Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:1090

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
07-02-2017
Datum publicatie
10-02-2017
Zaaknummer
5648269 BR VERZ 17-12
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opheffing vereffening nalatenschap, vaststellen loon vereffenaar, griffierecht t.l.v. de Staat. Publicatie. Art. 4:209 lid 1 en 4, 4:206 lid 6 BW, 16 en 17 Fw

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2017-0033
AR 2017/771
JERF 2018/61
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht / Kantonrechter

Zaaknr: 5648269 BR VERZ 17-12

Beschikking van 7 februari 2017

inzake

[verzoeker sub 1] en

[verzoeker sub 2] ,

beiden kantoor houdende te Rosmalen, Edelweisstraat 5,

verzoekers, in hun hoedanigheid van vereffenaar van de nalatenschap van [erflater] .

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Op 13 januari 2017 is een verzoekschrift met bijlagen ontvangen door tussenkomst van mr. P. van der Wal.

1.2.

Vervolgens is beschikking bepaald op heden.

2 Het verzoek

2.1.

Uit het verzoekschrift en de bijlagen blijkt het volgende:

- op 9 november 2015 is te Heerlen het stoffelijk overschot aangetroffen van [erflater] (verder te noemen: de erflater) laatstelijk wonende te Heerlen;

- de voor zover bekend in artikel 4:206 BW genoemde personen, hebben de nalatenschap verworpen;

- bij beschikking van deze rechtbank van 26 januari 2016 zijn verzoekers tot vereffenaar van de nalatenschap van de erflater benoemd;

- de hypotheekhouder heeft het recht van parate executie uitgeoefend ter zake het tot de nalatenschap van erflater behorend onroerend goed;

- de activa van de nalatenschap bedraagt thans nihil en de passiva € 41.151,05;

- verzoekers vragen opheffing van de vereffening van de nalatenschap, vaststelling van de vereffeningskosten en om het griffierecht ten laste van de Staat te brengen.

3 De beoordeling

3.1.

De kantonrechter concludeert uit het verzoek en de daarbij ingezonden stukken dat de vereffeningskosten het actief ruimschoots overtreffen zodat er sprake is van een insolvente nalatenschap. Hierdoor kan het verzoek tot opheffing van de vereffening van de nalatenschap ingewilligd worden en wordt het verzoek, om proceseconomische redenen, niet ter mondelinge behandeling behandeld.

3.2.

De kantonrechter zal de vereffeningskosten op € 4.037,41 vaststellen en uitsplitsen in

€ 2.081,20 aan loon van de vereffenaars (inclusief btw) € 91,31 aan reiskosten en € 1.864,90 aan overige vereffeningskosten.

3.3.

In dit kader acht de kantonrechter het eveneens dienstig om ten aanzien van het onderhavige verzoek over te gaan tot analoge toepassing van art. 17 Fw met betrekking tot het in rekening gebrachte griffierecht van € 78,00. In aanmerking genomen de overeenkomsten tussen de in art. 16 Fw geregelde kosteloze behandeling van een faillissement en de regeling van de kosteloze vereffening c.q. opheffing van de vereffening van een nalatenschap ex art. 4:209 BW, ziet de kantonrechter aanleiding het berekende griffierecht van het onderhavige verzoek ten laste van de Staat te brengen weshalve het niet in opgemelde vereffeningskosten is verdisconteerd.

3.4.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:209 lid 4 BW juncto 4:206 lid 6 BW dienen verzoekers de nader uit te spreken opheffing van de vereffening van deze nalatenschap te publiceren in de (digitale) Staatscourant waarvan de kosten nihil zijn.

3.5.

De griffier zal zorgdragen voor inschrijving van deze beslissing in het boedelregister.

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

stelt het totaalbedrag van de vereffeningskosten vast op € 4.037,41 waarin begrepen € 2.081,20 aan loon van de vereffenaars (inclusief btw) € 91,31 aan reiskosten en € 1.864,90 aan overige vereffeningskosten,

4.2.

beveelt de verzochte opheffing van de vereffening van de nalatenschap van [erflater] ,

4.3.

draagt verzoekers, in hun hoedanigheid van vereffenaar van de nalatenschap van [erflater] , op de opheffing van deze vereffening bekend te maken in de (digitale) Nederlandse Staatscourant,

4.4.

bepaalt dat het aan dit verzoek verbonden griffierecht ten laste van de Staat komt,

4.5.

gelast de griffier om deze beschikking in het boedelregister in te schrijven,

4.6.

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. P. Hoekstra, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.

type:TY