Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2015:7417

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
01-09-2015
Datum publicatie
01-09-2015
Zaaknummer
03/661050-15 en 04/860399-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, voor het bezit van kinderporno, terwijl de veroordeelde van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt. Aan het voorwaardelijke gedeelte van de straf zijn bijzondere voorwaarden gekoppeld ter voorkoming van recidive, waarbij de nadruk ligt op langdurige klinische behandeling van de veroordeelde. Voorts wordt de tenuitvoerlegging bevolen van een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, welke eveneens voor een pedoseksueel delict was opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummers: 03/661050-15 en 04/860399-08 (vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke veroordeling)

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 1 september 2015

in de strafzaak tegen

[Naam verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens verdachte] ,

thans gedetineerd in de P.I. Zuid Oost, HvB Roermond te Roermond.

Raadsman is mr. G.J. Lemmen, advocaat, kantoorhoudende te Heythuysen.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 18 augustus 2015, waarbij de officier van justitie, de raadsman en de verdachte hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

kinderporno in zijn bezit heeft gehad, terwijl hij van dit plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het tenlastegelegde bewezen, met dien verstande dat verdachte de kinderporno in zijn bezit heeft gehad in de periode van 1 februari 2014 tot en met 17 november 2014, de datum van inbeslagname van de Samsung gsm.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich aangesloten bij het standpunt van de officier van justitie.

3.3

Het oordeel van de rechtbank 1

De rechtbank acht het tenlastegelegde bewezen gelet op:

- het proces-verbaal aanhouding verdachte d.d. 27 oktober 2014;2

- de kennisgeving van inbeslagneming d.d. 17 november 2014;3

- de kennisgeving van inbeslagneming d.d. 23 februari 2015;4

- het proces-verbaal d.d. 9 maart 2015;5

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 26 februari 2015;6

- de bekennende verklaring van verdachte d.d. 13 februari 2015.7

Overweging ten aanzien van de in de tenlastelegging genoemde bestandsnamen

Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit de inhoud van procesdossier dat de in de tenlastelegging genoemde bestandsnamen betrekking hebben op de in de tenlastelegging verfeitelijkte seksuele gedragingen.

Bewijsoverweging

Verdachte heeft vanaf 1 februari 2014 een hoeveelheid van 692 kinderpornografische afbeeldingen en 4 kinderpornografische video’s vanaf een vrij toegankelijke Russische website naar zijn Samsung gsm gedownload. Ook heeft hij voornoemde afbeeldingen en video’s op een geheugenkaartje gezet dat in de Samsung gsm zat. Voordat verdachte op 27 oktober 2014 werd aangehouden op grond van het overtreden van een bijzondere voorwaarde, verbonden aan een eerdere voorwaardelijke veroordeling, en nadat hij zijn Samsung gsm (zonder het geheugenkaartje) bij zijn begeleiding had moeten inleveren, heeft verdachte het geheugenkaartje van de Samsung gsm in zijn Huawei gsm gestopt, zodat hij kon blijven beschikken over voornoemde pornografische afbeeldingen en video’s. In de periode tussen deze aanhouding en de inbeslagname van de Huawei gsm op 23 februari 2015 beschikte verdachte niet over deze telefoon. Die bevond zich namelijk bij zijn door zijn bewindvoerder opgeslagen spullen.

Uit het voorgaande leidt de rechtbank af dat verdachte in de periode van 1 februari 2014 tot en met 27 oktober 2014 (de dag van de aanvang van zijn detentie) de beschikking heeft gehad over de in de tenlastelegging genoemde pornografische afbeeldingen en video’s.

Gelet op de omstandigheid dat verdachte over een langere periode een grote verzameling kinderpornografische afbeeldingen en video’s heeft aangelegd en de omstandigheid dat verdachte de nodige inspanningen heeft verricht om te kunnen blijven beschikken over de kinderpornografische afbeeldingen en video’s, is de rechtbank van oordeel dat verdachte van het verwerven en in bezit hebben van kinderporno een gewoonte heeft gemaakt.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat verdachte

in de periode van 1 februari 2014 tot en met 27 oktober 2014 in Nederland meermalen telkens een groot aantal afbeeldingen, te weten 692 foto’s en 4 video's, en gegevensdragers bevattende die afbeeldingen - te weten smartphones en een geheugenkaart - heeft

verworven en in bezit gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed zijn en/of opgemaakt zijn en/of poseren in een omgeving en/of in erotisch getinte houdingen op een wijze die niet bij hun leeftijd passen en/of waarbij deze personen zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van hun kleding ontdoen en/of waarna door het camerastandpunt en/of de onnatuurlijke pose en/of de wijze van kleden van deze personen en/of de uitsnede van de afbeeldingen/films nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen en borsten en billen in beeld gebracht worden, waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

Bestandsnamen:

- [bestandsnaam 1] , zie p. 116 pv en

- [Bestandsnaam 2] , zie p. 116 pv en

- [Bestandsnaam 3] , zie p. 117 pv en

- [Bestandsnaam 4] , zie p. 117 pv en

- [Bestandsnaam 5] , zie p. 117 pv en

- [Bestandsnaam 6] , zie p. 117 pv,

van welk misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is tenlastegelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde het volgende strafbare feit op:

een afbeelding en een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging,

waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven en in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De straf

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd aan verdachte op te leggen een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden met een proeftijd van 5 jaren. Aan deze voorwaardelijke straf dienen de bijzondere voorwaarden gekoppeld te worden zoals genoemd in het reclasseringsrapport van 24 april 2015.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich aangesloten bij het standpunt van de officier van justitie.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Verdachte heeft in de periode van 1 februari 2014 tot en met 27 oktober 2014 twee mobiele telefoons en een geheugenkaart in bezit gehad, waarop 692 kinderpornografische foto’s en

4 kinderpornografische video’s stonden. En dat terwijl hij heel goed wist dat het verboden is om zulke afbeeldingen te hebben. Hij is namelijk al twee keer eerder veroordeeld voor het hebben van dergelijke afbeeldingen.

Door het bezit van het kinderpornografisch materiaal heeft verdachte de vraag naar dergelijk materiaal mede in stand gehouden en daarmee tevens de daaraan ten grondslag liggende uitbuiting en het seksuele misbruik van minderjarigen. Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van seksueel misbruik nog lange tijd nadelige psychische gevolgen daarvan ondervinden. Verdachte heeft zich om dit alles niet bekommerd en louter zijn eigen lustbevrediging voorop gesteld.

Bij de op te leggen straf heeft de rechtbank acht geslagen op de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS), welke oriëntatiepunten, indien er sprake is van het maken van een gewoonte van het bezit van kinderporno, uitgaan van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één jaar.

In strafverzwarende zin neemt de rechtbank in aanmerking dat verdachte het bewezenverklaarde feit heeft gepleegd in een proeftijd van een voorwaardelijke veroordeling en dat hij al eerder, te weten op 19 december 2008 en 13 december 2013, is veroordeeld voor het hebben van kinderpornografisch materiaal. Steeds heeft hij maanden gevangenisstraf gekregen met een lange periode voorwaardelijke gevangenisstraf en heeft hij zich moeten houden aan de aanwijzingen van de reclassering. Maar het is duidelijk dat dit alles niet tot de gewenste gedragsverandering bij verdachte heeft geleid. Keer op keer blijkt verdachte niet in staat om weerstand te bieden aan zijn pedoseksuele verlangens.

De psycholoog [naam psycholoog] en psychiater [naam psychiater] concluderen dat als gevolg van de ziekelijke stoornis (pedofilie) en de gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens (zwakbegaafdheid en persoonlijkheidsstoornis NAO) waaraan verdachte lijdt en gelet op de voorgeschiedenis, het recidiverisico als hoog moet worden ingeschat. Zij adviseren om een langdurige en intensieve klinische behandeling aan verdachte op te leggen in een Forensisch Psychiatrische Kliniek.

In lijn met dit advies adviseert de reclassering een klinische opname in FPA Trajectum (Hoeve Boschoord). Dit traject zal langdurig zijn, mogelijk wel drie jaren, gelet op de problematiek van verdachte, met een geleidelijke uitstroom naar een instelling voor begeleid wonen.

Het strafblad van verdachte, de ernst van het nieuwe feit, de pedofilie en de zwakbegaafdheid en het gegeven dat verdachte steeds weer zedendelicten pleegt, maakt dat de rechtbank zeer bezorgd is over het gedrag van verdachte in de toekomst. Het is van het grootste belang andere mensen te beschermen tegen het extreem grensoverschrijdende gedrag van verdachte. Seksuele delicten tasten slachtoffers namelijk in de kern van hun mens-zijn aan.

Gelet op de aard van de strafbare feiten die verdachte pleegt en de hardnekkigheid waarmee hij dat doet, is enkel een gevangenisstraf aan de orde. En die gevangenisstraf moet bestaan uit een onvoorwaardelijk deel en een voorwaardelijk deel om de kans op recidive zo goed mogelijk te waarborgen. Anders dan door de officier van justitie geëist zal de rechtbank niet enkel een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Een dergelijke bestraffing doet in de ogen van de rechtbank onvoldoende recht aan de ernst van deze zaak. Dit geldt ook voor de duur van de geëiste straf. Deze is in de ogen van de rechtbank te kort. Verdachte zal moeten blijven voelen dat zijn gedrag niet getolereerd wordt en zal geruime tijd dienen te worden behandeld. Dit alles betekent dat de rechtbank komt tot oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

De rechtbank zal de proeftijd op 3 jaren stellen. Hoewel een langere proeftijd wenselijk zou zijn, staat het bepaalde in artikel 14b, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafrecht hieraan in de weg.

Aan de voorwaardelijke straf zal de rechtbank als bijzondere voorwaarden verbinden dat verdachte zich bij de reclassering dient te melden, dat hij een klinische behandeling voor de maximale duur van de proeftijd in de Forensisch Psychiatrische Afdeling van Trajectum in Boschoord dient te ondergaan en dat hij zich aansluitend aan de klinische behandeling laat opnemen in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang. Voorts mag verdachte zich niet begeven op plaatsen waar hij zonder enige vorm van toezicht gebruik kan maken van internet. Ten slotte dient verdachte mee te werken aan het door de politie laten controleren van digitale gegevensdragers op kinderpornonografisch materiaal.

7 Vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke veroordeling

Bij de stukken bevindt zich de op 28 mei 2015 ter griffie van deze rechtbank ontvangen vordering van de officier van justitie in het arrondissement Limburg in de zaak met parketnummer 04/860399-08 betreffende het onherroepelijk geworden vonnis gedateerd

19 december 2008 van de meervoudige strafkamer van de rechtbank Roermond. Bij voornoemd vonnis is de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, met bevel dat een gedeelte van deze straf, groot 18 maanden, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat verdachte zich voor het einde van een proeftijd van vijf jaren aan een strafbaar feit schuldig maakt.

Bij vonnis van 13 december 2013 is voornoemde proeftijd met één jaar verlengd.

Tevens bevindt zich bij de stukken een mededeling voorwaardelijke veroordeling, welke is gedateerd 30 januari 2009, waarin is vermeld dat de proeftijd is ingegaan op 27 januari 2009 en dat de proeftijd niet loopt gedurende tijd dat verdachte rechtens de vrijheid is ontnomen.

De ernst van de feiten waarvoor verdachte in 2008 veroordeeld werd, rechtvaardigde eigenlijk de oplegging van een gevangenisstraf van 36 maanden. Teneinde verdachte de gelegenheid te bieden zijn leven te beteren, werd echter een deel van de 36 maanden voorwaardelijk opgelegd. Dat, opdat verdachte, met een stok van 18 maanden voorwaardelijk achter de deur, zich kon laten behandelen door een psychiatrische kliniek en zich kon laten begeleiden door de reclassering en om daarna gedurende de proeftijd, ook aan te tonen dat hij zijn levenswandel verbeterd had. Dat heeft verdachte echter niet. Het is nu de tweede keer na dit vonnis dat verdachte bestraft wordt voor het wederom gepleegd hebben van een pedoseksueel delict en dat in de proeftijd.

De rechtbank ziet hierin aanleiding de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf, te weten 18 maanden gevangenisstraf, te gelasten.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is tenlastegelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde het strafbare feit oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke gedeelte van de straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd van 3 jaren de algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden heeft overtreden;

- stelt als algemene voorwaarden dat verdachte

- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit,

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

- zich binnen 3 dagen na het onherroepelijk worden van het vonnis

telefonisch meldt bij Reclassering Nederland in de regio van de klinische plaatsing.

Hierna moet verdachte zich blijven melden zo frequent en zolang Reclassering

Nederland dit noodzakelijk acht;

- zich voor de duur van de door het NIFP-IFZ afgegeven indicatiestelling,

maar met een maximum van 3 jaren, laat opnemen in de FPA van Trajectum

in Boschoord of een soortgelijke intramurale instelling, zulks ter beoordeling van het

NIFP-IFZ, waarbij verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader

van die behandeling door of namens de (geneesheer-)directeur van die instelling zullen

worden gegeven;

- verplicht is om aansluitend aan de klinische behandeling, in een 24-uurs

woonvoorziening, zulks ter beoordeling van het NIFP-IFZ, te verblijven en zich

te houden aan het (dag-)programma dat deze voorziening in overleg met Reclassering Nederland heeft opgesteld, zolang Reclassering Nederland dit noodzakelijk acht;

- zich niet zal begeven op plaatsen waar hij zonder enige vorm van toezicht

gebruik kan maken van internet. Verdachte is verplicht medewerking te verlenen

aan het onaangekondigd door de politie laten controleren van digitale gegevensdragers op kinderpornonografisch materiaal. Reclassering Nederland bepaalt in overleg met de politie in welke gevallen en op welke wijze een controle plaatsvindt;

- geeft Reclassering Nederland opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij een eventuele tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf;

Voorwaardelijke veroordeling (04/860399-08)

- gelast de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf, groot 18 maanden, voor zover deze voorwaardelijk is opgelegd bij vonnis van 19 december 2008.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C.A.E. van Binnebeke, voorzitter, mr. M.B. Bax en mr. C.C.W.M. Aretz, rechters, in tegenwoordigheid van mr. R. Bouts, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 1 september 2015.

Buiten staat

Mr. M.B. Bax, mr. C.C.W.M. Aretz en mr. R. Bouts zijn niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 01 februari 2014 tot en met 13 februari 2015 in gemeente Weert, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 692 foto('s) en/of 4 video('s) en/of film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) - (te weten één of meer smartphone(s) en/of een geheugenkaart) heeft

verworven en/of

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

(Bestandsna(a)m(en):

- [bestandsnaam 1] , zie p. 116 pv en/of

- [Bestandsnaam 2] , zie p. 116 pv en/of

- [Bestandsnaam 3] , zie p. 117 pv en/of

- [Bestandsnaam 4] , zie p. 117 pv en/of

- [Bestandsnaam 5] , zie p. 117 pv en/of

- [Bestandsnaam 6] , zie p. 117 pv)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

(art. 240b Wetboek van Strafrecht)

MEDEDELINGEN:

De officier van justitie deelt mede dat een representatieve collectie van

bovengenoemde afbeeldingen/filmfragmenten is samengesteld, maar ter voorkoming

van strafbare feiten en verdere

verspreiding van bovengenoemd materiaal, niet in het dossier zijn gevoegd en

ook niet in afschrift zullen worden verstrekt. De officier van justitie zal

deze collectie als stuk van overtuiging op de terechtzitting aanwezig hebben en

aan de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage in

genoemd materiaal verleend worden op afspraak met de officier van justitie.

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummers: 03/661050-15 en 04/860399-08 (tul)

Proces-verbaal van de openbare zitting van 1 september 2015 in de zaak tegen:

[Naam verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens verdachte] ,

wonende te [Adresgegevens verdachte] ,

gedetineerd in de P.I. Zuid Oost, HvB Roermond te Roermond.

Raadsman is mr. G.J. Lemmen, advocaat, kantoorhoudende te Heythuysen.

Tegenwoordig:

mr. , rechter,

mr. , officier van justitie,

, griffier.

De rechter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is wel/niet in de zittingzaal aanwezig. Ter terechtzitting van 18 augustus 2015 heeft hij afstand gedaan van zijn recht in persoon bij de uitspraak aanwezig te zijn.

De rechter spreekt het vonnis uit en geeft de verdachte kennis dat hij daartegen binnen veertien dagen hoger beroep kan instellen.

Dit proces-verbaal is vastgesteld en ondertekend door de rechter en de griffier.

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie, proces-verbaalnummer 2014131155, gesloten d.d. 10 maart 2015, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 143.

2 Proces-verbaal aanhouding verdachte d.d. 27 oktober 2014, p. 11.

3 Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 17 november 2014, p. 13/14.

4 Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 23 februari 2015, p. 139/140.

5 Proces-verbaal d.d. 9 maart 2015, p. 142.

6 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 26 februari 2015, p. 113 t/m 118.

7 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 13 februari 2015, p. 130/136.