Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2014:9374

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
03-11-2014
Datum publicatie
10-02-2015
Zaaknummer
C/03/196935 / KG ZA 14-556
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

---

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/196935 / KG ZA 14-556

Vonnis in kort geding van 3 november 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WOK RESTAURANT PARKSTAD BV,

gevestigd te Maastricht,

eiseres,

advocaten mr. A.J.T.M. Hendriks en mr. M.M.M. Rooijen te Weert,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WIJCKERVESTE ADVISEURS B.V.,

gevestigd te Kerkrade,

gedaagde,

advocaat mr. H.M. Heynen te Roermond.

Partijen zullen hierna Wok Restaurant Parkstad BV en Wyckerveste genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van Wok Restaurant Parkstad BV

 • -

  de pleitnota van Wyckerveste.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De enig aandeelhouder en bestuurder van Wok Restaurant Parkstad BV is de Holding Wok B.V. De bestuurders van Holding Wok B.V. zijn Holding Li B.V. en Holding [naam bestuurder 1] B.V. De heer [naam bestuurder 1] (hierna: [naam bestuurder 1]) is de bestuurder van Holding [naam bestuurder 1] B.V. De heer [naam bestuurder 2] (hierna: [naam bestuurder 2]) is de enig zelfstandig bevoegd bestuurder van Wyckerveste.

2.2.

Sedert (in ieder geval) 2009 heeft Wyckerveste plannen voor de ontwikkeling van het project genaamd “Leisuredome”: een “clustering van diverse vrije tijd exploitaties” op het terrein van het Parkstad Limburg Stadion, hemelsbreed op ongeveer 250 meter afstand van dat stadion gelegen. [naam bestuurder 1] en [naam bestuurder 2] hebben sinds die tijd contact met elkaar omtrent de mogelijkheid van een door Wok Restaurant Parkstad BV te exploiteren wok restaurant in het Leisuredome. Wok Restaurant Parkstad BV exploiteerde destijds reeds een wok restaurant in voornoemd stadion.

2.3.

Op 8 december 2011 hebben [naam bestuurder 1] en [naam bestuurder 2] namens respectievelijk Wok Restaurant Parkstad B.V. en Wyckerveste een “Huurovereenkomst Winkelruimte” ondertekend. De overeenkomst bepaalt onder meer dat Wyckerveste aan Wok Restaurant Parkstad B.V. een van het Leisuredome onderdeel uitmakende bedrijfsruimte van circa 3.026 m² met de bestemming horecadoeleinden/restaurant verhuurt/zal verhuren ingaande de datum van oplevering. De huurovereenkomst bevat een “Koopoptie” inhoudend dat Wyckerveste aan Restaurant Parkstad B.V. het “optierecht” verleend om het gehuurde te kopen. Voorts is in artikel 9.2 van de huurovereenkomst het volgende bepaald: “Huurder verkrijgt in het onderhavige project (Leisure-dome), zoals partijen genoegzaam bekend, het exclusieve recht om een restaurant uit te baten”.

2.4.

Op 26 april 2013 hebben [naam bestuurder 1] en [naam bestuurder 2] namens respectievelijk Wok Restaurant Parkstad B.V. en Wyckerveste een koopovereenkomst gesloten op grond waarvan Wyckerveste de in de huurovereenkomst genoemde bedrijfsruimte aan Wok Restaurant Parkstad BV heeft verkocht.

2.5.

Bij notariële akte van levering van 27 mei 2013, waarin is verwezen naar voornoemde koopovereenkomst, heeft Wyckerveste het appartementsrecht van de betreffende bedrijfsruimte geleverd aan Holding Wok B.V.

2.6.

In 2013 is Wyckerveste gestart met de uitbreiding van het Leisuredome: Soccer Arena. Soccer Arena is op 24 september 2014 (deels) geopend. In deze uitbreiding is ook een bedrijfsruimte voorzien voor een aldaar te vestigen horecabedrijf/restaurant. Op basis van een met “Happy Italy” gesloten huurovereenkomst die op 22 april 2014 door Happy Italy en op 24 april 2014 door Wyckerveste is ondertekend, is die bedrijfsruimte thans verhuurd en heeft Wyckerveste de bedrijfsruimte aan Happy Italy ter beschikking gesteld.

3 Het geschil

3.1.

Wok Restaurant Parkstad B.V. vordert (samengevat) het Wyckerveste op straffe van verbeurte van een dwangsom te verbieden met (een uitbater van) Happy Italy een huur-en/of koopovereenkomst te sluiten betreffende de onder 2.6. genoemde bedrijfsruimte, althans het Wyckerveste te verbieden aan een dergelijke huur- en/of koopovereenkomst uitvoering te geven.

3.2.

Ter onderbouwing van haar vordering voert Wok Restaurant Parkstad B.V. aan dat Wyckerveste het exclusiviteitsbeding in de huurovereenkomst heeft geschonden door de met Happy Italy gesloten huurovereenkomst.

3.3.

Het verweer van Wyckerveste strekt tot afwijzing van de vordering.

4 De beoordeling

4.1.

Vaststaat dat Wyckerveste een bedrijfsruimte in de Soccer Arena heeft verhuurd

aan Happy Italy Kerkrade B.V. Ter zitting heeft Wok Restaurant Parkstad BV weliswaar nog betoogd dat zij het bestaan van de huurovereenkomst (bij gebrek aan wetenschap) betwist, maar dit betoog moet worden verworpen. Wok Restaurant Parkstad BV heeft die wetenschap immers wel aangezien zij in (randnummer 29 van) de dagvaarding heeft gesteld dat Wyckerveste op 24 april 2014 een huurovereenkomst met Happy Italy gesloten heeft. Voorts stelt Wok Restaurant Parkstad BV in randnummer 35 van de dagvaarding dat zij niet heeft kunnen verhinderen dat Wyckerveste met Happy Italy een huurovereenkomst heeft gesloten.

4.2.

Ter zitting heeft Wyckerveste betoogd dat zij het verhuurde aan Happy Italy ter beschikking heeft gesteld en haar de sleutels heeft overhandigd. Dit is door Wok Restaurant Parkstad BV niet betwist zodat vaststaat dat Wyckerveste reeds in die zin uitvoering gegeven heeft aan de huurovereenkomst met Happy Italy.

4.3.

Uit het voorgaande volgt dat de door Wok Restaurant Parkstad BV gevorderde voorziening niet toewijsbaar is. De huurovereenkomst met Happy Italy is immers reeds een feit en het gehuurde is reeds aan haar ter beschikking gesteld.

4.4.

Het door Wok Restaurant Parkstad BV gevorderde verbod tot verkoop en levering van (het appartementsrecht van) de door Happy Italy gehuurde bedrijfsruimte is in het geheel niet onderbouwd. Gesteld noch gebleken is dat Wyckerveste en Happy Italy de intentie hebben om met betrekking tot die bedrijfsruimte een koopovereenkomst te sluiten. Derhalve is ook dat onderdeel van de vordering van Wok Restaurant Parkstad BV niet toewijsbaar.

4.5.

Gelet op het voorgaande wordt in dit kort geding niet toegekomen aan de partijen verdeeld houdende vraag of Wyckerveste (nog) gebonden is aan het exclusiviteitsbeding en, zo ja, of Wyckerveste in strijd handelt met dat beding door in de uitbreiding van de Leisuredome bedrijfsruimte ter beschikking te stellen aan Happy Italy.

4.6.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal Wok Restaurant Parkstad BV worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Wyckerveste tot op heden begroot op:

- griffierecht € 608,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.424,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Wok Restaurant Parkstad BV in de proceskosten, aan de zijde van Wyckerveste tot op heden begroot op € 1.424,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. de Kort en in het openbaar uitgesproken op 3 november 2014.