Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2013:8845

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
29-10-2013
Datum publicatie
18-11-2013
Zaaknummer
04/860112-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

(Schuld)witwassen, 420quater van het Wetboek van Strafrecht; veroordeling wegens schuldwitwassen van een auto en keuken.

Verdachte heeft geen verklaring gegeven die met voldoende mate van zekerheid moet uitsluiten dat het geld voor de aanschaf van de keuken en auto een illegale herkomst heeft. Daarom komt de rechtbank tot het oordeel dat een criminele herkomst van dit geld als enige aanvaardbare verklaring van de waargenomen feiten en omstandigheden kan gelden. De bewijsmiddelen bevatten naar het oordeel van de rechtbank voldoende concrete omstandigheden om het tenlastegelegde “afkomstig van misdrijf” uit de gebezigde bewijsmiddelen te kunnen afleiden.

De verdachte heeft naar het oordeel van de rechtbank onder de gegeven omstandigheden ook redelijkerwijs moeten vermoeden dat de aanschaf van de keuken en van de auto werd gefinancierd met geld dat uit enig misdrijf afkomstig was.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK Limburg

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer : 04/860112-12

Datum uitspraak : 29 oktober 2013

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken,

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [adres 1].

Raadsman is mr. B.G.J. de Rooij, advocaat te Helmond.

1 Het onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting

van 15 oktober 2013.

De rechtbank heeft op 15 oktober 2013 gehoord: de officier van justitie, verdachte en haar raadsman.

2 De tenlastelegging

De verdachte staat na wijziging van de tenlastelegging terecht ter zake dat:

zij op of omstreeks de periode van 01 juli 2009 tot en met 29 september 2011,

in de gemeente Venlo, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen,

- een auto (merk: Audi, type: A6, kenteken: [XX-XX-XX 1]) en/of

- een keuken,

heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, althans van (een) voorwerp(en), te weten

- een auto (merk: Audi, type: A6, kenteken: [XX-XX-XX 1]) en/of

- een keuken, gebruik heeft gemaakt,

terwijl zij wist althans redelijkerwijs moest vermoeden dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk

- afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

Voor zover in de tenlastelegging kennelijke schrijffouten of misslagen voorkomen, zijn die in deze weergave van de tenlastelegging door de rechtbank verbeterd. De verdachte is door deze verbetering, zoals uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, niet in de verdediging geschaad.

3. De beoordeling van het bewijs1

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht de schuldvariant van witwassen ten aanzien van de auto wettig en overtuigend bewezen. Het witwassen van de keuken acht de officier van justitie niet wettig en overtuigend bewezen. Uit het proces-verbaal van het Bureau Financiële Ondersteuning blijkt dat het gezin [verdachte] zo weinig legale inkomsten had dat de verdachte en haar echtgenoot de aankoop van deze auto nooit hebben kunnen financieren uit deze inkomsten. De aankoop van de auto kan dan ook niet anders dan met geld, dat uit misdrijf afkomstig is, zijn gefinancierd. De verdachte had redelijkerwijs kunnen vermoeden dat ze onvoldoende legale inkomsten had om een auto van 22.000 euro te kunnen kopen.

De officier van justitie heeft daarnaast aangevoerd dat hij niet uitgaat van het misdrijf belastingfraude, omdat de verdachte dit niet eerder aanvoerde, dan na het onderzoek ter terechtzitting in de zaak tegen haar echtgenoot.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit voor het witwassen van zowel de keuken als van de auto. Ten aanzien van de keuken heeft de raadsman aangevoerd dat de rechtbank Roermond in de zaak van de echtgenoot van de verdachte, te weten [naam echtgenoot], tot een vrijspraak is gekomen, omdat de verdachte en haar echtgenoot de keuken hebben gekregen van haar schoonvader en niet blijkt dat de inkomsten van de schoonvader van de verdachte van misdrijf afkomstig zijn. De raadsman heeft bepleit bij deze uitspraak aan te sluiten. Met betrekking tot de auto heeft de raadsman aangegeven dat het gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch [naam echtgenoot] heeft vrijgesproken voor een misdrijf inzake de Opiumwet. Ter zitting in zijn eigen zaak heeft deze verklaard dat hij de auto (deels) bekostigd heeft met geld dat hij heeft bijverdiend met klussen en dat hij die bijverdiensten niet aan de Belastingdienst heeft opgegeven. De verdachte wist echter niets af van deze belastingfraude en behoefde dit ook niet te weten.

3.3

Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van het bewijsAanleiding en verdenking

Op 29 september 2011 wordt door de politie amfetamine aangetroffen in een loods aan de [adres 2], gemeente Peel en Maas. Ook treft de politie in deze loods jerrycans en flessen met methanol aan, evenals goederen benodigd voor de vervaardiging van amfetamine. In de loods wordt ook een aanhangwagen van de echtgenoot van de verdachte, [naam echtgenoot], aangetroffen. 2 Deze bevindingen zijn aanleiding voor de doorzoeking van de woning van de verdachte en haar echtgenoot aan de [adres 1].
In deze woning worden vermogensbestanddelen aangetroffen waaruit een verdenking van witwassen ontstaat.3

Inkomsten van het gezin van de verdachte en haar echtgenoot

[naam echtgenoot] krijgt inkomen van de Werkplaats Aangepaste Arbeid en de verdachte heeft geen inkomsten. Uit de aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen blijkt dat zij de volgende – netto totaal – aan inkomsten hebben genoten:

In 2005: € 14.560,-

In 2006: € 14.859,-

In 2007: € 15.308,-

In 2008: € 15.810,-

In 2009: € 16.888,-

In 2010: € 16.381,-. 45

Daarnaast ontvangt het gezin – met drie thuiswonende kinderen – per jaar € 2.228,40 aan kinderbijslag en € 5.952,- aan overige toeslagen. Dit bedrag van in totaal € 8.180,40 dient te worden opgeteld bij de hierboven genoemde netto totaalinkomsten. 6

Uit NIBUD-gegevens blijkt dat bij de referentiebudgetten over 2011 dat een huishouden van vier of meer personen een bedrag per maand van circa € 2.500,- nodig heeft om van te leven (zonder rekening te houden met andere reserveringen dan voor kleding).

In 2010 had het gezin van de verdachte aan netto-inkomsten en toeslagen € 24.561,40. Per maand was dat in 2010 € 2.046,78. 7

Het saldo van hun spaartegoeden volgens de opgave van in Nederland gevestigde bankinstellingen bedroeg per:

1 januari 2007: € 0,- 31 december 2007: € 1.513,-

1 januari 2008: € 1.513,- 31 december 2008: € 2.624,-

1 januari 2010: € 0,- 31 december 2010: € 1.126,-. 89

Personenauto

Uit navraag bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer te Veendam is gebleken dat een personenauto, merk Audi, type A6, kenteken [XX-XX-XX 1], bouwjaar 2006 met ingang van
5 november 2010 op naam van de verdachte is komen te staan.

Bij navraag nadien bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer is gebleken dat het kenteken van bedoelde personenauto per 29 september 2011 is overgeschreven op naam van
[naam schoonzus], een schoonzus van de verdachte. 1011

Uit de factuur van Auto Arena B.V. te Venlo ten name van “[verdachte]-[naam echtgenoot] te Venlo” blijkt deze Audi A6, kenteken [XX-XX-XX 1], aan de verdachte te zijn verkocht en geleverd voor een bedrag van € 22.754,26. Daarbij werd tevens een auto ingeruild, namelijk een Audi A6 1.8, kenteken [XX-XX-XX 2], voor een bedrag van € 3.504,26. Het te betalen bedrag van
€ 19.250,-, is contant voldaan. 121314

Keuken

Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte en haar echtgenoot aan de [adres 1], welke woning in eigendom toebehoort aan een woningcorporatie, is gebleken dat een zeer grote en luxueuze keuken aanwezig was. Tijdens de doorzoeking werd tevens een opleverrapport aangetroffen van Adeso Keukenmontage ten name van [naam echtgenoot], [adres 1], waaruit blijkt dat voor de montage van een keuken een bedrag van € 1.495,43 contant is afgerekend. 1516 Uit de van Lentjens Droomkeukens BV ontvangen opdrachtbevestiging van 11 februari 2009 ten name van [naam echtgenoot], [adres 1], blijkt dat deze een keuken heeft gekocht voor een bedrag van € 22.000,-. 17 Uit de bijgevoegde factuur blijkt dat op 3 juli 2009 een bedrag van € 22.043,- contant bij levering is ontvangen. Uit bovenstaande blijkt dat door [naam echtgenoot], [adres 1] medio 2009 een totale investering voor de bedoelde keuken is gedaan van € 23.538,43. 18

De verdachte heeft verklaard dat zij de keuken enkele jaren geleden van haar schoonvader, [naam schoonvader], heeft gekregen, welke schenking deze vóór diens overlijden zou hebben gedaan. [naam schoonzus] (de zus van de echtgenoot van de verdachte) heeft verklaard dat zij, ondanks het geringe inkomen van haar gezin, € 15.000,- heeft kunnen betalen voor de aankoop op 29 september 2011 van de Audi van [verdachte] – welke aankoop eveneens in contanten zou zijn betaald, maar waarvan het geld niet is aangetroffen –, doordat zij geld uit de erfenis van haar in april 2009 overleden vader heeft gekregen. Het zou gaan om een bedrag van € 6.000,- tot € 7.000,-. Zij heeft verder verklaard dat er in haar ouderlijk gezin drie dochters en twee zonen waren. Haar echtgenoot [naam schoonbroer] heeft echter verklaard dat zijn echtgenote een schenking van een paar duizend euro van haar vader heeft ontvangen, maar hij verklaart dat dat was vóórdat haar vader overleed. Hij weet niet meer hoeveel dit precies was. 19

Inkomsten van [naam schoonvader], de schoonvader van de verdachte

Omdat verklaard is dat de nodige geldbedragen zijn geschonken of nagelaten door de op 4 april 2009 overleden [naam schoonvader], heeft de politie onderzocht of deze over vermogensbestanddelen beschikte waaruit de uitgaven voor de keuken (gedeeltelijk) zijn te verklaren.

Uit de inkomstengegevens van [naam schoonvader] blijkt dat deze jaarlijks een bedrag van circa
€ 12.718,- aan AOW ontving, aangevuld met een pensioen van circa € 681,-. Bruto dus jaarlijks € 13.399,-.

Het saldo van zijn spaartegoeden volgens de opgave van in Nederland gevestigde bankinstellingen bedroeg per:

1 januari 2006: € 3.493,- 31 december 2006 € 2.867,-

1 januari 2007: € 2.867,- 31 december 2007 € 1.952,-

1 januari 2008: € 1.952,- 31 december 2008: € 2.135,-

1 januari 2009: € 2.135,- wegens overlijden onbekend.20

De verklaring van de verdachte

De verdachte heeft verklaard dat zij gehuwd is met [naam echtgenoot] en dat ze een dochter van 13 jaar en twee zonen van 19 en 16 jaar heeft, welke kinderen alle drie thuis wonen. Verder heeft zij verklaard dat ze in gemeenschap van goederen is gehuwd.

Zij heeft verklaard dat zij zelf in het geheel geen inkomsten heeft en dat haar man bij de WAA werkt en een inkomen heeft van € 1.200,- of € 1.300,- netto per maand. Ook verklaart ze dat hij geen andere inkomsten heeft.
Zij betaalt na aftrek van huurtoeslag ongeveer € 300,- aan huur per maand.
De verdachte heeft verklaard dat zij de keuken enkele jaren geleden van haar schoonvader, [naam schoonvader], heeft gekregen vóór diens overlijden, en dat ze de keuken samen met haar man buiten Venlo heeft uitgezocht; ze weet niet meer waar en weet ook niet wat de keuken heeft gekost.
Ten aanzien van de Audi met kenteken [XX-XX-XX 1], die van 5 november 2010 tot
29 september 2011 op haar naam heeft gestaan, verklaart de verdachte dat ze niet weet wat er voor die auto is betaald. Haar man heeft de aankoop geregeld. Zij heeft verklaard dat ze ook niet weet waar het geld voor de auto vandaan is gekomen. Ze weet alleen dat er een andere Audi A6 op is ingeruild, maar ze weet niet wat ze voor die auto hebben teruggekregen. Ze heeft verklaard wel in de auto te hebben gereden. De eerstgenoemde Audi type A6 heeft ze op 28 of 29 september (de rechtbank begrijpt; in 2011) overgeschreven op naam van haar schoonzus, omdat de auto toen aan haar schoonzus is verkocht.21
Ter zitting heeft de verdachte nog verklaard dat ze achteraf van haar man gehoord heeft dat hij de auto betaald heeft met geld dat hij met zwart werk heeft verdiend.

De overwegingen bij het bewijs

De vraag die beantwoord moet worden is of bewezen is dat de hiervoor bedoelde keuken en auto, die aan de verdachte en haar echtgenoot toebehoorden in de periode 1 juli 2009 tot en met 29 september 2011,“middellijk uit enig misdrijf afkomstig zijn”, want het dossier bevat geen bewijsmiddelen dat de bedoelde goederen onmiddellijk uit misdrijf afkomstig zijn.

De rechtbank overweegt dat indien op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf, zoals dat in deze zaak naar het oordeel van de rechtbank het geval is, dit niettemin bewezen kan worden geacht, indien het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat de aanschaf daarvan is geschied met geld dat uit enig misdrijf afkomstig is.

De volgende feiten en omstandigheden zijn in dat kader relevant.

De rechtbank stelt vast dat de inkomsten van de verdachte en van haar echtgenoot in de jaren 2009 en 2010, evenals in de daaraan voorafgaande jaren, de financiering van een contante aankoop van een keuken van € 22.000,- en van een auto van € 19.250,- niet kunnen verklaren.

Gelet op de hiervoor gerelateerde inkomsten en het vermogen van [naam schoonvader], de schoonvader van de verdachte, is het naar het oordeel van de rechtbank ook niet aannemelijk geworden dat de keuken (geheel) is betaald met geld van [naam schoonvader]. De verklaring van de verdachte is niet nader onderbouwd, noch verifieerbaar en naar het oordeel van de rechtbank is deze verklaring ook niet geloofwaardig. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat ook [naam schoonzus] en [naam schoonbroer] – maar niet eensluidend en ook niet verifieerbaar – de inmiddels overleden [naam schoonvader] opvoeren als de bron van een relatief grote hoeveelheid geld in contanten, waarmee de verdachte en haar echtgenoot betaald zouden hebben voor de hiervoor bedoelde keuken. In dat geval is het daadwerkelijk voorhanden gehad hebben door [naam schoonvader] van het voor deze schenkingen c.q. erfenissen benodigde geld niet aannemelijk geworden, terwijl dat eenvoudig aannemelijk gemaakt had kunnen worden. Ook in aanmerking genomen dat [naam schoonvader] vijf kinderen had, heeft het er naar het oordeel van de rechtbank eerder de schijn van dat zijn naam door de verdachte is gebruikt voor het toedekken van de ware herkomst van het geld voor de aanschaf van de keuken. Het verweer van de raadsman ten aanzien hiervan wordt dan ook verworpen.


De rechtbank stelt verder vast dat de echtgenoot van de verdachte – samen met anderen –gebruik maakte van de loods in Kessel waar de politie op 29 september 2011 onder andere methanol, alsmede andere goederen die duiden op de vervaardiging van amfetamine heeft aangetroffen. De politie heeft bovendien ook amfetamine aangetroffen in deze loods.

Uit het arrest van het gerechtshof te ‘s Hertogenbosch van 24 september 2012 blijkt dat de echtgenoot van de verdachte bij de behandeling van het hoger beroep ter terechtzitting heeft verklaard dat hij gebruik heeft gemaakt van deze loods.
[naam echtgenoot] is door dat gerechtshof vrijgesproken van het ten laste gelegde feit dat betrekking heeft op een overtreding van de Opiumwet. Dat laat naar het oordeel van de rechtbank echter onverlet, dat hij kennelijk contacten onderhoudt en op plaatsen komt die gerelateerd kunnen worden aan de productie van harddrugs. Ook is de echtgenoot van de verdachte in 1992 al eens veroordeeld voor een drugsdelict, zo heeft de raadsman van de verdachte aangegeven.

De rechtbank overweegt verder dat het een feit van algemene bekendheid is dat met de vervaardiging en verhandeling van harddrugs grote winsten worden gemaakt.

Verder overweegt de rechtbank dat de verdachte klaarblijkelijk wist wat de legale inkomsten uit arbeid van haar echtgenoot waren. Ook wist ze wat ze maandelijks aan huur moest betalen. Zij heeft ook verklaard dat haar echtgenoot geen andere inkomsten had en dat zijzelf in het geheel geen inkomsten had. Desondanks kon het gezin in 2009 een luxe keuken en in 2010 een dure auto bekostigen.

Wat ook opvalt is dat de keuken en de auto zijn betaald met contant geld.

Op grond van voornoemde feiten en omstandigheden rijst bij de rechtbank het vermoeden van witwassen. Meer concreet, het vermoeden dat het geld waarmee door de verdachte en haar echtgenoot de aanschaf van de keuken en de auto is gedaan, uit enig misdrijf afkomstig is en dat met de aanschaf van de keuken en auto, dat geld is witgewassen.

Gelet daarop en de aanmerking genomen de omstandigheden van (het gezin van) de verdachte, mag van de verdachte verlangd worden dat zij een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand als volslagen onwaarschijnlijk aan te merken verklaring over de herkomst van dit geld geeft. Daar is de verdachte naar het oordeel van de rechtbank niet in geslaagd.

Over de verklaring van de verdachte over het geld voor de aanschaf van de keuken heeft de rechtbank hiervoor al geoordeeld dat zij deze niet aannemelijk acht.
Met betrekking tot de auto heeft de verdachte verklaard dat het geld voor de aanschaf daarvan afkomstig is uit zwart werk door haar echtgenoot. Deze enkele, niet nader onderbouwde en niet verifieerbare stelling overtuigt de rechtbank niet. Ook dit verweer van de verdediging verwerpt de rechtbank.

Nu de verdachte geen verklaring heeft gegeven die met voldoende mate van zekerheid moet uitsluiten dat het geld voor de aanschaf van de keuken en auto een illegale herkomst heeft, komt de rechtbank tot het oordeel dat een criminele herkomst van dit geld als enige aanvaardbare verklaring van de waargenomen feiten en omstandigheden kan gelden. De bewijsmiddelen bevatten naar het oordeel van de rechtbank voldoende concrete omstandigheden om het tenlastegelegde “afkomstig van misdrijf” uit de gebezigde bewijsmiddelen te kunnen afleiden.

De verdachte heeft naar het oordeel van de rechtbank onder de gegeven omstandigheden ook redelijkerwijs moeten vermoeden dat de aanschaf van de keuken en van de auto werd gefinancierd met geld dat uit enig misdrijf afkomstig was.

Op grond van bovenstaande bewijsmiddelen en de hiervoor genoemde overwegingen acht de rechtbank bewezen dat de verdachte zich samen met haar echtgenoot heeft schuldig gemaakt aan witwassen. De rechtbank zal de verdachte veroordelen voor het schuldwitwassen ten aanzien van zowel de auto, Audi type A6, als ten aanzien van de keuken.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

in de periode van 1 juli 2009 tot en met 29 september 2011 in de gemeente Venlo tezamen en in vereniging met een ander

- een auto merk: Audi, type: A6, kenteken: [XX-XX-XX 1]

en

- een keuken

heeft verworven en voorhanden heeft gehad,

terwijl zij redelijkerwijs moest vermoeden dat bovenomschreven voorwerpen middellijk afkomstig waren uit enig misdrijf.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde en de kwalificatie

4.1

De strafbaarheid

Het bewezenverklaarde is strafbaar.

4.2

De kwalificatie

Het bewezenverklaarde levert op het navolgende strafbare feit:

schuldwitwassen, meermalen gepleegd.

5 De strafbaarheid van verdachte

De verdachte is door het bewezenverklaarde strafbaar nu geen omstandigheid aannemelijk is geworden die de strafbaarheid van de verdachte opheft.

6 De oplegging van straf

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen hij bewezen heeft geacht gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de tijd van één maand, echter geheel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en daarnaast een taakstraf van 80 uren subsidiair 40 dagen hechtenis.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft geen strafmaatverweer gevoerd.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

De verdachte heeft zich samen met haar partner schuldig gemaakt aan het witwassen van gelden uit enig misdrijf afkomstig door daarmee een auto en een keuken te financieren.

De verdachte had deze goederen en het geld nooit legaal kunnen verkrijgen. Witwassen is een ernstig strafbaar feit, omdat de integriteit van het financiële en economische verkeer wordt aangetast en het plegen van misdrijven erdoor wordt begunstigd.

Ten aanzien van de ernst van het bewezenverklaarde heeft de rechtbank mede gelet op de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

Ten aanzien van de persoon van de verdachte heeft de rechtbank mede gelet op de inhoud van het haar betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 23 september 2013, waaruit blijkt dat zij niet eerder door de strafrechter is veroordeeld en met haar persoonlijke omstandigheden, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Met oplegging van een voorwaardelijke straf wordt enerzijds de ernst van het bewezenverklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.

De rechtbank zal enkel een voorwaardelijke straf opleggen, nu zij de auto van de verdachte, die een aanzienlijke financiële waarde vertegenwoordigt, verbeurd zal verklaren.

De rechtbank acht alles afwegende een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van

drie maanden passend.

7 Het beslag

De rechtbank overweegt dat zij in haar vonnis van heden in de zaken van [naam schoonbroer] en
[naam schoonzus] heeft geoordeeld dat de verkoop van de auto aan hen op 29 september 2011 niet heeft plaatsgevonden. Daarom valt de auto nog steeds in het vermogen van de verdachte (en haar partner).

De in de beslissing als zodanig te noemen, onder [naam schoonbroer] in beslag genomen en nog niet teruggegeven auto, Audi A6 met kenteken [XX-XX-XX 1] (voorwerpnummer 244170), echter aan de verdachte toebehorend, is vatbaar voor verbeurdverklaring.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat het een voorwerp betreft met betrekking tot hetwelk het bewezenverklaarde is begaan.

De rechtbank heeft bij deze beslissing rekening gehouden met de financiële draagkracht van de verdachte, voor zover daarvan ter terechtzitting is gebleken.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 33, 33a, 57 en 420quater van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het ten laste gelegde bewezen, zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4.2 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte daarvoor strafbaar;

Straffen

 • -

  veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden voorwaardelijk;

 • -

  bepaalt dat de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast omdat verdachte voor het einde van een proeftijd van twee jaren de algemene voorwaarde heeft overtreden;

 • -

  verstaat dat als algemene voorwaarde geldt dat de verdachte

 • -

  zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

Beslag

- verklaart verbeurd de in beslag genomen auto, merk Audi, type A6 met kenteken [XX-XX-XX 1] (voorwerpnummer 244170).

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H.M. Kuster, voorzitter, mr. F.M. van Maanen Winters en mr. C.M.W. Nobis, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S.A.J. Koonen, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 29 oktober 2013, zijnde mr. P.H.M. Kuster buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

parketnummer: 04/860112-12

proces-verbaal van de openbare terechtzitting van de enkelvoudige strafkamer van de rechtbank van 29 oktober 2013 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [adres 1].

Tegenwoordig:

mr. , rechter,

mr. , officier van justitie,

dhr./mevr. , griffier.

De rechter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is in de zaal van de zitting aanwezig.

De rechter spreekt het vonnis uit en geeft de verdachte kennis dat hij daartegen binnen

14 dagen hoger beroep kan instellen.

Waarvan proces-verbaal, vastgesteld en getekend door de rechter en de griffier.

Raadsman mr. B.G.J. de Rooij, advocaat kantoorhoudende te Helmond.

1 De vindplaatsvermeldingen, voorkomend in de hierna opgenomen bewijsmiddelen en de motivering van de bewezenverklaring, verwijzen naar de doorlopende paginanummering in de voor eensluidend afschrift gewaarmerkte kopie van het in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde verbalisanten van de politie Limburg-Noord, Bureau Financiële Ondersteuning opgemaakte proces-verbaal, genummerd 23201115 d.d. 18 januari 2012 en de als bijlagen daarbij gevoegde schriftelijke bescheiden, welke alle wettige bewijsmiddelen zijn als bedoeld in artikel 344, eerste lid jo artikel 339, eerste lid onder 5º van het Wetboek van Strafvordering.

2 Proces-verbaal van bevindingen blz. 390 (zaaksdossier C.01).

3 Proces-verbaal van bevindingen betreffende de verdenking ter zake van witwassen, p. 678 en bijlage 1, blz. 692 e.v.

4 Proces-verbaal van bevindingen betreffende de verdenking ter zake van witwassen, p. 679.

5 De overige geschriften, Fiscale Loon Gegevens raadplegen FIBASE, p. 793-799.

6 Proces-verbaal van bevindingen betreffende de verdenking ter zake van witwassen, p. 680.

7 Proces-verbaal van bevindingen betreffende de verdenking ter zake van witwassen, p. 680.

8 Proces-verbaal van bevindingen betreffende de verdenking ter zake van witwassen, p. 680.

9 De overige geschriften, Rente Renseignering, raadplegen RENTEBASE, p. 801-804.

10 Proces-verbaal van bevindingen betreffende de verdenking ter zake van witwassen, p. 684.

11 De overige geschriften bevraging kenteken [XX-XX-XX 1], p. 834-835.

12 Proces-verbaal van bevindingen betreffende de verdenking ter zake van witwassen, p. 683.

13 Proces-verbaal van bevindingen betreffende de verdenking ter zake van witwassen, p. 684.

14 De overige geschriften, factuur AutoArena, p. 896-898.

15 Proces-verbaal van bevindingen betreffende de verdenking ter zake van witwassen, p. 686.

16 Het overige geschrift, opleverrapport keukenmontage, p. 987.

17 Het overige geschrift, opdrachtbevestiging, p. 1001-1005.

18 Het overige geschrift, factuur, p. 1006.

19 Proces-verbaal van bevindingen betreffende de verdenking ter zake van witwassen, p. 687 Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], p. 920.

20 Proces-verbaal van bevindingen betreffende de verdenking ter zake van witwassen, p. 682.

21 Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], p. 922.