Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:10847

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
08-11-2017
Datum publicatie
13-11-2017
Zaaknummer
4704 6234376 cv expl 17-6599
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partijen verschillen van mening omtrent omvang van de verstrekte opdracht.

Verweer van gedaagde is onvoldoende onderbouwd. Gedaagde heeft na ontvangst van de factuur geen bezwaar gemaakt.

Verweer is tardief.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/5999
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6234376 \ CV EXPL 17-6599

Vonnis van de kantonrechter van 8 november 2017

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WAPPSTARS B.V.,

statutair gevestigd te Veldhoven en kantoorhoudende te Eindhoven,

eisende partij,

gemachtigde Interim Credit Control B.V.,

tegen:

[gedaagde partij] , h.o.d.n. [X],

wonend [adres gedaagde partij] ,

[woonplaats gedaagde partij] ,

gedaagde partij,

procederende in persoon.

Partijen worden verder in dit vonnis aangeduid als Wappstars en [gedaagde partij] .

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Wappstars houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software en het maken en verkopen van websites, mobiele applicaties en internet-marketing.

2.2.

Wappstars heeft ten behoeve van en in opdracht van [gedaagde partij] werkzaamheden verricht en daarvoor aan [gedaagde partij] een bedrag van € 2.042,48 gefactureerd.

2.3.

[gedaagde partij] betwist de omvang van de door Wappstars uitgevoerde opdracht en heeft de factuur geheel onbetaald gelaten.

2.4.

Op de werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van Wappstars van toepassing.

3 Het geschil

3.1.

Wappstars vordert – samengevat – veroordeling van [gedaagde partij] tot betaling van een bedrag van € 2.394,06, vermeerderd met rente en kosten.

3.2.

[gedaagde partij] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Wappstars heeft ter onderbouwing van haar vordering aangevoerd dat de tussen haar en [gedaagde partij] gesloten overeenkomst uit 2 opdrachten heeft bestaan, te weten het bouwen van een webshopmodule en het aanbieden van een zogeheten Adwords Service. De Adwords Service zorgt er voor dat de webshop op bepaalde trefwoorden hoog scoort in Google. Wappstars stelt in dat verband dat een nieuwe webshop zonder Adwords Service nauwelijks zin heeft. De kosten voor het bouwen van de webshop bedragen € 500,00, terwijl met de Adwords Service een maandelijks bedrag van € 99,00 is gemoeid. Op jaarbasis komt dat neer op een bedrag van € 1.188,00.

4.2.

[gedaagde partij] erkent de vordering voor zover het de webshop betreft, maar stelt zich daarnaast op het standpunt dat hij de aanvullende Adwords Service niet met Wappstars is overeengekomen. [gedaagde partij] heeft hiervoor niet getekend. [gedaagde partij] heeft meermaals bij Wappstars het originele contract opgevraagd, maar Wappstars weigert dit aan [gedaagde partij] te verstrekken.

4.3.

De kantonrechter overweegt als volgt.

4.4.

Wappstars heeft in haar conclusie van repliek uitvoerig belicht op welke wijze de toepassing van de Adwords Service met [gedaagde partij] is besproken en is overeengekomen. Wappstars refereert daarbij aan een onderhoud met [gedaagde partij] medio januari 2017, waarbij de heer [Y] , werkzaam bij Wappstars, een lijst met 700 trefwoorden heeft besproken. [gedaagde partij] heeft aldus zijn medewerking verleend aan de totstandkoming van de Adwords. [gedaagde partij] heeft bij dupliek een en ander niet weersproken en blijft enkel bij de blote betwisting dat de Adwords Service niet is overeengekomen.

4.5.

Dit standpunt van [gedaagde partij] strookt niet met de inhoud van de bij dagvaarding overgelegde kopie van het contract (productie 3). Daarin is duidelijk te zien onder het kopje

“Producten/Diensten” dat de Adwords zijn vermeld voor een bedrag van € 99,00 per maand.

Het betreffende contract is door [gedaagde partij] ondertekend, althans wordt niet door [gedaagde partij] gesteld dat het niet zijn handtekening is. [gedaagde partij] stelt enkel bij antwoord dat de regel met betrekking tot de Adwords ten tijde van het ondertekenen van het contract niet op het contract stond vermeld. [gedaagde partij] laat echter na deze stelling op enigerlei wijze te onderbouwen. Uit niets blijkt dat de passage met betrekking tot de Adwords Service op een later tijdstip op het contract is bijgeschreven.

4.6.

Daarbij komt dat niet gebleken is dat [gedaagde partij] direct na ontvangst van de factuur

– waarop de Adwords Service nadrukkelijk staat vermeld (productie 4 bij dagvaarding) – bij Wappstars heeft gereclameerd. Het had op de weg van [gedaagde partij] gelegen, zeker gelet op zijn betwisting van dit deel van de overeenkomst, om zijn bezwaren tegen kosten betrekking hebbend op de Adwords Service aan Wappstars kenbaar te maken, te meer nu de kosten voor de Adwords Service een substantieel deel van de factuur vormen.

4.7.

Het is de kantonrechter niet duidelijk waarom [gedaagde partij] uitdrukkelijk vast houdt aan de verstrekking van het originele contract en geen genoegen heeft willen nemen met de door Wappstars verstrekte kopie. Het is alleszins aannemelijk dat Wappstars er voor kiest om originele stukken in haar dossier te behouden en niet uit handen te geven. Naar het oordeel van de kantonrechter is niet gebleken dat [gedaagde partij] op enigerlei wijze in zijn belangen is geschaad.

4.8.

Uit het vorenstaande volgt dat het door [gedaagde partij] gevoerde verweer moet worden gepasseerd en dat de vordering van Wappstars aan haar moet worden toegewezen.

4.9.

De kantonrechter acht geen termen aanwezig [gedaagde partij] toe te laten tot nadere bewijslevering.

4.10.

[gedaagde partij] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van Wappstars worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 83,51

 • -

  griffierecht 470,00

 • -

  salaris gemachtigde 300,00 ( 2 x tarief € 150,00)

totaal € 853,51

4.11.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt [gedaagde partij] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Wappstars te betalen een bedrag van € 2.394,06, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over

€ 2.042,48 vanaf 25 juli 2017 tot aan de voldoening,

5.2.

veroordeelt [gedaagde partij] partij in de proceskosten aan de zijde van Wappstars gevallen en tot op heden begroot op € 853,51,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M.J.F. Piëtte en in het openbaar uitgesproken.

type: ph

coll: