Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:12329

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
15-12-2017
Datum publicatie
15-12-2017
Zaaknummer
03/659194-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vervaardigen van valse bankbiljetten en deze uit (doen) geven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer: 03/659194-14

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 15 december 2017

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens verdachte] ,

wonende te [woonplaats verdachte] .

De verdachte wordt bijgestaan door mr. S.B.M.A. Engelen, advocaat, kantoorhoudende te Venlo.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zittingen van 27 en 30 oktober 2017. De verdachte en haar raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt. Het onderzoek ter terechtzitting is op 15 december 2017 gesloten.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

feit 1: op 19 mei 2014 samen met (een) ander(en) voorwerpen die bestemd zijn tot het namaken of vervalsen van bankbiljetten voorhanden heeft gehad;

feit 2: op 12 mei 2014 samen met (een) ander(en) [benadeelde] heeft opgelicht.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Rechtmatigheid van het bewijs

3.1.1

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft, onder verwijzing naar jurisprudentie, aangevoerd, zakelijk weergegeven, dat de gegevens, welke zijn aangetroffen op de telefoon van verdachte (pagina 1753 en verder), onrechtmatig zijn verkregen omdat artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) een onvoldoende wettelijke grondslag vormt voor het onderzoek aan deze telefoon. Daarmee levert het lichten van de gegevens van de telefoon van verdachte een schending op van het door artikel 8 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden beschermde recht op privacy. De raadsman doet op deze gronden een beroep op bewijsuitsluiting.

3.1.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft, zakelijk weergegeven, aangevoerd dat de op de telefoon aangetroffen gegevens niet dienen te worden uitgesloten van het bewijs, nu de jurisprudentie waarnaar de raadsman verwijst niet van toepassing is op deze zaak omdat deze dateert van na de tenlastegelegde feiten.

3.1.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt dat de telefoon van verdachte tijdens de doorzoeking op 19 mei 2014 in beslag is genomen. Deze doorzoeking ter inbeslagneming is verricht door de rechter-commissaris op basis van artikel 110 Sv. Verdachte is tijdens die doorzoeking ook aangehouden. De rechtbank is van oordeel dat daarmee een voldoende duidelijke, voorzienbare en met voldoende waarborgen omklede wettelijke grondslag bestond voor de inbeslagneming en het daaropvolgende onderzoek aan de telefoon. Het verweer van de verdediging wordt derhalve verworpen.

3.2

Het tenlastegelegde

3.2.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat het onder 1 tenlastegelegde zal worden bewezen verklaard en heeft zich verder op het standpunt gesteld dat verdachte vrijgesproken dient te worden van het onder 2 tenlastegelegde, nu niet wettig bewezen kan worden dat verdachte wist dat de ringen betaald zouden worden met vals geld.

3.2.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het onder 2 tenlastegelegde en daartoe aangevoerd dat de in de woning aangetroffen bon van juwelier [naam juwelier] en het aantreffen van de ring onder verdachte, onvoldoende is om verdachte te kunnen veroordelen.

3.2.3

Het oordeel van de rechtbank 1

De rechtbank acht het onder 1 en 2 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen.

Feit 1

Op 19 mei 2014 werd de woning van verdachte aan de [adres verdachte] doorzocht ter inbeslagneming2. In de woning werden (onder andere) de volgende voorwerpen aangetroffen: watermerkstempels voor bankbiljetten van 50 en 100 euro; 83 enkelzijdige kopieën van 20 euro biljetten; 12 enkelzijdige kopieën van 50 euro biljetten; kopieën van bankbiljetten; een hoeveelheid 20 euro zegels; een hoeveelheid folie; enkele all-in-one printers; een snijplotter.

De volgende goederen werden aangetroffen3:

- in de keukenkast: een grote hoeveelheid valse bankbiljetten en afdrukken van 20 euro en een hoeveelheid zilveren zegels van 20 euro;

- in de vitrinekast: zilveren zegels van 20 euro;

- in de lade van de vitrinekast: een afdruk van een 50 euro bankbiljet;

- op de vitrinekast: een watermerkstempel;

- in het babybadje in de woonkamer: een snijplotter;

- in de kast van de badkamer: vals bankbiljet van 50 euro;

- in de slaapkamer: een watermerkstempel van 100 euro, een A4 vel papier waarop biljetten van 20 euro waren gedrukt en op een kastje een zegelpapier waaruit zegels van 50 euro waren gehaald en een A4 vel papier met hierop een kopie van een 50 euro bankbiljet;

- in de berging: een all-in-one printer, op de scanner lag een echt bankbiljet van 20 euro, vastgeplakt middels tape.

[medeverdachte 1] 4 heeft op 20 mei 2014 verklaard, zakelijk weergegeven, dat hij met zijn vrouw [verdachte] op de [adres verdachte] woonachtig is. Hij heeft vals geld gemaakt. Dat waren briefjes van 20 en 50 euro. Hij denkt dat in zijn woning briefjes van 20 euro zijn aangetroffen en de zegels die erop moeten. Het zou kunnen dat er ook andere briefjes gevonden zijn. Deze liggen niet bij elkaar. Ook heeft hij een printer en een computer. Met die computer heeft hij de zegels getekend. Het watermerk heeft hij gekregen. Ook heeft hij valse bankbiljetten verkocht. Twee maanden geleden heeft hij briefjes van 50 euro gemaakt en verkocht. Hij heeft de briefjes thuis gekopieerd en uitgesneden. Die van 20 euro wilde hij wel gaan verkopen. Zijn vrouw heeft die van 20 zien liggen. Op 21 mei 20145 heeft hij verklaard, zakelijk weergegeven, dat hij [medeverdachte 2] kent. Zij wilde in februari 2014 valse bankbiljetten van 50 euro hebben. Hij heeft [medeverdachte 2] de printer gegeven, zegels gebracht en het voorgedaan. De zegels zijn zilveren zegels voor op de valse bankbiljetten. Die zegels heeft hij gekocht. Volgens [medeverdachte 2] zou de aflevering van de bankbiljetten fout zijn gegaan. Hij was daar boos over omdat hij een deel van de verkoopopbrengst zou krijgen. Hij heeft gezegd dat hij 300 euro wilde hebben. Op 10 juni 2014 (te 10.00 uur)6 heeft hij verklaard, zakelijk weergegeven, dat de zegels die hij aan [medeverdachte 2] heeft geleverd van [medeverdachte 3] afkwamen. De snijplotter die bij de doorzoeking is aangetroffen is van hem en hij heeft daar zegels mee gemaakt.

[medeverdachte 1] 7 heeft op 10 juni 2014 (te 12.45 uur) verklaard, zakelijk weergegeven:

Keuken:

- de zegels van 20 euro heeft hij zelf gemaakt op zijn plotter.

- de 213 op A4-papier geprinte bankbiljetten heeft hij afgedrukt op zijn HP printer.

- de 6 stuks folie met 20 euro strips heeft hij zelf gemaakt en die kunnen op meerdere plaatsen liggen.

- de afdruk van het 50 euro biljet heeft hij zelf geprint op de HP printer.

- de 45 enkelzijdige afdrukken van een 20 euro bankbiljet heeft hij gemaakt op de HP printer.

- de watermerkstempel van 50 euro heeft hij van [medeverdachte 3] .

- de enkelzijdige afdruk van het 50 euro biljet heeft hij zelf gemaakt op de HP printer.

Slaapkamer:

- de 11 enkelzijdige kopieën van 20 euro heeft hij zelf gemaakt op de HP printer.

- de watermerkstempel van 100 euro heeft hij van [medeverdachte 3] .

- de folie met daarop 11 x een zegelopdruk van 50 euro en 5 zegels die waren uitgedrukt waren misdruksels. Daarbij werd te diep uitgesneden.

- de afdruk van het 50 euro biljet is van hem en gemaakt op de HP printer.

- de folie met zegels voor 50 euro bankbiljetten zijn allemaal door hem gemaakt.

Badkamer:

- het valse bankbiljet van 50 euro is van hem en is waarschijnlijk met de HP printer gekopieerd.

[medeverdachte 3] 8 heeft op 26 mei 2014 (te 12.45 uur) verklaard, zakelijk weergegeven, dat zij een paar keer zegels voor op bankbiljetten van 50 euro voor [medeverdachte 1] heeft gemaakt. Op 26 mei 2014 (te 14.15 uur)9 heeft zij verklaard, zakelijk weergegeven, dat alle afspraken die zij met [medeverdachte 1] had gingen over zegeltjes voor vals geld. Ze heeft 1 of 2 keer contact gehad met de vrouw van [medeverdachte 1] , genaamd [verdachte] . [verdachte] appte haar namens [medeverdachte 1] en zij gaf dan antwoord aan haar en zij gaf dat weer door aan [medeverdachte 1] .

Verdachte10 heeft op 20 mei 2014 verklaard, zakelijk weergegeven, dat zij met haar partner [medeverdachte 1] op de [adres verdachte] woont en gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer 1] . Op 21 mei 201411 heeft zij verklaard, zakelijk weergegeven, dat zij in opdracht van [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 3] een bericht heeft gestuurd en dat zij haar een aantal keer gezien heeft. Op de vraag wat ze weet over het vals geld antwoordt verdachte dat ze wel eens een papiertje ergens vond en dat ze misschien wel eens een briefje van 20 heeft zien liggen.

 Uit het proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 mei 201412 blijkt onder meer het volgende:

Het mobiele telefoonverkeer van [medeverdachte 1] is afgeluisterd en opgenomen. Uit de inhoud van de hierna weergegeven afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken blijkt dat de vrouw van [medeverdachte 1] , verdachte [verdachte] , betrokken is bij de productie en de handel in vals geld.

[medeverdachte 1] produceert in samenwerking met [medeverdachte 2] een partij valse

bankbiljetten. De navolgende gesprekken vinden plaats als [medeverdachte 1] van [medeverdachte 2] te horen heeft gekregen dat ze bestolen is van de valse biljetten:

15 februari 2014:

 • -

  om 00:51:30 uur ( [medeverdachte 1] stuurt een sms naar [verdachte] ): Ja smoesjes heb ze teript is pak der alles af ben bij die oma binnen is er nog nie kom nie eerder haar heb.

 • -

  om 00:52:30 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): [naam 1] had.me nog gewaarschuwd voor der gvd.

 • -

  om 00:54:43 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Probeer maar rustig aan te doen oke?

 • -

  om 00:55:35 uur ( [medeverdachte 1] stuurt een sms naar [verdachte] ): Ben wild.

 • -

  om 00:56:15 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Geloof ik Zei t je gister nog Kankerhoer bah bah.

 • -

  om 00:56:20 uur ( [medeverdachte 1] stuurt een sms naar [verdachte] ): Koste mij niks op hele dag klote na niks maak der kapot.

 • -

  om 00:57:13 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Pfff [naam 1] zei t ons nog vertrouw der niet.

 • -

  om 00:58:55 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Die moet ergens in venlo wonen en niet bij der oma.

 • -

  om 01:02:02 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Zit ze niet bij [naam 1] van [naam 2] .

 • -

  om 01:02:32 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Denk dat je nu nog lang kqn wachten op der die komt niet.

 • -

  om 01:03:40 uur ( [medeverdachte 1] wordt gebeld door [verdachte] ): [medeverdachte 1] wordt gebeld door nnvrouw9932 (vermoedelijk zijn vrouw). 9932 vraagt aan [medeverdachte 1] of hij al bij [naam 1] van [naam 3] is gaan kijken. Of op de [adres 1] kan ze ook zitten zegt 9932. [medeverdachte 1] zegt dat hij nog steeds bij de oma aan het wachten is. Hij vraagt wat hij moet doen: blijven wachten of naar huis komen. 9932 zegt dat ze het niet weet. Ze zegt dat het behoorlijk kut is. 9932 vraagt waarom ze niet deze kant uit komt om het uit te leggen. [medeverdachte 1] zegt dat ze onderweg is. Hij zegt dat hij het straks thuis wel uitlegt.

 • -

  om 01:12:28 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Woont nijmegen zecht die moeder.

 • -

  om 01:18:44 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Ja dan zit.die daar denk ik.

 • -

  om 01:18:51 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Gvd.

 • -

  om 01:22:53 uur ( [medeverdachte 1] stuurt een sms naar [verdachte] ): Ze zou betalen zecht ze, sla der ma in rlkaar is een meisje betaal ik je ook nog voor moeste het belgie brengen en daar geript geloofbje zelf.

 • -

  om 01:24:51 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Nee tuurlijk geloof ik dat.niet heb t je gister nog gezegt en toen wast ja blablabla en nu dan? Zij gaat t je echt.niet betale waarvan vqn der luis?

 • -

  om 01:26:36 uur ( [medeverdachte 1] stuurt een sms naar [verdachte] ): Ze moet nog honderd km zecht ze is ze er ik kom nu daarna rujd ik terug pak ik tekefoon alles af.

 • -

  om 01:27:23 uur ( [medeverdachte 1] stuurt een sms naar [verdachte] ): 85 precies.

 • -

  om 01:27:54 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Ja wacht maar daar heb al koffie gemaakt voor wakker te blijven pff ellendige kankerzooi Wat 85?

 • -

  om 01:28:05 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Ohh ja snap t.

 • -

  om 01:30:23 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Snap dat je boos bent maar probeer beetje rustig te blijven schatje xxx.

 • -

  om 02:53:41 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Heb je der nou.

 • -

  om 21:53:41 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Die kut nog gesproken?

 • -

  om 21:54:28 uur ( [medeverdachte 1] stuur een sms naar [verdachte] ): Heeft sms gestuurd zeg thuis dadelijk wel xxx hvj.

 • -

  om 21:55:13 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Ok.

 • -

  om 22:23:03 uur ( [medeverdachte 1] stuurt een sms naar [verdachte] ): Nie ergere maar komt ef ons.

 • -

  om 22:23:35 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Als normaal ken.doen.pfff.

 • -

  om 22:25:58 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Hebt toch al gepraat ermee dus waarom mee hier heen neme dom geval.

Uit de voorgaande telefoongesprekken is gebleken dat verdachte [verdachte] kennis

draagt van de transactie van valse bankbiljetten die plaats heeft gevonden op

14 februari 2014.

Op 10 maart 2014 is [medeverdachte 1] bezig met het produceren van vals geld in Eindhoven. Ten tijde van de productie van deze partij vinden de volgende gesprekken plaats:

 • -

  om 15:55:38 uur ( [medeverdachte 1] wordt gebeld door [verdachte] ): [medeverdachte 1] wordt gebeld door nnvrouw9932. Vrouw weet niet waar de kinderen moeten gaan eten. [medeverdachte 1] : och hier, we konden dan dingetje niet vinden wat we moeten uitprinten, zeg maar en dan vinden we hem nou. [verdachte] : moet je nu pas beginnen? [medeverdachte 1] : dan is het nou klaar, heb ik zo gedaan snap je. Dan rij ik terug gelijk. .... Dan ga ik dat nu even snel doen en dan kom ik terug.

 • -

  om 17:28:48 uur ( [medeverdachte 1] wordt gebeld door [verdachte] ): [medeverdachte 1] wordt gebeld door nnvrouw9932. [medeverdachte 1] zegt dat hij net klaar is en aan gaat rijden. Hij zegt dat zwijntje heeft gebeld. Gesprek gaat over de bewindvoerder. Die kan hun niet echt helpen volgens 9932. Volgens de bewindvoerster moet ze geld lenen van [naam 1] . Verder gaat het gehele gesprek over de schulden.

Op 21 maart 2014 is [medeverdachte 1] bezig met het produceren van vals geld. Om 14:07:58 uur vindt er het volgende gesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [verdachte] : [medeverdachte 1] vraagt of [verdachte] slaapt. [verdachte] geeft aan zo niet te kunnen slapen en zegt dat ze naar beneden komt. [medeverdachte 1] vraagt of hij de kinderen anders mee moet nemen want hij moet even naar [naam 4] . [verdachte] vraagt wat hij bij [naam 4] moet doen. [medeverdachte 1] geeft aan dat hij die dingen moet ophalen om die dingen af te kunnen maken waar vanavond voor komt, snap je.

Op 28 maart 2014 is [medeverdachte 1] bezig met het produceren van vals geld in Eindhoven:

 • -

  om 19:50:29 uur ( [medeverdachte 1] wordt gebeld door [verdachte] ): [medeverdachte 1] wordt gebeld door N.N. vrouw. N.N. vrouw vraagt wat [medeverdachte 1] aan het doen is. [medeverdachte 1] zegt “dingen halen”. N.N. vrouw is vervolgens boos en onverstaanbaar.

 • -

  om 20:00:03 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Ik weet zeker dat ik wil scheiden ik zal daar maandag voor bellen hoef je niet meer na ons om te kijken en kunnen we ieders eigen leven leiden dit schiet.

 • -

  om 20:00:09 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): niet op zoals het nu loopt.

 • -

  om 20:00:48 uur ( [medeverdachte 1] stuurt een sms naar [verdachte] ): App [medeverdachte 3] ef waar ze is, had gezegt 8uur.

Noot verbalisant: [medeverdachte 1] vraagt aan [verdachte] contact te zoeken met verdachte [medeverdachte 3] .

- om 20:01:08 uur ( [medeverdachte 1] ontvangt een sms van [verdachte] ): Is al.

Op 4 mei 2014 belt [verdachte] uit naar het nummer [telefoonnummer 2] omdat ze een oproep gemist

heeft. Het gesprek wordt overgenomen door [medeverdachte 1] . Het gesprek gaat over de

productie en handel in valse biljetten. Het is aannemelijk dat [verdachte] getuige

is geweest van het navolgende telefoongesprek:

- om 12:59:28 uur ( [verdachte] belt naar [naam 5] ): [verdachte] zegt dat ze een gemiste oproep heeft. Uiteindelijk krijgt ze [naam 6] aan de telefoon. [verdachte] geeft de telefoon aan [medeverdachte 1] . [naam 6] zegt dat de vader van [naam 7] hem nog moet hebben. (hoort iemand op de achtergrond zeggen: hier [naam 8] ) gesprek gaat vervolgens verder tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), en [naam 8] ( [naam 8] ):

[naam 8] : ik heb gesproken met die jongens, die willen ze zien als ze compleet is.

[medeverdachte 1] : ja dat is aan jullie.

[naam 8] : anders blijf ik heen en weer rijden en dat heeft ook geen zin, veel te veel werk.

[medeverdachte 1] : ja dat is goed.

[naam 8] : Nu is mijn vraag aan jou: wanneer hedde gij die compleet?

[medeverdachte 1] : ja als het goed is (klinkt als nu donderdag) maar ik heb die jongen gevraagd, die zouden eigenlijk al binnen zijn maar ze waren niet binnen dusse... Hij zegt het duurt nog een week dus dan ga ik uit van volgend weekend.

[naam 8] : volgend weekend?

[medeverdachte 1] : ja.

[naam 8] : maar dan moet ik dan wel vanuit kunnen gaan, want die jongens die blijven natuurlijk.

[medeverdachte 1] : ja kijk ik ben afhankelijk van die ene jongen dus zodra die (klinkt als appt) dan heb ik de rest ook.

[naam 8] : als jij mij halverwege de week iets laat weten dan kan ik iets afspreken met die mannen.

[medeverdachte 1] : is goed ik hou je op de hoogte. Ik zal die jongen eens regelmatig onverstaanbaar) na zitten en dan laat ik... zodra ik het weet laat ik het weten.

[naam 8] : is goed jongen.

[medeverdachte 1] : is goed oke haij.

Op 16 mei 2014 is [medeverdachte 1] bezig met de productie van een transactie van 2500 valse biljetten. Om 19:36:42 uur vraagt [medeverdachte 1] aan [verdachte] waar ze die nieuwe inktdingen, die kleurdingen in

de verpakking nog heeft neergelegd. [verdachte] zegt dat die in de kast van de parfum liggen.

 Uit het proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 juni 201413 blijkt onder meer het volgende:

Onderstaande WhatsApp gesprekken hebben betrekking op het produceren van vals geld en een ripdeal van [medeverdachte 2] (vermoedelijk [medeverdachte 2] ). Via de WhatsApp neemt [verdachte] contact op de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 3] . Deze gebruiker staat in de telefoon van [verdachte] geregistreerd als [naam 1] . [verdachte] bespreekt met [naam 1] dat [medeverdachte 2] is geript.

14 februari 2014:

 • -

  om 23:57:39 uur, [verdachte] : Denk dat je gelijk hebt gehad met [medeverdachte 2] .

 • -

  om 23:57:58 uur, [naam 1] : Wat gebeurd???

(…)

 • -

  om 23:58:27 uur, [verdachte] : Ze beweert dat ze gerip is en is pleite nu. [medeverdachte 1] zit bij die oma binne en is helemaal wild nu.

 • -

  om 23:58:46 uur, [naam 1] : Gerip door wie.

 • -

  om 23:58:46 uur, [verdachte] : Had na dat jij weg was nog ruzie.met hem erover.

 • -

  om 23:58:52 uur, [naam 1] : Haar zelf zeker.

 • -

  om 23:58:54 uur, [verdachte] : Waar woont die dan.

 • -

  om 23:58:59 uur, [naam 1] : Kapot slaan slettebak.

 • -

  om 23:59:00 uur, [verdachte] : Bij der oma toch.

 • -

  om 23:59:24 uur, [naam 1] : Geef geen ongelijk.

 • -

  om 23:59:33 uur, [naam 1] : Is ze met zin geript?

 • -

  om 23:59:58 uur, [verdachte] : Weet ik veel hij zegt al maak der kapot.

15 februari 2014:

 • -

  om 0:00:03 uur, [naam 1] : Nee geloof geen meter wat zei zegt heb ik [medeverdachte 1] nog zo voor gewaarschuwd.

 • -

  om 0:00:17 uur, [verdachte] : Denk je nou werkelijk dat gerip is.

 • -

  om 0:00:23 uur, [naam 1] : Met zijn dinge weg en beweert geript??

 • -

  om 0:00:31 uur, [verdachte] : Die heeft knaken binnen nu.

 • -

  om 0:00:49 uur, [naam 1] : Zit ze nie [naam 1] daar komt ze heel veel.

 • -

  om 0:00:53 uur, [naam 1] : Bijna elke dag.

 • -

  om 0:01:11 uur, [naam 1] : Of der moeder ken ok nog

 • -

  om 0:01:17 uur, [verdachte] : Ja.

 • -

  om 0:01:25 uur, [naam 1] : Hij moet bij wen of der moeder kijke daar is ze veel.

 • -

  om 0:01:55 uur, [verdachte] : Hij zit bij die oma binne zegt die.

 • -

  om 0:02:14 uur, [naam 1] : Straat van weg waar stengel gwoond heeft.

 • -

  om 0:02:23 uur, [verdachte] : Woont die moeder dan.

 • -

  om 0:02:32 uur, [naam 1] : Bij [adres 1] [medeverdachte 1] weet da wel.

 • -

  om 0:02:40 uur, [naam 1] : Heb je dingen in huis??

 • -

  om 0:03:16 uur, [naam 1] : Alles wat mee te maken heeft weg nu.

 • -

  om 0:03:32 uur, [verdachte] : Gvd altijd wat.

 • -

  om 0:03:47 uur, [verdachte] : Nee ij niet heeft [medeverdachte 2] mee genomen.

(…)

 • -

  om 0:06:05 uur, [naam 1] : Zekere nemen nu alles weg.

 • -

  om 0:06:10 uur, [naam 1] : Wat mee te maken het.

 • -

  om 0:06:27 uur, [verdachte] : Hij komt na huia.

 • -

  om 7:30:37 uur, [verdachte] : Hij.heeft der gesproken ze is echt gerip geworden.

 • -

  om 7:30:50 uur, [verdachte] : Maar hij is nog steeds link.

(…)

 • -

  om 8:16:56 uur, [naam 1] : Bewijs laten kome da geript is.

 • -

  om 8:17:40 uur, [naam 1] : Wonden?

 • -

  om 8:18:05 uur, [naam 1] : Nee dat.niet.

 • -

  om 8:18:09 uur, [verdachte] : Heeft ze ist ergste.

 • -

  om 8:18:21 uur, [naam 1] : En die geript hebbn ken hij nide.

(…)

 • -

  om 8:18:30 uur, [verdachte] : Heeft alle smse late lezen alles.

 • -

  om 8:18:43 uur, [verdachte] : En smse kan.je.niet bewerken.

(…)

 • -

  om 8:19:21 uur, [naam 1] : Hebben ze haar erna gesmst dan.

 • -

  om 8:19:25 uur, [verdachte] : Ware met 4 man.

 • -

  om 8:19:41 uur, [verdachte] : 3 kerels 1 vrouw.

 • -

  om 8:19:56 uur, [naam 1] : Dom wijf waarom gaat alleen.

 • -

  om 8:20:15 uur, [verdachte] : Ervoor.

 • -

  om 8:20:37 uur, [verdachte] : Afspraak was eerts in meijl en erna bij Antwerpen.

 • -

  om 8:20:58 uur, [verdachte] : Ja met der broertje van 16.

 • -

  om 8:21:06 uur, [verdachte] : [medeverdachte 1] zei dat ook al.

 • -

  om 8:21:20 uur, [verdachte] : Dat was dus 1500euro.

 • -

  om 8:21:25 uur, [verdachte] : Bye bye.

(…)

- om 8:23:09 uur, [verdachte] : Ja weet t ook allemaal niet pfff weet wél dat weg is en nog niks heb.

(…)

- om 8:23:48 uur, [naam 1] : Niks meer doen vooor haar op da gebied ik vertrouw haar voor.geen cent.

 Op 7 juni 2014 heeft verbalisant [verbalisant]14 de telefoon van [verdachte] onderzocht en hieruit blijkt het volgende:

(…)

Op 10 mei 2014 is op de WhatsApp van de telefoon van [verdachte] een gesprek gevoerd met de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 4] . Dit telefoonnummer staat in de telefoon van [verdachte] opgeslagen als [naam 9] . Mogelijk betreft dit de volgende persoon: [naam 9] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] [verdachte] bespreekt met [naam 9] het aankopen van de ringen en dat [verdachte] het ‘op die manier’ niet durft:

- om 16:12:37 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Had gister via de mail gehandeld voor Trouw Ringen denk dan haal je die voor t geld komt die kanker kut coelie niet

opdagen

(…)

om 16:14:40 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): En die vent heeft mijn e mail adres en 06 nr

om 16:14:58 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Ja dat is kut

om 16:15:02 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Anders had ik t anders gedaan met de Ringen

om 16:15:32 uur (van [naam 9] 1 naar [verdachte] ): Maar zal kijken ja ik kan toch kijken voor je ringen op die manier

om 16:15:50 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Ja ik durf dat niet

om 16:16:08 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Maar ik wel weet [medeverdachte 1] toch

om 16:16:11 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): 1x gedaan nooit meer

om 16:16:31 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Pfff maakt mij niets uit

om 16:16:45 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Ja zei die al maar hij is bang dat ze bij mij uit komen

om 16:41:15 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Moet je met mijn telefoon privé belle

(…)

 Uit het proces-verbaal van bevindingen d.d. 6 mei 201415 blijkt onder meer het volgende:

(…)

Op 29 april 2014 om 14.42 uur werd [medeverdachte 1] gebeld door zijn vrouw [verdachte] :

- om 14.50.45 uur:

[medeverdachte 1] : Al die mensen die zaniken daar wordt ik gek van ma [naam 6] vooral ook, daar word ik

helemaal gek van.

[verdachte] : Watdie dan?

[medeverdachte 1] : ja die had een paar voorbeelden dingens maar dingens het ze niet dus dan kan ik er ook niets aan doen dan.

(…)

[medeverdachte 1] : nee dat wou ik zeggen ik ga niet helemaal naar Eindhoven cruisen daar heb ik helemaal geen tijd voor.

(…)

[medeverdachte 1] : ga je extra naar Eindhoven. Geef je ze een paar voorbeelden mee, en dan krijg ie nog niks klaar. heb ik alles voor niets gedaan. Flikker toch eens gauw op.

[verdachte] : ja.

[medeverdachte 1] : zo gaat dat. Weet je net zo goed als ik of niet dan?

[verdachte] : ja.

- om 14.56.57 uur:

[medeverdachte 1] : ik heb de printer even zolang onder de computer gezet. Onder het tafeltje zeg maar. Hij staat daar eigenlijk goed maar ik denk dat [naam 10] het daar niet kan (onverstaanbaar).

[verdachte] : Dat weet ik niet, daar komen we vanzelf wel achter.

(…)

[medeverdachte 1] : ja want hij had nu die andere van mij gekregen zeg maar. Dat was in orde. Maar die jongens wilde kei graag nog die blauwe zien zeg maar.

[verdachte] : owja.

[medeverdachte 1] : ja dus..uhh hij zei als je er even een kunt brengen want dan wil die er misschien nog gaan bestellen dus uh.... Hij was tevreden met hetgeen ik hem gegeven had. Dus als ik ze bij (onverstaanbaar) dan pak ik ze bij, snap je.

(…)

De rechtbank acht het tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen. Gelet op de plek waar de valse bankbiljetten en voorwerpen in de woning zijn aangetroffen, het feit dat [medeverdachte 1] in hun woning vals geld heeft gemaakt en de verschillende tapgesprekken, is de rechtbank van oordeel dat verdachte wist dat de voorwerpen zich in de woning bevonden en dat zij ook wist dat deze bestemd waren tot het namaken of vervalsen van bankbiljetten.

Feit 2

Aangever [benadeelde]16 heeft op 14 mei 2014 - zakelijk weergegeven - verklaard:

Vanaf 31 maart 2014 heb ik twee gouden ringen op Marktplaats staan om te verkopen. Op maandag 12 mei 2014 werd ik om 21.34 uur gebeld door een onbekend persoon die de ringen zou willen kopen. Om 23.10 uur werd er bij mij thuis aangebeld. Dit is aan de [adres 2] te [woonplaats] . Ik deed open en ik zag twee mannen staan. Eén persoon, die links van mij stond, had donkere kleding aan en donker haar. De persoon die rechts stond had een grijze muts. Eén van deze personen had een tatoeage van letters op één van de handen. We zijn naar binnen gelopen. Ik heb de ringen laten zien. Ze wilden de ringen wel kopen voor 250 euro. Ik kreeg toen een stapeltje met geld. Dit waren vijf briefjes van 50 euro. Ik gaf de briefjes aan mijn partner en ik zag dat ze al naar de deur aan het lopen waren. Ik hoorde dat mijn partner tegen mij zei dat het niet klopte met het geld. Ik zag dat de jongens wegrenden. Ik hoorde een auto wegrijden. De ringen zien er als volgt uit: 1 ring met 1 briljant, 1 ring met 7 briljanten. Beide ringen hebben de datum 23-09-2011 erin gegraveerd. De aangeboden biljetten zijn voorzien van het volgende nummer: P28361002069. Alle biljetten hebben hetzelfde nummer. Indien ik geweten had dat de aangeboden biljetten onecht waren, had ik die niet geaccepteerd en de goederen niet aan die persoon afgegeven.

Op 19 mei 2014 werd een doorzoeking gedaan in de woning aan de [adres verdachte] . Tijdens deze doorzoeking werd een bon aangetroffen van het bedrijf genaamd [naam juwelier] Juwelier te Panningen. De bon is gericht aan: mevr./dhr./mej. [medeverdachte 1] , adres [adres verdachte] . De opdracht voor de reparatie is als volgt: Gg. Trouwring. Maat 16 maken + graveren eruit./ [medeverdachte 1] , 20-7-2009 + grote ring alleen gravere uit + ook graveren [verdachte] 20-7-2009. De datum waarop de ringen zijn gebracht is 14 mei. Het telefoonnummer dat op de bon staat vermeld is [telefoonnummer 1] . Het blijkt dat dit telefoonnummer in gebruik is bij [verdachte] , geboren op [geboortegegevens verdachte] . Uit GBA bevraging blijkt dat [medeverdachte 1] en [verdachte] op 20 juli 2009 zijn getrouwd. Tijdens de doorzoeking werden verschillende valse bankbiljetten aangetroffen van 20 euro en van 50 euro. Ook werden verschillende afdrukken en/of kopieën van biljetten van 20 euro en 50 euro aangetroffen. Op verschillende van deze biljetten staan registratienummers. Een van deze registratienummers van de 50 euro biljetten is P28361002069.17

Op 19 mei 2014 werd tijdens de insluitingsfouillering van [verdachte] een trouwring aangetroffen. De ring betreft een gouden ring met 6 kleine stenen en 1 grotere steen. In de ring staat gegraveerd: “ [medeverdachte 1] 20-7-2009”.18

Op 7 juni 2014 heeft verbalisant [verbalisant] de telefoon van [verdachte] uitgelezen en bekeken19. Uit dit onderzoek blijkt het volgende:

 Uit de inbox van het emailadres [mailadres 1] (welke staat opgeslagen onder de naam ‘ [verdachte] ’) blijkt dat er op 9 en 10 mei 2014 een mailwisseling heeft plaatsgevonden tussen vermoedelijk [verdachte] en aangever [benadeelde] . De mailwisseling is als volgt:

- Van: “ [verdachte] via Marktplaats” < [mailadres 2] >

Verzonden: 9 mei 2014 23:46 uur

Aan: [mailadres 3]

Onderwerp: Reactie: Gouden trouwringen met diamant

Reactie op uw advertentie ‘Gouden trouwringen met diamant’

goedenavond

wat zijn de maten van de Ringen?

Mvg [verdachte]

GEINTERESSEERDE

[verdachte]

5½ jaar actief op Marktplaats

ADVERTENTIE

Titel: Gouden trouwringen met diamant

Link naar advertentie: http:// [bestandsnaam]

Prijs: Bieden

Rubriek: Sieraden, Tassen en Uiterlijk> Ringen

Advertentienummer: 784981072

Datum van plaatsing: 03 mrt ‘14

- Van: “ [benadeelde] via Marktplaats” < [mailadres 3] >

Verzonden: 9-5-2014 22:37:54 uur

Naar: [mailadres 1]

Tussen 18 en 19. Ze zijn makkelijk groter of kleiner te maken.

Mvg

[benadeelde]

- Van: “ [verdachte] via Marktplaats” < [mailadres 2] >

Verzonden: 10 mei 2014 00:54 uur

Aan: [mailadres 3]

Onderwerp: RE: Reactie: Gouden trouwringen met diamant

Voor l50euro zou ik ze dan willen over nemen

Want 1 moet groter gemaakt worden en 1 kleiner en staat der iets in?

Mvg [verdachte]

- Van: “ [benadeelde] via Marktplaats” < [mailadres 3] >

Verzonden: 9-5-2014 23:14:34 uur

Naar: [mailadres 1]

Staat erbij

- Van: “ [verdachte] via Marktplaats” < [mailadres 2]

Verzonden: 10 mei2014 01:10 uur

Aan: [mailadres 3]

Onderwerp: RE: Reactie: Gouden trouwringen met diamant

Is trouwens toch 1set? Omdat er bij 1 ring trouwRingen staan?

Mvg [verdachte]

- Van: “ [benadeelde] via Marktplaats” < [mailadres 3] >

Verzonden: 9 mei 2014 23:15:08 uur

Naar: [mailadres 1]

Ja is zet maar min 240

Mvg

- Van: “ [verdachte] via Marktplaats” < [mailadres 2] >

Verzonden: 10 mei2014 01:17 uur

Aan: [mailadres 3]

Onderwerp: RE: Reactie: Gouden trouwringen met diamant

Voor 150euro willen we morgen avond graag komen kijken voor allebei de trouwringen

Mvg [verdachte]

- Van: “ [benadeelde] via Marktplaats” [mailadres 3]

Verzonden: 10 mei 2014 6:03:34 uur

Naar: [mailadres 1]

240 is het minimale. 150 is sloopgoud prijs ex de briljantjes die erin zitten

- Van: “ [verdachte] via Marktplaats” < [mailadres 2] >

Verzonden: 10 mei 2014 uur

Aan: [mailadres 3]

Onderwerp: RE: Reactie: Gouden trouwringen met diamant

200 is mijn laaste bod

Hoger ga ik niet

Mvg [verdachte]

- Van: “ [benadeelde] via Marktplaats” [mailadres 3]

Verzonden: 10-5-2014 7:09:11 uur

Naar: [mailadres 1]

Vooruit dan maar. Wanneer wilde u komen? We zijn vandaag thuis tot 1100 uur a 11.30 uur?

Mvg

- Van: ‘ [verdachte] via Marktplaats < [mailadres 2] >

Verzonden: 10 mei 2014 10:04 uur

Aan: [mailadres 3]

Onderwerp: RE: Reactie: Gouden trouwringen met diamant

T gaat me vanavond pas lukken

Komt dat ook uit?

- Van: “ [benadeelde] via Marktplaats” [mailadres 3]

Verzonden: 10-5-2014 8:03:07 uur

Naar: [mailadres 1]

Ik wil het alleen wel zo weten want ik heb nog meer afspraken vandaag namelijk?

Mvg

[benadeelde]

- Van: “ [verdachte] via Marktplaats” < [mailadres 2] >

Verzonden: 10 mei2014 10:07 uur

Aan: [mailadres 3]

Onderwerp: RE: Reactie: Gouden trouwringen met diamant

Ja vanavond kunnen we wel

Heb de kids belooft dat we wat met ze gingen doen vandaag

Tegen een uur of 7? En anders morgen als dat beter uit komt voor jullie?

Mvg

- Van: “ [benadeelde] via Marktplaats” [mailadres 3]

Verzonden: 10-5-2014 8:05:57 uur

Naar: [mailadres 1]

Waar moet u vandaan komen?

- Van: “ [benadeelde] via Marktplaats” [mailadres 3]

Verzonden: 10-5-2014 8:13:20 uur

Naar: [mailadres 1]

Er zijn namelijk nog meer bieders en ik wil het graag beetje snel afhandelen bij voorkeur. We zijn nu namelijk ook thuis

- Van: “ [benadeelde] via Marktplaats” [mailadres 3]

Verzonden: 10 mei 2014 8:28:18 uur

Naar: [mailadres 1]

??

- Van: ‘ [verdachte] via Marktplaats’ < [mailadres 2] >

Verzonden: 10mei2014 11:22 uur

Aan: [mailadres 3]

Onderwerp: RE: Reactie: Gouden trouwringen met diamant

Ik moet van [adres verdachte] afkomen

Vanavond eerder lukt me echt niet

Gr

- Van: “ [benadeelde] via Marktplaats” [mailadres 3]

Verzonden: 10 mei 2014 9:23:20 uur

Naar: [mailadres 1]

Ok ik weet alleen nog niet hoe laat ik thuis ben. Zal ik u bellen als ik er vanavond weer ben?

 Op 10 mei 2014 is op de WhatsApp van de telefoon van [verdachte] een gesprek gevoerd met de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 4] . Dit telefoonnummer staat in de telefoon van [verdachte] opgeslagen als [naam 9] . Mogelijk betreft dit de volgende persoon: [naam 9] , geboren op 7 augustus 1982 te Maastricht [verdachte] bespreekt met [naam 9] het aankopen van de ringen en dat [verdachte] het ‘op die manier’ niet durft:

- om 16:12:37 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Had gister via de mail gehandeld voor Trouw Ringen denk dan haal je die voor t geld komt die kanker kut coelie niet

opdagen

(…)

 • -

  om 16:14:40 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): En die vent heeft mijn e mail adres en 06 nr

 • -

  om 16:14:58 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Ja dat is kut

 • -

  om 16:15:02 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Anders had ik t anders gedaan met de Ringen

 • -

  om 16:15:32 uur (van [naam 9] 1 naar [verdachte] ): Maar zal kijken ja ik kan toch kijken voor je ringen op die manier

 • -

  om 16:15:50 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Ja ik durf dat niet

 • -

  om 16:16:08 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Maar ik wel weet [medeverdachte 1] toch

 • -

  om 16:16:11 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): 1x gedaan nooit meer

 • -

  om 16:16:31 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Pfff maakt mij niets uit

 • -

  om 16:16:45 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Ja zei die al maar hij is bang dat ze bij mij uit komen

 • -

  om 16:41:15 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Moet je met mijn telefoon privé belle

 Op 12 mei 2014 is wederom een gesprek gevoerd op de WhatsApp van de telefoon van [verdachte] tussen [verdachte] en [naam 9] . [verdachte] bespreekt met [naam 9] of het nog door gaat en stuurt een advertentie van Marktplaats door:

 • -

  om 15:46:52 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Gaat t nog door straks?

 • -

  om 15:51:49 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Ja zeker hoelaat komt ie me halen fa zo eten en me klaar maken

 • -

  om 15.52.08 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Dus zeg maar over 1 uur ophalen?

 • -

  om 15:52:25 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): [medeverdachte 1] mij

(…)

 • -

  om 15:56:10 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Dus rond half 8

 • -

  om 15:56:17 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Is ie hier

 • -

  om 15:56:36 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Ja zoiets kan kwartje later zijn ligge om half 8 in bed

 • -

  om 15:56:57 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Ja is goed zorg ik dat ik klaar ben

 • -

  om 15:57:03 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Is goed jong

 • -

  om 17:37:50 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): En al onderweg ???

 • -

  om 18:03:29 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): [telefoonnummer 5]

 • -

  om 18:04:34 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ):

Deze advertentie mag u niet missen - Gouden trouwringen met diamant

€ 300,00

http:// [bestandsnaam]

 • -

  om 18:04:34 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Oke ik heb hem denk dat ik bel bij mijn zusje

 • -

  om 18:07:16 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Ja heb alles binnen

 Op 13 mei 2014 is wederom een gesprek gevoerd op de WhatsApp van de telefoon van [verdachte] tussen [verdachte] en [naam 9] . In dit gesprek bespreken [verdachte] en [naam 9] wat het kost om de ringen te verkleinen en geeft [verdachte] aan dat ‘mensen maar eens moeten Ieren dat niet iedereen te vertrouwen is’:

 • -

  om 7:29:02 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Kost ongeveer 20euro om kleiner te laten maken

 • -

  om 7:29:24 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Meende dat op de l00euro zou zitten dan

 • -

  om 7:30:35 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Nee want hun hebben ook wat er tussen uit wordt Gehaald

 • -

  om 7:31:03 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Owzo

 • -

  om 7:37:44 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Ja dat vergeten veel mensen

 • -

  om 7:32:45 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Ja lag eraan of er steentjes in zaten ofzoiets zeg en moet naam uit ja moeten we hier bekijken dan zeg kom straks wel langs

 • -

  om 7.35.20 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Jaja

 • -

  om 7:35:30 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Moet je langs gaan

 • -

  om 7:35:54 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Ja want nu is die veel ste groot

 • -

  om 7:36:06 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Dinge staat nog mp

 • -

  om 7:37:31 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Hahahaha sukkels

 • -

  om 7:37:47 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Ja écht he

 • -

  om 7:38:00 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Echt is verdiend vieze vuile homos

 • -

  om 9:38:20 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Hahahahaha gek he

 • -

  om 9:38:49 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Mensen moeten maar eens leren dat niet iedereen te vertrouwen ia

 Op 14 mei 2014 is wederom een gesprek gevoerd op de WhatsApp van de telefoon van [verdachte] tussen [verdachte] en [naam 9] . Ze bespreken wat het gaat kosten om de ringen aan te passen:

 • -

  om 18:24:56 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Heb ze na de juwelier gebracht en die van mij moest 2 maten kleiner gemaakt worden

 • -

  om 18:25:36 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Ohhhh zo veel ja en kosten

 • -

  om 18:25:53 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Rond de 50euro

 • -

  om 18:26:06 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Met polijsten

 • -

  om 18:26:14 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Ja maat 15 wilde ze doen zeg nee doe maat maatje Groter

 • -

  om 18:26:29 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Polijsten zit samen met graveren

 • -

  om 18.26:40 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Oke alles dus

 • -

  om 18:26:46 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Geen geld

 • -

  om 18:26:59 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Normaal heb ik 17 en ze vond 16 nog wat te groot zeg nee doe maar 16

 • -

  om 18:27:19 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Duurde ongeveer ander halve week

 • -

  om 18:27:37 uur (van [verdachte] naar [naam 9] ): Ben zo gestresst weer dat trouwdatum nog niet meer wist

 • -

  om 18:28:04 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Dus kleiner maken, overnieuw graveren en polijsten 50 euro

 • -

  om 18:28:15 uur (van [naam 9] naar [verdachte] ): Wat ja zo erg hahahahah

 Op 17 mei 2014 is op de WhatsApp van de telefoon van [verdachte] een gesprek gevoerd met de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 3] . Deze gebruiker noemt zichzelf [naam 1] . [verdachte] vertelt tegen [naam 1] dat ze ringen van marktplaats heeft gehaald en die van haar 2 maten kleiner heeft laten maken:

 • -

  om 7:05:38 uur (van [verdachte] naar [naam 1] ): Gister trouwringen opgehaald bij [naam juwelier]

 • -

  om 7:05:49 uur (van [naam 1] naar [verdachte] ): Nieuwe?

 • -

  om 7:06:17 uur (van [verdachte] naar [naam 1] ): Ja hadde die gehaald via mp maar mijne moest 2 maten kleiner gemaakt worden

 • -

  om 7:06:18 uur (van [naam 1] naar [verdachte] ): Ben mijne kwijt

 • -

  om 7:06:24 uur (van [verdachte] naar [naam 1] ): foto ring

(…)

Op 12 mei 2014 werd verdachte geobserveerd van 18.00 uur tot 22.30 uur. Uit deze observatie blijkt dat [medeverdachte 1] vanaf 20.22 uur in het bijzijn is van een tweede persoon. Deze persoon draagt een grijze muts. Om 22.30 uur werd de observatie beëindigd. [medeverdachte 1] en de tweede persoon bevonden zich op dat moment in de woning van [medeverdachte 1] en [verdachte] aan de [adres verdachte] . Uit de bakengegevens blijkt dat de auto van [medeverdachte 1] tussen 23.08 en 23.29 uur in Venray is geweest in de buurt van de [adres 2] .20

De rechtbank overweegt als volgt. Uit vorenstaande blijkt dat verdachte reageert op de advertentie van aangever [benadeelde] . Uit de gesprekken met “ [naam 9] ” blijkt dat verdachte ringen ‘voor t geld’ wil kopen, maar omdat ‘die vent’ haar e-mailadres en 06-nummer heeft ‘durft ze het niet’ ‘op die manier’. “ [naam 9] ” zegt dan dat “ [medeverdachte 1] ” dat wel durft. Vervolgens wordt er op 12 mei 2014 afgesproken dat “ [medeverdachte 1] ” “ [naam 9] ” gaat ophalen en dat het rond half 8 wordt. Verdachte stuurt een 06-nummer en de advertentie van aangever [benadeelde] naar “ [naam 9] ”. “ [naam 9] ” zegt dat hij ‘hem’ gaat bellen. Aangever heeft verklaard dat hij om 21.34 uur werd gebeld door een potentiele koper en dat er om 23.10 uur werd aangebeld en twee mannen voor de deur stonden, waarvan er één een grijze muts droeg. Uit de observatie- en bakengegevens blijkt dat de auto van [medeverdachte 1] tussen 23.08 uur en 23.29 uur in de buurt van de [adres 2] te [woonplaats] is geweest en dat hij vanaf 20.22 uur in het bijzijn is van een tweede persoon, welke een grijze muts draagt. In de ochtend van

13 mei 2014 stuurt verdachte een bericht naar “ [naam 9] ” dat ‘mensen maar eens moeten leren dat niet iedereen te vertrouwen is”. Verder blijkt uit gesprekken na 12 mei 2014 dat verdachte ringen wil verkleinen en opnieuw wil laten graveren. In één ring moet de tekst [medeverdachte 1] 20-7-2009 komen te staan en in de andere [verdachte] 20-7-2009. Bij verdachte wordt een ring met die tekst aangetroffen en ook [medeverdachte 1] is in het bezit geweest van een dergelijke ring. In de woning van verdachte werd vervolgens een bon van de juwelier aangetroffen en eveneens valse bankbiljetten van 50 euro, waaronder een vals biljet met hetzelfde registratienummer als op de valse biljetten die aangever heeft ontvangen.

De rechtbank acht, gelet op vorenstaande, de betrokkenheid van verdachte aangetoond. Verdachte heeft een initiërende rol gehad in deze. Voorts heeft zij de ringen in ontvangst genomen en naar de juwelier gebracht om ze op maat te laten maken en te graveren. Uit deze omstandigheden blijkt dat er sprake is geweest van een bewuste en nauwe samenwerking. Ook blijkt uit de bewijsmiddelen in combinatie met de bewijsmiddelen die onder feit 1 zijn opgenomen dat verdachte wel degelijk wist dat deze ringen met vals geld betaald werden. Dat zij (uiteindelijk) de uitvoering aan anderen heeft overgelaten doet aan de bewezenverklaring niets af, net zo min als het feit dat de bon van de juwelier op naam van [medeverdachte 1] , met wie zij destijds per slot van rekening was gehuwd, is gesteld.

3.3

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte

1.

op 19 mei 2014 te Maasbree, tezamen en in vereniging met een ander, watermerkstempels en een aantal enkelzijdige kopieën van een 20 euro bankbiljet en een aantal enkelzijdige kopieën van een 50 euro bankbiljet en een aantal op A4-papier geprinte bankbiljetten en een aantal (zilveren) zegels van 20 euro en een plotter en zegelpapier en/of folie en printers voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat deze bestemd waren tot het namaken of vervalsen van bankbiljetten;

2.

in de periode van 9 mei 2014 tot en met 12 mei 2014, in de gemeente Venray, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door een listige kunstgreep, [benadeelde] heeft bewogen tot de afgifte van twee ringen, hebbende verdachte en haar mededaders met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - listiglijk en/of bedrieglijk deze ringen betaald met vals bankbiljetten van 50 euro, waardoor [benadeelde] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

1: het voorhanden hebben van voorwerpen, wetende dat zij bestemd zijn tot het namaken of vervalsen van bankbiljetten;

2: medeplegen van oplichting.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die haar strafbaarheid uitsluiten.

6 De straf en/of de maatregel

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht, rekening houdend met het tijdsverloop, gevorderd aan de verdachte op te leggen een taakstraf van 180 uur.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft een aantal persoonlijke omstandigheden van verdachte aangevoerd en de rechtbank verzocht hiermee rekening te houden bij het bepalen van de strafmaat, alsmede met de beperkte rol van verdachte in een zeer kort tijdsbestek en met het tijdsverloop in deze zaak. De raadsman acht hierom de door de officier van justitie formuleerde eis te hoog en is primair van mening dat kan worden volstaan met een voorwaardelijke taakstraf met een proeftijd van één jaar en subsidiair een taakstraf gelijk aan het voorarrest.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Verdachte heeft in haar woning voorwerpen voorhanden gehad waarvan zij wist dat deze bestemd waren tot het namaken van bankbiljetten. Het namaken van bankbiljetten - in het geval van verdachte het voorhanden hebben van daartoe bestemde voorwerpen - is naar het oordeel van de rechtbank zeer verwerpelijk, nu hiermee het vertrouwen in het betalingsverkeer, meer specifiek in chartaal geld, ernstig wordt geschaad. Het betalingsverkeer is gebaseerd op het vertrouwen dat aan bankbiljetten een bepaalde waarde wordt toegekend. Door het namaken van bankbiljetten wordt dit principe ondermijnd/aangetast. Daarnaast wordt ook de ontvanger van het nagemaakte geld gedupeerd wanneer dit als betaalmiddel wordt ingezet. De ontvanger levert immers goederen of diensten voor een stukje papier zonder enige waarde. Dit is ook gebleken bij het onder 2 bewezenverklaarde feit. Verdachte heeft samen met anderen aangever opgelicht door twee ringen te betalen met valse bankbiljetten. Hierdoor heeft verdachte misbruik gemaakt van het vertrouwen van de kopers met als kennelijk doel haar eigen financieel gewin. Het kopen en verkopen via internet is voor velen een prettige manier van handelen, maar door toedoen van mensen zoals verdachte loopt het vertrouwen erin opnieuw een deuk op. De rechtbank zal wel rekening houden met het feit dat verdachte in het gehele ‘vals geld’ onderzoek een beperkte rol heeft gehad gedurende een in tijd zeer beperkte periode.

Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft de rechtbank acht geslagen op het uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister d.d. 21 september 2017, waaruit blijkt dat zij niet eerder is veroordeeld en dat verdachte na het feit in 2014 niet meer met politie of justitie in aanraking is gekomen. Voorts heeft de rechtbank ook acht geslagen op het reclasseringsadvies van Reclassering Nederland d.d. 23 oktober 2017.

Ten slotte is de rechtbank van oordeel dat in deze zaak de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM is overschreden. Die termijn is in het onderhavig geval gaan lopen op 19 mei 2014, te weten de dag van inverzekeringstelling van verdachte. De behandeling in eerste aanleg is niet afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar na aanvang van de hiervoor genoemde termijn, terwijl de rechtbank geen bijzondere omstandigheden aanwezig acht die deze overschrijding rechtvaardigen. Het betreft geen zodanig complexe zaak en door de verdediging zijn geen onderzoekswensen ingediend. Het dossier is op 14 juli 2014 gesloten. Het nagekomen rapport van het Nederlands Forensisch Instituut dateert van 23 februari 2015 en de resultaten van het rechtshulpverzoek aan België zijn op 12 augustus 2015 binnengekomen. De zaak is pas op 3 april 2017 voor het eerst op zitting aangebracht. De rechtbank acht het kwalijk en voor alle betrokken partijen uiterst onbevredigend dat het vonnis in deze zaak wordt gewezen ruim 3,5 jaar nadat de bewezenverklaarde feiten hebben plaatsgevonden. De rechtbank zal in strafverminderende zin met deze aanzienlijke overschrijding rekening houden bij de strafoplegging.

Alles afwegende acht de rechtbank het passend om aan verdachte op te leggen een taakstraf voor de duur van 180 uren, waarvan 118 uren voorwaardelijk, met een proeftijd van twee

jaar.

7 De benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

7.1

De vordering van de benadeelde partij

De benadeelde partij [benadeelde] vordert een schadevergoeding van € 300,00 voor geleden materiële schade ter zake van feit 2, alsmede vergoeding van de gemaakte proceskosten ad

€ 278,76.

7.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat een bedrag van € 260,00 toewijsbaar is, nu de benadeelde partij voor één ring (die onder verdachte in beslag genomen is en is teruggegeven aan de benadeelde partij) een vergoeding van € 40,00 heeft ontvangen. De proceskosten zijn ook toewijsbaar. Deze zijn aannemelijk en staan in rechtstreeks verband met het feit.

7.3

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de geclaimde schade beperkt zou moeten worden tot € 50,00 voor het herstellen van de ring. Verder zijn de verletkosten van

€ 40,00 per uur onvoldoende onderbouwd. Subsidiair dienen deze kosten te worden gematigd tot de helft en enkel toegewezen worden met betrekking tot de zitting van 27 oktober 2017.

7.4

Het oordeel van de rechtbank

[benadeelde] heeft een vordering benadeelde partij ingediend met betrekking tot de als gevolg van het hiervoor onder 2 ten laste gelegde feit door hem geleden materiële schade.

[benadeelde] heeft de schade op een bedrag van € 300,00 gesteld en wil die schade vergoed krijgen. [benadeelde] wenst tevens dat de gemaakte proceskosten ad € 278,76 worden vergoed.

Ten laste van verdachte is het hiervoor onder 2 ten laste gelegde feit (artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht) bewezen. Het is een strafbaar feit en verdachte zal ter zake van dat feit worden veroordeeld.

Met betrekking tot de toewijsbaarheid van de hoogte van het schadebedrag overweegt de rechtbank dat de vordering is opgebouwd uit de volgende posten:

1) betaald met 5 valse briefjes van € 50: € 250,00

2) halve verlofdag in verband met aangifte: € 50,00

Totaal € 300,00

De rechtbank overweegt dat de benadeelde partij ter terechtzitting van 27 oktober 2017 heeft aangegeven dat hij voor één ring een vergoeding van € 40,00 heeft ontvangen. De rechtbank zal dit bedrag derhalve in mindering brengen op de vordering.

Naar het oordeel van de rechtbank houden voornoemde posten rechtstreeks verband met het bewezenverklaarde feit, zijn deze redelijk van aard en voor toewijzing vatbaar.

De rechtbank zal het totale schadebedrag vaststellen op een bedrag van € 260,00.

Het totaalbedrag van € 260,00 wordt vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag, te rekenen vanaf 12 mei 2014 tot de dag der algehele voldoening.

Verdachte is naar burgerlijk recht aansprakelijk voor deze schade. De rechtbank zal bepalen dat verdachte, naast de medeverdachte [medeverdachte 1] , hoofdelijk aansprakelijk is voor deze schade.

De rechtbank zal de vordering voor het overige afwijzen.

De rechtbank zal tevens aan verdachte de verplichting opleggen aan de Staat een bedrag te betalen van € 260,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag, te rekenen vanaf 12 mei 2014 tot de dag der algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de tijd van 5 dagen, ten behoeve van benadeelde partij voornoemd, zoals hierna in het dictum genoemd.

Door de benadeelde partij is in de vordering de post ‘proceskosten’ ten bedrage van € 278,76 opgenomen. De rechtbank zal deze vordering gedeeltelijk afwijzen, nu zij het uurloon ad € 40,00 onvoldoende onderbouwd acht. De rechtbank is wel van oordeel dat het naar algemene ervaringsregels aannemelijk is dat de benadeelde partij enige schade heeft geleden. De rechtbank ziet aanleiding het uurloon in redelijkheid vast te stellen op een bedrag van

€ 20,00, hetgeen een vergoeding van de proceskosten van in totaal € 158,76 betekent.

8 Het beslag

De rechtbank overweegt dat de verdediging heeft aangevoerd dat de computer (HP PAVILLION dv7, 452108) aan haar toebehoort, althans voor wat betreft het opgeslagen werk en data die zien op privé-administratie en privédoeleinden (zoals foto’s). De rechtbank heeft geen beslaglijst ontvangen en kan derhalve geen beslissing omtrent de computer nemen. De rechtbank is van oordeel dat de verdediging zich dienaangaande tot de officier van justitie dient te wenden, nu deze ter terechtzitting heeft toegezegd dat de persoonlijke gegevens van verdachte op deze computer ten behoeve van haar veiliggesteld zullen worden.

9 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 24c, 36f, 47, 57, 214 en 326 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.3 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 180 uren,

 • -

  bepaalt dat van deze taakstraf een gedeelte, groot 118 uren, niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op 2 jaren, zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit;

 • -

  beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze taakstraf in mindering zal worden gebracht, naar rato van twee uren per dag;

 • -

  beveelt voorts dat, indien het mocht komen tot de tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk opgelegde deel van de taakstraf, vervangende hechtenis voor de duur van 59 dagen zal worden toegepast, indien de veroordeelde dat deel van de taakstraf niet naar behoren verricht;

Benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel

- wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde] gedeeltelijk toe en veroordeelt de verdachte die, evenals de medeverdachte [medeverdachte 1] hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij te betalen een bedrag van € 260,00, te vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode van 12 mei 2014 tot aan de dag van de volledige voldoening;

 • -

  bepaalt dat voor zover dit bedrag door een of meer mededaders is betaald, de verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen;

 • -

  veroordeelt de verdachte die, evenals de medeverdachte [medeverdachte 1] hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, in de kosten door de benadeelde partij in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, begroot tot heden op € 158,76;

 • -

  legt aan de verdachte de verplichting op tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer, [benadeelde] , van een bedrag van € 260,00, bij niet betaling en verhaal te vervangen door 5 dagen hechtenis, met dien verstande dat de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft, te vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode vanaf 12 mei 2014 tot aan de dag van de volledige voldoening;

 • -

  bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de staat in zoverre komt te vervallen;

- bepaalt dat voor zover dit bedrag door een of meer mededaders is betaald, de verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de staat te betalen;

- wijst de vordering van de benadeelde partij voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.A.G. van Baal, voorzitter, mr. F.L.G. Geisel en

mr. D.C.I. van Delft, rechters, in tegenwoordigheid van mr. N. Geene, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 15 december 2017.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1.

zij op of omstreeks 19 mei 2014 te Maasbree, in elk geval in de gemeente Peel en Maas,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (een) watermerkstempel(s) en/of een aantal (83) enkelzijdige kopieën van een 20 euro bankbiljet en/of een aantal (12) enkelzijdige kopieën van een 50 euro bankbiljet en/of een aantal (213) op A4-papier geprinte bankbiljetten en/of een aantal (zilveren) zegels van 20 euro en/of een plotter en/of zegelpapier en/of folie en/of (een) printer(s) voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat deze bestemd was/waren tot het namaken of vervalsen van bankbiljetten;

2.

zij in of omstreeks de periode van 9 mei 2014 tot en met 12 mei 2014 in de gemeente(n) Peel en Maas en/of Venray, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde] heeft bewogen tot de afgifte van twee ringen, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of haar mededader(s) met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - listiglijk en/of bedrieglijk deze ringen betaald met vals of vervalste bankbiljetten van 50 euro, waardoor

[benadeelde] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie, recherche Venlo/Venray, proces-verbaalnummer 2014012528, gesloten d.d. 14 juli 2014, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 1947.

2 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 mei 2014, pagina’s 45, 46 en 56.

3 Proces-verbaal fotoblad, dossiernummer 2014012528, pagina’s 63-67.

4 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 20 mei 2014, pagina’s 264, 266-268.

5 Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 21 mei 2014, pagina 272-274.

6 Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 10 juni 2014, pagina 299, 301 en 302.

7 Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 10 juni 2014, pagina’s 305, 307-309.

8 Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 26 mei 2014, pagina’s 289 en 290.

9 Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 26 mei 2014, pagina 397.

10 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 20 mei 2014, pagina’s 330 en 332.

11 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 21 mei 2014, pagina 336.

12 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 mei 2014, pagina’s 1663-1670.

13 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 juni 2014, pagina’s 1753-1755.

14 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 juni 2014, pagina 1862.

15 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 6 mei 2014, pagina 451.

16 Proces-verbaal van aangifte door [benadeelde] d.d. 14 mei 2014, pagina’s 1847 en 1848.

17 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 mei 2014, pagina’s 1852 en 1853.

18 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 mei 2014, pagina 1855.

19 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 juni 2014, pagina’s 1859-1865.

20 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 mei 2014, pagina 1867.