Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:12136

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
12-12-2017
Datum publicatie
12-12-2017
Zaaknummer
03/866392-16 en 03/866126-17 (ttzgev)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor o.a. schennis van de eerbaarheid; behandelverplichting als bijzondere voorwaarde

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummers: 03/866392-16 en 03/866126-17 (ttzgev)

Verstek

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 12 december 2017

in de strafzaak tegen

[naam verdachte] ,

geboren te [geboortedatum en plaats] ,

wonende te [adresgegevens] .

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 28 november 2017. Tegen de verdachte is verstek verleend. De officier van justitie heeft haar standpunt kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte bij herhaling zijn ontblote geslachtsdeel in het openbaar heeft laten zien, in het openbaar gemasturbeerd heeft en dat hij geprobeerd heeft kinderen tot seks te bewegen door een advertentie op een datingsite te plaatsen.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht alle feiten bewezen.

3.2

Het oordeel van de rechtbank

Inleiding

De verdachte wordt verweten dat hij bij herhaling in 2016 voor het raam van zijn woning heeft gestaan en zijn ontblote geslachtsdeel heeft laten zien aan voorbijgangers. De verdachte heeft dit ook bekend, alsmede dat hij daarbij gemasturbeerd heeft. Ook heeft hij bekend dat hij op een datingsite een advertentie heeft geplaatst waarin hij minderjaren geld heeft aangeboden voor seks.

De rechtbank zal deze feiten bewezen verklaren. Zij kan volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen, omdat de verdachte die feiten heeft bekend en er namens hem geen vrijspraak is bepleit (artikel 359, derde lid Wetboek van Strafvordering).

Ten aanzien van het tenlastegelegde met parketnummer 03/866126-17 zal de rechtbank het bewijs uitgebreider weergeven, omdat de verdachte betwist heeft dat hij op 7 en 8 februari 2017 heeft staan masturberen voor zijn raam.

De bewijsmiddelen1

De rechtbank acht de feiten 1, 2 en 3 met parketnummer 03/866392-16 bewezen gelet op:

- de bekennende verklaring van de verdachte bij de politie;2

- het mutatierapport van de politie Eenheid Oost-Brabant;3

- de aangiften van [aangeefster 1] en [aangeefster 2] ;4

- het proces-verbaal van bevindingen van de politie Eenheid Limburg van 20 mei 2016.5

De rechtbank acht het feit met parketnummer 03/866126-17 ook bewezen.6 Op 8 februari 2017 deed mevrouw [aangeefster 3] aangifte. Zij zag, op 7 én op 8 februari 2017 vanuit haar kapsalon, gelegen aan de [adres aangeefster 3] , dat in een flatje schuin tegenover haar zaak een man achter zijn raam stond. Deze man was helemaal naakt. Verder zag zij dat de man aan het spelen was met zijn geslachtsdeel.7

Verbalisanten zijn op 8 februari 2017 naar aanleiding van de melding van [aangeefster 3] gaan kijken en hebben gezien dat de bewoner van de flat aan de [adresgegevens] met zijn blote lichaam achter zijn raam stond. Zij zagen ook dat de man met zijn rechterhand naar zijn geslachtsdeel ging en zijn arm op en neer bewoog. Zij maakten daaruit op dat de man zich aan het bevredigen was.8 De politie beschikte ook over beelden die met een telefoon zijn gemaakt op 8 februari 2017. Op de beelden was het masturberen duidelijk waarneembaar voor de verbalisant.9

De verdachte is over dit feit gehoord en heeft erkend bij de politie dat hij, wederom, naakt voor zijn raam heeft gestaan.10 Hij betwistte echter dat hij daarbij gemasturbeerd heeft. Gelet op alle waarnemingen van de aangeefster en de verbalisanten valt dat echter niet te ontkennen. De rechtbank gaat dus aan deze betwisting voorbij en zal ook dit feit bewezen verklaren.

3.3

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte

03/866392-16 feit 1

op 19 november 2015 in de gemeente Brunssum de eerbaarheid heeft geschonden op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, te weten [adresgegevens] , door voor het raam van zijn woning zijn geslachtsdeel te ontbloten en met zijn ontblote geslachtsdeel voor het raam van zijn woning te gaan en blijven staan en zijn ontblote geslachtsdeel te tonen aan [aangeefster 1] en [aangeefster 2] ;

03/866392-16 feit 2

op of omstreeks 20 mei 2016 in de gemeente Brunssum de eerbaarheid heeft geschonden

op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, te weten [adresgegevens] door voor het raam van zijn woning zijn geslachtsdeel te ontbloten en met ontbloot geslachtsdeel voor het raam van zijn woning te gaan en blijven staan en zijn ontblote geslachtsdeel te tonen aan een of meer voorbijganger(s) en te masturberen;

03/866392-16 feit 3

omstreeks de periode van 1 juli 2016 tot en met 1 augustus 2016 in de gemeente Brunssum, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om door belofte van geld een of meer perso(o)n(en), van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt, opzettelijk te bewegen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande uit of mede bestaande uit (orale) seks, op een gay datingsite [nummer datingsite] een telefonische advertentie heeft ingesproken met de tekst: "Hallo, met Sjaak uit Brunssum, geile pedo 67 zoekt jongen tot 12 jaar voor sex, ik betaal er goed voor, bel me op [telefoonnummer verdachte] ",

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Tenlastelegging met parketnummer 03/866126-17

op 7 februari 2017 en op 8 februari 2017 in de gemeente Brunssum meermalen de eerbaarheid heeft geschonden op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, te weten [adresgegevens] , door meermalen

- zich met ontbloot geslachtsdeel voor het raam van zijn woning te bevinden en vervolgens

- voor het raam van zijn woning te masturberen en met zijn ontblote geslachtsdeel te spelen.

De rechtbank acht niet bewezen wat meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

03/866392-16 feit 1

schennis van de eerbaarheid op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd

03/866392-16 feit 2

schennis van de eerbaarheid op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd

03/866392-16 feit 3

poging tot door belofte van geld een persoon van wie hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen/van hem te dulden

03/866126-17

schennis van de eerbaarheid op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, meermalen gepleegd

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De psycholoog [naam psycholoog] heeft over de geestvermogens van de verdachte op 28 juni 2017 een rapport uitgebracht. De rechtbank komt op basis van de in dat rapport vervatte bevindingen en het daarin vervatte advies niet tot de conclusie dat bij de verdachte sprake is van een omstandigheid die zijn strafbaarheid geheel uitsluit.

De psycholoog heeft beschreven dat bij de verdachte sprake is van parafilieën in de vorm van een pedofiele stoornis en een exhibitionistische stoornis. Verder is er sprake van een stoornis in alcoholgebruik. De stoornissen hebben zijn gedragskeuzes en gedragingen beïnvloed en geadviseerd wordt hem de feiten 1 en 2 (parketnummer 03/866392-16) verminderd toe te rekenen. Dit is anders wat betreft het onder 3 (parketnummer 03/866392-16) ten laste gelegde. Dit feit heeft verdachte weloverwogen gepleegd en kan verdachte volledig worden toegerekend.

De rechtbank neemt het advies van de gedragsdeskundige over en komt daar in paragraaf 6.2 op terug.

De verdachte is strafbaar, omdat ook overigens geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De straf en/of de maatregel

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft naar voren gebracht dat de verdachte haar voor een dilemma plaatst. Omdat de verdachte vanaf 2006 continu in beeld is geweest bij politie en justitie vanwege schennis van de eerbaarheid, is het moeilijk om nog fundamenteel iets aan het gedrag van de verdachte te veranderen. Herhaling moet worden voorkomen, maar de verdachte weert hulp en begeleiding af.

De samenleving heeft er echter wel alle belang bij dat het gedrag van de verdachte stopt. De feiten zijn dan wel niet van het ergste soort, maar mensen en zeker jongeren schrikken telkens. Er bestaat bovendien, hoe klein ook, een risico dat kinderen reageren op zijn advertentie.

De officier van justitie heeft ook bij haar eis betrokken dat de verdachte door de gedragsdeskundige beschreven wordt als een ongelofelijk eenzame, gecompliceerde man. De feiten lijken een schreeuw om hulp te zijn.

Alleen het opleggen van straf zal onvoldoende zijn om de verdachte ervan te weerhouden opnieuw in de fout te gaan. Behandeling en begeleiding van de verdachte moeten daarom voorop staan. Een vrijwillig kader is daarvoor niet toereikend. De verdachte heeft dus een forse stok achter de deur nodig om te bereiken dat hij hulp aanvaardt en stopt met zijn exhibitionistische gedrag. De officier van justitie heeft gevorderd aan de verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen van vier maanden. Aan hem moeten bijzondere voorwaarden worden opgelegd conform het advies van de reclassering: de verdachte moet zich ambulant laten behandelen bij een forensisch psychiatrische kliniek en zich laten begeleiden door de reclassering. De proeftijd moet bepaald worden op drie jaren.

6.2

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

De verdachte heeft zich bij herhaling schuldig gemaakt aan schennis van de eerbaarheid door voor het raam van zijn flat zijn geslachtsdeel te laten zien en te masturberen. Dat deed de verdachte met name ’s morgens, als jeugdigen langs fietsten. Ook volwassenen waren ongewild getuige van het exhibitionistische gedrag. De verdachte weet dat dit gedrag niet getolereerd wordt en waarom dat zo is. Dat kan de rechtbank opmaken uit zijn verhoren en de rapportages die over hem zijn uitgebracht.

De termen schennis en aantasting van de eerbaarheid doen ouderwets aan, maar het betreft relevante, vervelende strafbare gedragingen. Mensen worden ongevraagd en ongewild verrast door andermans seksuele gedrag. Daarmee veroorzaakt de verdachte nare gevoelens, angst en gevoelens van onveiligheid. Dat leidt weer tot maatschappelijke onrust en agressieve reacties richting de verdachte. Dit alles is zeer ongewenst.

Door via een site te zoeken naar seksueel contact met kinderen, vormt de verdachte mogelijk een gevaar voor de jeugd. Niet gebleken is dat dit gevaar substantieel is, maar de verdachte vraagt continu aandacht van de politie om erop toe te zien dat het gevaar niet groter wordt en te voorkomen dat er maatschappelijke onrust ontstaat. Ook is gebleken dat de verdachte zijn gedrag als gevolg van zijn psychische stoornissen niet onder controle heeft en als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd. Hij vindt zelf ook dat hij hulp nodig heeft.

Uit het dossier, het strafblad en de rapportages blijkt dat de wijkagent zich intensief met de verdachte heeft bezighouden, er een lange geschiedenis is van soortelijke feiten en meldingen rond de verdachte en dat pogingen om hem te helpen geen resultaat hebben gehad. De verdachte is kennelijk snel boos en weert dan iedere hulp weer af door te reageren met sms-jes en voicemailberichten waarin hij betrokkenen uitscheldt.

Dat is heel jammer, want er is hulp waar hij veel aan zou kunnen hebben, waaronder de hulp die gegeven wordt door de vrijwilligers van COSA (Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid). Door zich te laten behandelen en begeleiden kan de verdachte bovendien voorkomen dat buurtbewoners het recht in eigen hand nemen en hij daardoor nog meer in de problemen komt.

De rechtbank heeft gelet op dit alles hetzelfde dilemma als de officier van justitie. Kort gezegd: de verdachte moet ophouden, maar dat zal niet bereikt worden met straf alleen. De verdachte heeft hulp nodig en wel in een verplichtend kader. Dat kan worden geboden door hem toezicht en begeleiding van de reclassering op te leggen. De rechtbank zal de verdachte nog een kans bieden om met de reclassering aan de slag te gaan zijn problemen aan te pakken. Hij zal zich daarvoor moeten inspannen, anders blijft er niets anders over dan hem naar de gevangenis te sturen. Onder de voorwaarden zal ook moeten worden opgenomen dat hij verplicht kan worden tot een korte klinische opname, als de reclassering dat noodzakelijk zou vinden.

De rechtbank zal dan ook de eis van de officier van justitie volgen.

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 57, 239, 248a van het Wetboek van Strafrecht.

8 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.3 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt de verdachte voor de feiten 1, 2 en 3 met parketnummer 03/866392-16 en het feit met parketnummer 03/866126-17 tot een gevangenisstraf van 4 maanden;

 • -

  bepaalt dat de straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd van 3 jaren:

 • -

  zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit of

 • -

  ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of

 • -

  geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen, dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt voorts de volgende bijzondere voorwaarden, waaraan de veroordeelde gedurende de proeftijd van 3 jaren heeft te voldoen:

 • -

  dat de veroordeelde zich binnen 3 dagen na het onherroepelijk worden van het vonnis telefonisch zal melden bij Reclassering Nederland op het telefoonnummer 088 804 1501;

 • -

  zich daarna zal blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

 • -

  zich zal laten behandelen voor zijn seksueel grensoverschrijdende gedrag bij de Forensisch psychiatrische polikliniek Radix van de Mondriaan Zorg te Heerlen of een soortgelijke instelling voor ambulante forensische zorg, waarbij de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling zullen worden gegeven;

 • -

  zich binnen het ambulante behandeltraject zo nodig zal laten opnemen in een kliniek, voor een duur van maximaal 7 weken, ten behoeve van crisis, detoxificatie, stabilisatie, observatie en/of diagnostiek, als de reclassering dat noodzakelijk acht, waarbij de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die opname door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

- geeft de reclassering opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.P.C. Dijkshoorn-Sleebe, voorzitter, mr. M.M. Beije en mr. C.C.W.M. Aretz, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A.P. Jansen, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 12 december 2017.

Buiten staat

Mr. C.C.W.M. Aretz is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1.

hij op of omstreeks 19 november 2015 in de gemeente Brunssum de eerbaarheid heeft geschonden op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, te weten [adresgegevens]

, door voor het raam van zijn, verdachtes, woning zijn, verdachtes, geslachtsdeel te ontbloten en/of met zijn, verdachtes, ontblote geslachtsdeel voor het raam van zijn, verdachtes, woning te gaan en en/of blijven staan en/of zijn, verdachtes, (ontblote) geslachtsdeel te tonen aan [aangeefster 1] en/of [aangeefster 2] ;

2.

hij op of omstreeks 20 mei 2016 in de gemeente Brunssum de eerbaarheid heeft geschonden

op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, te weten [adresgegevens] , door voor het raam van zijn, verdachtes, woning zijn, verdachtes, geslachtsdeel te ontbloten en/of met ontbloot geslachtsdeel voor het raam van zijn, verdachtes, woning, te gaan en/of blijven staan en/of zijn, verdachtes, ontblote geslachtsdeel te tonen aan een of meer voorbijganger(s) en/of te masturberen;

3.

Hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2016 tot en met 1 augustus 2016 in de gemeente Brunssum, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding een of meer perso(o)n(en), van

wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt, opzettelijk te bewegen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande uit of mede bestaande uit (orale) seks, althans het seksueel binnendringen van het lichaam, op een gay datingsite [nummer datingsite] een telefonische advertentie heeft ingesproken met de tekst: "Hallo, met Sjaak uit Brunssum, geile pedo 67 zoekt jongen tot 12 jaar voor sex, ik betaal er goed voor, bel me op [telefoonnummer verdachte] ",

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Tenlastelegging bij gevoegde verdachte met parketnummer 03/866126-17:

hij in of omstreeks de periode van 7 februari 2017 tot en met 8 februari 2017 in de gemeente Brunssum meermalen, althans eenmaal, (telkens) de eerbaarheid heeft geschonden op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, te weten [adresgegevens] , door meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- zich met ontbloot geslachtsdeel voor het raam van zijn, verdachtes, woning te bevinden en/of (vervolgens)

- voor het raam van zijn, verdachtes, woning te masturberen en/of met zijn, verdachtes, ontblote geslachtsdeel te spelen en/of zijn, verdachtes, ontblote geslachtsdeel te betasten en/of aan te raken.

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van Nationale Politie, team Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme Limburg, proces-verbaalnummer 2016090021, gesloten d.d. 12 september 2016 , doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 26.

2 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [naam verdachte] , dossierpagina 13, 14 en 15.

3 Het geschrift Mutatie rapport, dossierpagina 24.

4 Het proces-verbaal aangifte, dossierpagina 17 en het proces-verbaal aangifte, dossierpagina 20.

5 Het proces-verbaal van bevindingen, dossierpagina 22.

6 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van Nationale Politie, team zeden Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme Limburg, proces-verbaalnummer 2017021659, gesloten d.d. 6 april 2017, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 32.

7 Het proces-verbaal aangifte, dossierpagina 10.

8 Het proces-verbaal van bevindingen, dossierpagina 14.

9 Het proces-verbaal van bevindingen, dossierpagina 26.

10 Het proces-verbaal van verhoor, dossierpagina 29.