Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:10770

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
08-11-2017
Datum publicatie
10-11-2017
Zaaknummer
4704 6137279 CV EXPL 17-5834
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Puppy kort na aankoop terug gebracht. Koper ingestemd met de in de overeenkomst gestelde voorwaarden. Geen ongerechtvaardigde verrijking. Vordering teruggave koopprijs afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/5947
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6137279 \ CV EXPL 17-5834

Vonnis van de kantonrechter van 8 november 2017

in de zaak van:

1 [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie sub 1] ,

2. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie sub 2],

beiden wonende te [woonplaats eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] ,
eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde SRK Rechtsbijstand,

tegen:

1 [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] h.o.d.n. DIVIDE ET IMPERA,
2. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 2] h.o.d.n. DIVIDE ET IMPERA,
wonend [adres gedaagde partijen in conventie, eisende partijen en reconventie 1] ,
[woonplaats adres gedaagde partijen in conventie, eisende partijen en reconventie] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

procederende in persoon.

Partijen zullen hierna in mannelijk enkelvoud ook [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] en [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 22 juni 2017,

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie,

 • -

  de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie,

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie,

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] en [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 2] drijven een hondenkennel te [plaats] onder de naam Divide et Impera, waarbij honden van het ras Bullmastiff worden gefokt.

2.2.

De kennel is op naam van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] geregistreerd bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland.

2.3.

Op 29 oktober 2016 hebben [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie sub 1] en [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] een op schrift gestelde overeenkomst gesloten, waarbij [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie sub 1] van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] heeft gekocht een puppy van het ras Bullmastiff, door [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] [A] genoemd en door [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] [B] , voor een bedrag van € 1.500,00. De stamboomnaam van de puppy luidt Divide et Impera Boom Boom Boom Boom.

2.4.

In voormelde overeenkomst zijn onder meer de navolgende bepalingen opgenomen:

 • -

  Indien koper onverhoopt door welke omstandigheden dan ook niet meer in staat is te zorgen voor Divide et Impera Boom Boom Boom Boom dan meldt koper dit aan verkoper.

 • -

  Verkoper zorgt voor de herplaatsing van Divide et Impera Boom Boom Boom Boom.

 • -

  Divide et Impera Boom Boom Boom Boom mag niet verkocht worden/overgedragen worden aan een derde door koper.

 • -

  Indien Divide et Impera Boom Boom Boom Boom wordt teruggegeven aan de verkoper wordt hiervoor geen vergoeding betaald. Wel zal verkoper vanaf dat moment de kosten van Divide et Impera Boom Boom Boom Boom voor zijn rekening nemen.

2.5.

Voorafgaand aan de koop heeft [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] tweemaal, o.a. op 10 september 2016, bezocht om kennis te maken met [A] .

2.6.

Op 29 oktober 2016 heeft [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] [A] bij [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] opgehaald en mee naar huis genomen.

2.7.

Omdat de aanwezigheid van [A] met de overige reeds aanwezige dieren in het gezin van [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] niet functioneerde heeft [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] [A] op 16 november 2016 teruggebracht naar [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] .

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

[eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] vordert [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 1.725,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding over € 1.500,00, met veroordeling van [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] in de proceskosten en in de nakosten.

3.2.

[gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] in de vorderingen dan wel tot afwijzing van het gevorderde.

3.3.

In reconventie vordert [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] te veroordelen tot vergoeding van een bedrag van € 645,00.

3.4.

[eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] voert gemotiveerd verweer tegen de vorderingen van [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] .

3.5.

Op de standpunten van partijen zal nader worden ingegaan in de overwegingen.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

4.1.

Uit de over en weer niet dan wel niet voldoende gemotiveerd weersproken stellingen van partijen leidt de kantonrechter af dat [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] na telefonisch contact op 6 september 2016 op 10 september 2016 bij [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] op bezoek is geweest in verband met de aanschaf van een Bullmastiffpuppy uit een nest dat bij [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] te koop was. Op die datum heeft [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] geïnformeerd over de voorwaarden waaraan een potentiële koper diende te voldoen om in aanmerking te komen om een puppy te kunnen kopen. [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] is vervolgens nog een keer bij [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] op bezoek geweest in het kader van de aanschaf van de puppy en voorts is er nog telefonisch contact tussen partijen geweest. Uiteindelijk hebben partijen op 29 oktober 2016 de onderhavige koopovereenkomst gesloten. Op die dag heeft [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] de puppy mee naar huis genomen. Gesteld noch gebleken is dat [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] tegen de bepalingen, zoals die aldus [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] tussen partijen zijn besproken en zoals die ook in de schriftelijke koopovereenkomst zijn opgenomen, bezwaar heeft gemaakt. In de thuissituatie bij [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] zijn er vervolgens problemen ontstaan met betrekking tot de puppy omdat het aldus [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] niet "klikte" tussen de puppy en een reeds in zijn woonsituatie aanwezige Chihuahuahond en een kitten. Door de spanningen die daarbij in het gezin van [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] zijn ontstaan heeft [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] uiteindelijk na telefonisch contact tussen partijen op 15 november 2016 de puppy op 16 november 2016 naar [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] teruggebracht. Voor het eerst op 22 november 2016 vraagt [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] aan [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] om terugbetaling van de koopprijs.

4.2.

Vast staat dat geen sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] , noch van enig andere aan [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] toe te rekenen grondslag voor ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De reden om de puppy naar [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] terug te brengen is uitsluitend en alleen gelegen in de in het gezin van [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] ontstane problemen door de komst van de puppy, waardoor [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] - zoals ook in de email van 19 november 2016 is vermeld - heeft besloten afstand te doen van de puppy. In de koopovereenkomst van 29 oktober 2016 is voor de situatie dat de puppy wordt teruggegeven een uitdrukkelijke bepaling opgenomen, inhoudende dat geen vergoeding wordt betaald, waarmee [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] - aldus [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] - ruimschoots vóór het sluiten van de schriftelijke overeenkomst 29 oktober 2016 bekend is geworden, doch in ieder geval bij het sluiten van die overeenkomst. Gesteld noch gebleken is dat [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] tegen de opneming van die bepaling in de koopovereenkomst bezwaar heeft gemaakt. Die bepaling is ook opgenomen in de overeenkomst vóór de plaats waar de handtekening moet worden gezet. De kantonrechter acht [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] dan ook aan die bepaling gebonden, zodat voor de kennelijk door [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] veronderstelde ongedaanmakingsverplichting aan de zijde van [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] door het terugbrengen van de puppy geen plaats is.

4.3.

De kantonrechter gaat in verband met het vorenstaande voorbij aan de door [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] voor het eerst bij conclusie van repliek ingenomen standpunt dat sprake is van een consumentenkoop en het in dat verband gedane beroep op vernietiging van het in de overeenkomst opgenomen beding dat door [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] bij teruggave van de puppy geen geld teruggegeven wordt. [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] heeft immers beargumenteerd betoogd niet beroeps- dan wel bedrijfsmatig te hebben gehandeld, terwijl het fokken van honden, ook indien dat herhaald en opvolgend plaats heeft, niet noodzakelijkerwijs anders impliceert.

4.4.

Met betrekking tot de subsidiaire grondslag van de vordering - ongerechtvaardigde verrijking - oordeelt de kantonrechter het volgende.

Door het terugbrengen van de puppy door [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] naar [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] heeft een vermogensverschuiving plaatsgevonden, waardoor het vermogen van [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] is "verrijkt" met de aanschafprijs van de puppy ad € 1.500,00, terwijl [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] met de hoogte van dat bedrag is verarmd. De vraag of die verrijking ongerechtvaardigd is, dient evenwel ontkennend te worden beantwoord. Zoals hiervoor reeds is geoordeeld heeft [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] tegen de opneming van voormelde bepaling in de overeenkomst dat bij teruggave van de puppy geen vergoeding wordt betaald, hoewel hij ruimschoots voor het sluiten van de overeenkomst bekend was, geen bezwaren naar voren gebracht en heeft hij door ondertekening van de overeenkomst willens en wetens daarmee ingestemd.

4.5.

Op grond van het vorenstaande dient de vordering van [eisende partijen in conventie, verweerders in reconventie] te worden afgewezen.

4.6.

Voor toewijzing van de vordering van [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] is eveneens geen plaats. In de tussen partijen gesloten overeenkomst is immers opgenomen dat in het geval Divide et Impera Boom Boom Boom Boom wordt terug gegeven aan de verkoper vanaf dat moment de verkoper de kosten van Divide et Impera Boom Boom Boom Boom voor zijn rekening zal nemen. Voor het geval de door [gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie] vermelde kosten alleen betrekking hebben op de door haar aan deze zaak bestede werkzaamheden en in dat verband gemaakte kosten pleegt een kostenveroordeling een vergoeding voor die kosten in de houden in het geval derden voor een partij als gemachtigde optreden. De door een partij bestede uren aan zijn of haar zaak komen in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking.

4.7.

De kantonrechter acht geen termen aanwezig partijen toe te laten tot nadere bewijslevering.

4.8.

Partijen zijn over en weer in het ongelijk gesteld, zodat de kosten tussen hen gecompenseerd zullen worden zoals hierna is bepaald.

5 De beslissing in conventie en in reconventie

De kantonrechter

5.1.

wijst de vorderingen van partijen af,

5.2.

compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M.P. Brouns en in het openbaar uitgesproken.

type: TC

coll: