Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2014:7320

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
18-08-2014
Datum publicatie
19-08-2014
Zaaknummer
03/702574-13; 03/720381-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis: De rechtbank heropent het onderzoek ter terechtzitting, aangezien het onderzoek onvolledig is geweest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummers: 03/702574-13 en 03/720381-13

Datum uitspraak: 18 augustus 2014

Tegenspraak

Vonnis van de Rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken,

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum 1],

wonende te [adres 1].

Raadsvrouw is mr. K.D.M. Schepers, advocaat kantoorhoudende te Sittard.

1 Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting

van 4 augustus 2014. De rechtbank heeft gehoord de officier van justitie en de verdachte, bijgestaan door zijn raadsvrouw.

2 De tenlastelegging

De verdachte staat - na wijziging van de tenlastelegging ter zitting - terecht ter zake dat:

In de strafzaak met parketnummer 03/702574-13:

1.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 juli 2012 tot en met 20 augustus 2012 te Sittard en/of Landsmeer en/of Spaarnwoude, in elk geval in Nederland, (telkens) met [slachtoffer] (geboren [geboortedatum 2] 1999), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer];

2.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 juli 2012 tot en met 20 augustus 2012 te Sittard en/of Landsmeer en/of Spaarnwoude, in elk geval in Nederland, (telkens) met [slachtoffer] (geboren [geboortedatum 2] 1999), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, (telkens) bestaande uit het ontuchtig:

- kussen van die [slachtoffer], en/of

- likken van/over de vagina en/of borst(en) en/of het strelen, in elk geval

het betasten van de vagina en/of borst(en) van die [slachtoffer], en/of

- door die [slachtoffer] laten vasthouden van zijn, verdachtes, penis;

3.

hij op of omstreeks 13 augustus 2012, in elk geval in de maand augustus 2012, te Spaarnwoude, gemeente Haarlemmerliede Ca, in elk geval in Nederland, één of meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager, te weten 5 foto's, bevattende één of meer afbeeldingen heeft vervaardigd (met zijn GSM, merk Samsung, type Galaxy S3),

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit onder meer

- het vaginaal penetreren (met de penis) door hem, verdachte, van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, en/of het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, waarbij door de (onnatuurlijke) pose en/of houding(en) die niet bij haar leeftijd past/passen, nadrukkelijk de ontblote billen in beeld worden gebracht (afbeelding 1,4,5,7, en 8);

althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling leidt:

hij op of omstreeks 9 april 2013 te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, één of meerdere afbeelding(en) en/of een gegevensdrager (GSM Samsung, type Galaxy S3), bevattende één of meer afbeeldingen, te weten 5 foto’s, in zijn bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit onder meer

- het vaginaal penetreren (met de penis) van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, en/of het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, waarbij door de (onnatuurlijke) pose en/of houding(en) die niet bij haar leeftijd past/passen, nadrukkelijk de ontblote billen in beeld worden gebracht (afbeelding 1,4,5,7, en 8);

In de strafzaak met parketnummer 03/720381-13:

hij op of omstreeks 09 april 2013 te Sittard, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een pand aan [adres 2]) ongeveer 103, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

3 Het onderzoek van de zaak

De rechtbank is tijdens de beraadslaging tot de conclusie gekomen dat het onderzoek ter terechtzitting niet volledig is geweest. Zij overweegt daartoe het volgende.

Tijdens het onderzoek door de politie is de GSM van de verdachte (Samsung Galaxy S3) in beslag genomen. Er is vervolgens door verschillende rechercheurs een onderzoek ingesteld naar de gegevens op deze GSM. Er werden onder andere 5 foto’s en een aantal whatsapp-gesprekken aangetroffen. Van deze gesprekken bevinden zich prints in het dossier. Bij een aantal berichten staat de naam “[alias]” vermeld. De aangetroffen foto’s, waarvan door de zedenrecherche wordt aangenomen dat het kinderpornografisch materiaal betreft, werden door de officier van justitie ter zitting ter inzage aan de rechtbank overgelegd. Deze foto’s werden bovendien door de politie aan [slachtoffer] voorgelegd. Zij heeft zichzelf op deze foto’s herkend.

Door de verdediging is het verweer gevoerd dat er onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden naar de 5 foto’s. Zo is niet komen vast te staan wanneer deze foto’s zijn gemaakt en wie deze foto’s heeft gemaakt. Ook staat niet vast in welk bestand (fotogalerij of onder verwijderde items) de foto’s werden aangetroffen.

Ten aanzien van de whatsapp-gesprekken heeft de raadsvrouw betoogd dat deze vermoedelijk afkomstig zijn uit een groepsgesprek en dat niet kan worden vastgesteld dat de verdachte daar (actief) aan heeft deelgenomen.

De rechtbank is met de raadsvrouw van oordeel dat het onderzoek op de door haar aangegeven punten onvolledig is geweest. De rechtbank acht het noodzakelijk dat zij hierover nader geïnformeerd wordt. Zij zal daarom de officier van justitie opdragen het dossier te completeren met de navolgende stukken:

1.

een aanvullend proces-verbaal waarin [naam rechercheur 1], zedenrechercheur, en/of [naam rechercheur 2], rechercheur, dan wel een andere (meer) ter zake kundige rechercheur uitleg geeft over de wijze waarop de gegevens op de prints, zoals weergegeven op pagina 244 tot en met 246 van het dossier, inhoudende whatsapp-gesprekken, gelezen moeten worden. In het bijzonder is daarbij van belang de beantwoording van de vraag of aan de hand van de gegevens op de prints kan worden vastgesteld of de verdachte actief heeft deelgenomen aan die whatsapp-gesprekken? Zo ja, hoe kan dat worden vastgesteld en welk(e) bericht(en) werden door verdachte verstuurd?

2.

een aanvullend proces-verbaal waarin [naam rechercheur 3], digitaal rechercheur, en/of [naam rechercheur 4], zedenrechercheur, dan wel een andere (meer) ter zake kundige rechercheur de volgende vragen beantwoordt:
- Zijn de op de GSM van de verdachte (Samsung Galaxy S3) aangetroffen foto’s ook daadwerkelijk met dit apparaat gemaakt of zijn deze na verzending vanaf een ander apparaat ontvangen?
- Waar zijn de foto’s op de gsm aangetroffen? Waren de aangetroffen foto’s direct toegankelijk of werden deze pas aangetroffen na diepgaand onderzoek aan de gegevensdrager?

3.

een aanvullend proces-verbaal waarin [naam rechercheur 5] en/of [naam rechercheur 6], beiden zedenrechercheurs, dan wel degene die de gegevens van het hotmailadres [emailadres], in gebruik bij [slachtoffer], hebben bekeken, de vraag beantwoordt of op het hotmailaccount de foto’s zijn aangetroffen die zijn aangetroffen op de gsm van verdachte (bijlagen 1 tot en met 3)

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de heropening van het onderzoek te terechtzitting bevelen. Het onderzoek zal in verband daarmee na hervatting worden geschorst voor onbepaalde tijd.

DE BESLISSINGEN:

De rechtbank

- heropent het onderzoek in deze zaak;

- geeft opdracht aan de officier van justitie tot het doen opmaken van aanvullende processen-verbaal waarin antwoord wordt gegeven op de hiervoor onder 1, 2 en 3 vermelde vragen;

- schorst het onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd;

- beveelt de oproeping van de verdachte tegen de dag en het tijdstip waarom het onderzoek zal worden hervat;

- verstaat dat de raadsvrouw afschrift van de oproeping van de verdachte zal ontvangen.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.B.A. Ferwerda, voorzitter, mr. P. Hoekstra en mr. F.M. van Maanen Winters, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.K. Spronk, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 18 augustus 2014, zijnde mr. F.M. van Maanen Winters buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.