Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2016:6709

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
02-08-2016
Datum publicatie
02-08-2016
Zaaknummer
03/661205-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Deels voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf wegens het verzamelen van een groot aantal kinderpornografische afbeeldingen en tevens het verspreiden van een aantal van die verzamelde afbeeldingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer: 03/661205-15

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 2 augustus 2016

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

[geboortegegevens] ,

[adresgegevens] .

De verdachte wordt bijgestaan door mr. P.G. Grijpstra, advocaat, kantoorhoudende te Deurne.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 19 juli 2016. De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte in verschillende periodes kinderporno heeft verspreid, heeft verworven en/of in zijn bezit had.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht voor beide tenlastegelegde feiten het verwerven en in bezit hebben van kinderporno bewezen. Onder feit 1 acht zij tevens het verspreiden van een drietal afbeeldingen bewezen.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de rechtbank tot een bewezenverklaring kan komen van het bezit van kinderporno zoals ten laste is gelegd onder de feiten 1 en 2.

Onder feit 1 kan bovendien het plaatsen van vier afbeeldingen juridisch als verspreiden gekwalificeerd worden.

Hoewel een bewezenverklaring in de lijn der verwachtingen ligt, hecht de verdediging eraan om op te merken dat het niet verdachtes intentie is geweest om afbeeldingen van zeer jonge kinderen te downloaden, noch om foto’s en filmpjes met expliciete beelden of seksuele handelingen tussen echte mensen te downloaden. Dit is als bijvangst meegekomen met het materiaal waar de verdachte wel gericht naar op zoek was, namelijk foto’s van uitdagend of schaars geklede meisje tussen de twaalf en zeventien jaar waarbij zijn focus lag op de borsten.

3.3

Het oordeel van de rechtbank 1

De rechtbank volstaat ten aanzien van het onder feit 1 en feit 2 tenlastegelegde met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu de verdachte het tenlastegelegde ter terechtzitting duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend.

Feit 1:

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte in de periode van

8 oktober 2014 tot en met 7 mei 2015 4.805 afbeeldingen met kinderporno heeft verworven en in zijn bezit gehad, waarvan hij drie afbeeldingen ook zelf heeft verspreid.

De bewezenverklaring steunt op:

- de bekennende verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 19 juli 20162;

- het [naam Report]3;

- het proces-verbaal van beoordeling beeldmateriaal4;

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal5.

Feit 2:

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte in de periode van

28 maart 2009 tot en met 10 januari 2012 5.763 afbeeldingen met kinderporno heeft verworven en in bezit gehad, gelet op:

- de bekennende verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 19 juli 20166;

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 17 juni 20157.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte

Feit 1:

in de periode van 8 oktober 2014 tot en met 7 mei 2015 in de gemeente Peel en Maas 4.805 afbeeldingen, te weten foto's, en twee video’s en gegevensdragers, bevattende die afbeeldingen en video’s, telkens heeft verworven en in bezit heeft gehad en dat hij 3 van deze afbeeldingen ook nog heeft verspreid, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

zie p. 65 procesverbaalnummer 2015069412

bestandsnaam [Bestandsnaam]

en/of

zie p. 66 procesverbaalnummer 2015069412

bestandsnaam

[Bestandsnaam]

en/of

het betasten van de geslachtsdelen en/of billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, met een vinger en/of hand

en/of

het houden van een penis dichtbij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

zie p. 64 proces-verbaal 2015069412

bestandsnaam48 [Bestandsnaam]

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) geheel en/of gedeeltelijk naakt zijn, in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of onnatuurlijke voorwerpen en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

zie p. 65 procesverbaal 2015069412

bestandsnaam [Bestandsnaam]

.

Feit 2:

in de periode van 28 maart 2009 tot en met 10 januari 2012 in de gemeente Peel en Maas, 5.763 afbeeldingen, te weten foto's en vijf video's, en een gegevensdrager bevattende afbeeldingen - te weten een computer - heeft verworven en in bezit gehad, terwijl op die afbeeldingen (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

zie p. 78 proces-verbaal 2012002840,

bestandsnaam [Bestandsnaam]

en/of

zie p. 78 proces-verbaal 2012002840

bestandsnaam [Bestandsnaam]

en/of

het anaal penetreren door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten van de geslachtsdelen en/of billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s) en/of hand)

zie p. 78 proces-verbaal 2012002840,

bestandsnaam [Bestandsnaam]

en/of

het betasten van de geslachtsdelen door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het houden van een penis dichtbij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) geheel en/of gedeeltelijk naakt zijn, in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of onnatuurlijke voorwerpen en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling:

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

Feit 1:

een afbeelding en een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verspreid, verworven en in bezit heeft gehad, meermalen gepleegd;

Feit 2:

een afbeelding en een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verworven en in bezit heeft gehad, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De straf

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd aan de verdachte op te leggen een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vijf maanden met een proeftijd van drie jaren en reclasseringstoezicht. Daarnaast heeft zij oplegging van een taakstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis geëist.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft ervoor gepleit om het advies van de reclassering over te nemen en de verdachte te veroordelen tot een volledig voorwaardelijke gevangenisstraf met daaraan gekoppeld de geadviseerde bijzondere voorwaarden.

De verdachte is gebaat bij een lange proeftijd en streng toezicht op zijn computer en gegevensdragers en de door hem bezochte internetpagina’s. Verdachte wil graag geholpen worden, zoals ook uit het recente reclasseringsrapport naar voren komt. Hij staat open voor alle hulp om niet terug te vallen in strafbaar gedrag. In dit verband is het ook nodig dat gezocht wordt naar een passende dag- en avondbesteding van de verdachte om verveling tegen te gaan.

De verdachte is bereid om een taakstraf uit te voeren, maar dit werk dient dan wel aangepast te zijn aan zijn visusproblemen.

De raadsman heeft subsidiair gepleit voor een zoveel mogelijk ingeperkte onvoorwaardelijke gevangenisstraf, omdat zowel de verdachte als de maatschappij vooral gebaat is bij een goede en strikte aanpak van zijn psychische problemen.

Een lange voorwaardelijke gevangenisstraf acht de raadsman dan wel weer passend als stok achter de deur, omdat de verdachte een celstraf vreest.

Voor zover de rechtbank toch een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden acht, verzoekt de raadsman om te gelasten dat de verdachte op een daartoe geschikte afdeling binnen de penitentiaire inrichting wordt geplaatst. Hij acht het namelijk een feit van algemene bekendheid dat zedendelinquenten in detentie flink worden aangepakt door andere gedetineerden.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Op 23 juni 2009 werd verdachte door de rechtbank in Roermond veroordeeld voor het op

1 februari 2007 in bezit hebben van kinderporno. Aan de verdachte was toen een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een taakstraf van 180 uren opgelegd. Aan de voorwaardelijke straf was een proeftijd van twee jaren gekoppeld.

In het kader van die zaak stond verdachte al voor zijn veroordeling onder psychische begeleiding om herhaling te voorkomen.

Nu blijkt dat reeds voor de behandeling van zijn strafzaak door de Roermondse rechtbank verdachte wederom kinderporno aan het verzamelen was; de periode waarin verdachte het nu bewezenverklaarde feit 2 pleegde vangt immers aan in maart 2009.

Nadat het opnieuw verzamelen van kinderporno in de periode 2009 -2012 aan het licht was gekomen, is verdachte de mogelijkheid geboden om strafvervolging te voorkomen door zich aan een aantal door het Openbaar Ministerie gestelde voorwaarden te houden. Die voorwaarden hielden in het niet opnieuw plegen van strafbare feiten en het volgen van een op seksuele delinquentie gerichte behandeling.

Ondanks deze voorwaarden, deze kans die verdachte eigenlijk wordt geboden, gaat hij in 2014 en 2015 opnieuw in de fout en verzamelt hij wederom kinderporno. Ook verspreidt hij dan een aantal kinderpornografische afbeeldingen.

Het bezit van kinderporno is een ernstig strafbaar feit, met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Verdachte is mede verantwoordelijk voor genoemd seksueel misbruik: door deze kinderpornografie te verzamelen heeft hij bijgedragen aan de instandhouding van de vraag daarnaar en de productie ervan. Hij heeft daarbij alleen maar aan zijn eigen gevoelens gedacht en niet aan de gevolgen ervan voor de kinderen die door de makers van kinderpornografisch materiaal worden misbruikt. Voor een effectieve bestrijding van de vervaardiging van dit soort pornografie is het noodzakelijk niet alleen degenen aan te pakken die dat vervaardigen, maar ook degenen die dat verzamelen.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gelet op de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht. Voor het bezit van kinderpornografisch materiaal wordt doorgaans een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden opgelegd, waarvan het grootste deel dan als voorwaardelijke straf wordt opgelegd. Daarnaast wordt doorgaans een taakstraf voor de maximale duur, te weten 240 uren, opgelegd.

De rechtbank acht dit oriëntatiepunt echter niet naadloos op verdachte van toepassing. Verdachte is namelijk al eerder veroordeeld en blijft, niet mis te verstane signalen van justitie ten spijt, doorgaan met het verzamelen van kinderporno.

In de bewezenverklaarde periodes stond hij bovendien onder psychische begeleiding. Het baart de rechtbank grote zorgen dat de verdachte desondanks wederom de fout is in gegaan.

Het tot op heden onverbeterlijk gebleken gedrag van de verdachte doet bovendien afbreuk aan zijn stelling dat hij zich bewust is van de laakbaarheid van zijn handelen en alle hulp wil aanvaarden om recidive te voorkomen.

Gelet op het vorenstaande, is de rechtbank van oordeel dat zij ditmaal niet meer kan volstaan met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Wellicht dat het uitzitten van een gevangenisstraf wel het gewenste effect bereikt, namelijk dat de verdachte stopt met het verzamelen van kinderporno. Voorts overweegt de rechtbank dat zij in het kader van de Wet beperking taakstraffen gehouden is om overeenkomstig artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

Alles afwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 180 dagen passend en geboden, waarvan 173 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren. Deze straf dient enerzijds om de ernst van de feiten te benadrukken en anderzijds om te voorkomen dat de verdachte zich opnieuw zal schuldig maken aan het plegen van strafbare feiten. Gedurende de proeftijd dient de verdachte zich te houden aan de voorwaarden zoals door de reclassering zijn geadviseerd. Het opleggen van die voorwaarden wordt gerechtvaardigd door de diagnose pedofilie en de rechtbank hoopt hiermee het aanwezige recidivegevaar verder terug te dringen.

Om de verdachte verder te doordringen van de ernst van de feiten zal de rechtbank daarnaast een taakstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis op leggen.

Het verzoek van de raadsman te gelasten dat verdachte op een passende afdeling binnen een penitentiaire inrichting wordt geplaatst moet de rechtbank onbeantwoord laten. Dit ziet op de executie van de straf en behoort tot het domein van het Openbaar Ministerie.

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22b, 22c, 22d, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt de verdachte voor feit 1 en feit 2 tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 173 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaren;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke gedeelte van de straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd:

 • -

  zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit of

 • -

  ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of

 • -

  geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt voorts de volgende bijzondere voorwaarden, waaraan de veroordeelde gedurende de proeftijd heeft te voldoen:

 1. de veroordeelde moet zich binnen vijf dagen volgend op het onherroepelijk worden van het vonnis melden bij de reclassering in Roermond. Hierna moet veroordeelde zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

 2. de veroordeelde wordt verplicht om zich te laten behandelen bij de Forensisch Psychiatrische Polikliniek De Horst of een soortgelijke instelling, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

 3. de veroordeelde wordt verplicht tot het toestaan van steekproefsgewijze controle van gegevensdragers, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

 4. e veroordeelde wordt verplicht om deel te nemen aan het project COSA, indien de reclassering dit aangewezen acht en de veroordeelde na de intakeprocedure geschikt is bevonden voor dit project;

- geeft de reclassering opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

 • -

  veroordeelt de verdachte voor feit 1 en feit 2 tot een taakstraf voor de duur van 240 uren;

 • -

  beveelt dat indien de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 120 dagen.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.B. Bax, voorzitter, mr. dr. M.C.A.E. van Binnebeke en mr. W.F.J. Aalderink, rechters, in tegenwoordigheid van mr. R.E.J. Maas, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 2 augustus 2016.

Buiten staat

Mr. W.F.J. Aalderink is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 8 oktober 2014 tot en met 7 mei 2015 in de gemeente Peel en Maas, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) 4.805, in elk geval (een) (aantal/hoeveelheid) afbeelding(en), te weten een of meer foto('s) en/of (twee) een of meer video('s) en/of film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) - (te weten CD's en/of DVD's) en/of een computer (merk MP) en/of een of meer andere gegevensdrager(s)) - heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

zie p. 65 procesverbaalnummer 2015069412

bestandsnaam [Bestandsnaam]

en/of

zie p. 66 procesverbaalnummer 2015069412

bestandsnaam

[Bestandsnaam]

en/of

het anaal penetreren (met de penis) door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten van de geslachtsdelen en/of billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s) en/of hand en/of penis

en/of

het houden van een penis dichtbij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

zie p. 64 proces-verbaal 2015069412

bestandsnaam48 [Bestandsnaam]

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) geheel en/of gedeeltelijk naakt zijn, in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of onnatuurlijke voorwerpen en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

zie p. 65 procesverbaal 2015069412

bestandsnaam [Bestandsnaam]

MEDEDELINGEN

De officier van justitie deelt mede dat een representatieve collectie van bovengenoemde afbeeldingen/filmfragmenten is samengesteld, maar ter voorkoming van strafbare feiten en verdere verspreiding van bovengenoemd materiaal, niet in het dossier is gevoegd en ook niet in afschrift zal worden verstrekt. De officier van justitie zal deze collectie als stuk van

overtuiging op de terechtzitting aanwezig hebben en aan de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage in genoemd materiaal verleend worden op afspraak met de officier van justitie.

2.

hij in of omstreeks de periode van 28 maart 2009 tot en met 10 januari 2012 in de gemeente Peel en Maas, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) 5.763, in elk geval (een) (aantal/hoeveelheid) afbeelding(en), te weten een of meer foto('s) en/of (vijf) een of meer video('s) en/of film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) - (te weten CD's en/of DVD's) en/of een computer (merk MP) en/of een of meer andere gegevensdrager(s)) - heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

zie p. 78 proces-verbaal 2012002840,

bestandsnaam [Bestandsnaam]

en/of

zie p. 78 procesverbaal 2012002840

bestandsnaam [Bestandsnaam]

en/of

het anaal penetreren (met de penis) door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten van de geslachtsdelen en/of billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s) en/of hand)

zie p. 78 proces-verbaal 2012002840,

bestandsnaam [Bestandsnaam]

en/of

het betasten van de geslachtsdelen door een persoon die kennelijk de leeftijd

van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis)

en/of

het houden van een penis dichtbij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) geheel en/of gedeeltelijk naakt zijn, in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of onnatuurlijke voorwerpen en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

(866136-13)

MEDEDELINGEN

De officier van justitie deelt mede dat een representatieve collectie van bovengenoemde afbeeldingen/filmfragmenten is samengesteld, maar ter voorkoming van strafbare feiten en verdere verspreiding van bovengenoemd materiaal, niet in het dossier is gevoegd en ook niet in afschrift zal worden verstrekt. De officier van justitie zal deze collectie als stuk van

overtuiging op de terechtzitting aanwezig hebben en aan de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage in genoemd materiaal verleend worden op afspraak met de officier van justitie.

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer: 03/661205-15

Proces-verbaal van de openbare zitting van 2 augustus 2016 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

[geboortegegevens] ,

[adresgegevens] .

Raadsman is mr. P.G. Grijpstra, advocaat, kantoorhoudende te Deurne.

Tegenwoordig:

mr. , rechter,

mr. , officier van justitie,

, griffier.

De rechter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is wel/niet in de zittingzaal aanwezig.

De rechter spreekt het vonnis uit en geeft de verdachte kennis dat hij daartegen binnen veertien dagen hoger beroep kan instellen.

Dit proces-verbaal is vastgesteld en ondertekend door de rechter en de griffier.

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie Eenheid Limburg, Dienst Regionale Recherche, Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme Limburg, proces-verbaalnummer 2015069412, gesloten d.d. 1 september 2015, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 107.

2 De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 19 juli 2016.

3 Het [naam Report] , pagina’s 28 en 29.

4 Het proces-verbaal beoordeling beeldmateriaal d.d. 17 november 2014, pagina’s 34 en 35.

5 Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 18 augustus 2015, pagina’s 64-66, 68-70.

6 De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 19 juli 2016.

7 Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 17 juni 2015, pagina’s 75, 77-79, 81-83, 84.