele bestemming van de voorwerpen (Kamerstukken I, 2014-2015, no. 32842, nummer 4). Artikel 11a van de Opiumwet beoogt blijkens diezelfde toelichting niet het creëren van een algemeen geldende onderzoeksplicht voor winkeliers en dienstverleners. Het gaat erom – aldus de minister in de Eerste Kamer – dat winkeliers en dienstverleners hun ogen niet sluiten als zij spullen verkopen waarvan zij weten dat die kunnen worden gebruikt voor de illegale hennepteelt. Worden zij geconfronteerd met omstandigheden die een ernstige reden opleveren om te vermoeden dat er sprake is van illegale hennepteelt, dan moeten zij daaraan niet meewerken.

Het is tegen deze achtergrond dat de rechtbank zal beoordelen of verdachte wist of ernstige reden had om te vermoeden dat de in zijn bedrijfspand voorhanden zijnde of te koop aangeboden goederen bestemd waren voor de illegale hennepteelt.

De aangetroffen goederen

In het bedrijfspand van verdachte zijn op 22 juli 2015 diverse goederen aangetroffen, die plegen te worden aangetroffen bij de illegale teelt van hennep, zoals filters, ventilatoren, diverse pompen, groeimiddelen, (assimilatie)lampen met toebehoren, knipbenodigdheden, groeitenten en droogrekken. Dat deze goederen gebruikt kunnen worden voor de grootschalige en professionele teelt van hennep stelt de rechtbank vast op basis van haar ambtshalve bekendheid met illegale hennepkwekerijen. Ook zijn er diverse ordners, een boek en een folder aangetroffen aangaande hennep, soorten hennepzaden en (apparatuur ten behoeve van) hennepteelt. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de aard, het aantal en de samenstelling van de aangetroffen stoffen, voorwerpen en gegevens de door verdachte geëxploiteerde winkel bedoeld was om de illegale hennepteelt te bevorderen.

Door de verdediging is bepleit dat de goederen die aangeboden werden, bestemd zijn voor andere toepassingen dan de illegale hennepteelt. Genoemd is de verkoop aan hobbymatige henneptelers en hobbytelers van andere gewassen. De aard, het aantal en de samenstelling van de goederen, in onderlinge samenhang bezien, maken dit echter ongeloofwaardig. Daarbij komt nog dat ook de teelt van minder dan vijf hennepplanten onder omstandigheden aangemerkt kan worden als illegale hennepteelt, zo blijkt uit de parlementaire stukken. Dit is het geval wanneer bij die teelt gebruik wordt gemaakt van technische hulpmiddelen en/of hoogwaardige technologie wordt toegepast ter vermeerdering van de opbrengst en de omstandigheden waaronder wordt gekweekt, bijvoorbeeld in loodsen of onder glas, met gebruik van zogeheten daglichtlampen of met behulp van temperatuur- en bevloeiingsregulering. Dergelijke apparatuur is in de winkel van verdachte aangetroffen.

Dat niet alle goederen in het voor publiek toegankelijke gedeelte van de winkel zijn aangetroffen, kan niet afdoen aan de conclusie dat verdachte die voorwerpen, stoffen en gegevens in ieder geval voorhanden heeft gehad. Ze lagen daar juist opgeslagen ten behoeve van de verkoop in de winkel. Uit niets blijkt dat verdachte het voornemen had om deze goederen niet te verkopen.

Wetenschap of redelijk vermoeden?

De vraag die vervolgens moet worden beantwoord is of verdachte wist of ernstige redenen had om te vermoeden dat de in zijn pand aanwezige stoffen, voorwerpen en gegevens bedoeld waren voor de illegale hennepteelt, als bedoeld in artikel 11, derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet. De rechtbank is op basis van het volgende van oordeel dat de verdachte dit wist. Op de eerste plaats exploiteerde de verdachte al enkele jaren een growshop en had hij vanaf 29 juli 2010 een gemeentelijke vergunning voor een dergelijke growshop. Hij mag dus bekend verondersteld worden met de bestemming van de goederen die hij al die tijd verkocht, namelijk producten ten behoeve van de illegale hennepteelt. Hij wist bovendien, zo heeft hij ter terechtzitting verklaard, dat de Opiumwet per 1 maart 2015 gewijzigd zou worden in die zin dat de verkoop ten behoeve van de illegale hennepteelt per die datum verboden was. Ook heeft hij verklaard dat hij om die reden zijn bedrijfsvoering heeft aangepast. Zo is hij gestopt met de verkoop van bijvoorbeeld koolstoffilters en kniptrommels.15 Met de producten die op 22 juli 2015 in de winkel stonden, is geen hennepplantage in te richten, zo verklaarde hij. Dat laatste moge waar zijn, het laat onverlet dat zijn productaanbod in aard, omvang en samenstelling gericht bleef op en geschikt bleef voor grootschalige en professionele hennepteelt, zoals hierboven al uiteen is gezet. Dat is nu net per 1 maart 2015 niet meer toegestaan en dat wist hij. Dat verdachte in zijn winkel ook producten te koop aanbiedt, die worden gekocht door – al dan niet “urban”– hobbytelers, zoals zaden van groente en kruiden en groeimiddelen voor die planten, is waar, maar doet in het licht van het voorgaande niet ter zake.

Medeplegen

Resteert nog de vraag of verdachte dit feit al dan niet heeft gepleegd met een ander of anderen.

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking. Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat medeverdachte [medeverdachte] bij hem in dienst was.16 Toen medewerkers van de gemeente Heerlen en de belastingdienst, samen met de politie, op 22 juli 2015 het bedrijfspand van ‘ [naam bedrijf] ’ controleerden, stond [medeverdachte] bij de geopende toegangsdeur van het pand. [medeverdachte] verleende de controleurs en de politie toegang tot het pand. De rechtbank trekt uit het voorgaande de conclusie dat [medeverdachte] op dat moment de winkel beheerde. Aldus is sprake geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachte [medeverdachte] , die in de kern bestaat uit een gezamenlijke uitvoering. Daarmee acht de rechtbank het tenlastegelegde medeplegen ook bewezen.

De conclusie

Gelet op vorenstaande, komt de rechtbank tot de conclusie dat verdachte samen met een ander op 22 juli 2015 in het pand aan de [adres] te Heerlen stoffen, voorwerpen en gegevens te koop heeft aangeboden of voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist dat deze bestemd waren tot het plegen van strafbare feiten als bedoeld in artikel 11, derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat verdachte

op 22 juli 2015 in de gemeente Heerlen, tezamen en in vereniging met een ander, stoffen en voorwerpen heeft te koop aangeboden of voorhanden gehad, te weten

- 66 thermometers en

- 46 dozen inhoudende 500 stekbakjes en

- 16 filterhoezen en

- 470 zakken potgrond en

- 87 ( lucht)slangen en

- 3 dozen irrigatiebenodigdheden en

- 8 sproeikoppen en

- 10 koppelstukken ten behoeve van irrigatie en

- 14 flessen Aptus top booster 250 ml en

- 8 flessen Canna D-block 1 liter en

- 2 flessen Canna Vega 1 liter en

- 10 flessen Canna Greenwall 1 liter en

- 14 flessen Canna Greenwall special 500 ml en

- 3 flessen Canna Greenwall Special 1 liter en

- 10 flessen Canna Cannacure 1 liter en

- 12 flessen Canna Orchidee special 250 ml en

- 15 flessen Canna kruiden special 500 ml en

- 12 flessen Atami soil nutrition B 1 liter en

- 12 flessen Atami soil nutrition A 1 liter en

- 13 flessen Atami soil booster universal 1 liter en

- 16 flessen Atami coco bloom stimulator 1 liter en

- 40 flessen Canna aqua flores 1 liter en

- 10 flessen Canna canna vegastart 1 liter en

- 1 fles Canna rhizotonic 5 liter en

- 4 flessen Canna coco 5 liter en

- 3 flessen Canna boost 5 liter en

- 3 flessen Canna aqua vega A 5 liter en

- 3 flessen Canna aqua vega B 5 liter en

- 1 fles Canna aqua flores A 5 liter en

- 1 fles Canna aqua flores B 5 liter en

- 2 flessen Canna haze special A 5 liter en

- 2 flessen Canna haze special B 5 liter en

- 2 flessen Canna cannazym 5 liter en

- 3 flessen Canna PK 13/14 5 liter en

- 1 fles Bud-XL 5 liter en

- 1 fles Canna coco 10 liter en

- 3 flessen Canna PK 13/14 10 liter en

- 1 fles Canna cannazym 10 liter en

- 1 fles Canna boost 10 liter en

- 3 flessen Atami soil booster 5 liter en

- 2 flessen Atami hydro booster 5 liter en

- 2 flessen Atami coco booster 5 liter en

- 1 fles Atami coco bloom stimulator 5 liter en

- 1 fles Atami blossom builder stimulator 5 liter en

- 4 flessen Plagron terra grow 5 liter en

- 1 fles Plagron alga bloom 5 liter en

- 1 fles Atami ata clean 5 liter en

- 5 flessen Atami soil nutrition A 5 liter en

- 5 flessen Atami soil nutrition B 5 liter en

- 2 flessen Atami coco nutrition A 5 liter en

- 1 fles Atami coco nutrition B 5 liter en

- 1 fles Atami hydro nutrition A 5 liter en

- 1 fles Atami hydro nutrition B 5 liter en

- 2 flessen Atami PK 13-14 5 liter en

- 2 flessen Atami atazyme 5 liter en

- 2 flessen Atami root stimulator 5 liter en

- 6 flessen Atami soil nutrition A 10 liter en

- 6 flessen Atami soil nutrition B 10 liter en

- 2 flessen Atami PK 13-14 10 liter en

- 2 flessen Atami atazyme 10 liter en

- 1 fles Atami coco nutrition A 10 liter en

- 2 flessen Atami terra leaves 10 liter en

- 3 flessen Atami terra leaves 5 liter en

- 17 flessen Atami soil nutrition A 10 liter en

- 13 flessen Atami soil nutrition B 10 liter en

- 3 lampenkappen en

- 3 assimilatielampen en

- 5 Hurricane FT-18ª ventilatoren en

- 3 Ralight 18" stand fan en

- 341 metalen koppelstukken voor afzuiging en

- 7 slakkenhuizen en

- 5 buisventilatoren en

- 12 kachels en

- 4 fancontrolunits en

- 3 temperatuurregelaars en

- 4 controlunits en

- 10 kweektenten en

- 19 flessen Hydro A Hy-pro groei-bloei 10 liter en

- 18 flessen Hydro B Hy-pro 2 comp. 10 liter en

- 4 flessen Plagron universal powerroots 1 liter en

- 2 flessen Plagron 500 ml en

- 2 flessen Plagron 250 ml en

- 2 flessen Plagron 125 ml en

- 1 fles Ferro PK booster verrijkt 5 liter en

- 7 flessen Hy-pro hydro B 5 liter en

- 6 flessen Hy-pro hydro A 5 liter en

- 2 flessen Hortifit nutrition A+B 10 liter en

- 11 flessen Hortifit 5 liter en

- 15 flessen Hortifit topfocus 5 liter en

- 8 flessen Canna PH+ 5% 1 liter en

- 45 flessen Canna PH+ 38% 1 liter en

- 3 flessen Hy-pro spraymix 1 liter en

- 2 flessen Hy-pro PH -1 liter en

- 2 flessen Hy-pro rootsstimulator 250 ml en

- 6 flessen Hy-pro rootsstimulator 500 ml en

- 6 flessen Hy-pro terra 5 liter en

- 6 flessen Hy-pro terra 1 liter en

- 12 flessen Hy-pro spraymix 1 liter en

- 30 flessen Hy-pro spraymix 250 ml en

- 7 XXX Amsterdam pakketten en

- 2 flessen Hesi power zyme 5 liter en

- 1 fles Hesi power zyme 10 liter en

- 1 fles Hydro safe 1 liter en

- 1 fles Hesi fosfor plus 10 liter en

- 2 flessen Hesi fosfor plus 5 liter en

- 1 fles Hesi TNT complex 10 liter en

- 2 flessen Hesi wortelcomplex 5 liter en

- 11 flessen Hesi wortelcomplex 250 ml en

- 16 flessen B.cuzz premium plant power en

- 1 fles Plagron PK 13-14 5 liter en

- 1 fles Plagron pure enzyme 5 liter en

- 1 fles Plagron power roots 5 liter en

- 1 fles Plagron terra bloom 10 liter en

- 20 flessen Ventilator Breston breeze en

- 26 flessen Coco nutrition 10 liter en

- 1 fles Blossom builder 5 liter en

- 11 flessen Bloom stimulator 1 liter en

- 26 droogrekken en

- 4 flessen Dutchpro hydro B cocos 5 liter en

- 11 flessen Dutchpro hydro A 5 liter en

- 5 flessen Dutchpro hydro B 10 liter en

- 5 flessen Dutchpro hydro A 10 liter en

- 24 flessen Dutchpro original grow B 1 liter en

- 24 flessen Dutchpro original grow A 1 liter en

- 2 henneptenten en

- 1 assimilatielamp en

- 1 slakkenhuis en

- 5 flessen Dutchpro multi total 250 ml en

- 5 flessen Duthpro explode 250 ml en

- 3 flessen Dutchpro leaf green 1 liter en

- 6 flessen Dutchpro multi total 1 liter en

- 2 flessen Dutchpro explode 1 liter en

- 3 flessen Dutchpro original bloom A 1 liter en

- 3 flessen Dutchpro original bloom B 1 liter en

- 1 fles Dutchpro take root 1 liter en

- 5 flessen Hesi wortel complex 1 liter en

- 5 flessen Hesi wortel complex 500 ml en

- 6 flessen Aptus humic-blast 1 liter en

- 2 flessen Aptus humic-blast 500 ml en

- 1 fles PK DTA 13-14 1 liter en

- 1 fles Canna start 1 liter en

- 1 fles Hy-pro PH - 1 liter en

- 2 flessen Hy-pro spraymix 1 liter en

- pH-meter Milwaukee en

- 8 ec/temp Milwaukee en

- 2 Martini ec/tests en

- 1 Bluelab ec pen en

- 1 Milwaukee c62 en

- 2 eco ec meters en

- 1 ec meter ec59/ec60 en

- 1 Milwaukee pH-meter mw100 en

- 1 ecotest ph1 en

- 7 Ihabane scharen en

- 7 oranje schaartjes en

- 3 D. Peres scharen en

- 1 softgrip schaar en

- 2 Optima snoeischaren en

- 1 TE SL EC meter en

- 3 smart Milwaukee sm302 ec meter en

- 5 rood Hanna pH-meters en

- 2 blauw Hanna ec meters en

- 2 pH-pennen bluelab en

- 2 Martini PH 55 en

- 16 kleine weegschalen en

- 1 grote weegschaal en

- 2 dompelpompen en

- 8 thermo/hygro meters en

- 7 waterverwarmers en

- 2 waterpompen en

- 14 diverse pompen en

- 3 twin controllers en

- 37 plantenspuiten en

- 3 maatbekers en

- 8 pH-meters en

- 2 pH-controllers en

- 5 vernevelaars en

- 1 temperatuurmeter en

- 1 ( mini) waterpomp en

- 1 generator (aardgas) en

- 1 ventilator en

- 6 stankverwijderaars en

- 2 climate controllers en

- 8 vloeistof controllers en

- 46 ventilatoren en

- 2 waterverwarmers en

- 3 dozen maatbekers en

- 3 eenheden groeimiddel en

- 7 lampen en

- 10 slakkenhuizen en

- 3 hygrometers en

- 7 ventilatoren en

- 2 slakkenhuizen en

- 4 kanaalverwarmers en

- 1 slakkenhuis en

- 5 dempers en

- 1 assimilatielamp en

- 2 flessen Canna Start 1000 ml en

- 2 flessen Terra Flores 1000 ml en

- 5 flessen Canna Greenwall Special 1000 ml en

- 7 flessen Canna Greenwall Special 500 ml en

- 9 flessen Canna Orchide Special 250 ml en

- 6 flessen Canna Boost Accelerator 250 ml en

- 6 flessen Coco Canna 1000 ml en

- 6 flessen Coco Canna 1000 ml en

- 7 flessen Aqua Flores Canna 1000 ml en

- 7 flessen Aqua Flores Canna 1000 ml en

- 1 fles Canna Cure 1000 ml en

- 6 flessen Buffer Agent Canna 1000 ml en

- 2 flessen Canna Mono Iron 1000 ml en

- 7 flessen Canna Mono Calcium 1000 ml en

- 4 flessen Canna Mono spoorel 1000 ml en

- 4 flessen Canna D-block reiniger 1000 ml en

- 2 flessen Aptus startbooster 500 ml en

- 10 flessen Aptus startbooster 250 ml en

- 4 flessen Aptus topbooster 500 ml en

- 10 flessen Aptus topbooster 250 ml en

- 4 flessen Aptus plant care 1000 ml en

- 2 flessen Aptus p-boost fosfor 1000 ml en

- 5 flessen Aptus p-boost fosfor 500 ml en

- 3 flessen Aptus k-boost afbloei 1000 ml en

- 3 flessen Aptus plant care nutrisspray 150 ml en

- 3 verpakkingen Tent set basic enough for 330 l water en

- 5 flessen Aptus fulvic blast complete 1000 ml en

- 2 flessen Aptus CAMG-boost 500 ml en

- 5 flessen Aptus CaMg-boost 1000 ml en

- 5 Aptus cleaner druppelsystemen en

- 2 flessen Aptus p-boost fosfor 1000 ml en

- 2 flessen Aptus k-boost afbloei 1000 ml en

- 2 flessen Aptus super PK 1000 ml en

- 1 fles B-cuzz root stimulator 1000 ml en

- 1 fles B-cuzz soil stimulator B 1000 ml en

- 2 flessen B-cuzz coco nutrition A 1000 ml en

- 2 flessen B-cuzz coco nutrition B 1000 ml en

- 11 flessen B-cuzz hydro nutrition A 1000 ml en

- 4 flessen B-cuzz soil booster 1000 ml en

- 4 flessen B-cuzz coco booster 1000 ml en

- 5 flessen B-cuzz hydro booster 1000 ml en

- 4 flessen B-cuzz Bloom stimulator 1000 ml en

- 1 fles B-cuzz coco bloom 1000 ml en

- 7 flessen Ata pk -13-14 1000 ml en

- 11 flessen Ata Atazyme 1000 ml en

- 1 fles Ata ata clean 1000 ml en

- 3 flessen B-cuzz blossom builder 1000 ml en

- 48 B-cuzz blossom builder tabletten en

- 40 Hortifit blossom powder zakjes en

- 6 flessen Canna cure bladvoeding 750 ml en

- 5 flessen Bio G-power max-min en

- 4 Nature digital soil ph-meters en

- 3 Snoeischaren Optima en

- 3 Oakland thermometers en

- 9 flessen B-cuzz coco booster 1000 ml en

- 2 flessen B-cuzz root stimulator 1000 ml en

- 1 fles Ata Ata atazyme NPK 1000 ml en

- 1 fles B-cuzz hydro booster 1 1000 ml en

- 1 fles Ata ata-clean 1000 ml en

- 12 flessen Atami bloombastic 1250 ml en

- 12 flessen B-cuzz coco nutrition A 1000 ml en

- 6 flessen Canna mono ijzer 1000 ml en

- 10 flessen Canna buffer agent 1000 ml en

- 4 flessen Canna start 1000 ml en

- 180 No mercy supply Co2-tabletten en

- 2 flessen Canna bloom accelerator 1000 ml en

- 3 flessen Canna boost accelerator 250 ml en

- 1 fles Canna Orchide special 250 ml en

- 1000 Gripzakjes doorzichtig en

- 10 flessen B-cuzz hydro nutrition B 1000 ml en

- 3 flessen B-cuzz hydro booster 1000 ml en

- 3 flessen B-cuzz soil booster 1000 ml en

- 10 flessen B-cuzz hydro nutrition A 1000 ml en

- 1 fles Bio green bio zym 1000 ml en

- 1 fles Bio green bio 1 nutrition 1000 ml en

- 1 fles Bio green bio 2 bloom 1000 ml en

- 1 fles Bio green x-rooting 1000 ml en

- 5 flessen Canna cure bladvoeding 1000 ml en

- 1 fles Clonex rooting hormone 50 ml

dan wel gegevens voorhanden heeft gehad, te weten

- een boek, titel Marihuana kweken en

- catalogus Biobio BV en

- een ordner Kera Seeds en

- een folder Opticlimate en

- een catalogus Ferro en

- een catalogus Canna en

- een ordner Brouwers lichttechniek en

- een catalogus Agrotrading en

- een ordner prijslijsten,

waarvan hij en zijn mededader wisten dat zij bestemd waren tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid van de Opiumwet strafbaar gestelde feiten.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert het volgende strafbare feit op:

medeplegen van stoffen, voorwerpen en gegevens te koop aanbieden en voorhanden hebben, waarvan hij weet dat deze bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde lid en vijfde lid, van de Opiumwet strafbaar gestelde feiten.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

5 De strafbaarheid van verdachte

Verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De straf

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd aan verdachte op te leggen een taakstraf van 140 uren, subsidiair 70 dagen vervangende hechtenis.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft primair vrijspraak bepleit. Subsidiair geeft de raadsman in overweging dat verdachte een blanco strafblad heeft. Ook heeft verdachte zijn bedrijfsvoering aangepast en exploiteert hij een ‘Urban Gardening’-zaak. Hij is al onevenredig zwaar geraakt door de inbeslagname van zijn bedrijfsvoorraad op 22 juli 2015.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Verdachte heeft, met zijn mededader, opzettelijk stoffen, voorwerpen en gegevens die bestemd zijn voor de grootschalige en/of beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, in zijn winkel ‘ [naam bedrijf] ’ in Heerlen voorhanden gehad of te koop aangeboden. De vergunning van verdachte voor het exploiteren van een growshop is van rechtswege komen te vervallen op 1 maart 2015 en verdachte wist dat. Verdachte heeft zijn activiteiten in het bedrijfspand desondanks grotendeels voortgezet. Hij heeft nagelaten de juiste maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat hij zich niet schuldig zou maken aan overtreding van het nieuwe artikel 11a van de Opiumwet.

Hennep bevat de voor de volksgezondheid schadelijke stof THC en is daarom door de wetgever op de bij de Opiumwet behorende lijst II geplaatst. Het is een feit van algemene bekendheid dat hennepteelt en de handel in en het gebruik van verdovende middelen vaak gepaard gaat met verschillende vormen van (ernstige) criminaliteit, waardoor de samenleving schade wordt berokkend. Verdachte heeft met zijn winkel een wezenlijke rol gehad in (het bevorderen van) de grootschalige en/of beroeps- dan wel bedrijfsmatige hennepteelt, en daarbij kennelijk slechts zijn eigen geldelijk gewin voorop gesteld.

De rechtbank is, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat bij een feit als het onderhavige, mede gelet op de wetsgeschiedenis, in beginsel een gevangenisstraf van enige duur de enige passende straf is. Bij het bepalen van de hoogte daarvan heeft de rechtbank de ernst van het feit in aanmerking genomen en de omstandigheid dat verdachte door het plegen van dit feit een directe bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de grootschalige en/of beroeps- dan wel bedrijfsmatige hennepteelt.

De rechtbank heeft acht geslagen op het feit dat verdachte een zogeheten ‘first offender’ is. Dit maakt dat de rechtbank de gevangenisstraf geheel voorwaardelijk zal opleggen. Alles afwegende zal de rechtbank aan verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen

van drie maanden met een proeftijd van twee jaren. Deze straf is naar het oordeel van de rechtbank een duidelijk signaal voor verdachte en anderen om af te zien van handelen in strijd met artikel 11a van de Opiumwet.

7 Het beslag

De officier van justitie heeft gevorderd dat enkel de chilipeperzaden worden teruggegeven aan verdachte. De overige goederen, zoals opgenomen op de door hem overgelegde beslaglijst, dienen naar de mening van de officier van justitie te worden onttrokken aan het verkeer.

De raadsman verzoekt de inbeslaggenomen zaken te retourneren, indien verdachte wordt vrijgesproken.

De rechtbank is van oordeel dat de vijf zakjes zaden met opschrift ‘Carolina reaper chilipeper 10 zaden’ dienen te worden teruggegeven aan verdachte. De rechtbank zal de overige in beslag genomen goederen onttrekken aan het verkeer, omdat met betrekking tot deze goederen het feit is begaan.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36b, 36c en 47 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 11a van de Opiumwet, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

 • -

  spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde het strafbare feit oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart verdachte strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van drie maanden;

 • -

  bepaalt dat de straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van een proeftijd van twee jaren zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit;

Beslag

- onttrekt aan het verkeer alle voorwerpen die zijn vermeld op de beslaglijst, met uitzondering van nr. 6 op die lijst;

- gelast de teruggave aan verdachte van de vijf inbeslaggenomen zakjes met chilipeperzaden, vermeld als nr. 6 op de beslaglijst.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.F.J. Aalderink, voorzitter, mr. dr. M.C.A. E. van Binnebeke en mr. E.C.M. Hurkens, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.K. Klompe, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 21 februari 2017.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat

hij op of omstreeks 22 juli 2015 in de gemeente Heerlen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, stoffen en/of voorwerpen heeft bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervoerd, vervaardigd of voorhanden gehad, te weten

- 66 thermometers, althans één of meer thermometers en/of

- 46 dozen inhoudende 500 (stek)bakjes, althans één of meer dozen inhoudende stekbakjes en/of

- 16 filterhoezen, althans één of meer filterhoezen en/of

- 470 zakken potgrond, althans één of meer zakkenpotgrond en/of

- 87 ( lucht)slangen, althans een hoevelheid (lucht) slangen en/of

- 3 dozen irrigatiebenodigdheden, althans één of meer dozen irrigatiebenodigdheden en/of

- 8 sproeikoppen, althans één of meer sproeikoppen en/of

- 10 koppelstukken ten behoeve van irrigatie, althans één of meer koppelstukken en/of

-14 flessen, althans een hoeveelheid Aptus top booster 250 ml en/of

- 8 flessen althans een hoeveelheid Canna D-block 1 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Canna Vega 1 liter en/of

- 10 flessen althans een hoeveelheid Canna Greenwall 1 liter en/of

- 14 flessen althans een hoeveelheid Canna Greenwall special 500 ml en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid Canna Greenwall Special 1 liter en/of

- 10 flessen althans een hoeveelheid Canna Cannacure 1 liter en/of

- 12 flessen althans een hoeveelheid Canna Orchidee special 250 ml en/of

- 15 flessen althans een hoeveelheid Canna kruiden special 500 ml en/of

- 12 flessen althans een hoeveelheid Atami soil nutrition B 1 liter en/of

- 12 flessen althans een hoeveelheid Atami soil nutrition A 1 liter en/of

- 13 flessen althans een hoeveelheid Atami soil booster universal 1 liter en/of

- 16 flessen althans een hoeveelheid Atami coco bloom stimulator 1 liter en/of

- 40 flessen althans een hoeveelheid Canna aqua flores 1 liter en/of

- 10 flessen althans een hoeveelheid Canna canna vegastart 1 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Canna rhizotonic 5 liter en/of

- 4 flessen althans een hoeveelheid Canna coco 5 liter en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid Canna boost 5 liter en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid Canna aqua vega A 5 liter en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid Canna aqua vega B 5 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Canna aqua flores A 5 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Canna aqua flores B 5 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Canna haze special A 5 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Canna haze special B 5 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Canna cannazym 5 liter en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid Canna PK 13/14 5 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Bud-XL 5 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Canna coco 10 liter en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid Canna PK 13/14 10 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Canna cannazym 10 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Canna boost 10 liter en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid Atami soil booster 5 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Atami hydro booster 5 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Atami coco booster 5 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Atami coco bloom stimulator 5 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Atami blossom builder stimulator 5 liter en/of

- 4 flessen althans een hoeveelheid Plagron terra grow 5 liter en/of

- 1 flessen althans een hoeveelheid Plagron alga bloom 5 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Atami ata clean 5 liter en/of

- 5 flessen althans een hoeveelheid Atami soil nutrition A 5 liter en/of

- 5 flessen althans een hoeveelheid Atami soil nutrition B 5 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Atami coco nutrition A 5 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Atami coco nutrition B 5 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Atami hydro nutrition A 5 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Atami hydro nutrition B 5 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Atami PK 13-14 5 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Atami atazyme 5 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Atami root stimulator 5 liter en/of

- 6 flessen althans een hoeveelheid Atami soil nutrition A 10 liter en/of

- 6 flessen althans een hoeveelheid Atami soil nutrition B 10 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Atami PK 13-14 10 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Atami atazyme 10 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Atami coco nutrition A 10 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Atami terra leaves 10 liter en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid Atami terra leaves 5 liter en/of

- 17 flessen althans een hoeveelheid Atami soil nutrition A 10 liter en/of

- 13 flessen althans een hoeveelheid Atami soil nutrition B 10 liter en/of

- 3 althans een hoeveelheid Lampenkappen en/of

- 3 althans een hoeveelheid Assimilatielampen en/of

- 5 althans een hoeveelheid Hurricane FT-18ª ventilatoren en/of

- 3 althans een hoeveelheid Ralight 18" stand fan en/of

- 341 althans een hoeveelheid Metalen koppelstukken voor afzuiging en/of

- 7 althans een hoeveelheid Slakkenhuizen en/of

- 5 althans een hoeveelheid Buisventilatoren en/of

- 12 althans een hoeveelheid Kachels en/of

- 4 althans een hoeveelheid Fancontrolunits en/of

- 3 althans een hoeveelheid Temperatuurregelaars en/of

- 4 althans een hoeveelheid Controlunits en/of

- 10 althans een hoeveelheid Kweektenten en/of

- 19 althans een hoeveelheid flessen Hydro A Hy-pro groei-bloei 10 liter en/of

- 18 althans een hoeveelheid flessen Hydro B Hy-pro 2 comp. 10 liter en/of

- 4 flessen althans een hoeveelheid Plagron universal powerroots 1 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Plagron 500 ml en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Plagron 250 ml en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Plagron 125 ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Ferro PK booster verrijkt 5 liter en/of

- 7 flessen althans een hoeveelheid Hy-pro hydro B 5 liter en/of

- 6 flessen althans een hoeveelheid Hy-pro hydro A 5 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Hortifit nutrition A+B 10 liter en/of

- 11 flessen althans een hoeveelheid Hortifit 5 liter en/of

- 15 flessen althans een hoeveelheid Hortifit topfocus 5 liter en/of

- 8 flessen althans een hoeveelheid Canna PH+ 5% 1 literen/of

- 45 flessen althans een hoeveelheid Canna PH+ 38% 1 liter en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid Hy-pro spraymix 1 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Hy-pro PH - 1 literen/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Hy-pro rootsstimulator 250 ml en/of

- 6 flessen althans een hoeveelheid Hy-pro rootsstimulator 500 ml en/of

- 6 flessen althans een hoeveelheid Hy-pro terra 5 liter en/of

- 6 flessen althans een hoeveelheid Hy-pro terra 1 liter en/of

- 12 flessen althans een hoeveelheid Hy-pro spraymix 1 liter en/of

- 30 flessen althans een hoeveelheid Hy-pro spraymix 250 ml en/of

- 7 althans een hoeveelheid XXX Amsterdam pakketten en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Hesi power zyme 5 literen/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Hesi power zyme 10 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Hydro safe 1 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Hesi fosfor plus 10 literen/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Hesi fosfor plus 5 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Hesi TNT complex 10 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Hesi wortelcomplex 5 liter en/of

- 11 flessen althans een hoeveelheid Hesi wortelcomplex 250 ml en/of

- 16 flessen althans een hoeveelheid B.cuzz premium plant power en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Plagron PK 13-14 5 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Plagron pure enzyme 5 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Plagron power roots 5 lite en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Plagron terra bloom 10 liter en/of

- 20 flessen althans een hoeveelheid Ventilator Breston breeze en/of

- 26 flessen althans een hoeveelheid Coco nutrition 10 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Blossom builder 5 liter en/of

- 11 flessen althans een hoeveelheid Bloom stimulator 1 literen/of

- 26 althans een hoeveelheid Droogrekken en/of

- 4 flessen althans een hoeveelheid Dutchpro hydro B cocos 5 liter en/of

- 11 flessen althans een hoeveelheid Dutchpro hydro A 5 liter en/of

- 5 flessen althans een hoeveelheid Dutchpro hydro B 10 liter en/of

- 5 flessen althans een hoeveelheid Dutchpro hydro A 10 liter en/of

- 24 flessen althans een hoeveelheid Dutchpro original grow B 1 liter en/of

- 24 flessen althans een hoeveelheid Dutchpro original grow A 1 liter en/of

- 2 althans een hoeveelheid Henneptenten en/of

- 1 althans een hoeveelheid Assimilatielampen/of

- 1 althans een hoeveelheid Slakkenhuis en/of

- 5 flessen althans een hoeveelheid Dutchpro multi total 250 ml en/of

- 5 flessen althans een hoeveelheid Duthpro explode 250 ml en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid Dutchpro leaf green 1 liter en/of

- 6 flessen althans een hoeveelheid Dutchpro multi total 1 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Dutchpro explode 1 liter en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid Dutchpro original bloom A 1 liter en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid Dutchpro original bloom B 1 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Dutchpro take root 1 liter en/of

- 5 flessen althans een hoeveelheid Hesi wortel complex 1 liter en/of

- 5 flessen althans een hoeveelheid Hesi wortel complex 500 ml en/of

- 6 flessen althans een hoeveelheid Aptus humic-blast 1 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Aptus humic-blast 500 ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid PK DTA 13-14 1 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Canna start 1 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Hy-pro PH - 1 liter en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Hy-pro spraymix 1 liter en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid ph meter Milwaukee en/of

- 8 althans een hoeveelheid ec/temp Milwaukee en/of

- 2 althans een hoeveelheid martini ec/tests en/of

- 1 althans een hoeveelheid bluelab ec pen en/of

- 1 althans een hoeveelheid Milwaukee c62 en/of

- 2 althans een hoeveelheid eco ec meters en/of

- 1 althans een hoeveelheid ec meter ec59/ec60 en/of

- 1 althans een hoeveelheid Milwaukee ph meter mw100 en/of

- 1 althans een hoeveelheid ecotest ph1 en/of

- 7 althans een hoeveelheid Ihabane scharenen/of

- 7 althans een hoeveelheid oranje schaartjesen/of

- 3 althans een hoeveelheid D.Peres scharen en/of

- 1 althans een hoeveelheid softgrip schaar en/of

- 2 althans een hoeveelheid optima snoeischaren en/of

- 1 althans een hoeveelheid TE SL EC meter en/of

- 3 althans een hoeveelheid smart milwaukee sm302 ec meter

- 5 althans een hoeveelheid rood Hanna PH meter en/of

- 2 althans een hoeveelheid blauw Hanna ec meter en/of

- 2 althans een hoeveelheid Ph pen bluelab en/of

- 2 althans een hoeveelheid martini PH 55 en/of

- 16 althans een hoeveelheid kleine, weegschalen en/of

- 1 althans een hoeveelheid grote weegschaal en/of

- 2 althans een hoeveelheid dompelpompen en/of

- 8 althans een hoeveelheid thermo/hygro meters en/of

- 7 althans een hoeveelheid water verwarmers en/of

- 2 althans een hoeveelheid water pompenen/of

- 14 althans een hoeveelheid diverse pompen en/of

- 3 althans een hoeveelheid twin controllers en/of

- 37 althans een hoeveelheid planten spuiten en/of

- 3 althans een hoeveelheid maatbekers en/of

- 8 althans een hoeveelheid PH-meters en/of

- 2 althans een hoeveelheid PH-controllers en/of

- 5 althans een hoeveelheid vernevelaars en/of

- 1 althans een hoeveelheid temperatuur meter en/of

- 1 althans een hoeveelheid (mini) waterpomp en/of

- 1 althans een hoeveelheid generator (aardgas) en/of

- 1 althans een hoeveelheid ventilator en/of

- 6 althans een hoeveelheid stank verwijderaar en/of

- 2 althans een hoeveelheid climate controllers en/of

- 8 althans een hoeveelheid vloeistof controller en/of

- 46 althans een hoeveelheid ventilatoren en/of

- 2 althans een hoeveelheid water verwarmers en/of

- 3 dozen althans een hoeveelheid maatbekers en/of

- 3 althans een hoeveelheid groeimiddel en/of

- 7 althans een hoeveelheid lampen en/of

- 10 althans een hoeveelheid slakkenhuizen en/of

- 3 althans een hoeveelheid hygro meters en/of

- 7 althans een hoeveelheid ventilatoren en/of

- 2 althans een hoeveelheid slakken huizen en/of

- 4 althans een hoeveelheid kanaal verwarmers en/of

- 1 althans een hoeveelheid slakkenhuis en/of

- 5 althans een hoeveelheid Dempers en/of

- 1 althans een hoeveelheid assimilatielamp en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Canna Start 1000ml en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Terra Flores 1000ml en/of

- 5 flessen althans een hoeveelheid Canna Greenwall Special 1000ml en/of

- 7 flessen althans een hoeveelheid Canna Greenwall Special 500m en/of

- 9 flessen althans een hoeveelheid Canna Orchide Special250ml en/of

- 6 flessen althans een hoeveelheid Canna Boost Accelerator 250ml en/of

- 6 flessen althans een hoeveelheid Coco Canna 1000ml en/of

- 6 flessen althans een hoeveelheid Coco Canna 1000ml en/of

- 7 flessen althans een hoeveelheid Aqua Flores Canna 1000ml en/of

- 7 flessen althans een hoeveelheid Aqua Flores Canna 1000ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Canna Cure 1000ml en/of

- 6 flessen althans een hoeveelheid Buffer Agent Canna 1000ml en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Canna Mono Iron 1000ml en/of

- 7 flessen althans een hoeveelheid Canna Mono Clacium 1000ml en/of

- 4 flessen althans een hoeveelheid Canna Mono spoorel.1000ml en/of

- 4 flessen althans een hoeveelheid Canna D-block reiniger1000ml en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Aptus startbooster 500ml en/of

- 10 flessen althans een hoeveelheid Aptus startbooster 250ml en/of

- 4 flessen althans een hoeveelheid Aptus topbooster 500ml en/of

- 10 flessen althans een hoeveelheid Aptus topbooster 250ml en/of

- 4 flessen althans een hoeveelheid Aptus plant care 1000ml en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Aptus p-boost fosfor 1000ml en/of

- 5 flessen althans een hoeveelheid Aptus p-boost fosfor 500ml en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid Aptus k-boost afbloei 1000ml en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid Aptus plant care nutrisspray 150ml en/of

- 3 verpakkingen althans een hoeveelheid Tent set basic enough for 330 l water en/of

- 5 flessen althans een hoeveelheid Aptus fulvic blast complete 1000ml en/of

- 2 felssen althans een hoeveelheid Aptus CAMG-boost 500ml en/of

- 5 flessen althans een hoeveelheid Aptus CaMg-boost 1000ml en/of

- 5 althans een hoeveelheid Aptus cleaner druppelsystemen en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Aptus p-boost fosfor1000ml en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Aptus k-boost afbloei1000ml en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Aptus super PK1000ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid B-cuzz root stimulator1000ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid B-cuzz soil stimulator B 1000ml en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid B-cuzz coco nutrition A1000ml en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid B-cuzz coco nutrition B1000ml en/of

- 11 flessen althans een hoeveelheid B-cuzz hydro nutrition A 1000ml

- 4 flessen althans een hoeveelheid B-cuzz soil booster 1000mlen/of

- 4 flessen althans een hoeveelheid B-cuzz coco booster 1000ml en/of

- 5 flessen althans een hoeveelheid B-cuzz hydro booster 1000ml en/of

- 14 flessen althans een hoeveelheid B-cuzz Bloom stimulator 1000ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid B-cuzz coco bloom 1000ml en/of

- 7 flessen althans een hoeveelheid Ata pk -13-141000ml en/of

- 11 flessen althans een hoeveelheid Ata Atazyme1000ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Ata ata clean1000ml en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid B-cuzz blossom builder 1000ml en/of

- 48 althans een hoeveelheid B-cuzz blossom builder tabletten en/of

- 40 althans een hoeveelheid Hortifit blossom powder zakjes en/of

- 6 flessen althans een hoeveelheid Canna cure bladvoeding 750ml en/of

- 5 flessen althans een hoeveelheid Bio G-power max-min en/of

- 4 flessen althans een hoeveelheid Nature digital soil ph -meter en/of

- 3 althans een hoeveelheid Snoeischaren Optima en/of

- 3 althans een hoeveelheid Oakland thermometer en/of

- 9 flessen althans een hoeveelheid B-cuzz coco booster 1000ml en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid B-cuzz root stimulator 1000ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Ata Ata atazyme NPK1000ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid B-cuzz hydro booster l1000ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Ata ata-clean1000ml en/of

- 12 flessen althans een hoeveelheid Atami bloombastic1250ml en/of

- 12 flessen althans een hoeveelheid B-cuzz coco nutrition A1000ml en/of

- 6 flessen althans een hoeveelheid Canna mono ijzer 1000ml en/of

- 10 flessen althans een hoeveelheid Canna buffer agent 1000ml en/of

- 4 flessen althans een hoeveelheid Canna start1000ml en/of

- 180 althans een hoeveelheid No mercy supply Co2 tabletten en/of

- 2 flessen althans een hoeveelheid Canna bloom accelerator 1000ml en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid Canna boost accelerator 250ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Canna Orchide special250ml en/of

- 1000 althans een hoeveelheid Gripzakjes doorzichtig en/of

- 10 flessen althans een hoeveelheid B-cuzz hydro nutrition B 1000ml en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid B-cuzz hydro booster1000ml en/of

- 3 flessen althans een hoeveelheid B-cuzz soil booster 1000ml en/of

- 10 flessen althans een hoeveelheid B-cuzz hydro nutrition A 1000ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Bio green bio zym 1000ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Bio green bio 1 nutrition 1000ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Bio green bio 2 bloom 1000ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Bio green x-rooting 1000ml en/of

- 5 flessen althans een hoeveelheid Canna cure bladvoeding 1000ml en/of

- 1 fles althans een hoeveelheid Clonex rooting hormone 50ml

dan wel gegevens voorhanden heeft gehad, te weten

- een boek, titel Marihuana kweken en/of

- catalogus Biobio BV en/of

- een ordner Kera Seeds en/of

- een of meer folders Opticlimate en/of

- een catalogus Ferro en/of

- een catalogus Canna en/of

- een ordner Brouwers lichttechniek en/of

- een catalogus Agrotrading en/of

- een oordner prijslijsten,

waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en/of vijfde lid strafbaar gestelde feiten, door voornoemde stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens te koop aan te bieden en/of voorhanden te hebben.

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie Eenheid Limburg, District Parkstad-Limburg, Basisteam Heerlen, proces-verbaalnummer 2015137732, gesloten d.d. 17 september 2015, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 67.

2 Proces-verbaal relaas, d.d. 17 september 2015, dossierpagina 3.

3 Het bescheid het uittreksel uit het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel, d.d. 22 juli 2015, dossierpagina 46C.

4 De verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 7 februari 2017.

5 Het bescheid het uittreksel uit het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel, d.d. 22 juli 2015, dossierpagina 46C. Het bescheid de exploitatievergunning smart-, head- en growshop, d.d. 29 juli 2010, dossierpagina 46.

6 Het bescheid de brief van de gemeente Heerlen Kennisgeving vervallen vergunning, d.d. 26 februari 2015, dossierpagina 46A en 46B.

7 De verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 7 februari 2017.

8 Proces-verbaal relaas, d.d. 17 september 2015, dossierpagina 3 en 4.

9 Proces-verbaal relaas, d.d. 17 september 2015, dossierpagina 4.

10 Proces-verbaal relaas, d.d. 17 september 2015, dossierpagina 5.

11 Het bescheid inventarisatielijst goederen, artikel 11a Opiumwet, d.d. 27 juli 2015, dossierpagina 28, in samenhang bezien met de ruimlijsten, dossierpagina’s 29 tot en met 34.

12 Kennisgeving van inbeslagneming (artikel 94 Sv), d.d. 24 juli 2015, dossierpagina’s 26 en 27.

13 Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 17 september 2015, dossierpagina’s 35 tot en met 43. Kennisgeving van inbeslagneming (artikel 94 Sv), d.d. 24 juli 2015, dossierpagina’s 22 tot en met 24.

14 Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 17 september 2015, dossierpagina’s 35 tot en met 43.

15 De verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 7 februari 2017.

16 De verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 7 februari 2017.