Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2016:278

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
13-01-2016
Datum publicatie
14-04-2022
Zaaknummer
4463306 CV EXPL 15-8913
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verkoop auto; non-conformiteit. terugdraaien km-stand tijdig geklaagd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 4463306 CV EXPL 15-8913

Vonnis van de kantonrechter van 13 januari 2016

in de zaak van

[eiser] ,

wonend te [woonplaats] ,

eisende partij,

gemachtigde M.T.M. Fluitman LL.B.,

tegen

de besloten vennootschap

[gedaagde] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

gedaagde partij,

procederend bij haar directeur P.J.P. Allerts.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de rolbeschikking waarbij een comparitie van partijen is bepaald

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 1 december 2015.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiser] heeft op 11 juni 2015 bij [gedaagde] een Citroën C5 gekocht (productie 1 bij dagvaarding). [eiser] heeft zijn Mercedes C180 ingeruild tegen een prijs van € 500,-, welk bedrag in mindering is gebracht op de koopprijs van de Citroën. [eiser] heeft vervolgens nog € 1.150,- contant betaald.

2.2.

De kilometerteller van de Citroën gaf bij aankoop 204.000 aan. Toen [eiser] de auto wilde doorverkopen, bleek dat de auto in werkelijkheid al 302.709 kilometers had gereden. De kilometerteller was op 11 juni 2013 teruggedraaid van 246.900 naar 148.191 (productie 2 bij dagvaarding).

2.3.

[eiser] heeft [gedaagde] gesommeerd € 750,- te betalen voor de waardevermindering van de Citroën. [gedaagde] heeft dit bedrag niet betaald.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert dat de kantonechter de koopovereenkomst ontbindt (primair) of vernietigt (subsidiair) en [gedaagde] bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, veroordeelt tot betaling van € 322,62, de proceskosten en de nakosten.

3.2.

[eiser] legt het volgende aan zijn vordering ten grondslag. De auto voldoet niet aan de koopovereenkomst (non-conformiteit). Onverminderd de bepalingen ten aanzien van consumentenkoop kan [eiser] ingevolge artikel 7:22 lid 4 BW de overeenkomst op grond van artikel 6:265 BW ontbinden zonder eerst gelegenheid tot herstel of vervanging te bieden. Mocht dit toch niet zo zijn, dan moet de overeenkomst worden vernietigd op grond van dwaling. [gedaagde] moet de schade betalen die [eiser] heeft geleden als gevolg van de tekortkoming of dwaling, in dit laatste geval op grond van onrechtmatige daad. Het gaat dan om de wegenbelasting, verzekeringspremies en overschrijvingskosten. [gedaagde] had de kilometerstand moeten nakijken alvorens de auto in de verkoop te zetten.

3.3.

[gedaagde] voert het volgende verweer. [gedaagde] heeft twee dagen na de verkoop een brief gekregen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) dat de kilometerstand van de auto niet klopte. [eiser] heeft die brief ook gekregen maar vervolgens zes weken gewacht voordat hij hierover contact opnam met [gedaagde] . Hij heeft bewust gewacht totdat de ingeruilde Mercedes was doorverkocht (aan een sloper). [gedaagde] wist niet dat de kilometerstand niet klopte ten tijde van de verkoop. De ingeruilde Mercedes is doorverkocht voor € 150,- en was dus niet de gegeven korting van € 500,- waard. Doordat [eiser] pas zo laat heeft geklaagd, is [gedaagde] dus benadeeld.

3.4.

[eiser] reageert dat hij de brief van de RDW pas heeft ontvangen toen hij de auto probeerde door te verkopen, ongeveer zes weken na aankoop. In die zes weken heeft hij ongeveer 3.000 kilometer gereden. Sindsdien staat de auto stil, aldus [eiser] .

3.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

[gedaagde] heeft niet betwist dat de Citroën niet voldoet aan de koopovereenkomst, zodat dit in rechte vaststaat. Uitgangspunt is dat iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis de bevoegdheid geeft aan de wederpartij om de overeenkomst te ontbinden. Dit uitgangspunt lijdt slechts uitzondering indien de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt (artikel 6:265 BW), op welke uitzondering de tekortschietende partij zich gemotiveerd moet beroepen. Dat heeft [gedaagde] niet gedaan, zodat dit niet aan ontbinding in de weg staat.

4.2.

[gedaagde] heeft wél gesteld dat [eiser] geen beroep meer toekomt op non-conformiteit, omdat hij niet tijdig heeft geklaagd. [eiser] voert als verweer dat hij binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek heeft geklaagd en dat dit tijdig is.

4.2.1.

Uit artikel 7:23 BW volgt dat een consument binnen bekwame tijd na ontdekking van een gebrek moet klagen, omdat hij anders geen beroep meer kan doen op non-conformiteit, waarbij een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking in ieder geval tijdig is. Zelfs als wordt aangenomen dat [eiser] twee dagen na aankoop op de hoogte was van de foutieve kilometerstand, hetgeen niet vaststaat, dan nog heeft hij binnen twee maanden, en dus tijdig, geklaagd. Het niet tijdig klagen kan derhalve niet aan de ontbinding in de weg staan. De vordering tot ontbinding zal dan ook worden toegewezen.

4.3.

Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser hierdoor lijdt te vergoeden (artikel 6:74 BW). [gedaagde] heeft geen verweer gevoerd tegen de door [eiser] gevorderde schade, zodat de kantonrechter ook deze vordering zal toewijzen.

4.4.

[gedaagde] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van [eiser] . Deze worden begroot op:

dagvaarding: € 98,98

griffierecht: € 78,00

salaris gemachtigde: € 120,00 (2 x tarief € 60,-)

totaal € 296,98

4.5.

De nakosten worden toegewezen op de hierna te vermelden wijze.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

ontbindt de tussen partijen gesloten koopovereenkomst met betrekking tot de Citroën met kenteken [kenteken] ,

5.2.

veroordeelt [gedaagde] om aan [eiser] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen € 322,62,

5.3.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten van [eiser] , die worden begroot op € 296,98,

5.4.

veroordeelt [gedaagde] , onder de voorwaarde dat zij niet binnen twee weken na aanschrijving door [eiser] volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 30,-, te vermeerderen met de kosten van het exploot indien betekening plaatsvindt,

5.5.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.P. van Unen en in het openbaar uitgesproken.

type: GD