Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2015:928

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
04-02-2015
Datum publicatie
05-02-2015
Zaaknummer
C-03-198216 - HA RK 14-230
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming tot vereffenaar van mr. L.E.D. Tjeertes verbonden als advocaat aan Nexus Advocaten, kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 201 te 1083 HN Amsterdam in de nalatenschap van Johanna Laurentia Josephina van Hugten, laatstelijk wonende te Venlo, Berkenstraat 22, overleden te Venlo op 19 november 2012.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

zaaknummer / rekestnummer: C/03/198216 / HA RK 14-230

Beschikking van 4 februari 2015

op verzoek van

de naamloze vennootschap

NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

verzoeksters,

advocaat mr. J. Voskamp,

belanghebbenden in deze zaak zijn:

1 [verweerder 1],

wonende in de [verblijfsplaats verweerder 1], gevestigd te [plaats verweerder 1],

2. [verweerder 2],

wonende te [woonplaats verweerder 2],

3. mr. E.P. GROOT in zijn hoedanigheid van bewindvoerder van mevrouw [verweerder 2],

kantoorhoudende te Groningen,

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift,

  • -

    de mondelinge behandeling op 21 januari 2015, ter gelegenheid waarvan mr. L.E.D. Tjeertes is verschenen.

2 De feiten

2.1.

Op 19 november 2012 is in de gemeente Venlo overleden mevrouw J.L.J. van Hugten (hierna erflaatster), geboren te Venlo op 14 oktober 1969 en laatst gewoond hebbende te Venlo.

2.2.

Verzoekster is schuldeiser van de nalatenschap, hetgeen uit het navolgende blijkt.

2.3.

Op 4 november 2004 is tussen de heer [verweerder 1] (hierna: [verweerder 1]) en mevrouw [verweerder 2] (hierna: [verweerder 2]) bij notariële akte een hypothecaire geldlening tot stand gekomen met verzoekster, waarbij een hypotheekrecht is verstrekt op de woning te [plaats] aan de [adres].

2.4.

Na de echtscheiding tussen [verweerder 1] en [verweerder 2] is de woning onverdeeld gebleven. [verweerder 1] is na zijn echtscheiding opnieuw in gemeenschap van goederen gehuwd met erflaatster. De onverdeelde helft van het eigendom van de woning aan de [adres] te [plaats] is met dit huwelijk onderdeel geworden van de huwelijksgoederengemeenschap tussen [verweerder 1] en erflaatster.

2.5.

De erfgenamen van erflaatster hebben de nalatenschap verworpen, hetgeen blijkt uit het boedelregister. De erfgenamen bestaan uit twee broers van erflaatster en hun kinderen. Erflaatster was gehuwd met [verweerder 1], maar hij is onwaardig om te erven en is derhalve geen erfgenaam.

2.6.

Volgens opgaaf van het CTR zijn er geen akten op naam van erflaatster bekend.

2.7.

[verweerder 1] is opgenomen in de schuldsanering, in welk kader de heer mr. E.P. Groot tot bewindvoerder is benoemd.

2.8.

Na het overlijden van erflaatster liepen de hypotheekachterstanden op. De hypotheekschuld, inclusief de achterstanden, bedraagt volgens de aflosnota per ultimo augustus 2014 € 146.562,12. Volgens een taxatierapport bedraagt de executiewaarde van de woning per 23 september 2014 € 63.000,00. De woning staat sinds oktober 2013 te koop, zonder resultaat. Thans wenst verzoekster over te gaan tot een openbare verkoop van de woning. De erfgenamen laten de nalatenschap onbeheerd.

3 De beoordeling

3.1.

Het verzoek strekt tot benoeming van een vereffenaar van de nalatenschap van erflaatster.

3.2.

De in art. 4:206 BW genoemde personen, voor zover bekend, zijn gehoord althans behoorlijk opgeroepen.

3.3.

De in het verzoekschrift voorgestelde tot vereffenaar te benoemen persoon heeft zich bereid verklaard om als zodanig te worden benoemd.

3.4.

Het verzoek is gedaan overeenkomstig de wettelijke voorschriften en derhalve toewijsbaar. Immers, de bekende erfgenamen hebben de nalatenschap verworpen, verzoekster is schuldeiser van de nalatenschap en de nalatenschap is thans feitelijk onbeheerd.

3.5.

Voor wat betreft het verzoek tot het publiceren van de benoeming op de site www.rechtspraak.nl in plaats van in de Staatscourant en een regionaal dagblad overweegt de rechtbank als volgt. De dwingende noodzaak voor de kostbare wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking, acht de rechtbank thans niet noodzakelijk nu alle bekende erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen en niemand in zijn belang wordt geschaad. Bovendien zullen de schulden in de nalatenschap de baten overstijgen.

4 De beslissing

De rechtbank

4.1.

benoemt

mevrouw Linda Elisabeth Denise Tjeertes,

verbonden als advocaat aan Nexus Advocaten, kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 201 te 1083 HN Amsterdam,

tot vereffenaar van de nalatenschap van:

mevrouw J.L.J. van Hugten,

geboren te Venlo op 14 oktober 1969,

laatst gewoond hebbende te Venlo,

overleden op 19 november 2012 in de gemeente Venlo,

4.2.

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

4.3.

ontheft de vereffenaar van zijn publicatieplicht,

4.4.

draagt de griffier op de benoeming bekend te maken op www.rechtspraak.nl,

4.5.

verklaart deze uitspraak uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.M.P. Drijkoningen en in het openbaar uitgesproken op 4 februari 2015.1

1 type: SS coll: