Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2014:3941

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
25-04-2014
Datum publicatie
29-04-2014
Zaaknummer
2919352 - EZ VERZ 14-43
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opheffing vereffening nalatenschap Richard van Nederpelt, geboren te Dordrecht op 3 september 1944, laatst wonende aan het adres Pastoor Maesplein 7 te 6034 TE Nederweert-Eind.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2014-0056
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 2919352 \ EZ VERZ 14-43

Beschikking erfrecht van de kantonrechter d.d. 25 april 2014.

Op 3 april 2014 is ter griffie van de rechtbank Limburg, burgerlijk recht / kanton, locatie Roermond ingekomen een verzoekschrift met bijlagen, ingediend door de heer [verzoeker], wonende te [woonplaats], [adres].

Op 16 oktober 2013 is in Nederweert overleden de heer Richard van Nederpelt, geboren te Dordrecht op 3 september 1944. Het laatste woonadres van de overledene was Pastoor Maesplein 7 te 6034 TE Nederweert-Eind.

Erflater heeft verzoeker als enig erfgenaam achtergelaten.

Verzoeker heeft de nalatenschap van erflater aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Verzoeker vraagt de kantonrechter om ingevolge artikel 4:209 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) de opheffing van de vereffening te bevelen.

De kantonrechter overweegt het volgende.

Verzoeker heeft verklaard en uit de overgelegde stukken is gebleken dat de activa € 850,00 bedragen. Nu de geringe waarde der baten daartoe aanleiding geeft, terwijl verder niet is gebleken van andere feiten of omstandigheden die zich tegen inwilliging van het verzoek verzetten, zal de kantonrechter de opheffing van de vereffening bevelen.

Een mondelinge behandeling van de zaak kan naar het oordeel van de kantonrechter achterwege blijven.

De griffier zal zorg dragen voor inschrijving van deze beslissing in het boedelregister.

De griffier zal de beslissing daarnaast bekend maken door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken. Verzoeker zal daarom worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

Beschikkende

Beveelt de opheffing van de vereffening van de nalatenschap van Richard van Nederpelt voornoemd.

Verstaat dat deze beslissing bekend gemaakt zal worden door plaatsing door de griffier op www.rechtspraak.nl/uitspraken.

Wijst - voor zoveel nodig - het meer of anders verzochte af.

Aldus gegeven door mr. M.P.F. van Dooren, kantonrechter, en ter openbare terechtzitting van 25 april 2014 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

typ: em