Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2013:9110

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
25-11-2013
Datum publicatie
26-11-2013
Zaaknummer
2284519 \ EZ VERZ 13-139
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opheffing vereffening nalatenschap Maria Agnes Franssen w/v Winkes, geboren te Wanssum op 16 februari 1923 en overleden te Haelen op 26 november 2012. Het laatste woonadres van de overledene was Van Ghoorstraat 34, 6081 BC Haelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 2284519 \ EZ VERZ 13-139

Beschikking erfrecht van de kantonrechter d.d. 25 november 2013.

Op 21 augustus 2013 is ter griffie van de rechtbank Limburg, burgerlijk recht / kanton, locatie Roermond, ingekomen een verzoekschrift met bijlagen, ingediend door [verzoeker], wonende te [woonplaats], [adres], namens de erfgenamen van de hierna te noemen overledene.

Op 26 november 2012 is in Haelen overleden mevrouw Maria Agnes Franssen w/v Winkes, geboren te Wanssum op 16 februari 1923. Het laatste woonadres van de overledene was Van Ghoorstraat 34, 6081 BC Haelen.

Erflaatster heeft verzoekers - haar kinderen - als erfgenamen achtergelaten.

Verzoekers hebben de nalatenschap van erflaatster aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Verzoekers vragen de kantonrechter om ingevolge artikel 4:209 lid 1 BW de opheffing van de vereffening van de nalatenschap te bevelen.

De kantonrechter heeft als belanghebbenden in deze zaak aangemerkt de 4 kinderen van de op [overlijdensdatum] 2010 overleden tweede echtgenoot van erflaatster, de heer [tweede echtgenoot].

Op 18 november 2013 heeft een mondelinge behandeling van de zaak plaatsgevonden, waarbij zijn verschenen:

 • -

  [verzoeker], wonende te [woonplaats], [adres];

 • -

  [A], wonende te [woonplaats A], [adres A];

 • -

  [B], wonende te [woonplaats B], [adres B];

 • -

  [C], wonende te [woonplaats C], [adres C];

 • -

  [D], wonende te 6002 [woonplaats D], [adres D].

Belanghebbende [belanghebbende] is, hoewel daartoe opgeroepen bij brief van de griffier d.d 30 oktober 2013, niet ter zitting verschenen.

Van de overige 2 belanghebbenden, te weten (de erven van) [tweede echtgenoot] en [x], is geen adres bekend. Zij zijn niet opgeroepen.

De kantonrechter overweegt het volgende.

Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling hebben verzoekers hun verzoek mondeling toegelicht. Belanghebbende [D] heeft haar visie kenbaar gemaakt en stelt dat zij schuldeiser is van de nalatenschap.

De kantonrechter stelt vast dat de nalatenschap geen baten meer bevat.

Nu de geringe waarde der baten daartoe aanleiding geeft en de kantonrechter van oordeel is dat de eventuele vorderingen van de belanghebbenden geen redenen vormen om het onderhavige verzoek af te wijzen, terwijl verder niet is gebleken van andere feiten of omstandigheden die zich tegen inwilliging van het verzoek verzetten, zal de kantonrechter de opheffing van de vereffening bevelen.

De reeds gemaakte vereffeningskosten zullen worden vastgesteld op € 791,83.

De griffier zal zorg dragen voor inschrijving van deze beslissing in het boedelregister.

De griffier zal de beslissing daarnaast bekend maken door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken. Verzoekers zullen daarom worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

Beschikkende

Beveelt de opheffing van de vereffening van de nalatenschap van mevrouw Maria Agnes Franssen w/v Winkes voornoemd.

Stelt het bedrag van de reeds gemaakte vereffeningskosten vast op € 791,83.

Verstaat dat deze beslissing bekend gemaakt zal worden door plaatsing door de griffier op www.rechtspraak.nl/uitspraken.

Wijst - voor zoveel nodig - het meer of anders verzochte af.

Aldus gegeven door mr. G.M.P. Brouns, kantonrechter, en ter openbare terechtzitting van 25 november 2013 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

typ: em