Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:11288

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
22-11-2017
Datum publicatie
27-11-2017
Zaaknummer
04 6121211/CV 17-5736
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De vordering: in conventie ontbinding huurovereenkomst en betaling achterstallige huur; in reconventie afgifte deugdelijke facturen. De beslissing: toewijzing in conventie; afwijzing in reconventie wegens ontbreken van belang.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6121211 \ CV EXPL 17-5736

Vonnis van de kantonrechter van 22 november 2017

in de zaak van:

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] ,

wonend [adres eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] ,

[woonplaats eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] ,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

procederende in persoon,

tegen:

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

wonend [adres gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

[plaats gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde mr. TH.J.J. Dierichs.

Partijen zullen hierna [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

 • -

  de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Partijen hebben een huurovereenkomst gesloten betreffende de bedrijfsruimte aan de [adres bedrijfsruimte] . Er is een huurprijs van € 500,00 per maand overeengekomen te vermeerderen met omzetbelasting. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft een achterstand in de betaling van de huurpenningen laten ontstaan.

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] vordert – samengevat – ontbinding van de tussen partijen gesloten huurovereenkomst met veroordeling van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] tot ontruiming van het gehuurde en betaling van € 2.116,50 aan huurachterstand, alsmede € 665,50 per maand vanaf 1 juni 2017 tot aan de ontruiming, vermeerderd met rente en kosten. Bij repliek herformuleert [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] zijn eis en vordert tevens veroordeling van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] tot betaling van een dwangsom van € 250,00 per dag omdat hij punt 1.3 van de huurovereenkomst niet respecteert. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] voert verweer tegen de vordering in reconventie.

3.2.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] vordert – samengevat – veroordeling van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] tot terhandstelling aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] van kortgezegd deugdelijke BTW nota's op verbeurte van een dwangsom en voert verweer tegen de vordering in conventie.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

in conventie

4.1.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] stelt bij dupliek dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] niet de verhuurder is maar [X] vof. Nu de huurovereenkomst op naam van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] is gesteld laat de kantonrechter deze opmerking voor wat het is. Overigens is het niet ondenkbaar en ook niet ongebruikelijk dat een huurovereenkomst tot stand komt via bemiddeling of zaakwaarneming in naam of in de plaats van de eigenaar van het verhuurde object.

4.2.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] verzet zich tegen de eisvermeerdering en stelt ernstig in zijn verdediging te zijn geschaad. De kantonrechter kan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] niet volgen in deze stelling nu immers dit onderwerp al in de dagvaarding uitvoerig werd besproken en enkel was verzuimd dit onderdeel ook in het petitum van de dagvaarding als een eis te formuleren. Aan dit verweer gaat de kantonrechter daarom voorbij. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] stelt dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in strijd met de huurovereenkomst dranken verkoopt vanuit het gehuurde. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] betwist deze stelling uitdrukkelijk. Gelet op deze betwisting zal de kantonrechter aan deze blote stelling van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] als onvoldoende gemotiveerd voorbij gaan. Dit onderdeel van de vordering wordt daarom afgewezen.

4.3.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] stelt dat de factuur niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De kantonrechter is van oordeel dat dit verweer geen stand kan houden. Uit informatie die op de site van de Belastingdienst voor iedereen beschikbaar is volgt dat partijen bij het sluiten van een huurovereenkomst eenmalig voor de duur van de huurovereenkomst kunnen kiezen of de huur al dan niet met btw wordt belast. In geval de huur met btw wordt belast dient dit uit de huurovereenkomst te volgen. In dit geval is in de huurovereenkomst opgenomen dat de huur met btw wordt belast [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] kan derhalve door middel van de huurovereenkomst aantonen dat hij btw verschuldigd is over de huur. Het verweer van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] , welk verweer de kantonrechter beschouwt als een opschortingsverweer, treft derhalve geen doel. Nu de verschuldigdheid van de huur overigens niet door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] wordt weersproken ligt deze vordering voor toewijzing gereed. Gelet op de achterstand in de betalingsverplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst is sprake van een dusdanige tekortkoming aan de zijde van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] dat de vordering tot ontbinding en ontruiming dienen te worden toegewezen.

in reconventie

4.4.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] vordert veroordeling van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] tot afgifte van deugdelijke facturen op verbeurte van een dwangsom. De kantonrechter stelt vast dat bij repliek in conventie reeds facturen zijn overgelegd en het overigens nog maar de vraag is of er inderdaad noodzaak bestaat om over dergelijke facturen te beschikken. Deze vordering wordt daarom bij gebrek aan belang afgewezen.

in conventie

4.5.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] zal als de conventie in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] worden in conventie begroot op:

 • -

  dagvaarding € 81,99

 • -

  griffierecht 223,00

 • -

  salaris gemachtigde 300,00( 2 x tarief € 150,00)

totaal € 604,99

4.6.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

in reconventie

4.7.

De kantonrechter ziet aanleiding om de proceskosten in reconventie te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5 De beslissing in conventie en in reconventie

De kantonrechter

in conventie

5.1.

ontbindt de bestaande huurovereenkomst met betrekking tot het gehuurde, staande en gelegen aan de [adres bedrijfsruimte] te [plaats bedrijfsruimte] ,

5.2.

veroordeelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] , om binnen een maand na betekening van dit vonnis het gehuurde met personen en zaken te ontruimen en te verlaten en met overgifte van de sleutels ter vrije beschikking van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] partij te stellen,

5.3.

veroordeelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] om aan [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen een bedrag van € 2.116,50, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 juni 2017 tot aan de dag der algehele voldoening,

5.4.

veroordeelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] voorts om aan [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen een bedrag van € 665,50 per maand of gedeelte van een maand, ingaande 1 juni 2017 tot aan het tijdstip der ontruiming,

5.5.

veroordeelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] tenslotte in de kosten van de procedure aan de zijde van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] gevallen en aan die zijde tot op vandaag begroot op € 604,99,

5.6.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

in reconventie

5.8.

wijst de vordering af,

5.9.

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. Rijksen en in het openbaar uitgesproken.

type: HM

coll: