Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2016:3822

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
04-05-2016
Datum publicatie
04-05-2016
Zaaknummer
04/805007-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak voor openlijke geweldpleging in een tent op het kazerneplein te Blerick wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Vordering benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer: 04/805007-12

Tegenspraak

Verkort vonnis van de meervoudige kamer d.d. 4 mei 2016

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [adres] .

De verdachte wordt bijgestaan door mr. Th. der Bedrosian, advocaat, kantoorhoudende te Enschede.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 20 april 2016. De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht op basis van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan de openlijke geweldpleging gepleegd in de garderobe van een tent op het Kazerneterrein. Van het meer of andere ten laste gelegde dient verdachte te worden vrijgesproken.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte van laste gelegde dient te worden vrijgesproken nu niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte zich aan het ten laste gelegde feit heeft schuldig gemaakt.

3.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte is tenlastegelegd. De verdachte zal van dit feit worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt hierbij als volgt.

De rechtbank stelt vast dat het in de zeer vroege ochtend van 1 januari 2012 in de feesttent(en) op het Kazerneterrein te Blerick tot meerdere schermutselingen is gekomen. Een van de schermutselingen heeft plaatsgevonden in de zogenaamde R&B zaal/tent. Kennelijk daarna heeft een schermutseling plaatsgevonden in de tussenruimte tussen de R&B zaal/tent en de garderobe. Een derde schermutseling heeft plaatsgevonden in de garderobe.

Uit de uiteenlopende en deels tegenstrijdige verklaringen van betrokkenen en getuigen over wie wat gedaan heeft, leidt de rechtbank af dat de situatie ter plaatse onduidelijk was, doordat er meerdere schermutselingen hebben plaatsgevonden, waarbij telkens de nodige personen betrokken zijn geweest. Bovendien waren er daarbuiten ook nog de nodige personen op de locatie aanwezig. Daardoor zal het in zijn algemeenheid moeilijk vast te stellen en te onderscheiden zijn geweest, wie wat gedaan heeft. Gelet hierop zal rechtbank belastende verklaringen ten aanzien van het geweld dat is toegepast ten aanzien van [slachtoffer] slechts dan tot bewijs bezigen, als deze eenduidig zijn en/of meervoudige bevestiging vinden in ander bewijsmateriaal.

De verdachte en zijn medeverdachten (met uitzondering van [medeverdachte] ) hebben ontkend deelgenomen te hebben aan een vechtpartij of dat ze geweld tegen [slachtoffer] hebben gebruikt.

Aan de verdachte wordt verweten dat hij betrokken was bij de schermutseling in de R&B zaal en bij de schermutseling in de garderobe.

De voor verdachte belastende verklaringen zijn vooral afgelegd door de broers [slachtoffer] en [broer slachtoffer] . Verder heeft [betrokkene] , de vriendin van [slachtoffer] verklaard over de “man met het staartje”. De rechtbank heeft twijfels bij de door hen afgelegde verklaringen over het aandeel van verdachte bij het geweld dat jegens [slachtoffer] is gebezigd die nacht, omdat zij over diens aandeel niet eenduidig verklaren en omdat wat er verklaard wordt, niet bevestigd wordt door andere verklaringen.

Andere getuigen (dat betreft zowel vrienden van de verdachten als beveiligers en andere derden) hebben niet belastend over de verdachte verklaard.

Hierbij neemt de rechtbank verder in aanmerking dat door verdachte op de terechtzitting een verklaring is afgelegd over waar hij was op de verschillende momenten waarop hij beschuldigd wordt geweld tegen [slachtoffer] te hebben toegepast. Deze verklaring acht de rechtbank niet onaannemelijk.


Het vorenstaande leidt de rechtbank tot de conclusie dat er in de zaak van verdachte onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is en zij komt derhalve tot vrijspraak.

4 De benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partij [slachtoffer] , gemachtigde mr. R.F.P.J. Coppus, advocaat te Venlo, vordert een schadevergoeding van € 10.945,08.

Gelet op de omstandigheid dat de verdachte ten aanzien van het ten laste gelegde feit zal worden vrijgesproken, kan de benadeelde partij niet in haar vordering worden ontvangen.

5 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

 • -

  spreekt de verdachte vrij van het tenlastegelegde feit;

 • -

  heft op het –geschorste- bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van heden;

Benadeelde partij

 • -

  verklaart de benadeelde partij, [slachtoffer] , gemachtigde mr. R.F.P.J. Coppus, advocaat te Venlo, niet-ontvankelijk in haar vordering;

 • -

  veroordeelt de benadeelde partij in de kosten, door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, begroot tot heden op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Wöretshofer, voorzitter, mr. C.M.W. Nobis en mr. L.J.A. Crompvoets, rechters, in tegenwoordigheid van mr. F.P.J.M. Vugs, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 4 mei 2016.

Buiten staat

Mr. J. Wöretshofer is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

hij (op één of meer momenten) op 1 januari 2012 te Blerick, in elk geval in de

gemeente Venlo, met een ander of anderen, op een voor het publiek toegankelijke plaats of in een voor het publiek toegankelijke ruimte, te weten in het R&B-gedeelte en/of in de garderobe van een tent op het Kazerneterrein, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer] , welk geweld bestond uit het gooien van, althans het slaan met, een fles tegen het hoofd van genoemde [slachtoffer] en/of het meermalen slaan en/of trappen van genoemde [slachtoffer] .