Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2014:232

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
14-01-2014
Datum publicatie
15-01-2014
Zaaknummer
2602013 \ EZ VERZ 13-230
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opheffing vereffening nalatenschap Marcus Hendrikus Antoinette van Kempen, geboren te Venray op 1 oktober 1967, laatstelijk wonende te 5865 BR Tienray, Leemberg 3.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 2602013 \ EZ VERZ 13-230

Beschikking erfrecht van de kantonrechter d.d. 14 januari 2014.

Op 4 december 2013 is ter griffie van de rechtbank Limburg, burgerlijk recht / kanton, locatie Roermond, ingekomen een verzoekschrift met bijlagen, ingediend door de heer [verzoeker], wonende te [woonplaats], [adres].

Op 6 augustus 2013 is in Venlo overleden de heer Marcus Hendrikus Antoinette van Kempen, geboren te Venray op 1 oktober 1967. Het laatste woonadres van de overledene was Leemberg 3, 5865 BR Tienray.

Verzoeker heeft de nalatenschap van erflater aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. De overige erfgenamen hebben de nalatenschap verworpen.

Verzoeker vraagt de kantonrechter om ingevolge artikel 4:209 lid 1 BW te opheffing van de vereffening van de nalatenschap te bevelen, met vaststelling van de vereffeningkosten, alsmede te bevelen dat de vereffening kosteloos geschiedt.

De kantonrechter overweegt het volgende.

Uit de voorlopige beschrijving van de nalatenschap blijkt dat de schulden van de nalatenschap ten minste € 33.000,00 bedragen. Er is een positief banksaldo van € 1.688,79.

Nu de geringe waarde der baten van de nalatenschap daartoe aanleiding geeft en verder niet is gebleken van feiten of omstandigheden die zich tegen inwilliging van het verzoek verzetten, zal de kantonrechter de opheffing van de vereffening bevelen.

De reeds gemaakte vereffeningskosten zullen worden vastgesteld op € 1.688,79.

Nu het verzoek tot opheffing van de vereffening wordt ingewilligd, heeft verzoeker geen belang meer bij toewijzing van het verzoek tot kosteloze vereffening van de vereffening.

Dit verzoek zal dan ook worden afgewezen.

Een mondelinge behandeling van de zaak kan naar het oordeel van de kantonrechter achterwege blijven.

De griffier zal zorg dragen voor inschrijving van deze beslissing in het boedelregister.

De griffier zal de beslissing daarnaast bekend maken door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken. Verzoeker zal daarom worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

Beschikkende

Beveelt de opheffing van de vereffening van de nalatenschap van de heer Marcus Hendrikus Antoinette van Kempen voornoemd.

Stelt het bedrag van de reeds gemaakte vereffeningskosten vast op € 1.688,79.

Verstaat dat deze beslissing bekend gemaakt zal worden door plaatsing door de griffier op www.rechtspraak.nl/uitspraken.

Wijst het meer of anders verzochte af.

Aldus gegeven door mr. M.P.F. van Dooren, kantonrechter, en ter openbare terechtzitting van 14 januari 2014 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

typ: em