Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2015:10046

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
16-11-2015
Datum publicatie
02-12-2015
Zaaknummer
C/03/198387 / FA RK 14-3559
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Aanvulling geboorteregister van gemeente met daarin ontbrekende (door brand in het gemeentehuis verloren gegane) akte van geboorte. Het dubbel van de akte is bij de brand ook verloren gegaan. Voldoet concept-akte aan de daaraan op grond van de rechtszekerheid te stellen maatstaven?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Familie en jeugd

Datum uitspraak: 16 november 2015

Zaaknummer: C/03/198387 / FA RK 14-3559


De enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft de navolgende beschikking gegeven in de zaak van:

het openbaar ministerie,

arrondissementsparket Limburg,

gevestigd te Maastricht,

verzoeker,

verder te noemen: het openbaar ministerie.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[belanghebbende] ,

verder te noemen: de vader,

wonende te [woonplaats],

[belanghebbende],

verder te noemen: de moeder,

wonende te [woonplaats],

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Voerendaal.

Wederom gezien de stukken, waaronder de beschikking van deze rechtbank van 8 september 2015.

1 Het verdere verloop van de procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de brief van 21 september 2015, met bijlage, van het openbaar ministerie.

De uitspraak is hierna nader bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling
De rechtbank verwijst naar hetgeen in de beschikking van 8 september 2015 is overwogen en beslist en waarin de rechtbank volhardt.
Bij voormelde brief heeft het openbaar ministerie een aangepaste concept-akte van geboorte van [minderjarige] overgelegd, waarin ook de (persoons-)gegevens van de aangever zijn vermeld. De overgelegde concept-akte voldoet daarmee aan de daaraan op grond van de rechtszekerheid te stellen maatstaven. Het verzoek van het openbaar ministerie dat strekt tot aanvulling van het register van geboorten van de gemeente Voerendaal met de daarin ontbrekende (door de brand verloren gegane) akte van geboorte, nummer [X], van het jaar 2010, van [minderjarige] ligt daarmee voor toewijzing gereed. De rechtbank overweegt dat de aanvulling dient te geschieden door het opmaken van een nieuwe akte overeenkomstig de aan deze beschikking gehechte (door de rechter en griffier geparafeerde) concept-akte van geboorte.
De rechtbank ziet aanleiding, naar analogie van artikel 1:18c, lid 4 en lid 5, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), en daarbij in aanmerking genomen dat zowel de oorspronkelijke geboorteakte van [minderjarige] als het dubbel daarvan ten tijde van de brand door de gemeente bewaard werden, te bepalen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Voerendaal de door de rechtbank gelaste aanvulling van het geboorteregister met de daarin ontbrekende geboorteakte van [minderjarige], onder verwijzing naar de onderhavige beschikking, dient te publiceren in de Staatscourant, op kosten van de gemeente.

3 De beslissing

De rechtbank:

gelast de aanvulling van het register van geboorten van de gemeente Voerendaal met de daarin ontbrekende akte van geboorte, nummer [X], van het jaar 2010, van [minderjarige], geboren op [2010] te [geboorteplaats], zulks overeenkomstig de aan deze beschikking gehechte (door de rechter en griffier geparafeerde) concept-akte van geboorte;

bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Voerendaal de door de rechtbank gelaste aanvulling van het geboorteregister met de ontbrekende geboorteakte, onder verwijzing naar onderhavige beschikking, dient te publiceren in de Staatscourant, op kosten van de gemeente;

bepaalt dat de griffier op de voet van het bepaalde in artikel 1:24, lid 2, BW niet eerder dan drie maanden na de dag van deze beschikking een afschrift daarvan zal zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Voerendaal, dit met het oog op het opmaken van de nieuwe akte in het geboorteregister.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.L.G. Geisel, rechter, tevens kinderrechter, en in het openbaar uitgesproken op 16 november 2015 in tegenwoordigheid van de griffier mr. J.A.J. Rings-Martens.

Tegen deze beschikking kan - uitsluitend door tussenkomst van een advocaat - hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch:

a. door de verzoekende partij en degenen aan wie een afschrift van de beschikking (vanwege de griffier) is verstrekt of verzonden, binnen 3 maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden binnen 3 maanden na betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.