Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2014:7851

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
17-09-2014
Datum publicatie
22-09-2014
Zaaknummer
C-03-195896 - HA RK 14-185
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaars in de nalatenschap van Berrisford Leon Huggins, laatstelijk wonende te Echt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

zaaknummer / rekestnummer: C/03/195896 / HA RK 14-185

Beschikking van 17 september 2014

in de zaak van

de naamloze vennootschap naar Belgisch recht

ARGENTA SPAARBANK N.V.,

gevestigd te Antwerpen, België,

verzoekster,

advocaat mr. G. Hamers te Rosmalen.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen d.d. 3 september 2014.

2 De feiten

Op 19 december 2013 is in de gemeente Echt-Susteren overleden de heer Berrisford Leon Huggins, geboren te Curaçao (Nederlandse Antillen) op 14 juli 1974 en laatst gewoond hebbende te 6101 KH Echt, gemeente Echt-Susteren, aan de Laurierstraat 9.

3 De beoordeling

3.1.

Het verzoek strekt tot benoeming van een vereffenaar van de nalatenschap van de heer Huggins voornoemd.

3.2.

Alle kinderen van erflater hebben de nalatenschap verworpen. Onduidelijk is wie thans de erfgenamen zijn. Van deze erfgenamen kunnen de personalia thans niet worden achterhaald. De rechtbank is daarom van oordeel dat van verhoor of oproeping als bedoeld in artikel 4:206 lid 1 BW kan worden afgezien.

3.3.

De in het verzoekschrift voorgestelde tot vereffenaar te benoemen personen hebben zich bereid verklaard om als zodanig te worden benoemd.

3.4.

Het verzoek is gedaan overeenkomstig de wettelijke voorschriften en derhalve toewijsbaar, met inachtneming van het navolgende.

Verzocht is om - uit het oogpunt van kostenbesparing - te bepalen dat de onderhavige beschikking alleen bekend hoeft te worden gemaakt op internet.

De rechtbank overweegt dat de wet in artikel 4:206 BW bepaalt dat de benoeming van een vereffenaar bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en in een of meer bij de benoeming voorgeschreven nieuwsbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis konden nemen van deze benoeming.

Heden ten dage is echter toegang tot internet voor een ieder beschikbaar en publicatie van de benoeming op internet heeft naar het oordeel van de rechtbank eenzelfde, zo niet praktisch gezien, ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven publicatiemiddelen.

Bovendien is de voorgeschreven wijze van bekendmaking kostbaar en kan gezegd worden dat zeker in het geval van negatieve nalatenschappen – waarvan de rechtbank aanneemt dat de onderhavige daartoe behoort – met het volgen van die wijze geen redelijk belang is gediend. Naar het oordeel van de rechtbank kan publicatie in de Staatscourant en dagbladen dan ook achterwege blijven. De rechtbank zal in de plaats daarvan bepalen dat de griffier de beschikking bekend zal maken door plaatsing op www.rechtspraak.nl.

3.5.

De kosten van het verzoek dienen ten laste van de boedel te worden gebracht.

4 De beslissing

De rechtbank

4.1.

benoemt

  1. mr. B.M.A. van Sprundel, kandidaat-notaris, geboren te Den Haag op 26 juni 1983,

  2. mr. S. Keetman MSc, juridisch medewerker, geboren te Den Haag op 28 januari 1985,

beiden werkzaam ten kantore van Notariaat De Gier, Statenlaan 24, 2582 GM Den Haag,

tot vereffenaars van de nalatenschap van:

Berrisford Leon Huggins,

geboren te Curaçao (Nederlandse Antillen) op 14 juli 1974,

laatstelijk wonende te 6101 KH Echt, gemeente Echt-Susteren, Laurierstraat 9,

overleden in de gemeente Echt-Susteren op 19 december 2013,

4.2.

brengt de kosten van dit verzoek ten laste van de boedel,

4.3.

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

4.4.

bepaalt dat deze beschikking bekend zal worden gemaakt door plaatsing door de griffier op www.rechtspraak.nl.,

4.5.

verklaart deze uitspraak uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer en in het openbaar uitgesproken op 17 september 2014.1

1 type: em coll: