Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2016:6951

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
09-08-2016
Datum publicatie
18-05-2018
Zaaknummer
5220834/EZ/16-184 09082016
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Opheffing vereffening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5220834 EZ VERZ 16-184

Beschikking erfrecht van de kantonrechter van 9 augustus 2016.

Gezien het op 5 juli 2016 ter griffie van de rechtbank, burgerlijk recht / kanton, locatie Roermond door mr. P.M. Oortgiesen, als kandidaat-notaris verbonden aan notariskantoor deHaastenBroecke, gevestigd te Hilversum, ingediend verzoek, waarin namens mevrouw [A] en de heer [B] , wordt verzocht in de nalatenschap van de heer [C] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1948, overleden op [overlijdensdag] 2015 en laatst wonende te [woonplaats overledene] aan de [adres overledene] , de opheffing van de vereffening te bevelen ex artikel 4:209 lid 1 BW en de gemaakte vereffeningskosten vast te stellen op een bedrag van € 2.051,28.

Daarnaast heeft verzoeker verzocht in verband met de kosten van publicatie van de opheffing van de vereffening te bepalen dat kan worden volstaan met publicatie op www.rechtspraak.nl en/of de Staatscourant en de aan dit verzoek verbonden griffierechten ten laste van de staat te doen komen.

De kantonrechter - gezien het verzoekschrift en de daarbij gevoegde bijlagen - overweegt als volgt.

Verzoeker vraagt de kantonrechter om ingevolge het bepaalde in artikel 4:209 lid 1 BW de opheffing van de vereffening van de hiervoor bedoelde nalatenschap van de heer

[C] . Verzoeker heeft dit verzoek onderbouwd met de terzake opgemaakte boedelbeschrijving. Hieruit volgt dat de geringe waarde van de baten aanleiding geeft het verzoek in te willigen. Voor het overige is niet gebleken van feiten of omstandigheden die zich tegen toewijzing van het verzoek tot opheffing verzetten.

De gemaakte vereffeningskosten zullen worden vastgesteld op een bedrag van € 2.051,28. De kantonrechter zal daarbij bepalen dat deze ten laste van de boedel worden gebracht.

De kantonrechter zal voorts bepalen dat publicatie van deze beschikking achterwege kan blijven en dat kan worden volstaan met plaatsing op www.rechtspraak.nl.

Het verzoek de griffierechten ten laste van de staat te brengen zal niet worden ingewilligd, nu de wettelijke grondslag daarvoor ontbreekt.

De griffier zal zorg dragen voor inschrijving van deze beslissing in het boedelregister.

De beslissing

De kantonrechter

- verleent de verzochte opheffing van de vereffening van de nalatenschap van de heer [C] ,

- stelt de vereffeningskosten vast op een bedrag van € 2.051,28 en brengt deze ten laste van de boedel,

- bepaalt dat deze beschikking bekend zal worden gemaakt door plaatsing op www.rechtspraak.nl,

- draagt de griffier op deze beslissing in te schrijven in het boedelregister,

- wijst het meer of anders verzochte af.

Aldus gegeven door mr. A.H.M.J.F. Piëtte en in het openbaar uitgesproken.

type: ph

coll: