Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2014:1165

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
06-02-2014
Datum publicatie
10-02-2014
Zaaknummer
2577189 \ EZ VERZ 13-224
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opheffing vereffening nalatenschap Petrus Janssen, geboren te Ubbergen op 17 april 1942, laatstelijk wonende te 6591 DE Gennep, Zandstraat 76a.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 2577189 \ EZ VERZ 13-224

Beschikking erfrecht van de kantonrechter d.d. 6 februari 2014.

Op 27 november 2013 is ter griffie van de rechtbank Limburg, burgerlijk recht / kanton, locatie Roermond, ingekomen een verzoekschrift met bijlagen, ingediend door

mr. J.A.N. Lap, ten tijde van het indienen van het verzoekschrift verbonden aan GH Advocaten te Groesbeek en destijds kantoorhoudende te 6562 ZS Groesbeek aan de Mooksebaan 10, in zijn hoedanigheid van vereffenaar in de hierna te noemen nalatenschap.

Op 16 april 2010 is in de gemeente Venray overleden de heer Petrus Janssen, geboren te Ubbergen op 17 april 1942. Het laatste woonadres van de overledene was 6591 DE Gennep, Zandstraat 76a.

Verzoeker is bij beschikking van de rechtbank Roermond d.d. 16 november 2011 benoemd tot vereffenaar van de nalatenschap van de heer Janssen voornoemd.

Verzoeker vraagt de kantonrechter om ingevolge het bepaalde in artikel 4:209 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) de opheffing van de vereffening van de nalatenschap te bevelen en tevens het vereffenaarsloon vast te stellen.

Verzoeker heeft schriftelijk afstand gedaan van het recht op het verzoek te worden gehoord.

De kantonrechter overweegt het volgende.

Aan het verzoekschrift is een rekening en verantwoording gehecht. Hieruit blijkt dat de nalatenschap van erflater negatief is.

Nu de geringe waarde der baten daartoe aanleiding geeft en verder niet is gebleken van feiten of omstandigheden die zich tegen inwilliging van het verzoek verzetten, zal de kantonrechter de opheffing van de vereffening bevelen.

De kantonrechter zal het vereffenaarsloon vast stellen op een bedrag van € 4.369,94.

De griffier zal zorg dragen voor inschrijving van deze beslissing in het boedelregister.

De griffier zal de beslissing daarnaast bekend maken door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken. Verzoeker zal derhalve worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

BESCHIKKENDE

Beveelt de opheffing van de vereffening van de nalatenschap van de heer Petrus Janssen voornoemd.

Draagt de griffier op deze beslissing in te schrijven in het boedelregister.

Stelt het vereffenaarsloon vast op een bedrag van € 4.369,94.

Verstaat dat deze beslissing bekend gemaakt zal worden door plaatsing door de griffier op www.rechtspraak.nl/uitspraken.

Wijst - voor zoveel nodig - het meer of anders verzochte af.

Aldus gegeven door mr. J.W. Rijksen, kantonrechter, en ter openbare terechtzitting van

6 februari 2014 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

typ: ph