Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2015:4406

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
22-05-2015
Datum publicatie
27-05-2015
Zaaknummer
4133103 AZ VERZ 15-103
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens veranderingen in de omstandigheden. Omdat de werkgever de werknemer niet zal houden aan het relatie- en non-concurrentiebeding, is aan werknemer geen vergoeding toegekend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/925
AR-Updates.nl 2015-0485
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknr: 4133103 AZ VERZ 15-103

beschikking van 22 mei 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NG-PERFUMES B.V.,

gevestigd en kantoorhoudend te Kerkrade,

verzoekende partij,

gemachtigde mr. N.M.G. Pustjens

tegen:

[verweerder] ,

wonend te [adres],

[woonplaats],

verwerende partij,

gemachtigde mr. C.M.A. Fens.

Partijen zullen hierna NG-Perfumes en [verweerder] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift en de door NG-Perfumes overgelegde bijlagen

  • -

    het verweerschrift met bijlagen

  • -

    de mondelinge behandeling op 21 mei 2015, waarbij tevens het door [verweerder] aanhangig gemaakte kort geding (zaaknummer 4100051 CV EXPL 14-4105) is behandeld.

1.2.

Ten slotte is beschikking bepaald.

2 Motivering

2.1.

[verweerder], geboren op [geboortedatum] 1971, is op grond van een arbeidsovereenkomst met ingang van 1 april 2013 als vertegenwoordiger in dienst getreden van NG-Perfumes. De aanvankelijk voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is met ingang van 1 juli 2013 omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het brutoloon (exclusief vakantietoeslag en eventuele overige emolumenten) bedraagt € 1.469,40 per maand bij een arbeidsduur van 40 uur per week.

2.2.

In een gesprek op 17 maart 2015 is namens NG-Perfumes aan [verweerder] medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden onverwijld wordt opgezegd.

2.3.

Bij (ongedateerde) brief, aangetekend aan [verweerder] verzonden op 18 maart 2015, is door NG-Perfumes het ontslag op staande voet schriftelijk aan [verweerder] bevestigd.

2.4.

NG-Perfumes verzoekt de arbeidsovereenkomst met [verweerder], voor zover die overeenkomst niet is geëindigd door het ontslag op staande voet, met onmiddellijke ingang te beëindigen, primair op grond van een dringende reden en subsidiair op grond van veranderingen in de omstandigheden.

2.5.

[verweerder] betwist het bestaan van een dringende reden. Wel erkent hij dat de arbeidsverhouding zodanig verslechterd is dat voortzetting daarvan “zeer moeilijk” zal worden. [verweerder] verzoekt hem een vergoeding conform de kantonrechtersformule toe te kennen, waarbij dan uitgegaan moet worden van correctiefactor 2.

2.6.

De kantonrechter overweegt dat tijdens de mondelinge behandeling is gebleken dat het bestaan van de door NG-Perfumes aangevoerde dringende reden niet aannemelijk is. Op die primaire grondslag is het verzoek van NG-Perfumes derhalve niet toewijsbaar.

2.7.

De kantonrechter is ten aanzien van de subsidiaire grondslag van het verzoek van oordeel dat uit de stukken en de daarop ter zitting gegeven toelichtingen voldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van een verandering in de omstandigheden. Deze bestaat erin dat het voor voortzetting van de arbeidsovereenkomst noodzakelijke vertrouwen tussen partijen is komen te ontvallen. Dit dient tot tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te leiden, zonder dat daarvan aan [verweerder] of aan NG-Perfumes een verwijt gemaakt kan worden. De arbeidsovereenkomst zal derhalve worden ontbonden per 1 juni 2015.

2.8.

In de omstandigheid dat NG-Perfumes ter zitting heeft toegezegd dat zij [verweerder] niet zal houden aan het in artikel 12 van de arbeidsovereenkomst opgenomen non-concurrentie- en relatiebeding, ziet de kantonrechter aanleiding om aan [verweerder] geen geldelijke vergoeding toe te kennen.

2.9.

De proceskosten zullen worden gecompenseerd in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

3 De beslissing

De kantonrechter

3.1.

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen NG-Perfumes en [verweerder] per 1 juni 2015,

3.2.

compenseert de proceskosten in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.P. van Unen en is in het openbaar uitgesproken.

Type: RW