Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2013:7519

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
08-10-2013
Datum publicatie
09-10-2013
Zaaknummer
2155962 \ EZ VERZ 13-101
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opheffing vereffening nalatenschap Alexandra Mathilda Hermine Antonia van de Weijer, geboren te Maastricht op 23 november 1963 en overleden te Boxmeer op 26 mei 2011, laatst wonende te 5802 BR Venray, Prinses Beatrixstraat 18.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 2155962 \ EZ VERZ 13-101

Beschikking erfrecht van de kantonrechter d.d. 8 oktober 2013.

Op 21 juni 2013 is ter griffie van de rechtbank Limburg, burgerlijk recht / kanton, locatie Roermond, ingekomen een verzoekschrift met bijlagen, ingediend door de heer [verzoeker], wonende te [woonplaats], [adres].

Op 26 mei 2011 is in Boxmeer overleden mevrouw Alexandra Mathilda Hermine Antonia van de Weijer, geboren te Maastricht op 23 november 1963. Het laatste woonadres van de overledene was Prinses Beatrixstraat 18, 5802 BR Venray.

Verzoeker is gevolmachtigde van de erfgenamen, die de nalatenschap hebben aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Verzoeker vraagt de kantonrechter om ingevolge artikel 4:209 lid 1 BW de opheffing van de vereffening van de nalatenschap te bevelen.

De kantonrechter overweegt het volgende.

Verzoeker heeft verklaard, en uit de bij het verzoekschrift gevoegde stukken is gebleken, dat er geen middelen meer voorhanden zijn om de thans nog openstaande schulden te betalen.

Nu de geringe waarde der baten van de nalatenschap daartoe aanleiding geeft en verder niet is gebleken van feiten of omstandigheden die zich tegen inwilliging van het verzoek verzetten, zal de kantonrechter de opheffing van de vereffening bevelen.

Een mondelinge behandeling van de zaak kan naar het oordeel van de kantonrechter achterwege blijven.

De griffier zal zorg dragen voor inschrijving van deze beslissing in het boedelregister.

De griffier zal de beslissing bekend maken door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken. Verzoeker zal daarom worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

Beschikkende

Beveelt de opheffing van de vereffening van de nalatenschap van mevrouw Alexandra Mathilda Hermine Antonia van de Weijer voornoemd.

Verstaat dat deze beslissing bekend gemaakt zal worden door plaatsing door de griffier op www.rechtspraak.nl/uitspraken.

Wijst - voor zoveel nodig - het meer of anders verzochte af.

Aldus gegeven door mr. G.M.P. Brouns, kantonrechter, en ter openbare terechtzitting van 8 oktober 2013 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

typ: em